Interview Farshad Bashir

Het is donderdagmiddag, om 14.00 heb ik een interview met de 18-jarige Farshad Bashir. Hij is een raadslid voor SP in de gemeente Leeuwarden. Farshad komt oorspronkelijk uit Afganistan maar woont sinds kinds af aan in Nederland. We spreken af in een café. Ik bestel koffie, Farshad drinkt thee. Earl grey thee. Hij heeft nog een foldertje meegenomen van Jan Marijnissen. Na mijn eerste slok koffie kreeg ik zin in een sigaret, maar zou hij mensen die roken afkeuren? Ik besluit nog even te wachten en begin met mijn vragen.

Hoelang sta jij nu al op de lijst van de SP?

Ik ben sinds 2002 lid van de SP. Eerst kwam ik bij Rood, dat is een jongerenorganisatie van de SP. Ik ben nu fractielid voor de gemeente SP. Ik was vorig jaar het jongste raadslid van Nederland.

Welke sterkte standpunten van de SP hebben jou aangetrokken?

Ik werd op straat aangesproken door mensen van de SP er was toen een actie tegen sloopwijken. Sociale huurwoningen werden gesloopt voor dure appartementen. De SP komt op voor mensen die het moeilijk hebben. Dit vind ik een heel goed standpunt. Ook met defensie, in het begin waren we het niet eens met de NAVO. We willen de NAVO van binnen uit veranderen.

Waar ben je op dit moment mee bezig?

We zijn op het momtent natuurlijk bezig met de komende verkiezingen. De SP houdt zich vooral bezig met welzijn en jongerenbeleid. Ik ben nu bezig met een project voor kinderen. Uit onderzoek is gebleken dat er in Leeuwarden weinig speelruimte is. Mijn voorstel was om 3% van de ruimte in Leeuwarden te benutten met speelplaatsen. Dit voorstel is nu ingediend bij de gemeente. Ook hebben we onderzoek gedaan naar bijstand voor jongeren. Veel ouders weten niet dat je bijstand kan aanvragen. We geven nu info aan scholen en gaan mensen aanspreken hierover.

Op 14 oktober was er een armoede mars in Leeuwarden. Met als doel laten zien dat armoede niet thuis hoort in Nederland. Hoe is dat gelopen?

Dit was niet georganiseerd door de SP. Er kwamen weinig mensen op af, ik denk zo’n 35 waarvan 20 SP’ers Als de Sp dit had georganiseerd dan was het veel groter aangepakt.

Wat kunnen jongeren doen voor de SP?

Vanaf 14 jaar mag je lid worden van Rood, de jongerenorganisatie van de SP. Vanaf je 16 jaar mag je lid worden van SP zelf.

Zijn er veel jongeren in je omgeving die zich ook bezig houden met politiek?

In mijn vriendenkring niet, we praten soms wel over politiek. Mijn ouders zijn ook niet heel politiek bezig. Mijn vader was vroeger wel redacteur voor een Afgaanse krant.

Zou Nederland het stemrecht naar 16 jaar moeten verlagen om jongeren meet bij de politiek te betrekken?

Ja, absoluut. Jongeren moet je meer betrekken. Als 16 jarige kun je zelf al wel keuzes maken en weten wat belangrijk is. Er zou meer maatschappijleer gegeven moeten worden op scholen. Tenslotte, alles om ons heen is politiek.

Binnenkort zijn de verkiezingen. Denk je dat de SP een goede kans maakt?

We hebben veel campagne gevoerd de afgelopen jaren. Dit is een historische kans. Ik hoop dat er nu weer eens een links kabinet komt. Zodat we kunnen laten zien dat wij het ook kunnen. Ik zie de SP nog wel met de PvdA regeren.

Ga je zelf ook stemmen?

Um, haha ja. Volgens mij op de SP. En voor de gemeente verkiezingen kies ik op mezelf.

Op welke partij zou je nooit stemmen?

VVD, dit is een partij die echt tegenovergestelde standpunten heeft dan de SP.

Heb je de stemwijzer al gedaan? Wat kwam hier uit?

Ja, en goh de SP kwam eruit.

Vind je dat Nederland verder moet gaan met de Joint Strike Fighter?

Absoluut niet. Er zit nu al veel geld in, maar beter later stoppen dan te laat stoppen. Tegen welke vijand wil je dit inzetten? Tegen terroristen in grotten zeker?

Zouden politici duidelijker moeten praten?

