Kamer: behoud strippenkaart

Vanwege chaotische invoering OV-chipkaart

* Gebrekkige kaart niet verplicht maken
* Twijfel door uitstel in Groningen en Drenthe
* Percentage foute ‘uitcheckers’ te hoog

DEN HAAG – Een meerderheid van de Tweede Kamer is niet gerust op het schrappen van de strippenkaart in het Friese openbaar vervoer per 23 december.

SP, VVD en GroenLinks zijn fel tegen, de PvdA twijfelt. ,,De afspraak met de minister is en was dat eerst de grote problemen zouden worden opgelost”, aldus SP’er Farshad Bashir. ,,Tot die tijd moet de reiziger niet verplicht worden deze gebrekkige kaart te gebruiken.”

De introductie van de OV-chipkaart verloopt chaotisch. Reizigers worstelen met dubbele opstaptarieven en het ontbreekt aan samenwerking tussen vervoerders. Verkeersminister Melanie Schultz wil, op verzoek van Fryslân, de strippenkaart taboe verklaren in onze provincie.

,,Nu niet”, concludeert VVD’er Charlie Aptroot, ,,pas als de OV-chip foutloos en bij alle vervoerders werkt.” PvdA’er Jacques Monasch uit Sneek was vóór, maar twijfelt nu invoering in Drenthe en Groningen wordt uitgesteld. ,,Ik wil zeker weten dat we geen dubbele opstaptarieven krijgen voor mensen die twee provincies aandoen.”

Partijgenoot Lutz Jacobi uit Wergea is tegen. ,,It is te betiid. Ik begryp wier net werom Adema dit wol. Hy wit ek dat it net wurket.” Ze vraagt zich ook af of Friesland, met relatief oude reizigers, geschikt is als pionier. ,,Ik hâld myn hert fêst foar âlde minsken.” Monasch deelt die vrees niet en wijst op de grote belangstelling voor infoavonden in Friesland.

GroenLinks-kamerlid Ineke van Gent snapt de haast niet. ,,Eurlings was zo verstandig om de strippenkaart in Oost-Nederland voorlopig te behouden, in Friesland is de situatie absoluut niet beter.” Zij begint liever ergens anders. ,,Ik wijs maar op de hoge percentages foute ‘uitcheckers’ in Friesland: bij Connexxion 3,15 procent en bij Qbuzz zelfs 4 procent. Hoger dan waar ook.”

Het CDA is voor. ,,Er zullen vast nog wel wat aanloopproblemen zijn, maar per saldo heeft Friesland het goed op orde”, aldus Sander de Rouwe uit Bolsward.

,,De verwarring in de Kamer is ontstaan doordat een proef in Oost-Nederland eerder niet toegestaanwerd. Toen is blijkbaar de verwachting gewekt dat we helemaal niets meer zouden doen, maar zo is het niet”, zo laat woordvoeder Karin van Rooijen namens de minister weten.

Bron: Leeuwarder Courant, 25 november 2010