Antillianen

Te vaak gesprek over in plaats van met.

Raadslid Pastors noemde Antillianen een ziekte, kamerlid Sterk had het over terroristen, burgemeester Opstelten pleitte voor een ‘Antillianenstop’ en ex-wethouder Van den Anker vond dat Antilliaanse zwangere vrouwen verplicht een abortus moeten ondergaan. En de teamchef van de politie van Leeuwarden kan natuurlijk niet achterblijven en organiseerde daarom een miniconferentie met de titel: ‘Hoe voorkomen we de volgende schietpartij onder Antillianen?’. Het zat al in de uitnodiging van de conferentie ingebakken: ‘Antillianenproblematiek’. Iedere keer als er iets gebeurd met een paar Antilliaan staan alle Antillianen ter discussie. En dat onderzoekster Van San die vaak genoeg haar steentje bijgedragen heeft aan stigmatisering van Antillianen was uitgenodigd voor de miniconferentie van de teamchef spreekt boekdelen. Opvallend ook dat niet eens één Antilliaan is uitgenodigd als spreker, om tenminste de schijn tegen te gaan dat het uitsluitend en heel paternalistisch óver de probleemgroep gaat.

Leeuwarden. Farshad Bashir.

Bron: Leeuwarder Courant, 28 juni 2007

SP bij symposium ‘Gids in de WMO jungle’

Donderdag 21 juni vertegenwoordigden Leeuwarder SP’ers het actiecommitee Zorg Geen Markt op het symposium ‘Gids in de WMO jungle’ in Leeuwarden.

Het symposium was een initiatief van studenten en docenten van de post-HBO opleiding Consulent Maatschappelijke Ondersteuning aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.

Actiecommitee Zorg Geen Markt was uitgenodigd door de organisatoren om met een informatiestand aanwezig te zijn.

Er waren veel geïnteresseerden onder de bezoekers. Met name voor het SP onderzoek “WMO in uitvoering” werd veel belangstelling getoond.

Aanwezig waren namens de SP: raadslid Farshad Bashir, organisatiesecretaris Erik Fassotte en Baukje Visser.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 25 juni 2007

Afghanistan wat nu…?

Komende maand vertrekken er weer militairen naar Afghanistan om hun collega’s af te lossen. Nu er kort achter elkaar twee Nederlandse doden zijn gevallen, wordt de roep om de Nederlandse troepen terug te trekken weer sterker. Wat is er toch aan de hand in Afghanistan? Waarom is de Taliban nog steeds aan het groeien? En heeft de Nederlandse inzet wel zin? Headlines vroeg de mening van student en politicus Farshad Bashir, die tien jaar geleden met zijn familie naar Nederland vluchtte vanwege de Taliban.

BEKIJK VIDEO

Pim & Jayantha

Bron: headlines.nos.nl, 19 juni 2007

Van station Ljouwert via it Saailan naar de Nijsted

Door Rob Leemhuis

LEEUWARDEN – Moet een treinpassagier die Leeuwarden binnenrijdt kunnen lezen dat hij tegelijk op het station van Ljouwert aankomt? Moeten in het centrum, zoals op het Zaailand en de Nieuwestad, straten bijvoorbeeld ook als Saailân en Nijstêd worden aangegeven? Een deel van de Leeuwarder gemeenteraad lijkt er wel voor te voelen.

Niemand leek gisteren voor FNP’er Sybren Posthumus te willen onderdoen in zijn liefde voor de Friese taal. Die kwam vorig jaar met 24 voorstellen om het Fries in de provinciehoofdstad meer op de kaart te zetten. Wethouder Yvonne Bleize van cultuur stofte daarop een taalnota uit 1989 vol half vergeten voornemens af, maar de raadscommissie welzijn vond dat gisteravond te karig.

Een burger kan in Leeuwarden prima een paspoort in het Fries aanvragen, maar daar houdt de liefde voor de memmetaal zo’n beetje op. Op de gemeentelijke website is amper een Friese tekst te vinden. Wie het stadhuis binnenloopt ziet een uitnodigend ‘wolkom’ staan, maar dat was meteen het laatste woord in het Fries. Van tweetalige bewegwijzering op het stadskantoor kwam achttien jaar lang niets terecht.

