Somber beeld van ‘vredesmissie’ in Afghanistan

GOOS BIES

Leeuwarden – Hulp- en ontwikkelingsorganisaties die de Afghaanse bevolking niet langer kunnen helpen als gevolg van gevechten tussen buitenlandse troepen en talibanstrijders of drugslords. Een historische recordproductie aan opium (de grondstof van heroïne), waarmee beide strijdende partijen gevechten financieren. En een eigen politie en leger die maar niet van de grond komen.

Dat sombere beeld kwam gisteravond op Vliegbasis Leeuwarden naar voren tijdens een marathoninterview over de missie in Afghanistan, onder leiding van de gerenommeerde interviewer Frenk van der Linden. De avond met tal van betrokkenen was georganiseerd door antidiscriminatiebureau Tûmba met als doel begrip te kweken onder voor- en tegenstanders voor elkaars standpunten.

Positieve resultaten van de missie in Afghanistan moesten onder een vergrootglas worden gezocht. Diplomaat S. Messerschmidt van Buitenlandse Zaken gaf aan dat er eerst stappen achteruit gezet moeten worden, voor er een vooruit gemaakt kan worden. ,,Ons past bescheidenheid en geduld. Deze missie vergt een héél lange adem.”

Zelfs Ben Ruijs, oud-commandant van de Vliegbasis en tot begin juni als commandant Air Task Force in Uruzgan aanwezig, gaf in al zijn eerlijkheid aan dat er misschien wel andere prioriteiten zijn. Toen Van der Linden hem vroeg zich te verplaatsen in een tegenstander van de missie en met een tegenargument te komen, antwoordde hij bezweet maar oprecht: ,,Voor zo’n vraag was ik al bang. Tja, er zijn meer probleemgebieden op deze wereld. Afghanistan is één, Darfur is een ander. Als je kijkt naar het aantal slachtoffers, dan is het probleem in Darfur misschien wel groter.”

Het meest sombere beeld schetste misschien wel Geert Leerink, senior manager van HealthNet TPO, de grootste Nederlandse ontwikkelingsorganisatie in Afghanistan. HealthNet is sinds 1993 actief in Afghanistan. Eerst met een programma tegen malaria, later ook met basisgezondheidszorg en geestelijke zorg. Tot 2005, 2006 was er steeds sprake van een opgaande lijn in de hulpverlening, stelde hij. Zo is het team van experts, die een kleine tweeduizend Afghanen in de gezondheidszorg managen, van tien West-Europeanen teruggebracht tot negen Afghanen en een Europeaan. Sinds een à twee jaar is er echter sprake van een neergaande lijn. In de gebieden waar gevochten wordt, komen de medewerkers steeds moeilijker of helemaal niet meer de provincie in. ,,Als de Afghanen uit een ander district komen, moeten ze eerst het vertrouwen van de bevolking winnen.”

Wrijvingen

Intussen slagen het Nederlandse leger en de niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) er maar niet in om afspraken te maken en zitten ze elkaar vaak in de weg. Dat komt deels door ,,een gevoel van competitie”, stelde majoor Hans van der Linden van het Provinciaal Reconstructie Team, waarmee het Nederlandse leger aan opbouwwerk doet. ,,Baantjes bij ngo’s worden weggekaapt door militairen.”

Volgens Leerink is er overleg nodig tussen leger en ngo’s op de Nederlandse ambassade. Meerdere malen per maand. Op individueel niveau in de uitvoering werken militairen en hulpverleners soms wel goed samen, maar er zijn ook problemen. Verschillende hulpverleners worden liever niet met militairen gezien, omdat ze daarmee het vertrouwen van de bevolking verspelen.

Waar de hulpverlening door de gevechten in het nauw is gekomen, daar slaagt defensie er nauwelijks in een Afghaans leger en politie op poten te zetten in de ,,primitieve” provincie Uruzgan, een van de 23 subdoelen.

Op een scherm toonde kolonel buiten dienst Ruijs de vorderingen. Die waren slechts mondjesmaat waarneembaar. Zo schat defensie in voor leger en politie in Uruzgan zo’n 2400 mensen nodig te hebben. ,,En we hebben nu nog maar achthonderd. We komen mensen tekort. We hebben tot nu toe 1200 mensen opgeleid, ook dat is nog veel te weinig.” Ruijs schatte in misschien wel vijftien of twintig jaar nodig te hebben wil de missie het einddoel – Afghanistan aan een zelfstandige rechtsstaat helpen – bereiken.

