Ad van de Kolk trekt Friese kandidatenlijst, Farshad Bashir lijstduwer

Het regio overleg van de SP in Fryslân heeft begin dit jaar een kandidatencommissie samengesteld. Deze commissie heeft vandaag 30 november 2006 een voordracht gedaan aan de regioconferentie die op 11 december zal plaatsvinden. Op de voordracht staan 26 Friese kandidaten voor de Provinciale Staten van 7 maart 2007.

De lijst is een mix van jonge en oude kandidaten, vrouwen en mannen en de kandidaten zijn geografisch verspreid over de hele provincie. Ad van de Kolk is lijsttrekker. Lijstduwer is de Leeuwarder gemeenteraadslid Farshad Bashir, hij staat op plaats 26. Bashir was bij het aantreden het jongste gemeenteraadslid van Nederland. Op plaats 25 staat Gaatske Wiersma-Visser. De bekende eigenaresse van vogelpension De Fûgelpits in Moddergat duwt de lijst samen met Bashir.

De nieuwkomers achter de zittende Statenlid Ad van de Kolk zijn in de afgelopen jaren gescout en worden binnenkort intensief opgeleid binnen de SP. Onder hen het gemeenteraadslid Frans Baron uit Drachten, geboren in 1947. Baron is getrouwd en heeft 2 zoons. Hij is werkzaam als administrateur bij een koepelorgaan in de Zorg. In de gemeenteraad houdt hij zich op dit moment als fractievoorzitter bezig met Algemene Economische en Financiële Zaken (AEFZ).

Lijsttrekker Van de Kolk: “De lijst is een mix van mensen die al ervaring hebben in parlementair en/of bestuurswerk maar ook met mensen uit het bedrijfsleven, onderwijs, de semi-publieke sector en de zorg. Bovenal zijn het echter mensen die zich betrokken voelen bij de samenleving en hard willen werken aan het opbouwen van een socialere, leefbare maatschappij. Dit gaan we doen door ons ook in de provincie Fryslân optimaal in te zetten. We zijn er klaar voor en we hebben er erg veel zin in, vooral gezien de uitslagen van de landelijke verkiezingen, dat is ook voor ons een geweldige opsteker natuurlijk.”

De conceptlijst bestaat in totaal uit 26 kandidaten met de volgende personen op de eerste tien plekken:

1. Ad van de Kolk , Witmarsum
2. Frans Baron, Drachten
3. Anneke Apperloo, Leeuwarden
4. Jacob van der Hoek, Bakkeveen
5. Jolanda Rötert, Kollum
6. Bert Groos, Joure
7. Richard Klerks, Beetsterzwaag
8. Enno Bruinsma, Bolsward
9. Petra Kramer, Drachten
10. Wies Franckena, Leeuwarden

Op vrijdag 8 december 2006 houdt de SP-afdeling Leeuwarden een Algemene Leden Vergadering (ALV) om het conceptprogramma en de lijst voor de verkiezingen van Provinciale Staten te bespreken. Verder worden de afgevaardigden voor de regioconferentie gekozen. Alle SP leden zijn hiervoor uitgenodigd.

Het SP verkiezingsprogramma voor 2007 – 2011 wordt op de regioconferentie van 11 december door de Friese SP-leden vastgesteld.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 30 november 2006