Voorlopig geen verbod op downloaden

De SP wil geen verbod op het downloaden van muziek, films en computerspelletjes, voordat er gezorgd worden voor goede, legale alternatieven. Dat stelt SP-Tweede Kamerlid Farshad Bashir in reactie op het rapport van een werkgroep uit de Tweede Kamer, de zogeheten commissie Gerkens. “Piraterij is niet goed. Maar voordat de politiek wetten maakt, moet de industrie zelf met alternatieven komen die uitgaan van het huidige digitale tijdperk en niet van het pre-computertijdperk.”

Het Kamerlid hekelt net als de werkgroep het feit dat je bijvoorbeeld niet het recht om een muzieknummer te luisteren koopt, maar dit nog steeds afhankelijk is van de drager. “Ik betaal nu voor muziek op een CD, terwijl het veel handiger is om te betalen voor het recht om muziek te luisteren, ongeacht de drager,” aldus Bashir. Ook wijst hij op succesvolle sites waar je gratis muziek kan luisteren, in ruil voor reclame. Bashir: “De industrie moet niet blijven klagen, maar zichzelf opnieuw uitvinden. Mensen zullen altijd kiezen voor het legale als dat een normale prijs en een goede bereikbaarheid heeft.”

De SP’er omarmt het voorstel om toe te werken naar één auteursrechtenorganisatie die de inningen voor haar rekening neemt. Tot die tijd moet er beter toezicht komen op de verschillende organisaties die dit nu nog voor hun rekening nemen. Bashir: “Betalen voor auteursrechtelijk beschermd materiaal is alleszins redelijk. Maar er moet wel sprake zijn van transparantie. Het afgedragen geld moet niet verdwijnen in de zakken van platenmaatschappijen, maar ook echt terechtkomen bij de artiesten zelf.” Bashir zal bij de behandeling van het rapport vooral de nadruk willen leggen op heldere en uitvoerbare regels. Bashir: “Ik wil niet nu al automatisch tekenen voor meer regels en meer bureaucratie.”

SP-er Arda Gerkens is de voorzitter van de parlementaire werkgroep die de auteursrechtwet onder de loep heeft genomen. Deze commissie – bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende partijen – heeft aan de hand van hun bevindingen een advies uitgebracht aan de Tweede Kamer. Aan de hand van dit advies, en de kabinetsreactie daarop, zullen de verschillende fracties hun standpunt gaan bepalen.

Bron: sp.nl, 21 december 2009