Beleid UMTS masten wordt versoepelt

Tijdens de afgelopen commissie Stadsontwikkeling van maandag 4 april stond een brief van het College ter discussie omtrent het soepeler maken van het beleid inzake de plaatsing van UMTS masten.

In het verleden is de SP hier altijd zeer kritisch over geweest in verband met de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Toenmalig raadslid Farshad Bashir heeft toen ook een motie mede ondertekend om die zorg te uiten.

Echter nu een aantal jaar later en een groot aantal wetenschappelijk onderzoeken verder, moeten we vaststellen dat de gevreesde gezondheidrisico’s zich (nog) niet hebben voorgedaan.

Ook in overleg met de Tweede Kamerfractie van de SP, waar een aantal specialisten zitten op dit gebied, heeft de SP gezegd dat de versoepeling van het beleid akkoord is.

De versoepeling is daarnaast ook uit juridisch oogpunt noodzakelijk, omdat het oude beleid onder de huidige regels, niet toelaatbaar is.

Uiteraard blijven we het wel goed in de gaten houden dat er geen schadelijke gevolgen zijn voor de volksgezondheid.

Mocht dit wel het geval zijn, zal de SP de eerste zijn die hierover aan de bel trekt en dan het beleid weer bijstuurt.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 5 april 2011

Atze Boomstra fractievoorzitter

Bestuur en gemeenteraadsfractie van de SP Leeuwarden delen u mee dat met ingang van 5 januari 2009 de heer Atze Boomstra de taak van fractievoorzitter op zich zal nemen.

De huidige fractievoorzitter Bert Bisschop heeft aangegeven dat hij gezien zijn leeftijd niet als fractievoorzitter beschikbaar is voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 en een daarop volgende raadsperiode.

Een wisseling van het voorzitterschap op dit moment geeft zowel de fractievoorzitter als de raadsfractie ruim de tijd te wennen aan de nieuwe situatie en zich in te werken voor de gemeenteraadsverkiezing in 2010.

Atze Boomstra is in Januari 2008 teruggekeerd in de fractie van de SP Leeuwarden na het vertrek van F. Bashir naar de 2de kamer.

Bert Bisschop wordt vice-fractievoorzitter en fractiesecretaris, Arie Visser fractiepenningmeester.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 5 januari 2009

Vanavond Agnes kant in Heerenveen

Zoals jullie weten hebben wij in Heerenveen woensdagavond 20 februari Agnes Kant op bezoek. Ze gaat samen met Farshad Bashir een lezing geven over de uitgeklede zorg en wat we er aan kunnen veranderen/verbeteren. Daarnaast zal Agnes Farshad interviewen.

Na de pauze is er ruim een uur voor het publiek om vragen te stellen. In de tussentijd zal een mystery gast, een schilder, achter een scherm de laatste hand leggen aan een werk met als thema “Zorg” in de ruime betekenis van het woord. Het werk wordt aan het eind van de avond geveild: het geld gaat naar een goed doel.

Graag heten wij iedereen welkom op deze avond. We hebben een leuke zaal aan de Burgemeester Falkenaweg 12/14. Het zogenaamde Nije Huys. De deuren gaan open om 19.45 uur.

We zien jullie met genoegen tegemoet.

Names de afdeling Heerenveen,
Peter van der Kooy.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 20 februari 2008

Crone: Bashir ging de straat op en zocht de mensen op

Maandag 28 januari 2008 is Farshad Bashir in de Leeuwarder gemeenteraad opgevolgd door Atze Boomstra, omdat Bashir overgestapt is naar de Tweede Kamer. Volgens burgemeester Ferd Crone was Bashir een zeer betrokken raadslid.

Burgemeester Crone tijdens zijn toespraak ter ere van het afscheid van Bashir: “Je was een actief raadslid. Je mengde je in de discussie en je onderbouwde je standpunten namens de SP met moties en amendementen. Je was niet alleen binnen de raad actief, maar ook buiten de raad duidelijk zichtbaar. En dat is belangrijk voor een raadslid. Je ging de straat op en zocht de mensen op. Je voelde je niet geremd om niet gebruikelijke wegen te bewandelen. Zo daagde je zelfs de gemeente Leeuwarden voor het gerecht, omdat je van mening was dat de gemeente onwettige huisbezoeken deed bij uitkeringsgerechtigden.”

Bashir gaf in zijn afscheidstoespraak aan moeite te hebben met afscheid van de Leeuwarder politiek en bedankte de Leeuwarder bevolking: “Ik deed het voor u.”