De missie zorgt voor kwalijke bijeffecten, constateerde Martin Jelsma, coördinator Drugs & Democracy Programme van het Transnationaal Institute in Amsterdam. Hij haalde nieuwe cijfers van de Verenigde Naties aan: er is een historisch record van achtduizend ton opium geproduceerd. Al twintig jaar is het een trend dat de productie groeit. Volgens Jelsma is de papaverteelt voor de boerenbevolking het enige deel van de Afghaanse economie dat functioneert. ,,Eenderde tot de helft is er van afhankelijk. Naarmate mensen zich onveiliger gaan voelen, wordt de afhankelijkheid van opium groter.”

Volgens Jelsma is het beeld dat vooral de Taliban achter de exploitatie van opium zit onterecht. ,,Ook Karzai en zijn milities (de bondgenoot van de NAVO) doen aan opiumhandel. Misschien wel meer.”

Gif

Ambtenaar Messerschmidt van Buitenlandse Zaken noemde de papaverteelt ,,letterlijk een gif voor alles wat de Afghaanse overheid en wij willen bereiken”. Vandaar dat velden worden vernietigd door ze chemisch te besproeien. Volgens Jelsma is dit echter verkeerd. Alleen de kleine boer wordt er de dupe van, en niet de drugslords. Bovendien is volgens hem in Colombia al gebleken dat het vernietigen van papaverteelt op iets langere termijn geen enkel effect heeft. ,,De vraag verander je er niet mee.”

Rendement

Farshad Bashir, gemeenteraadslid van de SP en zelf als kind met zijn ouders tien jaar geleden uit Kabul gevlucht voor de Taliban en de Mujaheddin, vindt dan ook dat Nederland met de missie moet stoppen. Volgens hem levert het veel meer rendement op als de helft van de kleine vierhonderd miljoen euro die nu in de missie wordt gestoken, rechtstreeks naar de Afghaanse regering gaat.

,,De Afghaanse regering heeft dit jaar vijfhonderd miljoen euro uitgegeven aan de begroting”, schetste Bashir. ,,Dat is ongelooflijk weinig, daar win je de bevolking niet mee. Leeuwarden heeft al meer uitgegeven, in deze relatief kleine stad werken we met een jaarbegroting van zeshonderd miljoen euro. In plaats van militairen kunnen we beter ingenieurs en onderwijzers sturen.”

Bron: Friesch Dagblad, 28 september 2007

SP gegroeid

Leeuwarden Op de Algemene Ledenvergadering van de Socialistische Partij in Leeuwarden blikten SP’ers donderdag tevreden terug op hun groei door de jaren. Ronald Boorsma, in de begindagen fractievoorzitter: “Het is nu ongeveer tien jaar geleden dat wij in Leeuwarden zijn begonnen. Toen hadden wij rond de zestig leden. Nu hebben jullie ongeveer 750. Tien keer zoveel in tien jaar tijd.” Op de ledenvergadering traden SP’ers F. Bashir, S. van der Meer en E. Snijder af als bestuursleden, in het kader van een reguliere bestuurswisseling.

Bron: Friesch Dagblad, 2 juni 2007

Niet elke lijstduwer even succesvol

GOOS BIES

Leeuwarden – Met 6044 voorkeurstemmen neemt Rendert Algra plaats in de Statenfractie van het CDA. Daarmee is de Jubbegaster, die met zijn bekendheid als voormalig Tweede Kamerlid stemmen moest trekken, verreweg de meest succesvolle lijstduwer. Lijstduwers van andere partijen haalden bij lange na de persoonlijke kiesdrempel van 1536 stemmen niet.

De Sneker wethouder Andries Ekhart van de PvdA kwam van de andere lijstduwers met 830 voorkeurstemmen nog het dichtste bij. Overigens is het eigenlijk niet de bedoeling dat een lijstduwer de kiesdrempel haalt. Kenmerk van de lijstduwer is dat die niet in de Tweede Kamer, gemeenteraad of in dit geval in Provinciale Staten wil, maar wel zijn of haar naam aan een partij wil verbinden. Zo niet Algra. Die besloot met succes een voorkeursactie te voeren.

Ekhart bleek overigens net als Algra ook iets minder vrijblijvend op de lijst te staan dan aanvankelijk werd vermoed. Hij ziet zichzelf als de meest geschikte kandidaat-gedeputeerde voor de portefeuille jeugdzaken, terwijl de PvdA al twee potentiële gedeputeerden naar voren had geschoven.

Ook de VVD zette een wethouder in: Willem Heere van Terschelling. Dat loonde, want het bracht 473 stemmen in het laatje – vooral van het eiland.

