Ad van de Kolk trekt Friese kandidatenlijst, Farshad Bashir lijstduwer

Het regio overleg van de SP in Fryslân heeft begin dit jaar een kandidatencommissie samengesteld. Deze commissie heeft vandaag 30 november 2006 een voordracht gedaan aan de regioconferentie die op 11 december zal plaatsvinden. Op de voordracht staan 26 Friese kandidaten voor de Provinciale Staten van 7 maart 2007.

De lijst is een mix van jonge en oude kandidaten, vrouwen en mannen en de kandidaten zijn geografisch verspreid over de hele provincie. Ad van de Kolk is lijsttrekker. Lijstduwer is de Leeuwarder gemeenteraadslid Farshad Bashir, hij staat op plaats 26. Bashir was bij het aantreden het jongste gemeenteraadslid van Nederland. Op plaats 25 staat Gaatske Wiersma-Visser. De bekende eigenaresse van vogelpension De Fûgelpits in Moddergat duwt de lijst samen met Bashir.

De nieuwkomers achter de zittende Statenlid Ad van de Kolk zijn in de afgelopen jaren gescout en worden binnenkort intensief opgeleid binnen de SP. Onder hen het gemeenteraadslid Frans Baron uit Drachten, geboren in 1947. Baron is getrouwd en heeft 2 zoons. Hij is werkzaam als administrateur bij een koepelorgaan in de Zorg. In de gemeenteraad houdt hij zich op dit moment als fractievoorzitter bezig met Algemene Economische en Financiële Zaken (AEFZ).

Lijsttrekker Van de Kolk: “De lijst is een mix van mensen die al ervaring hebben in parlementair en/of bestuurswerk maar ook met mensen uit het bedrijfsleven, onderwijs, de semi-publieke sector en de zorg. Bovenal zijn het echter mensen die zich betrokken voelen bij de samenleving en hard willen werken aan het opbouwen van een socialere, leefbare maatschappij. Dit gaan we doen door ons ook in de provincie Fryslân optimaal in te zetten. We zijn er klaar voor en we hebben er erg veel zin in, vooral gezien de uitslagen van de landelijke verkiezingen, dat is ook voor ons een geweldige opsteker natuurlijk.”

De conceptlijst bestaat in totaal uit 26 kandidaten met de volgende personen op de eerste tien plekken:

1. Ad van de Kolk , Witmarsum
2. Frans Baron, Drachten
3. Anneke Apperloo, Leeuwarden
4. Jacob van der Hoek, Bakkeveen
5. Jolanda Rötert, Kollum
6. Bert Groos, Joure
7. Richard Klerks, Beetsterzwaag
8. Enno Bruinsma, Bolsward
9. Petra Kramer, Drachten
10. Wies Franckena, Leeuwarden

Op vrijdag 8 december 2006 houdt de SP-afdeling Leeuwarden een Algemene Leden Vergadering (ALV) om het conceptprogramma en de lijst voor de verkiezingen van Provinciale Staten te bespreken. Verder worden de afgevaardigden voor de regioconferentie gekozen. Alle SP leden zijn hiervoor uitgenodigd.

Het SP verkiezingsprogramma voor 2007 – 2011 wordt op de regioconferentie van 11 december door de Friese SP-leden vastgesteld.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 30 november 2006

CDA de grootste partij, SP de grootste winst

Ingrid van Damme

Joure – Bij de schaduwverkiezingen voor de Tweede Kamer, die het Bornego College afgelopen woensdag hield, komen CDA en SP als grootste partijen uit de bus. Als de leelingen van het Bornego College het voor het zeggen hadden, zou het CDA met 43 en de SP met 29 zetels in de kamer komen. Ook onder kiesgerechtigden in Skarsterlân scoren beide partijen goed.

De maandag voorafgaand aan de verkiezingen gingen de kandidaat-kamerleden Roland Kortenhorst (CDA) en Farshad Bashir (SP) met elkaar en de leerlingen van Havo-3 en VMBO-4 in debat. Kortenhorst keert terug in de kamer. Bashir zal geen entree in de kamer maken; hij redt het nét niet. Samen met enkele regionale kandidaten stond hij gezamenlijk als nummer 25 op de lijst. De vijfentwinitigste zetel gaat op basis van voorkeurstemmen naar zijn collega Paul Lempens uit Weert. “Ik vind het niet erg, ik ben er van overtuigd dat Paul Lempens het heel goed zal doen in de kamer,” zegt de bescheiden Bashir.

De uitslag op het Bornego College geeft aan dat beide kandidaat-kamerleden een goede indruk achter lieten bij de scholieren. Op de linkervleugel scoorde, tegen de landelijke trend in, ook Groen Links goed met veertien zetels. De PvdA blijft met haar 18 zetels juist achter bij het landelijk gemiddelde. De Christen Unie blijkt met 8 zetels populair op het Borneo College. Op de rechtervleugel krijgt de PVV van Geert Wilders met vier minder steun ten opzichte van het landelijke beeld waar Wilders negen zetels in de wacht sleepte. De VVD verkrijgt op het College twintig zetels, twee minder dan het landelijk gemiddelde en de Partij voor de Dieren haalt twee zetels. Opmerkelijk is dat de SGP in de ogen van de scholieren van het Bornego College geen bestaansrecht heeft, in hun Tweede Kamer komen zij niet voor. D66 mag hoop putten uit de verkiezingsuitslag onder de scholieren: op het Bornego College krijgt ze maar liefst elf zetels.

