Aardgas belastingvrij voor beroepsvaart

Aardgas als brandstof voor scheepsmotoren wordt waarschijnlijk belastingvrij.

Staatssecretaris van Financiën Wekers heeft de Tweede Kamerleden Jansen en Bashir, beiden van de SP, toegezegd te onderzoeken hoe de energiebelasting die op samengeperst aardgas wordt geheven kan worden teruggegeven wanneer dit aardgas door de beroepsvaart wordt gebruikt. De beide Kamerleden hadden de staatssecretaris hierom gevraagd. Samengeperst aardgas (compressed natural gas) wordt onder meer gebruikt voor de aandrijving van aardgasgasmotoren in Amsterdamse rondvaartboten. (HH)

Bron: Schuttevaer, 12 september 2011

Beleid UMTS masten wordt versoepelt

Tijdens de afgelopen commissie Stadsontwikkeling van maandag 4 april stond een brief van het College ter discussie omtrent het soepeler maken van het beleid inzake de plaatsing van UMTS masten.

In het verleden is de SP hier altijd zeer kritisch over geweest in verband met de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Toenmalig raadslid Farshad Bashir heeft toen ook een motie mede ondertekend om die zorg te uiten.

Echter nu een aantal jaar later en een groot aantal wetenschappelijk onderzoeken verder, moeten we vaststellen dat de gevreesde gezondheidrisico’s zich (nog) niet hebben voorgedaan.

Ook in overleg met de Tweede Kamerfractie van de SP, waar een aantal specialisten zitten op dit gebied, heeft de SP gezegd dat de versoepeling van het beleid akkoord is.

De versoepeling is daarnaast ook uit juridisch oogpunt noodzakelijk, omdat het oude beleid onder de huidige regels, niet toelaatbaar is.

Uiteraard blijven we het wel goed in de gaten houden dat er geen schadelijke gevolgen zijn voor de volksgezondheid.

Mocht dit wel het geval zijn, zal de SP de eerste zijn die hierover aan de bel trekt en dan het beleid weer bijstuurt.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 5 april 2011

Kamer wil fijne weten van OV-blunders

DEN HAAG – De Tweede Kamer wil voor dinsdagmiddag cijfers zien over het aantal ‘ongelukjes’ met de OV-chipkaart in Friesland.

Een kamermeerderheid twijfelt of het handig is om juist in onze provincie de strippenkaart per 23 december af te schaffen. Fryslân krijgt op eigen verzoek toestemming om straks alleen nog met de OV-chipkaart te werken. Vlekkeloos loopt de introductie nog nergens. Reizigers vergeten bijvoorbeeld uit te checken of betalen dubbele tarieven.

PvdA en SP willen dat verkeersminister Melanie Schultz daarom eerst over de brug komt met cijfers over deze zogenoemde ‘incomplete transacties’. Ze willen cijfers zien van Friesland, Rotterdam, Amsterdam en Oost-Nederland. Verder willen kamerleden weten hoe vaak het voorkomt dat Friese reizigers dubbele opstaptarieven moeten betalen, doordat ze van vervoerder wisselen. De SP wil maandelijkse cijfers, tot twee jaar terug.

PvdA-kamerlid Jacques Monasch uit Sneek spreekt ook zijn ongerustheid uit. ,,De regionale trein (Arriva) moet de chipkaart nog introduceren. In Groningen en Drenthe is het ‘tot nader order’ uitgesteld, waardoor het reizen wordt bemoeilijkt.”

SP-kamerlid Farshad Bashir snapt niet waarom vervoerders op de eilanden wel met papieren kaartjes mogen werken en de rest van het land straks niet meer. ,,Is dit geen selectief beleid waarbij de minister wel luistert naar de uitzonderingswensen van vervoerders, maar niet naar die van een zeer groot aantal reizigers?”

Alle fracties hebben schriftelijk vragen in mogen dienen. Schultz moet die voor dinsdag 12 uur beantwoorden.
Bevallen haar replieken niet, dat volgt zo snel mogelijk een debat over de kwestie.

Bron: Leeuwarder Courant, 27 november 2010

Kamer: behoud strippenkaart

Vanwege chaotische invoering OV-chipkaart

* Gebrekkige kaart niet verplicht maken
* Twijfel door uitstel in Groningen en Drenthe
* Percentage foute ‘uitcheckers’ te hoog

DEN HAAG – Een meerderheid van de Tweede Kamer is niet gerust op het schrappen van de strippenkaart in het Friese openbaar vervoer per 23 december.

SP, VVD en GroenLinks zijn fel tegen, de PvdA twijfelt. ,,De afspraak met de minister is en was dat eerst de grote problemen zouden worden opgelost”, aldus SP’er Farshad Bashir. ,,Tot die tijd moet de reiziger niet verplicht worden deze gebrekkige kaart te gebruiken.”

De introductie van de OV-chipkaart verloopt chaotisch. Reizigers worstelen met dubbele opstaptarieven en het ontbreekt aan samenwerking tussen vervoerders. Verkeersminister Melanie Schultz wil, op verzoek van Fryslân, de strippenkaart taboe verklaren in onze provincie.

,,Nu niet”, concludeert VVD’er Charlie Aptroot, ,,pas als de OV-chip foutloos en bij alle vervoerders werkt.” PvdA’er Jacques Monasch uit Sneek was vóór, maar twijfelt nu invoering in Drenthe en Groningen wordt uitgesteld. ,,Ik wil zeker weten dat we geen dubbele opstaptarieven krijgen voor mensen die twee provincies aandoen.”

Partijgenoot Lutz Jacobi uit Wergea is tegen. ,,It is te betiid. Ik begryp wier net werom Adema dit wol. Hy wit ek dat it net wurket.” Ze vraagt zich ook af of Friesland, met relatief oude reizigers, geschikt is als pionier. ,,Ik hâld myn hert fêst foar âlde minsken.” Monasch deelt die vrees niet en wijst op de grote belangstelling voor infoavonden in Friesland.

GroenLinks-kamerlid Ineke van Gent snapt de haast niet. ,,Eurlings was zo verstandig om de strippenkaart in Oost-Nederland voorlopig te behouden, in Friesland is de situatie absoluut niet beter.” Zij begint liever ergens anders. ,,Ik wijs maar op de hoge percentages foute ‘uitcheckers’ in Friesland: bij Connexxion 3,15 procent en bij Qbuzz zelfs 4 procent. Hoger dan waar ook.”

Het CDA is voor. ,,Er zullen vast nog wel wat aanloopproblemen zijn, maar per saldo heeft Friesland het goed op orde”, aldus Sander de Rouwe uit Bolsward.

,,De verwarring in de Kamer is ontstaan doordat een proef in Oost-Nederland eerder niet toegestaanwerd. Toen is blijkbaar de verwachting gewekt dat we helemaal niets meer zouden doen, maar zo is het niet”, zo laat woordvoeder Karin van Rooijen namens de minister weten.

Bron: Leeuwarder Courant, 25 november 2010

OV-chipkaart kost Fries 2 procent meer

LEEUWARDEN – Na het verdwijnen van de strippenkaart op 23 december is de reiziger in Friesland gemiddeld 2 procent duurder uit.

Fryslân mag de strippenkaart op genoemde datum afschaffen van minister Melanie Schultz van Hagen van infrastructuur en milieu. Gisteren maakte ze haar besluit bekend.

De gemiddelde kostenstijging bedraagt 2 procent, zegt de landelijke Commissie Kist in een begeleidende brief. Die toename past binnen de onzekerheidsmarge van +3 of -3 procent die de commissie hanteert en is daarom toegestaan.

De commissie waarschuwt voor een grotere stijging. Die doet zich voor als minder mensen dan verwacht overstappen van dure dagkaartjes naar de goedkopere OV-chipkaart.

Kist en de zijnen eisen dat het provinciebestuur hier nauwlettend op toeziet. Actieve communicatie om de reiziger tot overstappen te bewegen, is nodig. Als de kostenstijging doorzet, moet de provincie bovendien compenserende maatregelen treffen.

Gedeputeerde Piet Adema steunt die lijn. Over de 2 procent stijging zegt hij: ,,Dy falt binnen de marzje fan 3 persint. En dy stiging wurdt boppedat kompensearre trochdat de tariven yn 2011 net omheech geane.”

De minister vraagt een ,,ruimhartig, klantvriendelijk en laagdrempelig coulancebeleid” voor reizigers die vergaten uit te checken. Dit is een belangrijke factor in de hoeveelheid zogeheten incomplete transacties, die tussen de 3,15 en 4 procent schommelt.

Niet uitchecken kost de reiziger €4. Maar weinig mensen vragen dat geld terug.

De strippenkaart kan weg omdat het OV-chipkaartsysteem in Friesland volgens de minister werkt en stabiel is, het verkeer naar de buurprovincies goed geregeld is en er genoeg verkoop- en oplaadpunten zijn. Friesland telt 267 kaartautomaten, waarvan 212 in de bussen, en 80 andere verkooppunten. Op alle treinstations staan automaten.

Belangrijk is verder dat de vervoerbedrijven en het reizigersplatform Rocov Fryslân de afschaffing steunen. In Oost-Nederland is dit niet geval. De provincie is blij met het positieve besluit van de minister. Adema: ,,Wy ha ús wurk kennelik goed dien.”

De SP in de Tweede Kamer verzet zich tegen afschaffing van de strippenkaart. De problemen met de OV-chipkaart zijn nog te groot, zegt kamerlid Farshad Bashir, die een debat wil.

Bron: Leeuwarder Courant, 24 november 2010

Je kan het zo gek niet bedenken of het is aftrekbaar

Rechtvaardigheid is ver te zoeken

Farshad Bashir

Professor Leo Stevens hoopt dat minister De Jager mij met een kluitje in het riet stuurt. Stevens schrijft dat in zijn column in de rubriek Recht & belastingen in Het Financieele Dagblad van afgelopen donderdag.

Hij ageert tegen mijn – zoals hij het noemt – komkommertijd-Kamervragen over de aftrekbaarheid van de lidmaatschapskosten van de golfclub. In plaats van de aftrekbaarheid van de kosten van de golfclub ter discussie te stellen zou ik volgens Stevens beter kunnen beginnen over regeldruk.

De aanleiding voor mijn schriftelijke Kamervragen aan de minister was een bericht over de eigenares van een kledingzaak die meent dat ze de kosten van het lidmaatschap van de golfclub moet kunnen aftrekken van de belasting. De Belastingdienst gaf haar geen gelijk, waarop ze naar de rechter stapte.

Die merkte de kosten aan als representatiekosten, waarmee mogelijk ook het precedent wordt geschapen dat meer mensen de kosten van de golfclub voortaan kunnen aftrekken.

Het gaat natuurlijk niet om deze specifieke zaak zelf. Het is slechts één van de vele voorbeelden. Het is dan ook niet van belang dat de vrouw in kwestie wel of niet het drempelbedrag voor de aftrek haalde.

Aan de orde is hier waar we met z’n allen de grenzen stellen als het gaat om het in aftrek kunnen brengen van kosten van bedrijfsactiviteiten, die eerder op vrijetijdsbesteding lijken. Als je er al mee wegkomt dat je je klanten voor je kledingzaak werft bij de golfclub, waar houdt het dan op?

Tegenwoordig kun je het zo gek niet bedenken of je kunt het aftrekken, de ene keer onder de noemer sponsorkosten, de andere keer onder de noemer representatiekosten. Denk maar aan kaarten voor een VIP-box, dure zeiltochten, racen op het autocircuit, de rotaryclub, noem maar op.

Volkomen doorgeslagen dus. Je zou zeggen dat het de hoogste tijd is voor betere regels. Emeritushoogleraar Stevens stelt echter dat door de aftrekbaarheid van de kosten te beperken, er meer regeldruk zou onstaan. Zo beredeneerd kun je echter beter flink wat aftrekposten afschaffen.

Maar dat is helemaal niet waar het hier in de eerste plaats om gaat. Waar het wel om gaat is hoe de overheid haar prioriteiten stelt. Door bezuinigingen van de overheid hebben bijvoorbeeld steeds minder kinderen de mogelijkheid om lid te worden van een sportclub.

Is het dan rechtvaardig om in een tijd van bezuinigingen wel de peperdure vrijetijdsbesteding van ondernemers mede door anderen te laten financieren?

De rechtvaardigheid is ver te zoeken. De grens is dan ook wat mij betreft hier bereikt. Er moet een einde komen aan het veel te gemakkelijk zetten van het stempel ‘zakelijk belang’ op persoonlijke hobby’s.

Farshad Bashir is lid van de Tweede Kamer voor de Socialistische Partij. Hij is woordvoerder fiscale zaken.

Bron: Het Financieele Dagblad, 20 september 2010

SP’er: ‘Huizinga moet privéjet zelf betalen!’

DEN HAAG – Minister Tineke Huizinga (ChristenUnie) uit Heerenveen moet de kosten van de huur van een privéjet om van Italië naar Den Haag te reizen zelf betalen.

Dat twittert het oud-Leeuwarder raadslid Farshad Bashir (SP). ,,Privéjet? Het is dus privé! Dus ook zelf betalen!”, schrijft hij.

Half augustus vloog Huizinga op kosten van haar ministerie heen en weer van haar vakantie-adres in Italië om een kabinetsvergadering in Den Haag bij te wonen.

De kosten bedroegen 11.800 euro.

Bron: Leeuwarder Courant, 25 augustus 2010

Tweede Kamerleden SP beëdigd

De fractie in zijn nieuwe samenstelling

De 15 Tweede Kamerleden van de SP zijn vandaag in de Tweede Kamer beëdigd. Veertien van de vijftien zijn oudgedienden, die al eerder één of meerdere termijnen in de Tweede Kamer hebben gediend. Nine Kooiman, met haar nummer 15 hoogste nieuwe binnenkomer op de lijst, legde vandaag voor het eerst de belofte af.

Bron: sp.nl, 17 juni 2010

Voor Aukje de Vries (VVD) blijft het spannend

Door Rob Leemhuis

LEEUWARDEN – De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn vandaag, maar voor Aukje de Vries is de onzekerheid voorlopig nog niet voorbij. De VVD-fractievoorzitter in de Leeuwarder raad staat op de 42ste plaats voor haar partij: niet direct verkiesbaar, maar als er VVD-kamerleden doorschuiven naar het kabinet, vallen er wellicht genoeg zetels vrij.

Daarmee is ze de enige Leeuwarder die in de Tweede Kamer kan komen. Harry van der Molen (op plaats 43 voor het CDA) en Isabelle Diks (plaats 25 voor GroenLinks) maken nauwelijks kans. Vier vragen aan Aukje de Vries:

Rekent u vanavond al op een zetel?
Dan moet het wel heel gek lopen! Voor mij is het belangrijkst dat de VVD vanavond de grootste wordt en niet de PvdA. Dan kunnen we een kabinet smeden. Afhankelijk van hoeveel kamerleden er in het kabinet komen, maak ik misschien nog een kans. Maar natuurlijk maakt het wel een verschil of de VVD 30 of 35 zetels haalt.

De VVD stond veel slechter in de peilingen toen de kandidatenlijst bekend werd. Met uw 42ste plek leek u kansloos. Vorige week stond de VVD op 38 zetels en was een zetel binnen handbereik. Nu lijkt uw partij weer wat terug te zakken. Hoe voelt dat?
Je wordt soms wel wat heen en weer geslingerd, moet ik bekennen. Het is spannend. Veel mensen spreken me aan en zeggen: je komt erin, of juist niet. Ik heb mezelf altijd voor ogen gehouden dat alleen 9 juni telt. Peilingen zijn veel waard, maar vanavond weet ik meer.

De vorige Leeuwarder die in de Tweede Kamer kwam was Farshad Bashir van de SP, maar die verhuisde meteen naar Zoetermeer.
Dat doe ik in ieder geval niet. Ik houd van Friesland. Ik woon met veel plezier in Leeuwarden en met een appartement in Den Haag is dat goed te combineren. Kamerleden moeten voeding krijgen uit de regio. Dan moeten ze er ook wonen.

De afgelopen jaren zat er nooit een Fries voor de VVD in de Tweede Kamer. Naast Anne-Wil Lucas uit Bakkeveen bent u straks misschien de tweede. Wat heeft u te bieden?
De Kamer kan wel wat meer Friese nuchterheid gebruiken, vind ik. Mijn eigen partij is redelijk nuchter en zakelijk, maar je moet ook bruggen kunnen bouwen. Ik ben nu acht jaar fractievoorzitter en ik heb geleerd meerderheden te vinden en coalities te smeden. Mijn interesse ligt bij economie, sociale zaken en de arbeidsmarkt. Daar heb ik veel ervaring mee. Bovendien weet ik op hoeveel regels gemeenten soms stuiten. Er zijn allemaal landelijke regelingen die ze moeten uitvoeren, terwijl ze er soms best van afwillen. Dat is ook makkelijk voor de burgers. In de Kamer kun je daar wat aan proberen te doen.

Bron: Leeuwarder Courant, 9 juni 2010

Buitenlandse Friezen herdenken ook

Vandaag en morgen staat Nederland in het teken van de nationale dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Wat betekenen deze dagen voor Friezen met een buitenlandse achtergrond?

Door Sanne Dijkstra

Farshad Bashir, politicus
Farshad Bashir is sinds 2008 Tweede Kamerlid namens de SP. Daarvoor was hij gemeenteraadslid in Leeuwarden. Bashir komt oorspronkelijk uit Afghanistan. Hij vindt de herdenking nodig omdat we de slachtoffers moeten blijven herinneren. ,,Zeventig jaar is helemaal niet zo lang geleden. Er zijn nog heel veel mensen tussen ons die de oorlog bewust hebben meegemaakt. Het blijft altijd een onderdeel van ons leven.” Bashir herdenkt op 4 mei niet alleen de slachtoffers die gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog. ,,Ik denk ook aan de mensen die in Afghanistan nog steeds om het leven komen.” Hij ziet 5 mei als een dag om te feesten. ,,Maar het is wel belangrijk om er bij stil te staan dat we in een vrij land leven en dat we bepaalde vrijheden hebben zoals vrijheid van meningsuiting.”

Denise Rivera, zangeres Zangeres
Denise Rivera heeft een Boliviaanse moeder en een Nederlandse vader. Rivera’s vader maakte de oorlog mee en vertelde haar erover. ,,Door hem werd ik geconfronteerd met alle oorlogsverhalen. En op school las ik natuurlijk Anne Frank. Dan komt het toch wel dichtbij. Die verhalen maken het heel echt.” Rivera probeert haar kinderen te leren dat oorlog nergens toe leidt. ,,Oorlog is zinloos. Met woorden kun je veel meer bereiken.” Op 4 mei denkt ze echt aan de mensen die stierven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bevrijdingsdag vindt ze bijzonder. ,,Die dag is heel speciaal. Je moet dankbaar zijn voor wat je nu hebt. We moeten genieten van ons leven.” Bevrijdingsdag verbindt mensen, denkt Rivera. ,,Het is voor mij de dag waarop alle religies, rassen en culturen bij elkaar komen om vrede te vieren.”

Reza Ghoochannejhad, voetballer
Reza Ghoochannejhad speelt bij SC Cambuur en is van Iraanse komaf. Het belang van de dodenherdenking vindt hij vanzelfsprekend. ,,Natuurlijk sta je op 4 mei wel even stil, ter nagedachtenis aan de mensen die overleden zijn in de oorlog.” Ghoochannejhad denkt tijdens de herdenking aan de slachtoffers van alle oorlogen in de wereld. ,,Maar op deze dag vooral aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.” Op Bevrijdingsdag viert hij meestal feest. ,,Net als iedereen. Omdat je dan de bevrijding wilt vieren.” Echt een bijzondere feestdag vindt hij het niet. ,,Het is eigenlijk meer een feestdag zoals alle andere. Ik ga meestal gewoon even de stad in met vrienden, of naar een festival. Maar dit jaar moet ik het rustig aan doen in verband met de play-offs.”

Bron: Leeuwarder Courant, 4 mei 2010

Friesland straks met vijf kamerleden aan de bal?

Friesland heeft nu vier eigen kamerleden, na de verkiezingen worden het er vermoedelijk vijf. Hoe belangrijk is dat? En wat is een Fries kamerlid eigenlijk?

Door Nynke Smedeman

Oké, de wedstrijd is nog niet begonnen, maar Friesland lijkt redelijke kaarten te hebben voor de parlementsverkiezingen op 9 juni. Het mag straks vier, misschien zelfs vijf spelers opstellen. Zittende CDA’ers Joop Atsma en Sander de Rouwe en PvdA’ers Lutz Jacobi en nieuwkomer Jacques Monasch maken een goede kans op speelminuten in het Haagse. Als korpschef Magda Berndsen (D66, plek 3) in Friesland blijft wonen, zijn het er zelfs vijf.

Andere provincies komen er beduidend minder goed af. Zo blijft in Zeeland de teller steken op één kamerlid en moet Drenthe het doen met drie kandidaten. Naar inwonertal klopt de som ook aardig: Friesland heeft zo’n 650.000 inwoners en is dus goed voor zo’n vijf of zes van de 150 zetels die over alle 16,5 miljoen Nederlanders vergeven worden.

Dat de Friese kanshebbers vooral te vinden zijn in CDA- en PvdA-kringen hoeft niemand te verbazen. Niet alleen het aantal inwoners, maar ook het aantal potentiële kiezers is van belang. Beide partijen zijn van oudsher sterk geworteld in plattelandsgebieden.

Een sterk regionale mix is dan belangrijk. Iedereen moet bij wijze van spreken kunnen stemmen op de buurman. Dat betekent wel dat het voor CDA’er Harry van der Molen, plek 44, lastig concurreren is met Sander de Rouwe (23) en Joop Atsma (7). Twee of drie Friezen vlak achter elkaar op de lijst, dat doe je niet. Wie weet hoe hoog De Rouwe was geëindigd als hij niet eerst Atsma voor zich moest dulden.

De PvdA komt dit keer met een sterk Randstedelijke top, pas vanaf halverwege de twintig doen regionalen mee. Een gebrek aan goede Friese kandidaten? We weten het niet. Hoe dan ook: dat de Amsterdamse Jacques Monasch wil verhuizen naar Sneek komt zijn partij vast goed uit.

De overige partijen hebben de regionale spreiding dit keer grotendeels losgelaten. Zo staat bij de ChristenUnie de eerste Fries, gedeputeerde Piet Adema, op plek 24. Noorderlingen gingen hem niet eens voor. Op de lijst van de PVV vinden we helemaal geen nog hier wonende Friezen.

Wie met een vergrootglas zoekt, vindt natuurlijk wel Fries bloed in de lagere regionen van bijna alle partijen. Deze provinciegenoten hebben een symbolische functie. Zij zijn de stemmentrekkers, bedoeld om provincies en stemmers te vriend te houden. Vaak willen deze lijstduwers niet eens de Kamer in, maar vinden ze het een eer of investeren ze in de toekomst als ze misschien wel naar Den Haag willen.

Denk in dit verband aan CDA’er Harry van der Molen uit Leeuwarden en SP’er Jos van der Horst uit Drachten (28). GroenLinksers Isabel Diks (25) en Irona Groeneveld (27) en ChristenUnie-gedeputeerde Piet Adema (24) willen de kamerbankjes niet in, maar zijn niet te beroerd hun naam uit te lenen.

Maar gelukkig kruipt er meer Fries bloed. Zo wemelt het op het Binnenhof van de buiten-Friezen, zij die in onze provincie geboren werden of er ooit een tijdje vertoefden maar inmiddels weer zijn verkast. Zo heeft de PVV Sietze Fritsma, D66 Pia Dijkstra, het CDA Eddy van Heijum en Sybrand van Haersma Buma, de PvdA Attje Kuiken en Diederik Samsom, de SP Farshad Bashir en Krista van Velzen, terwijl de VVD straks Malik Azmani, Betty de Boer en Halbe Zijlstra kan noteren als ooit-Friezen.

Dat lijkt op het eerste gezicht goed nieuws, maar is het niet per se. Deze mensen gelden namelijk niet als Fries kamerlid. Waarom niet? Simpelweg omdat de provincie er meestal niet meer aan heeft dan aan de andere 145 kamerleden die niet in Friesland wonen.

Toegegeven: wie ooit in Friesland woonde, heeft vast extra sympathie voor onze provincie. Maar in de praktijk levert dat weinig op. Speciale aandacht voor Friesland hadden bovengenoemde kamerleden niet of nauwelijks. Natuurlijk zetten ze zich bij tijd en wijle in voor Friese zaken, maar dat mag je van ieder kamerlid verwachten. Het is niet voor niets dat het provinciehuis de kieslijsten nauwlettend volgt.

Maakt het nou echt uit waar iemand woont? Een kamerlid zit voor het landsbelang, niet voor dat van Friesland, in de Kamer? Klopt, maar toch helpt het wel. De lijnen zijn korter, de taal vaak Fries. Bovendien moeten Friese kamerleden het, dat weten ze zelf als geen ander, vooral hebben van de stemmers in onze provincie.

Zij weten dat, hun partijen weten het, dus gunnen ze Friesland meer. Een pot geld voor een snelweg, een leuke proef, het wordt net allemaal wat makkelijker richting Friese grens geschoven.

Friesland doet met zijn kanshebbers keurig mee in de trend van deze verkiezingen om vooral met zittende kamerleden te komen. Atsma, De Rouwe, Jacobi, allen zitten ze al in Den Haag. Na de verkiezingen van 2006 keerden zeventig politici niet terug. Zo werd een schat aan parlementaire ervaring weggespoeld, luidde de kritiek. Daar lijkt men van geleerd te hebben. Als de partijen op 9 juni hetzelfde aantal zetels zouden halen als in 2006, zouden er ‘slechts’ 39 nieuwe kamerleden bijkomen.

Dromen kan altijd, dus heel misschien start Friesland na het fluitsignaal wel met zes kamerleden. Maar dat kan alleen als bookies ernaast zitten. Alleen dan maakt Anne-Wil Lucas uit Bakkeveen, met haar plek 29 op de VVD-lijst, een kans. Bij topsport is alles mogelijk.

Bron: Leeuwarder Courant, 24 april 2010

Drachtster SP’er wil van supermarkt naar Kamer

DEN HAAG – Fractievoorzitter Jos van der Horst van de SP in Smallingerland gaat voor zijn partij een poging doen in de Tweede Kamer te komen. De 52-jarige supermarktmanager uit Drachten staat op plek 28, wat het Haagse avontuur voorlopig behoorlijk onzeker maakt. De SP heeft nu 25 zetels en verliest in veel peilingen meer dan de helft.

Verder staan er geen Friezen op de lijst. Fractievoorzitter Ad van de Kolk van de SP in de provinciale staten solliciteerde ook, maar belandde niet op de kieslijst met 50 kandidaten.

Uit de drie noordelijke provincies staan verder alleen Hennie Hemmes (Oude Pekela, plek 29) en Jan Broekema (Assen, plek 39) op de lijst. Vreemd vindt Van der Horst dat niet. ,,Er wordt gekeken naar kwaliteit en dan kan het zo uitpakken.” Hij hoopt stiekem wel er een beetje van te profiteren. ,,Kan best zijn dat mensen zeggen: hé, er staat maar één Fries op, laat ik daar maar op stemmen.”

Van der Horst is sinds 2002 actief binnen de SP. Vanaf 2006 zit hij in de gemeenteraad van Smallingerland. Later werd hij fractievoorzitter en afdelingsvoorzitter.

De partij had de Drachtster, die in een landelijk talentenklasje opgenomen was, al langer in de smiezen. Zowel voor het opleidingstraject als de kieslijst is hij gevraagd.

,,Daar was ik blij mee. Uit idealisme heb ik vrij snel ja gezegd. En het is natuurlijk een redelijke veilige plaats.”

Mocht hij het tot kamerlid schoppen, dan wil Van der Horst eigenlijk ook raadslid in Smallingerland blijven. ,,Ik kan me niet voorstellen dat ik dat af zou zeggen en bovendien, het mag ook.”

De in Leeuwarden opgegroeide Fashid Bashir, nu ook al kamerlid, schopt het tot plek 14. Collega-kamerlid Krista van Velzen, geboren in Sint Nicolaasga, staat op eigen verzoek op plek 21. Beiden wonen zij niet meer in Friesland.

Bron: Leeuwarder Courant, 26 maart 2010

Bekende namen bovenaan SP-lijst

DEN HAAG (GPD) – De SP kiest bij de komende Tweede Kamerverkiezingen voor ervaring. Hoog op de kandidatenlijst staan louter zittende kamerleden. Zo staan achter lijsttrekker Emile Roemer buitenlandwoordvoerder Harry van Bommel op plek twee en Jan de Wit, voorzitter van de commissie die onderzoek doet naar de kredietcrisis, op plek drie. Oud-Leeuwarder Farshad Bashir staat op veertien en moet vrezen voor zijn plek. De SP zegt met de lijst te kiezen voor ‘stabiliteit in crisistijd’. Het is de eerste partij die de conceptlijst voor de verkiezingen van 9 juni bekendmaakt.

Bron: Leeuwarder Courant, 26 maart 2010

‘Nederland veroveren’

PVV-leider Geert Wilders: ,,Wij gaan Nederland veroveren. Wij worden de grootste van het land.”

Premier en CDA-leider Jan Peter Balkenende: ,,We hadden graag gezien dat het resultaat beter was geweest.”

PvdA-Tweede Kamerlid Diederik Samsom: ,,Verkiezingsdagen voelen als het oog van de orkaan. Bevreemdende rust tussen intense campagne en het pandemonium van de uitslagenavond.”

PVV-lijsttrekker Sietse Fritsma in Den Haag: ,,Wij gaan de gevestigde politiek helemaal gek maken.”

SP-kamerlid Farshad Bashir: ,,De uitslag is slecht, heel erg slecht voor de SP. Jammer. Het wordt dus keihard werken tot 9 juni.”

GroenLinks-leider Femke Halsema: ,,En ik heb me voorgenomen morgen eens een hele dag niet te praten (behalve met mijn liefsten) en ook niet te twitteren. Tot overmorgen!”

,,Die andere politieke leiders interesseren me eerlijk gezegd helemaal niets.” Wilders legt uit waarom hij niet aanschuift bij het slotdebat op tv.

Bron: Leeuwarder Courant, 4 maart 2010

Voorlopig geen verbod op downloaden

De SP wil geen verbod op het downloaden van muziek, films en computerspelletjes, voordat er gezorgd worden voor goede, legale alternatieven. Dat stelt SP-Tweede Kamerlid Farshad Bashir in reactie op het rapport van een werkgroep uit de Tweede Kamer, de zogeheten commissie Gerkens. “Piraterij is niet goed. Maar voordat de politiek wetten maakt, moet de industrie zelf met alternatieven komen die uitgaan van het huidige digitale tijdperk en niet van het pre-computertijdperk.”

Het Kamerlid hekelt net als de werkgroep het feit dat je bijvoorbeeld niet het recht om een muzieknummer te luisteren koopt, maar dit nog steeds afhankelijk is van de drager. “Ik betaal nu voor muziek op een CD, terwijl het veel handiger is om te betalen voor het recht om muziek te luisteren, ongeacht de drager,” aldus Bashir. Ook wijst hij op succesvolle sites waar je gratis muziek kan luisteren, in ruil voor reclame. Bashir: “De industrie moet niet blijven klagen, maar zichzelf opnieuw uitvinden. Mensen zullen altijd kiezen voor het legale als dat een normale prijs en een goede bereikbaarheid heeft.”

De SP’er omarmt het voorstel om toe te werken naar één auteursrechtenorganisatie die de inningen voor haar rekening neemt. Tot die tijd moet er beter toezicht komen op de verschillende organisaties die dit nu nog voor hun rekening nemen. Bashir: “Betalen voor auteursrechtelijk beschermd materiaal is alleszins redelijk. Maar er moet wel sprake zijn van transparantie. Het afgedragen geld moet niet verdwijnen in de zakken van platenmaatschappijen, maar ook echt terechtkomen bij de artiesten zelf.” Bashir zal bij de behandeling van het rapport vooral de nadruk willen leggen op heldere en uitvoerbare regels. Bashir: “Ik wil niet nu al automatisch tekenen voor meer regels en meer bureaucratie.”

SP-er Arda Gerkens is de voorzitter van de parlementaire werkgroep die de auteursrechtwet onder de loep heeft genomen. Deze commissie – bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende partijen – heeft aan de hand van hun bevindingen een advies uitgebracht aan de Tweede Kamer. Aan de hand van dit advies, en de kabinetsreactie daarop, zullen de verschillende fracties hun standpunt gaan bepalen.

Bron: sp.nl, 21 december 2009

SP verliest voorman

LEEUWARDEN – De kersverse fractievoorzitter van de Leeuwarder SP, Atze Boomstra, stapt per direct uit de politiek. Dit doet hij volgens de partij om ,,zeer persoonlijke redenen.”

De vroegere voorman, Bert Bisschop, neemt het fractievoorzitterschap weer over. De SP komt nog met een opvolger voor Boomstra als raadslid. De SP wordt geplaagd door vele wisselingen. Eerder vertrokken anderen, zoals Farshad Bashir naar de Tweede Kamer.

Bron: Leeuwarder Courant, 22 april 2009

‘Opheldering over foutieve uitbetalingen Belastingdienst’

AMSTERDAM – De SP eist opheldering over miljoenen euro’s aan foutief uitbetaalde teruggaven door de Belastingdienst. Dat meldt Kamerlid Farshad Bashir aan NU.nl.

De schriftelijke vragen van Bashir volgen op de bekendmaking van staatssecretaris van Financiën De Jager dat de Belastingdienst jaarlijks voor 45 miljoen uitkeert aan verkeerde bankrekeningen.

De staatssecretaris liet weten de bedragen wel terug te vorderen, maar volgens Bashir is onduidelijk welk bedrag daadwerkelijk terugvloeit naar de Staat.

De Jager ziet in de foutieve uitbetalingen geen aanleiding om naam/nummercontrole uit te gaan voeren. Dit zou volgens hem een vertragende werking hebben op het uitbetalingsproces.

Teruggevorderd

Bashir wil ook van de staatssecretaris weten hoe de foute teruggaven worden teruggevorderd en wat er gebeurt als de terugvordering wordt geweigerd.

Het aantal foutieve betalingen daalt overigens wel. In 2007 waren dat er 25.000, vorig jaar 19.000. Het ging daarbij om respectievelijk 0,019 procent en 0,014 procent van alle uitbetalingen.

Bron: NU.nl/Lucas Benschop, 27 maart 2009

Bashir wil opheldering over blunderende belastingdienst

SP-Kamerlid Farshad Bashir wil dat staatssecretaris de Jager (Financiën) haast maakt met het herstellen van een fout bij de Belastingdienst, waardoor alleenstaande ouders tientallen euro’s per maand mislopen. Bashir: “De Belastingdienst heeft verzuimd een aangenomen voorstel in de Tweede Kamer door te voeren in hun computersysteem. Hierdoor hebben duizenden gezinnen ongeveer 20 euro per maand minder in hun portemonnee. Voor iemand met een uitkering staat dit gelijk aan de wekelijkse boodschappen. Dit moet zo snel mogelijk opgelost worden.”

Alleenstaande ouders krijgen afhankelijk van hun inkomen een korting op de inkomstenbelasting, de alleenstaande ouderkorting. Vorig jaar zorgde de Tweede Kamer ervoor dat een zware bezuiniging van het kabinet op dit belastingvoordeel gedeeltelijk teruggedraaid werd. Bashir: “De Tweede Kamer heeft de pijn weliswaar verzacht, alleenstaande ouders gaan er nog steeds op achteruit. Tot overmaat van ramp krijgt de SP-fractie ook nog meldingen dat medewerkers van de Belastingtelefoon doodleuk vertellen dat de fout van de Belastingdienst op zijn vroegst pas in juni kan worden hersteld. De staatssecretaris moet de zweep laten knallen en zorgen dat deze gezinnen krijgen waar zij recht op hebben.”

Bron: sp.nl, 30 januari 2009

Goed voorbeeld

Volgens economiestudent Farshad Bashir (21), sinds vorig jaar Tweede Kamerlid voor de SP, is het voor allochtone jongeren extra belangrijk om te gaan studeren. ,,Veel allochtonen hebben een sociaal-economische achterstand. Die kun je alleen inhalen door jezelf te ontwikkelen. Daarom is het belangrijk om je kansen te grijpen.”

De in Afghanistan geboren Bashir kwam op negenjarige leeftijd in Nederland. Hij groeide op in Friesland en was het jongste kamerlid dat ooit werd beedigd. Na twee jaar wis- en natuurkunde te hebben gestudeerd, switchte hij afgelopen zomer naar fiscale economie.

,,Mensen uit Afghanistan zijn wel trots op me, omdat ik studeer aan een universiteit. Oudere generaties Afghanen hebben het vaak niet zo ver geschopt, omdat ze eerst Nederlands moesten leren. Ze begonnen met een achterstand. De jongste generatie, waar ik toe behoor, is vaak extra door de ouders gestimuleerd om te gaan studeren. Nu zitten er relatief veel Afghanen in het hbo en op de universiteit.”

Zelf probeert Bashir zijn jongere broer, die nog op de middelbare school in Leeuwarden zit, te stimuleren. ,,Iedere keer als ik hem zie, vraag ik hoe het op school gaat en praten we over wat hij wil studeren.”

Bron: Leeuwarder Courant, 14 januari 2009

Atze Boomstra fractievoorzitter

Bestuur en gemeenteraadsfractie van de SP Leeuwarden delen u mee dat met ingang van 5 januari 2009 de heer Atze Boomstra de taak van fractievoorzitter op zich zal nemen.

De huidige fractievoorzitter Bert Bisschop heeft aangegeven dat hij gezien zijn leeftijd niet als fractievoorzitter beschikbaar is voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 en een daarop volgende raadsperiode.

Een wisseling van het voorzitterschap op dit moment geeft zowel de fractievoorzitter als de raadsfractie ruim de tijd te wennen aan de nieuwe situatie en zich in te werken voor de gemeenteraadsverkiezing in 2010.

Atze Boomstra is in Januari 2008 teruggekeerd in de fractie van de SP Leeuwarden na het vertrek van F. Bashir naar de 2de kamer.

Bert Bisschop wordt vice-fractievoorzitter en fractiesecretaris, Arie Visser fractiepenningmeester.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 5 januari 2009

Ambassadeur Iran weigert gesprek over Al-Mansouri

De ambassadeur van Iran heeft vrijdag een gesprek geweigerd met Amnesty en enkele Kamerleden over mensenrechtenactivist Abdoullah Al-Mansouri. Amnesty-directeur Eduard Nazarski laat weten zich geschoffeerd te voelen door de weigering.

Met een demonstratie voor de Iraanse ambassade in Den Haag eiste Amnesty opheldering over Al-Mansouri, die vrijdag twee jaar gevangen zit in Iran. Bij de demonstratie waren onder anderen tientallen familieleden en vrienden van Al-Mansouri aanwezig.

De Kamerleden Martijn van Dam (PvdA), Mariko Peters (GroenLinks) en Fasher Bashir (SP) waren volgens Amnesty teleurgesteld en verontwaardigd over de weigering. Ze vragen op korte termijn een nieuw gesprek aan.

Amnesty en de Kamerleden willen duidelijkheid over de rechtszaak tegen Al-Mansouri. De precieze aanklacht tegen de Maastrichtse mensenrechtenactivist is nog altijd onhelder en ook is niet bekend of hij een eerlijk proces krijgt. Intussen blijft de dreiging van een executie reëel, meldt Amnesty.

Al-Mansouri vluchtte eind jaren tachtig uit Iran na als ‘staatsgevaarlijk’ te zijn betiteld. Hij was veroordeeld voor zijn activiteiten voor de Ahwaz Liberation Organisation (ALO), waarna hij asiel in Nederland kreeg. In 2006 werd hij in Syrië opgepakt, dat hem aan Iran uitleverde. De ALO komt op voor de belangen van de Arabische minderheid in de Iraanse regio Al-Ahwaz en streeft naar onafhankelijkheid van dat gebied.

Bron: Novum, 16 mei 2008

Kamerleden geschoffeerd door Iraanse ambassadeur

Den Haag (ANP) – Tweede Kamerleden Martijn van Dam (PvdA), Farshad Bashir (SP) en Mariko Peters (GroenLinks) voelen zich geschoffeerd door de Iraanse ambassadeur in Nederland. Dat zei Van Dam vandaag.

De Iraanse ambassadeur weigerde hen te woord te staan over de zaak van de Maastrichtse mensenrechtenactivist Abdullah al-Mansouri en liet de Kamerleden en familieleden van al-Mansouri voor een gesloten deur staan. Ook weigerde hij een brief van de Maastrichtse burgemeester Gerd Leers aan te nemen uit handen van mensenrechtenorganisatie Amnesty International.

De Kamerleden willen zich echter niet laten afschepen en sturen een „brief op poten” naar de ambassadeur. Daarin willen ze aangeven dat ze zeer teleurgesteld en ontdaan zijn en zullen ze aankondigen binnenkort weer contact op te nemen om over de in Iran opgesloten mensenrechtenactivist te komen praten, zei Van Dam. De ambassadeur laat zo zien dat Iran de breed in de Kamer gedragen Nederlandse zorgen niet serieus wenst te nemen, stelde hij.

De geboren Iraniër al-Mansouri week in 1988 naar Nederland uit en was sindsdien actief lid van Amnesty. Toen hij door Syrië reisde, pakte de politie van dat land hem op en leverde hem uit aan Iran. Daar wordt hij beschuldigd van terrorisme, omdat hij opkomt voor de Arabische minderheid in Ahwaz, een olierijk door Iran geannexeerd gebied bij de Perzische Golf.

Bron: ANP, 16 mei 2008

School in Mantgum heropend

Met het doorknippen van een lint heropende het SP-Tweede Kamerlid Farshad Bashir donderdag de openbare basisschool de ‘Gielguorde’ in Mantgum. Bashir is een oud-leerling van de school. Hij groeide op in Kabul (Afghanistan), maar vluchtte in 1997 met zijn ouders en jongere broertje voor het geweld van de Taliban en kwam in Mantgum te wonen.

De verbouw van de school is in april 2007 van start gegaan. Het gebouw was veel te klein voor de 152 leerlingen. De school is daarom uitgebreid met een lokaal, een gemeenschapsruimte, nieuwe keuken en een nieuwe personeelsruimte. Veel werk is gedaan door de ouders van de leerlingen.

Bron: skille.nl, 21 maart 2008

Vanavond Agnes kant in Heerenveen

Zoals jullie weten hebben wij in Heerenveen woensdagavond 20 februari Agnes Kant op bezoek. Ze gaat samen met Farshad Bashir een lezing geven over de uitgeklede zorg en wat we er aan kunnen veranderen/verbeteren. Daarnaast zal Agnes Farshad interviewen.

Na de pauze is er ruim een uur voor het publiek om vragen te stellen. In de tussentijd zal een mystery gast, een schilder, achter een scherm de laatste hand leggen aan een werk met als thema “Zorg” in de ruime betekenis van het woord. Het werk wordt aan het eind van de avond geveild: het geld gaat naar een goed doel.

Graag heten wij iedereen welkom op deze avond. We hebben een leuke zaal aan de Burgemeester Falkenaweg 12/14. Het zogenaamde Nije Huys. De deuren gaan open om 19.45 uur.

We zien jullie met genoegen tegemoet.

Names de afdeling Heerenveen,
Peter van der Kooy.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 20 februari 2008

Jongste Kamerlid Farshad Bashir: Laat Afghanistan niet barsten!

Farshad Bashir, gevlucht uit Afghanistan en als 14-jarige lid van de SP. Dit jaar werd hij het jongste Kamerlid (20) ooit. Over de militaire missie in Uruzgan heeft hij een uitgesproken mening. Net als over politiek en rechtvaardigheid.

Tekst: Anneke Verbraeken

Wat zijn je herinneringen aan Afghanistan?
“Ik was nog maar negen toen we vluchtten. We woonden in Herat, in het westen van Afghanistan. De Taliban waren aan de macht. Alles was sober. Vrouwen moesten een boerka dragen, mannen traditionele kleding. De kinderen mochten eigenlijk niet buiten spelen, want je moest de Koran bestuderen. Buiten spelen moest dus stiekem.”

Jullie zijn gevlucht?
“Ja. Mijn vader was een kritische journalist. We hebben smokkelaars betaald om weg te komen. In 1997 kwamen we in Nederland aan.”

Nooit van Nederland gehoord natuurlijk.
“Wel gehoord. Ik wist van de bloemen, de koeien en de kaas.”

Je eerste indruk?
“Vriendelijke mensen. Gastvrij. Tolerant. En heel vaak slecht weer. Regen in de zomer.”

Waarom wordt een jongen van 14 lid van een politieke partij?
“Omdat ik de wereld wilde veranderen, hè. Ik heb een sterk gevoel voor recht en onrecht. In Sneek heb ik me verdiept in de partijen. Wat me aansprak aan de SP: de partij bedrijft politiek op straat, en niet alleen in gemeentehuis of parlement. Ik was actief lid van de jongerentak van de SP, ROOD, in Leeuwarden. Ik deed mee met acties tegen de afbraak van sociale huurwoningen, voor verbetering van het onderwijs, dat soort dingen. Ineens werd me gevraagd op de lijst te staan in Leeuwarden.”

En nu zit je ineens in de Tweede Kamer.
“Jan Marijnissen zei: Na het kerstreces zouden we je er graag bij willen hebben. Ik wil ook daar een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Welke dossiers? Ik ben voorlopig allround. Ik wil in debat met mensen als Wilders en Verdonk, maar nog veel liever in gesprek met mensen die op ze willen stemmen. Ik denk dat juist die mensen door hun plannen getroffen worden. Dat wil ik duidelijk maken.”

Je bent het jongste Kamerlid ooit.
“Dat is bijzonder, en een eer. Maar het is geen wedstrijdje. Als er maar SP’ers in de Kamer komen.”

De oorlog in Afghanistan. Voor of tegen?
“Tegen. Maar het Westen mag Afghanistan niet laten barsten, zoals na de inval van de Russen in de jaren tachtig. Dan kunnen de Taliban de macht weer grijpen. Maar in het zuiden, waar militairen vechten, zie je dat de Taliban juist sterker worden en steun krijgen omdat er een vijand van buiten is; de bezetter. Het probleem is de Taliban. Daar moet je mee in gesprek.”

In gesprek? Dan blijven ze toch aan de macht?
“Nee, want je moet verkiezingen houden. De bevolking zal niet op de Taliban stemmen.”

Als wij de militairen weghalen, krijg je toch helemaal geen verkiezingen?
“Als we alle militaire investeringen die we nu doen, zouden steken in economische investeringen in de veilige gebieden in het noorden en het westen, dan krijg je daar economische bloei. Dan krijgt de Taliban geen poot aan de grond. Die situatie verspreidt zich als een olievlek over de rest van het land. Daar wil de bevolking hetzelfde; goede zorg, infrastructuur, werkgelegenheid, scholing, veiligheid, vrijheid.”

Bron: NU, februari 2008

Crone: Bashir ging de straat op en zocht de mensen op

Maandag 28 januari 2008 is Farshad Bashir in de Leeuwarder gemeenteraad opgevolgd door Atze Boomstra, omdat Bashir overgestapt is naar de Tweede Kamer. Volgens burgemeester Ferd Crone was Bashir een zeer betrokken raadslid.

Burgemeester Crone tijdens zijn toespraak ter ere van het afscheid van Bashir: “Je was een actief raadslid. Je mengde je in de discussie en je onderbouwde je standpunten namens de SP met moties en amendementen. Je was niet alleen binnen de raad actief, maar ook buiten de raad duidelijk zichtbaar. En dat is belangrijk voor een raadslid. Je ging de straat op en zocht de mensen op. Je voelde je niet geremd om niet gebruikelijke wegen te bewandelen. Zo daagde je zelfs de gemeente Leeuwarden voor het gerecht, omdat je van mening was dat de gemeente onwettige huisbezoeken deed bij uitkeringsgerechtigden.”

Bashir gaf in zijn afscheidstoespraak aan moeite te hebben met afscheid van de Leeuwarder politiek en bedankte de Leeuwarder bevolking: “Ik deed het voor u.”

Bron: leeuwarden.sp.nl, 29 januari 2008

Atze Boomstra terug in de gemeenteraad

Op 28 januari 2008 wordt Farshad Bashir in de Leeuwarder gemeenteraad opgevolgd door Atze Boomstra.

Als alles volgens planning verloopt, zal Farshad Bashir in de raadsvergadering van 28 januari a.s. afscheid nemen van de gemeenteraad in Leeuwarden. Farshad is afgelopen dinsdag geïnstalleerd als Tweede Kamerlid voor de SP. Het Kamerlidmaatschap en zijn studie aan de Universiteit in Groningen vallen niet te combineren met de functie van raadslid.
Farshad maakte vanaf de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 deel uit van de SP-fractie in Leeuwarden.

Ook op 28 januari zal zijn opvolger worden geïnstalleerd in de gemeenteraad: Atze Boomstra.
Boomstra is geen onbekende in de raad van Leeuwarden. Van 2004 tot 2006 was hij ook raadslid voor de SP. Met de komst van deze “oudgediende” is de SP- fractie onmiddellijk weer op sterkte, omdat Atze goed bekend is met de materie. De fractie en afdeling zijn dan ook erg verheugd met zijn terugkeer in de lokale politiek.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 17 januari 2008

SP Leeuwarden feliciteert Farshad Bashir

Het kan jullie niet ontgaan zijn: ons aller Farshad heeft zijn zetel in de tweede kamer ingenomen. We ontkomen er natuurlijk niet aan om hem daarmee van harte te feliciteren.

Farshad heeft de SP afdeling Leeuwarden, zowel in het lokale bestuur als in de gemeenteraad, lange tijd terzijde gestaan met zijn talent, kennis en altijd verhelderende inzicht.

Wij zijn er dan ook van overtuigd dat de tweede kamer fractie een goede zet heeft gedaan door Farshad binnen te halen, ook al zullen wij het nu zonder hem moeten stellen. Vanuit Leeuwarden zullen wij hem blijven aanmoedigen.