Van de andere lijstduwers deed de achttienjarige Farshad Bashir, een van de jongste gemeenteraadsleden van Nederland, het opvallend goed. De Afghaanse Leeuwarder haalde voor de SP 507 stemmen. Heel wat meer dan de andere lijstduwer van de Socialistische Partij, Gaatske Wiersma van vogelopvang De Fûgelpits. Die bleef steken op 121 stemmen.

Bij de ChristenUnie haalde oud-fractievoorzitter Rein Ferwerda nog altijd 251 stemmen binnen als lijstduwer. Bij de FNP had Eerste Kamerlid Hindrik ten Hoeve die rol; het leverde de Frysk-nasjonalen 134 stemmen op. De opvallendste naam bij GrienLinks van mensen op een onverkiesbare plaats was die van Hetty Hafkamp, oud-wethouder van Leeuwarden. Zij schopte het tot 73 voorkeurstemmen.

Ronduit teleurstellend deden de ‘old boys’ van Cambuur het. Vastgoedtycoon Jan Riedstra moest het op de lijst van Gemeentebelangen Friesland doen met 46 stemmen. Bij advocaat Wim Sleijfer bleef de teller steken op 34.

De Partij voor de Dieren, de partij die landelijk het meest gebruik maakt van lijstduwers – Kees van Kooten, Georgina Verbaan, Paul Cliteur, enzovoorts – kwam in Fryslân niet met een ‘BF’er’ op de proppen. De meest bekende was misschien Bert Hollander van de opvang voor oude koeien in Zandhuizen. Hij kreeg 138 stemmen, maar de dierenpartij haalde de kiesdrempel niet.

Bron: Friesch Dagblad, 10 maart 2007

Wachttijd

Leeuwarden – Woningzoekende Leeuwarders moeten veel te lang wachten voor ze een huurwoning krijgen toegewezen. Zestien en een halve maand gemiddeld. “Onbegrijpelijk”, vindt SP-raadslid F. Bashir. Hij baseert zich op cijfers van Leeuwarder Jan Post die een jaar lang alle wooncijfers verzamelde. In 2006 werd volgens Post 62.920 keer gereageerd op 780 toegewezen woningen. De meest gevraagde straat in Leeuwarden was de Valeriusstraat.

Bron: Friesch Dagblad, 23 januari 2007

Bashir gaat niet naar de Kamer

Het Leeuwarder raadslid Fashad Bashir (18) gaat hoogstwaarschijnlijk niet naar de Kamer voor de SP. ,,Ik heb de kandidatenlijst gekregen, en ik sta er niet tussen.” Bashir heeft nog één kansje op een verhuizing naar Den Haag. Zittend parlementariër Tiny Cox heeft zijn zetel ter beschikking gesteld. De kiesraad moet beslissen of Bashir daarvoor in aanmerking komt. Gebeurt dat niet, dan zal de Leeuwarder daar niet rouwig over zijn. Hij staat toch al ambivalent tegenover een Kamerlidmaatschap op dit moment. ,,Ik ben in Leeuwarden met voorkeursstemmen gekozen. Ik heb hier dus een verantwoordelijkheid.”

Bron: Friesch Dagblad, 28 november 2006

Naar Den Haag of toch niet?

Kiezen voor Friezen: zes kamerleden, drie afvallers en twee kanshebbers

Leeuwarden – Het eerste weekeinde na de verkiezingen breekt aan voor de aspirant-kamerleden uit Fryslân. Sommige zitten teleurgesteld thuis, anderen pakken vast voor Den Haag. Voor twee van de potentieel jongste kamerleden van het land begint het lange wachten. Is er plek voor ze in de Tweede Kamer?

Felicitaties alom voor Farshad Bashir, raadslid van de SP in Leeuwarden. Op een bijeenkomst, donderdagavond, waarbij verschillende raadsleden aanwezig zijn, maken sommigen er zelfs een buiginkje bij. Lof voor zijn partij die zo’n enorme verkiezingswinst boekte. En gelukswensen voor hemzelf, omdat hij daardoor kans maakt op een zetel in het parlement.

Bashir deelt met negen andere regionale kandidaten de 25-ste plaats van de SP-lijst. Maandag wordt bekend wie van hen de zetel krijgt. Is Bashir de gelukkig, dan is de Leeuwarder (18 jaar oud) meteen het jongste kamerlid van Nederland. Spannend? ,,Ja. Maar ik ben er ook rustig onder. Het kan gebeuren of niet. En dan heb ik in Leeuwarden nog genoeg te doen.”