De uitslagen onder kiesgerechtigden in Skarsterlân vertoont een sterkere overeenkomst met de landelijke cijfers. Het CDA (5903 stemmen) is weer groter dan de PvdA (4395 stemmen). De SP, geheel is volgens de landelijke trend, op haar beurt weer groter dan de VVD (1967). Ten opzichte van de Tweede Kamer verkiezingen in 2003 verdubbelt de Christen Unie haar stemmenaantal (van 327 naar 766 stemmen). De PVV van Geert Wilders komt binnen met 555 stemmen uit Skarsterlân.
Geconcludeerd kan worden dat CDA bij oud en jong de grootste partij is en de SP de grootste winnaar. Tweede Kamerlid Roland Kortenhorst is blij met de uitslag voor het CDA. Ook al verliest het CDA ten opzichte van de vorige Tweede Kamerverkiezingen enkele zetels. Kortenhorst:”Ik laat me geen verlies aanpraten. In 2002 werd onze winst toegeschreven aan het Fortuyneffect, in 2003 was dat het onzekerheidseffect. Als je kijkt he we nu scoren ten opzichte van de gemeenteraadsveriezingen, toen we op 27 zetels stonden, dan is dit een prestatie.” De coalitie is echter zijn meerderheid kwijt, erkent Kortenhorst. “Maar over de rechtervleugel is nog steeds een meerderheid te formeren, het is maar net hoe je naar de uitslag kijkt.”. Daarbij moet wel worden aangetekend dat voor een formatie over rechts medewerking van een derde nodig is, zoals bijvoorbeeld de Christen Unie. De linkervleugel maakt in zijn totaliteit een groei door. Dat is enkel en alleen op het conto van de SP te schrijven. Ziet Kortenhorst heil in samenwerking met de SP? “Daar kan ik nog geen zinnig woord over zeggen. Eén ding is duidelijk: dit land kan niet zonder regering. We zullen rustig en nuchter om ons heen moeten kijken en dan zien hoe de kaarten liggen.”

Joop de Ree, lid van de werkgroep SP in Skarsterlân is blij met de forse winst die de SP geboekt heeft. In Skarsterlân is haar aandeel van 4 naar 18 % gestegen. Hoe kijkt Van Ree aan tegen een samenwerking met het CDA? “Daar wil ik niet te veel over zeggen, dat laat ik aan anderen over. Maar ik hoop wel dat deze kans nu gegrepen wordt want we zijn er nu klaar voor. We moeten gaan kijken naar de punten waar we het wél over eens zijn.” Wat vindt De Ree van het feit dat de SP in de media zo nadrukkelijk neergezet wordt als een populistiche partij? De Ree:”Eerst hadden we de Fortuynhype en nu hebben we de Marijnissen-hype, hoor je dan. Maar de SP is veel meer dan dat. Marijnissen is tussen de arbeiders opgegroeid en spreekt de taal die wij allemaal begrijpen, het is nonsens om dat af te doen als populistisch. Bovendien: wij hebben veel materiaal uitgedeeld met onze standpunten, de mensen kunnen de stemwijzer raadplegen, ze weten heus wel aan wie zij hun stem toevertrouwen.” Gaat de SP zich de komende tijd nadrukkelijker in Skarsterlân manifesteren? “Jazeker nu gaan we echt los. Wanneer er een jeugdgemeenteraad komt , zullen wij ook onze jongeren naar voren gaan schuiven. We zullen ons meer laten zien en meer akties gaan voeren,” aldus De Ree.

Bron: Jouster Courant, 29 november 2006

Oproep: stop uitzettingen

De raad van gemeente Leeuwarden heeft een motie van SP, PAL/GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, CDA en FNP aangenomen waarin de regering verzocht werd om de uitzettingen van vluchtelingen te stoppen.

Een meerderheid van de Leeuwarder gemeenteraad heeft zich al eerder uitgesproken voor een Generaal Pardon voor vluchtelingen en sinds de verkiezingen van 22 november 2006 is er een meerderheid in de nieuwe Tweede kamer voor een ander vluchtelingenbeleid. SP-raadslid Farshad Bashir: “Het is een goed democratisch gebruik om delicate kwesties in een demissionaire periode uit te stellen.”

De gemeenteraad heeft in afwachting van een nieuw kabinet met een motie het Kabinet en de Tweede Kamer opgeroepen tot opschorting van uitzettingen van vluchtelingen, die potentieel in aanmerking komen voor een Generaal Pardon regeling. Daarnaast worden de (in)formateur(s) en de onderhandelaars verzocht een Generaal Pardon-regeling mee te nemen in de komende besprekingen/onderhandelingen.

De motie kon rekenen op steun van alle fracties met uitzondering van de VVD.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 28 november 2006

Friezen trekken meer stemmen

Door Marcel de Jong

DEN HAAG – Friese Tweede Kamerkandidaten hebben vorige week bij de verkiezingen opgeteld ruim één zetel behaald. Ze kregen zo’n 73.000 stemmen, ruin 20.000 meer dan in 2003, toen ze samen onder de kiesdeler bleven steken. De Heerenveense Tineke Huizinga (ChristenUnie) zag haar aanhang groeien tot 26.258 kiezers en was daarmee de populairste provinciegenoot.

Huizinga stond deze keer hoog genoeg op de lijst en had geen voorkeurstemmen nodig om in het parlement te komen. In 2002 en 2003 was dit anders en hield ze beide keren met ruim 19.000 stemmen een mannelijke partijgenoot buiten de Kamer. Zowel haar aanhang binnen de provincie als buiten Friesland nam deze keer fors toe, blijkt uit de officiële uitslag die de Kiesraad gisteren presenteerde. Ze blijft nog ver verwijderd van het Fries record van Annemarie Jorritsma (VVD) uit 2002: 144.413 stemmen.

CDA’er Rendert Algra uit Jubbega begreep vrijdag al dat zijn poging om met voorkeurstemmen zijn kamerlidmaatschap te verlengen was mislukt toen bleek dat hij in Friesland op 9025 kiezers was blijven steken. De nummer 54 op de kieslijst had 16.000 stemmen nodig. In andere delen van het land verwierf hij bijna 1500 stemmen, zodat zijn totaal boven de 10.000 uitkwam, zes keer zoveel als in 2003.

