Actie bij sociale werkplaats

Medewerkers van de sociale werkplaats Caparis in Leeuwarden protesteren samen met de SP tegen misstanden bij het bedrijf. Ze hebben zich verenigd in het comité Caparis Moet Sociaal. Van 12 tot 16 maart verzamelde het comité de klachten van medewerkers.

SP-gemeenteraadslid Farshad Bashir vertelt: ‘Veel mensen klagen dat ze door de bedrijfsarts worden gedwongen te werken als ze ziek zijn. Dat is vreemd, omdat bij een sociale werkplaats juist mensen met psychische of lichamelijke beperkingen werken. Ook klagen veel mensen dat het werk saaier wordt. Leuk werk, zoals in de metaal, verdwijnt en geestdodend inpakwerk komt ervoor in de plaats. Daarnaast zijn er specifieke ergernissen, zoals dat mensen hun medicijnen niet in de kantine mogen innemen, maar dit op de wc moeten doen.’

Volgens Bashir staat de situatie bij Caparis niet op zichzelf. ‘Ook over andere sociale werkplaatsen komen bij de SP klachten binnen. Bij sociale werkplaatsen wordt tegenwoordig een neoliberaal beleid gevoerd. Veel sociale werkplaatsen zijn uitbesteed en moeten winst maken. Daarom worden mensen gedwongen harder te werken dan ze eigenlijk kunnen.’

In april komt brengt het comité een rapport uit met aanbevelingen. ‘Als onze aanbevelingen niet worden overgenomen, gaan we actie voeren’, zegt Bashir.

Bron: de Socialist, april 2007

Ook Leeuwarden tegen racisme

Keer het Tij Leeuwarden organiseerde op donderdag 10 maart de eerste bijeenkomst van Samen tegen Racisme.

Zeventig Leeuwarders van allerlei pluimage woonden de bijeenkomst bij, uit nieuwsgierigheid, om iets op te steken maar vooral ook om actief mee te bouwen aan de antiracismebeweging.

‘We waren in Europa het voorbeeld van verdraagzaamheid’, begon Ed van Thijn. ‘Maar na de aanslagen van 11 september werd nergens anders zoveel racistisch geweld gemeten.’ Van Thijn ging vooral in op de manier waarop de gevestigde politieke partijen over allochtonen en dan met name moslims praten.

Anja Meulenbelt ging onder andere in op het feit dat vooral moslims onder vuur liggen. ‘Alsof de emancipatie van de westerse vrouw voltooid is, of alsof de emancipatie van de westerse vrouw een eeuwenoud cultuurgoed is’.

Miriyam Aouragh gaf praktische voorbeelden van het zwart-wit denken en benadrukte dat het huidige klimaat voor een groot deel het werk is van de media. Hierna ontstond een levendige discussie in de zaal.

Farshad Bashir (SP Leeuwarden)

Bon: De Socialist, april 2005