Sander de Rouwe(26), die andere jonge Friese politicus, moet wat langer geduld hebben. Hij hoeft zijn plaats 46 op de CDA-lijst met niemand te delen. Zijn plek in de Kamer lijkt zo goed als zeker Maar daarvoor moet de Bolswarder wel wachten tot na de formatie. Als het kabinet is samengesteld, zullen enkele van de verkozen christendemocraten een ministerspost krijgen en kan De Rouwe doorstromen naar de Kamer.

Einde oefening

Voor Rendert Algra uit Jubbega is het wachten voorbij. De zestienduizend voorkeursstemmen die hij nodig had om in de Kamer te komen, zijn bijna zeker niet gehaald. Weken van rondfietsen met een gele, plastic stier in zijn bakfiets en spreekbeurten in tal van zaaltjes (steeds geflankeerd door twee plastic kalfjes, waarvan er één werd gestolen) blijken tevergeefs. Ruim negenduizend stemmen kreeg hij in de provincie Fryslân; hij verwacht niet dat hij er buiten de provincie nog eens zevenduizend heeft gescoord. Einde oefening”, concludeert Algra zelf. De oud-politieman zet nu zijn zinnen op een adviesbureau. ‘Spegel’ moet het gaan heten.

Ook VVD’er Tom Kuperus uit Lemmer en Isabelle Diks van GroenLinks zullen geen parlementariër worden. Lutz Jacobi uit Jirsum gaat wél naar de Kamer. Maar daar had ze met haar notering – nummer 24 op de PvdA-lijst – vooraf weinig twijfel over. Jacobi (51) was GGD-directeur.

Joop Atsma en Roland Kortenhorst (beiden CDA), Jacques Tichelaar (PvdA) en Tineke Huizinga (CU) zijn en blijven Kamerlid. Kortenhorst stond als nummer 41 op de CDA-lijst komt dus op het nippertje de Kamer in; hij hoeft niet zoals De Rouwe de kabinetsformatie af te wachten en mag vanaf het begin meepraten over de koers die de partij nu kiest.

Nieuwkomer in de Kamer is Fries-om-utens Sietse Fritsma, kandidaat nummer 9 van de Partij voor de Vrijheid. Fritsma (34) is geboren in Franeker, maar woont tegenwoordig in Den Haag.

Bron: Friesch Dagblad, 25 november 2006

SP verovert Fryslan zonder kader in regio

Eén Statenlid, maar nu derde partij

SJIRK KUIJPER

Leeuwarden – De SP, die in de Friese Staten en gemeenteraden niet of nauwelijks is vertegenwoordigd, heeft in Fryslân een enorme verkiezingswinst geboekt. In bijna alle Friese gemeenten werd ze de derde partij, in Leeuwarden zelfs tweede. Alleen in Noord-Brabant, Limburg en Groningen is de SP nog sterker dan in Fryslân.

De winst van de SP in deze regio is extra opmerkelijk omdat de partij haar wortels heeft in het Zuiden, en op de hoogste 24 plaatsen slechts één noordelijke kandidaat had (de Groningse Rosita van Gijlswijk, op 21). Het Leeuwarder gemeenteraadslid Farshad Bashir stond gisteren alleen in de kieskringen Groningen, Leeuwarden, Assen als 25ste op de kandidatenlijst. Of hij daadwerkelijk lid wordt van de 26 zetels tellende Kamerfractie, is nog onzeker, omdat in de overige vijftien kieskringen andere namen op de posities 25 tot 29 stonden. Het is zelfs mogelijk dat ‘lijstduwer’ Huub Oosterhuis, de theoloog die in alle kieskringen op dertig stond, in de Tweede Kamer is gekozen.

Als de SP haar aanhang nog vier maanden weet warm te houden staat Fryslân een ware politieke aardverschuiving te wachten bij de provinciale verkiezingen begin maart. De socialisten hebben nu welgeteld één zetel in Provinciale Staten (het tweede SP-Statenlid scheidde zich in 2004 af), maar ze haalden gisteren liefst 17,2 procent van de Friese stemmen. De VVD, met nu nog zes Statenzetels en een gedeputeerde, blijft daarbij ver achter. De liberalen wisten krapaan een tiende van de Friese stemmen vast te houden (10,6 procent, tegen 14,6 procent landelijk). De achterstand van de VVD op de SP is daarmee in Fryslân veel groter dan in de rest van Nederland.