Een schrale troost voor de Jubbegaster is dat hij meer stemmen kreeg dan menig minister of staatssecretaris. Zijn winst ging maar voor een deel ten koste van partijgenoot Joop Atsma die ten opzichte van 2003 ruim 2000 Friese stemmen inleverde en de populairste Friese CDA’er blijft.

Bij de VVD boekte Tom Kuperus uit Lemmer met 6668 stemmen een behoorlijk resultaat, al brengt hem dit niet dichter bij een kamerzetel. Kuperus profiteerde vooral van zijn strategische plaats op de lijst. Als nummer 31 voerde hij de tweede kolom van de VVD aan. De geschiedenis leert dat dit altijd stemmen oplevert van kiezers die denken voor de echte lijsttrekker gekozen te hebben. Gezien de spreiding van Kuperus’ steun over het land is daar in dit geval ook sprake van.

CDA’er Roland Kortenhorst uit Joure zag zijn aanhang verder krimpen. Van 2300 in 2003 naar nu bijna 1500, het laagste van de vijf provinciegenoten die in de Kamer komen. Bij PvdA-kamerlid Jacques Tichelaar (Oranjewoud) liep zijn stemmenaantal terug maar groeide zijn Friese steun.

Bauke Vaatstra kreeg als lijstduwer van de Partij voor Nederland van Hilbrand Nawijn slechts 45 stemmen. Nawijn doet onderzoek naar de moord op Vaatstra’s dochter Marianne. Voor de Leeuwarder SP’er Farshad Bashir blijft het de komende maanden afwachten of hij in de Kamer zal belanden als zijn partij in de regering komt.

Top 10 Friese stemmentrekkers (tussen haakjes eigen provincie). De nummers 1, 2, 5, 6 en 8 komen door hun plaats op de kandidatenlijst in de Tweede Kamer:
1. Tineke Huizinga, ChristenUnie 26.258 (4525)
2. Joop Atsma, CDA 16.169 (11.468)
3. Rendert Algra, CDA 10.510 (9025)
4. Tom Kuperus, VVD 6668 (935)
5. Jacques Tichelaar, PvdA 3257 (2381)
6. Lutz Jacobi, PvdA 2882 (2168)
7. Sander de Rouwe, CDA 1607 (1355)
8. Roland Kortenhorst, CDA 1468 (566)
9. Isabelle Diks, GroenLinks 1450 (90)
10. Frans Baron, SP 642 (565)

Bron: Leeuwarder Courant, 28 november 2006

Bashir gaat niet naar de Kamer

Het Leeuwarder raadslid Fashad Bashir (18) gaat hoogstwaarschijnlijk niet naar de Kamer voor de SP. ,,Ik heb de kandidatenlijst gekregen, en ik sta er niet tussen.” Bashir heeft nog één kansje op een verhuizing naar Den Haag. Zittend parlementariër Tiny Cox heeft zijn zetel ter beschikking gesteld. De kiesraad moet beslissen of Bashir daarvoor in aanmerking komt. Gebeurt dat niet, dan zal de Leeuwarder daar niet rouwig over zijn. Hij staat toch al ambivalent tegenover een Kamerlidmaatschap op dit moment. ,,Ik ben in Leeuwarden met voorkeursstemmen gekozen. Ik heb hier dus een verantwoordelijkheid.”

Bron: Friesch Dagblad, 28 november 2006

Leeuwarden: nu leefgeld en begeleiding voor ex-ama’s

De gemeenteraad van Leeuwarden heeft middels een motie van SP, PAL/GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, CDA en FNP aan de regering laten weten dat stopzetting van de leefgelden aan ex-AMA’s ongewenst is vanwege het averechtse effect: ex-AMA’s zullen in de illegaliteit verdwijnen.

Gemeente Leeuwarden heeft zich meerdere keren uitgesproken tegen het op straat zetten van uitgeprocedeerde asielzoekers, dan wel AMA’s. Door het stopzetting van leefgelden is het gevaar dat uitgeprocedeerde asielzoekers, dan wel ex-AMA’s in de illegaliteit verdwijnen. SP’er Farshad Bashir: “Illegaliteit heeft ernstige gevolgen zoals prostitutie, criminaliteit en een vlucht in drank en drugs.”

Sinds 2004 verstrekt de gemeente Leeuwarden vanuit haar zorgplicht vanwege het te kort schietende rijksbeleid met eigen middelen noodhulp aan uitgeprocedeerde asielzoekers die nog procederen of bezig zijn met terugkeer naar land van herkomst.

In de motie worden ook de informateur(s) en de onderhandelaars opgeroepen deze punten mee te nemen in de komende besprekingen/onderhandelingen.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 27 november 2006

SP-er Bashir twivelt oer Keamer

It Ljouwerter SP-riedslid Farshad Bashir oerwaget om syn keamersit wer beskikber te stellen at er keazen wurdt. De Kiesraad makket moandei bekend wa’t yn de Keamer komt.

Nei de grutte winst fan de SP by de ferkiezingen fan ferline wike binne syn kânsen tanaam. Mar Bashir twivelt no tusken syn stúdzje en de Keamer. Boppedat tinkt it SP-riedslid dat hy net serieus naam wurdt yn de Twadde Keamer, omdat hy noch mar 18 jier is.

Bron: teletekst Omrop Frysân, 27 november 2006

Naar Den Haag of toch niet?

Kiezen voor Friezen: zes kamerleden, drie afvallers en twee kanshebbers

Leeuwarden – Het eerste weekeinde na de verkiezingen breekt aan voor de aspirant-kamerleden uit Fryslân. Sommige zitten teleurgesteld thuis, anderen pakken vast voor Den Haag. Voor twee van de potentieel jongste kamerleden van het land begint het lange wachten. Is er plek voor ze in de Tweede Kamer?

