SP blij met steun PvdA inzake binnenmilieu scholen

De SP staat niet meer alleen in haar zorg over de kwaliteit van het binnenmilieu op Leeuwarder scholen. In mei 2006 stelde de SP vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) over hoe het gesteld is met het binnenmilieu van de basisscholen en of het College van B&W bereid was de situatie te verbeteren. Maar de politieke bestuurders zagen het allemaal niet zo somber in, onder mom van eigen verantwoordelijkheid van de scholen, kreeg het SP-raadslid Farshad Bashir nul op het rekest. Gelukkig lijkt de grootste partij in de Leeuwarder gemeenteraad, de PvdA, nu ook de problemen van het binnenmilieu onder ogen te zien.

In mei 2006 zond het actualiteitenprogramma TweeVandaag een onderwerp uit over de kwaliteit van het binnenmilieu in schoollokalen. In opdracht van het ministerie van VROM onderzocht overheidsagentschap SenterNovem de kwaliteit van de lucht in klaslokalen en constateert dat bij tachtig procent van de scholen de gemiddelde CO2-waarde viermaal hoger ligt dan de minimale norm. De lucht in scholen is twee- tot driemaal zo slecht als die in kantoren of gevangenissen.

Dagelijks zijn er gemiddeld 2.000 leraren en 20.000 leerlingen in Nederland ziek als gevolg van het slechte binnenmilieu in de klas. Dat heeft ernstige gevolgen: volgens de GGD is het zeer aannemelijk dat kinderen astma oplopen als gevolg van het slechte leefmilieu in klaslokalen.

De SP trok niet alleen in Leeuwarden aan de bel, ook in andere gemeenteraden heeft de SP vragen hierover gesteld. Terwijl in andere gemeenten het College van B&W initiatief gaat nemen om de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen te verbeteren vond het Leeuwarder College van B&W dat de “berichtgeving in de uitzending tendentieus” was. Daarnaast vond het College van B&W dat het uitvoeren van de te nemen maatregelen “valt onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur”.

Binnenkort gaat SP’er Bashir om de tafel met het PvdA-raadslid Jelmer Staal om te bespereken hoe de beide partijen dit probleem het beste aan kunnen pakken. De SP is in ieder geval blij dat ook de PvdA zich op dit onderwerp gaat richten.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 31 januari 2007