Koppositie

Het CDA heroverde in Fryslân nipt zijn koppositie op de PvdA. Niet door stemmen te winnen, maar door minder te verliezen dan de sociaal-democraten. Het CDA ging in Fryslân van 32,0 naar 28,1 procent, de PvdA van 33,5 naar 27,5. Het CDA heeft in de regio relatief veel stemmen verloren: landelijk leverden de christendemocraten 2 procent in, in Fryslân bijna 4 procent. De vanouds voorbeeldige Friese CDA-aanhang steekt daardoor nauwelijks nog boven het landelijk gemiddelde uit.

Vooral in zijn traditionele bolwerken heeft het Friese CDA flink wat stemmen verloren aan de ChristenUnie. Die partij zag haar aanhang in de provincie verdubbelen, en kreeg in Noordoost-Fryslân (vanouds een CDA-regio) zelfs gemiddeld een tiende van de stemmen. Ook voor de ChristenUnie geldt dat als ze haar populariteit enkele maanden weet vast te houden, een verstevigde positie in Provinciale Staten in het verschiet ligt.

Bron: Friesch Dagblad, 23 november 2006

SP’er Bashir (18) in race voor de Kamer

Leeuwarden – Tevoren had hij er niet over durven dromen, toen Farshad Bashir als noordelijke kandidaat alleen in Fryslân, Groningen en Drenthe plaats 25 op de verkiezingslijst van de SP kreeg. ,,Ik had gerekend op een verdubbeling van het aantal stemmen, maar we zijn bijna verdriedubbeld. Prachtig.”

Bashir maakt nu plotseling serieus kans op een zetel op het Binnenhof. De achttienjarige Leeuwarder van Afghaanse komaf zou daarmee het jongste Tweede Kamerlid ooit worden. Dat is nu Sharon Dijksma (PvdA) die bij haar aantreden in 1994 23 jaar en een maand oud was.

Of Bashir daadwerkelijk in de Tweede Kamer komt, hangt af van hoe er in de verschillende regio’s op de SP is gestemd. Hij staat samen met negen anderen op de 25ste plaats. Een ingewikkelde berekening bepaalt wie er in de Kamer komt.

Mocht Bashir een plek in de Tweede Kamer krijgen, dan sluit hij niet uit dat hij dat werk gaat combineren met het gemeenteraadslidmaatschap van Leeuwarden. ,,Vooropgesteld, ik vind het gewoon echt mooi dat we 26 zetels hebben gehaald. Maar ik ben altijd in voor een uitdaging. Als ik in de Kamer kan komen, ga ik daarvoor. Ik moet nog veel leren, maar ik ben ook iemand die goed en snel kan leren.” Bashir, die sinds dit schooljaar in Groningen natuurkunde en wiskunde studeert, is momenteel het jongste raadslid van Nederland. Op twee dagen na is hij het jongste raadslid ooit, dat is partijgenoot Lillian Marijnissen. De dochter van Jan Marijnissen was achttien jaar en twee maanden toen ze raadslid werd in Oss.

Bron: Friesch Dagblad, 23 november 2006

‘Marijnissen heeft de boodschap ’t beste gebracht’

Friese Kamerleden voorzien loodzware formatie met sleutelrol voor ChristenUnie

Leeuwarden – De SP is de grote winnaar en die partij zal als eerste het formatieoverleg moeten aangaan met het CDA, de grootste partij. Dat vindt PvdA-Tweede-Kamerlid Jacques Tichelaar uit Oranjewoud. Voor de PvdA ziet hij voorlopig geen plek weggelegd aan de onderhandelingstafel. ,,Wij zullen niet zomaar als eerste naar voren treden voor overleg met het CDA. Wij hebben echt fors verloren, dan moet je ook op de blaren zitten.”

Tichelaar uitte gisteravond tijdens een verkiezingsdebat voor Omrop Fryslân kritiek op zijn fractievoorzitter Wouter Bos. ,,De conclusie is dat de boodschap van de SP helderder is overgekomen dan de houding en thematiek en de wijze waarop gecommuniceerd is met de kiezers bij ons. Of de SP een betere leider heeft? Dat blijkt. Marijnissen heeft beter gecommuniceerd dan Bos”, aldus de nummer dertien op de PvdA-lijst. Na afloop lichtte Tichelaar toe dat de SP beter heeft uitgelegd wat die partij wil met de AOW, de hypotheekrente-aftrek en het sociaal-economisch beleid. Wat Tichelaar betreft kan Bos niettemin gewoon verder als fractievoorzitter van de PvdA. ,,Geen probleem, er is nog heel veel werk aan de winkel.”