Felicitaties alom voor Farshad Bashir, raadslid van de SP in Leeuwarden. Op een bijeenkomst, donderdagavond, waarbij verschillende raadsleden aanwezig zijn, maken sommigen er zelfs een buiginkje bij. Lof voor zijn partij die zo’n enorme verkiezingswinst boekte. En gelukswensen voor hemzelf, omdat hij daardoor kans maakt op een zetel in het parlement.

Bashir deelt met negen andere regionale kandidaten de 25-ste plaats van de SP-lijst. Maandag wordt bekend wie van hen de zetel krijgt. Is Bashir de gelukkig, dan is de Leeuwarder (18 jaar oud) meteen het jongste kamerlid van Nederland. Spannend? ,,Ja. Maar ik ben er ook rustig onder. Het kan gebeuren of niet. En dan heb ik in Leeuwarden nog genoeg te doen.”

Sander de Rouwe(26), die andere jonge Friese politicus, moet wat langer geduld hebben. Hij hoeft zijn plaats 46 op de CDA-lijst met niemand te delen. Zijn plek in de Kamer lijkt zo goed als zeker Maar daarvoor moet de Bolswarder wel wachten tot na de formatie. Als het kabinet is samengesteld, zullen enkele van de verkozen christendemocraten een ministerspost krijgen en kan De Rouwe doorstromen naar de Kamer.

Einde oefening

Voor Rendert Algra uit Jubbega is het wachten voorbij. De zestienduizend voorkeursstemmen die hij nodig had om in de Kamer te komen, zijn bijna zeker niet gehaald. Weken van rondfietsen met een gele, plastic stier in zijn bakfiets en spreekbeurten in tal van zaaltjes (steeds geflankeerd door twee plastic kalfjes, waarvan er één werd gestolen) blijken tevergeefs. Ruim negenduizend stemmen kreeg hij in de provincie Fryslân; hij verwacht niet dat hij er buiten de provincie nog eens zevenduizend heeft gescoord. Einde oefening”, concludeert Algra zelf. De oud-politieman zet nu zijn zinnen op een adviesbureau. ‘Spegel’ moet het gaan heten.

Ook VVD’er Tom Kuperus uit Lemmer en Isabelle Diks van GroenLinks zullen geen parlementariër worden. Lutz Jacobi uit Jirsum gaat wél naar de Kamer. Maar daar had ze met haar notering – nummer 24 op de PvdA-lijst – vooraf weinig twijfel over. Jacobi (51) was GGD-directeur.

Joop Atsma en Roland Kortenhorst (beiden CDA), Jacques Tichelaar (PvdA) en Tineke Huizinga (CU) zijn en blijven Kamerlid. Kortenhorst stond als nummer 41 op de CDA-lijst komt dus op het nippertje de Kamer in; hij hoeft niet zoals De Rouwe de kabinetsformatie af te wachten en mag vanaf het begin meepraten over de koers die de partij nu kiest.

Nieuwkomer in de Kamer is Fries-om-utens Sietse Fritsma, kandidaat nummer 9 van de Partij voor de Vrijheid. Fritsma (34) is geboren in Franeker, maar woont tegenwoordig in Den Haag.

Bron: Friesch Dagblad, 25 november 2006

SP verovert Fryslan zonder kader in regio

Eén Statenlid, maar nu derde partij

SJIRK KUIJPER

Leeuwarden – De SP, die in de Friese Staten en gemeenteraden niet of nauwelijks is vertegenwoordigd, heeft in Fryslân een enorme verkiezingswinst geboekt. In bijna alle Friese gemeenten werd ze de derde partij, in Leeuwarden zelfs tweede. Alleen in Noord-Brabant, Limburg en Groningen is de SP nog sterker dan in Fryslân.

De winst van de SP in deze regio is extra opmerkelijk omdat de partij haar wortels heeft in het Zuiden, en op de hoogste 24 plaatsen slechts één noordelijke kandidaat had (de Groningse Rosita van Gijlswijk, op 21). Het Leeuwarder gemeenteraadslid Farshad Bashir stond gisteren alleen in de kieskringen Groningen, Leeuwarden, Assen als 25ste op de kandidatenlijst. Of hij daadwerkelijk lid wordt van de 26 zetels tellende Kamerfractie, is nog onzeker, omdat in de overige vijftien kieskringen andere namen op de posities 25 tot 29 stonden. Het is zelfs mogelijk dat ‘lijstduwer’ Huub Oosterhuis, de theoloog die in alle kieskringen op dertig stond, in de Tweede Kamer is gekozen.

Als de SP haar aanhang nog vier maanden weet warm te houden staat Fryslân een ware politieke aardverschuiving te wachten bij de provinciale verkiezingen begin maart. De socialisten hebben nu welgeteld één zetel in Provinciale Staten (het tweede SP-Statenlid scheidde zich in 2004 af), maar ze haalden gisteren liefst 17,2 procent van de Friese stemmen. De VVD, met nu nog zes Statenzetels en een gedeputeerde, blijft daarbij ver achter. De liberalen wisten krapaan een tiende van de Friese stemmen vast te houden (10,6 procent, tegen 14,6 procent landelijk). De achterstand van de VVD op de SP is daarmee in Fryslân veel groter dan in de rest van Nederland.

Koppositie

Het CDA heroverde in Fryslân nipt zijn koppositie op de PvdA. Niet door stemmen te winnen, maar door minder te verliezen dan de sociaal-democraten. Het CDA ging in Fryslân van 32,0 naar 28,1 procent, de PvdA van 33,5 naar 27,5. Het CDA heeft in de regio relatief veel stemmen verloren: landelijk leverden de christendemocraten 2 procent in, in Fryslân bijna 4 procent. De vanouds voorbeeldige Friese CDA-aanhang steekt daardoor nauwelijks nog boven het landelijk gemiddelde uit.