Bron: leeuwarden.sp.nl, 29 januari 2008

Atze Boomstra terug in de gemeenteraad

Op 28 januari 2008 wordt Farshad Bashir in de Leeuwarder gemeenteraad opgevolgd door Atze Boomstra.

Als alles volgens planning verloopt, zal Farshad Bashir in de raadsvergadering van 28 januari a.s. afscheid nemen van de gemeenteraad in Leeuwarden. Farshad is afgelopen dinsdag geïnstalleerd als Tweede Kamerlid voor de SP. Het Kamerlidmaatschap en zijn studie aan de Universiteit in Groningen vallen niet te combineren met de functie van raadslid.
Farshad maakte vanaf de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 deel uit van de SP-fractie in Leeuwarden.

Ook op 28 januari zal zijn opvolger worden geïnstalleerd in de gemeenteraad: Atze Boomstra.
Boomstra is geen onbekende in de raad van Leeuwarden. Van 2004 tot 2006 was hij ook raadslid voor de SP. Met de komst van deze “oudgediende” is de SP- fractie onmiddellijk weer op sterkte, omdat Atze goed bekend is met de materie. De fractie en afdeling zijn dan ook erg verheugd met zijn terugkeer in de lokale politiek.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 17 januari 2008

SP Leeuwarden feliciteert Farshad Bashir

Het kan jullie niet ontgaan zijn: ons aller Farshad heeft zijn zetel in de tweede kamer ingenomen. We ontkomen er natuurlijk niet aan om hem daarmee van harte te feliciteren.

Farshad heeft de SP afdeling Leeuwarden, zowel in het lokale bestuur als in de gemeenteraad, lange tijd terzijde gestaan met zijn talent, kennis en altijd verhelderende inzicht.

Wij zijn er dan ook van overtuigd dat de tweede kamer fractie een goede zet heeft gedaan door Farshad binnen te halen, ook al zullen wij het nu zonder hem moeten stellen. Vanuit Leeuwarden zullen wij hem blijven aanmoedigen.

Door op de link te klikken kom je bij Farshad’s interview in actualiteitenprogramma Pauw & Witteman. We zullen ongetwijfeld nog veel meer horen van Farshad vanuit Den Haag.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 16 januari 2008

Farshad Bashir naar de Tweede Kamer

De Partijraad van de SP is vandaag akkoord gegaan met de benoeming van Farshad Bashir als opvolger in de Tweede Kamer van Rosita van Gijlswijk, die tot de nieuwe penningmeester van de partij is gekozen. Bashir (19) is momenteel raadslid in Leeuwarden en wordt het jongste Tweede Kamerlid ooit in Nederland en het eerste Kamerlid van Afghaanse afkomst.

Na het vertrek van penningmeester Marga van Broekhoven is het huidige Tweede Kamerlid Van Gijlswijk gevraagd haar op te volgen. Van Gijlswijk geeft gehoor aan deze oproep. Na het kerstreces zal Bashir haar in de Tweede Kamer vervangen.

Bashir, een kind van Afghaanse vluchtelingen, is in Kabul geboren en woont sinds tien jaar in Nederland. Hij is zes jaar lid van de SP, was actief voor de SP-jongerenorganisatie ROOD en zit sinds de laatste raadsverkiezingen in de gemeenteraad van Leeuwarden. Daarnaast volgt hij een studie natuurkunde.

De gemeenteraadsfractie van de SP in Leeuwarden feliciteert Farshad Bashir met zijn aanstaande benoeming tot Tweede Kamerlid. Dit houdt echter wel in dat Farshad de gemeenteraad van Leeuwarden zal verlaten nadat zijn opvolging is geregeld en is ingewerkt.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 16 december 2007

Wake tegen verlenging missie Uruzgan succes

“Stop de oorlog, verleng de Uruzgan-missie niet” was de boodschap van ongeveer 35 mensen die zich donderdagavond hadden verzameld bij de het Waagplein in Leeuwarden voor een wake. De actie was een lokaal signaal tegen de ministers van Defensie van de NAVO die in Nederland vergaderden.

Sprekers waren Jan Bosman namens het Fries Vredesberaad, Gerben Hoogterp namens Pal/Groenlinks en Farshad Bashir namens de SP.

Bashir benadrukte dat de opkomst van de Taliban nauw samen hing met de Russische bezetting van Afghanistan in de jaren tachtig van de vorige eeuw. De Taliban werden gefinancierd en bewapend door het Westen. En nu worden ze weer bestreden.