Door op de link te klikken kom je bij Farshad’s interview in actualiteitenprogramma Pauw & Witteman. We zullen ongetwijfeld nog veel meer horen van Farshad vanuit Den Haag.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 16 januari 2008

SP’er als jongste Kamerlid ooit het parlement in

DEN HAAG (ANP) – SP’er Farshad Bashir treedt dinsdagmiddag op twintigjarige leeftijd toe tot de Tweede Kamer. Hij is daarmee de jongste volksvertegenwoordiger uit de parlementaire geschiedenis.

Bashir is geboren in de Afghaanse hoofdstad Kabul en woont inmiddels tien jaar in Nederland. Politieke ervaring deed de student natuurkunde op als raadslid in Leeuwarden. Bashir volgt in het parlement Rosita van Gijlswijk op die gekozen is tot penningmeester van de SP.

Het lidmaatschap van de Kamer is toegestaan vanaf achttien jaar. PvdA’er Sharon Dijksma, huidig staatssecretaris van Onderwijs, was in 1994 met 23 jaar tot op heden het jongste Kamerlid.

Bron: ANP, 15 januari 2008

Farshad Bashir geïnstalleerd in Tweede Kamer

De twintigjarige Farshad Bashir uit Leeuwarden is vanmiddag geïnstalleerd als lid van de Tweede Kamer voor de SP. De student natuurkunde is het jongste Tweede Kamerlid ooit in Nederland en het eerste Kamerlid van Afghaanse afkomst.

Het oudste SP-Kamerlid feliciteert het jongste Kamerlid. Scheidend Kamerlid Rosita van Gijlswijk op de achtergrond.

Hij is een kind van Afghaanse vluchtelingen en woont met zijn familie sinds tien jaar in Friesland. Zes jaar geleden werd hij lid van de SP en actief voor de SP-jongerenorganisatie ROOD. Sinds de laatste raadsverkiezingen zat hij in de gemeenteraad van Leeuwarden. Daarnaast volgde hij een studie natuurkunde.

Bashir stond op nummer 25 op de SP-lijst bij de Kamerverkiezingen van 2006. Hij volgt Rosita van Gijlswijk op, die door de partijraad van de SP tot de nieuwe penningmeester is gekozen.

Bron: sp.nl, 15 januari 2008

Leeuwarder Bashir jongste kamerlid

Van onze verslaggever

LEEUWARDEN – De wereld beter maken. Met dit voornemen meldde de tiener Farshad Bashir zich bij de SP. Vorig jaar werd hij raadslid in Leeuwarden, en half januari wordt hij beëdigd in de Tweede Kamer. Hij is dan net twintig jaar oud, en daarmee het jongste kamerlid in de Nederlandse geschiedenis.

De in Kabul geboren Bashir vluchtte als tienjarige met zijn ouders uit Afghanistan. Hij heeft alleen de Nederlandse nationaliteit. Net als zijn partij is hij tegenstander van de Nederlandse strijd in Uruzgan: .,,Een militaire oplossing heeft de afgelopen dertig jaar niks opgeleverd in Afghanistan.’’

Hij blijft voorlopig nog even raadslid, tot er in de lente een opvolger voor hem is gevonden. Hij houdt Leeuwarden als woonplaats. Verder zet hij zijn studie natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen voort, maar dan in deeltijd.

,,Het kamerlidmaatschap staat voor mij straks bovenaan. Dat is een heel grote verantwoordelijkheid’’, zegt Bashir. Hij stoot PvdA’er Sharon Dijksma van de troon als ‘jongste kamerlid ooit’. Zij was 23 toen ze in het parlement kwam.

De grote aantrekkingskracht van de Socialistische Partij zit hem vooral in de buitenparlementaire acties, vindt Bashir. Omdat zijn partij veel de straat opgaat en de mensen opzoekt, ontdekt zij sneller maatschappelijke ontwikkelingen dan andere partijen, meent hij.

Bron: Leeuwarder Courant, 17 december 2007

‘Leeuwarder raad goede leerschool’

Foto: Laurens Aaij (ANP)

LEEUWARDEN – Farshad Bashir, die volgende maand als jongste lid ooit van de Tweede Kamer wordt beëdigd, ziet zijn jaren in de Leeuwarder gemeenteraad voor de SP als een goede leerschool. De fractie verdubbelde zich bij de vorige verkiezingen tot vier zetels en werd hiermee even groot als de VVD en PAL/ GroenLinks. De partij kan zich qua invloed nog niet meten met die partijen. ,,Maar we worden wel steeds serieuzer genomen.’’ Een succesvol SP-voorstel om de voorzieningen voor gehandicapten op peil te houden noemt hij als voorbeeld.

Bashir maakte in maart dit jaar een pijnlijke uitglijder. Hij beschuldigde leidinggevenden van werkvoorzieningschap Caparis ervan dat ze seksuele relaties met hun personeel zouden onderhouden. Ook zouden er mensen verkracht zijn. Deze – van enkele werknemers overgenomen – beschuldigingen bleek hij niet hard te kunnen maken. Bashir betuigde spijt. ,,Ik zie het als een leerproces voor mij zelf. Dat had ik anders moeten aanpakken’’, zegt hij er nu over.

Farshad vluchtte in 1997 met zijn familie vanuit Afghanistan naar Nederland. Hij heeft op dit moment alleen de Nederlandse nationaliteit. Net als zijn partij is hij tegenstander van de Nederlandse strijd in Uruzgan: ,,Een militaire oplossing heeft de afgelopen dertig jaar nog nooit iets opgelost in Afghanistan. Het gaat altijd over de rug van de bevolking.’’

Een tijd geleden was hij op bezoek in Herat, een stad in het westen van Afghanistan. „Daar is het redelijk veilig. En toch ben ik de hele week binnen gebleven, want zo veilig is de situatie nou ook weer niet.’’ Volgens hem zet de aanwezigheid van buitenlandse militairen juist aan tot oorlog. „De taliban gebruiken juist hun aanwezigheid om het verzet te organiseren.’

Zijn politieke leven begon hij met acties. Als 14-jarige demonstreerde hij tegen ABN Amro die investeerde in een bedrijf dat clusterbommen onderhield voor de Britse luchtmacht. Hij protesteerde tegen de oorlog in Irak, tegen de oorlog in Afghanistan en tegen sloopplannen in zijn woonplaats Leeuwarden. „Ik zag dat je met die acties iets kon bereiken. Je kunt iets veranderen als je dat echt wilt.’’

Maar in Irak en Afghanistan wordt nog steeds gevochten, en ABN Amro weigerde te bezwijken voor de acties en hield vast aan zijn investeringen. Dat succes valt dan toch tegen? „Je oefent in elk geval druk uit. En met buitenparlementaire activiteiten zoals folderen in een wijk en praten met de mensen op straat, kom je te weten wat er onder de mensen leeft.’’

Bron: Leeuwarder Courant, 17 december 2007

Van Kabul via Friesland naar de Tweede Kamer

LEEUWARDEN (ANP) – Farshad Bashir werd in maart 2006 een beetje moe van alle vragen over zijn leeftijd. Hij was destijds met zijn 18 jaar en 61 dagen het jongste raadslid van Nederland. Anderhalf jaar later gaan de vragen opnieuw over zijn leeftijd. Want Bashir wordt op 15 januari als 20-jarige het jongste Tweede Kamerlid ooit. ,,Al die vragen maken me nu niks meer uit”, zei Bashir maandag.

Bashir woont sinds tien jaar in Nederland. Hij werd op 14 januari 1988 geboren in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Na de arrestatie en gevangenschap van zijn vader, die hoofdredacteur was van een krant, besloten zijn ouders in 1997 naar Nederland te vluchten.

De familie kreeg in 2002 het Nederlanderschap en ging in het Friese dorpje Mantgum wonen. Via de politieke jongerenvereniging Rood belandde Bashir bij de SP in Leeuwarden en kwam hij na de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 in de gemneenteraad met 408 voorkeurstemmen.

Bashirs ouders zijn erg blij met het aankomend Kamerlidmaatschap. ,,Mijn vader heeft deze vrijheid niet gehad. Hij is blij dat ik blij ben dat ik mijn visie naar buiten kan brengen zonder gevaar voor mijn leven”, aldus Bashir. Hij heeft nog steeds contact met familie in Afghanistan. ,,Maar die hebben het nieuws nog niet gehoord. Alleen mijn neefje in Herat weet het, met hem mail ik vaak.”

Bashir is ervan overtuigd dat de SP ooit in de regering komt. ,,We zitten nog niet aan onze top. De kunst is de jongeren vast te houden, de wijken in te trekken, problemen vroegtijdig te signaleren en oplossingen aan te dragen. Als we deze aanpak houden, moeten we blijven groeien.”

Bashir vindt zichzelf een rationele politicus. ,,Ik probeer te overtuigen op een rationele manier, met humor. Ik hoop dat de tegenstanders zich ook zo uiten, want populisme scoort, vooral op rechts, maar op lange termijn is dat niet vol te houden”, aldus Bashir.

Welke portefeuille hij in Den Haag krijgt, is nog niet bekend. ,,Dat maakt me niet uit. Ik sta voor het verkiezingsprogramma van de SP.” Bashir stopt als raadslid in Leeuwarden en zijn voltijdstudie Natuurkunde in Groningen zet hij om in deeltijd. Hij blijft wel in de Friese hoofdstad wonen.

Bron: ANP, 17 december 2007

Farshad Bashir naar de Tweede Kamer

De Partijraad van de SP is vandaag akkoord gegaan met de benoeming van Farshad Bashir als opvolger in de Tweede Kamer van Rosita van Gijlswijk, die tot de nieuwe penningmeester van de partij is gekozen. Bashir (19) is momenteel raadslid in Leeuwarden en wordt het jongste Tweede Kamerlid ooit in Nederland en het eerste Kamerlid van Afghaanse afkomst.

Na het vertrek van penningmeester Marga van Broekhoven is het huidige Tweede Kamerlid Van Gijlswijk gevraagd haar op te volgen. Van Gijlswijk geeft gehoor aan deze oproep. Na het kerstreces zal Bashir haar in de Tweede Kamer vervangen.

Bashir, een kind van Afghaanse vluchtelingen, is in Kabul geboren en woont sinds tien jaar in Nederland. Hij is zes jaar lid van de SP, was actief voor de SP-jongerenorganisatie ROOD en zit sinds de laatste raadsverkiezingen in de gemeenteraad van Leeuwarden. Daarnaast volgt hij een studie natuurkunde.

De gemeenteraadsfractie van de SP in Leeuwarden feliciteert Farshad Bashir met zijn aanstaande benoeming tot Tweede Kamerlid. Dit houdt echter wel in dat Farshad de gemeenteraad van Leeuwarden zal verlaten nadat zijn opvolging is geregeld en is ingewerkt.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 16 december 2007

‘SP krijgt jongste kamerlid ooit’

DEN HAAG (ANP) – De 19-jarige SP-er Farshad Bashir wordt lid van de Tweede Kamer. Hij volgt Rosita van Gijlswijk op, die tot de nieuwe penningmeester van de SP is gekozen. Dat heeft de Socialistische Partij zaterdag laten weten.

Bashir zal na het kerstreces in de Tweede Kamer komen. Hij is nu raadslid in Leeuwarden, daarnaast volgt hij een studie natuurkunde.

Bashir is volgens de partij het jongste Tweede Kamerlid ooit en het eerste Kamerlid van Afghaanse afkomst. Bashir is een kind van Afghaanse vluchtelingen en is in Kabul geboren. Hij woont sinds tien jaar in Nederland. Hij is zes jaar lid van de SP en was actief voor de SP-jongerenorganisatie ROOD.

Bron: ANP, 15 december 2007

Farshad Bashir opvolger Van Gijlswijk in Tweede Kamer

De Partijraad van de SP is vandaag akkoord gegaan met de benoeming van Farshad Bashir als opvolger in de Tweede Kamer van Rosita van Gijlswijk, die tot de nieuwe penningmeester van de partij is gekozen. Bashir (19) is momenteel raadslid in Leeuwarden en wordt het jongste Tweede Kamerlid ooit in Nederland en het eerste Kamerlid van Afghaanse afkomst.

Na het vertrek van penningmeester Marga van Broekhoven is het huidige Tweede Kamerlid Van Gijlswijk gevraagd haar op te volgen. Van Gijlswijk geeft gehoor aan deze oproep. Na het kerstreces zal Bashir haar in de Tweede Kamer vervangen.

Bashir, een kind van Afghaanse vluchtelingen, is in Kabul geboren en woont sinds tien jaar in Nederland. Hij is zes jaar lid van de SP, was actief voor de SP-jongerenorganisatie ROOD en zit sinds de laatste raadsverkiezingen in de gemeenteraad van Leeuwarden. Daarnaast volgt hij een studie natuurkunde. Hij stond op nummer 25 op de SP-lijst bij de Kamerverkiezingen van 2006.

Bron: sp.nl, 15 december 2007

Wake tegen verlenging missie Uruzgan succes

“Stop de oorlog, verleng de Uruzgan-missie niet” was de boodschap van ongeveer 35 mensen die zich donderdagavond hadden verzameld bij de het Waagplein in Leeuwarden voor een wake. De actie was een lokaal signaal tegen de ministers van Defensie van de NAVO die in Nederland vergaderden.

Sprekers waren Jan Bosman namens het Fries Vredesberaad, Gerben Hoogterp namens Pal/Groenlinks en Farshad Bashir namens de SP.

Bashir benadrukte dat de opkomst van de Taliban nauw samen hing met de Russische bezetting van Afghanistan in de jaren tachtig van de vorige eeuw. De Taliban werden gefinancierd en bewapend door het Westen. En nu worden ze weer bestreden.


Farshad Bashir spreekt de actievoerders toe

De SP’er benadrukte dat ook de actievoerders tegen terrorisme, onderdrukking en de Taliban zijn, maar “deze oorlog wijzen we af”. Het zal volgens hem in Afghanistan nooit lukken om iets via militaire weg te bereiken: “Het lukte de Britten niet en het lukte de Russen niet. Onderhandelen en praten over vrede moet onze uitgangspunt worden.”

Bashir stelde voor om het geld wat Nederland nu kwijt is aan de missie in Afghanistan (800.000 euro per dag), of in ieder geval een deel daarvan, rechtstreeks over te maken naar de Afghaanse regering. “Dan heeft de regering eindelijk genoeg geld om de eigen ambtenaren en soldaten te betalen en deze zullen dan ook niet overlopen naar de Taliban omdat ze onvoldoende of zelfs niet betaald worden.”

(Met dank aan Magda Elsinga voor de foto’s)

Bron: leeuwarden.sp.nl, 25 oktober 2007

Wake in Leeuwarden tegen verlenging missie Afghanistan

SP Leeuwarden, het Fries vredesberaad en Pal/GroenLinks roepen op voor een wake op het Waagplein in Leeuwarden. Met dit protest pleiten de organisaties tegen een verlenging van Missie Uruzgan en voor terugtrekking uit Afghanistan.

Op 25 en 26 oktober zullen de Ministers van Defensie van NAVO-landen bijeenkomen in Huis ter Duin, in het Nederlandse kustplaatje Noordwijk. De NAVO-top wordt een ‘informele vergadering’ genoemd, maar duidelijk is dat de escalerende oorlog in Afghanistan het belangrijkste agendapunt zal vormen. Bovendien moet in november binnen de NAVO helder zijn welke verdere militaire steun in Afghanistan van haar partners verwacht kan worden, zoals ook geldt voor de Nederlandse regering.

In Noordwijk wordt overdag een demonstratie gehouden bij de NAVO-top. Om ook in Leeuwarden de nee-stem te laten horen, wordt op donderdagavond 25 oktober tussen 19.30 – 20.30 uur op het Waagplein een avondwake georganiseerd. Om 19.45 uur vragen we om 1 minuut stilte ter nagedachtenis van alle slachtoffers van de oorlog in Afganistan.

Tijdens de wake zullen Farshad Bashir (SP), Jan Bosman (Fries Vredesberaad) en Gerben Hoogterp (Pal/Groenlinks) de aanwezigen toespreken.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 23 oktober 2007

Stille twijfels over een zware missie

Bouwen ‘onze jongens’ in Uruzgan het land met succes op, of doet de Nederlandse missie in Afghanistan er meer kwaad dan goed? Je kunt er op duizend manieren tegenaan kijken, bleek gisteravond op de Leeuwarder vliegbasis.

Door Rob Leemhuis

LEEUWARDEN – ,,Misschien moeten we wel naar Darfur toe? Er zijn plekken waar meer geweld is dan in Afghanistan.” Oud-basiscommandant Ben Ruijs kon geen beter argument verzinnen tegen de NAVO-missie in Afghanistan. Het Leeuwarder SP-raadslid Farshad Bashir vond juist dat Nederland geen eiland is. ,,We hebben behoefte aan internationale solidariteit.”

De twee speelden even advocaat van de duivel, want volgens Ruijs kan de wederopbouw van Afghanistan niet zonder militaire steun. Bashir, een Afghaan van geboorte die met zijn ouders op achtjarige leeftijd zijn land ontvluchtte, vindt juist dat de buitenlandse aanwezigheid meer geweld in de hand werkt. ,,Ook al doen we het nog zo goed. Kijk maar naar het aantal zelfmoordaanslagen. In 2004 was het er één, een jaar later waren het er vijftig, vorig jaar 250.”

Wie voor duidelijkheid kwam over de Nederlandse missie in Uruzgan, keerde gisteravond teleurgesteld van de Leeuwarder vliegbasis weer naar huis. Alleen de professionaliteit en de toewijding van de militairen stond als een paal boven water. Verder was het avondvullende marathoninterview, georganiseerd door Centrum Tûmba, een vat vol tegenstrijdige nuances, feiten en emoties.

Zo vond Sebastiaan Messerschmidt, die als diplomatiek adviseur van Defensie een half jaar in Uruzgan zat, het aanzwellende geweld van de afgelopen maanden juist te verwachten. ,,De NAVO is veel actiever in Zuid-Afghanistan. Maar die achteruitgang hoeft niet duurzaam te zijn.” Het opzetten van een werkend bestuur, de wederopbouw, veiligheid, het zijn zaken van een heel lange adem en daar is al veel succes te melden. ,,Ons past bescheidenheid en geduld.”

Daar viel weer tegenin te brengen dat het leger soms wederopbouwwerk in de weg kan zitten. Hulporganisaties worden regelmatig als verlengstuk beschouwd van de ‘vijand’. En om de voortgaande oorlog te financieren hebben zowel de Taliban als regeringsmilities de heroi¨neproductie tot een duizelingwekkend record opgestuwd. Die heroi ¨ne gaat, juist, deels naar Europa. ,,Wij sponsoren dus onze vijandn”, was de wrange conclusie van interviewer Frénk van der Linden.

Ouders van uitgezonden militairen zitten in een veel pijnlijkere tweestrijd. Ze gloeien van trots over de professionaliteit van hun kinderen, maar zien ze met lede ogen vertrekken. Sietse en Tietie Wijbenga uit Gytsjerk hadden in juli één week lang maar liefst drie zoons in Uruzgan zitten: Paul, Hessel en Jacob, van wie de laatste nu terug is. ,,Als je op de radio hoort dat er weer een militair is overleden, maakt je hart wel een roffel”, zei Titie Wijbenga.

Ondanks de zenuwen steunen ze hun zoons in alles. ,,We proberen een krachtig thuisfront te vormen.” Voor Sietse Wijbenga reden om ook door te gaan met de missie. ,,Als we weggaan, doen we veel Afghanen tekort.” Niet iedere ouder die in de zaal was, kon het met hem eens zijn. ,,De opbouw waarvoor we daar zijn, is maar een druppel op de gloeiende plaat”, vreesde een vader. Niet dat hij dat gevoel ooit met zijn zoon zou delen. ,,Hij staat er achter, hij heeft getekend en ik steun hem volledig. Maar als ouder baart het je zorgen.”

Bron: Leeuwarder Courant, 28 september 2007

Somber beeld van ‘vredesmissie’ in Afghanistan

GOOS BIES

Leeuwarden – Hulp- en ontwikkelingsorganisaties die de Afghaanse bevolking niet langer kunnen helpen als gevolg van gevechten tussen buitenlandse troepen en talibanstrijders of drugslords. Een historische recordproductie aan opium (de grondstof van heroïne), waarmee beide strijdende partijen gevechten financieren. En een eigen politie en leger die maar niet van de grond komen.

Dat sombere beeld kwam gisteravond op Vliegbasis Leeuwarden naar voren tijdens een marathoninterview over de missie in Afghanistan, onder leiding van de gerenommeerde interviewer Frenk van der Linden. De avond met tal van betrokkenen was georganiseerd door antidiscriminatiebureau Tûmba met als doel begrip te kweken onder voor- en tegenstanders voor elkaars standpunten.

Positieve resultaten van de missie in Afghanistan moesten onder een vergrootglas worden gezocht. Diplomaat S. Messerschmidt van Buitenlandse Zaken gaf aan dat er eerst stappen achteruit gezet moeten worden, voor er een vooruit gemaakt kan worden. ,,Ons past bescheidenheid en geduld. Deze missie vergt een héél lange adem.”

Zelfs Ben Ruijs, oud-commandant van de Vliegbasis en tot begin juni als commandant Air Task Force in Uruzgan aanwezig, gaf in al zijn eerlijkheid aan dat er misschien wel andere prioriteiten zijn. Toen Van der Linden hem vroeg zich te verplaatsen in een tegenstander van de missie en met een tegenargument te komen, antwoordde hij bezweet maar oprecht: ,,Voor zo’n vraag was ik al bang. Tja, er zijn meer probleemgebieden op deze wereld. Afghanistan is één, Darfur is een ander. Als je kijkt naar het aantal slachtoffers, dan is het probleem in Darfur misschien wel groter.”

Het meest sombere beeld schetste misschien wel Geert Leerink, senior manager van HealthNet TPO, de grootste Nederlandse ontwikkelingsorganisatie in Afghanistan. HealthNet is sinds 1993 actief in Afghanistan. Eerst met een programma tegen malaria, later ook met basisgezondheidszorg en geestelijke zorg. Tot 2005, 2006 was er steeds sprake van een opgaande lijn in de hulpverlening, stelde hij. Zo is het team van experts, die een kleine tweeduizend Afghanen in de gezondheidszorg managen, van tien West-Europeanen teruggebracht tot negen Afghanen en een Europeaan. Sinds een à twee jaar is er echter sprake van een neergaande lijn. In de gebieden waar gevochten wordt, komen de medewerkers steeds moeilijker of helemaal niet meer de provincie in. ,,Als de Afghanen uit een ander district komen, moeten ze eerst het vertrouwen van de bevolking winnen.”

Wrijvingen

Intussen slagen het Nederlandse leger en de niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) er maar niet in om afspraken te maken en zitten ze elkaar vaak in de weg. Dat komt deels door ,,een gevoel van competitie”, stelde majoor Hans van der Linden van het Provinciaal Reconstructie Team, waarmee het Nederlandse leger aan opbouwwerk doet. ,,Baantjes bij ngo’s worden weggekaapt door militairen.”

Volgens Leerink is er overleg nodig tussen leger en ngo’s op de Nederlandse ambassade. Meerdere malen per maand. Op individueel niveau in de uitvoering werken militairen en hulpverleners soms wel goed samen, maar er zijn ook problemen. Verschillende hulpverleners worden liever niet met militairen gezien, omdat ze daarmee het vertrouwen van de bevolking verspelen.

Waar de hulpverlening door de gevechten in het nauw is gekomen, daar slaagt defensie er nauwelijks in een Afghaans leger en politie op poten te zetten in de ,,primitieve” provincie Uruzgan, een van de 23 subdoelen.

Op een scherm toonde kolonel buiten dienst Ruijs de vorderingen. Die waren slechts mondjesmaat waarneembaar. Zo schat defensie in voor leger en politie in Uruzgan zo’n 2400 mensen nodig te hebben. ,,En we hebben nu nog maar achthonderd. We komen mensen tekort. We hebben tot nu toe 1200 mensen opgeleid, ook dat is nog veel te weinig.” Ruijs schatte in misschien wel vijftien of twintig jaar nodig te hebben wil de missie het einddoel – Afghanistan aan een zelfstandige rechtsstaat helpen – bereiken.

De missie zorgt voor kwalijke bijeffecten, constateerde Martin Jelsma, coördinator Drugs & Democracy Programme van het Transnationaal Institute in Amsterdam. Hij haalde nieuwe cijfers van de Verenigde Naties aan: er is een historisch record van achtduizend ton opium geproduceerd. Al twintig jaar is het een trend dat de productie groeit. Volgens Jelsma is de papaverteelt voor de boerenbevolking het enige deel van de Afghaanse economie dat functioneert. ,,Eenderde tot de helft is er van afhankelijk. Naarmate mensen zich onveiliger gaan voelen, wordt de afhankelijkheid van opium groter.”

Volgens Jelsma is het beeld dat vooral de Taliban achter de exploitatie van opium zit onterecht. ,,Ook Karzai en zijn milities (de bondgenoot van de NAVO) doen aan opiumhandel. Misschien wel meer.”

Gif

Ambtenaar Messerschmidt van Buitenlandse Zaken noemde de papaverteelt ,,letterlijk een gif voor alles wat de Afghaanse overheid en wij willen bereiken”. Vandaar dat velden worden vernietigd door ze chemisch te besproeien. Volgens Jelsma is dit echter verkeerd. Alleen de kleine boer wordt er de dupe van, en niet de drugslords. Bovendien is volgens hem in Colombia al gebleken dat het vernietigen van papaverteelt op iets langere termijn geen enkel effect heeft. ,,De vraag verander je er niet mee.”

Rendement

Farshad Bashir, gemeenteraadslid van de SP en zelf als kind met zijn ouders tien jaar geleden uit Kabul gevlucht voor de Taliban en de Mujaheddin, vindt dan ook dat Nederland met de missie moet stoppen. Volgens hem levert het veel meer rendement op als de helft van de kleine vierhonderd miljoen euro die nu in de missie wordt gestoken, rechtstreeks naar de Afghaanse regering gaat.

,,De Afghaanse regering heeft dit jaar vijfhonderd miljoen euro uitgegeven aan de begroting”, schetste Bashir. ,,Dat is ongelooflijk weinig, daar win je de bevolking niet mee. Leeuwarden heeft al meer uitgegeven, in deze relatief kleine stad werken we met een jaarbegroting van zeshonderd miljoen euro. In plaats van militairen kunnen we beter ingenieurs en onderwijzers sturen.”

Bron: Friesch Dagblad, 28 september 2007

Heeft de raad straks nog wat te zeggen over WWB?

Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft onder mom van “actualiseren, uniformeren, vereenvoudigen en versoberen” van de bestaande verordeningen van Wet Werk en Bijstand (WWB) besloten tot het drastisch verkleinen en inkorten van de verordeningen. Het gevolg is dat de verordeningen heel erg dun zijn geworden, zodanig dat de raad straks weinig meer in te brengen heeft met betrekking tot WWB. Veel bevoegdheden van de gemeenteraad worden overgeheveld naar het College van B&W.

SP-gemeenteraadslid Farshad Bashir is niet blij met de overheveling van bevoegdheden van de gemeenteraad naar het College van B&W: “Onder mom van vereenvoudigen van wet- en regelgeving krijgen wij op deze manier steeds minder te zeggen en het is maar de vraag of je hiermee nog wel de kaders kunt aangeven.”

Vooral als het om de Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand gaat blijft er weinig over voor de raad. Er waren al amper kaders gegeven in de verordening (20 artikels), maar het worden er nog minder: maar 10 artikels blijven er over. De verdwenen regels kunnen door het College van B&W vrij bedacht worden.

In het dualisme is het College van B&W er om te besturen en de gemeenteraadsleden dienen het College van B&W te controleren. Deze taken dienen strikt gescheiden te zijn. Bashir: “Het College van B&W gaat met deze verordeningen in de hand voortaan op de stoel van de raadsleden zitten.”

Bron: leeuwarden.sp.nl, 28 augustus 2007

Laten we De Ruyter niet verheerlijken

Evenals andere zeventiendeeeuwse zeebonken en vechtersbazen diende admiraal Michiel de Ruyter de belangen van de Nederlandse machthebbers in de koloniale strijd. Men wilde een zo groot mogelijk deel van de gebieden en grondstoffen in Amerika, Afrika en Azië veroveren. Daarom voerde De Ruyter op zee vaak oorlog met koloniale concurrenten als Engeland en Portugal. Toch is het jaar 2007 uitgeroepen tot het ‘Michiel de Ruyter herdenkingsjaar’.

FARSHAD BASHIR
SP-gemeenteraadslid in Leeuwarden

HARRY WESTERINK
medewerker van de ‘Fabel van de illegaal’

De overheid gaf de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) begin zeventiende eeuw het monopolie op alle handel met ‘de Oost‘, met Azië. Daarmee werd de VOC de eerste multinational ter wereld en brak de zogenaamde Gouden Eeuw aan. Maar de bewoners van de gekoloniseerde gebieden gingen door een hel. Ze werden uitgebuit, beroofd, tot slaaf gemaakt, verkracht en uitgemoord.

De Ruyter is nooit in Azië geweest, maar heeft wel veel vuil werk opgeknapt voor de in 1621 opgerichte West-Indische Compagnie (WIC). Die kreeg het handelsmonopolie voor alle koloniën in ‘de West’, in Noord- en Zuid-Amerika en West-Afrika. Slavenfort Elmina in het huidige Ghana vormde jarenlang een van de belangrijkste centra van de transatlantische slavenhandel van de WIC. Met zijn militaire acties tegen de Engelsen droeg De Ruyter flink bij aan de opbouw van die handel.

Over De Ruyter kwam na zijn dood in 1676 al snel een enorme mythevorming op gang. Veel generaties zijn opgevoed met een juichverhaal over De Ruyter, een verhaal dat veel zegt over het protserige en zelfgenoegzame Nederlandse zelfbeeld. Al eeuwenlang wordt er een Hollandse volksaard geconstrueerd en op hem geprojecteerd. Hij zou bescheiden zijn geweest, zuinig, plichtsgetrouw, vaderlandslievend, godsvruchtig, en verdraagzaam, zogenaamd allemaal typisch Nederlandse eigenschappen.

En nu in het herdenkingsjaar 2007 wordt De Ruyter als een rolmodel voor alle Nederlanders neergezet. De overheid en het bedrijfsleven hemelen het Nederlandse kolonialisme en kapitalisme op. Hoewel Nederland op de Nederlandse Antillen na geen koloniën meer heeft, is het dekolonisatieproces in de hoofden van veel Nederlanders nooit echt goed op gang gekomen. Na veel moeite is pas in de 21ste eeuw een nationaal monument tegen de Nederlandse slavenhandel tot stand gekomen. Dat monument is vooral te danken aan de inspanningen van Surinaamse Nederlanders.

Het kolonialisme en vooral de transatlantische slavernij liggen ten grondslag aan het huidige racisme. De kolonisator riep racistische categorieën en hiërarchieën in het leven die – hoewel ze door de tijd heen wel zijn veranderd – helaas tot op vandaag de dag hun stempel op de samenleving drukken en tweederangs Nederlanders creëren. Zo wil de overheid ‘overlastgevende’ Antillianen in Nederland deporteren naar de Antillen. Verder zijn allerlei gemeenten bezig om een ‘speciale rassendatabank’ van Antillianen aan te leggen. En de top van de Leeuwarder politie voert een hetze tegen Antillianen door te beweren dat ze crimineler zijn dan andere Nederlanders. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog wordt zo een specifieke groep Nederlanders apart gezet.

De Nederlandse samenleving die zo doordrongen was van het kolonialisme, is nooit radicaal tegen het licht gehouden en zeker veel te weinig bekritiseerd. Hoog tijd dat dit dus wel gaat gebeuren. Het beestje moet gewoon bij z’n naam worden genoemd: genocide, plunderingen, massale ontvoeringen, dwangarbeid en verkrachtingen. En laten we nu de slavernij herdenken en niet Michiel de Ruyter verheerlijken.

Bron: Leeuwarder Courant, 10 juli 2007

SP tegen doorgeven naam illegalen

LEEUWARDEN – Leeuwarden moet de namen van illegalen die buiten de pardonregeling vallen niet doorgeven aan staatssecretaris Nebahat Albayrak van justitie, vindt de SP in de stad. Veel mensen die wel op een pardon kunnen rekenen, zouden wel eens bang kunnen zijn om de gemeente te benaderen uit angst te worden uitgezet, denkt raadslid Farshad Bashir.

Bovendien vond een meerderheid in de raad vorig jaar dat illegalen in Leeuwarden altijd veilig de gemeente moeten kunnen benaderen. Dat bleek nadat een Liberiaan op het stadskantoor was opgepakt met medewerking van ambtenaren van de gemeente.

Bron: Leeuwarder Courant, 7 juli 2007

Antillianen

Te vaak gesprek over in plaats van met.

Raadslid Pastors noemde Antillianen een ziekte, kamerlid Sterk had het over terroristen, burgemeester Opstelten pleitte voor een ‘Antillianenstop’ en ex-wethouder Van den Anker vond dat Antilliaanse zwangere vrouwen verplicht een abortus moeten ondergaan. En de teamchef van de politie van Leeuwarden kan natuurlijk niet achterblijven en organiseerde daarom een miniconferentie met de titel: ‘Hoe voorkomen we de volgende schietpartij onder Antillianen?’. Het zat al in de uitnodiging van de conferentie ingebakken: ‘Antillianenproblematiek’. Iedere keer als er iets gebeurd met een paar Antilliaan staan alle Antillianen ter discussie. En dat onderzoekster Van San die vaak genoeg haar steentje bijgedragen heeft aan stigmatisering van Antillianen was uitgenodigd voor de miniconferentie van de teamchef spreekt boekdelen. Opvallend ook dat niet eens één Antilliaan is uitgenodigd als spreker, om tenminste de schijn tegen te gaan dat het uitsluitend en heel paternalistisch óver de probleemgroep gaat.

Leeuwarden. Farshad Bashir.

Bron: Leeuwarder Courant, 28 juni 2007

SP bij symposium ‘Gids in de WMO jungle’

Donderdag 21 juni vertegenwoordigden Leeuwarder SP’ers het actiecommitee Zorg Geen Markt op het symposium ‘Gids in de WMO jungle’ in Leeuwarden.

Het symposium was een initiatief van studenten en docenten van de post-HBO opleiding Consulent Maatschappelijke Ondersteuning aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.

Actiecommitee Zorg Geen Markt was uitgenodigd door de organisatoren om met een informatiestand aanwezig te zijn.

Er waren veel geïnteresseerden onder de bezoekers. Met name voor het SP onderzoek “WMO in uitvoering” werd veel belangstelling getoond.

Aanwezig waren namens de SP: raadslid Farshad Bashir, organisatiesecretaris Erik Fassotte en Baukje Visser.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 25 juni 2007

Van station Ljouwert via it Saailan naar de Nijsted

Door Rob Leemhuis

LEEUWARDEN – Moet een treinpassagier die Leeuwarden binnenrijdt kunnen lezen dat hij tegelijk op het station van Ljouwert aankomt? Moeten in het centrum, zoals op het Zaailand en de Nieuwestad, straten bijvoorbeeld ook als Saailân en Nijstêd worden aangegeven? Een deel van de Leeuwarder gemeenteraad lijkt er wel voor te voelen.

Niemand leek gisteren voor FNP’er Sybren Posthumus te willen onderdoen in zijn liefde voor de Friese taal. Die kwam vorig jaar met 24 voorstellen om het Fries in de provinciehoofdstad meer op de kaart te zetten. Wethouder Yvonne Bleize van cultuur stofte daarop een taalnota uit 1989 vol half vergeten voornemens af, maar de raadscommissie welzijn vond dat gisteravond te karig.

Een burger kan in Leeuwarden prima een paspoort in het Fries aanvragen, maar daar houdt de liefde voor de memmetaal zo’n beetje op. Op de gemeentelijke website is amper een Friese tekst te vinden. Wie het stadhuis binnenloopt ziet een uitnodigend ‘wolkom’ staan, maar dat was meteen het laatste woord in het Fries. Van tweetalige bewegwijzering op het stadskantoor kwam achttien jaar lang niets terecht.

Dat moet allemaal snel veranderen. Maar Posthumus, die afscheid neemt van de raad, wilde in zijn laatste commissievergadering ook steun voor drietalige scholen en meer Friese peuterspeelzalen. ,,En kin in algemiene brief oan de boargers net ek twatalich opsteld wurde?”

De PvdA wilde daarvoor niet onderdoen: doe meer aan het Fries in de zorg, vond Jannie Soepboer. SP’er Farshad Bashir pleitte voor goedkope cursussen Fries voor minima. En Aukje de Vries van de VVD zag vooral de toeristische waarde: ,,Toeristen fine it Frysk hiel nijsgjirrig, dat lûkt minsken oan.” Een schande dat de tv-reclame op Omrop Fryslân in het Nederlands is, vonden de raadsleden in koor.

Het duizelde Bleize haast van alle proefballonnetjes. Plannen zonder financiële addertjes onder het gras moeten voorrang hebben, vond ze. ,,Wy steane noch op de grûnferdjipping en komme no in ferdjipping heger. Letter kin der wol jild by.” Maar de wethouder beloofde alle ideeën op haalbaarheid en wenselijkheid te toetsen.

Bron: Leeuwarder Courant, 14 juni 2007

SP gegroeid

Leeuwarden Op de Algemene Ledenvergadering van de Socialistische Partij in Leeuwarden blikten SP’ers donderdag tevreden terug op hun groei door de jaren. Ronald Boorsma, in de begindagen fractievoorzitter: “Het is nu ongeveer tien jaar geleden dat wij in Leeuwarden zijn begonnen. Toen hadden wij rond de zestig leden. Nu hebben jullie ongeveer 750. Tien keer zoveel in tien jaar tijd.” Op de ledenvergadering traden SP’ers F. Bashir, S. van der Meer en E. Snijder af als bestuursleden, in het kader van een reguliere bestuurswisseling.

Bron: Friesch Dagblad, 2 juni 2007

Nieuw bestuur SP Leeuwarden gekozen

Op de Algemene Leden Vergadering van 25 mei 2007 is het nieuwe bestuur van SP Leeuwarden gekozen! Arie Visser, Erik Fassotte, Jellie de Jong, Jacob van der Meer en Roland de Jong gaan door, nieuw verkozen zijn Leander de Goede en Elisabeth Snijder Ploeg. Simon van der Meer en Farshad Bashir zijn afgetreden als bestuurslid.

De avond stond in het teken van de geschiedenis van de SP. Ronald Boorsma vertelde over de begintijd van SP Leeuwarden, waar hij bij betrokken was, onder andere als fractievoorzitter: “Het is nu ongeveer tien jaar geleden dat wij in Leeuwarden zijn begonnen met de SP. Tien jaar geleden was het rond deze tijd dat we bij elkaar kwamen en begonnen te bouwen aan deze afdeling. Toen hadden wij rond de zestig leden en nu hebben jullie ongeveer 750 leden. Tien keer zoveel leden in tien jaar tijd!”

Daarna was het tijd voor het jaarverslag van de fractie en de afdeling, dat na een paar kritische noten uit de zaal met algemene stemmen werd aangenomen. Ook het verslag van de kascontrolecommissie werd goedgekeurd.

Toen de hoofdmoot van de avond: de verkiezing van een nieuw bestuur.

Met de uitslag van de bestuursverkiezing was de avond bijna ten einde. Bestuursleden Simon van der Meer en Farshad Bashir zijn afgetreden en kregen een aardigheidje als dank voor de inzet. Van der Meer gaat landelijk, hij wordt persoonlijke medewerker van SP-Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen. Bashir gaat zich bezig houden met andere politieke activiteiten.

De nieuwe bestuursleden zijn geworden:
Arie Visser (voorzitter)
Erik Fassotte (organisatiesecretaris)
Roland de Jong (penningmeester)
Jellie de Jong (secretaris)
Jacob van der Meer
Leander de Goede
Elisabeth Snijder Ploeg

Gastspreker van de avond was Tweede Kamerlid Paul Lempens, die over de geschiedenis van de SP vertelde. Hoe het allemaal ooit begon en hoe het zich heeft ontwikkeld.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 1 juni 2007

Burgemeester Dales ontneemt SP het woord over Generaal Pardon

Vanavond ontnam burgemeetser Geert Dales de SP het woord tijdens de bespreking van het akkoord van de gemeenten over de pardonregeling. Fractie-woordvoerder Farshad Bashir probeerde de raad en het college te overtuigen van het feit dat deze regeling zorgt voor een nieuw probleem omdat de voorwaarden zo zijn opgesteld dat een deel van de “26.000” mensen die tijdens het project terugkeer op straat werden gezet, nu bewust buiten de deur worden gehouden terwijl dat nergens voor nodig is. Het gaat om de kleine groep die geen gebruik maakte van noodopvang-faciliteiten en in eigen middelen voorzag bij vrienden en familie, precies zoals de overheid ook van hen verwachtte.

De SP-fractie wilde een oproep doen aan “B&W om er bij de VNG op aan te dringen dat de bewijslast voor aantoonbaar verblijf in 2006 wordt geschrapt voor oude wetters die op straat terecht kwamen via het Project Terugkeer en wordt versoepeld voor de oude wetters die daarvóór op straat terecht kwamen, zodanig dat in ieder geval de mensen die vanaf 1 april 2004 op straat terecht kwamen, niet buiten de boot vallen.”

Burgemeester Dales vond dat dit betoog buiten de orde van de vergadering viel. Gemeenterdaadslid Gerben Hoogterp van PAL/GroenLinks viel Farshad Bashir bij door te stellen dat door de regeling toch weer een groep afhankelijk blijft van noodopvangvoorzieningen. Toen de burgemeester ook hem, het woord probeerde te ontnemen, deed Gerben Hoogterp nog een beroep op de wethouder. Deze gaf in zijn beantwoording blijk van begrip voor het probleem en verwachtte dat de noodopvang voorlopig nog wel even nodig blijft.

In het regeer-akkoord staan een aantal voorwaarden voor de pardonregeling:
– deze mensen moeten voor 1 april 2001 een eerste asielaanvraag hebben ingediend;
– zij moeten in 2006 aantoonbaar in Nederland hebben verbleven.

Met deze tweede voorwaarde over aantoonbaar verblijf heeft de SP-fractie problemen: van de groep van “26.000” plus zijn er ongeveer 8000 mensen op straat gezet. Juist deze 8000 mensen die op straat kwamen kregen veel media aandacht. Deze mensen vormden onder andere aanleiding voor een breed maatschappelijk verzet tegen het beleid van voormalig minister Verdonk. Iedereen kent tv-beelden van mensen die in een bushokje gingen overnachten of een tent voor het gemeentehuis sloegen.

Van deze 8000 mensen is een deel opgevangen in de noodopvang. Een ander wist de weg niet te vinden, werd geconfronteerd met ruimtegebrek of voldeed niet aan de criteria, die per gemeente of steungroep verschilden en dook onder zonder procedures op te starten Wanneer zij ziek werden of kinderen op school hadden, kunnen zij gelukkig via een arts of school bewijzen dat ze in 2006 in Nederland verbleven. Maar wie het verblijf niet aan kan tonen valt dus buiten de boot.

Is dat eerlijk? Nee, zeker niet en zeker niet ten opzichte van mensen met een vergelijkbaar achtergrond die in een noodopvang verbleven.
Mensen die gevolg gaven aan wat de overheid wilde en ondergedoken zaten, hebben achteraf dus gewoon pech.

Kortom, de SP is op het punt van Generaal Pardon in beginsel blij met het het coalitieakkoord “Samen Werken, samen leven”. Maar vanuit het oog van de “26000” mensen geldt zeker ook “Samen uit, samen thuis”. Er is in die tijd gestreden voor de “26.000”, wellicht exclusief de teruggekeerden, (voor hen was onvoldoende draagvlak) maar zeker inclusief hen die niet in de noodopvang terecht konden.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 21 mei 2007

Feest en stof tot nadenken

Ook al is het al 62 jaar geleden dat Nederland bevrijd is, het loont nog altijd de moeite om daar uitgebreid bij stil te staan. Dat doen we graag door feest te vieren. Maar ook in het Befrijdingsfestival, zaterdag alweer voor de zestiende keer in Leeuwarden, zit volop stof tot nadenken.

We werden destijds bevrijd van de Duitse bezetters, die ons onze vrijheid en veiligheid afnamen. Dat is precies de reden waarom we hier tot in lengte van dagen stil bij mogen blijven staan. Want zulke zaken lijken misschien vanzelfsprekend, dat is lang niet altijd het geval.

In de nadrukkelijk multiculturele programmering van het Befrijdingsfestival is bijvoorbeeld de Braziliaanse band Percu’som een mooi voorbeeld van die actualiteit. Deze slagwerkgroep bestaat uit jongeren die afkomstig zijn uit de ‘favelas’, ofwel de van armoe en criminaliteit vergeven sloppenwijken van Rio de Janeiro. Ze zien in het slaan op instrumenten als surdo, snaredrum, repenique en tamborim een manier om te ontsnappen aan een naargeestig bestaan in de slagschaduw van de drugsbendes.

Optredens van Zulu 9:30, een enthousiaste smeltkroesband uit Barcelona, en Septeto Turquino, een relatief jonge groep met een eigen kijk op traditionele Cubaanse muziek, scherpen het multiculturele profiel van het Befrijdingsfestival aan. Net als Imetlâa, een groep die bestaat uit Marokkanen uit de buurt van Utrecht. Deze groep zal Walid Mimoun begeleiden, een grootheid in de Marokkaanse muziek.

Benkadi bestaat uit West-Afrikaanse immigranten te Groningen, die hun draai geven aan de muziek uit hun geboortestreek. Want de roep om integratie hoeft niet zo ver te gaan dat zulke nieuwkomers meteen maar hun culturele achtergrond prijs moeten geven, en dan hebben we het welbeschouwd ook over een vorm van vrijheid.

David Childers And The Modern Don Juans komen uit de Amerikaanse staat North Carolina en doen aan een aanstekelijke kruising tussen rock ‘n’ roll, honky tonk en blues. Verder staan er de nodige Nederlandse subtoppers. El Pino And The Volunteers is een Rotterdamse groep die een soort Americana maakt. Voorman David Pino leerde die muziek pas echt waarderen tijdens een verblijf in Canada, het land van onze bevrijders. Do-The-Undo is de nieuwe groep van Anne Soldaat, die de dominante positie van Jelle Paulusma in zijn vroegere groep Daryll-Ann niet langer accepteerde.

Opgezwolle is de traditionele ‘helikopter- act’, die over de hele dag een handvol festivals via het luchtruim zal bezoeken. Deze Zwolse rappers zijn uiteraard niet gewend om een blad voor de mond te nemen, terwijl de hippe jazzgroep New Cool Collective de vrijheid om te dansen zal afdwingen. De Friese toppers Mink en Luie Hond, ‘kleuterpopgroep’ De Gang Van Sake, folkgroep Wrâldfrysk, het Groot Kinderkoor en de jonge gitaarrockgroep NewSense Memory dragen ook het hunne bij aan de feestvreugde.

Wie dat allemaal te frivool vindt, kan vanaf 13.30 uur terecht op de Wissesdwinger, waar op het scherpst van de snede gedebatteerd zal worden. Mensen als burgemeester Geert Dales, LC-redacteur Jantien de Boer, publicist Huub Mous en SP-raadslid Farshad Bashir zullen in koppels discussiëren over onderwerpen als het recht op beledigen en je beledigd voelen, het gebrek aan vrouwenemancipatie, het homohuwelijk en de invloed van de media. Omrop-coryfee Eric Ennema presenteert, EO-hunk Arie Boomsma jureert.

Het Leeuwarder Befrijdingsfestival hoort bij de landelijke ‘keten’ van grote bevrijdingsfestivals, zoals die in de twaalf provinciehoofdsteden plus Amsterdam worden afgewikkeld. Maar verderop in de provincie wordt de bevrijding ook gevierd.

Op het Laweiplein in Drachten spelen vanaf een uur ’s middags de lokale singer-songwriter Meinte U met zijn band, troubadour en Dylan-vertolker Ernst Langhout en de legendarische Armand, protestzanger en lansbreker voor het bevrijdende rokertje. Op de Markt in Dokkum beginnen de feestelijkheden al vroeg: om tien uur trapt Kim-Lian af, gevolgd door onder andere Monstertux, A.B.O.V.E. en Di-Rect. ’s Avonds is er nog een piratenfeest met onder anderen Wolter Kroes.

Jacob Jaagsma

Bron: Leeuwarder Courant, 3 mei 2007

ROOD feest met Kamerlid Gerkens

Woensdagavond 9 mei geeft de politieke SP jongerenorganisatie ROOD Leeuwarden een groot ROOD FEEST in studentencafe Wolweze. De avond zal duren van 19.30 tot 22.00 uur.

De geinteresseerden krijgen 1 gratis welkomstdrankje aangeboden op kosten van ROOD. De entree is 50 cent. Op het programma staan o.a. een leuk filmpje, een interactieve discussie met SP 2e kamerlid Arda Gerkens en een ROOD quiz, gepresenteerd door SP-raadslid Farshad Bashir.

Verder zal de rockband Jackhammer een spetterend optreden geven, en als klapper op de rode vuurpijl zal SP Tweede Kamerlid Arda Gerkens de avond afsluiten met een DJ set, waarbij zij zelf aan de draaitafel staat!

ROOD Leeuwarden, die actie voert voor onderwerpen die jongeren belangrijk vinden, wil jongeren van 14 tot en met 27 jaar op deze manier laten kennismaken met ROOD Leeuwarden. Woordvoerdster Marieke de Boer “Wij hopen tijdens het feest veel jongeren enthousiast te maken om actief lid te worden van ROOD Leeuwarden. Hoe meer jongeren met ons actie willen voeren, des te vriendelijker zal Leeuwarden worden voor alle jongeren.”

