‘Handhaaf vrijstelling sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders’

Op dit moment geldt voor alleenstaande ouders met een uitkering een vrijstelling voor de sollicitatieplicht. Wethouder Marco Florijn kondigde gisteravond aan dat het College van Burgemeester en Wethouders binnenkort met een voorstel zal komen waarbij deze vrijstelling weer ingetrokken wordt. SP diende samen met de ChristenUnie en FNP een motie in om deze vrijstelling te handhaven. De motie kon naast de indieners echter alleen op de steun van het CDA rekenen.

SP-raadslid Farshad Bashir: “Een alleenstaande ouder moet een moeder en een vader tegelijk zijn. Dit is erg zwaar, vooral als de kinderen ziek zijn of slecht slapen.”

SP, ChristenUnie, FNP en CDA droegen het College op om de rechten van alleenstaande ouders niet af te breken en alleenstaande ouders met kinderen onder de 5 jaar een vrijstelling te blijven geven van de sollicitatieplicht.

De motie haalde geen meerderheid in de gemeenteraad.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 30 januari 2007