Farshad Bashir spreekt de actievoerders toe

De SP’er benadrukte dat ook de actievoerders tegen terrorisme, onderdrukking en de Taliban zijn, maar “deze oorlog wijzen we af”. Het zal volgens hem in Afghanistan nooit lukken om iets via militaire weg te bereiken: “Het lukte de Britten niet en het lukte de Russen niet. Onderhandelen en praten over vrede moet onze uitgangspunt worden.”

Bashir stelde voor om het geld wat Nederland nu kwijt is aan de missie in Afghanistan (800.000 euro per dag), of in ieder geval een deel daarvan, rechtstreeks over te maken naar de Afghaanse regering. “Dan heeft de regering eindelijk genoeg geld om de eigen ambtenaren en soldaten te betalen en deze zullen dan ook niet overlopen naar de Taliban omdat ze onvoldoende of zelfs niet betaald worden.”

(Met dank aan Magda Elsinga voor de foto’s)

Bron: leeuwarden.sp.nl, 25 oktober 2007

Wake in Leeuwarden tegen verlenging missie Afghanistan

SP Leeuwarden, het Fries vredesberaad en Pal/GroenLinks roepen op voor een wake op het Waagplein in Leeuwarden. Met dit protest pleiten de organisaties tegen een verlenging van Missie Uruzgan en voor terugtrekking uit Afghanistan.

Op 25 en 26 oktober zullen de Ministers van Defensie van NAVO-landen bijeenkomen in Huis ter Duin, in het Nederlandse kustplaatje Noordwijk. De NAVO-top wordt een ‘informele vergadering’ genoemd, maar duidelijk is dat de escalerende oorlog in Afghanistan het belangrijkste agendapunt zal vormen. Bovendien moet in november binnen de NAVO helder zijn welke verdere militaire steun in Afghanistan van haar partners verwacht kan worden, zoals ook geldt voor de Nederlandse regering.

In Noordwijk wordt overdag een demonstratie gehouden bij de NAVO-top. Om ook in Leeuwarden de nee-stem te laten horen, wordt op donderdagavond 25 oktober tussen 19.30 – 20.30 uur op het Waagplein een avondwake georganiseerd. Om 19.45 uur vragen we om 1 minuut stilte ter nagedachtenis van alle slachtoffers van de oorlog in Afganistan.

Tijdens de wake zullen Farshad Bashir (SP), Jan Bosman (Fries Vredesberaad) en Gerben Hoogterp (Pal/Groenlinks) de aanwezigen toespreken.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 23 oktober 2007

Heeft de raad straks nog wat te zeggen over WWB?

Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft onder mom van “actualiseren, uniformeren, vereenvoudigen en versoberen” van de bestaande verordeningen van Wet Werk en Bijstand (WWB) besloten tot het drastisch verkleinen en inkorten van de verordeningen. Het gevolg is dat de verordeningen heel erg dun zijn geworden, zodanig dat de raad straks weinig meer in te brengen heeft met betrekking tot WWB. Veel bevoegdheden van de gemeenteraad worden overgeheveld naar het College van B&W.

SP-gemeenteraadslid Farshad Bashir is niet blij met de overheveling van bevoegdheden van de gemeenteraad naar het College van B&W: “Onder mom van vereenvoudigen van wet- en regelgeving krijgen wij op deze manier steeds minder te zeggen en het is maar de vraag of je hiermee nog wel de kaders kunt aangeven.”

Vooral als het om de Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand gaat blijft er weinig over voor de raad. Er waren al amper kaders gegeven in de verordening (20 artikels), maar het worden er nog minder: maar 10 artikels blijven er over. De verdwenen regels kunnen door het College van B&W vrij bedacht worden.

In het dualisme is het College van B&W er om te besturen en de gemeenteraadsleden dienen het College van B&W te controleren. Deze taken dienen strikt gescheiden te zijn. Bashir: “Het College van B&W gaat met deze verordeningen in de hand voortaan op de stoel van de raadsleden zitten.”

Bron: leeuwarden.sp.nl, 28 augustus 2007

SP bij symposium ‘Gids in de WMO jungle’

Donderdag 21 juni vertegenwoordigden Leeuwarder SP’ers het actiecommitee Zorg Geen Markt op het symposium ‘Gids in de WMO jungle’ in Leeuwarden.

Het symposium was een initiatief van studenten en docenten van de post-HBO opleiding Consulent Maatschappelijke Ondersteuning aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.

Actiecommitee Zorg Geen Markt was uitgenodigd door de organisatoren om met een informatiestand aanwezig te zijn.

Er waren veel geïnteresseerden onder de bezoekers. Met name voor het SP onderzoek “WMO in uitvoering” werd veel belangstelling getoond.

