SP-raadslid klaagt partijgenoot aan

groningen – Het Leeuwarder SP-raadslid Farshad Bashir sleept onder meer de gemeente Groningen voor de rechter. Hij wil dat de gemeente stopt met onaangekondigde huisbezoeken aan bijstandsgerechtigden. De verantwoordelijk wethouder in Groningen is de partijgenoot van Bashir, SP-er Peter Verschuren.

Bron: Dagblad van het Noorden, 26 augustus 2006

Proces tegen snuffelen in huis

SP’er sleept Stad voor rechter om huisbezoeken sociale dienstDoor Bram Hulzebos

groningen – Het Leeuwarder SP-raadslid Farshad Bashir sleept Groningen en twintig andere gemeenten voor de rechter. Hij wil dat de gemeenten stoppen met onaangekondigde huisbezoeken aan bijstandsgerechtigden. Hij spant het geding aan, samen met uitkeringsgerechtigden, onder wie een aantal uit de stad Groningen.

Advocaat Peter Kuijper legt uit: “De gemeenten krijgen van tevoren een bedrag waaruit ze de bijstandsuitkeringen moeten betalen. Komen ze te kort, dan moeten ze dat zelf oplossen, houden ze over, dan mogen ze zelf weten hoe ze het overschot besteden. De gemeente heeft dus een financieel belang bij het stopzetten van uitkeringen.” En dat leidt tot onverkwikkelijke toestanden, aldus Kuijper.

Onlangs publiceerde de Nationale Ombudsman al een vernietigend rapport over de onaangekondigde huisbezoeken in Amsterdam. Maar in Groningen zou het niet veel beter zijn, aldus Kuijper. “Als je een bezoek weigert loop je grote kans je uitkering te verliezen. Er worden huisbezoeken afgelegd zonder dat er een vermoeden van fraude is.” Fraude kan strafrechtelijke gevolgen hebben. “Het is dan heel raar dat de bevindingen van de sociale dienst-medewerkers zonder meer gebruikt worden in een proces”, zegt Kuijper. “Terwijl zij geen opsporingsambtenaren zijn.”

Verantwoordelijk voor de onaangekondigde huisbezoeken in Groningen, is wethouder Peter Verschuren van de SP. De precieze juridische details kent hij niet. “Dat zijn dingen die de rechter maar moet toetsen.” Verschuren vindt de onaangekondigde huisbezoeken ‘een paardenmiddel dat je in een aantal gevallen wel moet toepassen’. In Groningen kregen bijna 900 bijstandsgerechtigden een aangekondigd huisbezoek. “Het huisbezoek is standaard voor iedereen die een uitkering krijgt”, aldus Verschuren.

Tot nu toe werden er in 2006 37 uitkeringen niet toegekend naar aanleiding van een huisbezoek.

fraude in de stad
In 2005 zijn er in de stad Groningen 202 fraudeurs betrapt. Al met al werd er voor een bedrag van ruim 3 miljoen euro gefraudeerd. Iets meer dan 1 miljoen daarvan is teruggevorderd. In 2005 kreeg de gemeente Groningen ruim 117 miljoen euro om aan bijstandsuitkeringen te besteden. Daarvan hield de stad bijna 4 miljoen over. Van de ruim 50 miljoen bestemd voor reïntegratieprojecten, bleef 6.7 miljoen over. Op dit moment telt de stad 9526 bijstandsgerechtigden. Dat blijkt uit de site www.gemeenteloket.szw.nl/kernkaart van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bron: Dagblad van het Noorden, 26 augustus 2006

Protest tegen samenwerking tussen gemeente en Defensie

assen – Niet iedereen vindt het een goed idee dat de gemeente Assen gaat meehelpen om sollicitanten te werven voor Defensie. Sjors Pie en Farshad Bashir hebben via de mail geprotesteerd tegen de samenwerking. Ze stuurden hun grieven naar het college van B en W en de gemeenteraad van Assen.

“Het is dom dat gemeenten meewerken aan militarisering, want achter het uiterlijke schoon van werkgelegenheid door militarisering gaan armoede, uitbuiting en oorlog schuil. Het is ook verwerpelijk dat de persoonsgegevens misbruikt worden om reclame te verzenden. Nog erger is het feit dat de gemeenten Coevorden en Emmen busreizen organiseren naar voorlichtingsbijeenkomsten van Defensie voor de scholieren”, schrijven beide heren.

J. M. van Leeuwen is het er ook niet mee eens. “Oorlogstaken in Afghanistan of Irak zijn illegaal en misdadig. Wat te doen als mensen een baan bij Defensie weigeren? Wat te doen als deze mensen principieel tegen de oorlog of defensietaken zijn. Krijgen ze dan geen uitkering meer of het stempel ‘moeilijk bemiddelbaar’ en worden ze dan gekort?”

In Assen krijgen alle cli├źnten van de sociale dienst een brief van de gemeente met de uitnodiging om de voorlichting van Defensie te bezoeken. Daarnaast krijgen alle Assenaren tussen de 18 en 30 jaar een brief waarin de gemeente hen op de hoogte stelt van de vacatures bij Defensie.

Bron: Dagblad van het Noorden, 2 mei 2005