30.000 subsidie voor debatcentrum De Bres

De gemeenteraad draagt het college op om een éénmalig subsidie van € 30.000 te verstrekken aan debatcentrum De Bres. Een motie van deze strekking van PvdA, CDA, VVD en PAL/GroenLinks kreeg 26 maart brede steun.

De raad wil de behandeling van het subsidieverzoek door b. en w. niet afwachten. Het college dient zelf binnen de begroting dekking te zoeken voor de subsidie. Als dit niet lukt wordt het bedrag uit de algemene reserves van de gemeente gehaald.

John Stoelinga van de NLP verwonderde zich over de gang van zaken. ‘Hoort de raad niet eerst het college te bevragen over de stand van zaken van de behandeling van het subsidieverzoek?’
Ook Farshad Bashir (SP) had zijn vraagtekens. ‘Mij ontgaat de maatschappelijke meerwaarde van de Bres. Debatteren kan ook in Schaaf, theater Romein of het Stadhuis.’

De overige partijen vonden de motie een prima voorstel. Als tegenprestatie dient De Bres tussen nu en 2009 tien algemene politieke debatten te organiseren over actuele lokale en regionale onderwerpen.

Bron: leeuwarden.nl, 27 maart 2007

Raad dwingt college De Bres geld te geven

LEEUWARDEN – Debatcentrum De Bres in Leeuwarden krijgt een startsubsidie van €30.000 van de gemeente. Gisteravond gaf een raadsmeerderheid het college opdracht om geld vrij te maken voor het centrum. ,,Het is vernieuwend voor Leeuwarden. De Bres stimuleert de debatcultuur van Leeuwarden en Friesland’’, aldus PvdA-er Klaas Zwart.

Het CDA, de VVD, PAL/Groen- Links en de ChristenUnie zijn het met hem eens. Al vijf maanden geleden vroeg de stichting om de subsidie, een derde van het benodigde startkapitaal. De gemeente reageerde welwillend, maar kon geen geld vinden.

Dat moet dan maar uit de algemene reserves komen, suggereerde Aukje de Vries van de VVD. Als voorwaarde voor de subsidie bedingen de partijen een aantal openbare politieke debatten in het centrum.

De NLP en de SP zijn tegen de gemeentelijke steun voor De Bres. SP-er Farshad Bashir: ,,Ons ontgaat de maatschappelijke waarde voor de doorsnee Leeuwarder. Er komt maar een kleine groep op af. Bovendien is het centrum concurrerend voor bijvoorbeeld muziekcentrum Schaaf, Romein en het stadhuis, dat voor miljoenen is verbouwd om het toegankelijk voor het publiek te maken.’’

Bron: Leeuwarder Courant, 27 maart 2007

Comité ‘Caparis moet sociaal’ opgericht

Een aantal medewerkers van de sociale werkvoorziening in Leeuwarden die klachten hebben over misstanden bij Caparis, hebben zich op initiatief van de Socialistische Partij (SP) georganiseerd in het comité “Caparis moet sociaal”. Tevens wordt er van maandag 12 maart tot en met vrijdag 16 maart een meldweek gehouden om de klachten van de werknemers van Caparis te verzamelen, hiervoor zal onder andere geënquêteerd worden aan de poorten van Caparis.

De WSW’ers, verenigd in het comité “Caparis moet sociaal”, hebben weinig vertrouwen in de leiding van Caparis. Daarom zijn ze dan ook overgegaan tot de oprichting van het comité. Het comité wil de krachten bundelen.

Omdat de WSW’ers in het comité bang zijn voor negatieve maatregelen tot zelfs ontslag willen zij anoniem blijven. Het comité zal dan ook naar buiten toe vertegenwoordigd worden door het SP-gemeenteraadslid Farshad Bashir en de SP-organisatiesecretaris Erik Fassotte. Tijdens de klachtenweek is er een telefoonnummer beschikbaar gesteld: 06-47002863 (Erik Fassotte). Medewerkers van Caparis kunnen daar van maandag 12 maart tot en met vrijdag 16 maart tussen 20.00 uur en 21.00 terecht met hun vragen en klachten over de werkomstandigheden bij Caparis.