Voor het ROOD FEEST zijn posters en flyers verspreid over tientallen uitgaanslocaties in Leeuwarden en Harlingen. Ook zal ROOD Leeuwarden tijdens het bevrijdingsfestival flyers uitdelen aan geinteresseerde jongeren.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 3 mei 2007

Reacties: Schietgrage gek

Cho Seung-Hui, de moordenaar van Virginia Tech, is volgens Wim Stolk uit Kampen gestoord. ‘Waarom is hij niet veel eerder uit de maatschappij gehaald, juist omdat zijn buitensporige gedrag werd opgemerkt? En wie zijn nu werkelijk de medeplichtigen’, vraagt Stolk zich af. De lezers reageerden op de brievensite.

Vreemd dat iedereen deze jongen gestoord vindt. Is het bij niemand opgekomen dat hij wel eens gelijk zou kunnen hebben en het product is van een maatschappij die nog veel gekker is dan waar wij hem van beschuldigen?
Joop Franssen, Wijlre

Om net te doen alsof die jongen het slachtoffer was van de maatschappij en ‘gelijk’ had, is een trap na voor de nabestaanden Een perverse redenering.
Jacques van Meel, Tilburg

Een individualistische samenleving zal per definitie gedoemd zijn tot dit soort barbarisme.
Farshad Bashir, Leeuwarden

Reageren? volkskrant.nl/briefvandedag

Bron: de Volkskrant, 20 april 2007

Actie bij sociale werkplaats

Medewerkers van de sociale werkplaats Caparis in Leeuwarden protesteren samen met de SP tegen misstanden bij het bedrijf. Ze hebben zich verenigd in het comité Caparis Moet Sociaal. Van 12 tot 16 maart verzamelde het comité de klachten van medewerkers.

SP-gemeenteraadslid Farshad Bashir vertelt: ‘Veel mensen klagen dat ze door de bedrijfsarts worden gedwongen te werken als ze ziek zijn. Dat is vreemd, omdat bij een sociale werkplaats juist mensen met psychische of lichamelijke beperkingen werken. Ook klagen veel mensen dat het werk saaier wordt. Leuk werk, zoals in de metaal, verdwijnt en geestdodend inpakwerk komt ervoor in de plaats. Daarnaast zijn er specifieke ergernissen, zoals dat mensen hun medicijnen niet in de kantine mogen innemen, maar dit op de wc moeten doen.’

Volgens Bashir staat de situatie bij Caparis niet op zichzelf. ‘Ook over andere sociale werkplaatsen komen bij de SP klachten binnen. Bij sociale werkplaatsen wordt tegenwoordig een neoliberaal beleid gevoerd. Veel sociale werkplaatsen zijn uitbesteed en moeten winst maken. Daarom worden mensen gedwongen harder te werken dan ze eigenlijk kunnen.’

In april komt brengt het comité een rapport uit met aanbevelingen. ‘Als onze aanbevelingen niet worden overgenomen, gaan we actie voeren’, zegt Bashir.

Bron: de Socialist, april 2007

30.000 subsidie voor debatcentrum De Bres

De gemeenteraad draagt het college op om een éénmalig subsidie van € 30.000 te verstrekken aan debatcentrum De Bres. Een motie van deze strekking van PvdA, CDA, VVD en PAL/GroenLinks kreeg 26 maart brede steun.

De raad wil de behandeling van het subsidieverzoek door b. en w. niet afwachten. Het college dient zelf binnen de begroting dekking te zoeken voor de subsidie. Als dit niet lukt wordt het bedrag uit de algemene reserves van de gemeente gehaald.

John Stoelinga van de NLP verwonderde zich over de gang van zaken. ‘Hoort de raad niet eerst het college te bevragen over de stand van zaken van de behandeling van het subsidieverzoek?’
Ook Farshad Bashir (SP) had zijn vraagtekens. ‘Mij ontgaat de maatschappelijke meerwaarde van de Bres. Debatteren kan ook in Schaaf, theater Romein of het Stadhuis.’

De overige partijen vonden de motie een prima voorstel. Als tegenprestatie dient De Bres tussen nu en 2009 tien algemene politieke debatten te organiseren over actuele lokale en regionale onderwerpen.

Bron: leeuwarden.nl, 27 maart 2007

Raad dwingt college De Bres geld te geven

LEEUWARDEN – Debatcentrum De Bres in Leeuwarden krijgt een startsubsidie van €30.000 van de gemeente. Gisteravond gaf een raadsmeerderheid het college opdracht om geld vrij te maken voor het centrum. ,,Het is vernieuwend voor Leeuwarden. De Bres stimuleert de debatcultuur van Leeuwarden en Friesland’’, aldus PvdA-er Klaas Zwart.

Het CDA, de VVD, PAL/Groen- Links en de ChristenUnie zijn het met hem eens. Al vijf maanden geleden vroeg de stichting om de subsidie, een derde van het benodigde startkapitaal. De gemeente reageerde welwillend, maar kon geen geld vinden.

Dat moet dan maar uit de algemene reserves komen, suggereerde Aukje de Vries van de VVD. Als voorwaarde voor de subsidie bedingen de partijen een aantal openbare politieke debatten in het centrum.

De NLP en de SP zijn tegen de gemeentelijke steun voor De Bres. SP-er Farshad Bashir: ,,Ons ontgaat de maatschappelijke waarde voor de doorsnee Leeuwarder. Er komt maar een kleine groep op af. Bovendien is het centrum concurrerend voor bijvoorbeeld muziekcentrum Schaaf, Romein en het stadhuis, dat voor miljoenen is verbouwd om het toegankelijk voor het publiek te maken.’’

Bron: Leeuwarder Courant, 27 maart 2007

Comité ‘Caparis moet sociaal’ opgericht

Een aantal medewerkers van de sociale werkvoorziening in Leeuwarden die klachten hebben over misstanden bij Caparis, hebben zich op initiatief van de Socialistische Partij (SP) georganiseerd in het comité “Caparis moet sociaal”. Tevens wordt er van maandag 12 maart tot en met vrijdag 16 maart een meldweek gehouden om de klachten van de werknemers van Caparis te verzamelen, hiervoor zal onder andere geënquêteerd worden aan de poorten van Caparis.

De WSW’ers, verenigd in het comité “Caparis moet sociaal”, hebben weinig vertrouwen in de leiding van Caparis. Daarom zijn ze dan ook overgegaan tot de oprichting van het comité. Het comité wil de krachten bundelen.

Omdat de WSW’ers in het comité bang zijn voor negatieve maatregelen tot zelfs ontslag willen zij anoniem blijven. Het comité zal dan ook naar buiten toe vertegenwoordigd worden door het SP-gemeenteraadslid Farshad Bashir en de SP-organisatiesecretaris Erik Fassotte. Tijdens de klachtenweek is er een telefoonnummer beschikbaar gesteld: 06-47002863 (Erik Fassotte). Medewerkers van Caparis kunnen daar van maandag 12 maart tot en met vrijdag 16 maart tussen 20.00 uur en 21.00 terecht met hun vragen en klachten over de werkomstandigheden bij Caparis.

Ook zullen er op maandag 12 maart, dinsdag 13 maart en donderdag 15 maart en vrijdag 16 maart een aantal SP’ers bij de poorten van Caparis staan om de medewerkers van Caparis te vragen naar hun klachten en ervaringen.

Tot deze klachtenweek is besloten naar aanleiding van herhaalde klachtmeldingen door medewerkers van Caparis. Werkdruk, manipulatie en intimidatie waren de termen om de situatie bij Caparis in Leeuwarden te beschrijven. Eigenlijk zou deze klachtenweek veel eerder georganiseerd worden, maar omdat de SP bang was dat de klachtenweek als een verkiezingsstunt gezien zou worden, is besloten om de klachtenweek na de verkiezingen van de Provinciale Staten te organiseren.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 10 maart 2007

Niet elke lijstduwer even succesvol

GOOS BIES

Leeuwarden – Met 6044 voorkeurstemmen neemt Rendert Algra plaats in de Statenfractie van het CDA. Daarmee is de Jubbegaster, die met zijn bekendheid als voormalig Tweede Kamerlid stemmen moest trekken, verreweg de meest succesvolle lijstduwer. Lijstduwers van andere partijen haalden bij lange na de persoonlijke kiesdrempel van 1536 stemmen niet.

De Sneker wethouder Andries Ekhart van de PvdA kwam van de andere lijstduwers met 830 voorkeurstemmen nog het dichtste bij. Overigens is het eigenlijk niet de bedoeling dat een lijstduwer de kiesdrempel haalt. Kenmerk van de lijstduwer is dat die niet in de Tweede Kamer, gemeenteraad of in dit geval in Provinciale Staten wil, maar wel zijn of haar naam aan een partij wil verbinden. Zo niet Algra. Die besloot met succes een voorkeursactie te voeren.

Ekhart bleek overigens net als Algra ook iets minder vrijblijvend op de lijst te staan dan aanvankelijk werd vermoed. Hij ziet zichzelf als de meest geschikte kandidaat-gedeputeerde voor de portefeuille jeugdzaken, terwijl de PvdA al twee potentiële gedeputeerden naar voren had geschoven.

Ook de VVD zette een wethouder in: Willem Heere van Terschelling. Dat loonde, want het bracht 473 stemmen in het laatje – vooral van het eiland.

Van de andere lijstduwers deed de achttienjarige Farshad Bashir, een van de jongste gemeenteraadsleden van Nederland, het opvallend goed. De Afghaanse Leeuwarder haalde voor de SP 507 stemmen. Heel wat meer dan de andere lijstduwer van de Socialistische Partij, Gaatske Wiersma van vogelopvang De Fûgelpits. Die bleef steken op 121 stemmen.

Bij de ChristenUnie haalde oud-fractievoorzitter Rein Ferwerda nog altijd 251 stemmen binnen als lijstduwer. Bij de FNP had Eerste Kamerlid Hindrik ten Hoeve die rol; het leverde de Frysk-nasjonalen 134 stemmen op. De opvallendste naam bij GrienLinks van mensen op een onverkiesbare plaats was die van Hetty Hafkamp, oud-wethouder van Leeuwarden. Zij schopte het tot 73 voorkeurstemmen.

Ronduit teleurstellend deden de ‘old boys’ van Cambuur het. Vastgoedtycoon Jan Riedstra moest het op de lijst van Gemeentebelangen Friesland doen met 46 stemmen. Bij advocaat Wim Sleijfer bleef de teller steken op 34.

De Partij voor de Dieren, de partij die landelijk het meest gebruik maakt van lijstduwers – Kees van Kooten, Georgina Verbaan, Paul Cliteur, enzovoorts – kwam in Fryslân niet met een ‘BF’er’ op de proppen. De meest bekende was misschien Bert Hollander van de opvang voor oude koeien in Zandhuizen. Hij kreeg 138 stemmen, maar de dierenpartij haalde de kiesdrempel niet.

Bron: Friesch Dagblad, 10 maart 2007

SP van 2 naar 4 zetels in Fryslân

De SP is de winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen in Fryslân. De fractie verdubbelde haar aanhang van 4,81% naar 9,57% van de stemmen, waarmee we op 4 (+2) zetels komen. Met deze uitslag komen naast lijsttrekker Ad van de Kolk (Witmarsum) ook Frans Baron (Drachten), Anneke Apperloo (Leeuwarden) en Jacob van der Hoek (Bakkeveen) in de Provinciale Staten.

De SP heeft het in Leeuwarden nog iets beter gedaan: 14.3% van de stemmen. Ook in de andere gemeenten die onder SP afdeling Leeuwarden vallen is opvallend goed gescoord: 9.2% in het Bildt en 14.1% in Harlingen.

De nieuwe statenleden
Ad van de Kolk (49) is agoog, schipper en musicus. Door zijn bijdrage aan de grote binnenvaartstakingen in de jaren negentig rolde hij in de politiek.

Frans Baron (59, Drachten) is al SP’er sinds 1980. De kantoorman van Talant verruilt nu zijn raadszetel in Drachten voor het statenbankje.

Jacob van der Hoek (66, Bakkeveen) heeft een lang en doorleefd PvdA-verleden. Hij was gewestelijk bestuurder in Groningen ten tijde van Nieuw Links en later PvdA-raadslid in Opsterland. De gepensioneerde loopbaanadviseur stapte in 2003 over naar de SP.

De chemisch procestechnoloog Anneke Apperloo (36, Leeuwarden) completeert het SP-kwartet in de nieuwe staten.

Aantal stemmen per kandidaat:
Totaal zijn er 25281 stemmen op de SP uitgebracht. Hieronder een overzicht van de uitgebrachte stemmen per kandidaat:

 1. Ad van de Kolk: 17511
 2. Frans Baron: 2260
 3. Anneke Apperloo: 1308
 4. Jacob van der Hoek: 452
 5. Jolanda Rotert: 278
 6. Bert Groos: 367
 7. Richard Klerks: 225
 8. Enno Bruinsma: 295
 9. Petra Kramer: 266
 10. Wies Franckena: 193
 11. Bert Bisschop: 106
 12. Durk van der Meulen: 137
 13. Jos van der Horst: 98
 14. Kees Nederstigt: 42
 15. Freerk Kalsbeek: 152
 16. Harm de Vos: 110
 17. Cor Hergaarden: 123
 18. Astrid van der Berg: 291
 19. Auke Veenstra: 97
 20. Irma Nooy: 123
 21. Roel IJtsma: 66
 22. Roel Akkerman: 57
 23. Egbert Flik: 96
 24. Gaatske Wiersma-Visser: 121
 25. Farshad Bashir: 507

In de Eerste Kamer mag de SP rekenen op een drievoudig sterkere fractie.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 7 maart 2007

SP-jongeren vallen goed op met actie openbaar vervoer

De jongeren van de SP uit Leeuwarden hebben vandaag op het Centraal Station actie gevoerd voor beter openbaar vervoer. De jongeren ontvouwden een gigantische strippenkaart met daarop verbetervoorstellen voor het openbaar vervoer.

De jongeren van de SP wilden hiermee in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen aandacht vragen voor de standpunten van de SP over het openbaar vervoer.


Jongerenkrant van de SP

Opmerkelijk was dat twee toevallige voorbijgangers niet alleen lid werden van de SP, maar ook spontaan actief werden. Ze trokken de hesjes van de SP aan en begonnen mee te helpen met het flyeren.

De actie was een succes. In totaal werden er in anderhalf uur meer dan duizend flyers, folders en kranten uitgedeeld.


Lijstduwer Farshad Bashir

Bron: leeuwarden.sp.nl, 5 maart 2007

SP-jongeren eisen aandacht voor Openbaar Vervoer

De betrouwbaarheid van het openbaar vervoer is ernstig in het geding. De SP-jongeren eisen dan ook komende maandag 5 maart met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen aandacht voor beter Openbaar Vervoer.

De jongeren van de SP zullen gesprekken voeren met de trein- en busreizigers, maar ook folders en flyers uitdelen met de standpunten van de SP. De actie van deze jongeren wordt ondersteund door een ludieke bilboard, in de vorm van een grote strippenkaart. De jongeren staan van 16.30 tot 18.00 uur op het Centraal Station in Leeuwarden.

SP-jongere Marieke de Boer: “Wanneer je afhankelijk bent van het Openbaar Vervoer en op het Friese platteland woont, wordt je geduld aardig op proef gesteld. Het huidige busvoorzieningenniveau is minimaal. Sommige gebieden zijn slecht – of zelfs helemaal niet – per openbaar vervoer bereikbaar.”

De jongeren van de SP zullen aandacht schenken aan de volgende standpunten van de SP:

– stop van verdere afbraak van openbaar vervoer;
– terugdraaien van bezuinigingen, eventueel door en met inzet van provinciale middelen;
– ‘gratis bus’ in daluren;
– verplichten van het huidige openbaar vervoerbedrijf om de kwaliteit van het vervoer op een hoger niveau te brengen en te zorgen voor een fijnmazig netwerk;
– bij aanbesteding dient comfort en veiligheid een eis te zijn;
– snel aanleggen van een snelle verbinding tussen Leeuwarden en de Randstad.

Bij de actie zal tevens Farshad Bashir, het jongste gemeenteraadslid van Fryslân en tevens lijstduwer voor de SP bij de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart aanwezig zijn.

De jongeren van de SP hebben het voornemen om na de verkiezingen van de Provinciale Staten, in Leeuwarden een jongerenafdeling van SP, ROOD, op te richten.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 3 maart 2007

Initiatiefvoorstel: kwijtschelding gemeentelijke belastingen voor ondernemers

In Leeuwarden kunnen mensen die een bijstandsuitkering ontvangen kwijtschelding krijgen voor gemeentelijke belastingen. Echter, een ondernemer met een inkomen op het bijstandsniveau of daaronder krijgt die kwijtschelding niet. De SP vindt dit onterecht en heeft vandaag een initiatiefvoorstel ingediend om ook deze ondernemers kwijtschelding te geven.

SP-raadslid Farshad Bashir: “De kleine ondernemer en zelfstandige voelen als eerste de effecten van zwaar economisch weer. Juist omdat ze klein zijn hebben ze ook minder reserves of de mogelijkheden om al dan niet tijdelijk te bezuinigen op overhead om te overleven. En zware tijden hoeven niet synchroon te lopen met slechte economie.”

Er zijn vele sectoren, waarin juist zelfstandigen werkzaam zijn, die gevoelig zijn voor tijdsinvloeden. Bashir: “Denk aan de ijscoman bij een slechte zomer, de fotograaf die even geen opdrachten krijgt of wanneer de klant vanwege wegopenbrekingen wegblijft.”

Ruim één op de tien kleine ondernemers en zelfstandigen moet leven van een inkomen op of zelfs onder het bijstandsniveau. Waar bijstandsgerechtigden kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen krijgen, geldt dit voor de armere ondernemers niet. De SP vindt dit onterecht en stelt voor de regels voor kwijtschelding op te rekken.

Het voorstel van de SP betekent dat kleine ondernemers en zelfstandigen met een inkomen op of onder het bijstandsniveau net zoals ontvangers van een bijstandsuitkering aanspraak moeten kunnen maken op kwijtschelding van lokale belastingen. Om het gemiddelde maandelijks besteedbaar inkomen van een zelfstandigen te berekenen kan als uitgangspunt de aangifte/aanslag inkomstenbelasting van het voorafgaande jaar, gecorrigeerd voor zelfstandigen- en andere aftrekposten en met daaraan verbonden de eis dat één en ander na afsluiting van het jaar/na de aanslag van dat jaar nog eens wordt gecorrigeerd.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 1 maart 2007

Extra geld gebruiken voor aanpak wachtlijsten WSW

De SP fractie vindt dat het geld dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld aan gemeenten voor het aanpakken van wachtlijsten in de WSW ook daadwerkelijk daarvoor gebruikt moet worden. SP-raadslid Farshad Bashir: “Maar het geld is niet geoormerkt. De gemeente mag er in principe mee doen wat ze wil.” In schriftelijke vragen stelt hij het college vandaag voor dat geld niet voor iets anders in te zetten.

Eind 2006 werd door de Tweede Kamer een amendement van SP Tweede-Kamerlid Ewout Irrgang aangenomen waarmee 25 miljoen extra wordt uitgetrokken voor de aanpak van de wachtlijsten in de Wet op de Sociale Werkplaatsen. De ministers Remkes van Binnenlandse Zaken en Zalm van Financiën hebben de Tweede Kamer vorige week per brief op de hoogte gebracht over de uitvoering van het amendement. Het geld wordt toegevoed aan het gemeentefonds, maar is niet geoormerkt. Lokaal kan het geld geoormerkt worden. Bashir: “Als dit niet gebeurt, dan zal het geld naar de algemene middelen, en daarmee bijvoorbeeld naar lantarenpalen gaan.”

De verantwoording over de besteding van het geld moet dus lokaal plaatsvinden. Bashir: “Maar ik wil niet wachten tot verantwoording die achteraf wordt afgelegd. Er is ook in Leeuwarden nog altijd een flinke wachtlijst voor beschutte werkplekken.”

Bron: leeuwarden.sp.nl, 19 februari 2007

Reacties: Dag Joop

Wijn heeft besloten de politiek te verlaten. Een kwalijke beslissing, schrijft Thijs Akkerman uit Den Haag. Hij kan zich voorstellen dat bij een coalitie met de ‘homofobe’ ChristenUnie voor een homoseksueel politicus de grens ligt. Hieronder enkele reacties van de website.

Ik geef Wijn groot gelijk, als hij inderdaad op principiële gronden afstand neemt van zijn eigen partij. Het CDA is al tijden een wolf in schaapskleren, als het gaat om persoonlijke frivoliteiten en vrijheden of seksuele geaardheid. Die partij zit oordevol reli’s met slechts één boek op het nachtkastje. Dat je je als homo überhaupt senang kunt voelen bij een partij met de C erin.
R. Jansen, Berkel en Rodenrijs

En laten we vooral ook PvdA-leider Wouter Bos niet vergeten. Bos heeft immers uitdrukkelijk gezegd nooit minister te zullen worden in een vierde kabinet van Balkenende. Wat een draaimolen.
Farshad Bashir, Leeuwarden

Reageren? volkskrant.nl/briefvandedag

Bron: de Volkskrant, 9 februari 2007

SP blij met steun PvdA inzake binnenmilieu scholen

De SP staat niet meer alleen in haar zorg over de kwaliteit van het binnenmilieu op Leeuwarder scholen. In mei 2006 stelde de SP vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) over hoe het gesteld is met het binnenmilieu van de basisscholen en of het College van B&W bereid was de situatie te verbeteren. Maar de politieke bestuurders zagen het allemaal niet zo somber in, onder mom van eigen verantwoordelijkheid van de scholen, kreeg het SP-raadslid Farshad Bashir nul op het rekest. Gelukkig lijkt de grootste partij in de Leeuwarder gemeenteraad, de PvdA, nu ook de problemen van het binnenmilieu onder ogen te zien.

In mei 2006 zond het actualiteitenprogramma TweeVandaag een onderwerp uit over de kwaliteit van het binnenmilieu in schoollokalen. In opdracht van het ministerie van VROM onderzocht overheidsagentschap SenterNovem de kwaliteit van de lucht in klaslokalen en constateert dat bij tachtig procent van de scholen de gemiddelde CO2-waarde viermaal hoger ligt dan de minimale norm. De lucht in scholen is twee- tot driemaal zo slecht als die in kantoren of gevangenissen.

Dagelijks zijn er gemiddeld 2.000 leraren en 20.000 leerlingen in Nederland ziek als gevolg van het slechte binnenmilieu in de klas. Dat heeft ernstige gevolgen: volgens de GGD is het zeer aannemelijk dat kinderen astma oplopen als gevolg van het slechte leefmilieu in klaslokalen.

De SP trok niet alleen in Leeuwarden aan de bel, ook in andere gemeenteraden heeft de SP vragen hierover gesteld. Terwijl in andere gemeenten het College van B&W initiatief gaat nemen om de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen te verbeteren vond het Leeuwarder College van B&W dat de “berichtgeving in de uitzending tendentieus” was. Daarnaast vond het College van B&W dat het uitvoeren van de te nemen maatregelen “valt onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur”.

Binnenkort gaat SP’er Bashir om de tafel met het PvdA-raadslid Jelmer Staal om te bespereken hoe de beide partijen dit probleem het beste aan kunnen pakken. De SP is in ieder geval blij dat ook de PvdA zich op dit onderwerp gaat richten.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 31 januari 2007

Nieuwe Leeuwarder aanpak: werk boven inkomen

Een raadsmeerderheid is akkoord met de uitgangspunten van het gemeentelijk beleid op het gebied van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Het beleid is erop gericht meer bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen via een sluitende aanpak. De eigen verantwoordelijkheid staat centraal en werken met behoud van uitkering behoort tot de mogelijkheden.

De SP was 29 januari de grootste tegenstander van de collegeplannen. Maar liefst vijf moties en één amendement diende Farshad Bashir in namens zijn partij. Daarvan wist de SP er twee te verzilveren: het college zal bij de kabinetsonderhandelaars om meer geld voor het WWB-beleid van Leeuwarden pleiten. Daarnaast zal het college in de toekomst minder Engelse termen gebruiken in de communicatie.

Bron: leeuwarden.nl, 30 januari 2007

‘Handhaaf vrijstelling sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders’

Op dit moment geldt voor alleenstaande ouders met een uitkering een vrijstelling voor de sollicitatieplicht. Wethouder Marco Florijn kondigde gisteravond aan dat het College van Burgemeester en Wethouders binnenkort met een voorstel zal komen waarbij deze vrijstelling weer ingetrokken wordt. SP diende samen met de ChristenUnie en FNP een motie in om deze vrijstelling te handhaven. De motie kon naast de indieners echter alleen op de steun van het CDA rekenen.

SP-raadslid Farshad Bashir: “Een alleenstaande ouder moet een moeder en een vader tegelijk zijn. Dit is erg zwaar, vooral als de kinderen ziek zijn of slecht slapen.”

SP, ChristenUnie, FNP en CDA droegen het College op om de rechten van alleenstaande ouders niet af te breken en alleenstaande ouders met kinderen onder de 5 jaar een vrijstelling te blijven geven van de sollicitatieplicht.

De motie haalde geen meerderheid in de gemeenteraad.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 30 januari 2007

Wachttijd

Leeuwarden – Woningzoekende Leeuwarders moeten veel te lang wachten voor ze een huurwoning krijgen toegewezen. Zestien en een halve maand gemiddeld. “Onbegrijpelijk”, vindt SP-raadslid F. Bashir. Hij baseert zich op cijfers van Leeuwarder Jan Post die een jaar lang alle wooncijfers verzamelde. In 2006 werd volgens Post 62.920 keer gereageerd op 780 toegewezen woningen. De meest gevraagde straat in Leeuwarden was de Valeriusstraat.

Bron: Friesch Dagblad, 23 januari 2007

SP: onbetaalde arbeid werklozen is uitbuiting

LEEUWARDEN – Werklozen die door de gemeente een werkstage of een ‘maatschappelijk nuttige functie’ krijgen aangeboden, moeten daarvoor worden betaald. Dit vindt de Leeuwarder SP. De gemeente Leeuwarden wil mensen die straks na een verplichte training en reïntegratietraject nog zonder baan zitten, inzetten op dergelijke posten. Zij behouden dan wel hun uitkering, maar ontvangen verder geen loon.

,,Als je vindt dat ze dan zulk nuttig werk doen, trek er dan ook geld voor uit’’, aldus SP-raadslid Farshad Bashir. ,,Uitbuiting’’, oordeelt hij. Hij sprak die woorden gisteravond in de raadscommissie welzijn, waar de nieuwe aanpak van werkloosheid werd besproken. Op hoofdlijnen lijkt een meerderheid van de gemeenteraad de collegeplannen te waarderen.

Daarin is het aanbieden van een gesubsidieerde baan met behoud van uitkering de laatste stap. B. en w. willen werkzoekenden eerst tot een cursus verplichten, waarin zij hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden leren inzien en uitbreiden. Hebben ze daarna nog geen baan, dan volgt een reïntegratietraject. Pas als er geen uitzicht op werk is, komt een onbetaalde ‘maatschappelijk nuttige functie’ in beeld.

Dat is volgens wethouder Marco Florijn niet meer dan billijk. ,,Wij spannen ons voor ze in. We begeleiden ze bij het vinden van een baan. Dan verwachten we wel dat mensen zelf ook iets bijdragen, in de vorm van inzet.’’ De gemeente probeert ook dergelijke onbetaalde functies aan te sluiten op de interesses en kwaliteiten van de werkzoekende. Zo wordt voorkomen dat die geïsoleerd raakt en ‘achter de geraniums’ verdwijnt.

Bron: Leeuwarder Courant, 11 januari 2007

Verplicht werken in ruil voor je uitkering: uitbuiting!

Twee nieuwe middelen wil de gemeente Leeuwarden inzetten tegen de werkloosheid. In het plan om werklozen een verplichte training en reïntegratietraject aan te bieden ziet SP-raadslid Farshad Bashir wel perspectief. Voor het voorstel om werklozen met behoud van uitkering, maar zonder loon aan het werk te zetten heeft hij maar één woord: uitbuiting.

Bashir: “Ik wil om te beginnen benadrukken dat de SP kiest voor werk als de meest effectieve bestrijding van sociaal isolement en van armoede. Werk is daarnaast voor de meeste mensen ook een bron van welvaart.”

Echter, de SP wijst werk met behoud van een uitkering en zonder een arbeidsovereenkomst, zonder CAO en zonder secundaire arbeidsvoorwaarden af tenzij het gaat om een eenmalig vrijwillig en kort traject van maximaal 3 maanden gericht op scholing of werkervaring. De SP vindt normaal werk van groot belang, maar wel met alle bijbehorende rechten en een volwaardige beloning. “Voor werk dient minimaal het minimum loon betaald te worden,” aldus Bashir.

Het college wil werklozen dwingen om maatschappelijk nuttig werk met behoud van uitkering te doen, ook moeten werklozen werkstage van zes maanden doen met behoud van uitkering. Dit termijn kan oneindig lang verlengd worden.

De SP’er heeft hier maar een woord voor: uitbuiting! “Als we als Leeuwarder samenleving bepaald werk maatschappelijk nuttig vinden, dan moeten we daar geld voor uittrekken en moeten we werklozen voor een normaal CAO-loon aannemen.”

De SP streeft naar maximale werkgelegenheid in Leeuwarden, dit wil de SP niet bereiken door “werken met behoud van uitkering” toe te staan. De gemeente moet eerder voorzien in een goed vestigingsklimaat voor ondernemers. Bashir legt uit: “Bureaucratie dient tot een minimum te worden beperkt. Dit geldt in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf, dat we voor Leeuwarden moeten zien te winnen. Bij het aantrekken van nieuwe bedrijven naar Leeuwarden moet niet alleen worden ingezet op de dienstensector, maar ook op productiebedrijven, zodat er meer laaggeschoold werk beschikbaar komt omdat juist onder laaggeschoolden de werkloosheid groot is.”

Ook de SP begrijpt dat er een deel van de mensen die aangewezen zijn op een uitkering, om diverse redenen niet in staat is om regulier betaald werk te vinden. Deze groep moet geholpen worden aan een zinvolle dagbesteding. “Voor deze groep moeten initiatieven ontwikkeld worden die aansluiten bij de persoonlijke situatie waarbij de eigen keuze centraal moet staan, waarbij wordt gestreefd naar maximale ontplooiing en maatschappelijke participatie. Op vrijwillige basis moeten deze mensen gestimuleerd worden om vrijwilligerswerk te doen. Wat anders dus dan verplicht werken met behoud van uitkering,” aldus het SP-raadslid gisteravond in de vergadering van commissie Welzijn.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 11 januari 2007

Berecht de oorlogshitsers

Op 20 maart 2003 viel de ‘Coalition of the Willing’ onder leiding van George W. Bush Irak binnen. Irak zou namelijk in bezit zijn van massavernietigingswapens en zou het internationale terrorisme steunen. Beide argumenten van de coalitie bleken gebaseerd te zijn op leugens.

Waar het de coalitie werkelijk om draaide was de Iraakse olie. De bezetting van Irak heeft de Irakezen dan ook niets anders gebracht dan ellende. Volgens recente tellingen zijn er ondertussen meer dan 700.000 onschuldige Irakezen om het leven gekomen, duizenden anderen zijn op een andere manier slachtoffer geworden van mensenrechtenschendingen. Aan de andere kant hebben vooral de grote bedrijven uit Londen en Washington miljarden euro’s oorlogsdivident binnengehaald. Nu Saddam Hoessein berecht en terechtgesteld is, wordt het dan ook tijd dat Bush, Blair, Balkenende en andere leiders van de ‘Coalition of the Willing’ berecht worden voor hun misdaden in Irak.

Farshad Bashir

Bron: eurodusnie.nl, 7 januari 2007

Reply: Dierenpartij

Het was een partij naar zijn hart, de Partij voor de Dieren. Desalniettemin vindt Nicolaas Hartman uit Valthermond dat je of voor dieren, of voor mensen bent. ‘De partij zal zich bij alles moeten afvragen of het in het belang van dieren is en als dat niet het geval is, moet zij de moed hebben tegen of blanco te stemmen.’ Hieronder enkele reacties.

Ik voel me niet vertegenwoordigd door welk aardig hondje of poesje dan ook. Mensen horen netjes met de wereld en dus ook met de dieren om te gaan. Een partij voor de dieren? Prachtig, maar zo’n partij in het parlement? Onzin!
Leo van Batenburg, Eindhoven

Mensen zijn ook dieren.
Farshad Bashir, Leeuwarden

Dieren een ‘stem’ geven, vind ik net zoiets als met Fifi naar de kapper gaan.
J. Feijen, Purmerend

Dat weldenkende mensen zouden kiezen voor een partij speciaal voor dieren, is mijns inziens onbegrijpelijk. Maar dat er ook mensen zijn die beweren dat je of voor dieren bent of voor mensen, is voor mij the limit.
Peter Bartels, Haarlem

Reageren? volkskrant.nl/briefvandedag

Bron: de Volkskrant, 22 december 2006

Raad stelt inburgering- en integratiebeleid vast

De aanbieders van inburgering- en integratietrajecten voor inburgeraars mogen niet de dupe worden van het beleid van de gemeente Leeuwarden. De raad wil voorkomen dat het personeel van deze bedrijven door de aanbestedingstrajecten op straat komt te staan. Een motie van de SP, waarin het college wordt verzocht om de negatieve gevolgen van de aanbesteding te minimaliseren, kreeg in de raadsvergadering van 18 maart voldoende steun. CDA, VVD en NLP stemden tegen.

De gemeenteraad besprak de kadernota Inburgering en Integratie, waarmee de gemeente uitvoering geeft aan de nieuwe Wet inburgering. Deze wet wordt op 1 januari 2007 landelijk ingevoerd. Het inburgeringexamen speelt hierin een belangrijke rol.

Volgens de SP is de leerplicht voor inburgeraars heel nuttig. Het gaat de partijen echter te ver om boetes op te leggen aan de inburgeraars die het inburgeringexamen niet halen. ‘Dat is immoreel,’ stelde woordvoerder Farshad Bashir. Hij diende namens zijn partij een amendement in om de boete niet in te voeren.
Wethouder Roel Sluiter wees hem er op dat de boetes enkel worden opgelegd wanneer er verwijtbare oorzaken zijn voor het niet halen van het examen. ‘Alleen iemand die er bewust met de pet naar gooit loop risico.’ De overige raadsfracties steunden de wethouder en wezen de SP-motie af.

In het nieuwe beleid geeft de gemeente extra aandacht aan inburgeraars in een achterstandsituatie. Het gaat daarbij voornamelijk om mensen met een WWB-uitkering. Volgens de PvdA, CDA en PAL/GroenLinks heeft de gemeente nog onvoldoende zicht op de behoefte van deze groep. Tamara Bok diende namens deze partijen daarom een motie in om een deel van de inburgeringtrajecten nog niet ‘inhoudelijk’ aan te besteden en eerst de behoefte van deze mensen in kaart te brengen. De raad steunde de motie met uitzondering van ChristenUnie, NLP en FNP.

De raad stemde uiteindelijk in met het collegevoorstel voor het inburgering- en integratiebeleid. Alleen de ChristenUnie stemde tegen. De partij ergerde zich aan de veelgebruikte terminologie ‘inburgeringsplichtige’ in de nota. In een motie vroeg de partij om dit te vervangen door de term ‘inburgeraar’, maar hiervoor was onvoldoende steun van de andere partijen.

Bron: leeuwarden.nl, 19 december 2006

Ad van de Kolk officieel gekozen

Statenlid Ad van de Kolk is officieel gekozen tot lijsttrekker van de SP bij de statenverkiezingen van maart volgend jaar.

Dat gebeurde op een Regioconferentie van de SP in Leeuwarden. De lijsttrekker stond ook één op de concept-kandidatenlijst. De lijst telt veel nieuwe gezichten. De meeste mensen zijn in de SP-afdelingen goed bekend, omdat ze daar actief zijn. Zo zijn een flink aantal gemeenteraadsleden verkiesbaar.

De door de Regioconferentie vastgestelde kandidatenlijst:

 1. Ad van de Kolk, Witmarsum
 2. Frans Baron, Drachten
 3. Anneke Apperloo, Leeuwarden
 4. Jacob van der Hoek, Bakkeveen
 5. Jolanda Rotert, Kollum
 6. Bert Groos, Joure
 7. Richard Klerks, Beetsterzwaag
 8. Enno Bruinsma, Bolsward
 9. Petra Kramer, Drachten
 10. Wies Franckena, Leeuwarden
 11. Bert Bisschop, Leeuwarden
 12. Durk van der Meulen, Leeuwarden
 13. Jos van der Horst, Drachten
 14. Kees Nederstigt, Twellegea
 15. Freerk Kalsbeek, Leeuwarden
 16. Harm de Vos, Dronrijp
 17. Cor Hergaarden, Hurdegaryp
 18. Astrid van der Berg, Leeuwarden
 19. Auke Veenstra, Surhuizum
 20. Irma Nooy, Lemmer
 21. Roel IJtsma, Surhuisterveen
 22. Roel Akkerman, Drachten
 23. Egbert Flik, Scharnegoutum
 24. Gaatske Wiersma-Visser, Moddergat
 25. Farshad Bashir, Leeuwarden

De SP discusseerde verder over een lijstverbinding met GroenLinks. Dat is handig voor bij de verdeling van restzetels: partijen die onderling hun lijsten verbonden hebben, maken meer kans op een restzetel.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 19 december 2006

Overname personeel van aanbieders inburgeringtrajecten mogelijk

Doordat in de Wet Inburgering ook de marktwerking opgenomen is, wordt de gemeente verplicht om inburgeringstrajecten aan te besteden. De huidige aanbieders komen hierdoor in onzekerheid. Zo heeft STINS bijvoorbeeld nu al het aantal werknemers verkleind, want als ze de aanbesteding niet winnen, dan zijn ze al vast voorbereid. Om de gevolgen voor het personeel van huidige aanbieders van inburgeringtrajecten zo klein mogelijk te houden diende de SP een motie in om het college op te dragen alles te doen om de werkgelegenheid te behouden. De motie kon rekenen op een meerderheid, alleen CDA, VVD en NLP stemden tegen.

SP-raadslid Farshad Bashir: “De personeelsleden van huidige aanbieders van inburgeringtrajecten hebben onzekerheid over hun baan, want als nieuwe organisaties de aanbesteding winnen dreigt ontslag en verlies van rechtspositie voor deze groep.” Bij de uitkomsten van de gunningen in andere gemeenten in de aanbesteding in het kader van de WMO is duidelijk geworden wat voor gevolgen aanbestedingen voor personeel kunnen hebben.

Het college is dus nu opgedragen om de negatieve gevolgen van marktwerking te minimaliseren. Er moeten sluitende afspraken gemaakt worden met de aanbieders van inburgeringtrajecten die de aanbesteding winnen over het overnemen van personeel, de geldende kaders (zoals de CAO) in acht nemend en met respect voor ieders rechtspositie.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 18 december 2006

Gaatske Wiersma duwt lijst SP

LEEUWARDEN – Gaatske Wiersma-Visser uit Moddergat loopt het risico dat ze in de politiek verzeild raakt. De bekende eigenaresse van vogelpension De Fûgelpits in Moddergat is lijstduwer voor de Socialistische Partij bij de provinciale verkiezingen.

Bij voldoende voorkeurstemmen komt Wiersma in de Friese staten. De SP heeft momenteel twee zetels. Het huidige statenlid Ad van de Kolk is lijsttrekker bij de verkiezingen.

Tweede staat Frans Baron, gemeenteraadslid in Drachten. Daarna volgen kandidaten die nieuw zijn in de politiek, met uitzondering van het Leeuwarder SP-raadslid Farshad Bashir. Hij staat pas op plaats 25.

Bron: Leeuwarder Courant, 1 december 2006

Ad van de Kolk trekt Friese kandidatenlijst, Farshad Bashir lijstduwer

Het regio overleg van de SP in Fryslân heeft begin dit jaar een kandidatencommissie samengesteld. Deze commissie heeft vandaag 30 november 2006 een voordracht gedaan aan de regioconferentie die op 11 december zal plaatsvinden. Op de voordracht staan 26 Friese kandidaten voor de Provinciale Staten van 7 maart 2007.

De lijst is een mix van jonge en oude kandidaten, vrouwen en mannen en de kandidaten zijn geografisch verspreid over de hele provincie. Ad van de Kolk is lijsttrekker. Lijstduwer is de Leeuwarder gemeenteraadslid Farshad Bashir, hij staat op plaats 26. Bashir was bij het aantreden het jongste gemeenteraadslid van Nederland. Op plaats 25 staat Gaatske Wiersma-Visser. De bekende eigenaresse van vogelpension De Fûgelpits in Moddergat duwt de lijst samen met Bashir.

De nieuwkomers achter de zittende Statenlid Ad van de Kolk zijn in de afgelopen jaren gescout en worden binnenkort intensief opgeleid binnen de SP. Onder hen het gemeenteraadslid Frans Baron uit Drachten, geboren in 1947. Baron is getrouwd en heeft 2 zoons. Hij is werkzaam als administrateur bij een koepelorgaan in de Zorg. In de gemeenteraad houdt hij zich op dit moment als fractievoorzitter bezig met Algemene Economische en Financiële Zaken (AEFZ).

Lijsttrekker Van de Kolk: “De lijst is een mix van mensen die al ervaring hebben in parlementair en/of bestuurswerk maar ook met mensen uit het bedrijfsleven, onderwijs, de semi-publieke sector en de zorg. Bovenal zijn het echter mensen die zich betrokken voelen bij de samenleving en hard willen werken aan het opbouwen van een socialere, leefbare maatschappij. Dit gaan we doen door ons ook in de provincie Fryslân optimaal in te zetten. We zijn er klaar voor en we hebben er erg veel zin in, vooral gezien de uitslagen van de landelijke verkiezingen, dat is ook voor ons een geweldige opsteker natuurlijk.”

De conceptlijst bestaat in totaal uit 26 kandidaten met de volgende personen op de eerste tien plekken:

1. Ad van de Kolk , Witmarsum
2. Frans Baron, Drachten
3. Anneke Apperloo, Leeuwarden
4. Jacob van der Hoek, Bakkeveen
5. Jolanda Rötert, Kollum
6. Bert Groos, Joure
7. Richard Klerks, Beetsterzwaag
8. Enno Bruinsma, Bolsward
9. Petra Kramer, Drachten
10. Wies Franckena, Leeuwarden

Op vrijdag 8 december 2006 houdt de SP-afdeling Leeuwarden een Algemene Leden Vergadering (ALV) om het conceptprogramma en de lijst voor de verkiezingen van Provinciale Staten te bespreken. Verder worden de afgevaardigden voor de regioconferentie gekozen. Alle SP leden zijn hiervoor uitgenodigd.

Het SP verkiezingsprogramma voor 2007 – 2011 wordt op de regioconferentie van 11 december door de Friese SP-leden vastgesteld.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 30 november 2006

CDA de grootste partij, SP de grootste winst

Ingrid van Damme

Joure – Bij de schaduwverkiezingen voor de Tweede Kamer, die het Bornego College afgelopen woensdag hield, komen CDA en SP als grootste partijen uit de bus. Als de leelingen van het Bornego College het voor het zeggen hadden, zou het CDA met 43 en de SP met 29 zetels in de kamer komen. Ook onder kiesgerechtigden in Skarsterlân scoren beide partijen goed.

De maandag voorafgaand aan de verkiezingen gingen de kandidaat-kamerleden Roland Kortenhorst (CDA) en Farshad Bashir (SP) met elkaar en de leerlingen van Havo-3 en VMBO-4 in debat. Kortenhorst keert terug in de kamer. Bashir zal geen entree in de kamer maken; hij redt het nét niet. Samen met enkele regionale kandidaten stond hij gezamenlijk als nummer 25 op de lijst. De vijfentwinitigste zetel gaat op basis van voorkeurstemmen naar zijn collega Paul Lempens uit Weert. “Ik vind het niet erg, ik ben er van overtuigd dat Paul Lempens het heel goed zal doen in de kamer,” zegt de bescheiden Bashir.

De uitslag op het Bornego College geeft aan dat beide kandidaat-kamerleden een goede indruk achter lieten bij de scholieren. Op de linkervleugel scoorde, tegen de landelijke trend in, ook Groen Links goed met veertien zetels. De PvdA blijft met haar 18 zetels juist achter bij het landelijk gemiddelde. De Christen Unie blijkt met 8 zetels populair op het Borneo College. Op de rechtervleugel krijgt de PVV van Geert Wilders met vier minder steun ten opzichte van het landelijke beeld waar Wilders negen zetels in de wacht sleepte. De VVD verkrijgt op het College twintig zetels, twee minder dan het landelijk gemiddelde en de Partij voor de Dieren haalt twee zetels. Opmerkelijk is dat de SGP in de ogen van de scholieren van het Bornego College geen bestaansrecht heeft, in hun Tweede Kamer komen zij niet voor. D66 mag hoop putten uit de verkiezingsuitslag onder de scholieren: op het Bornego College krijgt ze maar liefst elf zetels.

De uitslagen onder kiesgerechtigden in Skarsterlân vertoont een sterkere overeenkomst met de landelijke cijfers. Het CDA (5903 stemmen) is weer groter dan de PvdA (4395 stemmen). De SP, geheel is volgens de landelijke trend, op haar beurt weer groter dan de VVD (1967). Ten opzichte van de Tweede Kamer verkiezingen in 2003 verdubbelt de Christen Unie haar stemmenaantal (van 327 naar 766 stemmen). De PVV van Geert Wilders komt binnen met 555 stemmen uit Skarsterlân.
Geconcludeerd kan worden dat CDA bij oud en jong de grootste partij is en de SP de grootste winnaar. Tweede Kamerlid Roland Kortenhorst is blij met de uitslag voor het CDA. Ook al verliest het CDA ten opzichte van de vorige Tweede Kamerverkiezingen enkele zetels. Kortenhorst:”Ik laat me geen verlies aanpraten. In 2002 werd onze winst toegeschreven aan het Fortuyneffect, in 2003 was dat het onzekerheidseffect. Als je kijkt he we nu scoren ten opzichte van de gemeenteraadsveriezingen, toen we op 27 zetels stonden, dan is dit een prestatie.” De coalitie is echter zijn meerderheid kwijt, erkent Kortenhorst. “Maar over de rechtervleugel is nog steeds een meerderheid te formeren, het is maar net hoe je naar de uitslag kijkt.”. Daarbij moet wel worden aangetekend dat voor een formatie over rechts medewerking van een derde nodig is, zoals bijvoorbeeld de Christen Unie. De linkervleugel maakt in zijn totaliteit een groei door. Dat is enkel en alleen op het conto van de SP te schrijven. Ziet Kortenhorst heil in samenwerking met de SP? “Daar kan ik nog geen zinnig woord over zeggen. Eén ding is duidelijk: dit land kan niet zonder regering. We zullen rustig en nuchter om ons heen moeten kijken en dan zien hoe de kaarten liggen.”

Joop de Ree, lid van de werkgroep SP in Skarsterlân is blij met de forse winst die de SP geboekt heeft. In Skarsterlân is haar aandeel van 4 naar 18 % gestegen. Hoe kijkt Van Ree aan tegen een samenwerking met het CDA? “Daar wil ik niet te veel over zeggen, dat laat ik aan anderen over. Maar ik hoop wel dat deze kans nu gegrepen wordt want we zijn er nu klaar voor. We moeten gaan kijken naar de punten waar we het wél over eens zijn.” Wat vindt De Ree van het feit dat de SP in de media zo nadrukkelijk neergezet wordt als een populistiche partij? De Ree:”Eerst hadden we de Fortuynhype en nu hebben we de Marijnissen-hype, hoor je dan. Maar de SP is veel meer dan dat. Marijnissen is tussen de arbeiders opgegroeid en spreekt de taal die wij allemaal begrijpen, het is nonsens om dat af te doen als populistisch. Bovendien: wij hebben veel materiaal uitgedeeld met onze standpunten, de mensen kunnen de stemwijzer raadplegen, ze weten heus wel aan wie zij hun stem toevertrouwen.” Gaat de SP zich de komende tijd nadrukkelijker in Skarsterlân manifesteren? “Jazeker nu gaan we echt los. Wanneer er een jeugdgemeenteraad komt , zullen wij ook onze jongeren naar voren gaan schuiven. We zullen ons meer laten zien en meer akties gaan voeren,” aldus De Ree.

Bron: Jouster Courant, 29 november 2006

Oproep: stop uitzettingen

De raad van gemeente Leeuwarden heeft een motie van SP, PAL/GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, CDA en FNP aangenomen waarin de regering verzocht werd om de uitzettingen van vluchtelingen te stoppen.

Een meerderheid van de Leeuwarder gemeenteraad heeft zich al eerder uitgesproken voor een Generaal Pardon voor vluchtelingen en sinds de verkiezingen van 22 november 2006 is er een meerderheid in de nieuwe Tweede kamer voor een ander vluchtelingenbeleid. SP-raadslid Farshad Bashir: “Het is een goed democratisch gebruik om delicate kwesties in een demissionaire periode uit te stellen.”

De gemeenteraad heeft in afwachting van een nieuw kabinet met een motie het Kabinet en de Tweede Kamer opgeroepen tot opschorting van uitzettingen van vluchtelingen, die potentieel in aanmerking komen voor een Generaal Pardon regeling. Daarnaast worden de (in)formateur(s) en de onderhandelaars verzocht een Generaal Pardon-regeling mee te nemen in de komende besprekingen/onderhandelingen.

De motie kon rekenen op steun van alle fracties met uitzondering van de VVD.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 28 november 2006

Friezen trekken meer stemmen

Door Marcel de Jong

DEN HAAG – Friese Tweede Kamerkandidaten hebben vorige week bij de verkiezingen opgeteld ruim één zetel behaald. Ze kregen zo’n 73.000 stemmen, ruin 20.000 meer dan in 2003, toen ze samen onder de kiesdeler bleven steken. De Heerenveense Tineke Huizinga (ChristenUnie) zag haar aanhang groeien tot 26.258 kiezers en was daarmee de populairste provinciegenoot.