Aanwezig waren namens de SP: raadslid Farshad Bashir, organisatiesecretaris Erik Fassotte en Baukje Visser.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 25 juni 2007

Nieuw bestuur SP Leeuwarden gekozen

Op de Algemene Leden Vergadering van 25 mei 2007 is het nieuwe bestuur van SP Leeuwarden gekozen! Arie Visser, Erik Fassotte, Jellie de Jong, Jacob van der Meer en Roland de Jong gaan door, nieuw verkozen zijn Leander de Goede en Elisabeth Snijder Ploeg. Simon van der Meer en Farshad Bashir zijn afgetreden als bestuurslid.

De avond stond in het teken van de geschiedenis van de SP. Ronald Boorsma vertelde over de begintijd van SP Leeuwarden, waar hij bij betrokken was, onder andere als fractievoorzitter: “Het is nu ongeveer tien jaar geleden dat wij in Leeuwarden zijn begonnen met de SP. Tien jaar geleden was het rond deze tijd dat we bij elkaar kwamen en begonnen te bouwen aan deze afdeling. Toen hadden wij rond de zestig leden en nu hebben jullie ongeveer 750 leden. Tien keer zoveel leden in tien jaar tijd!”

Daarna was het tijd voor het jaarverslag van de fractie en de afdeling, dat na een paar kritische noten uit de zaal met algemene stemmen werd aangenomen. Ook het verslag van de kascontrolecommissie werd goedgekeurd.

Toen de hoofdmoot van de avond: de verkiezing van een nieuw bestuur.

Met de uitslag van de bestuursverkiezing was de avond bijna ten einde. Bestuursleden Simon van der Meer en Farshad Bashir zijn afgetreden en kregen een aardigheidje als dank voor de inzet. Van der Meer gaat landelijk, hij wordt persoonlijke medewerker van SP-Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen. Bashir gaat zich bezig houden met andere politieke activiteiten.

De nieuwe bestuursleden zijn geworden:
Arie Visser (voorzitter)
Erik Fassotte (organisatiesecretaris)
Roland de Jong (penningmeester)
Jellie de Jong (secretaris)
Jacob van der Meer
Leander de Goede
Elisabeth Snijder Ploeg

Gastspreker van de avond was Tweede Kamerlid Paul Lempens, die over de geschiedenis van de SP vertelde. Hoe het allemaal ooit begon en hoe het zich heeft ontwikkeld.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 1 juni 2007

Burgemeester Dales ontneemt SP het woord over Generaal Pardon

Vanavond ontnam burgemeetser Geert Dales de SP het woord tijdens de bespreking van het akkoord van de gemeenten over de pardonregeling. Fractie-woordvoerder Farshad Bashir probeerde de raad en het college te overtuigen van het feit dat deze regeling zorgt voor een nieuw probleem omdat de voorwaarden zo zijn opgesteld dat een deel van de “26.000” mensen die tijdens het project terugkeer op straat werden gezet, nu bewust buiten de deur worden gehouden terwijl dat nergens voor nodig is. Het gaat om de kleine groep die geen gebruik maakte van noodopvang-faciliteiten en in eigen middelen voorzag bij vrienden en familie, precies zoals de overheid ook van hen verwachtte.

De SP-fractie wilde een oproep doen aan “B&W om er bij de VNG op aan te dringen dat de bewijslast voor aantoonbaar verblijf in 2006 wordt geschrapt voor oude wetters die op straat terecht kwamen via het Project Terugkeer en wordt versoepeld voor de oude wetters die daarvóór op straat terecht kwamen, zodanig dat in ieder geval de mensen die vanaf 1 april 2004 op straat terecht kwamen, niet buiten de boot vallen.”

Burgemeester Dales vond dat dit betoog buiten de orde van de vergadering viel. Gemeenterdaadslid Gerben Hoogterp van PAL/GroenLinks viel Farshad Bashir bij door te stellen dat door de regeling toch weer een groep afhankelijk blijft van noodopvangvoorzieningen. Toen de burgemeester ook hem, het woord probeerde te ontnemen, deed Gerben Hoogterp nog een beroep op de wethouder. Deze gaf in zijn beantwoording blijk van begrip voor het probleem en verwachtte dat de noodopvang voorlopig nog wel even nodig blijft.

In het regeer-akkoord staan een aantal voorwaarden voor de pardonregeling:
– deze mensen moeten voor 1 april 2001 een eerste asielaanvraag hebben ingediend;
– zij moeten in 2006 aantoonbaar in Nederland hebben verbleven.

