Twintig Friezen prijken op stembiljet voor Kamer

LEEUWARDEN – Twintig inwoners van Friesland prijken op 22 november op het stembiljet voor de landelijke verkiezingen. Zes van hen stevenen op grond van de huidige peilingen af op een kamerzetel. Elf provinciegenoten lijken volstrekt kansloos te zijn. De kieslijsten zijn gisteren gepubliceerd door de kiesraad.

Tot de kandidaten die alleen door een wonder in Tweede Kamer kunnen komen, behoren Anne Schaaf (Dokkum) nummer 25 van de partij Fortuyn, lijstduwer Bauke Vaatstra (Zwaagwesteinde) 23ste bij de Partij voor Nederland, Jan Atze Nicolai (Leeuwarden) plaats 27 van GroenLinks, CDA’er Thea Koster (Leeuwarden, 69ste op de lijst) en PvdA’er Alice Muller (Lemmer, 74).

Nog minder kans maken gegadigden die alleen in Friesland of het Noorden op de lijst staan. De SP probeert stemmen te werven met Farshad Bashir (Leeuwarden, plaats 25) en Frans Baron (Drachten, 27), D66 met Johan Sieswerda (Bakkeveen, 27) en de Partij voor de Dieren met Annemarie van Gelder (Makkinga, 11), Menno Nicolai (Hoornsterzwaag, 12) en Bert Hollander (Oldeberkoop, 13).

Het zestal komt pas in de Kamer als partijgenoten uit dezelfde kieskring doorschuiven naar het kabinet of opstappen. Zowel bij de SP, D66 als de Partij voor de Dieren zijn er echter geen Friezen die hoger op de lijst staan en zo een plaatsje kunnen laten openvallen.

VVD’er Tom Kuperus (Lemmer, 31) en GroenLinkser Isabelle Diks (Leeuwarden/Apeldoorn, 10) moeten hopen dat hun partijen meer zetels gaan halen dan de peilingen nu aangeven. Voor CDA’er Rendert Algra (Jubbega, 54) zal het wachten zijn tot zijn club opnieuw in het kabinet belandt en fractiegenoten naar het kabinet doorschuiven.

CDA’er Joop Atsma (Surhuisterveen, 8), Roland Kortenhorst (Joure, 34) en Sander de Rouwe (Bolsward, 46), PvdA’ers Jacques Tichelaar (Oranjewoud, 13) en Lutz Jacobi (Jirnsum, 24) en de Heerenveense Tineke Huizinga (ChristenUnie, 3) lijken vrij zeker van een kamerzetel.

In 2002 waren er nog 34 Friezen verkiesbaar, in 2003 24. Het aantal partijen dat aan de verkiezingen meedoet, is op het laatst beperkt tot 24. De Financieel Gedupeerden en de Partij voor de Mens en overige aardbewoners zijn afgehaakt.

Bron: Leeuwarder Courant, 26 oktober 2006