Atze Boomstra fractievoorzitter

Bestuur en gemeenteraadsfractie van de SP Leeuwarden delen u mee dat met ingang van 5 januari 2009 de heer Atze Boomstra de taak van fractievoorzitter op zich zal nemen.

De huidige fractievoorzitter Bert Bisschop heeft aangegeven dat hij gezien zijn leeftijd niet als fractievoorzitter beschikbaar is voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 en een daarop volgende raadsperiode.

Een wisseling van het voorzitterschap op dit moment geeft zowel de fractievoorzitter als de raadsfractie ruim de tijd te wennen aan de nieuwe situatie en zich in te werken voor de gemeenteraadsverkiezing in 2010.

Atze Boomstra is in Januari 2008 teruggekeerd in de fractie van de SP Leeuwarden na het vertrek van F. Bashir naar de 2de kamer.

Bert Bisschop wordt vice-fractievoorzitter en fractiesecretaris, Arie Visser fractiepenningmeester.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 5 januari 2009