Ook zullen er op maandag 12 maart, dinsdag 13 maart en donderdag 15 maart en vrijdag 16 maart een aantal SP’ers bij de poorten van Caparis staan om de medewerkers van Caparis te vragen naar hun klachten en ervaringen.

Tot deze klachtenweek is besloten naar aanleiding van herhaalde klachtmeldingen door medewerkers van Caparis. Werkdruk, manipulatie en intimidatie waren de termen om de situatie bij Caparis in Leeuwarden te beschrijven. Eigenlijk zou deze klachtenweek veel eerder georganiseerd worden, maar omdat de SP bang was dat de klachtenweek als een verkiezingsstunt gezien zou worden, is besloten om de klachtenweek na de verkiezingen van de Provinciale Staten te organiseren.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 10 maart 2007

Niet elke lijstduwer even succesvol

GOOS BIES

Leeuwarden – Met 6044 voorkeurstemmen neemt Rendert Algra plaats in de Statenfractie van het CDA. Daarmee is de Jubbegaster, die met zijn bekendheid als voormalig Tweede Kamerlid stemmen moest trekken, verreweg de meest succesvolle lijstduwer. Lijstduwers van andere partijen haalden bij lange na de persoonlijke kiesdrempel van 1536 stemmen niet.

De Sneker wethouder Andries Ekhart van de PvdA kwam van de andere lijstduwers met 830 voorkeurstemmen nog het dichtste bij. Overigens is het eigenlijk niet de bedoeling dat een lijstduwer de kiesdrempel haalt. Kenmerk van de lijstduwer is dat die niet in de Tweede Kamer, gemeenteraad of in dit geval in Provinciale Staten wil, maar wel zijn of haar naam aan een partij wil verbinden. Zo niet Algra. Die besloot met succes een voorkeursactie te voeren.

Ekhart bleek overigens net als Algra ook iets minder vrijblijvend op de lijst te staan dan aanvankelijk werd vermoed. Hij ziet zichzelf als de meest geschikte kandidaat-gedeputeerde voor de portefeuille jeugdzaken, terwijl de PvdA al twee potentiële gedeputeerden naar voren had geschoven.

Ook de VVD zette een wethouder in: Willem Heere van Terschelling. Dat loonde, want het bracht 473 stemmen in het laatje – vooral van het eiland.

Van de andere lijstduwers deed de achttienjarige Farshad Bashir, een van de jongste gemeenteraadsleden van Nederland, het opvallend goed. De Afghaanse Leeuwarder haalde voor de SP 507 stemmen. Heel wat meer dan de andere lijstduwer van de Socialistische Partij, Gaatske Wiersma van vogelopvang De Fûgelpits. Die bleef steken op 121 stemmen.

Bij de ChristenUnie haalde oud-fractievoorzitter Rein Ferwerda nog altijd 251 stemmen binnen als lijstduwer. Bij de FNP had Eerste Kamerlid Hindrik ten Hoeve die rol; het leverde de Frysk-nasjonalen 134 stemmen op. De opvallendste naam bij GrienLinks van mensen op een onverkiesbare plaats was die van Hetty Hafkamp, oud-wethouder van Leeuwarden. Zij schopte het tot 73 voorkeurstemmen.

Ronduit teleurstellend deden de ‘old boys’ van Cambuur het. Vastgoedtycoon Jan Riedstra moest het op de lijst van Gemeentebelangen Friesland doen met 46 stemmen. Bij advocaat Wim Sleijfer bleef de teller steken op 34.

De Partij voor de Dieren, de partij die landelijk het meest gebruik maakt van lijstduwers – Kees van Kooten, Georgina Verbaan, Paul Cliteur, enzovoorts – kwam in Fryslân niet met een ‘BF’er’ op de proppen. De meest bekende was misschien Bert Hollander van de opvang voor oude koeien in Zandhuizen. Hij kreeg 138 stemmen, maar de dierenpartij haalde de kiesdrempel niet.