Ja, als politici normaal zouden praten dan zouden meer mensen het snappen.

Ik ben aan het eind van mijn vragen. Mijn koffie is op en ik heb zin in een sigaret. Als ik wil gaan betalen, houdt Farshad me tegen. Hij staat erop dat hij betaalt,waarna hij vertelt dat hij het leuk zou vinden als ik ook bij de SP kom. Ik ga er over nadenken. Ik schud hem de hand en wens hem nog een fijne dag. Aardige jongen wel, die Farshad. Ik loop denkend nog even door stad, terwijl ik een hijs neem van mijn sigaret.

Bron: admiration.web-log.nl, 29 oktober 2006

Fakkels en schaamte vanwege dood Maribel

Van onze verslaggever

LEEUWARDEN – Maribel Rodriguez Martinez had gisteravond onder de Leeuwarder Waag een bijzondere plaats bij de herdenking van de brand op Schiphol- Oost, een jaar geleden. De vrouw uit de Dominicaanse Republiek had een paar maanden in Leeuwarden gewerkt toen ze als illegaal werd opgepakt, in het uitzetcentrum belandde, en met tien anderen in de vlammen omkwam.

Ruim negentig mensen trotseerden de regen om de slachtoffers te herdenken. De eerste herdenking, vorig jaar, mondde nog uit in een woedend protest tegen het vreemdelingenbeleid van minister Rita Verdonk van vreemdelingenzaken. Gisteren overheerste onder het schijnsel van fakkels en het geroffel van djembés de aandacht voor de omgekomenen, en de mensen die nu in uitzetcentra zitten. ,,Vanavond staat niet de politiek centraal, maar de mensen”, aldus organisator Jan-Berend de Vries van het Vluchtelingencollectief.

Maribel, die als prostituee werkte, zat onschuldig vast toen ze omkwam, zei SP-raadslid Farshad Bashir. ,,Ze had niks gedaan. Ze was uit Parijs gekomen om de kost te verdienen.” Dat ze haar Franse verblijfsvergunning bij een controle niet bij zich had, is haar noodlottig geworden, aldus Bashir.

Voor Maribels zoontje Jerry werd een inzameling gehouden, maar eigenlijk zou de Nederlandse overheid hem moeten onderhouden, vond Bashir. Zijn moeder overleed immers onder de hoede van de staat. ,,Zolang het kabinet geen initiatief neemt, betalen wij het onderhoud wel.”

Hoewel twee ministers moesten vertrekken vanwege de Schipholbrand, zeiden veel aanwezigen zich te schamen dat minister Verdonk er nog wel zit. Want niet de brandveiligheid, maar het vreemdelingenbeleid was de hoofdoorzaak van de ramp, stelde Marjan Hoexum.

,,Het meest beangstigend vind ik dat zij niet is vertrokken, dat het parlement en het Nederlandse volk blijkbaar vinden dat het beleid in orde is. Wij zijn hier ook maar met een kleine groep.”

Bron: Leeuwarder Courant, 27 oktober 2006

Faktor Freed: Farshad Bashir

Presintaasje: Dieuwke Kroese en Eelke Lok.
Gasten:
*Foppe de Haan
*Anita Andriesen,
*Farshad Bashir fan Ljouwert. Dizze jonge SP-politikus (18 jier!) sit al yn de gemeenteried en stiet ek al op de kandidaatslist foar de de Socialistische Partij yn de Twadde Keamer. Mar de kâns dat hy dêr ynkomt is net sa grut, want hy stiet op nûmer 25 fan de list. Justerjûn organisearre hy mei oaren yn Ljouwert in betinking fan de slachtoffers fan de Skipholbrân. Ien fan de minsken dy’t dêrby omkaam wie de Maribel, in ynwenster fan Ljouwert. Farshad besiket no jild yn te sammeljen foar har soantsje Jerry. It jonge riedslid is bern yn Kabul yn Afghanistan. Syn famylje is dêr wei flechte doe’t hy noch in jonkje wie. Hoe sjocht hy tsjin de hjoeddeistige situaasje yn it lân oan, en wat fynt hy derfan dat Nederlân nochris wer 130 ekkstra militairen dêr hinne stjoert?
www.farshadbashir.nl

Omrop Fryslân, Faktor Freed, 27 oktober 2006 om 19.15 uur

Bron: teletekst Omrop Fryslân, 27 oktober 2006

Twintig Friezen prijken op stembiljet voor Kamer

LEEUWARDEN – Twintig inwoners van Friesland prijken op 22 november op het stembiljet voor de landelijke verkiezingen. Zes van hen stevenen op grond van de huidige peilingen af op een kamerzetel. Elf provinciegenoten lijken volstrekt kansloos te zijn. De kieslijsten zijn gisteren gepubliceerd door de kiesraad.

