OV-chipkaart kost Fries 2 procent meer

LEEUWARDEN – Na het verdwijnen van de strippenkaart op 23 december is de reiziger in Friesland gemiddeld 2 procent duurder uit.

Fryslân mag de strippenkaart op genoemde datum afschaffen van minister Melanie Schultz van Hagen van infrastructuur en milieu. Gisteren maakte ze haar besluit bekend.

De gemiddelde kostenstijging bedraagt 2 procent, zegt de landelijke Commissie Kist in een begeleidende brief. Die toename past binnen de onzekerheidsmarge van +3 of -3 procent die de commissie hanteert en is daarom toegestaan.

De commissie waarschuwt voor een grotere stijging. Die doet zich voor als minder mensen dan verwacht overstappen van dure dagkaartjes naar de goedkopere OV-chipkaart.

Kist en de zijnen eisen dat het provinciebestuur hier nauwlettend op toeziet. Actieve communicatie om de reiziger tot overstappen te bewegen, is nodig. Als de kostenstijging doorzet, moet de provincie bovendien compenserende maatregelen treffen.

Gedeputeerde Piet Adema steunt die lijn. Over de 2 procent stijging zegt hij: ,,Dy falt binnen de marzje fan 3 persint. En dy stiging wurdt boppedat kompensearre trochdat de tariven yn 2011 net omheech geane.”

De minister vraagt een ,,ruimhartig, klantvriendelijk en laagdrempelig coulancebeleid” voor reizigers die vergaten uit te checken. Dit is een belangrijke factor in de hoeveelheid zogeheten incomplete transacties, die tussen de 3,15 en 4 procent schommelt.

Niet uitchecken kost de reiziger €4. Maar weinig mensen vragen dat geld terug.

De strippenkaart kan weg omdat het OV-chipkaartsysteem in Friesland volgens de minister werkt en stabiel is, het verkeer naar de buurprovincies goed geregeld is en er genoeg verkoop- en oplaadpunten zijn. Friesland telt 267 kaartautomaten, waarvan 212 in de bussen, en 80 andere verkooppunten. Op alle treinstations staan automaten.

Belangrijk is verder dat de vervoerbedrijven en het reizigersplatform Rocov Fryslân de afschaffing steunen. In Oost-Nederland is dit niet geval. De provincie is blij met het positieve besluit van de minister. Adema: ,,Wy ha ús wurk kennelik goed dien.”

De SP in de Tweede Kamer verzet zich tegen afschaffing van de strippenkaart. De problemen met de OV-chipkaart zijn nog te groot, zegt kamerlid Farshad Bashir, die een debat wil.

Bron: Leeuwarder Courant, 24 november 2010