Huizinga stond deze keer hoog genoeg op de lijst en had geen voorkeurstemmen nodig om in het parlement te komen. In 2002 en 2003 was dit anders en hield ze beide keren met ruim 19.000 stemmen een mannelijke partijgenoot buiten de Kamer. Zowel haar aanhang binnen de provincie als buiten Friesland nam deze keer fors toe, blijkt uit de officiële uitslag die de Kiesraad gisteren presenteerde. Ze blijft nog ver verwijderd van het Fries record van Annemarie Jorritsma (VVD) uit 2002: 144.413 stemmen.

CDA’er Rendert Algra uit Jubbega begreep vrijdag al dat zijn poging om met voorkeurstemmen zijn kamerlidmaatschap te verlengen was mislukt toen bleek dat hij in Friesland op 9025 kiezers was blijven steken. De nummer 54 op de kieslijst had 16.000 stemmen nodig. In andere delen van het land verwierf hij bijna 1500 stemmen, zodat zijn totaal boven de 10.000 uitkwam, zes keer zoveel als in 2003.

Een schrale troost voor de Jubbegaster is dat hij meer stemmen kreeg dan menig minister of staatssecretaris. Zijn winst ging maar voor een deel ten koste van partijgenoot Joop Atsma die ten opzichte van 2003 ruim 2000 Friese stemmen inleverde en de populairste Friese CDA’er blijft.

Bij de VVD boekte Tom Kuperus uit Lemmer met 6668 stemmen een behoorlijk resultaat, al brengt hem dit niet dichter bij een kamerzetel. Kuperus profiteerde vooral van zijn strategische plaats op de lijst. Als nummer 31 voerde hij de tweede kolom van de VVD aan. De geschiedenis leert dat dit altijd stemmen oplevert van kiezers die denken voor de echte lijsttrekker gekozen te hebben. Gezien de spreiding van Kuperus’ steun over het land is daar in dit geval ook sprake van.

CDA’er Roland Kortenhorst uit Joure zag zijn aanhang verder krimpen. Van 2300 in 2003 naar nu bijna 1500, het laagste van de vijf provinciegenoten die in de Kamer komen. Bij PvdA-kamerlid Jacques Tichelaar (Oranjewoud) liep zijn stemmenaantal terug maar groeide zijn Friese steun.

Bauke Vaatstra kreeg als lijstduwer van de Partij voor Nederland van Hilbrand Nawijn slechts 45 stemmen. Nawijn doet onderzoek naar de moord op Vaatstra’s dochter Marianne. Voor de Leeuwarder SP’er Farshad Bashir blijft het de komende maanden afwachten of hij in de Kamer zal belanden als zijn partij in de regering komt.

Top 10 Friese stemmentrekkers (tussen haakjes eigen provincie). De nummers 1, 2, 5, 6 en 8 komen door hun plaats op de kandidatenlijst in de Tweede Kamer:
1. Tineke Huizinga, ChristenUnie 26.258 (4525)
2. Joop Atsma, CDA 16.169 (11.468)
3. Rendert Algra, CDA 10.510 (9025)
4. Tom Kuperus, VVD 6668 (935)
5. Jacques Tichelaar, PvdA 3257 (2381)
6. Lutz Jacobi, PvdA 2882 (2168)
7. Sander de Rouwe, CDA 1607 (1355)
8. Roland Kortenhorst, CDA 1468 (566)
9. Isabelle Diks, GroenLinks 1450 (90)
10. Frans Baron, SP 642 (565)

Bron: Leeuwarder Courant, 28 november 2006

Bashir gaat niet naar de Kamer

Het Leeuwarder raadslid Fashad Bashir (18) gaat hoogstwaarschijnlijk niet naar de Kamer voor de SP. ,,Ik heb de kandidatenlijst gekregen, en ik sta er niet tussen.” Bashir heeft nog één kansje op een verhuizing naar Den Haag. Zittend parlementariër Tiny Cox heeft zijn zetel ter beschikking gesteld. De kiesraad moet beslissen of Bashir daarvoor in aanmerking komt. Gebeurt dat niet, dan zal de Leeuwarder daar niet rouwig over zijn. Hij staat toch al ambivalent tegenover een Kamerlidmaatschap op dit moment. ,,Ik ben in Leeuwarden met voorkeursstemmen gekozen. Ik heb hier dus een verantwoordelijkheid.”

Bron: Friesch Dagblad, 28 november 2006

Leeuwarden: nu leefgeld en begeleiding voor ex-ama’s

De gemeenteraad van Leeuwarden heeft middels een motie van SP, PAL/GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, CDA en FNP aan de regering laten weten dat stopzetting van de leefgelden aan ex-AMA’s ongewenst is vanwege het averechtse effect: ex-AMA’s zullen in de illegaliteit verdwijnen.

Gemeente Leeuwarden heeft zich meerdere keren uitgesproken tegen het op straat zetten van uitgeprocedeerde asielzoekers, dan wel AMA’s. Door het stopzetting van leefgelden is het gevaar dat uitgeprocedeerde asielzoekers, dan wel ex-AMA’s in de illegaliteit verdwijnen. SP’er Farshad Bashir: “Illegaliteit heeft ernstige gevolgen zoals prostitutie, criminaliteit en een vlucht in drank en drugs.”

Sinds 2004 verstrekt de gemeente Leeuwarden vanuit haar zorgplicht vanwege het te kort schietende rijksbeleid met eigen middelen noodhulp aan uitgeprocedeerde asielzoekers die nog procederen of bezig zijn met terugkeer naar land van herkomst.

In de motie worden ook de informateur(s) en de onderhandelaars opgeroepen deze punten mee te nemen in de komende besprekingen/onderhandelingen.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 27 november 2006

Naar Den Haag of toch niet?

Kiezen voor Friezen: zes kamerleden, drie afvallers en twee kanshebbers

Leeuwarden – Het eerste weekeinde na de verkiezingen breekt aan voor de aspirant-kamerleden uit Fryslân. Sommige zitten teleurgesteld thuis, anderen pakken vast voor Den Haag. Voor twee van de potentieel jongste kamerleden van het land begint het lange wachten. Is er plek voor ze in de Tweede Kamer?

Felicitaties alom voor Farshad Bashir, raadslid van de SP in Leeuwarden. Op een bijeenkomst, donderdagavond, waarbij verschillende raadsleden aanwezig zijn, maken sommigen er zelfs een buiginkje bij. Lof voor zijn partij die zo’n enorme verkiezingswinst boekte. En gelukswensen voor hemzelf, omdat hij daardoor kans maakt op een zetel in het parlement.

Bashir deelt met negen andere regionale kandidaten de 25-ste plaats van de SP-lijst. Maandag wordt bekend wie van hen de zetel krijgt. Is Bashir de gelukkig, dan is de Leeuwarder (18 jaar oud) meteen het jongste kamerlid van Nederland. Spannend? ,,Ja. Maar ik ben er ook rustig onder. Het kan gebeuren of niet. En dan heb ik in Leeuwarden nog genoeg te doen.”

Sander de Rouwe(26), die andere jonge Friese politicus, moet wat langer geduld hebben. Hij hoeft zijn plaats 46 op de CDA-lijst met niemand te delen. Zijn plek in de Kamer lijkt zo goed als zeker Maar daarvoor moet de Bolswarder wel wachten tot na de formatie. Als het kabinet is samengesteld, zullen enkele van de verkozen christendemocraten een ministerspost krijgen en kan De Rouwe doorstromen naar de Kamer.

Einde oefening

Voor Rendert Algra uit Jubbega is het wachten voorbij. De zestienduizend voorkeursstemmen die hij nodig had om in de Kamer te komen, zijn bijna zeker niet gehaald. Weken van rondfietsen met een gele, plastic stier in zijn bakfiets en spreekbeurten in tal van zaaltjes (steeds geflankeerd door twee plastic kalfjes, waarvan er één werd gestolen) blijken tevergeefs. Ruim negenduizend stemmen kreeg hij in de provincie Fryslân; hij verwacht niet dat hij er buiten de provincie nog eens zevenduizend heeft gescoord. Einde oefening”, concludeert Algra zelf. De oud-politieman zet nu zijn zinnen op een adviesbureau. ‘Spegel’ moet het gaan heten.

Ook VVD’er Tom Kuperus uit Lemmer en Isabelle Diks van GroenLinks zullen geen parlementariër worden. Lutz Jacobi uit Jirsum gaat wél naar de Kamer. Maar daar had ze met haar notering – nummer 24 op de PvdA-lijst – vooraf weinig twijfel over. Jacobi (51) was GGD-directeur.

Joop Atsma en Roland Kortenhorst (beiden CDA), Jacques Tichelaar (PvdA) en Tineke Huizinga (CU) zijn en blijven Kamerlid. Kortenhorst stond als nummer 41 op de CDA-lijst komt dus op het nippertje de Kamer in; hij hoeft niet zoals De Rouwe de kabinetsformatie af te wachten en mag vanaf het begin meepraten over de koers die de partij nu kiest.

Nieuwkomer in de Kamer is Fries-om-utens Sietse Fritsma, kandidaat nummer 9 van de Partij voor de Vrijheid. Fritsma (34) is geboren in Franeker, maar woont tegenwoordig in Den Haag.

Bron: Friesch Dagblad, 25 november 2006

SP verovert Fryslan zonder kader in regio

Eén Statenlid, maar nu derde partij

SJIRK KUIJPER

Leeuwarden – De SP, die in de Friese Staten en gemeenteraden niet of nauwelijks is vertegenwoordigd, heeft in Fryslân een enorme verkiezingswinst geboekt. In bijna alle Friese gemeenten werd ze de derde partij, in Leeuwarden zelfs tweede. Alleen in Noord-Brabant, Limburg en Groningen is de SP nog sterker dan in Fryslân.

De winst van de SP in deze regio is extra opmerkelijk omdat de partij haar wortels heeft in het Zuiden, en op de hoogste 24 plaatsen slechts één noordelijke kandidaat had (de Groningse Rosita van Gijlswijk, op 21). Het Leeuwarder gemeenteraadslid Farshad Bashir stond gisteren alleen in de kieskringen Groningen, Leeuwarden, Assen als 25ste op de kandidatenlijst. Of hij daadwerkelijk lid wordt van de 26 zetels tellende Kamerfractie, is nog onzeker, omdat in de overige vijftien kieskringen andere namen op de posities 25 tot 29 stonden. Het is zelfs mogelijk dat ‘lijstduwer’ Huub Oosterhuis, de theoloog die in alle kieskringen op dertig stond, in de Tweede Kamer is gekozen.

Als de SP haar aanhang nog vier maanden weet warm te houden staat Fryslân een ware politieke aardverschuiving te wachten bij de provinciale verkiezingen begin maart. De socialisten hebben nu welgeteld één zetel in Provinciale Staten (het tweede SP-Statenlid scheidde zich in 2004 af), maar ze haalden gisteren liefst 17,2 procent van de Friese stemmen. De VVD, met nu nog zes Statenzetels en een gedeputeerde, blijft daarbij ver achter. De liberalen wisten krapaan een tiende van de Friese stemmen vast te houden (10,6 procent, tegen 14,6 procent landelijk). De achterstand van de VVD op de SP is daarmee in Fryslân veel groter dan in de rest van Nederland.

Koppositie

Het CDA heroverde in Fryslân nipt zijn koppositie op de PvdA. Niet door stemmen te winnen, maar door minder te verliezen dan de sociaal-democraten. Het CDA ging in Fryslân van 32,0 naar 28,1 procent, de PvdA van 33,5 naar 27,5. Het CDA heeft in de regio relatief veel stemmen verloren: landelijk leverden de christendemocraten 2 procent in, in Fryslân bijna 4 procent. De vanouds voorbeeldige Friese CDA-aanhang steekt daardoor nauwelijks nog boven het landelijk gemiddelde uit.

Vooral in zijn traditionele bolwerken heeft het Friese CDA flink wat stemmen verloren aan de ChristenUnie. Die partij zag haar aanhang in de provincie verdubbelen, en kreeg in Noordoost-Fryslân (vanouds een CDA-regio) zelfs gemiddeld een tiende van de stemmen. Ook voor de ChristenUnie geldt dat als ze haar populariteit enkele maanden weet vast te houden, een verstevigde positie in Provinciale Staten in het verschiet ligt.

Bron: Friesch Dagblad, 23 november 2006

SP: Resultaat om van te dromen

LEEUWARDEN – Voorzitter Arie Visser van de Leeuwarder SP noemt de bijna 22 procent van de stemmen in de hoofdstad een uitslag waarvan hij niet had durven dromen. ,,Hartstikke goed gewoon. Het moest er een keer uit komen, als je ziet hoe hard we hebben gewerkt.”

Visser denkt dat de laagstbetaalden in grote getale van de PvdA zijn overgestoken ,,omdat ze steeds meer zijn gaan inzien dat ze bij ons beter uit zijn”. Het raadslid heeft goede hoop dat fractiegenoot Farshad Bashir voor de gemeenteraad behouden kan blijven. De jonge student van Afghaanse komaf stond 25ste op de Friese SP-lijst voor de Tweede Kamer, maar wil graag zijn studie afmaken.

Bron: Leeuwarder Courant, 23 november 2006

SP’er Bashir (18) in race voor de Kamer

Leeuwarden – Tevoren had hij er niet over durven dromen, toen Farshad Bashir als noordelijke kandidaat alleen in Fryslân, Groningen en Drenthe plaats 25 op de verkiezingslijst van de SP kreeg. ,,Ik had gerekend op een verdubbeling van het aantal stemmen, maar we zijn bijna verdriedubbeld. Prachtig.”

Bashir maakt nu plotseling serieus kans op een zetel op het Binnenhof. De achttienjarige Leeuwarder van Afghaanse komaf zou daarmee het jongste Tweede Kamerlid ooit worden. Dat is nu Sharon Dijksma (PvdA) die bij haar aantreden in 1994 23 jaar en een maand oud was.

Of Bashir daadwerkelijk in de Tweede Kamer komt, hangt af van hoe er in de verschillende regio’s op de SP is gestemd. Hij staat samen met negen anderen op de 25ste plaats. Een ingewikkelde berekening bepaalt wie er in de Kamer komt.

Mocht Bashir een plek in de Tweede Kamer krijgen, dan sluit hij niet uit dat hij dat werk gaat combineren met het gemeenteraadslidmaatschap van Leeuwarden. ,,Vooropgesteld, ik vind het gewoon echt mooi dat we 26 zetels hebben gehaald. Maar ik ben altijd in voor een uitdaging. Als ik in de Kamer kan komen, ga ik daarvoor. Ik moet nog veel leren, maar ik ben ook iemand die goed en snel kan leren.” Bashir, die sinds dit schooljaar in Groningen natuurkunde en wiskunde studeert, is momenteel het jongste raadslid van Nederland. Op twee dagen na is hij het jongste raadslid ooit, dat is partijgenoot Lillian Marijnissen. De dochter van Jan Marijnissen was achttien jaar en twee maanden toen ze raadslid werd in Oss.

Bron: Friesch Dagblad, 23 november 2006

‘Marijnissen heeft de boodschap ’t beste gebracht’

Friese Kamerleden voorzien loodzware formatie met sleutelrol voor ChristenUnie

Leeuwarden – De SP is de grote winnaar en die partij zal als eerste het formatieoverleg moeten aangaan met het CDA, de grootste partij. Dat vindt PvdA-Tweede-Kamerlid Jacques Tichelaar uit Oranjewoud. Voor de PvdA ziet hij voorlopig geen plek weggelegd aan de onderhandelingstafel. ,,Wij zullen niet zomaar als eerste naar voren treden voor overleg met het CDA. Wij hebben echt fors verloren, dan moet je ook op de blaren zitten.”

Tichelaar uitte gisteravond tijdens een verkiezingsdebat voor Omrop Fryslân kritiek op zijn fractievoorzitter Wouter Bos. ,,De conclusie is dat de boodschap van de SP helderder is overgekomen dan de houding en thematiek en de wijze waarop gecommuniceerd is met de kiezers bij ons. Of de SP een betere leider heeft? Dat blijkt. Marijnissen heeft beter gecommuniceerd dan Bos”, aldus de nummer dertien op de PvdA-lijst. Na afloop lichtte Tichelaar toe dat de SP beter heeft uitgelegd wat die partij wil met de AOW, de hypotheekrente-aftrek en het sociaal-economisch beleid. Wat Tichelaar betreft kan Bos niettemin gewoon verder als fractievoorzitter van de PvdA. ,,Geen probleem, er is nog heel veel werk aan de winkel.”

Joop Atsma, Tweede-Kamerlid van het CDA, beaamde dat de boodschap van Marijnissen ,,o zo helder is”. Wat de Surhuistervener verontrust is dat de SP in Noordoost-Fryslân vaak niet eens in de gemeenteraad zit en nu toch zo’n beetje als nummer één in die hoek uit de bus komt”, ,,Dat is heel opmerkelijk en persoonlijk vind ik dat een beetje griezelig, want de SP draaft op een aantal standpunten absoluut door.”

Farshad Bashir uit Leeuwarden, nummer 25 op de SP-lijst, bestrijdt dat de grote winst van de SP een gevolg is van het Marijnissen-effect. Volgens hem is het ook het effect van jarenlang dezelfde boodschap verkondigen en het contact zoeken met de kiezers in de wijken.

Volgens Atsma wordt de formatie een loodzware klus. De SP dwingt de PvdA een heel linkse koers te varen. Hetzelfde dilemma veroorzaakt Wilders bij de VVD op rechts.” Welke coalitie de voorkeur heeft van de nummer acht op de lijst van het CDA, laat Atsma niet los. Hij maakt wel duidelijk dat de standpunten van de SP op verschillende vlakken zover van het CDA afstaan, dat regeren met die partij bijna uitgesloten lijkt. ,,Programmatisch zou je op een coalitie tussen CDA, PvdA en VVD uit kunnen komen, maar in de praktijk zal dat niet gebeuren. De SP, Wilders en de ChristenUnie zijn de winnaars, daar kun je niet omheen.”

Sleutelrol

Tineke Huizinga, Tweede-Kamerlid voor de ChristenUnie, noemt de uitslag om twee redenen gunstig. ,,We hebben ons zeteltal verdubbeld. Dat is sowieso prachtig. Maar door de uitslag van de andere partijen nemen we nu ook een sleutelrol in. Het politieke landschap is nu zo dat we een reëele mogelijkheid hebben om onze plannen ook te gaan realiseren.”

Huizinga vindt wel dat de ChristenUnie als kleinere partij bescheidenheid past. ,,Wij wachten de uitnodiging netjes af”, herhaalt zij de woorden van André Rouvoet eerder op de avond. Over een eventuele ministerspost wil zij zich nog helemaal niet uitlaten. ,,Eerst zien hoe de formatie verloopt.”

Het verloop van de formatie bepaalt voor een aantal kandidaat-Kamerleden of zij via de achterdeur nog een zetel bemachtigen. Sander de Rouwe, nummer 46 op de lijst van het CDA, heeft goede hoop. ,,Het leek er aan het begin van de avond nog niet op. Toen stonden we op 38 zetels. Met 41 maak ik een goede kans om door te stromen na de kabinetsformatie.”

De jonge Bolswarder verwacht een gecompliceerde politieke situatie, de komende maanden. ,,Andere partijen moeten nu kleur bekennen. Is de SP bijvoorbeeld in staat om realistische politiek te voeren? Dat moet nu blijken.”

‘Groot verlies’

Halbe Zijlstra, een Utrechtse liberaal met Friese wortels, stond op plaats 19 bij de VVD en komt met de hakken over de sloot de Kamer binnen. ,,Dit is een groot verlies. Het is wel duidelijk dat de oppositie wacht.” De geboren Oosterwoldiger is somber over het perspectief dat de uitslag biedt voor de politiek. ,,Het lijkt erop dat het land onbestuurbaar is geworden.” Wat Zijlstra betreft kan de VVD zich dat zelf ook aantrekken. ,,We moeten ons nu goed achter de oren krabben.”

Bron: Friesch Dagblad, 23 november 2006

Bornego College organiseert verkiezingsdebat

Scholieren in debat met Farshad Bashir (SP) en Roland Kortenhorst (CDA)

Ingrid van Damme

Joure – Twee dagen voor de Tweede Kamer verkiezingen konden de leerlingen van het Bornego College vragen stellen aan twee Friese kandidaat kamerleden. De deelnemende kandidaten waren Farshad Bashir, nummer vijfentwintig op de kandidatenlijst van de SP en Roland Kortenhorst, nummer vierendertig bij het CDA. Bashir en Kortenhorst werden door de VMBO-4 en de HAVO-3 leerlingen aan de tand gevoeld over onder meer de toekomst van het VMBO, drugsgebruik, het asielbeleid en de voors en tegens van een linkse coalitie.

De achtenveertige jarige Roland Kortenhorst zit vanaf 2002 voor het CDA in de Tweede Kamer. Op het Bornego College is hij een graag geziene gast. De leerlingen kennen hem: net als in voorgaande jaren gaan de VMBO-4 en de Havo-3 leerlingen dit jaar op excursie naar de Tweede Kamer. Zij zijn dan te gast bij Kortenhorst. Farshad Bashir (18) brengt die maandag voor het eerst een bezoek aan het Bornego College. Hij zit nu voor de SP in de gemeenteraad van Leeuwarden, maar straks wisselt hij zijn raadszetel mogelijk in voor een kamerzetel.
Een aantal leerlingen in de zaal beschikken over een rode kaart. Zodra de kandidaat Kamerleden tijdens het debat teveel Haagse taal uitslaan, steken zij deze kaarten omhoog. Dat blijkt niet zo erg vaak nodig: Bashir en Kortenhorst blijken zich beiden politiek goed verstaanbaar te kunnen maken.
De scholieren hebben zich goed voorbereid. De geschiedenisdocenten Herman de Haan en Sjef Damhuis hielpen hen bij het opstellen van de vragen.

Heeft u wel eens geblowd?
Zo luidt één van de eerste vragen vanuit de zaal. “Nee,” reageert Kortenhorst. “Dat heb ik nog nooit gedaan en dat ga ik ook nooit doen. Want inmiddels is wel bewezen dat het kankerverwekkend is en bovendien slecht voor je hersenen.”
“Ik heb ook nog nooit geblowd, maar wij zijn als SP, in tegenstelling tot het CDA, niet voor een verbod op het gebruik van softdrugs. Degenen die willen blowen zullen dat blijven doen en en een verbod op softdrugs leidt alleen maar tot kleine criminaliteit,” meent Bashir. “Daarmee draai je de zaken om. Als je iets slechts ziet in de maatschappij, dan moet je het ook durven aanpakken,” vindt Kortenhorst daarentegen. “Dat geldt dan ook voor alcohol en nicotine. Ook het gebruik daarvan zou je dan moeten verbieden. Maar daarvan zeggen we dat het de verantwoordelijkheid van de mensen zelf is,” kaatst Bashir terug.

Hoe staat u tegenover een linkse coalitie?
Bashir zou dat prachtig vinden: ”We hebben nu drie kabinetten Balkenende achter de rug. Veel sociale voorzieningen zijn afgebroken. De mensen is alleen maar angst aan gepraat. En dat het nu met de economie zo goed gaat, dat is niet dankzij Balkenende. Dat komt doordat de wereldeconomie aantrekt. De Nederlandse economie had al eerder op kunnen bloeien wanneer Balkenende met zijn bezuinigingen niet zo op de rem had getrapt.Ik ben een groot voorstander van een coalitie PvdA, SP en Groen Links.” Kortenhorst moet er echter niet aan dénken: ”Dat zou een ramp voor het land zijn. Op het eerste gezicht lijken hun plannen wel leuk. Maar de belasting moet omhoog, de bedrijven moeten gaan betalen en we zullen gaan interen op geld dat er niet eens is: de staatsschuld zal dus groeien. En u kunt wel zeggen dat de armen steeds armer worden, maar volgens het laatste onderzoek is dat niet het geval meer. Nergens is de kloof tussen arm en rijk bovendien zo klein als in Nederland.” “Toch leven hier 450.000 kinderen in armoede, en de gevolgen daarvan zullen ze hun leven lang met zich meedragen”, gooit Bashir zijn CDA-opponent voor de voeten. ”En ook wij willen de staatsschuld afbouwen. Volgens ons verkiezingsprogramma, dat doorgerekend is door het CPB, hebben we in 2011 een begrotingsoverschot, en gaan groepen vanaf de minima tot aan twee maal modaal er meer of minder op vooruit. Maar de twee maal Balkenendes zullen moeten inleveren.”

Wat moet er veranderen in het VMBO?
Dit bleek één van de weinige thema’s te zijn waar beide heren het over eens waren. “We moeten het VMBO serieus nemen, de jongens en meisjes die hier vandaan komen en in de bedrijven gaan werken vormen de ruggegraat van de samenleving. We moeten daar positief over zijn. En niet weer opnieuw veranderingen in gaan voeren behalve wellicht enkele aanpassingen daar waar het nodig is.” Dat vindt ook Bashir: ”Er is de laatste twintig jaar zoveel omgegooid in het onderwijs, er is nu rust nodig.” Beiden pleitten voor meer praktijkgericht onderwijs op het VMBO. “Meer investeringen en meer faciliteiten zijn hard nodig. Ik hoop dat beide kandidaat kamerleden,eenmaal in de kamer,ook woord zullen houden,” voegt docent geschiedenis Herman de Haan hier aan toe.

Het CDA is toch voor naastenliefde? Waarom moest het Chinese jongetje Hui dan in detentie blijven?
Deze vraag was specifiek aan Kortenhorst gericht. “Het is zwaar overdreven om het uitzendcentrum met een gevangenis te vergelijken,” meent hij. “Daarnaast heeft de moeder zelf de keuze of zij haar kind buiten het detentiecentrum naar school wil laten gaan of daarbinnen”. Kortenhorst trekt de zaak wat breder en gaat in op de kwestie van het Generaal Pardon. “Natuurlijk vinden wij het ook pijnlijk en zouden we graag iedereen hier welkom heten. Maar deze mensen hebben van de rechter te horen gekregen dat zij moeten vertrekken, dus dat is niet zomaar. En wanneer deze mensen wel zouden mogen blijven, dan is dat niet eerlijk ten opzichte van diegenen die eerder wél vertrokken zijn.” Bashir bestrijdt het idee dat het allemaal wel mee zou vallen in het uitzendcentrum:”Het gaat hier wel degelijk om een gevangenis, de mensen mogen er niet uit. En wat de mensen betreft die hier al lang zijn: het is geen kwestie van eerlijk of oneerlijk. De mensen die hier al zo lang zijn doen dat namelijk niet voor de grap. Zij gaan bijvoorbeeld niet terug omdat het gevaarlijk is in het land van herkomst.” “Wanneer het daar gevaarlijk hoeven ze niet terug,” reageert Kortenhorst. “Afghanistan is inmiddels veilig verklaard en daar vallen dagelijks doden,” brengt Bashir daar tegen in.

Ook over terrorismebestrijding worden Kortenhorst en Bashir het niet eens: de SP is tegenstander van de militaire aanwezigheid in Afghanistan terwijl het CDA daar juist voorstander van is. Op de vraag of de kandidaten welke partij , na de eigen partij , de beste is boog Kortenhorst even naar rechts en vervolgens even naar links:”Als ik kijk hoe we afgelopen jaren binnen de coalitie aan de economie gewerkt hebben, dan kom ik uit op de VVD. Maar mijn hart trekt ook wel naar links vanwege de verantwoordelijkheid die de linkse partijen naar de mensen toe hebben”. Voor Bashir is de PvdA de tweede keus, al kan GroenLinks hem ook wel bekoren.

Al met al konden de leerlingen van het Bornego College genieten van een inhoudelijk boeiend debat. Hopelijk zal dat hen helpen om woensdag een partijkeuze te maken bij de schaduwverkiezingen die, naast de landelijke verkiezingen, op het Bornego College gehouden zullen worden.

Bron: Jouster Courant, 22 november 2006

Kamerzetel dichterbij voor Leeuwarder SP’er

DEN HAAG – Mocht de SP volgende woensdag bij de verkiezingen daadwerkelijk de in de peilingen beloofde 26 tot 28 zetels halen, dan doemt aan de horizon een zetel op voor de achttienjarige Leeuwarder Farshad Bashir. Al zal daarvoor na woensdag eerst nog het nodige rekenwerk nodig zijn.

Het in Kabul geboren gemeenteraadslid staat weliswaar als nummer 25 op de kieslijst, die plek bezet hij in tegenstelling tot de eerste 24 landelijke kandidaten alleen in Friesland, Groningen en Drenthe. In andere delen van het land staan vijftig andere regionale gegadigden op het biljet. Voor Bashir komt een zetel in zicht als de SP meer dan 25 zetels haalt en in het Noorden minstens 180.000 stemmen krijgt, drie keer zoveel als in 2003. Die aanhang is goed voor drie zetels. Op grond van de Kieswet zal de eerste van de noordelijke zetels naar een kandidaat uit de top 10 van de SP gaan. De tweede is voor Rosita van Gijlswijk uit Groningen, nummer 19 op de lijst. Voor de derde komt Bashir eventueel in aanmerking. Maar groeit de SP veel forser in andere delen van het land, dan krijgen de regionale kandidaten uit die streken voorrang.

Bashir laat door de theoretische mogelijkheid van een eventueel kamerlidmaatschap zijn hoofd niet op hol brengen. ,,We zien het wel. Het zou mooi zijn als ik er in kom. Maar als het niet lukt, ben ik er van overtuigd dat de anderen dezelfde inzet zullen hebben. Ik ben al blij met de stijgende lijn in de peilingen.’’

Bron: Leeuwarder Courant, 16 november 2006

Farshad Bashir: jonge doorzetter wil armoede aanpakken

In het kader van de komende Kamerverkiezingen verschijnen op het Allochtonenweblog korte interviews met allochtone kandidaten. Alle kandidaten krijgen dezelfde 7 vragen. Vandaag Farshad Bashir, 25e op de kandidatenlijst van de SP.

Foto: Laurens Aaij (ANP)

1) Hoe zou u uw partij in 1 zin typeren?

De SP is een partij die binnen en buiten het parlement werkt aan een maatschappij waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit centraal staan.

De partij spreekt mij aan omdat de SP van doorzetten weet. We zijn heel koppig en gaan net zo lang door tot we ons doel hebben gehaald.
We willen meer solidariteit tussen rijk en arm, tussen jong en oud en tussen allochtonen en autochtonen.

2) Typeer uzelf in 1 zin. Waar ligt uw kracht?

Ik ben jong (18 jaar), ik ben een doorzetter, ik heb oog voor de problemen in de samenleving en ik weet van aanpakken. Mijn kracht zit hem in het feit dat ik steeds weer durf te zeggen dat er in Nederland armoede is, dat de mensen aan de onderkant het financiël steeds moeilijker krijgen en dat de rijken rijker worden.

3) Welke partijen moeten er na de verkiezingen een kabinet gaan vormen?

Ik wil dolgraag een kabinet van PvdA, Groenlinks en SP. Maar ik ben bang dat PvdA uiteindelijk voor het CDA zal kiezen. Een sterke SP zou de PvdA kunnen dwingen om voor een links kabinet te kiezen.

4) Wat hoopt u persoonlijk de komende 4 jaar te kunnen bereiken?

Ik wil om te beginnen de armoede aanpakken. Iedereen moet genoeg geld hebben om normaal rond te kunnen komen. Daarnaast wil ik meer werkgelegenheid. Racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt moet aangepakt worden!

5) Wie zijn uw helden?

De gewone mensen die ondanks de economische tegenslagen van afgelopen vier jaar toch nog de moed erin houden en doorzetten.

6) Wat zijn uw favoriete films/ boeken?

De vliegeraar van Khaled Hosseini kan ik aan iedereen aanraden.

7) Op welke websites kan de kiezer meer informatie over u vinden?

Op farshadbashir.nl en leeuwarden.sp.nl

Bron: allochtonen.web-log.nl, 8 november 2006

Geen ontslagen en aantasting thuiszorg in Leeuwarden

Op steeds meer plekken blijkt dat er in de thuiszorg als gevolg van aanbesteding die de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) met zich meebrengt ontslagen vallen. In de gemeente Leeuwarden zullen er echter geen ontslagen komen. Dat hebben de vertegenwoordigers van het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) vanmiddag aan de raadswerkgroep Wmo beloofd. Alle huidige aanbieders van thuiszorg, 15 aanbieders, kunnen namelijk op een contract rekenen.

SP-raadslid Farshad Bashir: “Een verstandige keuze, het zou onverstandig zijn geweest als waardevolle, kundige krachten op straat gezet worden en dat mensen met beperkingen hun vaste vertrouwde hulp verliezen.”

Uitgangspunt van de WMO in Leeuwarden is dat het huidige voorzieningenniveau gehandhaafd blijft. Tijdens de behandeling van de WMO-verordening in de gemeenteraad diende de SP hiertoe een motie in die met algemene stemmen werd aangenomen. Dit uitgangspunt wordt nu dus ook vertaald naar kwaliteitseisen.

De huidige aanbieders leveren al de beste kwaliteit. Maar in geval van Leeuwarden wordt ook een besparing van 4 á 5 ton structureel geboekt. Met de keuze van Leeuwarden worden er namelijk kosten bespaard die een wisseling van aanbieder met zich mee zal brengen.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vervangt de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) de Welzijnswet en een deel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Bron: leeuwarden.sp.nl, 1 november 2006

Interview Farshad Bashir

Het is donderdagmiddag, om 14.00 heb ik een interview met de 18-jarige Farshad Bashir. Hij is een raadslid voor SP in de gemeente Leeuwarden. Farshad komt oorspronkelijk uit Afganistan maar woont sinds kinds af aan in Nederland. We spreken af in een café. Ik bestel koffie, Farshad drinkt thee. Earl grey thee. Hij heeft nog een foldertje meegenomen van Jan Marijnissen. Na mijn eerste slok koffie kreeg ik zin in een sigaret, maar zou hij mensen die roken afkeuren? Ik besluit nog even te wachten en begin met mijn vragen.

Hoelang sta jij nu al op de lijst van de SP?

Ik ben sinds 2002 lid van de SP. Eerst kwam ik bij Rood, dat is een jongerenorganisatie van de SP. Ik ben nu fractielid voor de gemeente SP. Ik was vorig jaar het jongste raadslid van Nederland.

Welke sterkte standpunten van de SP hebben jou aangetrokken?

Ik werd op straat aangesproken door mensen van de SP er was toen een actie tegen sloopwijken. Sociale huurwoningen werden gesloopt voor dure appartementen. De SP komt op voor mensen die het moeilijk hebben. Dit vind ik een heel goed standpunt. Ook met defensie, in het begin waren we het niet eens met de NAVO. We willen de NAVO van binnen uit veranderen.

Waar ben je op dit moment mee bezig?

We zijn op het momtent natuurlijk bezig met de komende verkiezingen. De SP houdt zich vooral bezig met welzijn en jongerenbeleid. Ik ben nu bezig met een project voor kinderen. Uit onderzoek is gebleken dat er in Leeuwarden weinig speelruimte is. Mijn voorstel was om 3% van de ruimte in Leeuwarden te benutten met speelplaatsen. Dit voorstel is nu ingediend bij de gemeente. Ook hebben we onderzoek gedaan naar bijstand voor jongeren. Veel ouders weten niet dat je bijstand kan aanvragen. We geven nu info aan scholen en gaan mensen aanspreken hierover.

Op 14 oktober was er een armoede mars in Leeuwarden. Met als doel laten zien dat armoede niet thuis hoort in Nederland. Hoe is dat gelopen?

Dit was niet georganiseerd door de SP. Er kwamen weinig mensen op af, ik denk zo’n 35 waarvan 20 SP’ers Als de Sp dit had georganiseerd dan was het veel groter aangepakt.

Wat kunnen jongeren doen voor de SP?

Vanaf 14 jaar mag je lid worden van Rood, de jongerenorganisatie van de SP. Vanaf je 16 jaar mag je lid worden van SP zelf.

Zijn er veel jongeren in je omgeving die zich ook bezig houden met politiek?

In mijn vriendenkring niet, we praten soms wel over politiek. Mijn ouders zijn ook niet heel politiek bezig. Mijn vader was vroeger wel redacteur voor een Afgaanse krant.

Zou Nederland het stemrecht naar 16 jaar moeten verlagen om jongeren meet bij de politiek te betrekken?

Ja, absoluut. Jongeren moet je meer betrekken. Als 16 jarige kun je zelf al wel keuzes maken en weten wat belangrijk is. Er zou meer maatschappijleer gegeven moeten worden op scholen. Tenslotte, alles om ons heen is politiek.

Binnenkort zijn de verkiezingen. Denk je dat de SP een goede kans maakt?

We hebben veel campagne gevoerd de afgelopen jaren. Dit is een historische kans. Ik hoop dat er nu weer eens een links kabinet komt. Zodat we kunnen laten zien dat wij het ook kunnen. Ik zie de SP nog wel met de PvdA regeren.

Ga je zelf ook stemmen?

Um, haha ja. Volgens mij op de SP. En voor de gemeente verkiezingen kies ik op mezelf.

Op welke partij zou je nooit stemmen?

VVD, dit is een partij die echt tegenovergestelde standpunten heeft dan de SP.

Heb je de stemwijzer al gedaan? Wat kwam hier uit?

Ja, en goh de SP kwam eruit.

Vind je dat Nederland verder moet gaan met de Joint Strike Fighter?

Absoluut niet. Er zit nu al veel geld in, maar beter later stoppen dan te laat stoppen. Tegen welke vijand wil je dit inzetten? Tegen terroristen in grotten zeker?

Zouden politici duidelijker moeten praten?

Ja, als politici normaal zouden praten dan zouden meer mensen het snappen.

Ik ben aan het eind van mijn vragen. Mijn koffie is op en ik heb zin in een sigaret. Als ik wil gaan betalen, houdt Farshad me tegen. Hij staat erop dat hij betaalt,waarna hij vertelt dat hij het leuk zou vinden als ik ook bij de SP kom. Ik ga er over nadenken. Ik schud hem de hand en wens hem nog een fijne dag. Aardige jongen wel, die Farshad. Ik loop denkend nog even door stad, terwijl ik een hijs neem van mijn sigaret.

Bron: admiration.web-log.nl, 29 oktober 2006

Fakkels en schaamte vanwege dood Maribel

Van onze verslaggever

LEEUWARDEN – Maribel Rodriguez Martinez had gisteravond onder de Leeuwarder Waag een bijzondere plaats bij de herdenking van de brand op Schiphol- Oost, een jaar geleden. De vrouw uit de Dominicaanse Republiek had een paar maanden in Leeuwarden gewerkt toen ze als illegaal werd opgepakt, in het uitzetcentrum belandde, en met tien anderen in de vlammen omkwam.

Ruim negentig mensen trotseerden de regen om de slachtoffers te herdenken. De eerste herdenking, vorig jaar, mondde nog uit in een woedend protest tegen het vreemdelingenbeleid van minister Rita Verdonk van vreemdelingenzaken. Gisteren overheerste onder het schijnsel van fakkels en het geroffel van djembés de aandacht voor de omgekomenen, en de mensen die nu in uitzetcentra zitten. ,,Vanavond staat niet de politiek centraal, maar de mensen”, aldus organisator Jan-Berend de Vries van het Vluchtelingencollectief.

Maribel, die als prostituee werkte, zat onschuldig vast toen ze omkwam, zei SP-raadslid Farshad Bashir. ,,Ze had niks gedaan. Ze was uit Parijs gekomen om de kost te verdienen.” Dat ze haar Franse verblijfsvergunning bij een controle niet bij zich had, is haar noodlottig geworden, aldus Bashir.

Voor Maribels zoontje Jerry werd een inzameling gehouden, maar eigenlijk zou de Nederlandse overheid hem moeten onderhouden, vond Bashir. Zijn moeder overleed immers onder de hoede van de staat. ,,Zolang het kabinet geen initiatief neemt, betalen wij het onderhoud wel.”

Hoewel twee ministers moesten vertrekken vanwege de Schipholbrand, zeiden veel aanwezigen zich te schamen dat minister Verdonk er nog wel zit. Want niet de brandveiligheid, maar het vreemdelingenbeleid was de hoofdoorzaak van de ramp, stelde Marjan Hoexum.

,,Het meest beangstigend vind ik dat zij niet is vertrokken, dat het parlement en het Nederlandse volk blijkbaar vinden dat het beleid in orde is. Wij zijn hier ook maar met een kleine groep.”

Bron: Leeuwarder Courant, 27 oktober 2006

Twintig Friezen prijken op stembiljet voor Kamer

LEEUWARDEN – Twintig inwoners van Friesland prijken op 22 november op het stembiljet voor de landelijke verkiezingen. Zes van hen stevenen op grond van de huidige peilingen af op een kamerzetel. Elf provinciegenoten lijken volstrekt kansloos te zijn. De kieslijsten zijn gisteren gepubliceerd door de kiesraad.

Tot de kandidaten die alleen door een wonder in Tweede Kamer kunnen komen, behoren Anne Schaaf (Dokkum) nummer 25 van de partij Fortuyn, lijstduwer Bauke Vaatstra (Zwaagwesteinde) 23ste bij de Partij voor Nederland, Jan Atze Nicolai (Leeuwarden) plaats 27 van GroenLinks, CDA’er Thea Koster (Leeuwarden, 69ste op de lijst) en PvdA’er Alice Muller (Lemmer, 74).

Nog minder kans maken gegadigden die alleen in Friesland of het Noorden op de lijst staan. De SP probeert stemmen te werven met Farshad Bashir (Leeuwarden, plaats 25) en Frans Baron (Drachten, 27), D66 met Johan Sieswerda (Bakkeveen, 27) en de Partij voor de Dieren met Annemarie van Gelder (Makkinga, 11), Menno Nicolai (Hoornsterzwaag, 12) en Bert Hollander (Oldeberkoop, 13).

Het zestal komt pas in de Kamer als partijgenoten uit dezelfde kieskring doorschuiven naar het kabinet of opstappen. Zowel bij de SP, D66 als de Partij voor de Dieren zijn er echter geen Friezen die hoger op de lijst staan en zo een plaatsje kunnen laten openvallen.

VVD’er Tom Kuperus (Lemmer, 31) en GroenLinkser Isabelle Diks (Leeuwarden/Apeldoorn, 10) moeten hopen dat hun partijen meer zetels gaan halen dan de peilingen nu aangeven. Voor CDA’er Rendert Algra (Jubbega, 54) zal het wachten zijn tot zijn club opnieuw in het kabinet belandt en fractiegenoten naar het kabinet doorschuiven.

CDA’er Joop Atsma (Surhuisterveen, 8), Roland Kortenhorst (Joure, 34) en Sander de Rouwe (Bolsward, 46), PvdA’ers Jacques Tichelaar (Oranjewoud, 13) en Lutz Jacobi (Jirnsum, 24) en de Heerenveense Tineke Huizinga (ChristenUnie, 3) lijken vrij zeker van een kamerzetel.

In 2002 waren er nog 34 Friezen verkiesbaar, in 2003 24. Het aantal partijen dat aan de verkiezingen meedoet, is op het laatst beperkt tot 24. De Financieel Gedupeerden en de Partij voor de Mens en overige aardbewoners zijn afgehaakt.

Bron: Leeuwarder Courant, 26 oktober 2006

Voor Jerry, wiens moeder stierf in Schiphol-Oost

Van onze verslaggeefster
Karin Sitalsing
GRONINGEN

De moeder van de 10-jarige Jerry Rodriguez kwam vanuit de Dominicaanse Republiek naar Leeuwarden om de kost te verdienen. Maribel prostitueerde zich in Leeuwarden en stuurde geld naar haar familie. Ze werd opgepakt en zou worden teruggestuurd. Dat vond ze niet erg, want ze miste haar familie. Maar die zou ze nooit meer zien. Een jaar geleden kwam ze om het leven in het uitzetcentrum op Schiphol-Oost.

Jerry verbleef in Frans-Guyana en zwierf een tijdje rond na de dood van zijn moeder. Nu woont hij bij zijn opa en oma in de Dominicaanse Republiek, zonder geld om naar school te gaan – want zijn moeder was kostwinster. Om Jerry toch naar school te laten gaan, is een groepje Leeuwarders een inzamelingsactie begonnen.

‘Zijn moeder was hier om Jerry een kans op een goede toekomst te geven’, zegt een van de initiatiefnemers, Jan Berend de Vries. ‘Dat kan ze nu niet meer, en opa en oma hebben ook geen inkomen. Daarom willen wij een gebaar maken ter compensatie.’

Het comité, behalve De Vries bestaande uit pastor Foekema en SP-raadslid Farshad Bashir, hoopt minstens 3000 euro op te halen. In de Dominicaanse Republiek moet de katholieke kerk erop toezien dat het geld op de goede plek terechtkomt.

Het viel nog niet mee om Jerry op het spoor te komen, vertelt De Vries. ‘Het kwam erg moeizaam op gang, via vriendinnen van Maribel die aanknopingspunten hadden, zijn we verder gaan zoeken.’

De Vries benadrukt dat de actie een gebaar is. ‘Want er zijn natuurlijk duizenden kinderen als Jerry.’

Bron: de Volkskrant, 26 oktober 2006

SP wil dat ‘jacht’ op illegalen stopt

LEEUWARDEN – De fractie van de SP in de Leeuwarder gemeenteraad vindt dat de politie bij de jacht op illegalen niet aan een prestatienorm moet voldoen. Mensen met een buitenlands uiterlijk zullen vaker dan anderen om een legitimatiebewijs worden gevraagd. Dat werkt discriminatie en willekeur in de hand, vindt SP-raadslid Farshad Bashir

Landelijk moet de politie per jaar een kleine 12.000 illegalen opsporen. Bashir wil van burgemeester Geert Dales weten hoeveel de politie in Friesland er daarvan voor haar rekening neemt. Ook wil hij weten aan welke regels politiemensen moeten voldoen voordat een illegaal kan worden aangehouden.

Bron: Leeuwarder Courant, 12 oktober 2006

SP’ers Friesland kansloos op kieslijst

AMSTERDAM – De Friese SP’ers Farshad Bashir uit Leeuwarden en Frans Baron uit Drachten behouden een onverkiesbare plaats op de lijst van hun partij voor de verkiezingen van 22 november. Na vaststelling van de lijst door het congres dit weekeinde in Amsterdam zijn ze alleen verkiesbaar door SP’ers uit Friesland, Groningen en Drenthe op de plaatsen 25 en 27. De gemeenteraadsleden zullen daardoor niet in de Tweede Kamer belanden en gelden alleen als regionale stemmentrekkers.

Bron: Leeuwarder Courant, 9 oktober 2006

SP-kandidaten

Leeuwarden Op de concept- kandidatenlijst van de SP voor de Tweede Kamerverkiezingen staan twee Friezen. Het achttienjarige raadslid Farshad Bashir uit Leeuwarden, de jongste van Nederland, staat op nummer 25. Op nummer 27 staat Frans Baron uit Drachten. Omdat de SP bij de vorige verkiezingen negen zetels haalde, mag de partij met een lijst van dertig kandidaten mee doen.

Bron: Friesch Dagblad, 7 oktober 2006

Bashir en Baron op kandidatenlijst Tweede Kamer

Op de conceptkandidatenlijst voor Tweede Kamerverkiezingen staan twee Friezen. Farshad Bashir uit Leeuwarden is de eerste regionale kandidaat op nummer 25. Hij is gemeenteraadslid voor de SP in Leeuwarden. De andere kandidaat is Frans Baron uit Drachten, hij is fractievoorzitter van de SP in Smallingerland en staat op nummer 27.

Omdat de SP bij de vorige verkiezingen 9 zetels haalde, mag de partij met een lijst van 30 kandidaten mee doen aan de Tweede-Kamerverkiezingen. Daarom heeft de SP voor de plaatsen 25 t/m 29 regionale kandidaten. Farshad Bashir en Frans Baron zullen in Friesland, Groningen en Drenthe verkiesbaar zijn.

Farshad Bashir is 18 jaar en was bij het aantreden het jongste gemeenteraadslid van Nederland. Momenteel studeert hij in Groningen. Sinds juli 2002 is hij lid van de SP.

Frans Baron is geboren in 1947 is getrouwd en heeft 2 zoons. Hij is werkzaam als administrateur bij een koepelorgaan in de Zorg. In de gemeenteraad houdt hij zich als fractievoorzitter bezig met Algemene Economische en Financiële Zaken (AEFZ).

Regionale kandidaten
Kieskring 1, 2, 3 (Groningen, Leeuwarden, Assen)
25. Farshad Bashir, Leeuwarden
26. Hennie Hemmes, Oude Pekela
27. Frans Baron, Drachten
28. Manja Smits, Groningen
29. Wim Moinat, Emmen

De SP kreeg bij de verkiezingen in 2003 9 zetels. Op dit moment staat de partij in de peilingen tussen de 18 (NOVA/Interview*NSS) en 21 zetels (RTL peiling).

De lijst wordt definitief vastgesteld door het congres van de SP op 7 oktober.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 5 oktober 2006

Einde aan afsluiting gas en licht

Enige tijd geleden heeft SP-raadslid Farshad Bashir vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) over het afsluiten van van gas en elektra bij mensen met een laag inkomen. De SP’er vroeg naar de mogelijkheden om deze mensen te helpen om in de eerste plaats te voorkomen dat ze afgesloten worden. Wethouder Marco Florijn heeft de SP schriftelijk laten weten dat er een intentieverklaring met de energiebedrijven in de maak is om de samenwerking en de communicatie te verbeteren inzake preventie en vroegsignalering.

De wethouder laat verder weten dat vanuit sociale zaken niet aan te geven is hoeveel mensen zijn afgesloten van gas en elektra, wel is volgens de gemeente onder andere door de GKB aangeven dat er een toename is van mensen met energieschulden en dreigende afsluitingen. Dit probleem is volgens de gemeente ook door de VFG-portefeuillehouders erkend en opgepakt.

