Kamer wil fijne weten van OV-blunders

DEN HAAG – De Tweede Kamer wil voor dinsdagmiddag cijfers zien over het aantal ‘ongelukjes’ met de OV-chipkaart in Friesland.

Een kamermeerderheid twijfelt of het handig is om juist in onze provincie de strippenkaart per 23 december af te schaffen. Fryslân krijgt op eigen verzoek toestemming om straks alleen nog met de OV-chipkaart te werken. Vlekkeloos loopt de introductie nog nergens. Reizigers vergeten bijvoorbeeld uit te checken of betalen dubbele tarieven.

PvdA en SP willen dat verkeersminister Melanie Schultz daarom eerst over de brug komt met cijfers over deze zogenoemde ‘incomplete transacties’. Ze willen cijfers zien van Friesland, Rotterdam, Amsterdam en Oost-Nederland. Verder willen kamerleden weten hoe vaak het voorkomt dat Friese reizigers dubbele opstaptarieven moeten betalen, doordat ze van vervoerder wisselen. De SP wil maandelijkse cijfers, tot twee jaar terug.

PvdA-kamerlid Jacques Monasch uit Sneek spreekt ook zijn ongerustheid uit. ,,De regionale trein (Arriva) moet de chipkaart nog introduceren. In Groningen en Drenthe is het ‘tot nader order’ uitgesteld, waardoor het reizen wordt bemoeilijkt.”

SP-kamerlid Farshad Bashir snapt niet waarom vervoerders op de eilanden wel met papieren kaartjes mogen werken en de rest van het land straks niet meer. ,,Is dit geen selectief beleid waarbij de minister wel luistert naar de uitzonderingswensen van vervoerders, maar niet naar die van een zeer groot aantal reizigers?”

Alle fracties hebben schriftelijk vragen in mogen dienen. Schultz moet die voor dinsdag 12 uur beantwoorden.
Bevallen haar replieken niet, dat volgt zo snel mogelijk een debat over de kwestie.

Bron: Leeuwarder Courant, 27 november 2010

Kamer: behoud strippenkaart

Vanwege chaotische invoering OV-chipkaart

* Gebrekkige kaart niet verplicht maken
* Twijfel door uitstel in Groningen en Drenthe
* Percentage foute ‘uitcheckers’ te hoog

DEN HAAG – Een meerderheid van de Tweede Kamer is niet gerust op het schrappen van de strippenkaart in het Friese openbaar vervoer per 23 december.

SP, VVD en GroenLinks zijn fel tegen, de PvdA twijfelt. ,,De afspraak met de minister is en was dat eerst de grote problemen zouden worden opgelost”, aldus SP’er Farshad Bashir. ,,Tot die tijd moet de reiziger niet verplicht worden deze gebrekkige kaart te gebruiken.”

De introductie van de OV-chipkaart verloopt chaotisch. Reizigers worstelen met dubbele opstaptarieven en het ontbreekt aan samenwerking tussen vervoerders. Verkeersminister Melanie Schultz wil, op verzoek van Fryslân, de strippenkaart taboe verklaren in onze provincie.

,,Nu niet”, concludeert VVD’er Charlie Aptroot, ,,pas als de OV-chip foutloos en bij alle vervoerders werkt.” PvdA’er Jacques Monasch uit Sneek was vóór, maar twijfelt nu invoering in Drenthe en Groningen wordt uitgesteld. ,,Ik wil zeker weten dat we geen dubbele opstaptarieven krijgen voor mensen die twee provincies aandoen.”

Partijgenoot Lutz Jacobi uit Wergea is tegen. ,,It is te betiid. Ik begryp wier net werom Adema dit wol. Hy wit ek dat it net wurket.” Ze vraagt zich ook af of Friesland, met relatief oude reizigers, geschikt is als pionier. ,,Ik hâld myn hert fêst foar âlde minsken.” Monasch deelt die vrees niet en wijst op de grote belangstelling voor infoavonden in Friesland.

GroenLinks-kamerlid Ineke van Gent snapt de haast niet. ,,Eurlings was zo verstandig om de strippenkaart in Oost-Nederland voorlopig te behouden, in Friesland is de situatie absoluut niet beter.” Zij begint liever ergens anders. ,,Ik wijs maar op de hoge percentages foute ‘uitcheckers’ in Friesland: bij Connexxion 3,15 procent en bij Qbuzz zelfs 4 procent. Hoger dan waar ook.”

Het CDA is voor. ,,Er zullen vast nog wel wat aanloopproblemen zijn, maar per saldo heeft Friesland het goed op orde”, aldus Sander de Rouwe uit Bolsward.

,,De verwarring in de Kamer is ontstaan doordat een proef in Oost-Nederland eerder niet toegestaanwerd. Toen is blijkbaar de verwachting gewekt dat we helemaal niets meer zouden doen, maar zo is het niet”, zo laat woordvoeder Karin van Rooijen namens de minister weten.

Bron: Leeuwarder Courant, 25 november 2010

OV-chipkaart kost Fries 2 procent meer

LEEUWARDEN – Na het verdwijnen van de strippenkaart op 23 december is de reiziger in Friesland gemiddeld 2 procent duurder uit.

Fryslân mag de strippenkaart op genoemde datum afschaffen van minister Melanie Schultz van Hagen van infrastructuur en milieu. Gisteren maakte ze haar besluit bekend.

De gemiddelde kostenstijging bedraagt 2 procent, zegt de landelijke Commissie Kist in een begeleidende brief. Die toename past binnen de onzekerheidsmarge van +3 of -3 procent die de commissie hanteert en is daarom toegestaan.

De commissie waarschuwt voor een grotere stijging. Die doet zich voor als minder mensen dan verwacht overstappen van dure dagkaartjes naar de goedkopere OV-chipkaart.

Kist en de zijnen eisen dat het provinciebestuur hier nauwlettend op toeziet. Actieve communicatie om de reiziger tot overstappen te bewegen, is nodig. Als de kostenstijging doorzet, moet de provincie bovendien compenserende maatregelen treffen.

Gedeputeerde Piet Adema steunt die lijn. Over de 2 procent stijging zegt hij: ,,Dy falt binnen de marzje fan 3 persint. En dy stiging wurdt boppedat kompensearre trochdat de tariven yn 2011 net omheech geane.”

De minister vraagt een ,,ruimhartig, klantvriendelijk en laagdrempelig coulancebeleid” voor reizigers die vergaten uit te checken. Dit is een belangrijke factor in de hoeveelheid zogeheten incomplete transacties, die tussen de 3,15 en 4 procent schommelt.

Niet uitchecken kost de reiziger €4. Maar weinig mensen vragen dat geld terug.

De strippenkaart kan weg omdat het OV-chipkaartsysteem in Friesland volgens de minister werkt en stabiel is, het verkeer naar de buurprovincies goed geregeld is en er genoeg verkoop- en oplaadpunten zijn. Friesland telt 267 kaartautomaten, waarvan 212 in de bussen, en 80 andere verkooppunten. Op alle treinstations staan automaten.

Belangrijk is verder dat de vervoerbedrijven en het reizigersplatform Rocov Fryslân de afschaffing steunen. In Oost-Nederland is dit niet geval. De provincie is blij met het positieve besluit van de minister. Adema: ,,Wy ha ús wurk kennelik goed dien.”

De SP in de Tweede Kamer verzet zich tegen afschaffing van de strippenkaart. De problemen met de OV-chipkaart zijn nog te groot, zegt kamerlid Farshad Bashir, die een debat wil.

Bron: Leeuwarder Courant, 24 november 2010