Vooral in zijn traditionele bolwerken heeft het Friese CDA flink wat stemmen verloren aan de ChristenUnie. Die partij zag haar aanhang in de provincie verdubbelen, en kreeg in Noordoost-Fryslân (vanouds een CDA-regio) zelfs gemiddeld een tiende van de stemmen. Ook voor de ChristenUnie geldt dat als ze haar populariteit enkele maanden weet vast te houden, een verstevigde positie in Provinciale Staten in het verschiet ligt.

Bron: Friesch Dagblad, 23 november 2006

Fiif Fryske Twadde Keamerleden

Fryslân leveret seker fiif Twadde Keamerleden. It giet om Joop Atsma en Roland Kortenhorst foar it CDA, Lutz Jacobi en Jacques Tichelaar foar de PvdA en Tineke Huizinga foar de Christenunie.

Farshad Bashir stie op nûmer 25 op de list fan ‘e SP, mar omdat hy dat plak dielt mei noch njoggen oaren is it noch mar de fraach oft hy ek yn de keamer komt. Itselde jildt foar Sander de Rouwe, de nûmer 47 fan it CDA. Hy kin mooglik ‘trochskowe’ nei de keamer sadree’t der in nij kabinet komt mei dêryn it CDA.

Bron: teletekst Omrop Fryslân, 23 november 2006

SP: Resultaat om van te dromen

LEEUWARDEN – Voorzitter Arie Visser van de Leeuwarder SP noemt de bijna 22 procent van de stemmen in de hoofdstad een uitslag waarvan hij niet had durven dromen. ,,Hartstikke goed gewoon. Het moest er een keer uit komen, als je ziet hoe hard we hebben gewerkt.”

Visser denkt dat de laagstbetaalden in grote getale van de PvdA zijn overgestoken ,,omdat ze steeds meer zijn gaan inzien dat ze bij ons beter uit zijn”. Het raadslid heeft goede hoop dat fractiegenoot Farshad Bashir voor de gemeenteraad behouden kan blijven. De jonge student van Afghaanse komaf stond 25ste op de Friese SP-lijst voor de Tweede Kamer, maar wil graag zijn studie afmaken.

Bron: Leeuwarder Courant, 23 november 2006

SP’er Bashir (18) in race voor de Kamer

Leeuwarden – Tevoren had hij er niet over durven dromen, toen Farshad Bashir als noordelijke kandidaat alleen in Fryslân, Groningen en Drenthe plaats 25 op de verkiezingslijst van de SP kreeg. ,,Ik had gerekend op een verdubbeling van het aantal stemmen, maar we zijn bijna verdriedubbeld. Prachtig.”

Bashir maakt nu plotseling serieus kans op een zetel op het Binnenhof. De achttienjarige Leeuwarder van Afghaanse komaf zou daarmee het jongste Tweede Kamerlid ooit worden. Dat is nu Sharon Dijksma (PvdA) die bij haar aantreden in 1994 23 jaar en een maand oud was.

Of Bashir daadwerkelijk in de Tweede Kamer komt, hangt af van hoe er in de verschillende regio’s op de SP is gestemd. Hij staat samen met negen anderen op de 25ste plaats. Een ingewikkelde berekening bepaalt wie er in de Kamer komt.

Mocht Bashir een plek in de Tweede Kamer krijgen, dan sluit hij niet uit dat hij dat werk gaat combineren met het gemeenteraadslidmaatschap van Leeuwarden. ,,Vooropgesteld, ik vind het gewoon echt mooi dat we 26 zetels hebben gehaald. Maar ik ben altijd in voor een uitdaging. Als ik in de Kamer kan komen, ga ik daarvoor. Ik moet nog veel leren, maar ik ben ook iemand die goed en snel kan leren.” Bashir, die sinds dit schooljaar in Groningen natuurkunde en wiskunde studeert, is momenteel het jongste raadslid van Nederland. Op twee dagen na is hij het jongste raadslid ooit, dat is partijgenoot Lillian Marijnissen. De dochter van Jan Marijnissen was achttien jaar en twee maanden toen ze raadslid werd in Oss.

Bron: Friesch Dagblad, 23 november 2006

‘Marijnissen heeft de boodschap ’t beste gebracht’

Friese Kamerleden voorzien loodzware formatie met sleutelrol voor ChristenUnie

Leeuwarden – De SP is de grote winnaar en die partij zal als eerste het formatieoverleg moeten aangaan met het CDA, de grootste partij. Dat vindt PvdA-Tweede-Kamerlid Jacques Tichelaar uit Oranjewoud. Voor de PvdA ziet hij voorlopig geen plek weggelegd aan de onderhandelingstafel. ,,Wij zullen niet zomaar als eerste naar voren treden voor overleg met het CDA. Wij hebben echt fors verloren, dan moet je ook op de blaren zitten.”

Tichelaar uitte gisteravond tijdens een verkiezingsdebat voor Omrop Fryslân kritiek op zijn fractievoorzitter Wouter Bos. ,,De conclusie is dat de boodschap van de SP helderder is overgekomen dan de houding en thematiek en de wijze waarop gecommuniceerd is met de kiezers bij ons. Of de SP een betere leider heeft? Dat blijkt. Marijnissen heeft beter gecommuniceerd dan Bos”, aldus de nummer dertien op de PvdA-lijst. Na afloop lichtte Tichelaar toe dat de SP beter heeft uitgelegd wat die partij wil met de AOW, de hypotheekrente-aftrek en het sociaal-economisch beleid. Wat Tichelaar betreft kan Bos niettemin gewoon verder als fractievoorzitter van de PvdA. ,,Geen probleem, er is nog heel veel werk aan de winkel.”

