SP-jongeren eisen aandacht voor Openbaar Vervoer

De betrouwbaarheid van het openbaar vervoer is ernstig in het geding. De SP-jongeren eisen dan ook komende maandag 5 maart met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen aandacht voor beter Openbaar Vervoer.

De jongeren van de SP zullen gesprekken voeren met de trein- en busreizigers, maar ook folders en flyers uitdelen met de standpunten van de SP. De actie van deze jongeren wordt ondersteund door een ludieke bilboard, in de vorm van een grote strippenkaart. De jongeren staan van 16.30 tot 18.00 uur op het Centraal Station in Leeuwarden.

SP-jongere Marieke de Boer: “Wanneer je afhankelijk bent van het Openbaar Vervoer en op het Friese platteland woont, wordt je geduld aardig op proef gesteld. Het huidige busvoorzieningenniveau is minimaal. Sommige gebieden zijn slecht – of zelfs helemaal niet – per openbaar vervoer bereikbaar.”

De jongeren van de SP zullen aandacht schenken aan de volgende standpunten van de SP:

– stop van verdere afbraak van openbaar vervoer;
– terugdraaien van bezuinigingen, eventueel door en met inzet van provinciale middelen;
– ‘gratis bus’ in daluren;
– verplichten van het huidige openbaar vervoerbedrijf om de kwaliteit van het vervoer op een hoger niveau te brengen en te zorgen voor een fijnmazig netwerk;
– bij aanbesteding dient comfort en veiligheid een eis te zijn;
– snel aanleggen van een snelle verbinding tussen Leeuwarden en de Randstad.

Bij de actie zal tevens Farshad Bashir, het jongste gemeenteraadslid van Fryslân en tevens lijstduwer voor de SP bij de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart aanwezig zijn.

De jongeren van de SP hebben het voornemen om na de verkiezingen van de Provinciale Staten, in Leeuwarden een jongerenafdeling van SP, ROOD, op te richten.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 3 maart 2007