CDA de grootste partij, SP de grootste winst

Ingrid van Damme

Joure – Bij de schaduwverkiezingen voor de Tweede Kamer, die het Bornego College afgelopen woensdag hield, komen CDA en SP als grootste partijen uit de bus. Als de leelingen van het Bornego College het voor het zeggen hadden, zou het CDA met 43 en de SP met 29 zetels in de kamer komen. Ook onder kiesgerechtigden in Skarsterlân scoren beide partijen goed.

De maandag voorafgaand aan de verkiezingen gingen de kandidaat-kamerleden Roland Kortenhorst (CDA) en Farshad Bashir (SP) met elkaar en de leerlingen van Havo-3 en VMBO-4 in debat. Kortenhorst keert terug in de kamer. Bashir zal geen entree in de kamer maken; hij redt het nét niet. Samen met enkele regionale kandidaten stond hij gezamenlijk als nummer 25 op de lijst. De vijfentwinitigste zetel gaat op basis van voorkeurstemmen naar zijn collega Paul Lempens uit Weert. “Ik vind het niet erg, ik ben er van overtuigd dat Paul Lempens het heel goed zal doen in de kamer,” zegt de bescheiden Bashir.

De uitslag op het Bornego College geeft aan dat beide kandidaat-kamerleden een goede indruk achter lieten bij de scholieren. Op de linkervleugel scoorde, tegen de landelijke trend in, ook Groen Links goed met veertien zetels. De PvdA blijft met haar 18 zetels juist achter bij het landelijk gemiddelde. De Christen Unie blijkt met 8 zetels populair op het Borneo College. Op de rechtervleugel krijgt de PVV van Geert Wilders met vier minder steun ten opzichte van het landelijke beeld waar Wilders negen zetels in de wacht sleepte. De VVD verkrijgt op het College twintig zetels, twee minder dan het landelijk gemiddelde en de Partij voor de Dieren haalt twee zetels. Opmerkelijk is dat de SGP in de ogen van de scholieren van het Bornego College geen bestaansrecht heeft, in hun Tweede Kamer komen zij niet voor. D66 mag hoop putten uit de verkiezingsuitslag onder de scholieren: op het Bornego College krijgt ze maar liefst elf zetels.

De uitslagen onder kiesgerechtigden in Skarsterlân vertoont een sterkere overeenkomst met de landelijke cijfers. Het CDA (5903 stemmen) is weer groter dan de PvdA (4395 stemmen). De SP, geheel is volgens de landelijke trend, op haar beurt weer groter dan de VVD (1967). Ten opzichte van de Tweede Kamer verkiezingen in 2003 verdubbelt de Christen Unie haar stemmenaantal (van 327 naar 766 stemmen). De PVV van Geert Wilders komt binnen met 555 stemmen uit Skarsterlân.
Geconcludeerd kan worden dat CDA bij oud en jong de grootste partij is en de SP de grootste winnaar. Tweede Kamerlid Roland Kortenhorst is blij met de uitslag voor het CDA. Ook al verliest het CDA ten opzichte van de vorige Tweede Kamerverkiezingen enkele zetels. Kortenhorst:”Ik laat me geen verlies aanpraten. In 2002 werd onze winst toegeschreven aan het Fortuyneffect, in 2003 was dat het onzekerheidseffect. Als je kijkt he we nu scoren ten opzichte van de gemeenteraadsveriezingen, toen we op 27 zetels stonden, dan is dit een prestatie.” De coalitie is echter zijn meerderheid kwijt, erkent Kortenhorst. “Maar over de rechtervleugel is nog steeds een meerderheid te formeren, het is maar net hoe je naar de uitslag kijkt.”. Daarbij moet wel worden aangetekend dat voor een formatie over rechts medewerking van een derde nodig is, zoals bijvoorbeeld de Christen Unie. De linkervleugel maakt in zijn totaliteit een groei door. Dat is enkel en alleen op het conto van de SP te schrijven. Ziet Kortenhorst heil in samenwerking met de SP? “Daar kan ik nog geen zinnig woord over zeggen. Eén ding is duidelijk: dit land kan niet zonder regering. We zullen rustig en nuchter om ons heen moeten kijken en dan zien hoe de kaarten liggen.”

