Raad dwingt college De Bres geld te geven

LEEUWARDEN – Debatcentrum De Bres in Leeuwarden krijgt een startsubsidie van €30.000 van de gemeente. Gisteravond gaf een raadsmeerderheid het college opdracht om geld vrij te maken voor het centrum. ,,Het is vernieuwend voor Leeuwarden. De Bres stimuleert de debatcultuur van Leeuwarden en Friesland’’, aldus PvdA-er Klaas Zwart.

Het CDA, de VVD, PAL/Groen- Links en de ChristenUnie zijn het met hem eens. Al vijf maanden geleden vroeg de stichting om de subsidie, een derde van het benodigde startkapitaal. De gemeente reageerde welwillend, maar kon geen geld vinden.

Dat moet dan maar uit de algemene reserves komen, suggereerde Aukje de Vries van de VVD. Als voorwaarde voor de subsidie bedingen de partijen een aantal openbare politieke debatten in het centrum.

De NLP en de SP zijn tegen de gemeentelijke steun voor De Bres. SP-er Farshad Bashir: ,,Ons ontgaat de maatschappelijke waarde voor de doorsnee Leeuwarder. Er komt maar een kleine groep op af. Bovendien is het centrum concurrerend voor bijvoorbeeld muziekcentrum Schaaf, Romein en het stadhuis, dat voor miljoenen is verbouwd om het toegankelijk voor het publiek te maken.’’

Bron: Leeuwarder Courant, 27 maart 2007