Met deze tweede voorwaarde over aantoonbaar verblijf heeft de SP-fractie problemen: van de groep van “26.000” plus zijn er ongeveer 8000 mensen op straat gezet. Juist deze 8000 mensen die op straat kwamen kregen veel media aandacht. Deze mensen vormden onder andere aanleiding voor een breed maatschappelijk verzet tegen het beleid van voormalig minister Verdonk. Iedereen kent tv-beelden van mensen die in een bushokje gingen overnachten of een tent voor het gemeentehuis sloegen.

Van deze 8000 mensen is een deel opgevangen in de noodopvang. Een ander wist de weg niet te vinden, werd geconfronteerd met ruimtegebrek of voldeed niet aan de criteria, die per gemeente of steungroep verschilden en dook onder zonder procedures op te starten Wanneer zij ziek werden of kinderen op school hadden, kunnen zij gelukkig via een arts of school bewijzen dat ze in 2006 in Nederland verbleven. Maar wie het verblijf niet aan kan tonen valt dus buiten de boot.

Is dat eerlijk? Nee, zeker niet en zeker niet ten opzichte van mensen met een vergelijkbaar achtergrond die in een noodopvang verbleven.
Mensen die gevolg gaven aan wat de overheid wilde en ondergedoken zaten, hebben achteraf dus gewoon pech.

Kortom, de SP is op het punt van Generaal Pardon in beginsel blij met het het coalitieakkoord “Samen Werken, samen leven”. Maar vanuit het oog van de “26000” mensen geldt zeker ook “Samen uit, samen thuis”. Er is in die tijd gestreden voor de “26.000”, wellicht exclusief de teruggekeerden, (voor hen was onvoldoende draagvlak) maar zeker inclusief hen die niet in de noodopvang terecht konden.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 21 mei 2007

ROOD feest met Kamerlid Gerkens

Woensdagavond 9 mei geeft de politieke SP jongerenorganisatie ROOD Leeuwarden een groot ROOD FEEST in studentencafe Wolweze. De avond zal duren van 19.30 tot 22.00 uur.

De geinteresseerden krijgen 1 gratis welkomstdrankje aangeboden op kosten van ROOD. De entree is 50 cent. Op het programma staan o.a. een leuk filmpje, een interactieve discussie met SP 2e kamerlid Arda Gerkens en een ROOD quiz, gepresenteerd door SP-raadslid Farshad Bashir.

Verder zal de rockband Jackhammer een spetterend optreden geven, en als klapper op de rode vuurpijl zal SP Tweede Kamerlid Arda Gerkens de avond afsluiten met een DJ set, waarbij zij zelf aan de draaitafel staat!

ROOD Leeuwarden, die actie voert voor onderwerpen die jongeren belangrijk vinden, wil jongeren van 14 tot en met 27 jaar op deze manier laten kennismaken met ROOD Leeuwarden. Woordvoerdster Marieke de Boer “Wij hopen tijdens het feest veel jongeren enthousiast te maken om actief lid te worden van ROOD Leeuwarden. Hoe meer jongeren met ons actie willen voeren, des te vriendelijker zal Leeuwarden worden voor alle jongeren.”

Voor het ROOD FEEST zijn posters en flyers verspreid over tientallen uitgaanslocaties in Leeuwarden en Harlingen. Ook zal ROOD Leeuwarden tijdens het bevrijdingsfestival flyers uitdelen aan geinteresseerde jongeren.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 3 mei 2007

Comité ‘Caparis moet sociaal’ opgericht

Een aantal medewerkers van de sociale werkvoorziening in Leeuwarden die klachten hebben over misstanden bij Caparis, hebben zich op initiatief van de Socialistische Partij (SP) georganiseerd in het comité “Caparis moet sociaal”. Tevens wordt er van maandag 12 maart tot en met vrijdag 16 maart een meldweek gehouden om de klachten van de werknemers van Caparis te verzamelen, hiervoor zal onder andere geënquêteerd worden aan de poorten van Caparis.

De WSW’ers, verenigd in het comité “Caparis moet sociaal”, hebben weinig vertrouwen in de leiding van Caparis. Daarom zijn ze dan ook overgegaan tot de oprichting van het comité. Het comité wil de krachten bundelen.

Omdat de WSW’ers in het comité bang zijn voor negatieve maatregelen tot zelfs ontslag willen zij anoniem blijven. Het comité zal dan ook naar buiten toe vertegenwoordigd worden door het SP-gemeenteraadslid Farshad Bashir en de SP-organisatiesecretaris Erik Fassotte. Tijdens de klachtenweek is er een telefoonnummer beschikbaar gesteld: 06-47002863 (Erik Fassotte). Medewerkers van Caparis kunnen daar van maandag 12 maart tot en met vrijdag 16 maart tussen 20.00 uur en 21.00 terecht met hun vragen en klachten over de werkomstandigheden bij Caparis.

