Van station Ljouwert via it Saailan naar de Nijsted

Door Rob Leemhuis

LEEUWARDEN – Moet een treinpassagier die Leeuwarden binnenrijdt kunnen lezen dat hij tegelijk op het station van Ljouwert aankomt? Moeten in het centrum, zoals op het Zaailand en de Nieuwestad, straten bijvoorbeeld ook als Saailân en Nijstêd worden aangegeven? Een deel van de Leeuwarder gemeenteraad lijkt er wel voor te voelen.

Niemand leek gisteren voor FNP’er Sybren Posthumus te willen onderdoen in zijn liefde voor de Friese taal. Die kwam vorig jaar met 24 voorstellen om het Fries in de provinciehoofdstad meer op de kaart te zetten. Wethouder Yvonne Bleize van cultuur stofte daarop een taalnota uit 1989 vol half vergeten voornemens af, maar de raadscommissie welzijn vond dat gisteravond te karig.

Een burger kan in Leeuwarden prima een paspoort in het Fries aanvragen, maar daar houdt de liefde voor de memmetaal zo’n beetje op. Op de gemeentelijke website is amper een Friese tekst te vinden. Wie het stadhuis binnenloopt ziet een uitnodigend ‘wolkom’ staan, maar dat was meteen het laatste woord in het Fries. Van tweetalige bewegwijzering op het stadskantoor kwam achttien jaar lang niets terecht.

Dat moet allemaal snel veranderen. Maar Posthumus, die afscheid neemt van de raad, wilde in zijn laatste commissievergadering ook steun voor drietalige scholen en meer Friese peuterspeelzalen. ,,En kin in algemiene brief oan de boargers net ek twatalich opsteld wurde?”

De PvdA wilde daarvoor niet onderdoen: doe meer aan het Fries in de zorg, vond Jannie Soepboer. SP’er Farshad Bashir pleitte voor goedkope cursussen Fries voor minima. En Aukje de Vries van de VVD zag vooral de toeristische waarde: ,,Toeristen fine it Frysk hiel nijsgjirrig, dat lûkt minsken oan.” Een schande dat de tv-reclame op Omrop Fryslân in het Nederlands is, vonden de raadsleden in koor.

Het duizelde Bleize haast van alle proefballonnetjes. Plannen zonder financiële addertjes onder het gras moeten voorrang hebben, vond ze. ,,Wy steane noch op de grûnferdjipping en komme no in ferdjipping heger. Letter kin der wol jild by.” Maar de wethouder beloofde alle ideeën op haalbaarheid en wenselijkheid te toetsen.

Bron: Leeuwarder Courant, 14 juni 2007