Goed voorbeeld

Volgens economiestudent Farshad Bashir (21), sinds vorig jaar Tweede Kamerlid voor de SP, is het voor allochtone jongeren extra belangrijk om te gaan studeren. ,,Veel allochtonen hebben een sociaal-economische achterstand. Die kun je alleen inhalen door jezelf te ontwikkelen. Daarom is het belangrijk om je kansen te grijpen.”

De in Afghanistan geboren Bashir kwam op negenjarige leeftijd in Nederland. Hij groeide op in Friesland en was het jongste kamerlid dat ooit werd beedigd. Na twee jaar wis- en natuurkunde te hebben gestudeerd, switchte hij afgelopen zomer naar fiscale economie.

,,Mensen uit Afghanistan zijn wel trots op me, omdat ik studeer aan een universiteit. Oudere generaties Afghanen hebben het vaak niet zo ver geschopt, omdat ze eerst Nederlands moesten leren. Ze begonnen met een achterstand. De jongste generatie, waar ik toe behoor, is vaak extra door de ouders gestimuleerd om te gaan studeren. Nu zitten er relatief veel Afghanen in het hbo en op de universiteit.”

Zelf probeert Bashir zijn jongere broer, die nog op de middelbare school in Leeuwarden zit, te stimuleren. ,,Iedere keer als ik hem zie, vraag ik hoe het op school gaat en praten we over wat hij wil studeren.”

Bron: Leeuwarder Courant, 14 januari 2009