Ook zullen er op maandag 12 maart, dinsdag 13 maart en donderdag 15 maart en vrijdag 16 maart een aantal SP’ers bij de poorten van Caparis staan om de medewerkers van Caparis te vragen naar hun klachten en ervaringen.

Tot deze klachtenweek is besloten naar aanleiding van herhaalde klachtmeldingen door medewerkers van Caparis. Werkdruk, manipulatie en intimidatie waren de termen om de situatie bij Caparis in Leeuwarden te beschrijven. Eigenlijk zou deze klachtenweek veel eerder georganiseerd worden, maar omdat de SP bang was dat de klachtenweek als een verkiezingsstunt gezien zou worden, is besloten om de klachtenweek na de verkiezingen van de Provinciale Staten te organiseren.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 10 maart 2007

SP van 2 naar 4 zetels in Fryslân

De SP is de winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen in Fryslân. De fractie verdubbelde haar aanhang van 4,81% naar 9,57% van de stemmen, waarmee we op 4 (+2) zetels komen. Met deze uitslag komen naast lijsttrekker Ad van de Kolk (Witmarsum) ook Frans Baron (Drachten), Anneke Apperloo (Leeuwarden) en Jacob van der Hoek (Bakkeveen) in de Provinciale Staten.

De SP heeft het in Leeuwarden nog iets beter gedaan: 14.3% van de stemmen. Ook in de andere gemeenten die onder SP afdeling Leeuwarden vallen is opvallend goed gescoord: 9.2% in het Bildt en 14.1% in Harlingen.

De nieuwe statenleden
Ad van de Kolk (49) is agoog, schipper en musicus. Door zijn bijdrage aan de grote binnenvaartstakingen in de jaren negentig rolde hij in de politiek.

Frans Baron (59, Drachten) is al SP’er sinds 1980. De kantoorman van Talant verruilt nu zijn raadszetel in Drachten voor het statenbankje.

Jacob van der Hoek (66, Bakkeveen) heeft een lang en doorleefd PvdA-verleden. Hij was gewestelijk bestuurder in Groningen ten tijde van Nieuw Links en later PvdA-raadslid in Opsterland. De gepensioneerde loopbaanadviseur stapte in 2003 over naar de SP.

De chemisch procestechnoloog Anneke Apperloo (36, Leeuwarden) completeert het SP-kwartet in de nieuwe staten.

Aantal stemmen per kandidaat:
Totaal zijn er 25281 stemmen op de SP uitgebracht. Hieronder een overzicht van de uitgebrachte stemmen per kandidaat:

 1. Ad van de Kolk: 17511
 2. Frans Baron: 2260
 3. Anneke Apperloo: 1308
 4. Jacob van der Hoek: 452
 5. Jolanda Rotert: 278
 6. Bert Groos: 367
 7. Richard Klerks: 225
 8. Enno Bruinsma: 295
 9. Petra Kramer: 266
 10. Wies Franckena: 193
 11. Bert Bisschop: 106
 12. Durk van der Meulen: 137
 13. Jos van der Horst: 98
 14. Kees Nederstigt: 42
 15. Freerk Kalsbeek: 152
 16. Harm de Vos: 110
 17. Cor Hergaarden: 123
 18. Astrid van der Berg: 291
 19. Auke Veenstra: 97
 20. Irma Nooy: 123
 21. Roel IJtsma: 66
 22. Roel Akkerman: 57
 23. Egbert Flik: 96
 24. Gaatske Wiersma-Visser: 121
 25. Farshad Bashir: 507

In de Eerste Kamer mag de SP rekenen op een drievoudig sterkere fractie.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 7 maart 2007

SP-jongeren vallen goed op met actie openbaar vervoer

De jongeren van de SP uit Leeuwarden hebben vandaag op het Centraal Station actie gevoerd voor beter openbaar vervoer. De jongeren ontvouwden een gigantische strippenkaart met daarop verbetervoorstellen voor het openbaar vervoer.

De jongeren van de SP wilden hiermee in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen aandacht vragen voor de standpunten van de SP over het openbaar vervoer.


Jongerenkrant van de SP

Opmerkelijk was dat twee toevallige voorbijgangers niet alleen lid werden van de SP, maar ook spontaan actief werden. Ze trokken de hesjes van de SP aan en begonnen mee te helpen met het flyeren.

