Bornego College organiseert verkiezingsdebat

Scholieren in debat met Farshad Bashir (SP) en Roland Kortenhorst (CDA)

Ingrid van Damme

Joure – Twee dagen voor de Tweede Kamer verkiezingen konden de leerlingen van het Bornego College vragen stellen aan twee Friese kandidaat kamerleden. De deelnemende kandidaten waren Farshad Bashir, nummer vijfentwintig op de kandidatenlijst van de SP en Roland Kortenhorst, nummer vierendertig bij het CDA. Bashir en Kortenhorst werden door de VMBO-4 en de HAVO-3 leerlingen aan de tand gevoeld over onder meer de toekomst van het VMBO, drugsgebruik, het asielbeleid en de voors en tegens van een linkse coalitie.

De achtenveertige jarige Roland Kortenhorst zit vanaf 2002 voor het CDA in de Tweede Kamer. Op het Bornego College is hij een graag geziene gast. De leerlingen kennen hem: net als in voorgaande jaren gaan de VMBO-4 en de Havo-3 leerlingen dit jaar op excursie naar de Tweede Kamer. Zij zijn dan te gast bij Kortenhorst. Farshad Bashir (18) brengt die maandag voor het eerst een bezoek aan het Bornego College. Hij zit nu voor de SP in de gemeenteraad van Leeuwarden, maar straks wisselt hij zijn raadszetel mogelijk in voor een kamerzetel.
Een aantal leerlingen in de zaal beschikken over een rode kaart. Zodra de kandidaat Kamerleden tijdens het debat teveel Haagse taal uitslaan, steken zij deze kaarten omhoog. Dat blijkt niet zo erg vaak nodig: Bashir en Kortenhorst blijken zich beiden politiek goed verstaanbaar te kunnen maken.
De scholieren hebben zich goed voorbereid. De geschiedenisdocenten Herman de Haan en Sjef Damhuis hielpen hen bij het opstellen van de vragen.

Heeft u wel eens geblowd?
Zo luidt één van de eerste vragen vanuit de zaal. “Nee,” reageert Kortenhorst. “Dat heb ik nog nooit gedaan en dat ga ik ook nooit doen. Want inmiddels is wel bewezen dat het kankerverwekkend is en bovendien slecht voor je hersenen.”
“Ik heb ook nog nooit geblowd, maar wij zijn als SP, in tegenstelling tot het CDA, niet voor een verbod op het gebruik van softdrugs. Degenen die willen blowen zullen dat blijven doen en en een verbod op softdrugs leidt alleen maar tot kleine criminaliteit,” meent Bashir. “Daarmee draai je de zaken om. Als je iets slechts ziet in de maatschappij, dan moet je het ook durven aanpakken,” vindt Kortenhorst daarentegen. “Dat geldt dan ook voor alcohol en nicotine. Ook het gebruik daarvan zou je dan moeten verbieden. Maar daarvan zeggen we dat het de verantwoordelijkheid van de mensen zelf is,” kaatst Bashir terug.

Hoe staat u tegenover een linkse coalitie?
Bashir zou dat prachtig vinden: ”We hebben nu drie kabinetten Balkenende achter de rug. Veel sociale voorzieningen zijn afgebroken. De mensen is alleen maar angst aan gepraat. En dat het nu met de economie zo goed gaat, dat is niet dankzij Balkenende. Dat komt doordat de wereldeconomie aantrekt. De Nederlandse economie had al eerder op kunnen bloeien wanneer Balkenende met zijn bezuinigingen niet zo op de rem had getrapt.Ik ben een groot voorstander van een coalitie PvdA, SP en Groen Links.” Kortenhorst moet er echter niet aan dénken: ”Dat zou een ramp voor het land zijn. Op het eerste gezicht lijken hun plannen wel leuk. Maar de belasting moet omhoog, de bedrijven moeten gaan betalen en we zullen gaan interen op geld dat er niet eens is: de staatsschuld zal dus groeien. En u kunt wel zeggen dat de armen steeds armer worden, maar volgens het laatste onderzoek is dat niet het geval meer. Nergens is de kloof tussen arm en rijk bovendien zo klein als in Nederland.” “Toch leven hier 450.000 kinderen in armoede, en de gevolgen daarvan zullen ze hun leven lang met zich meedragen”, gooit Bashir zijn CDA-opponent voor de voeten. ”En ook wij willen de staatsschuld afbouwen. Volgens ons verkiezingsprogramma, dat doorgerekend is door het CPB, hebben we in 2011 een begrotingsoverschot, en gaan groepen vanaf de minima tot aan twee maal modaal er meer of minder op vooruit. Maar de twee maal Balkenendes zullen moeten inleveren.”

