Naar Den Haag of toch niet?

Kiezen voor Friezen: zes kamerleden, drie afvallers en twee kanshebbers

Leeuwarden – Het eerste weekeinde na de verkiezingen breekt aan voor de aspirant-kamerleden uit Fryslân. Sommige zitten teleurgesteld thuis, anderen pakken vast voor Den Haag. Voor twee van de potentieel jongste kamerleden van het land begint het lange wachten. Is er plek voor ze in de Tweede Kamer?

Felicitaties alom voor Farshad Bashir, raadslid van de SP in Leeuwarden. Op een bijeenkomst, donderdagavond, waarbij verschillende raadsleden aanwezig zijn, maken sommigen er zelfs een buiginkje bij. Lof voor zijn partij die zo’n enorme verkiezingswinst boekte. En gelukswensen voor hemzelf, omdat hij daardoor kans maakt op een zetel in het parlement.

Bashir deelt met negen andere regionale kandidaten de 25-ste plaats van de SP-lijst. Maandag wordt bekend wie van hen de zetel krijgt. Is Bashir de gelukkig, dan is de Leeuwarder (18 jaar oud) meteen het jongste kamerlid van Nederland. Spannend? ,,Ja. Maar ik ben er ook rustig onder. Het kan gebeuren of niet. En dan heb ik in Leeuwarden nog genoeg te doen.”

Sander de Rouwe(26), die andere jonge Friese politicus, moet wat langer geduld hebben. Hij hoeft zijn plaats 46 op de CDA-lijst met niemand te delen. Zijn plek in de Kamer lijkt zo goed als zeker Maar daarvoor moet de Bolswarder wel wachten tot na de formatie. Als het kabinet is samengesteld, zullen enkele van de verkozen christendemocraten een ministerspost krijgen en kan De Rouwe doorstromen naar de Kamer.

Einde oefening

Voor Rendert Algra uit Jubbega is het wachten voorbij. De zestienduizend voorkeursstemmen die hij nodig had om in de Kamer te komen, zijn bijna zeker niet gehaald. Weken van rondfietsen met een gele, plastic stier in zijn bakfiets en spreekbeurten in tal van zaaltjes (steeds geflankeerd door twee plastic kalfjes, waarvan er één werd gestolen) blijken tevergeefs. Ruim negenduizend stemmen kreeg hij in de provincie Fryslân; hij verwacht niet dat hij er buiten de provincie nog eens zevenduizend heeft gescoord. Einde oefening”, concludeert Algra zelf. De oud-politieman zet nu zijn zinnen op een adviesbureau. ‘Spegel’ moet het gaan heten.

Ook VVD’er Tom Kuperus uit Lemmer en Isabelle Diks van GroenLinks zullen geen parlementariër worden. Lutz Jacobi uit Jirsum gaat wél naar de Kamer. Maar daar had ze met haar notering – nummer 24 op de PvdA-lijst – vooraf weinig twijfel over. Jacobi (51) was GGD-directeur.

Joop Atsma en Roland Kortenhorst (beiden CDA), Jacques Tichelaar (PvdA) en Tineke Huizinga (CU) zijn en blijven Kamerlid. Kortenhorst stond als nummer 41 op de CDA-lijst komt dus op het nippertje de Kamer in; hij hoeft niet zoals De Rouwe de kabinetsformatie af te wachten en mag vanaf het begin meepraten over de koers die de partij nu kiest.

Nieuwkomer in de Kamer is Fries-om-utens Sietse Fritsma, kandidaat nummer 9 van de Partij voor de Vrijheid. Fritsma (34) is geboren in Franeker, maar woont tegenwoordig in Den Haag.

Bron: Friesch Dagblad, 25 november 2006