Joop Atsma, Tweede-Kamerlid van het CDA, beaamde dat de boodschap van Marijnissen ,,o zo helder is”. Wat de Surhuistervener verontrust is dat de SP in Noordoost-Fryslân vaak niet eens in de gemeenteraad zit en nu toch zo’n beetje als nummer één in die hoek uit de bus komt”, ,,Dat is heel opmerkelijk en persoonlijk vind ik dat een beetje griezelig, want de SP draaft op een aantal standpunten absoluut door.”

Farshad Bashir uit Leeuwarden, nummer 25 op de SP-lijst, bestrijdt dat de grote winst van de SP een gevolg is van het Marijnissen-effect. Volgens hem is het ook het effect van jarenlang dezelfde boodschap verkondigen en het contact zoeken met de kiezers in de wijken.

Volgens Atsma wordt de formatie een loodzware klus. De SP dwingt de PvdA een heel linkse koers te varen. Hetzelfde dilemma veroorzaakt Wilders bij de VVD op rechts.” Welke coalitie de voorkeur heeft van de nummer acht op de lijst van het CDA, laat Atsma niet los. Hij maakt wel duidelijk dat de standpunten van de SP op verschillende vlakken zover van het CDA afstaan, dat regeren met die partij bijna uitgesloten lijkt. ,,Programmatisch zou je op een coalitie tussen CDA, PvdA en VVD uit kunnen komen, maar in de praktijk zal dat niet gebeuren. De SP, Wilders en de ChristenUnie zijn de winnaars, daar kun je niet omheen.”

Sleutelrol

Tineke Huizinga, Tweede-Kamerlid voor de ChristenUnie, noemt de uitslag om twee redenen gunstig. ,,We hebben ons zeteltal verdubbeld. Dat is sowieso prachtig. Maar door de uitslag van de andere partijen nemen we nu ook een sleutelrol in. Het politieke landschap is nu zo dat we een reëele mogelijkheid hebben om onze plannen ook te gaan realiseren.”

Huizinga vindt wel dat de ChristenUnie als kleinere partij bescheidenheid past. ,,Wij wachten de uitnodiging netjes af”, herhaalt zij de woorden van André Rouvoet eerder op de avond. Over een eventuele ministerspost wil zij zich nog helemaal niet uitlaten. ,,Eerst zien hoe de formatie verloopt.”

Het verloop van de formatie bepaalt voor een aantal kandidaat-Kamerleden of zij via de achterdeur nog een zetel bemachtigen. Sander de Rouwe, nummer 46 op de lijst van het CDA, heeft goede hoop. ,,Het leek er aan het begin van de avond nog niet op. Toen stonden we op 38 zetels. Met 41 maak ik een goede kans om door te stromen na de kabinetsformatie.”

De jonge Bolswarder verwacht een gecompliceerde politieke situatie, de komende maanden. ,,Andere partijen moeten nu kleur bekennen. Is de SP bijvoorbeeld in staat om realistische politiek te voeren? Dat moet nu blijken.”

‘Groot verlies’

Halbe Zijlstra, een Utrechtse liberaal met Friese wortels, stond op plaats 19 bij de VVD en komt met de hakken over de sloot de Kamer binnen. ,,Dit is een groot verlies. Het is wel duidelijk dat de oppositie wacht.” De geboren Oosterwoldiger is somber over het perspectief dat de uitslag biedt voor de politiek. ,,Het lijkt erop dat het land onbestuurbaar is geworden.” Wat Zijlstra betreft kan de VVD zich dat zelf ook aantrekken. ,,We moeten ons nu goed achter de oren krabben.”

Bron: Friesch Dagblad, 23 november 2006

SP-kandidaten

Leeuwarden Op de concept- kandidatenlijst van de SP voor de Tweede Kamerverkiezingen staan twee Friezen. Het achttienjarige raadslid Farshad Bashir uit Leeuwarden, de jongste van Nederland, staat op nummer 25. Op nummer 27 staat Frans Baron uit Drachten. Omdat de SP bij de vorige verkiezingen negen zetels haalde, mag de partij met een lijst van dertig kandidaten mee doen.

Bron: Friesch Dagblad, 7 oktober 2006

Raadslid klaagt Leeuwarden aan

Leeuwarden – Gemeenteraadslid F. Bashir (SP) daagt de gemeente Leeuwarden voor het gerecht. Leeuwarden doet volgens hem aan onwettige huisbezoeken en pleegt daarmee inbreuk op de privacy van uitkeringsgerechtigden.

