Nieuw bestuur SP Leeuwarden gekozen

Op de Algemene Leden Vergadering van 25 mei 2007 is het nieuwe bestuur van SP Leeuwarden gekozen! Arie Visser, Erik Fassotte, Jellie de Jong, Jacob van der Meer en Roland de Jong gaan door, nieuw verkozen zijn Leander de Goede en Elisabeth Snijder Ploeg. Simon van der Meer en Farshad Bashir zijn afgetreden als bestuurslid.

De avond stond in het teken van de geschiedenis van de SP. Ronald Boorsma vertelde over de begintijd van SP Leeuwarden, waar hij bij betrokken was, onder andere als fractievoorzitter: “Het is nu ongeveer tien jaar geleden dat wij in Leeuwarden zijn begonnen met de SP. Tien jaar geleden was het rond deze tijd dat we bij elkaar kwamen en begonnen te bouwen aan deze afdeling. Toen hadden wij rond de zestig leden en nu hebben jullie ongeveer 750 leden. Tien keer zoveel leden in tien jaar tijd!”

Daarna was het tijd voor het jaarverslag van de fractie en de afdeling, dat na een paar kritische noten uit de zaal met algemene stemmen werd aangenomen. Ook het verslag van de kascontrolecommissie werd goedgekeurd.

Toen de hoofdmoot van de avond: de verkiezing van een nieuw bestuur.

Met de uitslag van de bestuursverkiezing was de avond bijna ten einde. Bestuursleden Simon van der Meer en Farshad Bashir zijn afgetreden en kregen een aardigheidje als dank voor de inzet. Van der Meer gaat landelijk, hij wordt persoonlijke medewerker van SP-Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen. Bashir gaat zich bezig houden met andere politieke activiteiten.

De nieuwe bestuursleden zijn geworden:
Arie Visser (voorzitter)
Erik Fassotte (organisatiesecretaris)
Roland de Jong (penningmeester)
Jellie de Jong (secretaris)
Jacob van der Meer
Leander de Goede
Elisabeth Snijder Ploeg

Gastspreker van de avond was Tweede Kamerlid Paul Lempens, die over de geschiedenis van de SP vertelde. Hoe het allemaal ooit begon en hoe het zich heeft ontwikkeld.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 1 juni 2007