Einde aan afsluiting gas en licht

Enige tijd geleden heeft SP-raadslid Farshad Bashir vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) over het afsluiten van van gas en elektra bij mensen met een laag inkomen. De SP’er vroeg naar de mogelijkheden om deze mensen te helpen om in de eerste plaats te voorkomen dat ze afgesloten worden. Wethouder Marco Florijn heeft de SP schriftelijk laten weten dat er een intentieverklaring met de energiebedrijven in de maak is om de samenwerking en de communicatie te verbeteren inzake preventie en vroegsignalering.

De wethouder laat verder weten dat vanuit sociale zaken niet aan te geven is hoeveel mensen zijn afgesloten van gas en elektra, wel is volgens de gemeente onder andere door de GKB aangeven dat er een toename is van mensen met energieschulden en dreigende afsluitingen. Dit probleem is volgens de gemeente ook door de VFG-portefeuillehouders erkend en opgepakt.

De wethouder zal later een afschrift van de getekende intentieverklaring naar de SP-fractie sturen.

Volgens de SP is het niet alleen een aantasting van de waardigheid om thuis zonder de meest elementaire voorzieningen te zitten, de afsluitingen leiden vaak ook tot brandgevaar als mensen zelf provisorisch hun huis gaan verwarmen met kaarsen of houtkacheltjes.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 30 september 2006