De SP’er doet mee aan een actie van advocaat P. Kuijper. Die wil via een rechtzaak tegen zoveel mogelijk instanties die aan huisbezoeken doen, nieuwe wetgeving over het onderwerp afdwingen. Met de huisbezoeken willen ambtenaren vaststellen of er geen uitkeringsfraude wordt gepleegd. Alleen uitkeringsgerechtigden – mensen die huiszoeking boven het hoofd hangt – kunnen een rechtzaak aanspannen. Bashir doet dat tegen Leeuwarden. Hij krijgt geen uitkering, maar noemt zich ‘potentieel belanghebbende’. “Als burger zou ik een uitkering kunnen krijgen en dan kan ik huisbezoek krijgen.” De gemeente is verbaasd over de zaak. Die zegt de bezoeken juist zorgvuldig aan te pakken.

Bron: Friesch Dagblad, 23 augustus 2006

Leertijd raadsleden voorbij

Nieuwkomers in gemeenteraden na honderd dagen goed op dreef

Heerenveen – De nieuwkomers in de Friese gemeenteraden hebben hun eerste honderd dagen erop zitten. Het enthousiasme is groot, ook al kost het raadswerk in sommige gevallen behoorlijk veel tijd. Ook het politieke spelletje is soms nog even wennen, blijkt uit een rondgang langs enkele nieuwe raadsleden.

Het werk als gemeenteraadslid kost veel tijd. Die conclusie trekken eigenlijk alle nieuwe raadsleden die het Friesch Dagblad honderd dagen na de verkiezingen van 7 maart sprak. ,,Er staat vijftien tot twintig uur voor. Maar ik maak de drie dagen die ik ervoor heb – zeg maar 24 uur per week – zo vol”, zegt Tryntsje Dijkstra, fractieleider van de ChristenUnie in Heerenveen.

Dijkstra combineert het lidmaatschap van de raad met vrijwilligerswerk voor de kerk en voor de school van haar twee kinderen van vijf en acht jaar. ,,Het moet ook bij die drie dagen blijven. Anders kom ik echt in de knel.”

Dijkstra is enthousiast over haar werk als nieuw raadslid en fractieleidster, maar vindt wel dat ze nu keuzes moet maken. ,,Zowel in mijn raadswerk, als in mijn werk als vrijwilliger. Voor de kerk begeleid ik jongeren. Dat bouw ik nu wat af. Zomaar ophouden wilde ik niet.”

Twintig uur
CDA-raadslid Arend Hoekstra (28) uit Burgum komt gemiddeld ook wel aan twintig uur per week. ,,Dat gaat ten koste van mijn vrije tijd. Maar dat is geen belasting, want ik heb er plezier in.” Hoekstra is vanwege het raadswerk in Tytsjerksteradiel een dag minder gaan werken.

Het jongste raadslid van Fryslân is Farshad Bashir (18) uit Leeuwarden. Hij combineerde de afgelopen maanden het studeren voor zijn VWO-examen met het werk als SP-raadslid. ,,Dat was goed te doen. Het kost me vier uur per dag, maar daar heb ik niet echt dingen voor gelaten. Gisteren heb ik gehoord dat ik geslaagd ben, dus nu heb ik helemaal tijd genoeg.”

Nu de eerste honderd dagen erop zitten, voelen de nieuwkomers zich vrij zeker in hun rol als raadslid. De vergaderprocedures zijn duidelijk, maar het politieke gevoel moeten ze nog in de vingers krijgen.

,,Het spel tussen de fracties is even wennen”, zegt Hoekstra. ,,Die ongeschreven regels heb je niet na honderd dagen onder de knie, dat duurt denk ik wel een raadsperiode.”

Voorstel afgepakt
Dijkstra en Bashir hebben dezelfde ervaring. ,,Laatst wilde ik een voorstel met de PvdA voorbereiden. Ze haakten af, maar kwamen later zelfstandig met hetzelfde idee. Dat had niet zo gemoeten”, zegt Bashir.

Over de begeleiding hebben de nieuwe raadsleden niets te klagen. ,,Er is eerder een overschot aan cursussen dan een tekort”, stelt Hoekstra vast. Hij zit met drie andere nieuwelingen in een fractie van zeven. ,,We krijgen steun van de mensen die al langer in de raad zitten.” Hoekstra kan zich in de brede fractie op een specialisme richten: ruimtelijke ordening en milieu.

Bashir heeft als lid van een driemansfractie minder specialismen. ,,Wat ik heel belangrijk vind is om alles begrijpelijk te houden voor het publiek. Niet meepraten in de ambtelijke taal. Dat is best moeilijk, want bijna iedereen doet dat.”