De actie was een succes. In totaal werden er in anderhalf uur meer dan duizend flyers, folders en kranten uitgedeeld.


Lijstduwer Farshad Bashir

Bron: leeuwarden.sp.nl, 5 maart 2007

SP-jongeren eisen aandacht voor Openbaar Vervoer

De betrouwbaarheid van het openbaar vervoer is ernstig in het geding. De SP-jongeren eisen dan ook komende maandag 5 maart met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen aandacht voor beter Openbaar Vervoer.

De jongeren van de SP zullen gesprekken voeren met de trein- en busreizigers, maar ook folders en flyers uitdelen met de standpunten van de SP. De actie van deze jongeren wordt ondersteund door een ludieke bilboard, in de vorm van een grote strippenkaart. De jongeren staan van 16.30 tot 18.00 uur op het Centraal Station in Leeuwarden.

SP-jongere Marieke de Boer: “Wanneer je afhankelijk bent van het Openbaar Vervoer en op het Friese platteland woont, wordt je geduld aardig op proef gesteld. Het huidige busvoorzieningenniveau is minimaal. Sommige gebieden zijn slecht – of zelfs helemaal niet – per openbaar vervoer bereikbaar.”

De jongeren van de SP zullen aandacht schenken aan de volgende standpunten van de SP:

– stop van verdere afbraak van openbaar vervoer;
– terugdraaien van bezuinigingen, eventueel door en met inzet van provinciale middelen;
– ‘gratis bus’ in daluren;
– verplichten van het huidige openbaar vervoerbedrijf om de kwaliteit van het vervoer op een hoger niveau te brengen en te zorgen voor een fijnmazig netwerk;
– bij aanbesteding dient comfort en veiligheid een eis te zijn;
– snel aanleggen van een snelle verbinding tussen Leeuwarden en de Randstad.

Bij de actie zal tevens Farshad Bashir, het jongste gemeenteraadslid van Fryslân en tevens lijstduwer voor de SP bij de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart aanwezig zijn.

De jongeren van de SP hebben het voornemen om na de verkiezingen van de Provinciale Staten, in Leeuwarden een jongerenafdeling van SP, ROOD, op te richten.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 3 maart 2007

Initiatiefvoorstel: kwijtschelding gemeentelijke belastingen voor ondernemers

In Leeuwarden kunnen mensen die een bijstandsuitkering ontvangen kwijtschelding krijgen voor gemeentelijke belastingen. Echter, een ondernemer met een inkomen op het bijstandsniveau of daaronder krijgt die kwijtschelding niet. De SP vindt dit onterecht en heeft vandaag een initiatiefvoorstel ingediend om ook deze ondernemers kwijtschelding te geven.

SP-raadslid Farshad Bashir: “De kleine ondernemer en zelfstandige voelen als eerste de effecten van zwaar economisch weer. Juist omdat ze klein zijn hebben ze ook minder reserves of de mogelijkheden om al dan niet tijdelijk te bezuinigen op overhead om te overleven. En zware tijden hoeven niet synchroon te lopen met slechte economie.”

Er zijn vele sectoren, waarin juist zelfstandigen werkzaam zijn, die gevoelig zijn voor tijdsinvloeden. Bashir: “Denk aan de ijscoman bij een slechte zomer, de fotograaf die even geen opdrachten krijgt of wanneer de klant vanwege wegopenbrekingen wegblijft.”

Ruim één op de tien kleine ondernemers en zelfstandigen moet leven van een inkomen op of zelfs onder het bijstandsniveau. Waar bijstandsgerechtigden kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen krijgen, geldt dit voor de armere ondernemers niet. De SP vindt dit onterecht en stelt voor de regels voor kwijtschelding op te rekken.

Het voorstel van de SP betekent dat kleine ondernemers en zelfstandigen met een inkomen op of onder het bijstandsniveau net zoals ontvangers van een bijstandsuitkering aanspraak moeten kunnen maken op kwijtschelding van lokale belastingen. Om het gemiddelde maandelijks besteedbaar inkomen van een zelfstandigen te berekenen kan als uitgangspunt de aangifte/aanslag inkomstenbelasting van het voorafgaande jaar, gecorrigeerd voor zelfstandigen- en andere aftrekposten en met daaraan verbonden de eis dat één en ander na afsluiting van het jaar/na de aanslag van dat jaar nog eens wordt gecorrigeerd.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 1 maart 2007

Extra geld gebruiken voor aanpak wachtlijsten WSW

De SP fractie vindt dat het geld dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld aan gemeenten voor het aanpakken van wachtlijsten in de WSW ook daadwerkelijk daarvoor gebruikt moet worden. SP-raadslid Farshad Bashir: “Maar het geld is niet geoormerkt. De gemeente mag er in principe mee doen wat ze wil.” In schriftelijke vragen stelt hij het college vandaag voor dat geld niet voor iets anders in te zetten.

