Reacties: Schietgrage gek

Cho Seung-Hui, de moordenaar van Virginia Tech, is volgens Wim Stolk uit Kampen gestoord. ‘Waarom is hij niet veel eerder uit de maatschappij gehaald, juist omdat zijn buitensporige gedrag werd opgemerkt? En wie zijn nu werkelijk de medeplichtigen’, vraagt Stolk zich af. De lezers reageerden op de brievensite.

Vreemd dat iedereen deze jongen gestoord vindt. Is het bij niemand opgekomen dat hij wel eens gelijk zou kunnen hebben en het product is van een maatschappij die nog veel gekker is dan waar wij hem van beschuldigen?
Joop Franssen, Wijlre

Om net te doen alsof die jongen het slachtoffer was van de maatschappij en ‘gelijk’ had, is een trap na voor de nabestaanden Een perverse redenering.
Jacques van Meel, Tilburg

Een individualistische samenleving zal per definitie gedoemd zijn tot dit soort barbarisme.
Farshad Bashir, Leeuwarden

Reageren? volkskrant.nl/briefvandedag

Bron: de Volkskrant, 20 april 2007

Actie bij sociale werkplaats

Medewerkers van de sociale werkplaats Caparis in Leeuwarden protesteren samen met de SP tegen misstanden bij het bedrijf. Ze hebben zich verenigd in het comité Caparis Moet Sociaal. Van 12 tot 16 maart verzamelde het comité de klachten van medewerkers.

SP-gemeenteraadslid Farshad Bashir vertelt: ‘Veel mensen klagen dat ze door de bedrijfsarts worden gedwongen te werken als ze ziek zijn. Dat is vreemd, omdat bij een sociale werkplaats juist mensen met psychische of lichamelijke beperkingen werken. Ook klagen veel mensen dat het werk saaier wordt. Leuk werk, zoals in de metaal, verdwijnt en geestdodend inpakwerk komt ervoor in de plaats. Daarnaast zijn er specifieke ergernissen, zoals dat mensen hun medicijnen niet in de kantine mogen innemen, maar dit op de wc moeten doen.’

Volgens Bashir staat de situatie bij Caparis niet op zichzelf. ‘Ook over andere sociale werkplaatsen komen bij de SP klachten binnen. Bij sociale werkplaatsen wordt tegenwoordig een neoliberaal beleid gevoerd. Veel sociale werkplaatsen zijn uitbesteed en moeten winst maken. Daarom worden mensen gedwongen harder te werken dan ze eigenlijk kunnen.’

In april komt brengt het comité een rapport uit met aanbevelingen. ‘Als onze aanbevelingen niet worden overgenomen, gaan we actie voeren’, zegt Bashir.

Bron: de Socialist, april 2007