Dijkstra doet als fractieleidster de meeste dossiers. ,,Ik wil me er vooral voor inzetten dat mensen meer oog voor elkaar krijgen. Als gemeente vragen we mensen om eigen ideeën, maar die moeten we dan ook oppikken.” Dijkstra is zich ervan bewust dat de ChristenUnie met die inzet geen meetbare resultaten boekt. ,,Het is niet zo zichtbaar, maar wel heel belangrijk.”

Bron: Friesch Dagblad, 17 juni 2006

Farshad wil voedselbank overbodig maken

SP’er jongste raadslid in Nederland

GOOS BIES

Leeuwarden – Nu zit hij nog in klas zes van het vwo op RSG Magister Alvinus in Sneek, na de zomervakantie gaat hij natuurkunde studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor Farshad Bashir vormt de studie geen enkele belemmering om voor de Socialistische Partij plaats te nemen in de gemeenteraad van Leeuwarden. De jongen die op 14 januari achttien jaar werd, geldt voor zover bekend straks als het jongste raadslid van Nederland.

Farshad Bashir raakte drieënhalf jaar geleden geïnteresseerd in de politiek door de moord op Pim Fortuijn, en de vele maatschappelijke discussies die daarop losbarsten. Toen hij gevraagd werd voor een verkiesbare plek op de lijst voor SP Leeuwarden, besloot Bashir dat te doen. “Ik blijf ook hier wonen en ga niet op kamers in Groningen.”

Negen jaar geleden kwam de in Afghanistan geboren Bashir met zijn vader naar Nederland. Een jaar later volgden moeder en broertje. Het gezin vluchtte omdat vader vanaf 1992 politiek gevangen was, eerst onder het bewind van de Mudjaheddin en later van de Taliban, vertelt Bashir. “Alleen omdat hij journalist was.” Om die reden is hij óók politiek bewust. “Maar ik voel mij echt een Nederlander. Een Liwadder. Zo ga ik in de raad zitten, niet als allochtoon.”

De SP spreekt Bashir aan, omdat die partij volgens hem opkomt voor “gewone mensen”. “Wij gaan naar de mensen toe, dat zie je bij andere partijen niet. Gewoon de wijk in met gewone mensen babbelen.”

Wat de kiezers van Bashir in de gemeenteraad kunnen verwachten? “Ik ga me ervoor inzetten om de voedselbank overbodig te maken. Nederland is een rijk land, daarin moeten sociale voorzieningen beter geregeld worden.” De vwo-scholier, die in Sneek op school zit omdat het gezin tot vorig jaar in Mantgum woonde, wil verder wat doen voor jongeren in Leeuwarden. Voor meer ruimtes zorgen waar zij elkaar kunnen ontmoeten. Maar ook gaat hij met zijn partijgenoten actievoeren tegen Nieuw Zaailand, een project dat voorziet in tientallen woningen en winkels en een Fries Museum op het Leeuwarden plein. “Een prestigeproject. Je kunt het geld beter stoppen in sociale voorzieningen.”

Bron: Friesch Dagblad, 9 maart 2006

Leeuwarden heeft met Farshad het jongste raadslid

Leeuwarden – Farshad Bashir wordt het jongste raadslid van Nederland. De SP heeft bij de verkiezingen gisteravond in Leeuwarden een zetel gewonnen en krijgt er straks vier. Farshad, examenkandidaat op het vwo, werd op 14 januari achttien en is daarmee volgens de locale SP-afdeling het jongste raadslid van Nederland. Hij kreeg gisteren 408 voorkeurstemmen.

Farshad zal bij zijn installatie als raadslid 18 jaar, 2 maanden en 2 dagen oud zijn. Hiermee wordt hij het een na jongste raadslid ooit. Het jongste raadslid ooit is SP’er Lilian Marijnissen. Zij was bij haar installatie vier jaar geleden 18 jaar en precies 2 maanden oud.

Bron: Friesch Dagblad, 8 maart 2006

SP Leeuwarden

Leeuwarden – Freerk Kalsbeek (49), de huidige fractievoorzitter van de SP in Leeuwarden, staat eerste op de lijst van die partij voor de raadsverkiezingen. Hij wordt gevolgd door Farshad Bashir, die nu nog maar 17 jaar is. Het huidige raadslid Atze Boomstra heeft besloten zich niet opnieuw beschikbaar te stellen.

Bron: Friesch Dagblad, 29 november 2005