De wethouder zal later een afschrift van de getekende intentieverklaring naar de SP-fractie sturen.

Volgens de SP is het niet alleen een aantasting van de waardigheid om thuis zonder de meest elementaire voorzieningen te zitten, de afsluitingen leiden vaak ook tot brandgevaar als mensen zelf provisorisch hun huis gaan verwarmen met kaarsen of houtkacheltjes.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 30 september 2006

SP stemt in met verordening WMO

Hoewel de SP tegen de WMO is, heeft de partij ingestemd met de Verordening maatschappelijke ondersteuning Leeuwarden. De partij heeft tijdens de behandeling in de gemeenteraad veel punten binnengehaald.

Bij de bespreking in de commissie Welzijn op 13 september uitte de SP veel kritiek op de conceptverordening. SP-raadslid Farshad Bashir: “Dit leidde tot wijzigingen in de conceptverordening waardoor nu ondubbelzinnig duidelijk wordt dat het bestaande voorzieningenniveau in Leeuwarden ondanks de WMO gehandhaafd zal blijven. In de gemeenteraad werden er daarnaast ook nog eens 2 moties en een amandement van ons aangenomen.”

Uitgangspunt van de WMO in Leeuwarden is dat het huidige voorzieningenniveau gehandhaafd blijft. SP dienden hiertoe een motie in die met algemene stemmen werd aangenomen. Als de WMO hierdoor financieel negatief uitpakt voor Leeuwarden dan zal de wethouder samen met collega wethouders van vergelijkbare gemeentes bij de minister aankloppen voor extra geld.

Verder ging een meerderheid van VVD, SP, FNP, PvdA en PAL/GroenLinks akkoord met een motie van SP waardoor de gemeenteraad het college opdraagt om de raad jaarlijks drie keer te informeren over de financiële stand van zaken.

De voltallige raad ging tenslotte op aandringen van de SP ook akkoord met nog een wijziging dat nog steeds niet doorgevoerd was in de verordening: hierdoor kunnen mensen met een beperking ook een aanvraag voor een woonvoorziening doen wanneer zij voor het eerst zelfstandig gaan wonen.

Puntsgewijs hieronder de andere aanpassingen die mede op aandringen van de SP in de verordening zijn aangebracht, naar aanleiding van de debatten in de commissie Welzijn en de gemeenteraad:

 • het compensatiebeginsel is een resultaatverplichting;
 • het begrip goedkoop adequaat is veranderd in adequaat goedkoop, om te benadrukken dat een voorziening in de eerste plaats adequaat moet zijn om beperkingen te compenseren;
 • de keuze voor de vorm waarin individuele voorzieningen worden verstrekt worden niet door B&W beperkt;
 • aantoonbare beperkingen is in de gehele verordening gewijzigd in geïndiceerde beperkingen om misverstanden over het woord aantoonbaar te voorkomen;
 • het primaat van woonvoorzieningen bij verhuizen is eruit gehaald. Mensen hoeven niet te verhuizen als er woningaanpassingen nodig zijn;
 • benadrukken van het specifieke karakter van de uitraasruimte;
 • mogelijkheden voor forfaitaire vergoeding toegevoegd om te voorkomen dat het bestaande voorzieningenniveau wordt beperkt. Dit is een voortzetting van het Wvg beleid.
 • Daarnaast zijn er diverse toezeggingen die de SP heeft gekregen: zo zullen bijvoorbeeld de conceptbeleidsregels ter kennisname aan de raad worden toegezonden voordat ze vastgesteld worden.

  De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vervangt de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) de Welzijnswet en een deel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 26 september 2006

  ‘Echte conflict is tussen gelovige en ongelovige’

  Achter het internationale vijanddenken tussen moslims en niet-moslims gaat de werkelijke confrontatie schuil: die van gelovigen en ongelovigen. Gelooft de filosoof Bart Brandsma.

  Door Wim Schrijver

  Betreurenswaardig vindt Bart Brandsma, documentairemaker en journalist, de rel die is losgebarsten om de uitspraken van paus Johannes Paulus II over de band tussen islam en geweld. ,,De paus heeft weer de controverse van moslims en niet-moslims versterkt. Maar daar gaat het wezenlijk niet om.’’


  Met vlaggen en fakkels werd gisteren, op de internationale dag van de vrede, in de Leeuwarder binnenstad een vredestocht gehouden. Die eindigde bij de Waalse Kerk, waar een kaars met een fakkel werd aangestoken en de kerk binnengedragen. Het Leeuwarder raadslid Farshad Bashir (SP) zwaaide met de vredesvlag.

  Brandsma sprak gisteren in Leeuwarden op de avond van de internationale dag van de vrede op uitnodiging van het Fries Vredesplatform over het thema van de Vredesweek: ‘De ander dat ben jij’. Zijn onlangs verschenen boek heet ‘De hel, dat is de ander’. ,,Als je het verschil in titels ziet, zou je denken: de organisatie moet een vergissing hebben gemaakt.’’

  De titel van zijn boek, dat het verschil in denken van moslims en niet-moslims beschrijft, ontleende Brandsma aan een toneelstuk van Jean-Paul Sartre, waarin de hel wordt voorgesteld als een fraaie kamer waarin de drie aanwezigen tot ‘de blik van de ander’ zijn veroordeeld. Het drietal kiest na negeren en beleefd doen uiteindelijk voor de afzondering.

  Die laatste optie is volgens Brandsma na de aanslagen van 11 september 2001 onder leiding van de Amerikaanse president George Bush direct gekozen: ,,Wie niet voor ons is, is tegen ons.’’ Brandsma: ,,Dat was een regelrechte oproep tot tweedeling.’’ Een tweedeling die neerkwam op een confrontatie van de islamitische en niet-islamitische wereld.
  ,,Ik ben ervan overtuigd’’, aldus Brandsma, ,,dat de werkelijk confrontatie niet plaatsvindt tussen geloven, maar tussen gelovigen en ongelovigen.’’ Tussen mensen, legde hij uit, voor wie het geloof allesbepalend is en degenen voor wie geloof een zwaktebod is. ,,Je gelooft iets als je het niet zeker weet. Voor hen zijn geloof en twijfel één.’’ Orthodoxe christenen kunnen zich volgens Brandsma bijvoorbeeld vaak beter herkennen in de moraal van moslims dan die van niet-christenen.

  Illustratief voor de wereld van verschil die tussen beide groepen ligt, vond Brandsma de Deense cartoonkwestie. ,,Het ging om ongelovigen voor wie niets heilig is, voor wie vrijheid van meningsuiting het hoogste goed is, en om gelovigen die zich niet zo zeer stoorden aan de prentjes dan wel aan de houding van de ander.’’

  Om werkelijk de tweedeling op te heffen moet je niet alleen jezelf, maar ook de ander kennen, gelooft Brandsma, die daarop tot de beschrijving van twee menselijke soorten kwam. Aan de ene kant is daar de ‘homo islamicus’, onder meer gekenmerkt door het plichtsdenken, het verantwoording moeten afleggen aan God. Aan de andere kant is er de ‘homo secularis’, de verlichte mens, bij wie de nadruk op rechten en geluk en ook het superioriteitsdenken opvalt.

  De kloof tussen beide menselijke soorten is groot, aldus Brandsma. Zeker in een land als Nederland is het begrip voor de gevoeligheden van de gelovige verdampt. ,,Een geseculariseerd land als het onze is een grote uitzondering op het wereldtoneel. Religie speelt verder overal een enorme rol.’’

  Het zou in de ogen van Brandsma goed zijn wanneer de ‘homo secularis’ inziet dat hij ook onwrikbare waarheden heeft die hem heilig zijn. Zoals mensenrechten of de gelijkwaardige positie van man en vrouw. ,,Begrijp me goed, ik vind dat wij het op deze punten het beste voor elkaar hebben en wil dat niet opgeven. Maar in andere culturen leeft ook eenzelfde vaste overtuiging.’’

  Bron: Leeuwarder Courant, 22 september 2006

  Zaak huisbezoeken van tafel

  DEN HAAG – SP-Raadslid Farshad Bashir uit Leeuwarden zag gisteren zijn rechtszaak tegen de huisbezoeken van de sociale dienst bij uitkeringsgerechtigden meteen op de zitting in Den Haag uiteen spatten. Bashir had zich aangesloten bij een groep van ongeveer tachtig mensen die gisteren tijdens een kort geding in Den Haag eiste dat de huisbezoeken in Nederland voorlopig opgeschort worden.

  Volgens Bashir zou ook Leeuwarden met de controles aan huis moeten stoppen. Tijdens de zitting constateerde de advocaat van de gemeente Leeuwarden dat het SP-raadslid hier persoonlijk geen enkel belang bij heeft, omdat hij zelf geen uitkering heeft. De woordvoerder van de tachtig klagers moest Leeuwarden gelijk geven. Hij trok de zaak tegen de gemeente nog tijdens de zitting in.

  Gemeenten leggen sinds de invoering van een nieuwe bijstandswet vaker huisbezoeken af bij klanten van de sociale dienst. Door de visites komen de ambtenaren eerder fraude op het spoor, bijvoorbeeld als blijkt dat een uitkeringsgerechtigde met iemand samenwoont.

  Leeuwarden betoogde gisteren tijdens het kort geding in Den Haag dat ze uiterst zorgvuldig omgaat met huisbezoeken. Ambtenaren moeten zich tijdens de visites houden aan gedragsregels. Bovendien wordt iedere aanvrager van een uitkering bij zijn eerste bezoek aan de sociale dienst gewezen op de controles aan huis.

  De gemeente legt vooral onaangekondigde visites af bij kamerbewoners met een uitkering, omdat deze groep relatief vaak fraudeert. Verder gaat ze lang bij mensen die een vergoeding van de sociale dienst vragen voor aanpassingen aan de woning, om ter plekke te controleren of de voorziening nodig is.

  Bron: Leeuwarden Courant, 16 september 2006

  Verordening Maatschappelijke Ondersteuning flink aangepast

  Gisteravond besprak de commissie Welzijn voor het eerst de verordening Maatschappelijke Ondersteuning. Deze verordening is nodig omdat eind juni de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) definitief werd aangenomen. De WMO is een omstreden wet, die regelt dat gemeenten verantwoordelijk worden voor een groot aantal welzijnstaken. Onder druk van onder andere de SP is de verordening flink aangepast.

  Inhoudelijk had de SP de grootste problemen met het primaat van de algemene voorziening, met het invoeren van een systeem van eigen bijdragen en met de manier waarop het indiceren is geregeld.

  Het primaat van de algemene voorziening houdt in, dat als de gemeente Leeuwarden vindt dat een algemene voorziening een probleem voldoende oplost, je het met die voorziening moet doen. Je krijgt geen beschikking waarin staat waarom de gemeente dat vindt, maar je verliest wel je recht op een individuele voorziening. Een voorbeeld: een gehandicapte heeft een verlaagd aanrecht nodig om zelf te kunnen koken vanuit een rolstoel. Dat is een individuele voorziening. De gemeente zegt: uw probleem is dat u niet kunt koken, u krijgt van ons iedere dag een magnetronmaaltijd. Dat is een algemene voorziening waardoor het recht op een individuele voorziening vervalt.

  De SP wilde liever een zorgplicht opnemen in de verordening. Wanneer er een zorgplicht is, dan is deze afdwingbaar. Daarnaast wilde de SP dat het huidige systeem van wvg-voorzieningen gehandhaafd blijft waarbij er in Leeuwarden en in 5 zones buiten Leeuwarden gereisd kan worden. SP-raadslid Farshad Bashir: “Het leven houdt immers niet op in Leeuwarden.”

  Eigen bijdrage
  Via de indicatiestellingen wordt al streng gekeken of mensen wel of geen recht hebben op zorg en daarom is volgens de SP een eigen bijdrage dus overbodig. “De toegang regelen via eigen bijdragen leidt ertoe dat mensen die zorg nodig hebben om financiële redenen afzien van deze zorg. Hierbij gaat het om zowel arme mensen als rijkere mensen,” aldus Bashir. Eerdere ervaringen met de verhoging eigen bijdrage thuiszorg wezen al uit dat veel mensen hierdoor gingen afzien van noodzakelijk zorg of op andere belangrijke basisbehoeften gingen bezuinigingen. Niemand kiest ervoor om een WMO-voorziening nodig te hebben. Een systeem van eigen bijdragen is een systeem van omgekeerde solidariteit: het is een gerichte lastenverzwaring voor hen die WMO-voorzieningen nodig hebben. De SP geeft voor het betalen van de WMO de voorkeur aan gewone solidariteit: de sterkere (lees: de gezonde) neemt de lasten van de zwakkere (de zorgbehoevende).

  De SP stelde voor om geen nieuwe eigen bijdragen in te voeren. Dus voor rolstoelen en/of alle individuele voorzieningen buiten de huishoudelijke zorg, geen eigen bijdragen.

  De SP wilde niet dat er automatisch gekozen wordt voor het verhuizen als de woning niet voldoet. In de meeste gevallen is woonaanpassing voor de mensen zelf een betere oplossing omdat ze dan in hun eigen sociale omgeving kunnen blijven wonen. De financiële consequenties van verhuizen, zoals de woonlasten, moeten binnen de Wvg-draagkracht van de gehandicapte passen. Bashir: “Verhuizen mag volgens ons in ieder geval niet ten koste gaan van (mantel)zorg en de sociale omstandigheden.”

  De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om in een aantal gemeenten een proef te starten met een mediatiecommissie die bij onenigheid bemiddelt tussen burgers en gemeentebestuur. De SP pleitte voor een proef met een mediatiecommissie.

  Het is volgens de SP goed het gemeentelijke beleid periodiek te evalueren. Dus zowel het algemene beleid neergelegd in de verordening, als het uitvoeringsbeleid, dat onder de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) is neergelegd in beleidsregels. Zo kunnen we hiermee het voorzieningenniveau dat te hoog of te laag blijkt te zijn, aanpassen in de verordening of de beleids- regels.

  Het College van B&W heeft de verordening op een aantal van bovenstaande punten aangepast.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 14 september 2006

  Overgangsregeling voor activeringspremie

  De activeringspremie is niets anders dan het voorkomen dat er mensen na het aanvaarden van werk in de armoedeval belanden door het verliezen van allerlei rechten zoals kwijtscheldingen en langdurigheidstoeslagen. Meteen nadat het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders (B&W) was aangetreden is de premie afgeschaft. Het College van B&W had eerder toegezegd dat er een nieuwe activeringspremie zou komen. Woensdag heeft de wethouder van sociale zaken aan de gemeenteraad ook beloofd om te kijken of er een overgangsregeling kan komen.

  Tijdens het debat bleek dat in bijna zes maanden tijd maar drie mensen gebruik hebben gemaakt van de premie. SP-gemeenteraadslid Farshad Bashir: “De gemeente heeft immers amper voorlichting gegeven over het bestaan van de premie. Deze drie aanvragen kost de gemeente zeven duizend euro terwijl het College van B&W steeds volgehouden heeft dat de activeringspremie 3 miljoen euro per jaar kost en daarom is afgeschaft.”

  Volgens de SP is het niet terecht dat de personen die werkzaam waren onder de oude regeling nu niet kunnen blijven rekenen op wat er beloofd is. Doordat de activeringspremie onverwacht afgeschaft is komt er een breuk in het vertrouwen van de mensen in de gemeente.

  Bashir: “Als er echt een nieuwe premie had moeten komen, dan had het College van B&W eerst een nieuwe premie moeten invoeren voordat de oude afgeschaft werd.” Naast de SP vonden ook Groenlinks en PvdA dat er een overgangsregeling moet komen. Het College van B&W zal nu deze wens van de raad meenemen.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 13 september 2006

  Farshad Bashir over Uruzgan

  Farshad Bashir is 18 jaar oud en heeft tot zijn negende in Afghanistan gewoond. Hij komt uit de hoofdstad Kaboel. Hij is lid van de gemeenteraad in Leeuwarden voor de Socialistische Partij.

  Ben je voor of tegen de operatie Enduring Freedom van de VS en hun bondgenoten? Waarom?
  Tegen. De Taliban zijn eerst zelf door de VS bewapend en aan de macht geholpen. Nu worden ze dus weer bestreden. Enduring Freedom lost het probleem in Afghanistan niet op. Daarnaast lappen de Amerikanen de internationale rechtsregels aan hun laars. Hoe kun je dan van Afghanistan een rechtsstaat maken? Zo worden krijgsgevangenen al jaren zonder enige vorm van proces vastgehouden.

  Ben je voor of tegen Nederlandse deelname aan de ISAF-missie? Waarom?
  Ik ben tegen deelname van Nederland aan de oorlog in Afghanistan. De huidige aanpak van terrorismebestrijding heeft geen zin gehad. Het aantal soorten opstandelingen is alleen maar toegenomen. Eerst waren het de Taliban en Al Qaida, nu zijn de krijgsheren en de drugsproducenten ook in opstand gekomen. Daar komt bij dat deelname van de Nederlandse militairen een troepenverplaatsing van Amerikanen naar Irak en andere landen mogelijk maakt.
  Afghanistan kent al jaren oorlog. In de negentiende eeuw probeerden de Britten Afghanistan te veroveren, in de jaren tachtig van de vorige eeuw waren het de Russen die verslagen werden. De moedjahedien en de Taliban volgden al snel en nu vechten de Amerikanen in Afghanistan. Het is buitenlandse troepen nooit gelukt om de Afghanen via militaire dwang iets op te leggen.

  Wat is jouw oplossing dan?
  De oplossing van het conflict kan alleen door Afghanen zelf worden bedacht. Als het tijd wordt, zullen de Afghanen dan ook zelf met een oplossing komen. Tot die tijd zullen ze zeker hulp kunnen gebruiken, maar aan militairen zullen ze niet veel hebben. Stuur ingenieurs, onderwijzers en artsen naar Afghanistan. Daarmee zul je niet alleen het vertrouwen van Afghanen winnen, je helpt het land ook echt vooruit. Zolang het volk het niet wil, heeft buitenlandse inmenging geen zin. Democratisering en vrijheid zijn een vorm van emancipatie, en emancipatie kun je niet opleggen. De bevrijding van Afghanistan kan alleen het werk zijn van de Afghanen zelf.

  Heb je nog contact met mensen in Afghanistan? Wat is je beeld van het land?
  Het gaat in de steden nu beter. Dat hoor ik van familie waar we wel eens contact mee hebben via de telefoon. Maar op het platteland gaat het niet goed, de oorlog is daar in volle gang. Eerst wordt een dorpje door de Taliban veroverd, daarna wordt het dorpje door Amerikanen heroverd, en vervolgens gaan de Taliban een andere dorpje veroveren, en zo gaat het maar door. Steeds meer mensen vluchten naar de steden, die nu overbevolkt zijn.

  Denk je ooit terug te gaan naar Afghanistan?
  Jawel, het is al weer lang geleden dat ik in Afghanistan was. De beelden die ik op mijn netvlies heb, zijn ook heel vaag. Ik zou wel eens willen zien waar ik vandaan kom.

  Wat is het grootste probleem voor de toekomst van Afghanistan?
  Buitenlandse inmenging. Nu het Westen zich met Afghanistan bemoeit, bemoeien ook andere landen zich ermee. Zo genieten de Taliban ook steun. En op deze manier blijf je doormodderen. Afghanistan kan alleen vooruit worden geholpen door de Afghanen zelf, ze moeten en kunnen het zelf doen.

  Bron: Onderwijskrant Uruzgan (uitgave van het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP)), september 2006

  SP-raadslid klaagt partijgenoot aan

  groningen – Het Leeuwarder SP-raadslid Farshad Bashir sleept onder meer de gemeente Groningen voor de rechter. Hij wil dat de gemeente stopt met onaangekondigde huisbezoeken aan bijstandsgerechtigden. De verantwoordelijk wethouder in Groningen is de partijgenoot van Bashir, SP-er Peter Verschuren.

  Bron: Dagblad van het Noorden, 26 augustus 2006

  Proces tegen snuffelen in huis

  SP’er sleept Stad voor rechter om huisbezoeken sociale dienstDoor Bram Hulzebos

  groningen – Het Leeuwarder SP-raadslid Farshad Bashir sleept Groningen en twintig andere gemeenten voor de rechter. Hij wil dat de gemeenten stoppen met onaangekondigde huisbezoeken aan bijstandsgerechtigden. Hij spant het geding aan, samen met uitkeringsgerechtigden, onder wie een aantal uit de stad Groningen.

  Advocaat Peter Kuijper legt uit: “De gemeenten krijgen van tevoren een bedrag waaruit ze de bijstandsuitkeringen moeten betalen. Komen ze te kort, dan moeten ze dat zelf oplossen, houden ze over, dan mogen ze zelf weten hoe ze het overschot besteden. De gemeente heeft dus een financieel belang bij het stopzetten van uitkeringen.” En dat leidt tot onverkwikkelijke toestanden, aldus Kuijper.

  Onlangs publiceerde de Nationale Ombudsman al een vernietigend rapport over de onaangekondigde huisbezoeken in Amsterdam. Maar in Groningen zou het niet veel beter zijn, aldus Kuijper. “Als je een bezoek weigert loop je grote kans je uitkering te verliezen. Er worden huisbezoeken afgelegd zonder dat er een vermoeden van fraude is.” Fraude kan strafrechtelijke gevolgen hebben. “Het is dan heel raar dat de bevindingen van de sociale dienst-medewerkers zonder meer gebruikt worden in een proces”, zegt Kuijper. “Terwijl zij geen opsporingsambtenaren zijn.”

  Verantwoordelijk voor de onaangekondigde huisbezoeken in Groningen, is wethouder Peter Verschuren van de SP. De precieze juridische details kent hij niet. “Dat zijn dingen die de rechter maar moet toetsen.” Verschuren vindt de onaangekondigde huisbezoeken ‘een paardenmiddel dat je in een aantal gevallen wel moet toepassen’. In Groningen kregen bijna 900 bijstandsgerechtigden een aangekondigd huisbezoek. “Het huisbezoek is standaard voor iedereen die een uitkering krijgt”, aldus Verschuren.

  Tot nu toe werden er in 2006 37 uitkeringen niet toegekend naar aanleiding van een huisbezoek.

  fraude in de stad
  In 2005 zijn er in de stad Groningen 202 fraudeurs betrapt. Al met al werd er voor een bedrag van ruim 3 miljoen euro gefraudeerd. Iets meer dan 1 miljoen daarvan is teruggevorderd. In 2005 kreeg de gemeente Groningen ruim 117 miljoen euro om aan bijstandsuitkeringen te besteden. Daarvan hield de stad bijna 4 miljoen over. Van de ruim 50 miljoen bestemd voor reïntegratieprojecten, bleef 6.7 miljoen over. Op dit moment telt de stad 9526 bijstandsgerechtigden. Dat blijkt uit de site www.gemeenteloket.szw.nl/kernkaart van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  Bron: Dagblad van het Noorden, 26 augustus 2006

  SP loopt warm voor verkiezingscampagne

  Juli en augustus zijn normaal gesproken vakantiemaanden waarin mensen toekomen aan zaken waar de rest van het jaar geen tijd voor is, maar de SP was bezig met de voorbereidingen voor de verkiezingscampagne. Er is inmiddels een campagneteam gevormd.

  De afgelopen jaren zagen we met schaamrood op de kaken hoe de voedselbanken overal in Nederland opkomen terwijl aan de andere kant het aantal ‘top’ambtenaren en managers met megasalarissen bleef stijgen. Onze regering probeerde er – gelukkig tevergeefs – een foute Europese grondwet door te drukken. Het steunde bovendien een verkeerde oorlog in Irak die op valse gronden werd gevoerd en meer problemen heeft opgeleverd, dan opgelost. Bevolkingsgroepen in Nederland kwamen niet dichter bij elkaar, maar juist verder van elkaar af te staan door toenemende angst en wantrouwen. Het ‘wij’ en ‘zij’-denken is toegenomen. In het onderwijs en de zorg is de rol van de commercie steeds belangrijker gemaakt, ten kosten van de kwaliteit. Er werd helaas meer afgebroken, dan opgebouwd. Het vertrouwen in de politiek kwam logischerwijs op een historisch dieptepunt. De kloof tussen burgers en politiek is alleen maar groter geworden.

  In de peilingen staan we al een jaar rond de vijftien zetels en onze lijstaanvoerder scoort sinds jaar en dag erg goed als het om betrouwbaarheid gaat. Onze partij heeft de potentie om bij de verkiezingen een forse stap vooruit te maken en uit te groeien tot een politieke formatie van gewicht. Daarmee ontstaat een nieuwe situatie waarin we niet langer op voorhand voorbestemd zijn voor de oppositie, maar betrokkenheid mogen eisen bij onderhandelingen over een nieuw te vormen regering. Dat is nodig om serieus te zoeken naar mogelijkheden om in Nederland een nieuwe weg in te slaan. Kleinere inkomensverschillen, een efficiënte publieke sector en het samenleven van oude en nieuwe Nederlanders. Een iets socialer en vriendelijker Nederland waar we trots op kunnen zijn.

  Mede dankzij het activistische karakter van onze partij zijn we in staat om al vast warm te lopen voor de verkiezingscampagne. Begin juli hadden we een radio- en tv-spot en de verkiezingsaffiche NU SP. Op tal van plaatsen in Leeuwarden zullen de nieuwe affiches straks hangen, geplakt door de activisten van onze partij. Ook worden er al vast vijfduizend ledenwerffolders rondgebracht. Om een beetje warm te lopen voor straks als onze campagne echt start. Dan zullen namelijk de activisten van de SP meer dan 50.000 (!) folders rondbrengen.

  De verkiezingscampagne wordt geleid door het V(ictory)-team. Campagneleider is Erik Fassotte. Fassotte is de organisatiesecretaris van de SP-afdeling Leeuwarden. In het V-team zitten verder volkshuisvestingsspecialist Simon van der Meer, ondernemer Annette Panhuis en gemeenteraadslid Farshad Bashir.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 26 augustus 2006

  Raadslid klaagt Leeuwarden aan

  Leeuwarden – Gemeenteraadslid F. Bashir (SP) daagt de gemeente Leeuwarden voor het gerecht. Leeuwarden doet volgens hem aan onwettige huisbezoeken en pleegt daarmee inbreuk op de privacy van uitkeringsgerechtigden.

  De SP’er doet mee aan een actie van advocaat P. Kuijper. Die wil via een rechtzaak tegen zoveel mogelijk instanties die aan huisbezoeken doen, nieuwe wetgeving over het onderwerp afdwingen. Met de huisbezoeken willen ambtenaren vaststellen of er geen uitkeringsfraude wordt gepleegd. Alleen uitkeringsgerechtigden – mensen die huiszoeking boven het hoofd hangt – kunnen een rechtzaak aanspannen. Bashir doet dat tegen Leeuwarden. Hij krijgt geen uitkering, maar noemt zich ‘potentieel belanghebbende’. “Als burger zou ik een uitkering kunnen krijgen en dan kan ik huisbezoek krijgen.” De gemeente is verbaasd over de zaak. Die zegt de bezoeken juist zorgvuldig aan te pakken.

  Bron: Friesch Dagblad, 23 augustus 2006

  Rechtszaak huisbezoek verbaast wethouder

  LEEUWARDEN – De Leeuwarder wethouder Marco Florijn (PvdA) verbaast zich erover dat zijn gemeente voor de rechter wordt gedaagd vanwege onaangekondigde huisbezoeken bij bijstandsgerechtigden. Een groep activisten, onder wie het SP-raadslid Farshad Bashir, vindt dat Leeuwarden en twintig andere gemeenten daarmee de privacy van bewoners schenden. ,,Maar Leeuwarden is hierin juist ontzettend zorgvuldig’’, aldus Florijn.

  Volgens hem onderscheidt de handelwijze van Leeuwarden zich sterk van die in Amsterdam, waar de actievoerders hun toorn voornamelijk op hebben gericht. ,,In Amsterdam gaan ze willekeurig bij bijstandsgerechtigden op bezoek. Bij ons gebeurt dat vooral bij vastgestelde risicogroepen.’’

  Daartoe moeten met name kamerbewoners en dak- en thuislozen worden gerekend. Alleen als er zware verdenkingen van bijstandfraude zijn, zet Leeuwarden de sociale recherche in. Daar komt volgens Florijn bij dat Amsterdam bij de bezoeken en huiszoekingen ,,nogal grof’’ te werk gaat. ,,Zaken als het controleren van wasgoed zijn in Leeuwarden absoluut niet aan de orde.’’

  Gemeenten werken de onaangekondigde bezoeken meestal af om uit te zoeken of bijstandsgerechtigden wellicht inwonen bij een persoon met een inkomen. In Leeuwarden gebeurt dat jaarlijks zo’n driehonderd keer. Sociale rechercheurs moeten zich aan de deur altijd legitimeren en de reden van hun bezoek melden. Dan nog zijn mensen niet verplicht hen binnen te laten.

  Leeuwarden stelde zijn bezoekbeleid in 2000 op, samen met Tilburg en Apeldoorn. Vanaf 2002 is daaraan niet meer gesleuteld. Het frappeert Florijn dat er nu ophef over is ontstaan. ,,Het loopt goed. We hebben er nooit eerder klachten over gehad. Ik had er liever met Bashir in de gemeenteraad over gesproken, dan dat het meteen naar de rechter gaat.’’

  Bron: Leeuwarder Courant, 22 augustus 2006

  ‘Stop plotse thuiscontrole bij uitkering’

  LEEUWARDEN – Leeuwarden en twintig andere gemeenten moeten stoppen met onaangekondigde huisbezoeken bij bijstandsgerechtigden. Dit eist SP-raadslid Farshad Bashir samen met tientallen anderen bij de rechtbank in Den Haag. Zij vinden dat de persoonlijke levenssfeer onnodig wordt aangetast door de bezoeken.

  ,,In Leeuwarden valt het nog mee, maar in steeds meer plaatsen belt de gemeente onaangekondigd aan bij mensen met een uitkering’’, zegt Bashir. ,,Ze voelen zich dan wel verplicht de controleurs binnen te laten, uit angst dat ze hun uitkering anders sowieso kwijtraken.’’

  ,,We kennen verhalen waarbij dan de tandenborstels worden geteld en het wasgoed wordt gecontroleerd.’’ De controles zijn meestal bedoeld om stiekeme samenwoners te ontmaskeren.

  De SP heeft de kwestie al eens aan de orde gesteld in Leeuwarden. Volgens burgemeester en wethouders worden per jaar zo’n tweehonderd huisbezoeken afgelegd. De gemeente gaat vaak langs bij mensen vlak nadat er een gesprek met hen op het stadskantoor is gevoerd.

  Huisbezoeken vinden vooral plaats bij kamerbewoners, thuislozen en andere mensen met een verhoogd risico op fraude. Huiszoekingen worden alleen gedaan door de sociale recherche.

  Landelijk hebben vele getroffenen en activisten elkaar nu gevonden. Hun verzet wordt geleid door advocaat Robert Kuijper, die ook actie voert tegen huisbezoeken bij AOW’ers.

  De zitting is op 15 september. De eisers baseren zich op de Nederlandse en Europese grondwet, waarin de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is vastgelegd.

  Bron: Leeuwarder Courant, 21 augustus 2006

  Inlichtingenbureau: repressie of armoedebestrijding

  Gemeenten kunnen een lijst van het Inlichtingenbureau krijgen van bijstandsgerechtigden die geen huur- of zorgtoeslag ontvangen. Zij kunnen deze mensen actief benaderen om gebruik te maken van de voorzieningen waar ze recht op hebben. Doen? Of legitimeer je zo een repressieve instelling?

  Het Inlichtingenbureau vervult vooral een rol bij het verzamelen en doorgeven van signalen over fraude. Daarnaast biedt de instelling sinds kort ook informatie die gemeenten kunnen gebruiken om voorzieningen gericht onder de aandacht te brengen bij mensen die er misschien recht op hebben.

  Op de discussielijst van de Bijstandsbond is een discussie ontstaan over de vraag of gemeenten hier gebruik van moeten maken. “Doen of niet doen?”, zo werpt het gemeenteraadslid uit Leeuwarden Farshad Bashir (SP) op.

  Sander ziet er weinig in: “Dat inlichtingenbureau is uiteindelijk gewoon een uiterst repressieve instelling die op een nare manier in het prive-leven van allerlei mensen zit te wroeten […] De toenemende controle en repressie en het gesnuffel worden verkocht onder het mom van ‘armoedebestrijding’.”

  Hij legt een verband met de controlerende huisbezoeken, die ook werden gepresenteerd als middel om armoede te bestrijden. “Dat is natuurlijk allemaal flauwekul. Uiteindelijk kwamen ze, ik geloof na de moord op Van Gogh, zelfs nog met het verhaal dat bij die huisbezoeken ook zogenaamde ‘radicalisering’ kon worden gesignaleerd”.

  Bashir denkt dat het Inlichtingenbureau juist een alternatief kan vormen voor de huisbezoeken: “Ze koppelen gegevens om fraude te bestrijden, op zich veel beter dan huisbezoeken waar iedereen slachtoffer van wordt”. Overigens heeft de gemeente de lijst van het Inlichtingenbureau inmiddels ontvangen. “Waarom zou je de lijst niet gebruiken, je wil toch armoede bestrijden?”

  Sander vindt het een dilemma: “de kans is groot dat het ministerie het feit dat je er gebruik van maakt zal aanvoeren om aan te totnen dat dat Inlichtingenbureau een belangrijke rol speelt bij armoedebestrijding, terwijl het in eerste instantie gewoon een repressieve functie heeft”.

  Bron: website FNV Lokaal, 15 augustus 2006

  Incident in Leeuwarder stadskantoor leidt tot onderzoek

  LEEUWARDEN – De commotie rondom de aanhouding van een illegale vluchteling in het Leeuwarder Stadskantoor zorgt ervoor dat de gemeente haar benadering van cliënten aan de balie van burgerzaken onder de loep neemt. Wethouder Marco Florijn kondigde woensdagavond in de raadscommissie bestuur en middelen een onderzoek aan naar de benadering in Leeuwarden en die in andere Friese gemeenten.

  In april werd een 27-jarige uit Liberia afkomstige vluchteling, zonder verblijfsvergunning en tien jaar woonachtig in Leeuwarden, aangehouden in het Stadskantoor. Hij had eerder vanuit het gemeentehuis te horen gekregen dat hij daar zonder gevaar kon komen. Toen hij in april een document aanvroeg op het Stadskantoor, kon de ambtenaar in kwestie hem niet identificeren. Volgens de regels, aldus Florijn, heeft de ambtenaar een onderzoek gehouden. Raadpleging in een database van justitie leerde dat de man al jaren geleden het land had moeten verlaten. De IND voerde de verbijsterde man af. Hij zit inmiddels al twee maanden vast in Tilburg.

  PAL/GroenLinks heeft de kwestie aangekaart. Gerben Hoogterp spreekt er schande van dat de man, die geen misdrijf begaan heeft, op zo’n manier is behandeld. ,,Waarom is gekozen voor een juridische kant en niet de menselijke? Het gemeentehuis hoort veilig te zijn voor iedereen.’’

  SP’er Farshad Bashir had graag gezien dat de ambtenaar had geroepen dat de man niet veilig was: ,,Ren voor je leven!’’ Dat kan niet, volgens Florijn. De ambtenaren hebben zich te houden aan de wettelijke voorschriften en protocollen. ,,De baliemedewerker heeft strikt gehandeld, zonder te oordelen. De identiteit van deze persoon kon niet worden vastgesteld en daarvoor is een protocol.’’ Een subjectievere benadering kan fout uitpakken, zo waarschuwde Florijn. ,,Het zou erg en discriminerend zijn als je op basis van iemands uiterlijk zegt te vermoeden dat degene voor de balie illegaal is en dat er mogelijk een onderzoek volgt.’’

  De PvdA vraagt zich af of vluchtelingen niet op een of ander wijze gewezen kan worden op de risico’s voor illegalen in het gemeentehuis. Florijn: ,,Samen met Vreemdelingentoezicht en Vluchtelingenwerk wil ik uitzoeken hoe andere gemeenten dit doen.’’ Volgens hem is het de afgelopen twee jaar twee keer eerder voorgekomen dat bezoekers van het gemeentehuis zich niet konden identificeren, waarna een onderzoek werd gestart.

  Bron: Leeuwarder Courant, 14 juli 2006

  Initiatiefvoorstel Friese taal in schriftelijk verkeer

  De FNP heeft een initiatiefvoorstel ingediend over de Friese taal in schriftelijk verkeer van gemeente Leeuwarden. Hierin wordt uitgegaan van ‘tweetaligheid’. Bij tweetaligheid is steeds de keuze welke taal gebruikt wordt: Nederlands, Fries of beide. Iedereen die een brief naar de gemeente stuurt en ervoor heeft gekozen daarin de Friese taal te gebruiken, krijgt ook een schriftelijke reactie in het Fries. De SP steunt het voorstel.

  De SP hecht veel waarde aan de Friese taal. Het Fries is de officiële tweede taal van Nederland en dat is niet voor niets. De Friese taal is verbonden met de identiteit en cultuur van de inwoners van Friesland en dus ook Leeuwarden. De SP is van mening dat het beleid erop gericht moet zijn om deze identiteit te bewaren en te garanderen.

  SP-raadslid Farshad Bashir: “We kunnen daarom ook van harte instemmen met het initiatiefvoorstel van de FNP, om de Leeuwarders de mogelijkheid te geven om in de taal van hun keuze antwoord te krijgen op hun brieven.” In het mondeling contact tussen Leeuwarders en gemeente zal – met het aannemen van dit voorstel van FNP – niets veranderen: Fries spreken wordt aangemoedigd, het is mogelijk de gemeente in het Fries te benaderen en de medewerkers van de gemeente beheersen de taal passief.

  De SP is verder van mening dat wanneer mensen op vrijwillige basis de Friese taal willen leren, gemeente Leeuwarden daarvoor ook de voorwaarden moet creëren, zodat iedereen die het wil, Fries kan leren. “Ook mensen die weinig middelen hebben,” aldus Bashir.

  De Friese taal is een verplicht vak op de basisscholen in Leeuwarden. De SP vindt het ook belangrijk dat hiernaast ook aspecten als de Friese geschiedenis en cultuur betrokken worden.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 12 juli 2006

  Pardon

  Mensen niet kapot maken.

  ‘Gemeente op de bres asielzoekers’. Dit bericht (LC 27 juni) maakte me bijna blij. Achter het getal 26.000 gaat heel veel verdriet, spanning, emotie en eindeloze onzekerheid schuil. Als vrijwilligster van een instantie heb ik wekelijks te maken met een van deze mensen.

  Een vrouw met drie jonge kinderen, die nu zonder haar man terug moet naar haar land. Geen opleiding gehad en geen werkervaring, want werken mag hier niet. De heer Bashir zegt terecht dat we deze mensen niet onnodig kapot moeten maken. Ik zou dan ook graag zien dat er voor deze mensen een generaal pardon komt. Want hoe we het wenden of keren: als we niet in staat zijn binnen bijvoorbeeld drie jaar uitsluitsel te geven of iemand mag blijven, dan doen we met z’n allen iets flink fout.

  J. Bosgra, Leeuwarden

  Bron: Leeuwarder Courant, 6 juli 2006

  Huisbezoeken wellicht in strijd met de wet

  Het digitale tijdschrift Ravage berichtte 5 en 6 juni jl. over huisbezoeken. Uit gespreksverslagen van klachten blijkt dat de cliënten van de sociale dienst vaak geen idee hebben dat ze toestemming moeten geven voor een huisbezoek! Daarnaast wordt beweerd dat een aantal van de gehanteerde methoden in strijd zijn met de wet dan wel op zeer gespannen voet daarmee staan. Aanleiding voor de SP dus om raadsvragen te stellen.

  De SP wil een uitgebreide toelichting over wat voor opsporingsmethoden in Leeuwarden gebruikt worden om fraude door uitkeringsgerechtigden op te sporen. SP-raadslid Farshad Bashir: “De SP is geen voorstander van huisbezoeken. Volgens de SP moeten we alternatieve manieren gebruiken om fraude te bestrijden.” Ook wil de SP weten of er onderscheid gemaakt wordt tussen een huisbezoek waarbij de ambtenaar zich gedraagt als een bezoeker en een huiszoeking waarbij er concrete aanwijzingen van fraude zijn. Bashir: “Dit moet dan ook aan de uitkeringsgerechtigde duidelijk gemaakt worden.”

  De SP wil weten welke bevoegdheden een ambtenaar heeft bij een huisbezoek en welke procedurele waarborgen zijn er om te voorkomen dat een ambtenaar deze bevoegdheden te buiten gaat. De beslissing om een huisbezoek te doen wordt nu vrij ‘laag’ in de organisatie genomen. Bashir: “Het is beter om de controle pas uit te voeren na overleg en toestemming van de wethouder.”

  Het is veel beter om toestemming om het huis te betreden op de stoep eerst schriftelijk vast te leggen, dus eerst uitleggen waarvoor de controle is en dat het mogelijk is het huisbezoeken en/of huiszoekingen te weigeren, en dan pas de mensen laten tekenen voor toestemming. Ook moet er volgens de SP bij huisbezoeken aan cliënten een folder gegeven waarin duidelijk staat wat de implicaties van het geconstateerde tijdens het huisbezoeken is en dat er een mogelijkheid is tot het indienen van een klacht en dat er een bezwaar gemaakt kan worden tegen de uiteindelijke beslissing van de sociale dienst.

  De SP wil dat er plannen ontwikkeld worden voor de verbetering van de positie van de meest kwetsbare groepen bijstandsgerechtigden, zoals chronisch zieken en mensen met psychische problemen, die het meest in de knel kunnen raken door de huisbezoeken.

  In Leeuwarden is ook de sociale recherche actief. Deze rechercheurs bellen aan bij de buren van de uitkeringsgerechtigden. Ze vertellen meestal dat de buren een uitkering hebben en stellen vragen over de woonsituatie en het werk van de buren. Volgens ons is het maar de vraag of dit geoorloofd is en een wettelijke grondslag heeft. De SP heeft ook opheldering hierover gevraagd. “Zonder dat de uitkeringsgerechtigden het weten wordt namelijk aan hun buren verteld dat ze een uitkering hebben.” aldus Bashir.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 3 juli 2006

  Leeuwarden toch op de bres voor asielzoekers

  LEEUWARDEN – De gemeenteraad van Leeuwarden heeft zich gisteravond, op de VVD na, uitgesproken voor een generaal pardon voor de 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers, die nog onder de oude Vreemdelingenwet vallen. Zo’n 9.000 van hen wachten nog op afhandeling van hun dossier in de hoop dat ze mogen blijven. SP’er Farshad Bashir: ,,We moeten mensen niet langer onnodig kapot maken.’’

  Eerder deze maand pleitte de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ook voor een generaal pardon. Afzonderlijke gemeenten hoeven dat niet meer te doen, maar de gemeenteraad in Leeuwarden had daar gisteravond geen boodschap aan. Het duurt al te lang en de situatie voor de asielzoekers is onhoudbaar, zo was de teneur.

  De VVD-fractie vindt dat de landelijke politiek zich met het asielbeleid van haar minister Rita Verdonk moet bezighouden. Volgens VVD’er Tom van Mourik zijn er net weer nieuwe afspraken gemaakt over een snellere afhandeling. De lokale VVD is tegen een generaal pardon en gelooft in een individuele behandeling en toetsing door de rechtbank.

  Bron: Leeuwarder Courant, 27 juni 2006

  Pleidooi voor generaal pardon asielzoekers

  Het parlement moet met spoed een specifieke pardonregeling treffen voor de ruim 26.000 asielzoekers die onder de oude Vreemdelingwet vallen en zich nu nog in Nederland bevinden. Op initiatief van de SP zal de raad dit kenbaar maken aan Provinciale Staten en de Tweede Kamer.

  ‘Leeuwarden moet meehelpen om de regering te overtuigen van een generaal pardon,’ betoogde initiatiefnemer Farshad Bashir van de SP. ‘Het gaat hier om mensen die 5 tot 15 jaar in Nederland verblijven en al grotendeels zijn geïntegreerd.’ Hij werd in zijn pleidooi ondersteund door een stil protest van spandoeken vanaf de publieke tribune.

  Alleen de VVD fractie ondersteunt het voorstel niet. De partij heeft vertrouwen in de verantwoordelijk minister. ‘De kwestie heeft haar volle aandacht. Vorige week zijn er op rijksniveau nieuwe afspraken gemaakt,’ aldus fractiewoordvoerder Tom van Mourik.

  Bron: leeuwarden.nl, 27 juni 2006

  Zorgen SP over positie sociale werkvoorziening

  De SP maakt zich zorgen over de financiële positie van Caparis NV., de sociale werkvoorziening. Volgens de SP moet de gemeente Leeuwarden de bijdrage voor de komende jaren blijven beschikbaar stellen. De sociale werkvoorziening moet exclusief blijven bestaan als werkplek voor mensen met een handicap. De SP is voor dat mensen begeleid gaan werken. Maar alleen op basis van vrijwilligheid en zonder enige dwang.

  Ook maakt de SP zich enorme zorgen over de lange wachtlijsten. In de rapportage voor het eerste kwartaal wordt melding gemaakt van een wachttijd van 36 maanden. SP-raadslid Farshad Bashir: “36 maanden, dat is heel veel. Mensen met beperkingen kunnen vaak moeilijk buiten het huis komen, het werk is vaak de enige plaatst voor sociale contacten. 36 maanden thuis en amper sociale contacten, dan kun je niet maken.”

  De SP zou het jammer vinden als bijvoorbeeld Heerenveen of Smallingerland uit de Gemeenschappelijke Regeling voor sociale werkvoorziening treden. De SP is juist voorstander van om samen met alle Friese gemeenten samen te werken binnen één Gemeenschappelijke Regeling voor sociale werkvoorziening.

  Door de financiële positie van de sociale werkvoorziening acht de SP het op zijn plaats dat de beloningen van directeur en andere hooggeplaatste mensen onder de loep worden genomen.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 19 juni 2006

  Leertijd raadsleden voorbij

  Nieuwkomers in gemeenteraden na honderd dagen goed op dreef

  Heerenveen – De nieuwkomers in de Friese gemeenteraden hebben hun eerste honderd dagen erop zitten. Het enthousiasme is groot, ook al kost het raadswerk in sommige gevallen behoorlijk veel tijd. Ook het politieke spelletje is soms nog even wennen, blijkt uit een rondgang langs enkele nieuwe raadsleden.

  Het werk als gemeenteraadslid kost veel tijd. Die conclusie trekken eigenlijk alle nieuwe raadsleden die het Friesch Dagblad honderd dagen na de verkiezingen van 7 maart sprak. ,,Er staat vijftien tot twintig uur voor. Maar ik maak de drie dagen die ik ervoor heb – zeg maar 24 uur per week – zo vol”, zegt Tryntsje Dijkstra, fractieleider van de ChristenUnie in Heerenveen.

  Dijkstra combineert het lidmaatschap van de raad met vrijwilligerswerk voor de kerk en voor de school van haar twee kinderen van vijf en acht jaar. ,,Het moet ook bij die drie dagen blijven. Anders kom ik echt in de knel.”

  Dijkstra is enthousiast over haar werk als nieuw raadslid en fractieleidster, maar vindt wel dat ze nu keuzes moet maken. ,,Zowel in mijn raadswerk, als in mijn werk als vrijwilliger. Voor de kerk begeleid ik jongeren. Dat bouw ik nu wat af. Zomaar ophouden wilde ik niet.”

  Twintig uur
  CDA-raadslid Arend Hoekstra (28) uit Burgum komt gemiddeld ook wel aan twintig uur per week. ,,Dat gaat ten koste van mijn vrije tijd. Maar dat is geen belasting, want ik heb er plezier in.” Hoekstra is vanwege het raadswerk in Tytsjerksteradiel een dag minder gaan werken.

  Het jongste raadslid van Fryslân is Farshad Bashir (18) uit Leeuwarden. Hij combineerde de afgelopen maanden het studeren voor zijn VWO-examen met het werk als SP-raadslid. ,,Dat was goed te doen. Het kost me vier uur per dag, maar daar heb ik niet echt dingen voor gelaten. Gisteren heb ik gehoord dat ik geslaagd ben, dus nu heb ik helemaal tijd genoeg.”

  Nu de eerste honderd dagen erop zitten, voelen de nieuwkomers zich vrij zeker in hun rol als raadslid. De vergaderprocedures zijn duidelijk, maar het politieke gevoel moeten ze nog in de vingers krijgen.

  ,,Het spel tussen de fracties is even wennen”, zegt Hoekstra. ,,Die ongeschreven regels heb je niet na honderd dagen onder de knie, dat duurt denk ik wel een raadsperiode.”

  Voorstel afgepakt
  Dijkstra en Bashir hebben dezelfde ervaring. ,,Laatst wilde ik een voorstel met de PvdA voorbereiden. Ze haakten af, maar kwamen later zelfstandig met hetzelfde idee. Dat had niet zo gemoeten”, zegt Bashir.

  Over de begeleiding hebben de nieuwe raadsleden niets te klagen. ,,Er is eerder een overschot aan cursussen dan een tekort”, stelt Hoekstra vast. Hij zit met drie andere nieuwelingen in een fractie van zeven. ,,We krijgen steun van de mensen die al langer in de raad zitten.” Hoekstra kan zich in de brede fractie op een specialisme richten: ruimtelijke ordening en milieu.

  Bashir heeft als lid van een driemansfractie minder specialismen. ,,Wat ik heel belangrijk vind is om alles begrijpelijk te houden voor het publiek. Niet meepraten in de ambtelijke taal. Dat is best moeilijk, want bijna iedereen doet dat.”

  Dijkstra doet als fractieleidster de meeste dossiers. ,,Ik wil me er vooral voor inzetten dat mensen meer oog voor elkaar krijgen. Als gemeente vragen we mensen om eigen ideeën, maar die moeten we dan ook oppikken.” Dijkstra is zich ervan bewust dat de ChristenUnie met die inzet geen meetbare resultaten boekt. ,,Het is niet zo zichtbaar, maar wel heel belangrijk.”

