Overname personeel van aanbieders inburgeringtrajecten mogelijk

Doordat in de Wet Inburgering ook de marktwerking opgenomen is, wordt de gemeente verplicht om inburgeringstrajecten aan te besteden. De huidige aanbieders komen hierdoor in onzekerheid. Zo heeft STINS bijvoorbeeld nu al het aantal werknemers verkleind, want als ze de aanbesteding niet winnen, dan zijn ze al vast voorbereid. Om de gevolgen voor het personeel van huidige aanbieders van inburgeringtrajecten zo klein mogelijk te houden diende de SP een motie in om het college op te dragen alles te doen om de werkgelegenheid te behouden. De motie kon rekenen op een meerderheid, alleen CDA, VVD en NLP stemden tegen.

SP-raadslid Farshad Bashir: “De personeelsleden van huidige aanbieders van inburgeringtrajecten hebben onzekerheid over hun baan, want als nieuwe organisaties de aanbesteding winnen dreigt ontslag en verlies van rechtspositie voor deze groep.” Bij de uitkomsten van de gunningen in andere gemeenten in de aanbesteding in het kader van de WMO is duidelijk geworden wat voor gevolgen aanbestedingen voor personeel kunnen hebben.

Het college is dus nu opgedragen om de negatieve gevolgen van marktwerking te minimaliseren. Er moeten sluitende afspraken gemaakt worden met de aanbieders van inburgeringtrajecten die de aanbesteding winnen over het overnemen van personeel, de geldende kaders (zoals de CAO) in acht nemend en met respect voor ieders rechtspositie.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 18 december 2006