Dat moet allemaal snel veranderen. Maar Posthumus, die afscheid neemt van de raad, wilde in zijn laatste commissievergadering ook steun voor drietalige scholen en meer Friese peuterspeelzalen. ,,En kin in algemiene brief oan de boargers net ek twatalich opsteld wurde?”

De PvdA wilde daarvoor niet onderdoen: doe meer aan het Fries in de zorg, vond Jannie Soepboer. SP’er Farshad Bashir pleitte voor goedkope cursussen Fries voor minima. En Aukje de Vries van de VVD zag vooral de toeristische waarde: ,,Toeristen fine it Frysk hiel nijsgjirrig, dat lûkt minsken oan.” Een schande dat de tv-reclame op Omrop Fryslân in het Nederlands is, vonden de raadsleden in koor.

Het duizelde Bleize haast van alle proefballonnetjes. Plannen zonder financiële addertjes onder het gras moeten voorrang hebben, vond ze. ,,Wy steane noch op de grûnferdjipping en komme no in ferdjipping heger. Letter kin der wol jild by.” Maar de wethouder beloofde alle ideeën op haalbaarheid en wenselijkheid te toetsen.

Bron: Leeuwarder Courant, 14 juni 2007

SP gegroeid

Leeuwarden Op de Algemene Ledenvergadering van de Socialistische Partij in Leeuwarden blikten SP’ers donderdag tevreden terug op hun groei door de jaren. Ronald Boorsma, in de begindagen fractievoorzitter: “Het is nu ongeveer tien jaar geleden dat wij in Leeuwarden zijn begonnen. Toen hadden wij rond de zestig leden. Nu hebben jullie ongeveer 750. Tien keer zoveel in tien jaar tijd.” Op de ledenvergadering traden SP’ers F. Bashir, S. van der Meer en E. Snijder af als bestuursleden, in het kader van een reguliere bestuurswisseling.

Bron: Friesch Dagblad, 2 juni 2007

Nieuw bestuur SP Leeuwarden gekozen

Op de Algemene Leden Vergadering van 25 mei 2007 is het nieuwe bestuur van SP Leeuwarden gekozen! Arie Visser, Erik Fassotte, Jellie de Jong, Jacob van der Meer en Roland de Jong gaan door, nieuw verkozen zijn Leander de Goede en Elisabeth Snijder Ploeg. Simon van der Meer en Farshad Bashir zijn afgetreden als bestuurslid.

De avond stond in het teken van de geschiedenis van de SP. Ronald Boorsma vertelde over de begintijd van SP Leeuwarden, waar hij bij betrokken was, onder andere als fractievoorzitter: “Het is nu ongeveer tien jaar geleden dat wij in Leeuwarden zijn begonnen met de SP. Tien jaar geleden was het rond deze tijd dat we bij elkaar kwamen en begonnen te bouwen aan deze afdeling. Toen hadden wij rond de zestig leden en nu hebben jullie ongeveer 750 leden. Tien keer zoveel leden in tien jaar tijd!”

Daarna was het tijd voor het jaarverslag van de fractie en de afdeling, dat na een paar kritische noten uit de zaal met algemene stemmen werd aangenomen. Ook het verslag van de kascontrolecommissie werd goedgekeurd.

Toen de hoofdmoot van de avond: de verkiezing van een nieuw bestuur.

Met de uitslag van de bestuursverkiezing was de avond bijna ten einde. Bestuursleden Simon van der Meer en Farshad Bashir zijn afgetreden en kregen een aardigheidje als dank voor de inzet. Van der Meer gaat landelijk, hij wordt persoonlijke medewerker van SP-Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen. Bashir gaat zich bezig houden met andere politieke activiteiten.

De nieuwe bestuursleden zijn geworden:
Arie Visser (voorzitter)
Erik Fassotte (organisatiesecretaris)
Roland de Jong (penningmeester)
Jellie de Jong (secretaris)
Jacob van der Meer
Leander de Goede
Elisabeth Snijder Ploeg

Gastspreker van de avond was Tweede Kamerlid Paul Lempens, die over de geschiedenis van de SP vertelde. Hoe het allemaal ooit begon en hoe het zich heeft ontwikkeld.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 1 juni 2007