Burgemeester Dales ontneemt SP het woord over Generaal Pardon

Vanavond ontnam burgemeetser Geert Dales de SP het woord tijdens de bespreking van het akkoord van de gemeenten over de pardonregeling. Fractie-woordvoerder Farshad Bashir probeerde de raad en het college te overtuigen van het feit dat deze regeling zorgt voor een nieuw probleem omdat de voorwaarden zo zijn opgesteld dat een deel van de “26.000” mensen die tijdens het project terugkeer op straat werden gezet, nu bewust buiten de deur worden gehouden terwijl dat nergens voor nodig is. Het gaat om de kleine groep die geen gebruik maakte van noodopvang-faciliteiten en in eigen middelen voorzag bij vrienden en familie, precies zoals de overheid ook van hen verwachtte.

De SP-fractie wilde een oproep doen aan “B&W om er bij de VNG op aan te dringen dat de bewijslast voor aantoonbaar verblijf in 2006 wordt geschrapt voor oude wetters die op straat terecht kwamen via het Project Terugkeer en wordt versoepeld voor de oude wetters die daarvóór op straat terecht kwamen, zodanig dat in ieder geval de mensen die vanaf 1 april 2004 op straat terecht kwamen, niet buiten de boot vallen.”

Burgemeester Dales vond dat dit betoog buiten de orde van de vergadering viel. Gemeenterdaadslid Gerben Hoogterp van PAL/GroenLinks viel Farshad Bashir bij door te stellen dat door de regeling toch weer een groep afhankelijk blijft van noodopvangvoorzieningen. Toen de burgemeester ook hem, het woord probeerde te ontnemen, deed Gerben Hoogterp nog een beroep op de wethouder. Deze gaf in zijn beantwoording blijk van begrip voor het probleem en verwachtte dat de noodopvang voorlopig nog wel even nodig blijft.

In het regeer-akkoord staan een aantal voorwaarden voor de pardonregeling:
– deze mensen moeten voor 1 april 2001 een eerste asielaanvraag hebben ingediend;
– zij moeten in 2006 aantoonbaar in Nederland hebben verbleven.

Met deze tweede voorwaarde over aantoonbaar verblijf heeft de SP-fractie problemen: van de groep van “26.000” plus zijn er ongeveer 8000 mensen op straat gezet. Juist deze 8000 mensen die op straat kwamen kregen veel media aandacht. Deze mensen vormden onder andere aanleiding voor een breed maatschappelijk verzet tegen het beleid van voormalig minister Verdonk. Iedereen kent tv-beelden van mensen die in een bushokje gingen overnachten of een tent voor het gemeentehuis sloegen.

Van deze 8000 mensen is een deel opgevangen in de noodopvang. Een ander wist de weg niet te vinden, werd geconfronteerd met ruimtegebrek of voldeed niet aan de criteria, die per gemeente of steungroep verschilden en dook onder zonder procedures op te starten Wanneer zij ziek werden of kinderen op school hadden, kunnen zij gelukkig via een arts of school bewijzen dat ze in 2006 in Nederland verbleven. Maar wie het verblijf niet aan kan tonen valt dus buiten de boot.

Is dat eerlijk? Nee, zeker niet en zeker niet ten opzichte van mensen met een vergelijkbaar achtergrond die in een noodopvang verbleven.
Mensen die gevolg gaven aan wat de overheid wilde en ondergedoken zaten, hebben achteraf dus gewoon pech.

Kortom, de SP is op het punt van Generaal Pardon in beginsel blij met het het coalitieakkoord “Samen Werken, samen leven”. Maar vanuit het oog van de “26000” mensen geldt zeker ook “Samen uit, samen thuis”. Er is in die tijd gestreden voor de “26.000”, wellicht exclusief de teruggekeerden, (voor hen was onvoldoende draagvlak) maar zeker inclusief hen die niet in de noodopvang terecht konden.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 21 mei 2007

Feest en stof tot nadenken

Ook al is het al 62 jaar geleden dat Nederland bevrijd is, het loont nog altijd de moeite om daar uitgebreid bij stil te staan. Dat doen we graag door feest te vieren. Maar ook in het Befrijdingsfestival, zaterdag alweer voor de zestiende keer in Leeuwarden, zit volop stof tot nadenken.

We werden destijds bevrijd van de Duitse bezetters, die ons onze vrijheid en veiligheid afnamen. Dat is precies de reden waarom we hier tot in lengte van dagen stil bij mogen blijven staan. Want zulke zaken lijken misschien vanzelfsprekend, dat is lang niet altijd het geval.

In de nadrukkelijk multiculturele programmering van het Befrijdingsfestival is bijvoorbeeld de Braziliaanse band Percu’som een mooi voorbeeld van die actualiteit. Deze slagwerkgroep bestaat uit jongeren die afkomstig zijn uit de ‘favelas’, ofwel de van armoe en criminaliteit vergeven sloppenwijken van Rio de Janeiro. Ze zien in het slaan op instrumenten als surdo, snaredrum, repenique en tamborim een manier om te ontsnappen aan een naargeestig bestaan in de slagschaduw van de drugsbendes.