Joop de Ree, lid van de werkgroep SP in Skarsterlân is blij met de forse winst die de SP geboekt heeft. In Skarsterlân is haar aandeel van 4 naar 18 % gestegen. Hoe kijkt Van Ree aan tegen een samenwerking met het CDA? “Daar wil ik niet te veel over zeggen, dat laat ik aan anderen over. Maar ik hoop wel dat deze kans nu gegrepen wordt want we zijn er nu klaar voor. We moeten gaan kijken naar de punten waar we het wél over eens zijn.” Wat vindt De Ree van het feit dat de SP in de media zo nadrukkelijk neergezet wordt als een populistiche partij? De Ree:”Eerst hadden we de Fortuynhype en nu hebben we de Marijnissen-hype, hoor je dan. Maar de SP is veel meer dan dat. Marijnissen is tussen de arbeiders opgegroeid en spreekt de taal die wij allemaal begrijpen, het is nonsens om dat af te doen als populistisch. Bovendien: wij hebben veel materiaal uitgedeeld met onze standpunten, de mensen kunnen de stemwijzer raadplegen, ze weten heus wel aan wie zij hun stem toevertrouwen.” Gaat de SP zich de komende tijd nadrukkelijker in Skarsterlân manifesteren? “Jazeker nu gaan we echt los. Wanneer er een jeugdgemeenteraad komt , zullen wij ook onze jongeren naar voren gaan schuiven. We zullen ons meer laten zien en meer akties gaan voeren,” aldus De Ree.

Bron: Jouster Courant, 29 november 2006

Bornego College organiseert verkiezingsdebat

Scholieren in debat met Farshad Bashir (SP) en Roland Kortenhorst (CDA)

Ingrid van Damme

Joure – Twee dagen voor de Tweede Kamer verkiezingen konden de leerlingen van het Bornego College vragen stellen aan twee Friese kandidaat kamerleden. De deelnemende kandidaten waren Farshad Bashir, nummer vijfentwintig op de kandidatenlijst van de SP en Roland Kortenhorst, nummer vierendertig bij het CDA. Bashir en Kortenhorst werden door de VMBO-4 en de HAVO-3 leerlingen aan de tand gevoeld over onder meer de toekomst van het VMBO, drugsgebruik, het asielbeleid en de voors en tegens van een linkse coalitie.

De achtenveertige jarige Roland Kortenhorst zit vanaf 2002 voor het CDA in de Tweede Kamer. Op het Bornego College is hij een graag geziene gast. De leerlingen kennen hem: net als in voorgaande jaren gaan de VMBO-4 en de Havo-3 leerlingen dit jaar op excursie naar de Tweede Kamer. Zij zijn dan te gast bij Kortenhorst. Farshad Bashir (18) brengt die maandag voor het eerst een bezoek aan het Bornego College. Hij zit nu voor de SP in de gemeenteraad van Leeuwarden, maar straks wisselt hij zijn raadszetel mogelijk in voor een kamerzetel.
Een aantal leerlingen in de zaal beschikken over een rode kaart. Zodra de kandidaat Kamerleden tijdens het debat teveel Haagse taal uitslaan, steken zij deze kaarten omhoog. Dat blijkt niet zo erg vaak nodig: Bashir en Kortenhorst blijken zich beiden politiek goed verstaanbaar te kunnen maken.
De scholieren hebben zich goed voorbereid. De geschiedenisdocenten Herman de Haan en Sjef Damhuis hielpen hen bij het opstellen van de vragen.

Heeft u wel eens geblowd?
Zo luidt één van de eerste vragen vanuit de zaal. “Nee,” reageert Kortenhorst. “Dat heb ik nog nooit gedaan en dat ga ik ook nooit doen. Want inmiddels is wel bewezen dat het kankerverwekkend is en bovendien slecht voor je hersenen.”
“Ik heb ook nog nooit geblowd, maar wij zijn als SP, in tegenstelling tot het CDA, niet voor een verbod op het gebruik van softdrugs. Degenen die willen blowen zullen dat blijven doen en en een verbod op softdrugs leidt alleen maar tot kleine criminaliteit,” meent Bashir. “Daarmee draai je de zaken om. Als je iets slechts ziet in de maatschappij, dan moet je het ook durven aanpakken,” vindt Kortenhorst daarentegen. “Dat geldt dan ook voor alcohol en nicotine. Ook het gebruik daarvan zou je dan moeten verbieden. Maar daarvan zeggen we dat het de verantwoordelijkheid van de mensen zelf is,” kaatst Bashir terug.