Bron: Friesch Dagblad, 10 maart 2007

SP van 2 naar 4 zetels in Fryslân

De SP is de winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen in Fryslân. De fractie verdubbelde haar aanhang van 4,81% naar 9,57% van de stemmen, waarmee we op 4 (+2) zetels komen. Met deze uitslag komen naast lijsttrekker Ad van de Kolk (Witmarsum) ook Frans Baron (Drachten), Anneke Apperloo (Leeuwarden) en Jacob van der Hoek (Bakkeveen) in de Provinciale Staten.

De SP heeft het in Leeuwarden nog iets beter gedaan: 14.3% van de stemmen. Ook in de andere gemeenten die onder SP afdeling Leeuwarden vallen is opvallend goed gescoord: 9.2% in het Bildt en 14.1% in Harlingen.

De nieuwe statenleden
Ad van de Kolk (49) is agoog, schipper en musicus. Door zijn bijdrage aan de grote binnenvaartstakingen in de jaren negentig rolde hij in de politiek.

Frans Baron (59, Drachten) is al SP’er sinds 1980. De kantoorman van Talant verruilt nu zijn raadszetel in Drachten voor het statenbankje.

Jacob van der Hoek (66, Bakkeveen) heeft een lang en doorleefd PvdA-verleden. Hij was gewestelijk bestuurder in Groningen ten tijde van Nieuw Links en later PvdA-raadslid in Opsterland. De gepensioneerde loopbaanadviseur stapte in 2003 over naar de SP.

De chemisch procestechnoloog Anneke Apperloo (36, Leeuwarden) completeert het SP-kwartet in de nieuwe staten.

Aantal stemmen per kandidaat:
Totaal zijn er 25281 stemmen op de SP uitgebracht. Hieronder een overzicht van de uitgebrachte stemmen per kandidaat:

 1. Ad van de Kolk: 17511
 2. Frans Baron: 2260
 3. Anneke Apperloo: 1308
 4. Jacob van der Hoek: 452
 5. Jolanda Rotert: 278
 6. Bert Groos: 367
 7. Richard Klerks: 225
 8. Enno Bruinsma: 295
 9. Petra Kramer: 266
 10. Wies Franckena: 193
 11. Bert Bisschop: 106
 12. Durk van der Meulen: 137
 13. Jos van der Horst: 98
 14. Kees Nederstigt: 42
 15. Freerk Kalsbeek: 152
 16. Harm de Vos: 110
 17. Cor Hergaarden: 123
 18. Astrid van der Berg: 291
 19. Auke Veenstra: 97
 20. Irma Nooy: 123
 21. Roel IJtsma: 66
 22. Roel Akkerman: 57
 23. Egbert Flik: 96
 24. Gaatske Wiersma-Visser: 121
 25. Farshad Bashir: 507

In de Eerste Kamer mag de SP rekenen op een drievoudig sterkere fractie.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 7 maart 2007

SP-jongeren vallen goed op met actie openbaar vervoer

De jongeren van de SP uit Leeuwarden hebben vandaag op het Centraal Station actie gevoerd voor beter openbaar vervoer. De jongeren ontvouwden een gigantische strippenkaart met daarop verbetervoorstellen voor het openbaar vervoer.

De jongeren van de SP wilden hiermee in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen aandacht vragen voor de standpunten van de SP over het openbaar vervoer.


Jongerenkrant van de SP

Opmerkelijk was dat twee toevallige voorbijgangers niet alleen lid werden van de SP, maar ook spontaan actief werden. Ze trokken de hesjes van de SP aan en begonnen mee te helpen met het flyeren.

De actie was een succes. In totaal werden er in anderhalf uur meer dan duizend flyers, folders en kranten uitgedeeld.


Lijstduwer Farshad Bashir

Bron: leeuwarden.sp.nl, 5 maart 2007

SP-jongeren eisen aandacht voor Openbaar Vervoer

De betrouwbaarheid van het openbaar vervoer is ernstig in het geding. De SP-jongeren eisen dan ook komende maandag 5 maart met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen aandacht voor beter Openbaar Vervoer.

