Leeuwarden: nu leefgeld en begeleiding voor ex-ama’s

De gemeenteraad van Leeuwarden heeft middels een motie van SP, PAL/GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, CDA en FNP aan de regering laten weten dat stopzetting van de leefgelden aan ex-AMA’s ongewenst is vanwege het averechtse effect: ex-AMA’s zullen in de illegaliteit verdwijnen.

Gemeente Leeuwarden heeft zich meerdere keren uitgesproken tegen het op straat zetten van uitgeprocedeerde asielzoekers, dan wel AMA’s. Door het stopzetting van leefgelden is het gevaar dat uitgeprocedeerde asielzoekers, dan wel ex-AMA’s in de illegaliteit verdwijnen. SP’er Farshad Bashir: “Illegaliteit heeft ernstige gevolgen zoals prostitutie, criminaliteit en een vlucht in drank en drugs.”

Sinds 2004 verstrekt de gemeente Leeuwarden vanuit haar zorgplicht vanwege het te kort schietende rijksbeleid met eigen middelen noodhulp aan uitgeprocedeerde asielzoekers die nog procederen of bezig zijn met terugkeer naar land van herkomst.

In de motie worden ook de informateur(s) en de onderhandelaars opgeroepen deze punten mee te nemen in de komende besprekingen/onderhandelingen.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 27 november 2006