  Bron: Friesch Dagblad, 17 juni 2006

  De loden koker van Mercurius

  Nu het plan Nieuw Zaailand doorgaat, verhuist allereerst de Mercuriusfontein. Dat is goed nieuws. De fontein is indertijd van zijn lommerrijk plantsoen beroofd en kreeg er een lelijk winkelcentrum voor terug. Alsof dat nog niet erg genoeg was, verwierf ze hier vervolgens haar dubieuze reputatie van hang- en dealplek voor het schuim van de stad.

  De fontein kan dus alleen maar baat hebben bij een verhuizing, De gemeente heeft beslist dat ze op het plein tegenover de Beurs komt te staan. Geen slechte keus: de historische link met het beursgebouw blijft bewaard. Een tweede argument om het monumentale kunstwerk hierheen te verhuizen is dat het kale beursplein mettertijd weer een plantsoen kan worden. Op de oude plataan na is alles hier zo’n zes jaar geleden rigoureus gekapt.

  De Socialistische Partij Leeuwarden is tegen de verhuizing. In de actiekrant die zij uitgaf ter gelegenheid van het Zaailand-referendum, beweert zij dat de Mercuriusfontein niet zonder ernstige schade verhuisd kan worden, omdat deze ,,een ondeelbaar geheel vormt met de forse ondergrondse betonnen waterkamers en pompruimtes’’. Technisch onderzoek zou dat hebben uitgewezen toen men in verband met de bouw van het huidige winkelcentrum de fontein ook al weg wilde hebben. Dat moet dan een ondeugdelijk onderzoek zijn geweest, want het is onzin. Toch hoorde ik gisteren het SP-raadslid Farshad Bashir de onzin herhalen voor de camera van Omrop Fryslân.

  Stedenbouwkundig ambtenaar Tjeerd Brouwer legde uit dat het in feite een bouwpakket is. Je kunt het zonder pijn demonteren en weer opbouwen. Dat lijkt me logisch, want zo is de fontein ook aangelegd. Bij de onthulling op 3 oktober 1923 heeft toenmalig VVVvoorzitter Roelof Buisman gewezen op het vernuft van de ontwerper prof. Gustav A. Bredow. Buisman, als boterexporteur een bereisd man, was deze internationale kunstenaar op het spoor gekomen in Buenos Aires, waarvoor hij een soortgelijk beeld had ontworpen. Sindsdien doet het verhaal opgeld, dat het monument eerst voor de Argentijnse hoofdstad bestemd was geweest. Een onuitroeibare mythe.

  Het in elkaar zetten van het in gedeelten per trein aangevoerde Mercurius-bouwpakket heeft alles met elkaar zo’n anderhalf jaar geduurd. Al die tijd hebben de Leeuwarders tegen een grote houten schutting aangekeken. De Leeuwarders eigen, was het commentaar niet van de lucht, vooral niet nadat er onderdelen van het monument boven de schutting uitstaken. ,,Soa klobberich, soa houterich, soa lompen…’’ Maar nadat de schutting was weggehaald, verstomde de kritiek.

  Waar ik benieuwd naar ben is of bij de demontage de loden buis voor het licht komt, die, zoals de geruchten willen, een papier zou bevatten met de namen van alle mensen die op de een of andere manier bij de bouw van de fontein betrokken zijn geweest. In een brief in ’t Kleine Krantsje van 1 januari 1989 vroeg R.K Dijkstra uit Leeuwarden aan redacteur Fenno Schoustra of die hier meer van wist: ,,Mijn schoonvader Lambert Arentshorst, indertijd loodgieter bij de firma Wijbenga op de Put, moet daarop ook nog vermeld staan.’’

  Zolang de fontein niet is gesloopt, zullen we het nooit weten, antwoordde Schoustra. In de stukken en tekeningen op het gemeentearchief was hij geen ingemetselde loden buis tegengekomen, maar dat wilde niet zeggen dat de buis niet bestaat. Vroeger gebeurde het immers wel meer dat dergelijke ‘herinneringen’ werden ingemetseld…

  Op 1 maart 1989 reageerde Henk Boersma uit Goor: ,,Hetzelfde is mij in 1939 verteld door Chris Kerkhof, die als timmerman ook aan de fontein heeft gewerkt. Hij sprak over een loden koker met namen van medewerkers en enige geldstukken. Het is geen officiële gebeurtenis geweest en het is dus niet geregistreerd.’’

  Pieter de Groot

  Bron: Leeuwarder Courant, Harje, 8 juni 2006

  Onvoldoende draagvlak voor burgerinitiatief hondenbeleid

  Suzanne Zaal bepleitte tijdens de politieke markt namens Actiegroep ‘De gebeten hond’ een hondvriendelijker beleid. Zij kon niet alle raadsleden overtuigen van haar plannen. De raad wacht liever de proefprojecten af die momenteel gaande zijn in een aantal Leeuwarder woonwijken, voordat het hondenbeleid wordt aangepast.

  Actiegroep ‘De gebeten hond’ maakt zich sterk om het imago van honden te verbeteren. ‘De gebeten hond’ wil meer losloopgebieden voor honden en venstertijden instellen waarbinnen honden in parken mogen loslopen. De poepstroken kunnen afgeschaft worden als hondenbezitters verplicht worden om de poep van hond op te ruimen. Er moeten dan wel meer afvalbakken komen. De hondenbelasting moet een doelbelasting worden en niet zoals nu gedeeltelijk naar de algemene middelen gaan.
  De coalitiepartijen hebben in het collegeprogramma deze laatste wens al opgenomen. Het college krijgt hiervoor vier jaar de tijd. Aan het eind van de bestuursperiode moet al het geld van de hondenbelasting besteed worden aan hondenbeleid.

  Maar weinig raadsleden zien heil in de ideeën om parken op gezette tijden op te stellen voor loslopende honden. Gea Dames van het CDA is niet voor het gedogen van honden in parken ‘zolang hondenbezitters hun gedrag niet beteren.’ PvdA raadslid Gerk Koopmans stelt dat er niks mis is met het imago van honden, ‘maar hondeneigenaren zijn verantwoordelijk.’
  Farshad Bashir van de SP vindt dat de gemeente een mentaliteitsverandering bij hondenbezitters moeten bewerkstelligen door intensievere voorlichting. Ook FNPer Sybren Posthumus wil het opruimen van hondenpoep meer stimuleren. Volgens Douwe Kiestra van de VVD is met name de handhaving belangrijk.
  ‘Een beter beleid begint bij de opvoeders van de hond,’ aldus Arco van Daalen van de ChristenUnie. Hij vindt het belangrijk dat de gemeente faciliteert met voldoende afvalbakken.
  Gerben Hoogterp (Pal GroenLinks) wees erop dat dé hondenbezitter niet bestaat. ‘Vanuit dat perspectief moet je het initiatief van de actiegroep positief benaderen’. Ook John Stoelinga (NLP) ziet wel wat in het gedogen van loslopende honden op gezette tijden.

  Bron: leeuwarden.nl, 08 juni 2006

  Hondenbelasting mag geen melkkoe blijven

  LEEUWARDEN – De Leeuwarder hondenbelasting zal in de toekomst waarschijnlijk geheel worden besteed aan dierenvoorzieningen en controle op hondenpoep. Nu gaat €140.000 van dit bedrag naar de grote pot van de gemeente. Een meerderheid in de raad vindt dit niet eerlijk, zo bleek gisteren op de politieke markt in het stadhuis.

  ,,De hondenbelasting mag geen melkkoe zijn’’, aldus raadslid Gerk Koopmans van de PvdA. Ook andere partijen zijn voor een geleidelijke overgang naar ‘doelbelasting’: het geld wordt straks alleen besteed aan honden. Eigenaren krijgen overigens geen lagere nota. CDA-wethouder Gerrit Krol verwacht namelijk veel extra kosten voor hondenpoepbakken en andere voorzieningen.

  De politiek sprak over het onderwerp op initiatief van actiegroep De Gebeten Hond. Die wil de uitlaatstroken afschaffen, zodat voor iedere eigenaar duidelijk is dat hij de uitwerpselen moet opruimen. Verder vraagt de actiegroep om meer hondenpoepbakken en extra losloopterreinen.

  Daar is de raad nog zeer voorzichtig mee, aangezien het hondenpoepprobleem in veel wijken nog zeer groot is. Gea Dames van het CDA: ,,Ik krijg nog regelmatig kinderen thuis met poep onder de schoenen. En bij het eendjes voeren zie je dat honden de eenden wegjagen.’’

  Zij zegt vaak asociale reacties te krijgen van hondeneigenaren, wanneer ze op hun gedrag worden aangesproken. CDA-wethouder Gerrit Krol: ,,Kindercircus Saranti kon laatst niet optreden in het Rengerspark door de stank van hondenpoep.’’

  De FNP en ChristenUnie zijn eveneens kritisch over de eigenaren. Eventuele veranderingen komen er pas nadat in november enkele wijkexperimenten zijn geevalueerd. De raad staat achter strenge controles, zoals bij de Groene Ster. Dames: ,,In New York zie je nergens meer hondenpoep, dankzij de boetes van 500 dollar.’’

  Suzanne Zaal van De Gebeten Hond heeft geen moeite met hoge bekeuringen: ,,Maar er moeten ook voorzieningen komen voor de honden zelf.’’ Farshad Bashir van de SP stelde voor om honden twee keer per dag op vastgestelde tijden toe te laten tot parken.

  Bron: Leeuwarder Courant, 8 juni 2006

  Afschaffen activeringspremie onjuist

  De activeringspremie is vandaag door het college van B&W afgeschaft. De SP vindt dat de activeringspremie niet afgeschaft had moeten worden.

  Het is niet terecht dat de activeringspremie afgeschaft is. De Wet Werk en Bijstand (WWB) is vooral gericht op volledige uitstroom naar werk. De activeringspremie heeft een positieve stimulering, een beloning. Werken loont met de activeringspremie. Wie gaat werken en blijft werken, krijgt namelijk een beloning in de vorm van eenmalige premie. Op deze manier draagt de premie bij aan arbeidsinschakeling en helpt de armoedeval tegen te gaan.

  Volgens het college had de activeringspremie ‘meer een belonend karakter voor achteraf dan een stimulerend karakter vooraf’. SP raadslid Farshad Bashir: “Dat komt doordat het bestaan van de premie erg onbekend is. De gemeente heeft amper voorlichting gegeven over het bestaan van de premie. Als er meer voorlichting was gegeven, dan zou er ook ongetwijfeld een positieve prikkel uitgegaan zijn bij de activering.”

  Volgens het college ‘vindt er in een aantal gevallen een ongewenste stapeling plaats van stimulerende maatregelen zoals inkomstenvrijlating i.g.v. deeltijdarbeid en vrijlatingregeling deeltijd van de Belastingdienst’. Een telefoontje met de Belastingdienst leert dat er nooit een vrijlatingregeling deeltijd heeft bestaan! Bashir: “De zogenoemde Toetredingskorting heeft wel bestaan. Maar hierbij werd een extra heffingskorting gegeven aan personen die weer (na langdurige werkloosheid) de arbeidsmarkt betraden. Deze regeling was er echter maar kort en is al lang weer afgeschaft. Met andere woorden, dit argument van het college is onzin.”

  Vandaag is ook de premie voortzetting deeltijdarbeid afgeschaft. De hoogte van deze premie werd naar rato van het gewerkte aantal uren vastgesteld. Iemand dat bijvoorbeeld 20 uur per week werkt kon 20/36 deel van de activeringspremie aanvragen. Volgens het college ‘gaat hier niet een stimulerende werking van uit’ om door te stromen naar een voltijdbaan. De premie is juist veel lager dan wat men zou verdienen met een voltijdbaan. Bashir: “Iemand die meer wil verdienen, gaat echt wel een voltijdbaan aanvaarden. De conclusie van het college is dan ook onjuist.” De premie is voor de mensen die niet voltijd kunnen werken, zoals deels arbeidsongeschikten, een stimulering om te blijven werken. Werken moet lonen en mensen met een laag betaalde deeltijdbaan hebben vaak een inkomen onder uitkeringsniveau. “De premie is dan een stimulering om te blijven werken en helpt de armoedeval tegen te gaan,” aldus Bashir.

  De activeringspremie was een positief middel om de mensen te stimuleren om aan het werk te gaan. Maar de activeringspremie is dus de nek omgedraaid. De SP is alles behalve gelukkig met afschaffen van de activeringspremie en wil dit punt op de agenda van commissie Welzijn hebben. De SP wil de activeringspremie behouden.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 6 juni 2006

  Demonstratie Stop Afbraak Sociale Huisvesting

  Zaterdag 3 juni is door het actiecomité Stop Afbraak Sociale Huisvesting een demonstratie georganiseerd, vanaf de Dam naar het Museumplein in Amsterdam. De Landelijke demonstratie tegen het woonbeleid van minister Dekker trok vele honderden mensen. SP Leeuwarden werd vertegenwoordigd door Farshad Bashir en Simon van der Meer.

  Er waren sprekers uit diverse wijken uit Nederland, die te maken hebben met het afbraakbeleid van minister Dekker. Op het programma stonden verder optredens van: de Latijns Amerikaanse band ‘Kamay’, de jongeren Salsaband ‘Fuego’ van de Amsterdamse muziekschool en de Rapgroep ‘Rotterdamse Rappers’. Een grote internationale actiesambaband liep mee met de demonstratie.

  Het verzet tegen de afbraak bundelt en verbreedt zich. De succesvolle Landelijke Demonstratie ‘Houd de huren betaalbaar’ op 8 april 2006 op de Dam trok ook al veel mensen.

  De demonstranten laten zich geen zand in de ogen strooien door Dekker, die beweert dat het allemaal wel meevalt. De demonstranten protesteren, omdat Dekker en het kabinet wonen veel duurder wil maken. Verhuurders krijgen de volle vrijheid willekeurig de hoogte van de huren te bepalen. Forse huurverhogingen en bezuinigingen op de huurtoeslag duperen een groot deel van de bevolking. Een nieuwe Landelijke Demonstratie was nodig, omdat de woningnood en het tekort aan betaalbare woonruimte groeit door de dreigende massale sloop in 56 wijken in Nederland. De massale verkoop van goede en betaalbare woningen vergroot de leegstand door onbetaalbare koopprijzen. De woningnood neemt hierdoor nog meer toe. Door loondaling, stijgende werkloosheid en de bijna 20 miljard bezuinigingen van dit kabinet neemt de behoefte aan goede en betaalbare huurwoningen alleen maar toe.

  Door hard werken zijn de huizen gebouwd. De massale afbraak van goede en betaalbare woningen is diefstal van gemeenschappelijk woningbezit. Terwijl steeds meer bewoners de stijgende woonlasten nog maar nauwelijks kunnen opbrengen, krijgen de woningbedrijven, de projectontwikkelaars en de banken de volle vrijheid hun winsten nog verder te vergroten door hogere huren en koopprijzen.

  Betalende huurders worden als stadsnomaden van de ene naar de andere kant gedreven. Na enige jaren krijgen ze opnieuw te horen, in het belang van de ‘stedelijke vernieuwing’, dat ze moeten vertrekken. Mensen worden hierdoor hun huizen en buurten uitgejaagd.

  Wonen is een recht, stop de afbraak! Stop Dekker!

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 3 juni 2006

  SP wil inzicht in binnenmilieu schoollokalen

  Raadslid Farshad Bashir wil naar aanleiding van een uitzending van het actualiteitenprogramma TweeVandaag van burgemeester en wethouders weten hoe het gesteld is met de kwaliteit van het binnenmilieu op Leeuwarder scholen. Dagelijks zijn er gemiddeld 2.000 leraren en 20.000 leerlingen in Nederland ziek als gevolg van het slechte binnenmilieu in de klas. Dat heeft ernstige gevolgen: volgens de GGD is het zeer aannemelijk dat kinderen astma oplopen als gevolg van het slechte leefmilieu in klaslokalen.

  Maandag 15 mei zond het actualiteitenprogramma TweeVandaag een onderwerp uit over de kwaliteit van het binnenmilieu in schoollokalen. In opdracht van het ministerie van VROM onderzocht overheidsagentschap SenterNovem de kwaliteit van de lucht in klaslokalen en constateert dat bij tachtig procent van de scholen de gemiddelde CO2-waarde viermaal hoger ligt dan de minimale norm. De lucht in scholen is twee- tot driemaal zo slecht als die in kantoren of gevangenissen.

  “Ik wil van het college weten in hoeveel Leeuwarder scholen het binnenmilieu onvoldoende is. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat zaken als binnenlucht, temperatuur, verlichting en akoestiek van invloed zijn op de gezondheid van leerlingen en hun schoolprestaties. De SP vindt schone, hele en veilige scholen belangrijk”, aldus Bashir.

  Over de oplossing van het probleem zijn verschillende ideeën. SenterNovem en GGD pleiten voor betere ventilatie, ook een ruimer budget vanuit de overheid zou kunnen helpen. In 2005 is de GGD een project gestart, waarin verschillende manieren om het binnenmilieu te verbeteren worden onderzocht. Dit gebeurt in een school die zelf aangeeft problemen te hebben met de ventilatie. De verwachting is dat de ventilatie verbetert na het geven van adviezen, maar dat gedragsverandering alleen niet voldoende is. Waarschijnlijk zijn in veel gevallen andere ventilatievoorzieningen noodzakelijk.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 26 mei 2006

  Doe wat uw hart u ingeeft

  Woensdag is de grote gehaktdag. Wordt het Nieuw Zaailandplan per referendum door de Leeuwarder bevolking door de gehaktmolen gehaald, of winnen de voorstanders? Als de voorstanders winnen, doet de opkomst er niet toe. Dan wordt het plan genaaid zoals het door de gemeenteraad geknipt is. Als de tegenstanders winnen, dan moeten er tenminste zo’n 22.000 stemmen zijn uitgebracht, anders is de uitslag ongeldig en gaat het plan ook gewoon door.

  Bij de raadsverkiezingen op 7 maart hebben maar 12.000 kiezers op een van de partijen gestemd, die nu gezamenlijk front maken tegen het Nieuw Zaailandplan. Daar moeten dus nog 10.000 bij. Dat wordt een hele hijs, te meer omdat je er niet zeker van bent dat al die 12.000 tegenstemmers van maart woensdag opnieuw allemaal van de partij zullen zijn.

  Mijn scepsis is deze week alleen nog maar toegenomen, nu voor- en tegenstanders elkaar met halve waarheden om de oren slaan. In haar Te Gast van dinsdag probeerde oud-PvdA-wethouder Hermien de Haan aan te tonen dat de SP het publiek misleidt. Donderdag beschuldigden de SP’ers Farshad Bashir en Ad van der Kolk De Haan van moddergooien. Wat schiet een lezer, die nog niet weet wat hij woensdag moet gaan stemmen, hiermee op?

  Het spreekt vanzelf dat de SP preekt voor eigen parochie en niet gediend is van pro-Zaailandgeluiden. Hermien de Haan heeft natuurlijk niet helemaal ongelijk. Bijvoorbeeld als ze schrijft dat de gemeente al plannen voor een Nieuw Zaailand had, lang voordat er sprake was van een Bonnema- legaat. En dat het niet waar is dat alleen de Leeuwarders opdraaien voor de kosten van ,,dit veel te dure plan’’, zoals de SP beweert (voor de kostenverdeling zie de Zaailandpagina in de Sneon en Sneinbijlage).

  De Haan mag dan met cijfers en feiten terecht de voorstelling van zaken die de SP geeft, weerleggen, zij stelt er slechts vooronderstellingen tegenover. Zo veronderstelt zij dat dankzij het Bonnemalegaat het Nieuw Zaailand mooier wordt dan het zonder het legaat zou zijn geworden. Maar het legaat is geen geschenk van €18 miljoen, waarmee de gemeente haar mooiste zin kan doen, het dringt de gemeente een Fries Museum op. Toen de legator nog leefde, was het Fries Museum op deze plek niet in beeld.

  Voor Hermien de Haan staat het verder vast dat het nieuwe plan het plein ,,veel gezelliger’’ maakt. Ook dat is geen feit, maar een door hoop ingegeven aanname. Het plein had ook anderszins veel gezelliger kunnen zijn, gezelligheid is niet afhankelijk van een museum.

  Kortom, voor een ja- of nee-stem kun je niet op feiten en cijfers afgaan, tal van subjectieve afwegingen spelen een rol. Vind je het ontwerp mooi of lelijk, vrees je met een lange pleinwand voor een smalle Ruiterskwartiersteeg of hoop je dat het Ruiterskwartier even breed wordt als de Sint Jacobsstraat? En vergeet je bij je stem voor het gemak maar even dat het Fries Museum nu in monumentale panden is gehuisvest waarvan de toekomstige bestemming nog onbekend is, of is de Turfmarkt met zijn Kanselarij en Eysingahuis je te dierbaar om deze aan het Zaailand op te offeren?

  Het zijn vragen die in mijn geval de twijfel alleen maar vergroten in plaats dat ze woensdag tot het zwart-witte antwoord ja of nee leiden, om over het getob over de sub-vraag: bent u voor een korte of lange pleinwand maar te zwijgen. Ik blijf u dus een stemadvies schuldig, ga morgen nog even op het Zaailand en in De Bres kijken en doe dan wat uw hart u ingeeft. Maar ga wel stemmen.

  Pieter de Groot

  Bron: Leeuwarder Courant, Harje, 20 meil 2006

  Leden hebben nieuw bestuur gekozen

  Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 18 mei 2006 is er een nieuw bestuur gekozen voor de SP afdeling Leeuwarden. Aangezien er nu ook mensen vanuit het bestuur de gemeenteraad in zijn gegaan, moesten er wat posten binnen het bestuur herverdeeld worden.

  In de eerste helft van de vergadering kwamen naast de activiteiten van de nieuwe fractie, de financiën aan de orde. Uit het financiëel jaarverslag, bleek dat de afdeling financiëel gezond is. Ook werd ingegaan op activiteiten van de SP’ers buiten de gemeente Leeuwarden. In gemeente Harlingen, Dantumadeel, Dongeradeel en in het Bildt zijn SP’ers bezig om een eigen afdeling op te zetten. Zeer snel zullen Dantumadeel en Dongeradeel (de Twa Dielen) een eigen SP afdeling worden. Al anderhalf jaar hebben deze gemeenten een eigen SP-ledenwerkgroep en sinds een half jaar heeft deze ledenwerkgroep de status afdeling in oprichting.

  Met overgrote meerderheid stemde de Algemene Leden Vergadering donderdag in met de voordracht van het nieuwe bestuur. De nieuwe bestuursleden zijn geworden:

  Voorzitter:
  Arie Visser

  Organisatiesecretaris:
  Erik Fassotte

  Algemeen bestuurslden:
  Roland de Jong (penningmeester),
  Farshad Bashir
  Simon van der Meer
  Jellie de Jong
  Jacob van der Meer

  Freerk Kalsbeek en Renée Reijenga namen afscheid van het bestuur. Freerk Kalsbeek gaat zich na jarenlange inzet voor de partij volledig richten op fractiewerk. Renée Reijenga blijft actief lid.

  Wil je je ook gaan inzetten voor de afdeling? Meld je dan nu aan. Dan kunnen we samen bekijken waar je kwaliteiten liggen en hoe we die kunnen inzetten.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 19 mei 2006

  Modder gooien helpt Zaailanddebat niet

  De argumenten van de SP tegen de plannen voor het Zaailand berusten niet op leugens, zoals oud-wethouder Hermien de Haan beweert.

  FARSHAD BASHIR en AD VAN DE KOLK
  SP-volksvertegenwoordigers

  De argumenten van de SP om tegen Nieuw Zaailand te stemmen worden door de voorstanders en in het bijzonder de PvdA als leugens neergezet. Oud-PvdA-wethouder Hermien de Haan verwart in de LC van 16 mei de argumenten van de SP met leugens in verband met het ontbreken van valide argumenten aan haar kant.

  De SP zou niet de mening van de voorstanders op haar internetpagina willen publiceren. De SP heeft haar website zelf betaald, als de voorstanders van Nieuw Zaailand iets willen schrijven, dan zijn ze vrij om een eigen website op te zetten. Om de SP van maoïsme te betichten, gaat echt te ver. Kenmerk van maoïsme is het stelselmatig ontkrachten van argumenten van de oppositie door tegenstanders af te schilderen als vijanden, manipulators en leugenaars die het volk misleiden.

  Ook worden oude helden van de revolutie van de stal gehaald om hoog van de toren te blazen. Wat De Haan nu dus doet. Maakt haar dit tot een maoïst? In de door haar gevolgde optiek wel, het is echter schromelijk overdreven en nogal simpel en kortzichtig om zulke conclusies te trekken.

  De voorstanders hebben kritiek op de bedragen die de SP noemt. Nieuw Zaailand kost de belastingbetaler minimaal 38,9 miljoen euro: 10,3 miljoen van het rijk, 10,5 miljoen van de provincie Fryslân en 18,1 miljoen van de gemeente Leeuwarden. Ook worden dit soort megaprojecten over het algemeen 20 procent duurder. Wat is hier de leugen van de SP?

  Hoe men het ook wendt of keert, het legaat van Bonnema geeft het geheel een chantageachtig tintje. Het staat buiten kijf dat het democratische gehalte van Nieuw Zaailand door de invloed van het legaat op zijn minst ter discussie staat. Dat is geen leugen maar een mening.

  De Haan beweert dat “er niet alleen maar luxe elite winkels” op het Zaailand komen. Impliciet geeft ze dus toe dat deze er wel degelijk komen. Ze geeft de SP dus gedeeltelijk gelijk. De SP liegt niet maar spreekt de waarheid. Waar is dan de demagogie?

  Er is nu al veel leegstand en onverkoopbaarheid van winkelruimte in de te slopen boog van het huidige winkelcentrum Zaailand, plus nog veel andere leegstand van winkels in de binnenstad.

  Dat gedwongen verhuizing van de bewoners gaat plaatsvinden is een feit. De bewoners moeten er maar genoegen mee nemen dat ze schadevergoeding krijgen, die in negen van de tien gevallen niet adequaat en zeker niet ruimhartig is. Een huis is meer dan een hoop stenen met een dak erop. Het is in veel gevallen meer dan iets wat men eventjes inruilt voor een ander huis.

  Gedwongen verhuizingen zijn zeer ingrijpende gebeurtenissen in het privé-leven van mensen. Vooral als ze gedwongen worden door overheden. Het is een te rooskleurige en simpele voorstelling van zaken dat de inwoners blij zouden moeten zijn dat ze voorrang krijgen bij herhuisvesting op het Zaailand. Men moet dan nog een keer verhuizen. En dat terwijl men misschien weer net gewend is aan de nieuwe woonomgeving en daar waarschijnlijk ook in geïnvesteerd heeft.

  Om evenementen en een markt op het plein te behouden is het belangrijk dat het plein niet kleiner wordt. Het Wilhelminaplein zal worden uitgebreid met de ernaast gelegen straat. Wat oppervlakte betreft wordt het plein inderdaad niet kleiner. Maar op de er nu bij aangesloten straat mogen geen marktkramen en dergelijke komen te staan, want deze moet vrij blijven voor politie- brandweer- en ambulanceverkeer. Netto wordt de ruimte op het Wilhelminaplein dus wel degelijk kleiner.

  De opstelling van de voorstanders heeft een demotiverend en verwarrend effect op mensen die straks hun stem moeten uitbrengen. Laten we de discussie op basis van argumenten voeren zonder met modder te gooien.

  Bron: Leeuwarder Courant, 18 mei 2006

  Strijd om plan Nieuw Zaailand komt op gang

  Het referendum over het Nieuw Zaailand begint eindelijk te leven in Leeuwarden. De tegenstanders praten hun kelen droog en delen posters uit. De voorstanders blijven nog wat op de vlakte. Zij hangen foldertjes aan fietsen of verkopen T-shirts achter de V & D.

  Door Gerrie Riemersma

  LEEUWARDEN – Het stapeltje met ,,nee”-posters is al flink geslonken. SP-raadslid Farshad Bashir staat achter de stand bij de Waag op de Nieuwestad. Het winkelend publiek weet hem zaterdag te vinden. Voor- en tegenstanders van het prestigieuze project beginnen discussies met hem. Bashir is duidelijk: Nieuw Zaailand moet maar niet wezen. Het project is te duur en gaat ten koste van het mooie historisch stadsgezicht.

  Om negen uur uur stond hij er zaterdagmorgen. ’s Middags is hij de tel kwijt van het aantal belangstellenden dat de stand met ballonnetjes heeft bezocht. Sommigen dachten dat hij en zijn medestrijders bij de dure auto’s achter hem hoorden. Maar nee, hij staat er voor het referendum. ,,O, politiek. En dan lopen ze weg.” Bashir grijnst. Niet iedereen heeft interesse voor het referendum. Dat leeft ogenschijnlijk nog niet erg in Leeuwarden. Van strijd is er nog weinig zichtbaar in de stad. ,,Vlak voor het referendum gaat het los. Net als bij de verkiezingen”, verwacht Bashir.

  Toch heeft hij het de hele dag druk. ,,Voorstanders zijn eigenlijk nog emotioneler dan de tegenstanders”, weet Bashir. Even later staat een man voor de stand. In de ene hand heeft hij een softijsje en met de andere slaat hij op de folders van de SP. ,,Hier ben ik het helemaal mee eens”, roept de man. Hij krijgt een paar aanplakbiljetten en vertrekt.

  Ook Aly van der Sloot haalt haar neus op voor Nieuw Zaailand. Er moet iets met het plein gebeuren, maar het nieuwe Fries Museum vindt ze een gruwel. ,,En er is al zoveel vernield in Leeuwarden.” En de kosten? Te duur. De tegenstanders krijgen bij de stands vooral de vraag waarom ze tegen zijn. Er is ook nog veel onduidelijkheid over het plan. Aarzelend naderen Hillie en Arjen Buwal- da de stand. De avond ervoor zaten ze tijdens een verjaardagsfeestje in een felle discussie over het project. ,,Maar we kwamen er niet uit. We zitten met veel vragen. Het is nu nog te moeilijk om onze stem te bepalen”, aldus Hillie Buwalda. Maar stemmen gaan ze wel, het echtpaar komt er speciaal voor terug van de camping.

  De SP, de ChristenUnie, de FNP en de NLP voeren elke zaterdag actie, bij toerbeurt, in de winkelcentra Bilgaard en Nijland en in de binnenstad. Ze zijn zichtbaar, dit in tegenstelling tot de voorstanders.

  Bij de achteruitgang van de V &D laten de voorstanders in de anonieme actiegroep de ‘Zaaimannen’ zich opnieuw gelden. Zorgden ze eerst voor een nep- zwerfkei bij de Oldehove, nu verkopen ze T-shirt met een ‘Z’ voor €2,95. De verkoopster turft. Twintig heeft ze verkocht. PAL/GroenLinks-voorman Piet van der Wal sluipt langs fietsen om de foldertjes met daarin een pleidooi voor het Zaailand zonder pleinwand aan de sturen te hangen.

  De strijd om het Nieuw Zaailand komt op gang.

  Bron: Leeuwarder Courant, 15 meil 2006

  SP verspreidt 15.000 kranten tegen Nieuw Zaailand

  De SP gaat via een eigen huis-aan-huis-krant, “de krant van 24 mei”, de Leeuwarders overtuigen om op 24 mei tegen Nieuw Zaailand te stemmen. De SP is een uitgesproken tegenstander van Nieuw Zaailand en dat is duidelijk terug te lezen in de krant. De SP heeft de krant in een oplage van 15.000 exempelaren uitgegeven. In de krant komen de Leeuwarder SP-fractievoorzitter Freerk Kalsbeek en stedenbouwkundige Thom Zomerschoe aan het woord.

  Vanaf vandaag, woensdag, zullen de SP-leden volop aan de gang gaan met het verspreiden van de kranten. De leden van de SP zullen 13.000 kranten huis-aan-huis bezorgen. De andere 2.000 worden in de binnenstad van Leeuwarden uitgedeeld.

  De SP in Leeuwarden heeft de krant betaald uit eigen middelen, zoals de contributie van haar leden en de afdracht van haar volksvertegenwoordigers. SP raadsleden dragen namelijk hun raadsvergoeding af.

  De krant is uitgegeven onder redactie van Farshad Bashir, Erik Fassotte en Jellie de Jong.

  Heeft u deze krant nog niet in de brievenbus gekregen? Klik dan op de link hieronder om de hele krant online te lezen.

  Klik hier om de hele krant online te lezen (PDF document)

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 10 mei 2006

  Kritiek op krant voor Zaailand-referendum

  LEEUWARDEN – Politieke tegenstanders van het Zaailand-plan vallen over het gemeentelijk referendumkrantje, dat vrijdag huis aan huis is verspreid in de gemeente Leeuwarden. Het is te subjectief en in het voordeel van de voorstanders, menen de SP en FNP. De gemeente is zich van geen kwaad bewust.

  De gemeente moet neutrale informatie verschaffen en de inwoners oproepen om 24 mei naar de stembus te gaan. Dat gebeurt onder andere in het krantje. Een onafhankelijke referendumcommissie ziet gedurende de aanloop naar de volksraadpleging toe op de objectieve feitenweergave door de gemeente.

  ,,Dat is nu ook gebeurd’’, aldus gemeentewoordvoerder Jelmar Helmhout. ,,Voordat het krantje naar de drukker ging, heeft de commissie de inhoud bekeken. Ze vond die prima. Ze heeft er neutraliteit in gelezen.’’ De SP en de FNP zijn het daar niet mee eens. Farshad Bashir (SP) heeft het over ,,propaganda.’’ Hij en ook FNP’er Sybren Posthumus storen zich bovendien aan de ,,gemanipuleerde’’ afbeeldingen en de zes interviewtjes met Leeuwarders. Onder hen bevindt zich een tegenstander. Volgens de politici strookt dat niet met de werkelijkheid.

  Helmhout benadrukt dat de gemeente door de interviewtjes bewust alle drie varianten voor het voetlicht brengt: de herinrichting met lange winkelwand en de variant zonder wand. ,,En ook de tegenstanders laten we aan het woord’’, aldus de woordvoerder. De gemeente gaat de reacties op het krantje doorspelen aan de referendumcommissie, aldus Helmhout.

  De SP, FNP, NLP en ChristenUnie zijn zaterdag voor het eerst de boer op gegaan om actie te voeren. De vier oppositiepartijen hebben ook een strijdlied. Op de melodie van ,,Zeg niet nee-hehehee’’ van de Fouryo’s zingen de Martino’s ,,Stem maar nee.’’

  Bron: Leeuwarder Courant, 8 mei 2006

  SP lanceert website tegen Nieuw Zaailand

  Vandaag heeft de SP de website onszaailand.nl gelanceerd. Het doel van de site is om Leeuwarders te overtuigen om op 24 mei tegen de plannen voor Nieuw Zaailand te stemmen. Daarnaast wil de SP de tegenstanders bijeen brengen via een online forum op de website. De SP afdeling Leeuwarden heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om deze website tot stand te brengen.

  In deze virtuele omgeving kan de bezoeker het laatste nieuws volgen, opiniestukken lezen en zich laten informeren over de argumenten van de tegenstanders. Ook de publicaties van de SP over Nieuw Zaailand zijn onmiddellijk te raadplegen. Verder is er een Agenda opgenomen waarop binnenkort alle acties vermeld worden die gepland zijn.

  Via het Forum kunnen discussies gevoerd worden tussen de voor- en tegenstanders. Ook is er in het Forum ruimte om elkaar van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te brengen.

  Veel leuker is, dat de Leeuwarders op een apart gedeelte van de website aan heel Leeuwarden kunnen vertellen dat ze tegenstander van Nieuw Zaailand zijn en in het Forum kunnen ze vertellen waarom zij tegen de plannen zijn.

  De website staat onder redactie van Farshad Bashir, Erik Fassotte en Jellie de Jong.

  De SP voert bij het referendum over het Nieuw Zaailand campagne tegen zowel het project Nieuw Zaailand als het project Nieuw Zaailand met een korte pleinwand. De SP doet dit niet alleen, maar werkt samen met andere oppositiepartijen.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 2 mei 2006

  SP wil geen zendmast van 122 meter

  Zolang het niet vaststaat of de straling van de 122 meter hoge tv-zendmast wel of niet schadelijk is, kan de SP fractie niet instemmen met de plaatsing van de tv-mast. Voorkomen is beter dan genezen, dus het voorzorgsbeginsel willen wij in acht nemen. Daarnaast zal zodra de mast er eenmaal staat, het nagenoeg niet meer te voorkomen zijn dat er ook UMTS zenders in gehangen worden. Het college van Burgemeester en Wethouders wilde een tv-mast voor digitale tv toestaan om de concurrentie te bevorderen.

  SP-raadslid Farshad Bashir: “Op de hoorzitting over de zendmast kwam zeer duidelijk naar voren dat de voor en tegenstanders elkaar volkomen tegen spraken.” Allebei gebruikten onderzoeksresultaten. Hugo Kroeze haalde alles uit de kast om aan te tonen dat het stralingseffect van de zenders geheel te verwaarlozen is. Daar stonden de twee andere deskundigen weer tegenover. “De SP wil dat de onderzoeken beter bekeken worden en dat de onderzoeken overnieuw gedaan worden zodat achterhaald kan worden welke factoren ervoor zorgen dat de onderzoeken elkaar tegenspreken.” aldus Bashir.

  De mast zou een hoogte van 122 meter moeten krijgen. De mast zal dan van ver af te zien zijn. De SP is bang dat het een beeldbepalend symbool voor Leeuwarden wordt. En met zo’n lelijke mast als beeldbepalend symbool voor Leeuwarden kan niemand vrolijk worden. Als alternatief wees de SP naar kabel-tv of de satelliet-tv.

  Het besluit over de plaatsing van de zendmast is uitgesteld, nu wordt onderzoek gedaan naar alternatieve locaties.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 25 april 2006

  Einde afterparty’s in stadscentrum

  LEEUWARDEN – Het is gedaan met de afterparty’s in de Leeuwarder binnenstad. De raad heeft de sluitingstijden gisteravond aangepast, waardoor feesten in de vroege ochtenduren onmogelijk worden. Kroegen en disco’s moeten ’s ochtends tussen zes en acht uur dicht. Afterparty’s zouden voor overlast en geweld zorgen.

  Het besluit komt te vroeg, vindt PvdA’er Sjoerd Feitsma. ,,De sfeer in de binnenstad is verbeterd sinds de proef met het cameratoezicht.’’ De proef loopt sinds vorige maand. Daarom wil ook SP nu nog geen nieuwe sluitingstijden. Farshad Bashir: ,,De resultaten van de proef moeten niet beïnvloed worden door de wijziging van de sluitingstijden.’’ De raadsmeerderheid wil echter niet wachten.

  Bron: Leeuwarder Courant, 25 april 2006

  Frankrijk

  Bonden hebben bewezen dat actie helpt.

  De Franse wet die jongeren aan de willekeur van het bedrijfsleven onderwerpt, is van tafel. Na de verwerping van de Europese Grondwet hebben de Fransen een tweede succes geboekt. De bonden hebben in tegenstelling tot het Franse parlement wel naar de mensen in het land geluisterd. Ze hebben juist de strijd georganiseerd en hebben met succes miljoenen mensen op de been gekregen en gehouden.

  De Franse bonden hebben bewezen dat actievoerders in staat zijn hun rechten te verdedigen. Polderen had niet veel geholpen, dat had ongetwijfeld voor verdeeldheid tussen de demonstranten gezorgd. Nu de Franse wet naar de prullenbak verwezen is, moeten de actievoerders uit de defensieve houding stappen. Het is tijd om het recht op te eisen om op 55-jarige leeftijd met pensioen te gaan. Het geld hiervoor kan daar weggehaald worden waar de winsten de pan uitrijzen. Tegelijkertijd zal er ook minder werkloosheid zijn. De regering heeft genoeg sociale rechten afgepakt, nu is het tijd om sociale rechten op te eisen. Ook in Nederland.

  Leeuwarden. Farshad Bashir.

  Bron: Leeuwarder Courant, 18 april 2006

  SP: kinderbeleid in Leeuwarden is slecht

  Leeuwarden moet zich schamen voor zijn beleid voor kinderen, vindt de SP-fractie in de gemeenteraad. De partij wil dat burgemeester en wethouders binnen zes maanden met voorstellen komen om de kindvriendelijkheid in de gemeente te verbeteren.

  Volgens een rapport van Unicef, Jantje Beton en het Verwey- Jonker Instituut van vorige maand behoort Leeuwarden tot de minst kindvriendelijke gemeentes van Nederland. SP-raadslid Farshad Bashir wil graag dat de stad wat voorstellen uit het stuk overneemt.

  Bashir kwam eerder al met een voorstel om 3 procent van elke buurt voor speelruimte vrij te maken. In de gemeenteraad lijkt daar een meerderheid voor te vinden. Bashir: ,,In buurten als de Vrijheidswijk en Aldlân wordt dat lang niet gehaald.”

  Daarnaast zou elke wijk een ouder-kindcentrum moeten krijgen. In zo’n centrum kunnen moeders uit een buurt elkaar ontmoeten en bijvoorbeeld cursussen volgen, terwijl er oppas voor de kinderen is.

  Bron: Leeuwarder Courant, 14 april 2006

  CPE: succes vraagt om meer

  Het CPE, de wet om de jongeren aan de willekeur van het bedrijfsleven te onderwerpen, is van de tafel. Na de verwerping van de Europese Grondwet hebben de Fransen een tweede succes geboekt. De bonden hebben in tegenstelling tot het Franse parlement wel naar de mensen in het land geluisterd. Ze hebben juist de strijd georganiseerd en hebben met succes miljoenen mensen op de been gekregen en gehouden.

  Hoewel de Franse regering hoopte dat de protesten in de loop van de tijd minder zouden worden, bleven de demonstranten doorgaan met het verdedigen van hun sociale verworvenheden. Pogingen om de demonstranten te criminaliseren strandden. Terwijl het geweld van een handjevol relschoppers uitgebreid in het zonnetje werd gezet, bleven miljoenen mensen doorgaan met hun protesten. Door zelf ordediensten op te stellen werden de relschoppers al snel uit de demonstraties gehouden. Door verbondenheid en solidariteit hebben de Fransen hun rechten verdedigd.

  De Franse vakbonden hebben bewezen dat actievoerders nog altijd in staat zijn om hun rechten te verdedigen. Polderen had niet veel geholpen, dat had ongetwijfeld voor verdeeldheid tussen de demonstranten gezorgd en nu had er wellicht een afgezwakte CPE op de tafel gelegen. Nu de Franse wet naar de prullenbak verwezen is, zouden de actievoerders vanuit de defensieve houding moeten stappen. Het is tijd om het recht op te eisen om op 55 jarige leeftijd met pensioen te gaan. Het geld hierover kan daar weggehaald worden waar de winsten de pan uitrijzen. Tegelijkertijd zal ook minder werkloosheid zijn. De regering heeft genoeg sociale rechten afgepakt, nu is het tijd om sociale rechten op te eisen. Ook in Nederland.

  Farshad Bashir

  Bron: eurodusnie.nl, 11 april 2006

  Hartverwarmend demonstratie tegen huurverhoging

  Met naar schatting drieduizend demonstranten bood de Dam in Amsterdam vandaag 8 april een prettig-volle aanblik. Onder het motto ‘Houd huren betaalbaar’ protesteerden tal van maatschappelijke organisaties tegen de liberalisering die de huurders vogelvrij zal maken. Behalve huurdersorganisaties, vakbonden en studentenbonden was ook de SP sterk vertegenwoordigd. Ook SP Leeuwarden werd vertegenwoordigd, waaronder de bestuursleden, Erik Fassotte, Simon van der Meer en Farshad Bashir. Daarnaast gingen nog enkele anderen uit Leeuwarden naar de demonstratie.

  De huidige huurders van de ruim 600.000 woningen die geliberaliseerd worden, verliezen na 2009 alle wettelijke bescherming tegen extreme huurprijzen en huurverhogingen. Er zullen kortingen op de huurtoeslag volgen. Huurders moeten een steeds groter deel van het inkomen aan de huur besteden en houden te weinig over om van te leven.

  Hoewel er regen en wind voorspeld was scheen er een prettig lentezonnetje op de Dam. De mensen lieten aan de regering en meer speciaal aan minister Dekker weten tegen het vrij zweven van de huren te zijn. De weersverwachting had wat meer mogen meewerken.

  Zaterdag 3 juni staan wij er gewoon weer!

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 8 april 2006

  ‘Gezondheidsklachten door zendmast zitten tussen de oren’

  LEEUWARDEN – De gezondheidsklachten van mensen die last zeggen te hebben van zendmasten in de buurt, zitten tussen de oren. Volgens Hugo Kroeze, expert op het gebied van radiostraling bij het Universitair Medisch Centrum in Utrecht, wordt de angst voor zendmasten aangewakkerd door kwakzalvers, maar ontbreekt elk flintertje bewijs dat het schadelijk is. ,,De klachten zijn er wel, maar die mensen worden ook ziek als die antenne uit staat.”

  Hij sprak gisteravond op het Leeuwarder stadhuis tijdens een hoorzitting over de komst van een 120 meter hoge zendmast voor digitale tv op industrieterrein De Hemrik. De kwestie staan maandag op de agenda van de commissie stadsontwikkeling.

  ,,De stralingsenergie die van de zon komt is ettelijke malen sterker dan radiogolven. Als die al schadelijk waren, zouden we niet kunnen leven”, aldus Kroeze. ,,Van een mobieltje bij je oor kunnen je hersens hooguit 0,12 graden warmer worden. Het verschil is al groter als je een hoed op zet.”

  Bouwbioloog Michiel Haas dacht er anders over. Concentratieproblemen, hogere bloeddruk en kanker zouden bijvoorbeeld allemaal vaker voorkomen in de buurt van zendmasten. Net als Kroeze haalde hij een trits onderzoeken aan. ,,Er zijn wel eens meer missers geweest. Ooit dacht ook niemand dat asbest schadelijk was.” Frans van Velde uit Den Haag zei weer te kunnen slapen nu hij in een stralingsvrije kooi sliep.

  Wacht daarom met plaatsen tot duidelijk is dat het geen kwaad kan, adviseerde Haas. Verschillende raadsleden, onder wie Addy Stoker van de ChristenUnie en Farshad Bashir van de SP leken het met hem eens. Piet van der Wal van PAL/GroenLinks: ,,Ik vind het verhaal van Kroeze veel geloofwaardiger. Maar je kunt er niet voor weglopen dat sommige mensen hier een fobie voor hebben.”

  Bron: Leeuwarder Courant, 30 maart 2006

  GEHOORD EN GEZIEN

  HET KERSVERSE – en piepjonge – SP-raadslid Farshad Bashir zit er niet voor spek en bonen. Tijdens zijn eerste vergadering van de commissie welzijn kondigde hij al een motie aan over de minimum hoeveelheid speelruimte die elke wijk moet hebben. Hij kreeg meteen steun toegezegd van de fracties van FNP, PAL/GroenLinks en CDA. ,,Alle fracties zijn het met me eens!”, constateerde hij ietwat beduusd.

  Bron: Leeuwarder Courant, 23 maart 2006

  Elektra- en gasafsluitingen worden in kaart gebracht

  In een inventarisatie van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) onder schuldhulpverlenende instanties bleek vorige maand dat duizenden Nederlanders zonder gas en elektra leven en aantal zitten zelfs zonder stromend water. Hun inkomen is zo laag dat ze de heraansluitingskosten niet kunnen betalen. SP stelde tijdens de commissievergadering welzijn vragen hierover aan wethouder Van Mourik.

  SP-raadslid Farshad Bashir: “Mijn fractie is van mening dat leven zonder gas, elektra of water door financieële omstandigheden onmenselijk is en dat er iets hieraan gedaan moet worden. Volgens de NVVK zullen de komende tijd deze aantallen alleen maar toenemen. Mijn fractie is verbijsterd over de verwachtingen van NVVK.”

  Bashir wilde weten hoeveel mensen afgesloten zijn van gas en elektra. “Ziet u mogelijkheden, en zo ja welke, om deze mensen te helpen om in de eerste plaats te voorkomen dat ze afgesloten worden en als ze afgesloten zijn de periode van afsluiten zo kort mogelijk te houden?”, vroeg Bashir.

  Wethouder Van Mourik gaat nu de situatie in kaart brengen.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 23 maart 2006

  SP heeft zin in plek in nieuwe Leeuwarder college

  Door: Lennert Bakker

  Leeuwarden- De PvdA, met vijftien zetels de grootste partij in Leeuwarden, houdt de deur open voor de SP in de collegeonderhandelingen. Tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering van de nieuwe periode is Skelte Brouwers aangesteld als informateur. Hij zal met alle partijen gaan praten en waarschijnlijk volgende week een advies geven.

  Amerins Dikken (PvdA) wil een college van drie partijen vormen. Een ‘links’ college zou kunnen bestaan uit PvdA, PAL/GroenLinks en de SP. Met 23 van de 37 zetels zou het college een ruime meerderheid in de raad vertegenwoordigen. SP-fractieleider Freerk Kalsbeek gaf aan dat zijn partij wel wil ‘meeregeren’, “We lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheden”, aldus Kalsbeek. Wanneer de SP in het college komt zou Leeuwarden de jongste wethouder ooit, kunnen krijgen. Farshad Bashir (SP) was 18 jaar, twee maanden en twee dagen op de dag van zijn installatie. Lilian Marijnissen (SP) was het jongste raadslid ooit, bij haar installatie in Oss was ze precies 18 jaar en twee maanden. Piet van der Wal (PAL/GroenLinks) vroeg zich af of de Leeuwarder SP-fractie wel ‘goedkeuring’ van Jan Marijnissen had om in het college te gaan zitten. Kalsbeek antwoordde hierop dat Marijnissen zich niet overal mee bemoeit. Van der Wal kreeg geen antwoord op de vraag hoe een SP-wethouder projecten kan uitvoeren waar de SP tegengestemd heeft. Het betoog van Thea Koster (CDA) in het tv-programma Buitenhof heeft de linkse partijen overtuigd van het sociale gezicht van CDA-Leeuwarden. Van der Wal complimenteerde Koster met haar optreden in het programma.

