Initiatiefvoorstel: kwijtschelding gemeentelijke belastingen voor ondernemers

In Leeuwarden kunnen mensen die een bijstandsuitkering ontvangen kwijtschelding krijgen voor gemeentelijke belastingen. Echter, een ondernemer met een inkomen op het bijstandsniveau of daaronder krijgt die kwijtschelding niet. De SP vindt dit onterecht en heeft vandaag een initiatiefvoorstel ingediend om ook deze ondernemers kwijtschelding te geven.

SP-raadslid Farshad Bashir: “De kleine ondernemer en zelfstandige voelen als eerste de effecten van zwaar economisch weer. Juist omdat ze klein zijn hebben ze ook minder reserves of de mogelijkheden om al dan niet tijdelijk te bezuinigen op overhead om te overleven. En zware tijden hoeven niet synchroon te lopen met slechte economie.”

Er zijn vele sectoren, waarin juist zelfstandigen werkzaam zijn, die gevoelig zijn voor tijdsinvloeden. Bashir: “Denk aan de ijscoman bij een slechte zomer, de fotograaf die even geen opdrachten krijgt of wanneer de klant vanwege wegopenbrekingen wegblijft.”

Ruim één op de tien kleine ondernemers en zelfstandigen moet leven van een inkomen op of zelfs onder het bijstandsniveau. Waar bijstandsgerechtigden kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen krijgen, geldt dit voor de armere ondernemers niet. De SP vindt dit onterecht en stelt voor de regels voor kwijtschelding op te rekken.

Het voorstel van de SP betekent dat kleine ondernemers en zelfstandigen met een inkomen op of onder het bijstandsniveau net zoals ontvangers van een bijstandsuitkering aanspraak moeten kunnen maken op kwijtschelding van lokale belastingen. Om het gemiddelde maandelijks besteedbaar inkomen van een zelfstandigen te berekenen kan als uitgangspunt de aangifte/aanslag inkomstenbelasting van het voorafgaande jaar, gecorrigeerd voor zelfstandigen- en andere aftrekposten en met daaraan verbonden de eis dat één en ander na afsluiting van het jaar/na de aanslag van dat jaar nog eens wordt gecorrigeerd.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 1 maart 2007