Joop Atsma, Tweede-Kamerlid van het CDA, beaamde dat de boodschap van Marijnissen ,,o zo helder is”. Wat de Surhuistervener verontrust is dat de SP in Noordoost-Fryslân vaak niet eens in de gemeenteraad zit en nu toch zo’n beetje als nummer één in die hoek uit de bus komt”, ,,Dat is heel opmerkelijk en persoonlijk vind ik dat een beetje griezelig, want de SP draaft op een aantal standpunten absoluut door.”

Farshad Bashir uit Leeuwarden, nummer 25 op de SP-lijst, bestrijdt dat de grote winst van de SP een gevolg is van het Marijnissen-effect. Volgens hem is het ook het effect van jarenlang dezelfde boodschap verkondigen en het contact zoeken met de kiezers in de wijken.

Volgens Atsma wordt de formatie een loodzware klus. De SP dwingt de PvdA een heel linkse koers te varen. Hetzelfde dilemma veroorzaakt Wilders bij de VVD op rechts.” Welke coalitie de voorkeur heeft van de nummer acht op de lijst van het CDA, laat Atsma niet los. Hij maakt wel duidelijk dat de standpunten van de SP op verschillende vlakken zover van het CDA afstaan, dat regeren met die partij bijna uitgesloten lijkt. ,,Programmatisch zou je op een coalitie tussen CDA, PvdA en VVD uit kunnen komen, maar in de praktijk zal dat niet gebeuren. De SP, Wilders en de ChristenUnie zijn de winnaars, daar kun je niet omheen.”

Sleutelrol

Tineke Huizinga, Tweede-Kamerlid voor de ChristenUnie, noemt de uitslag om twee redenen gunstig. ,,We hebben ons zeteltal verdubbeld. Dat is sowieso prachtig. Maar door de uitslag van de andere partijen nemen we nu ook een sleutelrol in. Het politieke landschap is nu zo dat we een reëele mogelijkheid hebben om onze plannen ook te gaan realiseren.”

Huizinga vindt wel dat de ChristenUnie als kleinere partij bescheidenheid past. ,,Wij wachten de uitnodiging netjes af”, herhaalt zij de woorden van André Rouvoet eerder op de avond. Over een eventuele ministerspost wil zij zich nog helemaal niet uitlaten. ,,Eerst zien hoe de formatie verloopt.”

Het verloop van de formatie bepaalt voor een aantal kandidaat-Kamerleden of zij via de achterdeur nog een zetel bemachtigen. Sander de Rouwe, nummer 46 op de lijst van het CDA, heeft goede hoop. ,,Het leek er aan het begin van de avond nog niet op. Toen stonden we op 38 zetels. Met 41 maak ik een goede kans om door te stromen na de kabinetsformatie.”

De jonge Bolswarder verwacht een gecompliceerde politieke situatie, de komende maanden. ,,Andere partijen moeten nu kleur bekennen. Is de SP bijvoorbeeld in staat om realistische politiek te voeren? Dat moet nu blijken.”

‘Groot verlies’

Halbe Zijlstra, een Utrechtse liberaal met Friese wortels, stond op plaats 19 bij de VVD en komt met de hakken over de sloot de Kamer binnen. ,,Dit is een groot verlies. Het is wel duidelijk dat de oppositie wacht.” De geboren Oosterwoldiger is somber over het perspectief dat de uitslag biedt voor de politiek. ,,Het lijkt erop dat het land onbestuurbaar is geworden.” Wat Zijlstra betreft kan de VVD zich dat zelf ook aantrekken. ,,We moeten ons nu goed achter de oren krabben.”

Bron: Friesch Dagblad, 23 november 2006

Bornego College organiseert verkiezingsdebat

Scholieren in debat met Farshad Bashir (SP) en Roland Kortenhorst (CDA)

Ingrid van Damme

Joure – Twee dagen voor de Tweede Kamer verkiezingen konden de leerlingen van het Bornego College vragen stellen aan twee Friese kandidaat kamerleden. De deelnemende kandidaten waren Farshad Bashir, nummer vijfentwintig op de kandidatenlijst van de SP en Roland Kortenhorst, nummer vierendertig bij het CDA. Bashir en Kortenhorst werden door de VMBO-4 en de HAVO-3 leerlingen aan de tand gevoeld over onder meer de toekomst van het VMBO, drugsgebruik, het asielbeleid en de voors en tegens van een linkse coalitie.

De achtenveertige jarige Roland Kortenhorst zit vanaf 2002 voor het CDA in de Tweede Kamer. Op het Bornego College is hij een graag geziene gast. De leerlingen kennen hem: net als in voorgaande jaren gaan de VMBO-4 en de Havo-3 leerlingen dit jaar op excursie naar de Tweede Kamer. Zij zijn dan te gast bij Kortenhorst. Farshad Bashir (18) brengt die maandag voor het eerst een bezoek aan het Bornego College. Hij zit nu voor de SP in de gemeenteraad van Leeuwarden, maar straks wisselt hij zijn raadszetel mogelijk in voor een kamerzetel.
Een aantal leerlingen in de zaal beschikken over een rode kaart. Zodra de kandidaat Kamerleden tijdens het debat teveel Haagse taal uitslaan, steken zij deze kaarten omhoog. Dat blijkt niet zo erg vaak nodig: Bashir en Kortenhorst blijken zich beiden politiek goed verstaanbaar te kunnen maken.
De scholieren hebben zich goed voorbereid. De geschiedenisdocenten Herman de Haan en Sjef Damhuis hielpen hen bij het opstellen van de vragen.

