Extra geld gebruiken voor aanpak wachtlijsten WSW

De SP fractie vindt dat het geld dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld aan gemeenten voor het aanpakken van wachtlijsten in de WSW ook daadwerkelijk daarvoor gebruikt moet worden. SP-raadslid Farshad Bashir: “Maar het geld is niet geoormerkt. De gemeente mag er in principe mee doen wat ze wil.” In schriftelijke vragen stelt hij het college vandaag voor dat geld niet voor iets anders in te zetten.

Eind 2006 werd door de Tweede Kamer een amendement van SP Tweede-Kamerlid Ewout Irrgang aangenomen waarmee 25 miljoen extra wordt uitgetrokken voor de aanpak van de wachtlijsten in de Wet op de Sociale Werkplaatsen. De ministers Remkes van Binnenlandse Zaken en Zalm van FinanciĆ«n hebben de Tweede Kamer vorige week per brief op de hoogte gebracht over de uitvoering van het amendement. Het geld wordt toegevoed aan het gemeentefonds, maar is niet geoormerkt. Lokaal kan het geld geoormerkt worden. Bashir: “Als dit niet gebeurt, dan zal het geld naar de algemene middelen, en daarmee bijvoorbeeld naar lantarenpalen gaan.”

De verantwoording over de besteding van het geld moet dus lokaal plaatsvinden. Bashir: “Maar ik wil niet wachten tot verantwoording die achteraf wordt afgelegd. Er is ook in Leeuwarden nog altijd een flinke wachtlijst voor beschutte werkplekken.”

Bron: leeuwarden.sp.nl, 19 februari 2007