Tot de kandidaten die alleen door een wonder in Tweede Kamer kunnen komen, behoren Anne Schaaf (Dokkum) nummer 25 van de partij Fortuyn, lijstduwer Bauke Vaatstra (Zwaagwesteinde) 23ste bij de Partij voor Nederland, Jan Atze Nicolai (Leeuwarden) plaats 27 van GroenLinks, CDA’er Thea Koster (Leeuwarden, 69ste op de lijst) en PvdA’er Alice Muller (Lemmer, 74).

Nog minder kans maken gegadigden die alleen in Friesland of het Noorden op de lijst staan. De SP probeert stemmen te werven met Farshad Bashir (Leeuwarden, plaats 25) en Frans Baron (Drachten, 27), D66 met Johan Sieswerda (Bakkeveen, 27) en de Partij voor de Dieren met Annemarie van Gelder (Makkinga, 11), Menno Nicolai (Hoornsterzwaag, 12) en Bert Hollander (Oldeberkoop, 13).

Het zestal komt pas in de Kamer als partijgenoten uit dezelfde kieskring doorschuiven naar het kabinet of opstappen. Zowel bij de SP, D66 als de Partij voor de Dieren zijn er echter geen Friezen die hoger op de lijst staan en zo een plaatsje kunnen laten openvallen.

VVD’er Tom Kuperus (Lemmer, 31) en GroenLinkser Isabelle Diks (Leeuwarden/Apeldoorn, 10) moeten hopen dat hun partijen meer zetels gaan halen dan de peilingen nu aangeven. Voor CDA’er Rendert Algra (Jubbega, 54) zal het wachten zijn tot zijn club opnieuw in het kabinet belandt en fractiegenoten naar het kabinet doorschuiven.

CDA’er Joop Atsma (Surhuisterveen, 8), Roland Kortenhorst (Joure, 34) en Sander de Rouwe (Bolsward, 46), PvdA’ers Jacques Tichelaar (Oranjewoud, 13) en Lutz Jacobi (Jirnsum, 24) en de Heerenveense Tineke Huizinga (ChristenUnie, 3) lijken vrij zeker van een kamerzetel.

In 2002 waren er nog 34 Friezen verkiesbaar, in 2003 24. Het aantal partijen dat aan de verkiezingen meedoet, is op het laatst beperkt tot 24. De Financieel Gedupeerden en de Partij voor de Mens en overige aardbewoners zijn afgehaakt.

Bron: Leeuwarder Courant, 26 oktober 2006

Voor Jerry, wiens moeder stierf in Schiphol-Oost

Van onze verslaggeefster
Karin Sitalsing
GRONINGEN

De moeder van de 10-jarige Jerry Rodriguez kwam vanuit de Dominicaanse Republiek naar Leeuwarden om de kost te verdienen. Maribel prostitueerde zich in Leeuwarden en stuurde geld naar haar familie. Ze werd opgepakt en zou worden teruggestuurd. Dat vond ze niet erg, want ze miste haar familie. Maar die zou ze nooit meer zien. Een jaar geleden kwam ze om het leven in het uitzetcentrum op Schiphol-Oost.

Jerry verbleef in Frans-Guyana en zwierf een tijdje rond na de dood van zijn moeder. Nu woont hij bij zijn opa en oma in de Dominicaanse Republiek, zonder geld om naar school te gaan – want zijn moeder was kostwinster. Om Jerry toch naar school te laten gaan, is een groepje Leeuwarders een inzamelingsactie begonnen.

‘Zijn moeder was hier om Jerry een kans op een goede toekomst te geven’, zegt een van de initiatiefnemers, Jan Berend de Vries. ‘Dat kan ze nu niet meer, en opa en oma hebben ook geen inkomen. Daarom willen wij een gebaar maken ter compensatie.’

Het comité, behalve De Vries bestaande uit pastor Foekema en SP-raadslid Farshad Bashir, hoopt minstens 3000 euro op te halen. In de Dominicaanse Republiek moet de katholieke kerk erop toezien dat het geld op de goede plek terechtkomt.