Heeft u wel eens geblowd?
Zo luidt één van de eerste vragen vanuit de zaal. “Nee,” reageert Kortenhorst. “Dat heb ik nog nooit gedaan en dat ga ik ook nooit doen. Want inmiddels is wel bewezen dat het kankerverwekkend is en bovendien slecht voor je hersenen.”
“Ik heb ook nog nooit geblowd, maar wij zijn als SP, in tegenstelling tot het CDA, niet voor een verbod op het gebruik van softdrugs. Degenen die willen blowen zullen dat blijven doen en en een verbod op softdrugs leidt alleen maar tot kleine criminaliteit,” meent Bashir. “Daarmee draai je de zaken om. Als je iets slechts ziet in de maatschappij, dan moet je het ook durven aanpakken,” vindt Kortenhorst daarentegen. “Dat geldt dan ook voor alcohol en nicotine. Ook het gebruik daarvan zou je dan moeten verbieden. Maar daarvan zeggen we dat het de verantwoordelijkheid van de mensen zelf is,” kaatst Bashir terug.

Hoe staat u tegenover een linkse coalitie?
Bashir zou dat prachtig vinden: ”We hebben nu drie kabinetten Balkenende achter de rug. Veel sociale voorzieningen zijn afgebroken. De mensen is alleen maar angst aan gepraat. En dat het nu met de economie zo goed gaat, dat is niet dankzij Balkenende. Dat komt doordat de wereldeconomie aantrekt. De Nederlandse economie had al eerder op kunnen bloeien wanneer Balkenende met zijn bezuinigingen niet zo op de rem had getrapt.Ik ben een groot voorstander van een coalitie PvdA, SP en Groen Links.” Kortenhorst moet er echter niet aan dénken: ”Dat zou een ramp voor het land zijn. Op het eerste gezicht lijken hun plannen wel leuk. Maar de belasting moet omhoog, de bedrijven moeten gaan betalen en we zullen gaan interen op geld dat er niet eens is: de staatsschuld zal dus groeien. En u kunt wel zeggen dat de armen steeds armer worden, maar volgens het laatste onderzoek is dat niet het geval meer. Nergens is de kloof tussen arm en rijk bovendien zo klein als in Nederland.” “Toch leven hier 450.000 kinderen in armoede, en de gevolgen daarvan zullen ze hun leven lang met zich meedragen”, gooit Bashir zijn CDA-opponent voor de voeten. ”En ook wij willen de staatsschuld afbouwen. Volgens ons verkiezingsprogramma, dat doorgerekend is door het CPB, hebben we in 2011 een begrotingsoverschot, en gaan groepen vanaf de minima tot aan twee maal modaal er meer of minder op vooruit. Maar de twee maal Balkenendes zullen moeten inleveren.”

Wat moet er veranderen in het VMBO?
Dit bleek één van de weinige thema’s te zijn waar beide heren het over eens waren. “We moeten het VMBO serieus nemen, de jongens en meisjes die hier vandaan komen en in de bedrijven gaan werken vormen de ruggegraat van de samenleving. We moeten daar positief over zijn. En niet weer opnieuw veranderingen in gaan voeren behalve wellicht enkele aanpassingen daar waar het nodig is.” Dat vindt ook Bashir: ”Er is de laatste twintig jaar zoveel omgegooid in het onderwijs, er is nu rust nodig.” Beiden pleitten voor meer praktijkgericht onderwijs op het VMBO. “Meer investeringen en meer faciliteiten zijn hard nodig. Ik hoop dat beide kandidaat kamerleden,eenmaal in de kamer,ook woord zullen houden,” voegt docent geschiedenis Herman de Haan hier aan toe.

Het CDA is toch voor naastenliefde? Waarom moest het Chinese jongetje Hui dan in detentie blijven?
Deze vraag was specifiek aan Kortenhorst gericht. “Het is zwaar overdreven om het uitzendcentrum met een gevangenis te vergelijken,” meent hij. “Daarnaast heeft de moeder zelf de keuze of zij haar kind buiten het detentiecentrum naar school wil laten gaan of daarbinnen”. Kortenhorst trekt de zaak wat breder en gaat in op de kwestie van het Generaal Pardon. “Natuurlijk vinden wij het ook pijnlijk en zouden we graag iedereen hier welkom heten. Maar deze mensen hebben van de rechter te horen gekregen dat zij moeten vertrekken, dus dat is niet zomaar. En wanneer deze mensen wel zouden mogen blijven, dan is dat niet eerlijk ten opzichte van diegenen die eerder wél vertrokken zijn.” Bashir bestrijdt het idee dat het allemaal wel mee zou vallen in het uitzendcentrum:”Het gaat hier wel degelijk om een gevangenis, de mensen mogen er niet uit. En wat de mensen betreft die hier al lang zijn: het is geen kwestie van eerlijk of oneerlijk. De mensen die hier al zo lang zijn doen dat namelijk niet voor de grap. Zij gaan bijvoorbeeld niet terug omdat het gevaarlijk is in het land van herkomst.” “Wanneer het daar gevaarlijk hoeven ze niet terug,” reageert Kortenhorst. “Afghanistan is inmiddels veilig verklaard en daar vallen dagelijks doden,” brengt Bashir daar tegen in.

Ook over terrorismebestrijding worden Kortenhorst en Bashir het niet eens: de SP is tegenstander van de militaire aanwezigheid in Afghanistan terwijl het CDA daar juist voorstander van is. Op de vraag of de kandidaten welke partij , na de eigen partij , de beste is boog Kortenhorst even naar rechts en vervolgens even naar links:”Als ik kijk hoe we afgelopen jaren binnen de coalitie aan de economie gewerkt hebben, dan kom ik uit op de VVD. Maar mijn hart trekt ook wel naar links vanwege de verantwoordelijkheid die de linkse partijen naar de mensen toe hebben”. Voor Bashir is de PvdA de tweede keus, al kan GroenLinks hem ook wel bekoren.

Al met al konden de leerlingen van het Bornego College genieten van een inhoudelijk boeiend debat. Hopelijk zal dat hen helpen om woensdag een partijkeuze te maken bij de schaduwverkiezingen die, naast de landelijke verkiezingen, op het Bornego College gehouden zullen worden.