Wat moet er veranderen in het VMBO?
Dit bleek één van de weinige thema’s te zijn waar beide heren het over eens waren. “We moeten het VMBO serieus nemen, de jongens en meisjes die hier vandaan komen en in de bedrijven gaan werken vormen de ruggegraat van de samenleving. We moeten daar positief over zijn. En niet weer opnieuw veranderingen in gaan voeren behalve wellicht enkele aanpassingen daar waar het nodig is.” Dat vindt ook Bashir: ”Er is de laatste twintig jaar zoveel omgegooid in het onderwijs, er is nu rust nodig.” Beiden pleitten voor meer praktijkgericht onderwijs op het VMBO. “Meer investeringen en meer faciliteiten zijn hard nodig. Ik hoop dat beide kandidaat kamerleden,eenmaal in de kamer,ook woord zullen houden,” voegt docent geschiedenis Herman de Haan hier aan toe.

Het CDA is toch voor naastenliefde? Waarom moest het Chinese jongetje Hui dan in detentie blijven?
Deze vraag was specifiek aan Kortenhorst gericht. “Het is zwaar overdreven om het uitzendcentrum met een gevangenis te vergelijken,” meent hij. “Daarnaast heeft de moeder zelf de keuze of zij haar kind buiten het detentiecentrum naar school wil laten gaan of daarbinnen”. Kortenhorst trekt de zaak wat breder en gaat in op de kwestie van het Generaal Pardon. “Natuurlijk vinden wij het ook pijnlijk en zouden we graag iedereen hier welkom heten. Maar deze mensen hebben van de rechter te horen gekregen dat zij moeten vertrekken, dus dat is niet zomaar. En wanneer deze mensen wel zouden mogen blijven, dan is dat niet eerlijk ten opzichte van diegenen die eerder wél vertrokken zijn.” Bashir bestrijdt het idee dat het allemaal wel mee zou vallen in het uitzendcentrum:”Het gaat hier wel degelijk om een gevangenis, de mensen mogen er niet uit. En wat de mensen betreft die hier al lang zijn: het is geen kwestie van eerlijk of oneerlijk. De mensen die hier al zo lang zijn doen dat namelijk niet voor de grap. Zij gaan bijvoorbeeld niet terug omdat het gevaarlijk is in het land van herkomst.” “Wanneer het daar gevaarlijk hoeven ze niet terug,” reageert Kortenhorst. “Afghanistan is inmiddels veilig verklaard en daar vallen dagelijks doden,” brengt Bashir daar tegen in.

Ook over terrorismebestrijding worden Kortenhorst en Bashir het niet eens: de SP is tegenstander van de militaire aanwezigheid in Afghanistan terwijl het CDA daar juist voorstander van is. Op de vraag of de kandidaten welke partij , na de eigen partij , de beste is boog Kortenhorst even naar rechts en vervolgens even naar links:”Als ik kijk hoe we afgelopen jaren binnen de coalitie aan de economie gewerkt hebben, dan kom ik uit op de VVD. Maar mijn hart trekt ook wel naar links vanwege de verantwoordelijkheid die de linkse partijen naar de mensen toe hebben”. Voor Bashir is de PvdA de tweede keus, al kan GroenLinks hem ook wel bekoren.

Al met al konden de leerlingen van het Bornego College genieten van een inhoudelijk boeiend debat. Hopelijk zal dat hen helpen om woensdag een partijkeuze te maken bij de schaduwverkiezingen die, naast de landelijke verkiezingen, op het Bornego College gehouden zullen worden.

Bron: Jouster Courant, 22 november 2006