Nieuwe Leeuwarder aanpak: werk boven inkomen

Een raadsmeerderheid is akkoord met de uitgangspunten van het gemeentelijk beleid op het gebied van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Het beleid is erop gericht meer bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen via een sluitende aanpak. De eigen verantwoordelijkheid staat centraal en werken met behoud van uitkering behoort tot de mogelijkheden.

De SP was 29 januari de grootste tegenstander van de collegeplannen. Maar liefst vijf moties en één amendement diende Farshad Bashir in namens zijn partij. Daarvan wist de SP er twee te verzilveren: het college zal bij de kabinetsonderhandelaars om meer geld voor het WWB-beleid van Leeuwarden pleiten. Daarnaast zal het college in de toekomst minder Engelse termen gebruiken in de communicatie.

Bron: leeuwarden.nl, 30 januari 2007