  Burgemeester Geert Dales waarschuwde voor de voorspelde krimp van de Friese bevolking de komende tijd. “De krimp zal grote negatieve gevolgen hebben voor Leeuwarden” zei hij in zijn toespraak aan de nieuwe raad. “Het is geen luchtfietserij, er moet de komende vier jaar over nagedacht worden, anders zijn we te laat”, aldus Dales. Hij hoopt dat er deze periode minder raadsleden zullen vertrekken. Vorige periode stopten dertien raadsleden er voortijdig mee.

  Bron: liwwadders.nl, 17 maart 2006

  Jongste raadslid treedt aan

  Foto: LC/Niels Westra

  LEEUWARDEN – Met zijn achttien jaar is Farshad Bashir uit Leeuwarden het jongste raadslid van Nederland, dat gisteren werd beëdigd. De in Afghanistan geboren Bashir zit voor de SP in de Leeuwarder raad. In 1997 vluchtten zijn ouders naar Nederland, waar het gezin in 2002 het Nederlanderschap kregen. Farshad zit op het VWO in Sneek en wil later natuurkunde in Groningen gaan studeren. Politiek is een hobby van hem. Op de kandidatenlijst van de SP stond hij tweede. De partij won in Leeuwarden een zetel en zit nu op vier in totaal.

  Bron: Leeuwarder Courant, 17 maart 2006

  Jongste raadslid benoemd in Leeuwarden

  Van onze correspondent

  LEEUWARDEN – In Leeuwarden is donderdagavond het jongste raadslid van Nederland benoemd. De SP’er Farshad Bashir was op de dag van zijn beëdiging 18 jaar en 61 dagen. In Nieuwerkerk aan den IJssel werd ook een jong raadslid benoemd. Zij is vier maanden ouder dan Bashir.

  Foto: Laurens Aaij (ANP)

  Bashir woont negen jaar in Nederland. Hij werd op 14 januari 1988 geboren in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Na de arrestatie en de gevangenschap van zijn vader, die hoofdredacteur was van een krant, besloten zijn ouders in 1997 naar Nederland te vluchten. Het gezin kreeg in 2002 het Nederlanderschap en ging in het Friese dorpje Mantgum wonen.

  Het raadslid in Nieuwerkerk aan den IJssel is de 18-jarige PvdA’er Karin Slooters. Zij is op 26 september 1987 geboren en stond op de achtste plaats van de kandidatenlijst, maar kwam toch in de raad. De PvdA in Nieuwerkerk aan den IJssel heeft vier zetels.

  De coalitievorming in Nieuwerkerk is nog niet rond. Of de driemanscombifractie CU/SGP deel zal uitmaken van het nieuw te vormen college is nog open, zo liet G. C. Westmaas van de CU/SGP desgevraagd weten.

  Bron: Reformatorisch Dagblad, 17 maart 2006

  SP wil deelname aan college met herkenbare SP-punten

  Donderdag 16 maart is de SP-fractie beëdigd. Arie Visser, Freerk Kalsbeek, Trijntje Buma en Farshad Bashir legden de eed of de belofte af. Na de installatie werd een debat gevoerd over de verkiezingsuitslag en de collegesamenstellingen. Namens de SP voerde fractievoorzitter Freerk Kalsbeek het woord.

  Al snel werd duidelijk dat de PvdA eerst een informatieronde wil houden voordat men overgaat op de formatie. In de komende weken worden er met alle partijen gesprekken gehouden. Freerk Kalsbeek benadrukte dat de SP bereid is haar verantwoordelijkheid te nemen.

  Piet van der Wal van PAL/GroenLinks besteedde een groot deel van zijn betoog aan de SP. Samenwerking met de SP lijkte voor hem niet realistisch. Hij verweet de SP centralisme en vroeg zich af of Jan Marijnissen wel toestemming gegeven heeft voor SP-collegedeelname in Leeuwarden. SP-er Kalsbeek antwoordde hierop dat Marijnissen wel onze fractievoorzitter in de Tweede Kamer is, maar dat hij zich niet overal mee bemoeit.

  De SP kiest in Leeuwarden voor een progressieve coalitie maar niet ten koste van alles. Volgens Kalsbeek spreekt het hierbij voor zich dat de SP bij eventuele onderhandelingen, “de resultaten zal spiegelen aan haar kernvisie: de menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.” De SP zal alleen deelnemen aan een coalitie als er een collegeprogramma ligt met voldoende herkenbaarheid van SP standpunten.

  Volgens de SP zijn de verliezers en winnaars van 7 maart voor een belangrijk deel niet afgerekend op de lokale prestaties maar op landelijk beleid. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat de bijstandsuitkeringen te laag zijn. “Als Gemeente Leeuwarden moeten we dan ook bij onze fracties in de Tweede Kamer aandringen op een verhoging van het sociaal minimum.” aldus Freerk Kalsbeek. Voor Leeuwarden moet het armoede beleid “er minimaal op gericht zijn dat een voedselbank in Leeuwarden niet meer nodig is.” voegde Kalsbeek eraan toe.

  De SP heeft een duidelijk andere kijk op het oplossen van verkeersproblemen dan de voormalige coalitie. Kalsbeek: “Wij zetten meer in op transferia en op het openbaar vervoer. Hiermee ga je ook de uitstoot van fijn stof en CO2 tegen. Helaas hebben bezuinigingen van het Rijk op het openbaar vervoer een negatieve invloed op de bereikbaarheid van Leeuwarden.”

  Kalsbeek hield ook een pleidooi voor anders bouwen. “Er is niets op tegen om te bouwen voor de midden en hogere inkomens maar je moet daarbij de sociale woningbouw niet vergeten. En zeg nou zelf. De Bullepolder tegenwoordig Blitsaert genoemd, een wijk voor de rijken? Is daar behoefte aan? De laatste cijfers zeggen van niet. Waar wel behoefte aan is en komt is aanpasbaar en levensloopbestendig bouwen. Wat de SP betreft moeten we ons daar dan ook op richten.”

  Afsluitend benadrukte de SP-fractievoorzitter nogmaals dat de SP kiest voor een progressieve coalitie, “maar niet ten koste van alles.”

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 17 maart 2006

  Freerk Kalsbeek gekozen tot fractievoorzitter SP Leeuwarden

  De SP-fractie in Leeuwarden heeft Freerk Kalsbeek verkozen tot voorzitter van de nieuwe SP-fractie in de gemeenteraad. Hij was al fractievoorzitter vanaf maart 2002. Tevens was hij voor de tweede keer lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart.

  Kalsbeek is een gemotiveerde politicus die met de drie andere leden van zijn fractie in de raad pal zal staan voor de speerpunten van de SP in de afgelopen verkiezingscampagne.

  Freerk Kalsbeek zal naast fractie-voorzitterschap ook de raadscommissies Bestuur en Middelen, Welzijn en Stadsontwikkeling doen. Een raadscommissie bereidt de besluitvorming voor de raadsvergadering voor.

  In de raadscommissie Bestuur en Middelen (politiek bestuur, publieke dienstverlening, veiligheid, openbare orde en handhaving, economie en toerisme en algemene dekkingsmiddelen) zullen tevens Atze Boomstra en Bert Bisschop (reserve) plaatsnemen.

  In de raadscommissie Welzijn (onderwijs, zorg en opvang, werk en inkomen, cultuur en sport) zullen ook de raadsleden Farshad Bashir en fractie-secretaris Arie Visser plaatsnemen.

  In de raadscommissie Stadsontwikkeling (woon- en leefomgeving, ruimtelijke ordening, wonen, milieu en infrastructuur/bereikbaarheid) zal de SP ook vertegenwoordigd worden door raadslid Trijntje Buma, Simon van der Meer en fractie-assistente Astrid van der Berg.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 16 maart 2006

  Politiek is hobby voor jongste raadslid Bashir

  LEEUWARDEN (ANP) – Hij is met zijn achttien jaar en 61 dagen donderdagavond als jongste raadslid in Nederland beëdigd. Maar SP’er Farshad Bashir uit Leeuwarden wordt een beetje moe van alle vragen over zijn leeftijd. “Bijna alle interviews gaan over mijn leeftijd. Ik hoop dat ik nu ook mijn politieke punten naar voren kan brengen”, aldus de vwo-student.

  Foto: Laurens Aaij (ANP)

  Bashir is negen jaar in Nederland. Hij werd op 14 januari 1988 geboren in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Na de arrestatie en gevangenschap van zijn vader, die hoofdredacteur was van een krant, besloten zijn ouders in 1997 naar Nederland te vluchten.

  De familie kreeg in 2002 het Nederlanderschap en ging in het Friese dorpje Mantgum wonen. Bashir zit op school in Sneek, en met succes. “Ik moet in mei eindexamen doen, maar dat ga ik wel halen.

  Ik sta gemiddeld een zeven”, aldus Bashir. Hij wil natuurkunde aan de universiteit in Groningen gaan studeren. “De moderne natuurkunde, de kwantummechanica vind ik interessant.”

  Bashir heeft eigenlijk maar één hobby: politiek. “Ik kwam in 2002 op straat SP’ers tegen en ik probeerde eerst heel sceptisch te doen om hun mening te horen. Maar het bleek dat we het over veel punten eens waren. Daarna ging het heel snel. Ik kreeg een brief thuis of ik met Rood, de jongerenorganisatie van de SP, wilde meedoen met het oprichten van een afdeling in Leeuwarden. Daar ben ik secretaris geweest en in 2004 ben ik doorgestroomd naar de SP in Leeuwarden.”

  Bashir stond tweede op de kieslijst van de SP en zag zijn partij van drie naar vier zetels groeien. Maar hij was sowieso met voorkeurstemmen in de raad gekomen. “Ik heb 408 stemmen gekregen en 280 voorkeurstemmen waren genoeg.” Volgens Bashir verklaren vooral de vele acties en gesprekken met mensen in de wijken het succes van hem en zijn partij.

  In Leeuwarden is met de PvdA en PAL/GroenLinks een links college mogelijk. Mocht het zover komen dan wil Bashir nog geen wethouder worden. “Ik heb maar één kans om te studeren, dat wil ik eerst doen.”

  Bashir heeft uitgesproken ideeën over politiek-inhoudelijke zaken. “De voedselbank in Leeuwarden moet overbodig worden, want het is schandalig dat zoiets in een rijk land als Nederland bestaat. Daarom moeten er meer middelen voor de bijzondere bijstand komen. En er is veel werkloosheid in Leeuwarden. De lasten voor middenstanders moeten omlaag. Vooral voor de K in MKB zetten we ons in.”

  Bron: ANP, 16 maart 2006

  Raadsleden donderdag eerste bijeenkomst

  RIJSWIJK (ANP) – Gemeenteraadsleden in 419 gemeenten komen donderdag voor het eerst sinds de verkiezingen op 7 maart bijeen. Woensdag was de laatste dag dat de oude raad ’in dienst’ was.

  Ieder raadslid, nieuw of herkozen, moet donderdag de eed of verklaring en belofte afleggen. Ook kan het zijn dat er nieuwe wethouders worden benoemd, maar in nog maar weinig gemeenten zijn de onderhandelingen over een nieuw college al afgerond.

  In Goes is er al wel een coalitie, die al een dag na de verkiezingen tot stand kwam. Verwacht wordt dat zeker honderd mensen zullen protesteren voor de vergadering, omdat PvdA buiten het college werd gehouden. CDA, SGP/ChristenUnie en de VVD sloten een akkoord, voordat de PvdA, de grote winnaar, de besprekingen kon openen. De demonstranten beschuldigen de coalitiepartners van achterkamertjespolitiek.

  In Leeuwarden zal de meeste aandacht uitgaan naar Farshad Bashir, het jongste raadslid dat donderdag wordt geïnstalleerd. Het SP–raadslid veroverde zijn plek met ruim vierhonderd stemmen.

  Wie de nieuwe gemeenteraad in Vught gaat installeren, was woensdagavond nog een grote vraag. De eerst aangewezene, burgemeester J. de Groot, zegde eerder deze week zonder opgaaf van reden af voor het afscheid van de vertrekkende raadsleden.

  Een gemeentewoordvoerder kon woensdag nog niet met zekerheid zeggen of de burgemeester donderdagavond wél aanwezig is. De Groot kom naar verwachting in de loop van dondermiddag met een verklaring.

  Bron: Reformatorisch Dagblad, 15 maart 2006

  WieWatWaar; Farshad Bashir

  De Friese vwo-eindexamenscholier Farshad Bashir (18), die voor de SP met 408 voorkeurstemmen in de raad van Leeuwarden komt, wordt het jongste raadslid van Nederland. Bij zijn installatie zal hij 18 jaar, 2 maanden en 2 dagen oud zijn. Het jongste raadslid ooit gekozen is Lilian Marijnissen, ook SP, die bij de vorige verkiezingen in 2002 twee dagen jonger was.

  Bron: de Volkskrant, 09 maart 2006

  Farshad wil voedselbank overbodig maken

  SP’er jongste raadslid in Nederland

  GOOS BIES

  Leeuwarden – Nu zit hij nog in klas zes van het vwo op RSG Magister Alvinus in Sneek, na de zomervakantie gaat hij natuurkunde studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor Farshad Bashir vormt de studie geen enkele belemmering om voor de Socialistische Partij plaats te nemen in de gemeenteraad van Leeuwarden. De jongen die op 14 januari achttien jaar werd, geldt voor zover bekend straks als het jongste raadslid van Nederland.

  Farshad Bashir raakte drieënhalf jaar geleden geïnteresseerd in de politiek door de moord op Pim Fortuijn, en de vele maatschappelijke discussies die daarop losbarsten. Toen hij gevraagd werd voor een verkiesbare plek op de lijst voor SP Leeuwarden, besloot Bashir dat te doen. “Ik blijf ook hier wonen en ga niet op kamers in Groningen.”

  Negen jaar geleden kwam de in Afghanistan geboren Bashir met zijn vader naar Nederland. Een jaar later volgden moeder en broertje. Het gezin vluchtte omdat vader vanaf 1992 politiek gevangen was, eerst onder het bewind van de Mudjaheddin en later van de Taliban, vertelt Bashir. “Alleen omdat hij journalist was.” Om die reden is hij óók politiek bewust. “Maar ik voel mij echt een Nederlander. Een Liwadder. Zo ga ik in de raad zitten, niet als allochtoon.”

  De SP spreekt Bashir aan, omdat die partij volgens hem opkomt voor “gewone mensen”. “Wij gaan naar de mensen toe, dat zie je bij andere partijen niet. Gewoon de wijk in met gewone mensen babbelen.”

  Wat de kiezers van Bashir in de gemeenteraad kunnen verwachten? “Ik ga me ervoor inzetten om de voedselbank overbodig te maken. Nederland is een rijk land, daarin moeten sociale voorzieningen beter geregeld worden.” De vwo-scholier, die in Sneek op school zit omdat het gezin tot vorig jaar in Mantgum woonde, wil verder wat doen voor jongeren in Leeuwarden. Voor meer ruimtes zorgen waar zij elkaar kunnen ontmoeten. Maar ook gaat hij met zijn partijgenoten actievoeren tegen Nieuw Zaailand, een project dat voorziet in tientallen woningen en winkels en een Fries Museum op het Leeuwarden plein. “Een prestigeproject. Je kunt het geld beter stoppen in sociale voorzieningen.”

  Bron: Friesch Dagblad, 9 maart 2006

  Ruim tweehonderd debutanten gekozen

  Van onze verslaggever

  LEEUWAREN – Door de flinke verschuivingen in de politieke verhoudingen maken meer dan tweehonderd kandidaten hun debuut in de Friese gemeenteraden. Het aantal kan nog oplopen naarmate de tientallen gekozen wethouders hun oude bestuursfunctie weer terug weten te krijgen.

  Het meeste verse bloed komt van winnaar PvdA, die waarschijnlijk meer dan honderd nieuwe politici laat beginnen. In dertien gemeenten is meer dan de helft van de gemeenteraad nieuw.

  Onder de 555 gekozen raadsleden zijn 144 vrouwen en 411 mannen. Hun gemiddelde leeftijd is respectievelijk 51 en 47 jaar. Gemeentebelangen, VVD en FNP leveren door de bank genomen oudere raadsleden af. De tien Friese SP’ers zijn het jongste smaldeel. De oudste gemeenteraad wordt die van Littenseradiel (gemiddeld 55 jaar), de jongste is de raad van Dongeradeel (gemiddeld 44 jaar).

  De leeftijdsverschillen zijn enorm. Johannes de Vries (74) van Gemeentebelangen Lemsterland en Willemijn van der Werf-Snelder (67) van de ProWûn Wûnseradiel zouden best de pake en beppe kunnen zijn van Fernande Teernstra (23) van het CDA in Bolsward en de achttienjarige SP’er Farshad Bashir uit Leeuwarden.

  Bron: Leeuwarder Courant, 8 maart 2006

  Achttienjarige SP’er Bashir combineert raad met school

  LEEUWARDEN – Toen de rest van de Leeuwarder SP-fractie gisteravond in de kroeg nog druk aan het feestvieren was, zat de achttienjarige nummer twee van de lijst, Farshad Bashir, op de fiets naar huis. Vandaag zit het debuterende raadslid namelijk gewoon weer in de schoolbanken van RSG Magister Alvinus in Sneek, waar hij dit jaar vwo-examen doet. Bashir is het jongste raadslid in Friesland.

  ,,School en raadswerk mogen elkaar niet bijten’’, zegt Bashir. ,,Maar gelukkig leer ik makkelijk. Met een relatief kleine inspanning kan ik ook goede cijfers halen.’’ De jonge SP’er kan dat weten, omdat hij de afgelopen drie jaar politiek al erg actief was. Zo was hij de laatste jaren veel tijd kwijt aan platform Keer het Tij. Bashir krijgt binnen de fractie de portefeuille welzijn. ,,Lekker veel bij mensen op bezoek’’, aldus de achttienjarige.

  Bron: Leeuwarder Courant, 8 maart 2006

  Leeuwarden heeft met Farshad het jongste raadslid

  Leeuwarden – Farshad Bashir wordt het jongste raadslid van Nederland. De SP heeft bij de verkiezingen gisteravond in Leeuwarden een zetel gewonnen en krijgt er straks vier. Farshad, examenkandidaat op het vwo, werd op 14 januari achttien en is daarmee volgens de locale SP-afdeling het jongste raadslid van Nederland. Hij kreeg gisteren 408 voorkeurstemmen.

  Farshad zal bij zijn installatie als raadslid 18 jaar, 2 maanden en 2 dagen oud zijn. Hiermee wordt hij het een na jongste raadslid ooit. Het jongste raadslid ooit is SP’er Lilian Marijnissen. Zij was bij haar installatie vier jaar geleden 18 jaar en precies 2 maanden oud.

  Bron: Friesch Dagblad, 8 maart 2006

  Farshad Bashir jongste raadslid van Nederland

  De SP heeft de verkiezingen in Leeuwarden gewonnen, we hadden 3 zetels en nu hebben we 4 van de 37 zetels. Een van de gekozenen is de 18-jarige Farshad Bashir. Hij wordt het jongste raadslid van Nederland. Bij de gemeenteraadsverkiezingen haalde Farshad Bashir 408 voorkeurstemmen.

  Farshad (geboren op 14 januari 1988) is naast de jongste ook een van de weinige tieners die verkiesbaar was. De SP kende ook de meeste twintigers op de kandidatenlijsten.

  Farshad zal bij zijn installatie als raadslid 18 jaar, 2 maanden en 2 dagen oud zijn. Hiermee wordt hij het een na jongste raadslid ooit. Het jongste raadslid in de periode 2002-2006, en tevens het jongste raadslid ooit, is SP’er Lilian Marijnissen. Zij was bij haar installatie 18 jaar en precies 2 maanden oud.

  Farshad zit in het examenjaar van VWO. In de gemeenteraad zal zij zich vooral gaan bezighouden met zaken die betrekking hebben op jongeren, maar ook onderwijs, zorg, werk en inkomen, cultuur en sport.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 8 maart 2006

  4 zetels voor SP Leeuwarden

  De SP heeft 4 zetels veroverd bij de gemeenteraadsverkiezingen van Leeuwarden, we hadden eerst 3 (van de 37) zetels. De overwinning is niet opmerkelijk, het is het resultaat van vier jaar hard werken!

  De gekozen raadsleden worden hieronder voorgesteld.

  Freerk Kalsbeek (met 2.578 voorkeurstemmen gekozen)

  Freerk Kalsbeek (49 jaar) is geboren in de gemeente Skasterlan. Sinds 1997 is hij lid van de SP. De afgelopen jaren was hij binnen de SP-afdeling Leeuwarden onder anderen actief binnen het bestuur, de hulpdienst en de fractie. Vanaf 1998 is hij raadslid voor de SP in Leeuwarden. En vanaf maart 2002 is hij fractievoorzitter. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 en 2006 was hij de lijsttrekker.

  Trijntje Buma (met 761 voorkeurstemmen gekozen)

  Trijntje Buma is 28 jaar, geboren in Leeuwarden. Momenteel studeert ze Sociale-Geografie en schrijft ze haar doctoraalscriptie met als afstudeerspecialisatie Geografie van Ontwikkelingslanden. Sinds begin 2000 is ze lid van de SP en bij de vorige gemeenteraads- en Tweede Kamer-verkiezingen heeft ze ook actief mee geholpen met verkiezingsfolders verspreiden. Met de SP wil ze werken aan een rechtvaardige wereld waar mensen waardig leven mogen en waarin mens, dier en milieu centraal staan.

  Farshad Bashir (met 408 voorkeurstemmen gekozen)

  Farshad Bashir (18 jaar) woont vanaf januari 1998 in Friesland. Sinds juli 2002 is hij lid van de SP en was vanaf het begin van zijn lidmaatschap actief. Eerst een jaartje bij ROOD en daarna nog een tijdje in de werkgroep BWL. Daarnaast heeft hij ook een jaar in de Jeugdraad van Littenseradiel gezeten. Hij is op dit moment scholier.

  Arie Visser (met 98 stemmen gekozen)

  Teleurgesteld in het CDA, verraden door Wim Kok van de PvdA, ontdekte Arie Visser in 1997 de Socialistische Partij. Drie maanden later was Arie Visser de eerste voorzitter van de SP afdeling Leeuwarden. Sindsdien is hij actief, ook als raadslid. Hij zet zich in waar dat nodig is en dat doet hij voor honderd procent.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 8 maart 2006

  Jongste raadslid in Leeuwarden

  Door onze correspondent

  Leeuwarden, 8 maart. De 18-jarige Farshad Bashir uit Leeuwarden wordt het jongste raadslid van Nederland. De vwo-scholier stond tweede op de SP-lijst in de Friese hoofdstad en haalde 408 voorkeursstemmen. Bashir wil zich vooral bezighouden met het armoedeprobleem. “Het is jammer dat er ook in Leeuwarden een voedselbank nodig is.” Bashir is geboren in Afghanistan en vluchtte in 1997 met zijn ouders naar Nederland. Hij is het op een na jongst gekozen raadslid aller tijden. De PvdA was in het van oudsher rode Leeuwarden de grote winnaar. De sociaal-democraten gingen van tien naar vijftien zetels en zijn veruit de grootste partij in de raad.

  Bron: NRC Handelsblad, 8 maart 2006

  SP stemmers bedankt!

  De afgelopen maanden heeft de SP afdeling Leeuwarden een keiharde campagne gevoerd. Onder leiding van campagneleider Arie Visser heeft het campagneteam de SP in de stad en de dorpen van onze gemeente op de kaart gezet. We waren op straat, we voerden vele debatten, we hebben in sommige wijken huis-aan-huis aangebeld en we hebben 30.000 folders verspreid.

  De verkiezingsavond op 7 maart was spannend. Heel veel SP-ers hadden zich verzameld in Tim’s Tapperij om feest te vieren. Er viel ook feest te vieren, we hadden 3 (van de 37) zetels en nu hebben we 4 zetels. We hebben 4.576 stemmen (11,12%) gehaald en kunnen ons nu de vierde partij van Leeuwarden noemen.

  Het werk gaat nu dus beginnen. Freerk Kalsbeek, Trijntje Buma, Farshad Bashir en Arie Visser zullen ervoor zorgen dat de zaken waar de SP voor wenst op te komen op de agenda komen en blijven. Het gaat er nu om de afdeling verder te versterken met nieuwe leden en zichtbaar te blijven in de stad en al onze dorpen. Het aloude standpunt van de SP: geen fractie zonder actie -geldt ook voor de Friese hoofdstad.

  Namens de afdeling en de kersverse fractie willen we alle SP-stemmers van harte bedanken. Ook de mensen die folders rond hebben gebracht, flyers hebben uitgedeeld, het debat zijn aangegaan en al die anderen willen we bedanken. Jullie gaan veel van ons horen!

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 8 maart 2006

  Enquete: raad kiest Van der Wal (PAL/GroenLinks) als beste raadslid Leeuwarden

  Nog een paar dagen en dan weten we wie onze gemeente de komende vier jaar bestuurt. We geven de macht in handen van raadsleden die we nauwelijks kennen. Want wie zijn Esther Keizer, Arco van Daalen, Farshad Bashir en Eric Prins? Straks zitten ze in de raad en ze beslissen over fietspaden, drugsopvang en speeltuinen, maar wat voor mensen zijn het? Kennen we de kwaliteiten, de ambities en de denkbeelden van Jan Krol, Yvonne Bleize, Victor de Wolff, Karen Vasbinder-Van Loon? Eén conclusie is te trekken: de meerderheid van de raad bestaat uit mensen die ons totaal onbekend zijn. Dat is niet anders dan het ooit is geweest. Tijd voor een modern zelfonderzoek. Een onderzoek naar de kwaliteit van de gemeenteraad door de meest direct betrokkenen: de raadsleden zelf.

  Het idee

  Een Leeuwarder raadslid bracht ons op het idee: zoek eens uit wat de raadsleden nu zelf vinden van hun collega’s. Laat de raad eens oordelen over de eigen raad. Het Stadsblad Liwwadders nam de uitdaging aan. We lieten ons eerst informeren door het raadslid om een beetje in de sfeer te komen. Al snel ontstond een mooie vragenlijst; de uiteindelijke lijst hielden we voor ons. Ook is er een gesprek geweest met de twee raadsgriffiers om eens te kijken wat die van ons plan vonden. Ook hier ontvingen we bruikbare suggesties zonder de uiteindelijke vragenlijst te openbaren.

  Het onderzoek

  Op 14 januari werd de lijst met een begeleidend schrijven collectief per e-mail naar de 37 Leeuwarder raadsleden verzonden. Binnen enkele uren kregen we de eerste reacties, een aantal per mail en een aantal per post. We hadden de raadsleden de keuze gegeven anoniem of niet-anoniem te reageren. De meerderheid koos ervoor om anoniem de lijst in te leveren. Hoewel de vaart er bij de start direct inzat hadden we op de dag voor de sluiting een teleurstellend aantal reacties binnen. We konden er overigens al enkele aardige conclusies uit trekken maar we vonden het onvoldoende om een stevig beeld neer te zetten. Opnieuw werd per mail verzocht om de lijsten in te leveren om een goed beeld te krijgen. We daagden de raadsleden uit om mee te doen met de opmerking: altijd een oordeel over van alles en nog wat en nu geen oordeel over uw raad? Dit kan toch niet waar zijn? Bovendien lieten we doorschemeren ook nu al aardige conclusies te kunnen trekken. Dus, wie die conclusies nog wilde beïnvloeden moest snel reageren. Het resultaat was bemoedigend: 44 procent van de raad heeft gereageerd zodat we zonder enige reserve kunnen spreken van een betrouwbaar – representatief – onderzoek. Een enkeling liet overigens weten niet mee te zullen doen omdat men niet wenste te oordelen over personen. We vonden dit een merkwaardige opvatting, maar vooruit. Een paar raadsleden hebben gebruik gemaakt van ons aanbod om over de lijst te corresponderen. Dit aanbod heeft geleid tot verduidelijking onzerzijds over onze toezegging er een gebalanceerd verslag van te maken. Wanneer er te weinig antwoorden op een bepaalde vraag zouden binnenkomen, zou deze terzijde worden gelegd, zo meldden we de vragenstellers.

  De uitslag:

  Beste raadslid van Leeuwarden: Piet van der Wal (PAL/GroenLinks)
  Beste volksvertegenwoordiger: Jan van Olffen (PvdA)
  Beste debater: Gerben Hoogterp (PAL/GroenLinks)
  Meest geduchte tegenstander: Aukje de Vries (VVD)
  Grootste aanstormend talent: Tamara Bok (PvdA)
  Grootste carrièrezoekers: Thea Koster (CDA) en Aukje de Vries (VVD)
  Best geklede raadslid: Douwe Kiestra (VVD)

  Als beste raadslid van Leeuwarden komt Piet van der Wal (PAL/GroenLinks) tevoorschijn. Hij wordt op de voet gevolgd door Klaas Zwart (PvdA) en Gijs Jacobse (NLP). Piet van der Wal laat ruimte aan zijn fractie, komt zelf ook met ideeën, heeft veel invloed voor een kleine partij. Andere opmerkingen: is evenwichtig, houdt zich niet bezig met populistische prietpraat, heeft kennis van zaken en heldere standpunten. Ook voor Klaas Zwart geldt dit laatste. Hij kan goed argumenteren. Over Jacobse wordt gezegd: hij onderhandelt goed met andere partijen, is een goed spreker en heeft gezag. Als hij spreekt luistert iedereen, aldus een inzender.

  Wie is het slechtste raadslid van Leeuwarden? Als we alle genoemde namen zouden vermelden zou de lijst uit meer dan de helft van de raad bestaan. Een echte uitschieter wordt niet genoemd.

  Wie is een echte volksvertegenwoordiger? Eén naam komt hier scherp naar voren: Jan van Olffen (PvdA). Ook Gea Dames (CDA), John Stoelinga (NLP), Katie Dolstra (LL), Andries de Haan (PvdA), Wyb Feddema (VVD) en Sybren Posthumus (FNP) worden genoemd, maar in mindere mate.

  Wie is de slechtste volksvertegenwoordiger? Wietse Elzinga (D66) krijgt hier de meeste stemmen, maar ook Katie Dolstra (LL), Truus Uiterwijk Winkel (PAL/GroenLinks) en Ramsi el Aridi (VVD) scoren. Elzinga getuigt van zelfkennis en noemt zichzelf.

  Wie is de beste debater? Gerben Hoogterp (PAL/GroenLinks) wordt de als beste debater in de Leeuwarder raad beoordeeld. Gijs Jacobse (NLP) volgt direct hierna. Klaas Zwart (PvdA) werd derde. Een raadslid schreef: Raadsleden debatteren niet, maar ventileren om de beurt een standpunt. Raadslid Gerben Hoogterp doet dat met verve, maar ja, die is predikant.

  Wie is uw meest geduchte tegenstander? Aukje de Vries (VVD) wordt als meest geduchte tegenstander gezien, op de voet gevolgd door Gijs Jacobse (NLP). Aukje de Vries is meteen tegen en heeft daartoe ook redenen en argumenten.

  Wie is het aanstormend talent? Tamara Bok (PvdA) is het onbetwiste aanstormende talent. Zij steekt met kop en schouders uit boven de rest. Ook Thea Koster (CDA) en Gerben Hoogterp (PAL/GroenLinks) worden genoemd.

  Voor wie gaat u rechtop zitten? Gijs Jacobse (NLP) en Jan Atze Nicolai (PAL/GroenLinks) scoren even hoog. De twee hebben een inhoudelijk verhaal te vertellen.

  Wie is een carrièrezoeker? Thea Koster (CDA) en Aukje de Vries (VVD) worden als carrièrezoekers neergezet. In een enkel geval geldt dit overigens niet als een negatieve kwalificatie.

  Wie is de cijferneuker van de raad? Met stip staat Dik Kruithof op één. Hij gaat over de punten en de komma’s. Ook Drewel (CDA), Piet van der Wal (PAL/GroenLinks), Gijs Jacobse (NLP), Sybren Posthumus (FNP) en Douwe Kiestra (VVD) mogen graag met de cijfers stoeien.

  Wie inspireert? Hier worden Cocky van den Hollander (CDA), Thea Koster (CDA), Sybren Posthumus (FNP), Jan Atze Nicolai (PAL/GroenLinks) en Gerben Hoogterp (PAL/GroenLinks) genoemd. Nicolai inspireert soms met een mooi gedicht.

  Welk raadslid heeft een hobby waar hij of zij eens mee moet stoppen? Piet en Puck scoren even hoog. Piet van der Wal (PAL/GroenLinks) ouwehoert te veel. Hij moet ook stoppen met fietsen. ‘Is levensgevaarlijk. Let nooit op de weg.’ Puck van Ulzen (VVD) leest veel te vaak reisgidsen en kookboeken tijdens de raad. Wietse Elzinga (D66) praat te veel over zijn kennis rond ICT en John Stoelinga (NLP) over het Rengerspark en de inrichting van het Bonifatius Hospitaal. Een andere opmerking: ‘het vervelende is dat veel raadsleden politiek als hobby hebben, en daar zouden zij mee moeten stoppen.’

  Welk raadslid heeft de meeste dossierkennis? Piet van der Wal (PAL/GroenLinks) heeft de meeste dossierkennis. Gijs Jacobse (NLP), Gea Dames (CDA), Drewel (CDA), Addy Stoker (CU), Aukje de Vries (VVD) en Dik Kruithof (PvdA) volgen op gepaste afstand.

  Wie heeft de mooiste auto? Daar heb ik geen verstand van, briest de een. Doet niet toe, laat een ander weten. Jan Atze Nicolai (PAL/GroenLinks) wordt genoemd omdat hij juist géén auto heeft. Maar de milieuvriendelijke Prius van Piet van der Wal (PAL/GroenLinks) wordt het meest genoemd. Ook de Rover van Amerins Dikken (PvdA), de Alfa van Aukje de Vries (VVD) en de Volvo van Klaas Zwart (PvdA) worden als mooi gewaardeerd.

  Wie gaat het best gekleed in de raad? Douwe Kiestra (VVD) gaat het best gekleed in de Leeuwarder raad. Zijn naam pronkt op vele ingeleverde formulieren.

  Dit is de eerste echte beoordeling van de raad door de raad. Wat viel bij lezing van de ingeleverde formulieren verder nog op? Bijzonder vonden we dat de drie raadsleden van de SP vrijwel niet genoemd. Niet alleen waren ze de laatste jaren in de raad vrijwel onzichtbaar, zelfs niet in de beoordeling speelden ze geen rol. En wie hadden er in de raad moeten zitten maar kozen een andere professie? Genoemd werden: Andries van Weperen, Andries Veldman (2 x!), Sietske Inberg, Gerard Tonen, Auke de Sloper en Máxima. Dit rijtje illustreert dan ook overduidelijk dat alle lezers hun eigen conclusies mogen verbinden aan de waarde van deze eerste echte beoordeling van de raad door de raad.

  Bron: Liwwadders, 25 februari 2006

  Raak uw stem niet kwijt: gebruik de stemservice van de SP

  Er zijn mensen die op 7 maart a.s. niet kunnen stemmen. Omdat ze op vakantie zijn, elders verblijven, of wellicht ziek zijn. Ook zijn er mensen die problemen hebben met vervoer naar het stemlokaal. De SP organiseert voor de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart een stemservice.

  Met de stemservice is het mogelijk dat men een volmacht afgeeft. SP-leden in de buurt zorgen er dan voor dat uw stem niet verloren gaat! Zeker bij gemeenteraadsverkiezingen – met een traditioneel lage opkomst – geldt dat iedere stem telt!

  Meer weten of een afspraak maken? U kunt contact opnemen met kandidaat-raadslid Farshad Bashir. Contact opnemen kan via telefoon: 06-50487338 of via e-mail.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 15 februari 2006

  CDA ziet het licht met verkiezingen in het zicht

  De huidige armoede in het land is vooral mede mogelijk geworden door het CDA. Immers de helft van de ministers van het kabinet Balkenende II bestaat uit CDA’ers en in de Tweede Kamer is CDA de grootste partij. Maar deze partij trekt de laatste weken in Leeuwarden ten strijde met haar gebalde linkerhand om armoede te bestrijden. Volgens kandidaat-raadslid Farshad Bashir ziet CDA het licht met verkiezingen in het zicht.

  CDA Leeuwarden schopte het zelf zover door tijdens de aftrap van de CDA-verkiezingscampagne inkopen te doen en deze naar de Voedselbank in Leeuwarden te brengen. Volgens Bashir lijkt het er veel op dat in het zicht van de verkiezingen men er alles aan doet om vooral de linkerhand in de schijnwerpers te plaatsen. “De rechterhand wordt dan maar even tot na de verkiezingen onder de tafel in het donker gehouden.”

  In de Tweede Kamer heeft onze partij diverse keren gepleit om de armoede structureel aan te pakken. Zo heeft de SP gepleit om gezinnen met een laag inkomen in 2006 extra op vooruit te laten gaan. Ook heeft SP zich ingezet voor een armoedetoeslag, het verhogen van budget Bijzondere Bijstand, de herinvoering van Categoriale Bijstand, terugtaks om werk te laten lonen en een compensatie voor de stijgende energielasten. Maar steeds heeft het kabinet onze plannen verworpen.

  CDA heeft in strijd tegen armoede vooral aan symptoombestrijding gedaan Zo kreeg de voedselbank in Leeuwarden door een motie van het CDA, die ook door de SP gesteund werd, onlangs een subsidie voor drie jaar. Farshad Bashir: “Ik vind het onthutsend dat we in een rijk land als de onze voedselbanken nodig hebben om iedereen van voldoende voedsel te voorzien.”

  Farshad Bashir hoopt dat het CDA in Leeuwarden druk gaat uitoefenen op de landelijke CDA om de armoede snel en structureel aan te pakken. “Ik hoop niet dat de strijd tegen armoede tot een verkiezingsstunt blijft, ik hoop dat de Leeuwarder CDA de landelijke partij op het matje roept.”

  Dat voedselbanken nodig zijn is dieptriest, een schandvlek op onze moderne samenleving. Echter, zolang de overheid het laat afweten en ze nog niet overbodig zijn, dienen gemeenten meer financiële mogelijkheden te krijgen om de bewonderenswaardige vrijwilligers van de voedselbanken publiek te ondersteunen. Zowel financieel als logistiek. Ondertussen moeten we alles op alles zetten deze initiatieven binnen afzienbare periode volledig overbodig te maken.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 5 februari 2006

  Positieve reacties op Nieuw Zaailand krant

  De SP heeft veel positieve reacties ontvangen op de speciaal uitgegeven krant over Nieuw Zaailand. In minder dan een maand tijd zijn door de vrijwilligers van de SP al meer dan tienduizend kranten verspreid. SP-organisatiesecretaris Farshad Bashir: “De reacties op onze krant zijn heel positief. Veel Leeuwarders wijzen de plannen af en zijn daarom ook blij met onze krant.”

  Volgens Bashir is het niet zo vreemd dat er veel positieve reacties op de SP-krant zijn gekomen. “Niet alleen leeft het onderwerp heel erg, veel mensen zijn ook tegen de plannen. Zo kunnen ze niet begrijpen waarom er tientallen miljoenen euro aan belastinggeld wordt uitgetrokken voor Nieuw Zaailand terwijl er tegelijk zoveel armoede is.”

  Ook maken de mensen zich zorgen over de gevolgen van het Bonnema-legaat, mocht Nieuw Zaailand doorgaan. “Mensen zijn bang dat iedereen die straks geld achterlaat, kan eisen dat er iets in zijn/haar naam gerealiseerd moet worden.” aldus Farshad Bashir.

  De plannen voor Nieuw Zaailand berusten op aannames, zoals de te verwachten bezoekers van het museum, en niet op feiten. Het haalbaarheidsrapport liet zien dat Leeuwarden al veel te veel winkels heeft. En het inkomen van Leeuwarders en omgeving is niet hoog genoeg om te gaan shoppen in de beoogde winkels, of om vaak naar het museum te gaan.

  De SP heeft de huis-aan-huis-krant in een oplage van 15.000 uitgegeven. In de krant komen de Leeuwarder SP-fractievoorzitter Freerk Kalsbeek, de provinciale SP-fractievoorzitter Ad van de Kolk en stedenbouwkundige Thom Zomerschoe aan het woord. Verwacht wordt dat eind deze week alle kranten verspreid zijn.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 30 januari 2006

  ‘Afghanistan heeft onderwijzers nodig’

  Al weken wordt er gediscussieerd over de missie naar de Afghaanse provincie Uruzgan. Moet Nederland wel of niet deelnemen? Politici buitelen over elkaar heen en lijken soms meer bezig met woordspelletjes dan met inhoudelijke argumenten. Maar wat vinden Afghanen in Nederland er eigenlijk van?

  Door Ines Jonker

  Fahim Ziai, woordvoerder van de Unie van Afghaanse Verenigingen in Nederland, stelt dat de meeste Afghanen in Nederland tegen een Nederlandse missie in het zuiden van Afghanistan zijn. ,,We voelen het als onze verantwoordelijkheid om militairen en hun families te waarschuwen tegen de risico’s. De Nederlandse maatschappij kent Afghanistan niet. De politieke spelletjes die in Den Haag worden gespeeld, gaan ten koste van de militairen. Een militaire missie heeft als doel om veiligheid te bevorderen, maar Amerikanen hebben in Afghanistan enorme mensenrechtenschendingen gepleegd en veel gewone burgers gedood.’’
  Ziai is bang dat het slechte imago van de Amerikanen in de regio overgaat op de Nederlanders. ,,Wij kennen de bevolking, die heel anders is dan in het Noorden. In Uruzgan wonen veel analfabeten, veel mensen hebben geen eigen mening en worden makkelijk gemanipuleerd door de Taliban. Wij zijn bang dat deze mensen de Nederlanders straks zien als verlengstuk van de Amerikanen. Als we toch gaan, moet Nederland zich sterk maken voor een goede informatievoorziening terplekke, zodat duidelijk wordt dat de Nederlandse militairen er puur voor de wederopbouw zijn.’’

  Nang Arsala, voorzitter van de Algemene Coördinatieraad van Afghanen in Nederland, is wel voorstander van de missie. ,,Nederland is het vanwege zijn NAVO-lidmaatschap verplicht om mee te doen’’, zegt Nang vanuit Afghanistan, waar hij voor zijn werk is (,,het sneeuwt hier trouwens’’). ,,Bovendien zijn we het verplicht tegenover het Afghaanse volk. Afghanistan is een arm land, iedere investering is nodig. Nederlandse militairen kunnen samen met Australische en Afghaanse soldaten werken aan wederopbouw en stabiliteit in de regio.’’ Arsala erkent dat er risico’s zijn verbonden aan de missie. ,,Het zou een leugen zijn om te zeggen dat het er veilig is. Maar de gevaren worden onder meer veroorzaakt door Pakistanen die in het gebied komen. Nederlandse militairen kunnen voorkomen dat mensen uit Pakistan naar Afghanistan gaan.’’

  Afghaanse tegenstanders van de missie redeneren volgens de voorzitter vooral uit eigenbelang. ,,Afghanen in Nederland die tegen zijn, zijn bang dat als de rust in het land weerkeert, ze teruggestuurd zullen worden.’’

  De voorzitter heeft een duidelijke boodschap aan de Nederlandse volksvertegenwoordigers. ,,Stuur de troepen maar bereid je goed voor. Dus overleg met de NAVO, met de regeringen van Afghanistan en Pakistan en met geestelijken en stamhoofden. Bij dat laatste kan ik helpen. Ik ben hier nu twee dagen en heb al contact gehad met een paar Afghaanse ministers die bereid zijn om de Nederlanders te helpen bij dit overleg en zo de boodschap over te brengen dat Nederlandse militairen niet hetzelfde zijn als Amerikaanse.’’

  Farshad Bashir, achttien jaar en kandidaat -gemeenteraadslid voor de SP in Leeuwarden, vindt dat Nederland niet moet deelnemen. ,,Sinds de Amerikanen daar bezig zijn, is er weinig verbeterd in Uruzgan. Er is alleen maar meer opstand gekomen. Ik denk niet dat er veel verandert als de Nederlanders er naartoe gaan. De Russen zijn er al geweest, en tussen 1992 en 1996 heeft het Afghaanse leger geprobeerd om orde op zaken te stellen en dat is niet gelukt. Waarom zou het de Nederlanders wel lukken?’’ Als Nederland de Afghanen echt wil helpen, moet het volgens Bashir geen militairen maar onderwijzers sturen. ,,Ze hebben daar nu te kampen met een enorme werkloosheid, dat is ook een voedingsbodem voor terrorisme. Die werkloosheid los je niet op door militairen te sturen. Er is vooral behoefte aan hoger opgeleiden zoals ingenieurs, artsen en onderwijzers; die moeten de mensen voorbereiden op de toekomst.’’

  Bron: Leeuwarder Courant, 19 januari 2006

  Missie Afghanistan

  Gisteren heeft de Afgaanse ambassadeur te Brussel een vurig pleidooi gehouden, om alsnog troepen te sturen naar Afganistan. De ambassadeur verzekerde dat de Nederlanders welkom waren in de provincie Uruzgan, en dat de gevaren van terreur niet van dien aard waren zoals men het stelt. Daarnaast verzekerde de ambassadeur dat de Nederlanders bijgestaan zouden worden door de Afgaanse militairen, mocht het tot een treffen komen met de terroristen. De Nederlandse militairen zouden ingezet worden om scholen bruggen en allerlei andere voorzieningen op te zetten. Op Nederland 1 was een debat bezig met minister Kamp waar men probeerde de laatste twijfels weg te nemen over de risico’s van deze missie. Een Jonge Afgaanse man Farshad Bashir had toch zijn ernstige twijfels over het uitzenden van troepen, naar het oorlogsgebied. Hij vergeleek het zenden van troepen als zijnde steun voor het Amerikaanse beleid. Daarnaast verzekerde minister Kamp allen, dat er geen oorlogsgevangenen aan de Amerikanen zouden worden uitgeleverd , ze zouden worden uitgeleverd aan de Afgaanse justitie, waar de garantie werd gegeven dat er geen doodstraf zou worden voltrokken, en de gevangenen in een gevangenis zouden terechtkomen welke de goedkeuring van het Rode Kruis draagt inzake detentieomstandigheden. Ik heb aandachtig zitten luisteren, de ambassadeur stelde ook, dat de mogelijke enkele Nederlandse levens die zouden omkomen in het Afgaanse gebied, de levens van duizenden Afganen zouden redden. Minister Kamp probeerde het gedrag van de Amerikanen goed te praten, door te vertellen dat als de Amerikanen informatie krijgen over een dorp waar mogelijk terroristische cellen zich zouden bevinden, er dan mogelijk met harde hand wordt opgetreden, en deuren worden ingetrapt. Ik ben toch wel benieuwd wat minister Kamp straks gaat vertellen, tegen de moeders van de mogelijk omgekomen militairen, die enkel proberen om orde en rust te herstellen in een gebied wat als gevaarlijk wordt beschouwd.
  Ik ben nog steeds van mening, dat de Amerikanen maar zelf moeten oplossen wat ze veroorzaakt hebben. Om die oorlog te starten, had Amerika de Navo niet nodig, noch de VN. Doch nu wordt een zo grote druk op Nederland gelegd, dat je je afvraagt wat kan Nederland wat de Amerikanen niet kan? En tevens heeft Nederland al een bijdrage geleverd in Irak en Afganistan, waarom gaan de Amerikanen niet de druk opvoeren in andere landen? Ik ben nog steeds van mening, dat Nederland deze keer geen troepen moet sturen naar Afganistan. En als je mij verteld dat we dan de terreurcellen daardoor in stand houden, dan blijkt dat Amerika toch niet zo goed is in het opsporen van terroristen, en de hulp van een piepklein land nodig heeft.

  Bron: Charles Starren, weblog Hoezo, 13 januari 2006

  SP verspreidt huis-aan-huis-krant over Nieuw Zaailand

  De SP gaat via een huis-aan-huis-krant de Leeuwarder bevolking informeren over de plannen voor Nieuw Zaailand. Ook is in de krant de visie van SP verwoord. In de krant komen de Leeuwarder SP-fractievoorzitter Freerk Kalsbeek, de provinciale SP-fractievoorzitter Ad van de Kolk en stedenbouwkundige Thom Zomerschoe aan het woord.

  De SP heeft de krant in een oplage van 15.000 exempelaren uitgegeven. In de krant komen een aantal belangrijke onderwerpen over Nieuw Zaailand aan de orde. Zo wordt ingegaan op het historische karakter van de binnenstad. De risico’s van het plan worden niet vergeten. Want wie garandeert ons dat de dure winkels in het Nieuwe zaailand verhuurd kunnen worden? Dat het Fries Museum op de nieuwe locatie inderdaad twee keer zoveel bezoekers trekt als nu het geval is en geen fiasco wordt? En dat de belastingen voor de bewoners van Leeuwarden en Fryslân niet omhoog gaan om de kosten van dit meer dan 100 miljoen euro kostende project te dekken? De plannen worden daarnaast in een groter perspectief gezet.

  De SP in Leeuwarden zal de komende tijd volop aan de gang met het verspreiden van de kranten. De krant is uitgegeven onder redactie van Erik Fassotte, Imco Veenstra en Farshad Bashir.

  Heeft u deze krant nog niet in de brievenbus gekregen? Klik dan op de link om de hele krant online te lezen.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 7 januari 2006

  Website SP Leeuwarden vernieuwd!

  Sinds kort is Simon van der Meer de webmaster van de website van SP Leeuwarden, hij volgt Lútsen Riedstra op. Daarnaast is het uiterlijk van onze lokale website ietwat veranderd.

  U zult de veranderingen vooral merken aan de bereikbaarheid van de links in de linker- en rechterkolom. Maar de website zal vanaf nu ook vaker ververst worden. De veranderingen zijn nodig, want de website krijgt veel bezoekers. Op dit moment hebben we meer dan honderd unieke bezoekers per dag.

