Comité ‘Caparis moet sociaal’ opgericht

Een aantal medewerkers van de sociale werkvoorziening in Leeuwarden die klachten hebben over misstanden bij Caparis, hebben zich op initiatief van de Socialistische Partij (SP) georganiseerd in het comité “Caparis moet sociaal”. Tevens wordt er van maandag 12 maart tot en met vrijdag 16 maart een meldweek gehouden om de klachten van de werknemers van Caparis te verzamelen, hiervoor zal onder andere geënquêteerd worden aan de poorten van Caparis.

De WSW’ers, verenigd in het comité “Caparis moet sociaal”, hebben weinig vertrouwen in de leiding van Caparis. Daarom zijn ze dan ook overgegaan tot de oprichting van het comité. Het comité wil de krachten bundelen.

Omdat de WSW’ers in het comité bang zijn voor negatieve maatregelen tot zelfs ontslag willen zij anoniem blijven. Het comité zal dan ook naar buiten toe vertegenwoordigd worden door het SP-gemeenteraadslid Farshad Bashir en de SP-organisatiesecretaris Erik Fassotte. Tijdens de klachtenweek is er een telefoonnummer beschikbaar gesteld: 06-47002863 (Erik Fassotte). Medewerkers van Caparis kunnen daar van maandag 12 maart tot en met vrijdag 16 maart tussen 20.00 uur en 21.00 terecht met hun vragen en klachten over de werkomstandigheden bij Caparis.

Ook zullen er op maandag 12 maart, dinsdag 13 maart en donderdag 15 maart en vrijdag 16 maart een aantal SP’ers bij de poorten van Caparis staan om de medewerkers van Caparis te vragen naar hun klachten en ervaringen.

Tot deze klachtenweek is besloten naar aanleiding van herhaalde klachtmeldingen door medewerkers van Caparis. Werkdruk, manipulatie en intimidatie waren de termen om de situatie bij Caparis in Leeuwarden te beschrijven. Eigenlijk zou deze klachtenweek veel eerder georganiseerd worden, maar omdat de SP bang was dat de klachtenweek als een verkiezingsstunt gezien zou worden, is besloten om de klachtenweek na de verkiezingen van de Provinciale Staten te organiseren.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 10 maart 2007