Het viel nog niet mee om Jerry op het spoor te komen, vertelt De Vries. ‘Het kwam erg moeizaam op gang, via vriendinnen van Maribel die aanknopingspunten hadden, zijn we verder gaan zoeken.’

De Vries benadrukt dat de actie een gebaar is. ‘Want er zijn natuurlijk duizenden kinderen als Jerry.’

Bron: de Volkskrant, 26 oktober 2006

SP wil dat ‘jacht’ op illegalen stopt

LEEUWARDEN – De fractie van de SP in de Leeuwarder gemeenteraad vindt dat de politie bij de jacht op illegalen niet aan een prestatienorm moet voldoen. Mensen met een buitenlands uiterlijk zullen vaker dan anderen om een legitimatiebewijs worden gevraagd. Dat werkt discriminatie en willekeur in de hand, vindt SP-raadslid Farshad Bashir

Landelijk moet de politie per jaar een kleine 12.000 illegalen opsporen. Bashir wil van burgemeester Geert Dales weten hoeveel de politie in Friesland er daarvan voor haar rekening neemt. Ook wil hij weten aan welke regels politiemensen moeten voldoen voordat een illegaal kan worden aangehouden.

Bron: Leeuwarder Courant, 12 oktober 2006

SP’ers Friesland kansloos op kieslijst

AMSTERDAM – De Friese SP’ers Farshad Bashir uit Leeuwarden en Frans Baron uit Drachten behouden een onverkiesbare plaats op de lijst van hun partij voor de verkiezingen van 22 november. Na vaststelling van de lijst door het congres dit weekeinde in Amsterdam zijn ze alleen verkiesbaar door SP’ers uit Friesland, Groningen en Drenthe op de plaatsen 25 en 27. De gemeenteraadsleden zullen daardoor niet in de Tweede Kamer belanden en gelden alleen als regionale stemmentrekkers.

Bron: Leeuwarder Courant, 9 oktober 2006

SP-kandidaten

Leeuwarden Op de concept- kandidatenlijst van de SP voor de Tweede Kamerverkiezingen staan twee Friezen. Het achttienjarige raadslid Farshad Bashir uit Leeuwarden, de jongste van Nederland, staat op nummer 25. Op nummer 27 staat Frans Baron uit Drachten. Omdat de SP bij de vorige verkiezingen negen zetels haalde, mag de partij met een lijst van dertig kandidaten mee doen.

Bron: Friesch Dagblad, 7 oktober 2006

Bashir en Baron op kandidatenlijst Tweede Kamer

Op de conceptkandidatenlijst voor Tweede Kamerverkiezingen staan twee Friezen. Farshad Bashir uit Leeuwarden is de eerste regionale kandidaat op nummer 25. Hij is gemeenteraadslid voor de SP in Leeuwarden. De andere kandidaat is Frans Baron uit Drachten, hij is fractievoorzitter van de SP in Smallingerland en staat op nummer 27.

Omdat de SP bij de vorige verkiezingen 9 zetels haalde, mag de partij met een lijst van 30 kandidaten mee doen aan de Tweede-Kamerverkiezingen. Daarom heeft de SP voor de plaatsen 25 t/m 29 regionale kandidaten. Farshad Bashir en Frans Baron zullen in Friesland, Groningen en Drenthe verkiesbaar zijn.

Farshad Bashir is 18 jaar en was bij het aantreden het jongste gemeenteraadslid van Nederland. Momenteel studeert hij in Groningen. Sinds juli 2002 is hij lid van de SP.

Frans Baron is geboren in 1947 is getrouwd en heeft 2 zoons. Hij is werkzaam als administrateur bij een koepelorgaan in de Zorg. In de gemeenteraad houdt hij zich als fractievoorzitter bezig met Algemene Economische en Financiële Zaken (AEFZ).

Regionale kandidaten
Kieskring 1, 2, 3 (Groningen, Leeuwarden, Assen)
25. Farshad Bashir, Leeuwarden
26. Hennie Hemmes, Oude Pekela
27. Frans Baron, Drachten
28. Manja Smits, Groningen
29. Wim Moinat, Emmen

De SP kreeg bij de verkiezingen in 2003 9 zetels. Op dit moment staat de partij in de peilingen tussen de 18 (NOVA/Interview*NSS) en 21 zetels (RTL peiling).

De lijst wordt definitief vastgesteld door het congres van de SP op 7 oktober.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 5 oktober 2006