  De website zal ook verder ontwikkeld worden. Er wordt gewerkt aan de mogelijkheden tot interactie, de gebruiksvriendelijkheid en de vormgeving.

  Van der Meer zal ondersteund worden door Farshad Bashir. Bashir zal vooral ervoor zorgen dat nieuwsberichten op de website geplaatst worden.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 2 januari 2006

  Campagneteam SP Leeuwarden gevormd

  In aanloop naar de verkiezingen voor de gemeenteraad is een campagneteam benoemd. Victory-team, zoals het campagneteam heet, zal de bijeenkomsten leiden, zorgen voor de vastlegging van de afspraken en de voortgang van de campagne bewaken. Samen met het bestuur draagt het V-team verantwoordelijkheid voor de hele verkiezingscampagne.

  Het campagneteam heeft als belangrijkste taak om de SP goed op de Leeuwarder kaart te zetten. Er worden diverse acties uitgedacht zodat 2006 het jaar van de SP wordt!

  Het campagneteam bestaat uit de volgende leden: Arie Visser, Trijntje Buma, Simon van der Meer, Farshad Bashir, Erik Fassotte en Imco Veenstra. De voorzitter van het campagneteam is Arie Visser.

  Voor vragen en opmerkingen aan het campagneteam kunt u contact opnemen met Arie Visser.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 2 januari 2006

  Jongeren voeren actie tegen burgemeester Dales

  Al sinds het politieke debat van de Jongeren Adviesraad (JAR) in november en het radio 1 column waarbij burgemeester Dales de jeugd minder kansen toebedicht op een baan als men er niet netjes genoeg uitziet is er een hele discussie losgebarsten. Zowel de jeugd, jongerenwerkers, politiek, werkgevers als burgemeester Dales hebben hun standpunten verwoord in de diverse media. De jongeren grepen de laatste raadsvergadering van 2005 aan om hun verhaal te halen.

  Fractie-ssistente Astrid van der Berg-Dijkstra: “Daartoe hebben ze een website opgericht; demonstreren ze buiten met die petjes op, delen de petjes uit aan raadsleden en spreken in tijdens het burgerhalfuurtje. Netjes in de kleren, keurig bespraakt doen ze hun verhaal; dat ze het niet aardig vinden dat burgemeester Dales hen beticht van slordige verschijning en gedrag en waarom dit niet op de discussieavond van JAR is geuit.”

  Burgemeester Dales haast zich te verklaren dat zijn opmerkingen niet op hen slaan maar in het algemeen over jongeren. Burgemeester Dales betuigde spijt dat hij dit onderwerp niet tijdens de discussieavond van JAR aan de orde heeft gesteld. Farshad Bashir: “Dales had deze discussie op de bijeenkomst van de Jongerenadviesraad moeten voeren, met de jeugd erbij. Het is mooi dat ook burgemeester Dales achteraf alsnog inziet dat hij met de jongeren moet praten en niet over ze.”

  Dales nodigde de jongeren uit om een debat te organiseren en is bereid om dan met hen in discussie te gaan. Vele raadsleden horen, getooid met petje het verhaal aan. Er is veel pers en de publieke tribune zit stampvol. Als het onderwerp “petjes” en alles wat daarom heen hangt afgelopen is, is veel pers weg, de meeste jongeren zijn weg en de Raad vervolgt zijn agenda…

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 20 december 2005

  Een grote mond

  Burgemeester Geert Dales (VVD) van Leeuwarden vertelt in zijn column, die hij voorlas op Radio 1, dat hij zich ergert aan de houding en het gedrag van de jongeren. Hij meent dat de jongeren niet aan het werk komen omdat ze alternatieve kleding dragen. Na zijn bezoek aan een bijeenkomst van de Jongerenadviesraad (JAR) is het hem ook een doorn in het oog geworden dat de jongeren een eigen mening hebben. Als jongeren zeggen wat ze denken, dan hebben ze volgens Dales “een grote mond”. Wie de politiek een beetje gevolgd heeft, weet wat de VVD het afgelopen vier jaar gedaan heeft. Er wordt wel gesproken over hangjongeren en wat ze allemaal doen, maar echte oplossingen en investeringen om de problemen van jongeren op te lossen blijven achterwege of er wordt alleen aan symptoombestrijding gedaan.

  De uitspraken van Dales kunnen dan ook in het verlengde geplaatst worden van het beleid dat ook door de VVD in Leeuwarden gesteund wordt. Zonder dat Dales met concrete oplossing komt om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, denigreert hij de jongeren en noemt hij ze “losers” en “kankeraars”. Terwijl de armoede alleen maar toeneemt en de voedselbanken als paddestoelen uit de grond schieten, geeft men wel miljoenen uit aan prestigeprojecten zoals het Nieuw Zaailand waar vooral de vermogende medemens van zal profiteren. Geld voor ontmoetingsruimte of een centraal jeugdhonk voor de jongeren is er niet.

  Op populistische wijze probeert Dales in zijn column de jongeren op één hoop te gooien met criminelen, drugsverslaafden en alcoholisten. In plaats van naar het uiterlijk van de jongeren te kijken en hen daarop te beoordelen, had hij beter pen en papier mee kunnen nemen naar de bijeenkomst van de JAR om op te schrijven wat de wensen van jongeren zijn en wat deze graag anders zouden willen. Waarom schrijft Dales een column als hij tegelijkertijd meent dat de jongeren toch geen krant lezen? Dales had deze discussie op de bijeenkomst van de JAR moeten voeren, met de jeugd erbij! We zouden toch “niet over jongeren praten, maar met jongeren”?

  Steun van de inwoners van Leeuwarden aan initiatieven en partijen die zorgen dat onze stad echt leefbaar wordt is in aanloop naar de komende verkiezingen meer dan belangrijk. We hebben nu alleen maar te maken met een beleid dat erop gericht is om de solidariteit tussen jongeren en ouderen nog verder af te breken. Het is tijd te onderkennen dat het er om gaat dat iedereen werkelijk gelijke kansen krijgt om zich vrij te ontwikkelen zodat iedereen ook in staat gesteld wordt een bijdrage te leveren aan onze stad. Die kansen zijn met de VVD verder weg dan ooit, tenzij je in een driedelig pak rondloopt en een Porsche voor de deur hebt staan.

  Farshad Bashir
  17 Jaar
  Inwoner van Leeuwarden

  Bron: eurodusnie.nl, 8 december 2005

  ‘Geert Dales toont zelf gebrek aan beschaving’

  LEEUWARDEN – Burgemeester Geert Dales’ tirade tegen de slechte manieren, kleding en mentaliteit van werkloze jongeren (LC van zaterdag) roept felle reacties op. De burgemeester kreeg op zijn eigen emailadres veel steunbetuigingen, maar bij deze krant regent het kritiek. Dales zou uit fatsoen in het openbaar respect moeten tonen voor jongeren in plaats van hen voor verliezers uit te maken, vindt Vincent Harris, kandidaat-raadslid voor de ChristenUnie in Leeuwarden.

  “In een maatschappij die verscheurd wordt door culturele en religieuze tegenstellingen zitten we niet te wachten op betweterige bestuurders die randjongeren uitschelden”, vindt Harris. Door zich eerst te laten uitnodigen bij de Jongerenadviesraad en achteraf commentaar te geven op de manieren van zijn gastheren toont Dales volgens de CU-kandidaat zelf gebrek aan beschaving.

  Ook SP-raadskandidaat Farshad Bashir (17) trekt van leer tegen Dales’ opvattingen. Bashir meent dat de VVD te weinig aan armoedebestrijding doet en dat Leeuwarden liever geld steekt in “prestigeprojecten” dan in een centeraal jongerencentrum.

  Lezer Inge de Boer zou het verbazen dat alleen onaangepaste jongeren moeilijk een baan kunnen vinden. Zij meent dat Dales de jeugd stigmatiseert. Op de website van deze krant wordt Dales opgeroepen een openbare discussie aan te gaan met de jongeren aan wier adres de kritiek was gericht.

  Bron: Leeuwarder Courant, 5 december 2005

  Kalsbeek (SP) wil vier zetels

  LEEUWARDEN – Freerk Kalsbeek (49) is opnieuw lijsttrekker voor de Leeuwarder Socialistische Partij (SP) bij de komende raadsverkiezingen. De volgende plaatsen op de verkiezingslijst zijn voor student Farshad Bashir, die in februari 18 wordt en hypotheekbankmedewerker Simon van der Meer (26). De SP streeft naar vier zetels, waarbij ook de 28-jarige studente Trijntje Buma in de raad zou komen.

  De socialisten groeiden bij de vorige verkiezingen uit tot de grootste oppositiepartij met drie zetels. De politieke inbreng leed echter onder voortdurende wisseling. Maar liefst vijf keer stapte een van de raadsleden op. Freerk Kalsbeek deed dit vanwege ziekte, maar keerde later weer terug. Hij zit nu zeven jaar in de raad. Huidig raadslid en partijvoorzitter Arie Visser staat op plaats vijf. Fractiegenoot Atze Boomstra stopt met het raadswerk.

  Bron: Leeuwarder Courant, 29 november 2005

  SP Leeuwarden

  Leeuwarden – Freerk Kalsbeek (49), de huidige fractievoorzitter van de SP in Leeuwarden, staat eerste op de lijst van die partij voor de raadsverkiezingen. Hij wordt gevolgd door Farshad Bashir, die nu nog maar 17 jaar is. Het huidige raadslid Atze Boomstra heeft besloten zich niet opnieuw beschikbaar te stellen.

  Bron: Friesch Dagblad, 29 november 2005

  Lijst voor gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld

  De leden van de Socialistische Partij afdeling Leeuwarden hebben op de ledenvergadering de lijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006.

  De gekozenen op de lijst zijn:

  1. Freerk Kalsbeek
  2. Farshad Bashir
  3. Simon van der Meer
  4. Trijntje Buma
  5. Arie Visser
  6. Bert Bisschop
  7. Thom Zomerschoe
  8. Astrid van der Berg
  9. Atze Boomstra
  10. Gré Rinzema
  11. Melle Westra
  12. Lisa Jongma
  13. Jan Paul Dekker
  14. Roland de Jong
  15. Henk de Jong
  16. Johan de Vries

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 28 november 2005

  Nieuw bestuur gekozen

  Op de Algemene Leden Vergadering van 25 november 2005 werd Arie Visser gekozen tot de voorzitter van afdeling Leeuwarden. Freerk Kalsbeek en Farshad Bashir (organisatiesecretaris) werden herkozen. Nieuwe Bestuursleden zijn Erik Fassotte, Roland de Jong, Jellie de Jong, Simon van der Meer en Renée Rijenga.

  Erwin van der Wal is jaren actief geweest voor de SP afdeling Leeuwarden. Hij was anderhalf jaar voorzitter. Hij stelde zich niet herkiesbaar tijdens de Algemene Leden Vergadering op 25 november. SP Leeuwarden bedankt hem voor zijn jarenlange inzet en enthousiasme. Ook Christine en Micha Elout, die al eerder dit jaar als bestuurslid terug traden, worden hartelijk bedankt voor hun inzet.

  Ten slotte nam ook Ida van der Wal afscheid. Zij was jaren vaste notulist en schreef verslagen van de meeste vergaderingen van de SP afdeling Leeuwarden. Ook zij wordt hartelijk bedankt.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 26 november 2005

  Death from above

  De viaductstenengooiers vormen een nieuw en een steeds terugkerend probleem. Viaducten bestaan al jaren, ze worden tegenwoordig anders en beter gebouwd dan vroeger, maar de laatste tijd horen we in de media steeds vaker dat er voorwerpen van viaducten worden gegooid zijn. Is het gooien van stenen cool? Of is het de media die de problemen uitlokt?

  Het viaduct is bedacht om in tijden van oorlog een snelle aanvoer van troepen en materieel naar het front mogelijk te maken. Juist in de aanloop naar de oorlog werd de infrastructuur verbeterd en daarbij werden dan ook tientallen nieuwe bruggen en viaducten gebouwd.
  Hoewel het viaduct dus aanvankelijk voornamelijk het leger diende, is door de tijd heen het gebruik dusdanig toegenomen dat men bijna alleen nog viaducten bouwt voor de gewone bevolking. Na de Tweede Wereldoorlog wordt het viaduct enkel nog aangelegd om verkeersopstoppingen te voorkomen. Gewone mensen hebben al lang te maken met viaducten, en gooiden bijna nooit stenen van viaducten.

  Ook het bouwen van viaducten was vroeger heel anders dan nu. In de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld werd in Duitsland door Duitse ingenieurs bedacht hoe de viaducten gebouwd moesten worden. De Duitsers gaven de instructies en het zware werk moest door grote aantallen krijgsgevangenen gedaan worden. Deze gevangenen zaten in kampen ver weg van huis en moesten lichamelijk zware arbeid verrichten. De slechte hygiëne en penibele arbeidsomstandigheden zorgden ervoor dat er regelmatig ziektes uitbraken. Tegenwoordig zijn de arbeidsomstandigheden veel beter en wordt er gebruik gemaakt van moderne apparatuur.

  De slaven hebben in het verleden amper voorwerpen van viaducten gegooid. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben krijgsgevangen nooit geprobeerd om de voorruiten van auto’s op de snelwegen in Duitsland kapot te maken, ondanks de slechte omstandigheden waarin ze leefden. De gevangenen hebben de gewone mensen met rust gelaten.

  Ieder keer als iemand voorwerpen naar beneden gooit, heeft men gegarandeerd aandacht in de media. Dat geeft de mensen die een kick krijgen door media-aandacht de kans om zich uit te leven. Het geeft daarnaast de imbecielen een idee om de samenleving nog onveiliger te maken. Sinds de bouw van het eerste viaduct zijn arbeidsomstandigheden voor de bouwvakkers en ook de verkeerssituatie verbeterd. Maar het aantal stenengooiers neemt toe en de media-aandacht ook. Er moet wel een verband bestaan tussen de media-aandacht en viaductstenengooiers. Daarom moet de media de viaductstenengooiers doodzwijgen, al is het maar voor een proefperiode. Er wordt eigenlijk al teveel aandacht aan die viaductstenengooiers besteed en elk bericht is er een teveel! Iedere keer als ze de pers halen krijgen ze weer een kick! Dit stukje van mij moet dan ook het laatste stukje zijn waarin ze aandacht krijgen.

  Farshad Bashir

  Bron: eurodusnie.nl, 24 november 2005

  Kraken moet doorgaan

  Nadat afgelopen week de politie met groot machtsvertoon een grote ontruimingsgolf van kraakwoningen hield, is het duidelijk geworden dat we steeds harder moeten knokken om sociale woningbouw mogelijk te maken. In de voorbije week werd amper aandacht besteed aan de vele ontruimingen. Waar aandacht besteed werd, probeerden de media de krakers te criminaliseren. Zonder verder enige achtergrondinformatie te verstrekken over kraken hield AT5 een poll waarin de suggestieve vraag “is kraken diefstal” gesteld werd.

  De politie liet weten dat er jaarlijks drie ontruimingsgolven gehouden worden. Dus het zou de normaalste zaak van de wereld zijn. Het geheel werd in de pers op een voor de bevolking aanvaardbare manier verpakt.

  De hoeveelheid sociale huurwoningen staat vergeleken met de vraag ernaar in geen verhouding met het aantal koopwoningen. Sociale huurwoningen worden verkocht of gesloopt en er worden bijna alleen maar dure huurwoningen of luxe villa’s gebouwd. Dit proces, dat sinds het aantreden van Lubbers gaande is, heeft gevaarlijke vormen aangenomen. De sloop en de verkoop van sociale huurwoningen is zo hard gegaan dat wie nu een huurwoning zoekt, jaren moet wachten.

  De woningbouwcorporaties hebben al lang de kapitalistische logica aanvaard. Ze denken alleen in termen van cijfers en winst. De managers die de corporaties runnen, weten nog steeds niet dat hun strategie enkel een oneerlijke woningmarkt, armoede en langdurige lege koopwoningen oplevert. Binnen de corporaties is deze stroming oververtegenwoordigd. Toch moeten we erin slagen om het tij te doen keren.

  Het tij kunnen we alleen keren en de kwestie van sociale huurwoningen boven op de politieke agenda zetten door massaal te gaan kraken. Op deze manier kunnen we weer aandacht eisen voor de sociale huursector. Meer dan ooit is het nodig om te kraken, juist nu er zoveel ontruimd wordt. Alle leegstaande panden die gekraakt kunnen worden moeten gekraakt worden. De inzet moet niet gering zijn, anders blijven we bezig.

  Farshad Bashir

  Bron: eurodusnie.nl, 26 oktober 2005

  Ga op de koffie bij Smit wanneer je vergiftigd wilt worden

  FARSHAD BASHIR
  • Leeuwarden
  Met belangstelling heb ik de discussie over Nieuw Rechts in deze krant gelezen. De discussie bracht mij ertoe om mij te verdiepen in de partij.

  Op de website van Nieuw Rechts zag ik bombardementen op migranten, ze zijn voor Nieuw Rechts de zondebok voor zowat elk probleem. De partij zet bevolkingsgroepen tegen elkaar op en zaait haat. Daarnaast wil Michiel Smit, de leider van Nieuw Rechts, dat vluchtelingen een elektronische enkelband krijgen, zodat ze gemakkelijker opgespoord kunnen worden.

  Nieuw Rechts vindt dat de samenleving wordt bedreigd door een te ver doorgeschoten emancipatie. De partij lijkt vrouwen weer het liefst aan het aanrecht te zien. Homoseksualiteit wordt door de partij niet geheel afgewezen, aangezien Smit zelf homo is. Maar Nieuw Rechts vindt dat men niet teveel moet experimenteren met onze samenleving.

  Ook op neo-nazi-websites blijkt Smit actief te zijn. In een discussie op neo-nazi-forum Stormfront maakten de forumleden zich druk over blanke jongeren die belangstelling hebben voor zwarte cultuur. De forumleden sierden deze jongeren met het scheldwoord ‘whiggers, ofwel ‘white niggers’. Michiel Smit deed in deze discussie ook een duit in het zakje en schreef: “Er is een ding erger dan een neger, een blanke neger!”

  Nog steeds op de koffie bij Nieuw Rechts? Nee bedankt, tenzij je vergiftigd wilt worden.

  Bron: metro, 2 juli 2005

  EU

  Een betere Europese Unie is nodig.

  De afwijzing van de Europese grondwet is een helder signaal van de burgers dat deze ontwikkeling van de Europese Unie niet het democratische en sociale Europa is waarvoor wij ons zouden willen inzetten. De afwijzing betekent een aanwijzing voor de regeringen en parlementen dat er een ander, democratischer en socialer Europa moet komen. Ook weerspiegelt de afwijzing de economische en vooral de sociale situatie waarin wij willen leven. Nu deze Europese grondwet niet doorgaat, zullen regeringen en parlementen hun huiswerk moeten overdoen, en nu moeten ze wel rekening houden met de wensen van de Europese burgers. De kans is een stuk groter dat er een betere Europese Unie uit voortvloeit, met meer respect voor de nationale democratie en meer waardering voor bestaande democratische, sociale en culturele rechten.

  Leeuwarden. Farshad Bashir.

  Bron: Leeuwarder Courant, 6 juni 2005

  Jong in de SP: Farshad Bashir

  Farshad Bashir:

  ‘Militarisering is het ergste onderdeel van de Europese Grondwet’


  Tekst: Rob Janssen
  Foto: Suzanne van de Kerk

  Is het raar dat je weinig op hebt met legers en militairen, als je uit Afghanistan komt? De zeventienjarige Farshad Bashir uit Leeuwarden was een kleine jongen toen hij zijn land verliet. Maar Russisch, Amerikaans en Afghaans militair machtsvertoon liet sporen na op hem en zijn familie.

  ‘Het meest kwalijke aan die Europese Grondwet vind ik wel het gedeelte over defensie. Er zou een sterk verbeterd Europees leger moeten komen. Vijftig miljard extra zou dat moeten gaan kosten, bovenop de 150 miljard die het nu al jaarlijks kost! Bij de NAVO konden ze het er niet over eens worden en nu zou dat via de Grondwet eventjes geregeld worden. Belachelijk. Een leger als interventiemacht zou nodig kunnen zijn. Maar een militaire macht die een aanvalsoorlog kan voeren; dat moeten we toch niet willen?! Ja, ik heb weinig op met het leger, militairen en wapens. Die dingen staan me gewoon tegen.’

  Wie Farshad Bashir een beetje kent, kan dat begrijpen. Zijn vaderland is namelijk Afghanistan; een land dat sinds de inval van de Russen in 1979 verscheurd wordt door wapengekletter. ‘Mijn vader was hoofdredacteur van een dagblad toen hij in 1992 werd opgepakt door de Mujahedin. Toen de Taliban aan de macht kwamen, lieten ze mijn vader niet vrij. Acht jaar geleden ontsnapte hij uit de gevangenis en sindsdien woon ik met mijn ouders en mijn jongere broer in Nederland.’ Na de aanslagen van 11 september kreeg Afghanistan het opnieuw te verduren. Ditmaal regende het westerse bommen op het toch al straatarme en onderontwikkelde land. Farshad: ‘Ik had nogal een dubbel gevoel bij die aanval op Afghanistan. Aan de ene kant werden de onderdrukkers, de Taliban dus, aangevallen. Maar tegelijkertijd wist ik dat de Noordelijke Alliantie – de vroegere Mujahedin – ook geen lieverdjes zijn. Het was dus: óf je bent voor de Taliban, óf voor de Noordelijke Alliantie en de VS. Ik had daar wel moeite mee. Heel veel mensen weten niet wat er in Afghanistan allemaal speelt en wat de achtergronden zijn. En de oorzaken daarvan liggen niet alleen in Afghanistan, maar in de hele wereldpolitiek.’

  Farshad zit in de vijfde klas van het atheneum. Wis- en natuurkunde zijn z’n lievelingsvakken. In de SP-afdeling van Leeuwarden mag hij zich organisatiesecretaris noemen. Ook zette hij zich in voor ROOD en is hij actief in diverse SP-werkgroepen in de Friese hoofdstad. Wiskunde, natuurkunde en politiek: maak je daar als zeventienjarige jongen indruk mee op de meisjes…? ‘Och, ik ben wel een buitenbeentje, als je dat bedoelt. De meeste leeftijdgenoten vinden de exacte vakken moeilijk en saai, ja. Maar ik hou van de logica en het beredeneren. En de meeste jongeren zijn ook nog eens tamelijk a-politiek. Meestal willen ze er niets van weten. En ik praat erover met hen als ze er benieuwd naar zijn en iets willen weten over de politiek. Anders niet. Politiek is voor mij een hobby. Ik ben gek op debatteren. Ik heb tijdens een SP-ledenavond in Leeuwarden bijvoorbeeld het woord gevoerd over de Europese Grondwet. Zoiets vind ik ontzettend leuk.’

  ‘Ik voel me prima in Nederland, maar helemáál Nederlander voel ik me nou ook weer niet. Ik kom uit Afghanistan en ik praat toch met een klein accent. Aan de andere kant: als ik naar Afghanistan zou gaan, zou ik hetzelfde hebben. Daar zou ik me dan ook weer een buitenbeentje voelen, denk ik. Toch zou ik wel eens terug willen gaan. Om te kijken hoe vrienden en kennissen het maken. Voor de rest niet. Het gaat niet zo goed met Afghanistan. Er is – ondanks het grote aantal analfabeten – geen onderwijsplicht. Er is ook geen minimumloon en er komt veel kinderarbeid voor. Er gaat in Afghanistan minder geld naar onderwijs dan naar, en daar heb je het weer, defensie. Er ís wel enige wederopbouw, maar daar profiteren maar enkele bedrijven van. Voor de arbeiders verbetert er maar weinig.’

  Bron: Tribune, 13 mei 2005

  Jongerendebat op Befrijdingsfestival

  Op 5 mei presenteerde Ritsko van Vliet het jongerendebat op het Befrijdingsfestival in Leeuwarden. Hierbij kreeg hij hulp van “razende reporter” Jac Nota. Naast oud-gedienden Puck van Ulzen (raadslid VVD) en Ate de Jong (Centrum Tumba) waren het vooral jeugdeige debaters. Vurige betogen waren er van de 18-jarige Gert Droogendijk (oud-lid van Vara’s jongerenlagerhuis), op foto 2e van links, en de 17-jarige Farshad Bashir (2e v.r.), ex-deelnemer Model European Parliament. Rapper Remon de Jong was één van de intermezzo’s.

  Bron: ritskovanvliet.nl, 5 mei 2005

  Protest tegen samenwerking tussen gemeente en Defensie

  assen – Niet iedereen vindt het een goed idee dat de gemeente Assen gaat meehelpen om sollicitanten te werven voor Defensie. Sjors Pie en Farshad Bashir hebben via de mail geprotesteerd tegen de samenwerking. Ze stuurden hun grieven naar het college van B en W en de gemeenteraad van Assen.

  “Het is dom dat gemeenten meewerken aan militarisering, want achter het uiterlijke schoon van werkgelegenheid door militarisering gaan armoede, uitbuiting en oorlog schuil. Het is ook verwerpelijk dat de persoonsgegevens misbruikt worden om reclame te verzenden. Nog erger is het feit dat de gemeenten Coevorden en Emmen busreizen organiseren naar voorlichtingsbijeenkomsten van Defensie voor de scholieren”, schrijven beide heren.

  J. M. van Leeuwen is het er ook niet mee eens. “Oorlogstaken in Afghanistan of Irak zijn illegaal en misdadig. Wat te doen als mensen een baan bij Defensie weigeren? Wat te doen als deze mensen principieel tegen de oorlog of defensietaken zijn. Krijgen ze dan geen uitkering meer of het stempel ‘moeilijk bemiddelbaar’ en worden ze dan gekort?”

  In Assen krijgen alle cliënten van de sociale dienst een brief van de gemeente met de uitnodiging om de voorlichting van Defensie te bezoeken. Daarnaast krijgen alle Assenaren tussen de 18 en 30 jaar een brief waarin de gemeente hen op de hoogte stelt van de vacatures bij Defensie.

  Bron: Dagblad van het Noorden, 2 mei 2005

  Referendum Europese grondwet

  Op 1 juni wordt een referendum gehouden over de Europese grondwet. De SP is een van de weinige partijen die geen trek heeft in deze grondwet. Nederland wordt een provincie van Europa, minder democratisch en de militarisering van Europa zal toenemen.

  In Leeuwarden zullen duizenden folders met ons standpunt worden verspreid. Op 9 mei werd gestart met de campagne. ‘De grondwet is een stap verder op weg naar een Europa dat niet democratisch is, dat alles wil privatiseren en dat een sterk leger wil uitrusten om overal ter wereld in te kunnen grijpen’, legt campagneleider Farshad Bashir uit. ‘Wij willen zo’n Europa niet, en dus roepen we op een duidelijk signaal voor een béter Europa af te geven door op 1 juni NEE te stemmen.’

  Veel meer over de grondwet en de campagne van de SP vind je op de landelijke SP-site.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 1 mei 2005

  Ook Leeuwarden tegen racisme

  Keer het Tij Leeuwarden organiseerde op donderdag 10 maart de eerste bijeenkomst van Samen tegen Racisme.

  Zeventig Leeuwarders van allerlei pluimage woonden de bijeenkomst bij, uit nieuwsgierigheid, om iets op te steken maar vooral ook om actief mee te bouwen aan de antiracismebeweging.

  ‘We waren in Europa het voorbeeld van verdraagzaamheid’, begon Ed van Thijn. ‘Maar na de aanslagen van 11 september werd nergens anders zoveel racistisch geweld gemeten.’ Van Thijn ging vooral in op de manier waarop de gevestigde politieke partijen over allochtonen en dan met name moslims praten.

  Anja Meulenbelt ging onder andere in op het feit dat vooral moslims onder vuur liggen. ‘Alsof de emancipatie van de westerse vrouw voltooid is, of alsof de emancipatie van de westerse vrouw een eeuwenoud cultuurgoed is’.

  Miriyam Aouragh gaf praktische voorbeelden van het zwart-wit denken en benadrukte dat het huidige klimaat voor een groot deel het werk is van de media. Hierna ontstond een levendige discussie in de zaal.

  Farshad Bashir (SP Leeuwarden)

  Bon: De Socialist, april 2005

  Marktwerking zorg

  Betaalbare zorg onder druk.

  In een open brief aan minister Hans Hoogervorst van volksgezondheid hebben de besturen van zes ziekenhuizen, waaronder het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), gepleit voor snellere invoering van marktwerking in de zorgsector. De marktwerking heeft risico’s voor samenwerking, voor de kwaliteit van zorg, voor de solidariteit en de marktwerking zal voor onnodig stijgende kosten zorgen. Het onlangs verschenen WRR-rapport bevestigt dit ook.

  De prikkels van concurrentie en winstoogmerk zetten een betaalbare en kwalitatief goede zorg voor iedereen onder druk. Om dit te voorkomen komt de minister met extra regels en extra toezicht terwijl aan de bestaande bureaucratie niets wordt gedaan. Doelmatiger, efficiënter en vooral ook kwalitatief betere zorg kan bereikt worden door publieke instellingen met elkaar te vergelijken en van elkaar te laten leren in plaats van met elkaar te laten concurreren.

  De zorg moet geen verantwoording afleggen aan aandeelhouders, maar aan de samenleving. De top van de ziekenhuizen is blij met de marktwerking, want hij kan zich straks verder verrijken, maar hebben de patiënten daar iets aan?

  Leeuwarden. Farshad Bashir.

  Bron: Leeuwarder Courant, 9 maart 2005

  Beroepsdemonstranten al snel aan de koffie

  Vught ziet geen problemen met vestiging van tweede vertrekcentrum in Nederland

  De gemeenteraad van Vught ging gisteren akkoord met de vestiging van een vertrekcentrum van uitgeprocedeerde asielzoekers binnen de gemeente. Dit ondanks vele protesten.

  Door onze redacteur Ahmet Olgun

  Ondanks het kabaal van zo’n 150 demonstranten die met sirenes, fluiten en trommels ,,druk” wilden uitoefenen op de raadsleden, is de gemeenteraad van Vught gisteravond akkoord gegaan met de komst van een vertrekcentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Het vertrekcentrum wordt op 1 maart in gebruik genomen.

  Uitgeprocedeerde asielzoekers, die vóór 1 april 2001 asiel hebben aangevraagd in Nederland, zullen worden opgevangen in het vertrekcentrum in afwachting van hun uitzetting. Het verblijf in het vertrekcentrum op het terrein van de voormalige Isabellakazerne duurt tussen de acht en twaalf weken. In het centrum kunnen 350 personen tegelijk worden opgevangen. Nederland telt zo’n 26.000 van dergelijke vluchtelingen.

  Burgemeester J. de Groot (VVD) had gisteravond veiligheidsmaatregelen genomen uit angst voor ordeverstoring en een confrontatie tussen voor- en tegenstanders van het vertrekcentrum. De ME hoefde niet op te treden. De voorstanders, leden van Nieuw-Rechts, waren gisteravond nergens te bekennen.

  Activisten van de Socialistische Partij en hun sprekers gebruikten grote woorden en ,,historische vergelijkingen” om hun bezwaar tegen het centrum kracht bij te zetten. ,,Geen deportatie”, meldden hun spandoeken. ,,Juist niet in Vught”, riep een spreker doelend op Kamp Vught waar joden gedurende de Tweede Wereldoorlog gevangen werden gezet.

  Volgens het Kamerlid Jan de Wit (SP) is er geen behoefte aan een tweede vertrekcentrum. Het eerste, in Ter Apel, staat nog steeds grotendeels leeg, zei hij. Het Kamerlid pleitte voor een generaal pardon voor alle asielzoekers die nog vallen onder de oude wet.

  Terwijl de meeste `beroepsdemonstranten’ van de SP kort na de aanvang van de raadsvergadering om acht uur al vertrokken om in een zaal even verderop ,,met een kopje koffie op kosten van de SP” via de radio de raadsvergadering te volgen, gingen vooral (ex-)asielzoekers door met hun protest op het pleintje voor het raadhuis. De vwo-scholier uit Leeuwarden Farshad Bashir (17, Afghanistan) wilde met zijn aanwezigheid zijn solidariteit met uitgeprocedeerde asielzoekers betuigen. Hij en zijn familie zijn in 1998 tot Nederland toegelaten, zei Bashir, ,,dankzij de solidariteit van Nederlanders”. ,,Nu is het mijn beurt om solidair te zijn.”

  ,,Minister Verdonk is erg hard”, zei de Syriër Gabriel Gauo, die elf jaar in Nederland is. ,,Ze moet de deur een beetje openzetten.” Zijn vriend Ali El Mahi uit Soedan schreeuwde dat hij een ,,schrijnend geval” is. El Mahi, naar eigen zeggen een kritische journalist in Soedan, werd wegens de toon van zijn artikelen meermalen gemarteld in het islamitisch bestuurde land. ,,Ze hebben mijn vingers gebroken, me elektrische schokken gegeven. Ze probeerden me te verkrachten.” Hij en zijn vijf kinderen moesten wel vluchten om in leven te blijven. Twee jaar geleden raakte hij in Nederland uitgeprocedeerd. Zijn vrouw, oorspronkelijk afkomstig uit Eriterea, werd wel toegelaten tot Nederland. El Mahi moet Nederland verlaten. ,,Ze rukken mijn familie uit elkaar.”

  Een grote meerderheid van de gemeenteraad van Vught zag echter geen obstakels om de overeenstemming van het college van burgemeester en wethouders met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) te bekrachtigen. De Isabellakazerne, waar tot voor kort de omstreden campus voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s) was gevestigd, zal tot het einde van 2007 dienst doen als vertrekcentrum. Daarna kan het COA eenmalig nog verlenging van maximaal vijf jaar aanvragen. Na het beëindigen van de overeenkomst wil de gemeente op het terrein een woonwijk bouwen.

  Bron: NRC Handelsblad, 18 februari 2005

  Het is voor elkaar…

  Onder deze titel gaf de FNV afgelopen week uiting aan haar tevredenheid over het bereikte sociaal akkoord tussen kabinet, vakbeweging en werkgevers. Het succes van o.a. 2 oktober heeft de partijen gedwongen om met een resultaat te komen waar de actievoerders mee verder kunnen. Op alle “pijnpunten” zoals stoppen voor je 65-ste jaar, prepensioen, WAO, WW, CAO-lonen en kinderopvang is men het eens geworden.

  Zo wordt o.a. stoppen met werken voor het 65-ste jaar weer mogelijk, komt er een ruimere fiscale ondersteuning van het prepensioen, worden ontslagvergoedingen niet gekort op de WW en zullen er soepeler keuringseisen voor nieuwe WAO-ers komen. Sociale plannen kunnen weer worden afgesloten en – voorlopig(?) – hoeven geen offers gebracht te worden in de looneisen.

  Wat gaat dat uiteindelijk opleveren? Bonden en SP zijn tevreden. Maar de acties draaien ook om iets anders: verzet tegen de prestatiemaatschappij, tegen de arrogantie, neoliberale dictaten en de voortdurende uitholling van de verzorgingsstaat. Dit kabinet is rechts – dat moeten we niet uit het oog verliezen.

  Aan het begin van de Hete Herfst stond vast dat er méér moest worden bereikt dan bij het mislukte Voorjaarsoverleg op 18 mei. Minder werd als gezichtsverlies beschouwd. Het is de vraag of de bonden op de langere termijn veel gewonnen hebben. In mei 2004 waren onderhandelingen over de voorgenomen ingrepen in de WAO en de WW onmogelijk. Het kabinet bood alleen gelegenheid om over het prepensioen te praten. Door de onderhandelingsagenda te verruimen is een akkoord bereikt. Maar blijft de collectieve gedachte in de komende jaren behouden? Net als bij het Najaarsakkoord van 2003 hebben de bonden de meest scherpe effecten van de kabinetsmaatregelen weten te verzachten. Als beloning mogen zij nu blijven deelnemen aan de centrale onderhandelingstafel. De solidariteit is behouden gebleven, stelt de FNV. Laten we erbij bedenken dat de vos wel een paar haren verliest, maar niet zijn streken: het risico op een volgend sociaal conflict met het kabinet blijft onverminderd aanwezig.

  We moeten landelijk en lokaal een dam opwerpen tegen het rechts-ideologische offensief dat gaande is. De markt regeert, binnen enige jaren ook op het gebied van de arbeidsvoorwaarden als we niet uitkijken. En de markt maakt altijd slachtoffers…

  Farshad Bashir

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 12 november 2004

  Linkse en rechtse extremisten bevechten elkaar via het web

  Door Arnoud Wokke

  Een poster op internet die oproept tot het neerschieten van Geert Wilders. Een filmpje waarin hetzelfde kamerlid wordt bedreigd met onthoofding. Een linkse activist die door neo-nazi’s het ziekenhuis in wordt geslagen vanwege publicaties op zijn website. Het zijn maar een paar uitingen van de strijd die politieke extremisten voeren via de elektronische snelweg.

  Op internet vliegen talrijke bedreigingen over en weer. Discussiëren is er niet bij, standpunten worden zelden met argumenten ondersteund. “Er is echt een internetoorlog bezig”, vindt Farshad Bashir, bestuurslid van de SP in Leeuwarden en schrijver van de weblog farshadbashir.nl. Bashir meent dat internet uitgelezen mogelijkheden biedt voor extremistische uitingen. “Via internet is het makkelijk om elkaar van alles te beschuldigen.” Toch komt het zelden tot een echte confrontatie. Veel bedreigingen moeten met een korrel zout worden genomen. “Maar er zijn ook mensen die het serieus opvatten, en dan komt het ook wel tot knokken.”

  Een voorbeeld van dergelijk ‘echt’ geweld is ‘Sjoerd’, een Fries die zich socialist noemt en liever niet met zijn naam in de krant wil. Op zijn weblog, een soort elektronische dagboek, noemde hij bepaalde rechts-extremisten nazi’s. “Toen begonnen de dreigmailtjes. Ik nam ze niet serieus nam. Tot ik eens ging wandelen en het plots barstte van de kaalkoppen. Ze schreeuwden ‘vuile stalinist, nu hebben we je te pakken’ en ‘je demoniseert ons’ en sloegen op mij in.” ‘Sjoerds’ rib bleek gebroken en hij heeft een maand lang politiebewaking gehad. Inmiddels heeft hij zijn weblog gesloten.

  Jaap van Donselaar, hoogleraar aan de Universiteit van Leiden, doet onderzoek naar extreem-rechts in Nederland. Ook hij concludeert in zijn laatste rapport dat internet een steeds grotere rol speelt: “Steeds vaker uiten activisten zich anoniem maar zeer radicaal op extreem-rechtse webfora.”

  Extreem-rechts bedreigt niet alleen extreem-links, maar nog meer beschuldigen extreem-rechtse organisaties elkaar. Op het forum van Stormfront, een internationale extreem-rechtse organisatie, klink dreigende taal, vooral richting allochtonen. Stormfront wordt op zijn beurt weer bedreigd door Revolutionary White Hand (RWH), een illegale organisatie van neo-nazi’s. RWH noemt Stormfront ‘een poel van AIVD’ers, infiltranten, informanten, zionisten, zwervers, rancuneuze thuiswonende anonieme pubers, pro-joodse nationalisten en lasteraars’.

  Justitie lijkt inmiddels een campagne te zijn begonnen tegen de woordenstrijd op het internet. Naast de arrestatie vorige week van een maker van extreem-rechtse websites, heeft het openbaar ministerie ook bij de linkse nieuwssite indymedia.nl gegevens opgevraagd van degene die de poster met doodsbedreiging van Wilders heeft geplaatst.

  Bron: Leeuwarder Courant, 23 oktober 2004

  Goede Waar & Co

  UTRECHT – Bashir Farshad van de SP-jongeren heeft zijn consumptie in 28 dagen een kwart kunnen terugbrengen. Daarmee is hij de winnaar van Foot Fight 2003, een wedstrijd georganiseerd door de Nationale Jeugdraad. Farshad bracht de ruimte, die nodig is om zijn consumptie te produceren, terug tot 2,8 hectare – ongeveer de helft van het Nederlands gemiddelde. De jury, waarin onder andere Sytske de Waart van Goede Waar & Co zat, beloonde hem met een hangmat en het boek ‘Praktisch Idealisme’. Verder kreeg Farshad een ‘geheel onverzorgde reis’ per trein en boot naar een Waddeneiland.

  Bron: goedewaar.nl, 24 juni 2003

  Rood Leeuwarden wint `Foot Fight 2003`

  Krista van Velzen zat de beveiligingsmannen van de Tweede Kamer dwars. Elke avond doofde zij alle lichten in de Tweede Kamer om energie te besparen. Een klein voorbeeld van de Foot Fight 2003, een wedstrijd georganiseerd door de Nationale Jeugdraad. Farshad Bashir van ROOD Leeuwarden werd deze week als winnaar aangewezen.

  De Jeugdraad heeft begin april jongeren en politici uitgedaagd om in 28 dagen het milieu zoveel mogelijk te proberen te ontlasten. Het doel? Zo veel mogelijk besparen op hun mondiale voetafdruk. De strijd tussen de dertig deelnemers van Foot Fight, waaronder vijf Tweede-Kamerleden en bestuursleden van landelijke jongerenorganisaties, werd deze week afgesloten.

  Ieder mens gebruikt een gedeelte van de ruimte op aarde. Alles wat men eet, aantrekt of koopt, wordt ergens geproduceerd en moet worden vervoerd. Dit model is bedacht door de Canadese wetenschappers Wackernagel en Rees. De gemiddelde Nederlander gebruikt 4,7 hectare ruimte per jaar (ongeveer 9,5 voetbalvelden). De hoeveelheid ruimte die beschikbaar is per persoon als we de aarde niet willen uitputten is 1,7 hectare. Dat is een aanzienlijk verschil.

  Onder de deelnemers aan de wedstrijd bevonden zich vier Tweede-Kamerleden: Krista van Velzen (SP), Diederik Samsom (PvdA), Liesbeth Spies (CDA) en Mirjam Sterk (CDA). Ook andere maatschappelijke actievelingen deden mee, waaronder ROOD-voorzitter Driek van Vugt en mensen van diverse ideële organisaties.

  De deelnemers hebben vier weken lang geprobeerd hun energieverbruik sterk te matigen. Gemiddeld lagen de besparingen tussen de vijf en tien procent. Farshad Bashir van ROOD Leeuwarden, die op 21 juni als winnaar werd aangewezen, heeft liefst 22% bespaard op zijn mondiale voetafdruk.

  Krista van Velzen, Kamerlid voor de SP, kreeg het aan de stok met de beveiliging van de Tweede Kamer omdat de lichten ’s nachts niet uit mochten: “Ook de kopieerapparaten hadden van mij te vrezen, de CV heb ik vroeger dan normaal uitgezet en ik ben veel meer biologisch gaan eten dan eerst”. Van Velzen eindigde als tweede, waardoor twee SP-ers in de top-drie belandden.

  Bron: rood.sp.nl, 24 juni 2003

  Foot Fight 2003: verklein je voetafdruk

  In april vond de speciale wedstrijd Foot Fight 2003 plaats. Verschillende jongeren en politici hebben in 28 dagen gestreden voor de kleinste voetafdruk. De winnaar van dit jaar is Farshad Bashir, actief bij de SP afdeling ROOD in Leeuwarden. Hij heeft in 1 maand maar liefst 22 % bespaard op zijn voetafdruk. Tweede werd Krista van Velzen, tweede kamerlid voor de SP. Haar besparing was ook niet mis, ruim 18 % wist zij haar voetafdruk te verkleinen. De derde plaats is toegekend aan Bas Pastoor van Jong@leefbaar.nl. Met een totaal van 13 % besparing op zijn voetafdruk heeft ook hij een prima prestatie geleverd.

  Volgend jaar organiseren we een nieuwe Foot Fight. Ook dan zullen we deelnemers vragen om een maand hun energie- en consumptiegebruik in de gaten te houden. Heb je interesse en denk jij dat je het beter kan dan de winnaars van dit jaar? Neem dan contact op met janjaapthijs@jeugdraad.nl.

  Iedereen heeft ruimte nodig. En meer dan je misschien zult denken. De hoeveelheid ruimte wordt uitgedrukt in hectares en de mondiale voetafdruk genoemd. Hoe groot jouw voetafdruk is, is afhankelijk van wat en hoeveel je consumeert.

  Bon: milieuloket.nl, 24 juni 2003

  Fries wint tweede Foot Fight

  Op 21 juni werd de tweede landelijke Foot Fight van de Nationale Jeugdraad feestelijk afgesloten. Farshad Bashir (16 jaar) uit Friesland werd winnaar. Deze grote natuurliefhebber had de meeste mondiale gebruiksruimte bespaard. Van de vier Tweede-Kamerleden die meededen bleek Krista van Velzen (SP) de beste. Zij werd tweede. Meer informatie op www.voetafdruk.nl. In 2004 volgt de derde ronde van de Foot Fight.

  Bron: voetenbank.nl, 24 juni 2003

  Driehonderd demonstranten hekelen oorlog in Irak

  LEEUWARDEN – Een kleine driehonderd tegenstanders van de oorlog tegen Irak demonstreerden gisteravond op het Waagplein in Leeuwarden. Sommige deelnemers droegen spandoeken, waarop de Amerikaanse president voor moordenaar werd uitgemaakt en – samen met de Israëlische premier Sharon – voor ,,de grootste terroristen”.

  De meeste deelnemers bewaarden een somber stilzwijgen of brandden een kaarsje voor de te vrezen oorlogsslachtoffers. Tot een optocht kwam het niet, omdat de gemeente dat bij gebrek aan een vergunning had verboden. De demonstratie was op touw gezet door de SP- jongerenclub Rood, het Fries Vredesplatform en de Internationale Socialisten.

  Rood-activist Farshad Bashir sprak in schrille bewoordingen over een oorlog, die voor de Verenigde Staten zou draaien om het bemachtigen van ,,kosteloze olie ter bestrijding van de economische recessie in eigen land”. ,,Bush is een schurk, die alleen dankzij een domme kieswet aan de macht heeft kunnen komen”, aldus Bashir.

  De Turkse imam Mustafa Önlü waarschuwde dat de oorlog niet mag worden gezien als eentje tussen islam en christendom. ,,Daar heeft het letterlijk niets mee te maken. De godsdiensten worden over en weer misbruikt.”

  Jan Bosman van het Fries Vredesplatform constateerde dat lokale interkerkelijke vredesgroepen zich her en der in Friesland bij het protest tegen de oorlog aansluiten. Dat gebeurt in weerwil van de afzijdigheid van het IKV-hoofdkantoor. Het Friese platform wil zo lang de oorlog duurt elke donderdag bij de Waag demonstreren.

  Bron: Leeuwarder Courant, 21 maart 2003

  Eerste Wake tegen een Amerikaanse oorlog in Irak een succes

  Tegen acht uur stromen de mensen naar de Waag, waar een door Rood afdeling Leeuwarden georganiseerde wake wordt gehouden. Het zijn veel mensen, ongeveer 350.

  Acht uur is het twee minuten stil. Alleen het winkelend publiek dat schoorvoetend langs de etalages loopt is nog te horen. Hier en daar een knalletje. Maar er wordt vooral stilgestaan. Stilgestaan bij de oorlog die nog die morgen was begonnen, maar vooral stilgestaan bij de angst die de inwoners van Irak op dat moment zouden doorstaan.
  Toen werd er gesproken. Onder andere door Farshad Bashir, secretaris van Rood Leeuwarden.

  Na de sprekers mocht er vanwege een gebrek aan vergunning niet gelopen worden, maar veel mensen bleven, om hun hart te luchten en de situatie te bespreken. Een aantal mensen begonnen liederen te zingen, waaronder ‘Mijnheer de president’ van Boudewijn de Groot. Net als bij andere wakes staken mensen waxinelichtjes aan in de vorm van het vredesteken.

  Rond negen uur was de wake ten einde, het was goed. Nog steeds met de hoofd bij de slachtoffers waaierde de groep zich langzaamaan weer uit over Leeuwarden. Iedere donderdag weer een wake, totdat de verschrikkelijke oorlog ten einde is.

  Bron: rood.leeuwarden.sp.nl, 20 maart 2003

  Vredesoproep op eerste dag van oorlog in Irak

  LEEUWARDEN – Op de eerste dag van de verwachte oorlog in Irak zal op het Leeuwarder Waagplein een vredesdemonstratie worden gehouden. ROOD, de jongerenclub van de SP neemt hiertoe het initiatief, samen met het provinciaal vredesplatform, de Internationale Socialisten en Solidair Friesland.

  De demonstratie begint om acht uur ’s avonds op de eerste oorlogsdag. Begint de oorlog ’s avonds na achten, dan volgt de bijeenkomst een dag later.

  ,,Wij zijn tegen de militaire onderdrukking van onschuldige volkeren en kunnen nu niet stil blijven zitten”, zegt Farshad Bashir van ROOD. Eerder dit jaar kwamen al honderden mensen af op een vredsoptocht door Leeuwarden.

  Bron: Leeuwarder Courant, 18 maart 2003

  RuGkrakers

  Na de vier voorronden van RuGkrakers, de Noord-Nederlandse Wetenschapswedstrijd voor scholieren, zijn de deelnemers bekend voor de halve finales die op diverse plaatsen in Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland plaatsvinden. De tweede Friese edities zijn op 29 oktober in het Planetarium in Franeker en bij Friesland Coberco Dairy Foods in Leeuwarden.

  De volgende negen scholieren doen mee: Peter en Jasper Abswoude uit Franeker, Roy Ammerlaan uit Marssum, Farshad Bashir uit Mantgum, Anna Hoekstra uit Gytsjerk, Niels en Adriaan Jelsma uit Leeuwarden, Minke Nijdam uit Workum en Jan Sybren Zagema uit Damwoude. Edith Liemburg uit Heerenveen speelt de halve finale in Marknesse.

  Bron: Leeuwarder Courant, 5 oktober 2002