Bashir wil opheldering over blunderende belastingdienst

SP-Kamerlid Farshad Bashir wil dat staatssecretaris de Jager (Financiën) haast maakt met het herstellen van een fout bij de Belastingdienst, waardoor alleenstaande ouders tientallen euro’s per maand mislopen. Bashir: “De Belastingdienst heeft verzuimd een aangenomen voorstel in de Tweede Kamer door te voeren in hun computersysteem. Hierdoor hebben duizenden gezinnen ongeveer 20 euro per maand minder in hun portemonnee. Voor iemand met een uitkering staat dit gelijk aan de wekelijkse boodschappen. Dit moet zo snel mogelijk opgelost worden.”

Alleenstaande ouders krijgen afhankelijk van hun inkomen een korting op de inkomstenbelasting, de alleenstaande ouderkorting. Vorig jaar zorgde de Tweede Kamer ervoor dat een zware bezuiniging van het kabinet op dit belastingvoordeel gedeeltelijk teruggedraaid werd. Bashir: “De Tweede Kamer heeft de pijn weliswaar verzacht, alleenstaande ouders gaan er nog steeds op achteruit. Tot overmaat van ramp krijgt de SP-fractie ook nog meldingen dat medewerkers van de Belastingtelefoon doodleuk vertellen dat de fout van de Belastingdienst op zijn vroegst pas in juni kan worden hersteld. De staatssecretaris moet de zweep laten knallen en zorgen dat deze gezinnen krijgen waar zij recht op hebben.”

Bron: sp.nl, 30 januari 2009

Goed voorbeeld

Volgens economiestudent Farshad Bashir (21), sinds vorig jaar Tweede Kamerlid voor de SP, is het voor allochtone jongeren extra belangrijk om te gaan studeren. ,,Veel allochtonen hebben een sociaal-economische achterstand. Die kun je alleen inhalen door jezelf te ontwikkelen. Daarom is het belangrijk om je kansen te grijpen.”

De in Afghanistan geboren Bashir kwam op negenjarige leeftijd in Nederland. Hij groeide op in Friesland en was het jongste kamerlid dat ooit werd beedigd. Na twee jaar wis- en natuurkunde te hebben gestudeerd, switchte hij afgelopen zomer naar fiscale economie.

,,Mensen uit Afghanistan zijn wel trots op me, omdat ik studeer aan een universiteit. Oudere generaties Afghanen hebben het vaak niet zo ver geschopt, omdat ze eerst Nederlands moesten leren. Ze begonnen met een achterstand. De jongste generatie, waar ik toe behoor, is vaak extra door de ouders gestimuleerd om te gaan studeren. Nu zitten er relatief veel Afghanen in het hbo en op de universiteit.”

Zelf probeert Bashir zijn jongere broer, die nog op de middelbare school in Leeuwarden zit, te stimuleren. ,,Iedere keer als ik hem zie, vraag ik hoe het op school gaat en praten we over wat hij wil studeren.”

Bron: Leeuwarder Courant, 14 januari 2009

Atze Boomstra fractievoorzitter

Bestuur en gemeenteraadsfractie van de SP Leeuwarden delen u mee dat met ingang van 5 januari 2009 de heer Atze Boomstra de taak van fractievoorzitter op zich zal nemen.

De huidige fractievoorzitter Bert Bisschop heeft aangegeven dat hij gezien zijn leeftijd niet als fractievoorzitter beschikbaar is voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 en een daarop volgende raadsperiode.

Een wisseling van het voorzitterschap op dit moment geeft zowel de fractievoorzitter als de raadsfractie ruim de tijd te wennen aan de nieuwe situatie en zich in te werken voor de gemeenteraadsverkiezing in 2010.

Atze Boomstra is in Januari 2008 teruggekeerd in de fractie van de SP Leeuwarden na het vertrek van F. Bashir naar de 2de kamer.

Bert Bisschop wordt vice-fractievoorzitter en fractiesecretaris, Arie Visser fractiepenningmeester.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 5 januari 2009