Oproep: stop uitzettingen

De raad van gemeente Leeuwarden heeft een motie van SP, PAL/GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, CDA en FNP aangenomen waarin de regering verzocht werd om de uitzettingen van vluchtelingen te stoppen.

Een meerderheid van de Leeuwarder gemeenteraad heeft zich al eerder uitgesproken voor een Generaal Pardon voor vluchtelingen en sinds de verkiezingen van 22 november 2006 is er een meerderheid in de nieuwe Tweede kamer voor een ander vluchtelingenbeleid. SP-raadslid Farshad Bashir: “Het is een goed democratisch gebruik om delicate kwesties in een demissionaire periode uit te stellen.”

De gemeenteraad heeft in afwachting van een nieuw kabinet met een motie het Kabinet en de Tweede Kamer opgeroepen tot opschorting van uitzettingen van vluchtelingen, die potentieel in aanmerking komen voor een Generaal Pardon regeling. Daarnaast worden de (in)formateur(s) en de onderhandelaars verzocht een Generaal Pardon-regeling mee te nemen in de komende besprekingen/onderhandelingen.

De motie kon rekenen op steun van alle fracties met uitzondering van de VVD.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 28 november 2006