CDA de grootste partij, SP de grootste winst

Ingrid van Damme

Joure – Bij de schaduwverkiezingen voor de Tweede Kamer, die het Bornego College afgelopen woensdag hield, komen CDA en SP als grootste partijen uit de bus. Als de leelingen van het Bornego College het voor het zeggen hadden, zou het CDA met 43 en de SP met 29 zetels in de kamer komen. Ook onder kiesgerechtigden in Skarsterlân scoren beide partijen goed.

De maandag voorafgaand aan de verkiezingen gingen de kandidaat-kamerleden Roland Kortenhorst (CDA) en Farshad Bashir (SP) met elkaar en de leerlingen van Havo-3 en VMBO-4 in debat. Kortenhorst keert terug in de kamer. Bashir zal geen entree in de kamer maken; hij redt het nét niet. Samen met enkele regionale kandidaten stond hij gezamenlijk als nummer 25 op de lijst. De vijfentwinitigste zetel gaat op basis van voorkeurstemmen naar zijn collega Paul Lempens uit Weert. “Ik vind het niet erg, ik ben er van overtuigd dat Paul Lempens het heel goed zal doen in de kamer,” zegt de bescheiden Bashir.

De uitslag op het Bornego College geeft aan dat beide kandidaat-kamerleden een goede indruk achter lieten bij de scholieren. Op de linkervleugel scoorde, tegen de landelijke trend in, ook Groen Links goed met veertien zetels. De PvdA blijft met haar 18 zetels juist achter bij het landelijk gemiddelde. De Christen Unie blijkt met 8 zetels populair op het Borneo College. Op de rechtervleugel krijgt de PVV van Geert Wilders met vier minder steun ten opzichte van het landelijke beeld waar Wilders negen zetels in de wacht sleepte. De VVD verkrijgt op het College twintig zetels, twee minder dan het landelijk gemiddelde en de Partij voor de Dieren haalt twee zetels. Opmerkelijk is dat de SGP in de ogen van de scholieren van het Bornego College geen bestaansrecht heeft, in hun Tweede Kamer komen zij niet voor. D66 mag hoop putten uit de verkiezingsuitslag onder de scholieren: op het Bornego College krijgt ze maar liefst elf zetels.

De uitslagen onder kiesgerechtigden in Skarsterlân vertoont een sterkere overeenkomst met de landelijke cijfers. Het CDA (5903 stemmen) is weer groter dan de PvdA (4395 stemmen). De SP, geheel is volgens de landelijke trend, op haar beurt weer groter dan de VVD (1967). Ten opzichte van de Tweede Kamer verkiezingen in 2003 verdubbelt de Christen Unie haar stemmenaantal (van 327 naar 766 stemmen). De PVV van Geert Wilders komt binnen met 555 stemmen uit Skarsterlân.
Geconcludeerd kan worden dat CDA bij oud en jong de grootste partij is en de SP de grootste winnaar. Tweede Kamerlid Roland Kortenhorst is blij met de uitslag voor het CDA. Ook al verliest het CDA ten opzichte van de vorige Tweede Kamerverkiezingen enkele zetels. Kortenhorst:”Ik laat me geen verlies aanpraten. In 2002 werd onze winst toegeschreven aan het Fortuyneffect, in 2003 was dat het onzekerheidseffect. Als je kijkt he we nu scoren ten opzichte van de gemeenteraadsveriezingen, toen we op 27 zetels stonden, dan is dit een prestatie.” De coalitie is echter zijn meerderheid kwijt, erkent Kortenhorst. “Maar over de rechtervleugel is nog steeds een meerderheid te formeren, het is maar net hoe je naar de uitslag kijkt.”. Daarbij moet wel worden aangetekend dat voor een formatie over rechts medewerking van een derde nodig is, zoals bijvoorbeeld de Christen Unie. De linkervleugel maakt in zijn totaliteit een groei door. Dat is enkel en alleen op het conto van de SP te schrijven. Ziet Kortenhorst heil in samenwerking met de SP? “Daar kan ik nog geen zinnig woord over zeggen. Eén ding is duidelijk: dit land kan niet zonder regering. We zullen rustig en nuchter om ons heen moeten kijken en dan zien hoe de kaarten liggen.”

Joop de Ree, lid van de werkgroep SP in Skarsterlân is blij met de forse winst die de SP geboekt heeft. In Skarsterlân is haar aandeel van 4 naar 18 % gestegen. Hoe kijkt Van Ree aan tegen een samenwerking met het CDA? “Daar wil ik niet te veel over zeggen, dat laat ik aan anderen over. Maar ik hoop wel dat deze kans nu gegrepen wordt want we zijn er nu klaar voor. We moeten gaan kijken naar de punten waar we het wél over eens zijn.” Wat vindt De Ree van het feit dat de SP in de media zo nadrukkelijk neergezet wordt als een populistiche partij? De Ree:”Eerst hadden we de Fortuynhype en nu hebben we de Marijnissen-hype, hoor je dan. Maar de SP is veel meer dan dat. Marijnissen is tussen de arbeiders opgegroeid en spreekt de taal die wij allemaal begrijpen, het is nonsens om dat af te doen als populistisch. Bovendien: wij hebben veel materiaal uitgedeeld met onze standpunten, de mensen kunnen de stemwijzer raadplegen, ze weten heus wel aan wie zij hun stem toevertrouwen.” Gaat de SP zich de komende tijd nadrukkelijker in Skarsterlân manifesteren? “Jazeker nu gaan we echt los. Wanneer er een jeugdgemeenteraad komt , zullen wij ook onze jongeren naar voren gaan schuiven. We zullen ons meer laten zien en meer akties gaan voeren,” aldus De Ree.

Bron: Jouster Courant, 29 november 2006