Geen ontslagen en aantasting thuiszorg in Leeuwarden

Op steeds meer plekken blijkt dat er in de thuiszorg als gevolg van aanbesteding die de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) met zich meebrengt ontslagen vallen. In de gemeente Leeuwarden zullen er echter geen ontslagen komen. Dat hebben de vertegenwoordigers van het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) vanmiddag aan de raadswerkgroep Wmo beloofd. Alle huidige aanbieders van thuiszorg, 15 aanbieders, kunnen namelijk op een contract rekenen.

SP-raadslid Farshad Bashir: “Een verstandige keuze, het zou onverstandig zijn geweest als waardevolle, kundige krachten op straat gezet worden en dat mensen met beperkingen hun vaste vertrouwde hulp verliezen.”

Uitgangspunt van de WMO in Leeuwarden is dat het huidige voorzieningenniveau gehandhaafd blijft. Tijdens de behandeling van de WMO-verordening in de gemeenteraad diende de SP hiertoe een motie in die met algemene stemmen werd aangenomen. Dit uitgangspunt wordt nu dus ook vertaald naar kwaliteitseisen.

De huidige aanbieders leveren al de beste kwaliteit. Maar in geval van Leeuwarden wordt ook een besparing van 4 รก 5 ton structureel geboekt. Met de keuze van Leeuwarden worden er namelijk kosten bespaard die een wisseling van aanbieder met zich mee zal brengen.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vervangt de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) de Welzijnswet en een deel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Bron: leeuwarden.sp.nl, 1 november 2006