De jongeren van de SP zullen gesprekken voeren met de trein- en busreizigers, maar ook folders en flyers uitdelen met de standpunten van de SP. De actie van deze jongeren wordt ondersteund door een ludieke bilboard, in de vorm van een grote strippenkaart. De jongeren staan van 16.30 tot 18.00 uur op het Centraal Station in Leeuwarden.

SP-jongere Marieke de Boer: “Wanneer je afhankelijk bent van het Openbaar Vervoer en op het Friese platteland woont, wordt je geduld aardig op proef gesteld. Het huidige busvoorzieningenniveau is minimaal. Sommige gebieden zijn slecht – of zelfs helemaal niet – per openbaar vervoer bereikbaar.”

De jongeren van de SP zullen aandacht schenken aan de volgende standpunten van de SP:

– stop van verdere afbraak van openbaar vervoer;
– terugdraaien van bezuinigingen, eventueel door en met inzet van provinciale middelen;
– ‘gratis bus’ in daluren;
– verplichten van het huidige openbaar vervoerbedrijf om de kwaliteit van het vervoer op een hoger niveau te brengen en te zorgen voor een fijnmazig netwerk;
– bij aanbesteding dient comfort en veiligheid een eis te zijn;
– snel aanleggen van een snelle verbinding tussen Leeuwarden en de Randstad.

Bij de actie zal tevens Farshad Bashir, het jongste gemeenteraadslid van Fryslân en tevens lijstduwer voor de SP bij de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart aanwezig zijn.

De jongeren van de SP hebben het voornemen om na de verkiezingen van de Provinciale Staten, in Leeuwarden een jongerenafdeling van SP, ROOD, op te richten.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 3 maart 2007

Initiatiefvoorstel: kwijtschelding gemeentelijke belastingen voor ondernemers

In Leeuwarden kunnen mensen die een bijstandsuitkering ontvangen kwijtschelding krijgen voor gemeentelijke belastingen. Echter, een ondernemer met een inkomen op het bijstandsniveau of daaronder krijgt die kwijtschelding niet. De SP vindt dit onterecht en heeft vandaag een initiatiefvoorstel ingediend om ook deze ondernemers kwijtschelding te geven.

SP-raadslid Farshad Bashir: “De kleine ondernemer en zelfstandige voelen als eerste de effecten van zwaar economisch weer. Juist omdat ze klein zijn hebben ze ook minder reserves of de mogelijkheden om al dan niet tijdelijk te bezuinigen op overhead om te overleven. En zware tijden hoeven niet synchroon te lopen met slechte economie.”

Er zijn vele sectoren, waarin juist zelfstandigen werkzaam zijn, die gevoelig zijn voor tijdsinvloeden. Bashir: “Denk aan de ijscoman bij een slechte zomer, de fotograaf die even geen opdrachten krijgt of wanneer de klant vanwege wegopenbrekingen wegblijft.”

Ruim één op de tien kleine ondernemers en zelfstandigen moet leven van een inkomen op of zelfs onder het bijstandsniveau. Waar bijstandsgerechtigden kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen krijgen, geldt dit voor de armere ondernemers niet. De SP vindt dit onterecht en stelt voor de regels voor kwijtschelding op te rekken.

Het voorstel van de SP betekent dat kleine ondernemers en zelfstandigen met een inkomen op of onder het bijstandsniveau net zoals ontvangers van een bijstandsuitkering aanspraak moeten kunnen maken op kwijtschelding van lokale belastingen. Om het gemiddelde maandelijks besteedbaar inkomen van een zelfstandigen te berekenen kan als uitgangspunt de aangifte/aanslag inkomstenbelasting van het voorafgaande jaar, gecorrigeerd voor zelfstandigen- en andere aftrekposten en met daaraan verbonden de eis dat één en ander na afsluiting van het jaar/na de aanslag van dat jaar nog eens wordt gecorrigeerd.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 1 maart 2007