Heeft de raad straks nog wat te zeggen over WWB?

Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft onder mom van “actualiseren, uniformeren, vereenvoudigen en versoberen” van de bestaande verordeningen van Wet Werk en Bijstand (WWB) besloten tot het drastisch verkleinen en inkorten van de verordeningen. Het gevolg is dat de verordeningen heel erg dun zijn geworden, zodanig dat de raad straks weinig meer in te brengen heeft met betrekking tot WWB. Veel bevoegdheden van de gemeenteraad worden overgeheveld naar het College van B&W.

SP-gemeenteraadslid Farshad Bashir is niet blij met de overheveling van bevoegdheden van de gemeenteraad naar het College van B&W: “Onder mom van vereenvoudigen van wet- en regelgeving krijgen wij op deze manier steeds minder te zeggen en het is maar de vraag of je hiermee nog wel de kaders kunt aangeven.”

Vooral als het om de Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand gaat blijft er weinig over voor de raad. Er waren al amper kaders gegeven in de verordening (20 artikels), maar het worden er nog minder: maar 10 artikels blijven er over. De verdwenen regels kunnen door het College van B&W vrij bedacht worden.

In het dualisme is het College van B&W er om te besturen en de gemeenteraadsleden dienen het College van B&W te controleren. Deze taken dienen strikt gescheiden te zijn. Bashir: “Het College van B&W gaat met deze verordeningen in de hand voortaan op de stoel van de raadsleden zitten.”

Bron: leeuwarden.sp.nl, 28 augustus 2007