30.000 subsidie voor debatcentrum De Bres

De gemeenteraad draagt het college op om een éénmalig subsidie van € 30.000 te verstrekken aan debatcentrum De Bres. Een motie van deze strekking van PvdA, CDA, VVD en PAL/GroenLinks kreeg 26 maart brede steun.

De raad wil de behandeling van het subsidieverzoek door b. en w. niet afwachten. Het college dient zelf binnen de begroting dekking te zoeken voor de subsidie. Als dit niet lukt wordt het bedrag uit de algemene reserves van de gemeente gehaald.

John Stoelinga van de NLP verwonderde zich over de gang van zaken. ‘Hoort de raad niet eerst het college te bevragen over de stand van zaken van de behandeling van het subsidieverzoek?’
Ook Farshad Bashir (SP) had zijn vraagtekens. ‘Mij ontgaat de maatschappelijke meerwaarde van de Bres. Debatteren kan ook in Schaaf, theater Romein of het Stadhuis.’

De overige partijen vonden de motie een prima voorstel. Als tegenprestatie dient De Bres tussen nu en 2009 tien algemene politieke debatten te organiseren over actuele lokale en regionale onderwerpen.

Bron: leeuwarden.nl, 27 maart 2007