Ad van de Kolk officieel gekozen

Statenlid Ad van de Kolk is officieel gekozen tot lijsttrekker van de SP bij de statenverkiezingen van maart volgend jaar.

Dat gebeurde op een Regioconferentie van de SP in Leeuwarden. De lijsttrekker stond ook één op de concept-kandidatenlijst. De lijst telt veel nieuwe gezichten. De meeste mensen zijn in de SP-afdelingen goed bekend, omdat ze daar actief zijn. Zo zijn een flink aantal gemeenteraadsleden verkiesbaar.

De door de Regioconferentie vastgestelde kandidatenlijst:

 1. Ad van de Kolk, Witmarsum
 2. Frans Baron, Drachten
 3. Anneke Apperloo, Leeuwarden
 4. Jacob van der Hoek, Bakkeveen
 5. Jolanda Rotert, Kollum
 6. Bert Groos, Joure
 7. Richard Klerks, Beetsterzwaag
 8. Enno Bruinsma, Bolsward
 9. Petra Kramer, Drachten
 10. Wies Franckena, Leeuwarden
 11. Bert Bisschop, Leeuwarden
 12. Durk van der Meulen, Leeuwarden
 13. Jos van der Horst, Drachten
 14. Kees Nederstigt, Twellegea
 15. Freerk Kalsbeek, Leeuwarden
 16. Harm de Vos, Dronrijp
 17. Cor Hergaarden, Hurdegaryp
 18. Astrid van der Berg, Leeuwarden
 19. Auke Veenstra, Surhuizum
 20. Irma Nooy, Lemmer
 21. Roel IJtsma, Surhuisterveen
 22. Roel Akkerman, Drachten
 23. Egbert Flik, Scharnegoutum
 24. Gaatske Wiersma-Visser, Moddergat
 25. Farshad Bashir, Leeuwarden

De SP discusseerde verder over een lijstverbinding met GroenLinks. Dat is handig voor bij de verdeling van restzetels: partijen die onderling hun lijsten verbonden hebben, maken meer kans op een restzetel.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 19 december 2006