Hoe staat u tegenover een linkse coalitie?
Bashir zou dat prachtig vinden: ”We hebben nu drie kabinetten Balkenende achter de rug. Veel sociale voorzieningen zijn afgebroken. De mensen is alleen maar angst aan gepraat. En dat het nu met de economie zo goed gaat, dat is niet dankzij Balkenende. Dat komt doordat de wereldeconomie aantrekt. De Nederlandse economie had al eerder op kunnen bloeien wanneer Balkenende met zijn bezuinigingen niet zo op de rem had getrapt.Ik ben een groot voorstander van een coalitie PvdA, SP en Groen Links.” Kortenhorst moet er echter niet aan dénken: ”Dat zou een ramp voor het land zijn. Op het eerste gezicht lijken hun plannen wel leuk. Maar de belasting moet omhoog, de bedrijven moeten gaan betalen en we zullen gaan interen op geld dat er niet eens is: de staatsschuld zal dus groeien. En u kunt wel zeggen dat de armen steeds armer worden, maar volgens het laatste onderzoek is dat niet het geval meer. Nergens is de kloof tussen arm en rijk bovendien zo klein als in Nederland.” “Toch leven hier 450.000 kinderen in armoede, en de gevolgen daarvan zullen ze hun leven lang met zich meedragen”, gooit Bashir zijn CDA-opponent voor de voeten. ”En ook wij willen de staatsschuld afbouwen. Volgens ons verkiezingsprogramma, dat doorgerekend is door het CPB, hebben we in 2011 een begrotingsoverschot, en gaan groepen vanaf de minima tot aan twee maal modaal er meer of minder op vooruit. Maar de twee maal Balkenendes zullen moeten inleveren.”

Wat moet er veranderen in het VMBO?
Dit bleek één van de weinige thema’s te zijn waar beide heren het over eens waren. “We moeten het VMBO serieus nemen, de jongens en meisjes die hier vandaan komen en in de bedrijven gaan werken vormen de ruggegraat van de samenleving. We moeten daar positief over zijn. En niet weer opnieuw veranderingen in gaan voeren behalve wellicht enkele aanpassingen daar waar het nodig is.” Dat vindt ook Bashir: ”Er is de laatste twintig jaar zoveel omgegooid in het onderwijs, er is nu rust nodig.” Beiden pleitten voor meer praktijkgericht onderwijs op het VMBO. “Meer investeringen en meer faciliteiten zijn hard nodig. Ik hoop dat beide kandidaat kamerleden,eenmaal in de kamer,ook woord zullen houden,” voegt docent geschiedenis Herman de Haan hier aan toe.

Het CDA is toch voor naastenliefde? Waarom moest het Chinese jongetje Hui dan in detentie blijven?
Deze vraag was specifiek aan Kortenhorst gericht. “Het is zwaar overdreven om het uitzendcentrum met een gevangenis te vergelijken,” meent hij. “Daarnaast heeft de moeder zelf de keuze of zij haar kind buiten het detentiecentrum naar school wil laten gaan of daarbinnen”. Kortenhorst trekt de zaak wat breder en gaat in op de kwestie van het Generaal Pardon. “Natuurlijk vinden wij het ook pijnlijk en zouden we graag iedereen hier welkom heten. Maar deze mensen hebben van de rechter te horen gekregen dat zij moeten vertrekken, dus dat is niet zomaar. En wanneer deze mensen wel zouden mogen blijven, dan is dat niet eerlijk ten opzichte van diegenen die eerder wél vertrokken zijn.” Bashir bestrijdt het idee dat het allemaal wel mee zou vallen in het uitzendcentrum:”Het gaat hier wel degelijk om een gevangenis, de mensen mogen er niet uit. En wat de mensen betreft die hier al lang zijn: het is geen kwestie van eerlijk of oneerlijk. De mensen die hier al zo lang zijn doen dat namelijk niet voor de grap. Zij gaan bijvoorbeeld niet terug omdat het gevaarlijk is in het land van herkomst.” “Wanneer het daar gevaarlijk hoeven ze niet terug,” reageert Kortenhorst. “Afghanistan is inmiddels veilig verklaard en daar vallen dagelijks doden,” brengt Bashir daar tegen in.

Ook over terrorismebestrijding worden Kortenhorst en Bashir het niet eens: de SP is tegenstander van de militaire aanwezigheid in Afghanistan terwijl het CDA daar juist voorstander van is. Op de vraag of de kandidaten welke partij , na de eigen partij , de beste is boog Kortenhorst even naar rechts en vervolgens even naar links:”Als ik kijk hoe we afgelopen jaren binnen de coalitie aan de economie gewerkt hebben, dan kom ik uit op de VVD. Maar mijn hart trekt ook wel naar links vanwege de verantwoordelijkheid die de linkse partijen naar de mensen toe hebben”. Voor Bashir is de PvdA de tweede keus, al kan GroenLinks hem ook wel bekoren.

Al met al konden de leerlingen van het Bornego College genieten van een inhoudelijk boeiend debat. Hopelijk zal dat hen helpen om woensdag een partijkeuze te maken bij de schaduwverkiezingen die, naast de landelijke verkiezingen, op het Bornego College gehouden zullen worden.

Bron: Jouster Courant, 22 november 2006