Optredens van Zulu 9:30, een enthousiaste smeltkroesband uit Barcelona, en Septeto Turquino, een relatief jonge groep met een eigen kijk op traditionele Cubaanse muziek, scherpen het multiculturele profiel van het Befrijdingsfestival aan. Net als Imetlâa, een groep die bestaat uit Marokkanen uit de buurt van Utrecht. Deze groep zal Walid Mimoun begeleiden, een grootheid in de Marokkaanse muziek.

Benkadi bestaat uit West-Afrikaanse immigranten te Groningen, die hun draai geven aan de muziek uit hun geboortestreek. Want de roep om integratie hoeft niet zo ver te gaan dat zulke nieuwkomers meteen maar hun culturele achtergrond prijs moeten geven, en dan hebben we het welbeschouwd ook over een vorm van vrijheid.

David Childers And The Modern Don Juans komen uit de Amerikaanse staat North Carolina en doen aan een aanstekelijke kruising tussen rock ‘n’ roll, honky tonk en blues. Verder staan er de nodige Nederlandse subtoppers. El Pino And The Volunteers is een Rotterdamse groep die een soort Americana maakt. Voorman David Pino leerde die muziek pas echt waarderen tijdens een verblijf in Canada, het land van onze bevrijders. Do-The-Undo is de nieuwe groep van Anne Soldaat, die de dominante positie van Jelle Paulusma in zijn vroegere groep Daryll-Ann niet langer accepteerde.

Opgezwolle is de traditionele ‘helikopter- act’, die over de hele dag een handvol festivals via het luchtruim zal bezoeken. Deze Zwolse rappers zijn uiteraard niet gewend om een blad voor de mond te nemen, terwijl de hippe jazzgroep New Cool Collective de vrijheid om te dansen zal afdwingen. De Friese toppers Mink en Luie Hond, ‘kleuterpopgroep’ De Gang Van Sake, folkgroep Wrâldfrysk, het Groot Kinderkoor en de jonge gitaarrockgroep NewSense Memory dragen ook het hunne bij aan de feestvreugde.

Wie dat allemaal te frivool vindt, kan vanaf 13.30 uur terecht op de Wissesdwinger, waar op het scherpst van de snede gedebatteerd zal worden. Mensen als burgemeester Geert Dales, LC-redacteur Jantien de Boer, publicist Huub Mous en SP-raadslid Farshad Bashir zullen in koppels discussiëren over onderwerpen als het recht op beledigen en je beledigd voelen, het gebrek aan vrouwenemancipatie, het homohuwelijk en de invloed van de media. Omrop-coryfee Eric Ennema presenteert, EO-hunk Arie Boomsma jureert.

Het Leeuwarder Befrijdingsfestival hoort bij de landelijke ‘keten’ van grote bevrijdingsfestivals, zoals die in de twaalf provinciehoofdsteden plus Amsterdam worden afgewikkeld. Maar verderop in de provincie wordt de bevrijding ook gevierd.

Op het Laweiplein in Drachten spelen vanaf een uur ’s middags de lokale singer-songwriter Meinte U met zijn band, troubadour en Dylan-vertolker Ernst Langhout en de legendarische Armand, protestzanger en lansbreker voor het bevrijdende rokertje. Op de Markt in Dokkum beginnen de feestelijkheden al vroeg: om tien uur trapt Kim-Lian af, gevolgd door onder andere Monstertux, A.B.O.V.E. en Di-Rect. ’s Avonds is er nog een piratenfeest met onder anderen Wolter Kroes.

Jacob Jaagsma

Bron: Leeuwarder Courant, 3 mei 2007

ROOD feest met Kamerlid Gerkens

Woensdagavond 9 mei geeft de politieke SP jongerenorganisatie ROOD Leeuwarden een groot ROOD FEEST in studentencafe Wolweze. De avond zal duren van 19.30 tot 22.00 uur.

De geinteresseerden krijgen 1 gratis welkomstdrankje aangeboden op kosten van ROOD. De entree is 50 cent. Op het programma staan o.a. een leuk filmpje, een interactieve discussie met SP 2e kamerlid Arda Gerkens en een ROOD quiz, gepresenteerd door SP-raadslid Farshad Bashir.

Verder zal de rockband Jackhammer een spetterend optreden geven, en als klapper op de rode vuurpijl zal SP Tweede Kamerlid Arda Gerkens de avond afsluiten met een DJ set, waarbij zij zelf aan de draaitafel staat!

ROOD Leeuwarden, die actie voert voor onderwerpen die jongeren belangrijk vinden, wil jongeren van 14 tot en met 27 jaar op deze manier laten kennismaken met ROOD Leeuwarden. Woordvoerdster Marieke de Boer “Wij hopen tijdens het feest veel jongeren enthousiast te maken om actief lid te worden van ROOD Leeuwarden. Hoe meer jongeren met ons actie willen voeren, des te vriendelijker zal Leeuwarden worden voor alle jongeren.”

Voor het ROOD FEEST zijn posters en flyers verspreid over tientallen uitgaanslocaties in Leeuwarden en Harlingen. Ook zal ROOD Leeuwarden tijdens het bevrijdingsfestival flyers uitdelen aan geinteresseerde jongeren.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 3 mei 2007