Bron: Jouster Courant, 22 november 2006

Kamerzetel dichterbij voor Leeuwarder SP’er

DEN HAAG – Mocht de SP volgende woensdag bij de verkiezingen daadwerkelijk de in de peilingen beloofde 26 tot 28 zetels halen, dan doemt aan de horizon een zetel op voor de achttienjarige Leeuwarder Farshad Bashir. Al zal daarvoor na woensdag eerst nog het nodige rekenwerk nodig zijn.

Het in Kabul geboren gemeenteraadslid staat weliswaar als nummer 25 op de kieslijst, die plek bezet hij in tegenstelling tot de eerste 24 landelijke kandidaten alleen in Friesland, Groningen en Drenthe. In andere delen van het land staan vijftig andere regionale gegadigden op het biljet. Voor Bashir komt een zetel in zicht als de SP meer dan 25 zetels haalt en in het Noorden minstens 180.000 stemmen krijgt, drie keer zoveel als in 2003. Die aanhang is goed voor drie zetels. Op grond van de Kieswet zal de eerste van de noordelijke zetels naar een kandidaat uit de top 10 van de SP gaan. De tweede is voor Rosita van Gijlswijk uit Groningen, nummer 19 op de lijst. Voor de derde komt Bashir eventueel in aanmerking. Maar groeit de SP veel forser in andere delen van het land, dan krijgen de regionale kandidaten uit die streken voorrang.

Bashir laat door de theoretische mogelijkheid van een eventueel kamerlidmaatschap zijn hoofd niet op hol brengen. ,,We zien het wel. Het zou mooi zijn als ik er in kom. Maar als het niet lukt, ben ik er van overtuigd dat de anderen dezelfde inzet zullen hebben. Ik ben al blij met de stijgende lijn in de peilingen.’’

Bron: Leeuwarder Courant, 16 november 2006

Farshad Bashir: jonge doorzetter wil armoede aanpakken

In het kader van de komende Kamerverkiezingen verschijnen op het Allochtonenweblog korte interviews met allochtone kandidaten. Alle kandidaten krijgen dezelfde 7 vragen. Vandaag Farshad Bashir, 25e op de kandidatenlijst van de SP.

Foto: Laurens Aaij (ANP)

1) Hoe zou u uw partij in 1 zin typeren?

De SP is een partij die binnen en buiten het parlement werkt aan een maatschappij waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit centraal staan.

De partij spreekt mij aan omdat de SP van doorzetten weet. We zijn heel koppig en gaan net zo lang door tot we ons doel hebben gehaald.
We willen meer solidariteit tussen rijk en arm, tussen jong en oud en tussen allochtonen en autochtonen.

2) Typeer uzelf in 1 zin. Waar ligt uw kracht?

Ik ben jong (18 jaar), ik ben een doorzetter, ik heb oog voor de problemen in de samenleving en ik weet van aanpakken. Mijn kracht zit hem in het feit dat ik steeds weer durf te zeggen dat er in Nederland armoede is, dat de mensen aan de onderkant het financiël steeds moeilijker krijgen en dat de rijken rijker worden.

3) Welke partijen moeten er na de verkiezingen een kabinet gaan vormen?

Ik wil dolgraag een kabinet van PvdA, Groenlinks en SP. Maar ik ben bang dat PvdA uiteindelijk voor het CDA zal kiezen. Een sterke SP zou de PvdA kunnen dwingen om voor een links kabinet te kiezen.

4) Wat hoopt u persoonlijk de komende 4 jaar te kunnen bereiken?

Ik wil om te beginnen de armoede aanpakken. Iedereen moet genoeg geld hebben om normaal rond te kunnen komen. Daarnaast wil ik meer werkgelegenheid. Racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt moet aangepakt worden!

5) Wie zijn uw helden?

De gewone mensen die ondanks de economische tegenslagen van afgelopen vier jaar toch nog de moed erin houden en doorzetten.

6) Wat zijn uw favoriete films/ boeken?

De vliegeraar van Khaled Hosseini kan ik aan iedereen aanraden.

7) Op welke websites kan de kiezer meer informatie over u vinden?

Op farshadbashir.nl en leeuwarden.sp.nl

Bron: allochtonen.web-log.nl, 8 november 2006

Geen ontslagen en aantasting thuiszorg in Leeuwarden

Op steeds meer plekken blijkt dat er in de thuiszorg als gevolg van aanbesteding die de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) met zich meebrengt ontslagen vallen. In de gemeente Leeuwarden zullen er echter geen ontslagen komen. Dat hebben de vertegenwoordigers van het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) vanmiddag aan de raadswerkgroep Wmo beloofd. Alle huidige aanbieders van thuiszorg, 15 aanbieders, kunnen namelijk op een contract rekenen.

SP-raadslid Farshad Bashir: “Een verstandige keuze, het zou onverstandig zijn geweest als waardevolle, kundige krachten op straat gezet worden en dat mensen met beperkingen hun vaste vertrouwde hulp verliezen.”

Uitgangspunt van de WMO in Leeuwarden is dat het huidige voorzieningenniveau gehandhaafd blijft. Tijdens de behandeling van de WMO-verordening in de gemeenteraad diende de SP hiertoe een motie in die met algemene stemmen werd aangenomen. Dit uitgangspunt wordt nu dus ook vertaald naar kwaliteitseisen.

De huidige aanbieders leveren al de beste kwaliteit. Maar in geval van Leeuwarden wordt ook een besparing van 4 á 5 ton structureel geboekt. Met de keuze van Leeuwarden worden er namelijk kosten bespaard die een wisseling van aanbieder met zich mee zal brengen.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vervangt de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) de Welzijnswet en een deel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Bron: leeuwarden.sp.nl, 1 november 2006