Antillianen

Te vaak gesprek over in plaats van met.

Raadslid Pastors noemde Antillianen een ziekte, kamerlid Sterk had het over terroristen, burgemeester Opstelten pleitte voor een ‘Antillianenstop’ en ex-wethouder Van den Anker vond dat Antilliaanse zwangere vrouwen verplicht een abortus moeten ondergaan. En de teamchef van de politie van Leeuwarden kan natuurlijk niet achterblijven en organiseerde daarom een miniconferentie met de titel: ‘Hoe voorkomen we de volgende schietpartij onder Antillianen?’. Het zat al in de uitnodiging van de conferentie ingebakken: ‘Antillianenproblematiek’. Iedere keer als er iets gebeurd met een paar Antilliaan staan alle Antillianen ter discussie. En dat onderzoekster Van San die vaak genoeg haar steentje bijgedragen heeft aan stigmatisering van Antillianen was uitgenodigd voor de miniconferentie van de teamchef spreekt boekdelen. Opvallend ook dat niet eens één Antilliaan is uitgenodigd als spreker, om tenminste de schijn tegen te gaan dat het uitsluitend en heel paternalistisch óver de probleemgroep gaat.

Leeuwarden. Farshad Bashir.

Bron: Leeuwarder Courant, 28 juni 2007