Eind 2006 werd door de Tweede Kamer een amendement van SP Tweede-Kamerlid Ewout Irrgang aangenomen waarmee 25 miljoen extra wordt uitgetrokken voor de aanpak van de wachtlijsten in de Wet op de Sociale Werkplaatsen. De ministers Remkes van Binnenlandse Zaken en Zalm van Financiën hebben de Tweede Kamer vorige week per brief op de hoogte gebracht over de uitvoering van het amendement. Het geld wordt toegevoed aan het gemeentefonds, maar is niet geoormerkt. Lokaal kan het geld geoormerkt worden. Bashir: “Als dit niet gebeurt, dan zal het geld naar de algemene middelen, en daarmee bijvoorbeeld naar lantarenpalen gaan.”

De verantwoording over de besteding van het geld moet dus lokaal plaatsvinden. Bashir: “Maar ik wil niet wachten tot verantwoording die achteraf wordt afgelegd. Er is ook in Leeuwarden nog altijd een flinke wachtlijst voor beschutte werkplekken.”

Bron: leeuwarden.sp.nl, 19 februari 2007

SP blij met steun PvdA inzake binnenmilieu scholen

De SP staat niet meer alleen in haar zorg over de kwaliteit van het binnenmilieu op Leeuwarder scholen. In mei 2006 stelde de SP vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) over hoe het gesteld is met het binnenmilieu van de basisscholen en of het College van B&W bereid was de situatie te verbeteren. Maar de politieke bestuurders zagen het allemaal niet zo somber in, onder mom van eigen verantwoordelijkheid van de scholen, kreeg het SP-raadslid Farshad Bashir nul op het rekest. Gelukkig lijkt de grootste partij in de Leeuwarder gemeenteraad, de PvdA, nu ook de problemen van het binnenmilieu onder ogen te zien.

In mei 2006 zond het actualiteitenprogramma TweeVandaag een onderwerp uit over de kwaliteit van het binnenmilieu in schoollokalen. In opdracht van het ministerie van VROM onderzocht overheidsagentschap SenterNovem de kwaliteit van de lucht in klaslokalen en constateert dat bij tachtig procent van de scholen de gemiddelde CO2-waarde viermaal hoger ligt dan de minimale norm. De lucht in scholen is twee- tot driemaal zo slecht als die in kantoren of gevangenissen.

Dagelijks zijn er gemiddeld 2.000 leraren en 20.000 leerlingen in Nederland ziek als gevolg van het slechte binnenmilieu in de klas. Dat heeft ernstige gevolgen: volgens de GGD is het zeer aannemelijk dat kinderen astma oplopen als gevolg van het slechte leefmilieu in klaslokalen.

De SP trok niet alleen in Leeuwarden aan de bel, ook in andere gemeenteraden heeft de SP vragen hierover gesteld. Terwijl in andere gemeenten het College van B&W initiatief gaat nemen om de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen te verbeteren vond het Leeuwarder College van B&W dat de “berichtgeving in de uitzending tendentieus” was. Daarnaast vond het College van B&W dat het uitvoeren van de te nemen maatregelen “valt onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur”.

Binnenkort gaat SP’er Bashir om de tafel met het PvdA-raadslid Jelmer Staal om te bespereken hoe de beide partijen dit probleem het beste aan kunnen pakken. De SP is in ieder geval blij dat ook de PvdA zich op dit onderwerp gaat richten.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 31 januari 2007

‘Handhaaf vrijstelling sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders’

Op dit moment geldt voor alleenstaande ouders met een uitkering een vrijstelling voor de sollicitatieplicht. Wethouder Marco Florijn kondigde gisteravond aan dat het College van Burgemeester en Wethouders binnenkort met een voorstel zal komen waarbij deze vrijstelling weer ingetrokken wordt. SP diende samen met de ChristenUnie en FNP een motie in om deze vrijstelling te handhaven. De motie kon naast de indieners echter alleen op de steun van het CDA rekenen.

SP-raadslid Farshad Bashir: “Een alleenstaande ouder moet een moeder en een vader tegelijk zijn. Dit is erg zwaar, vooral als de kinderen ziek zijn of slecht slapen.”

SP, ChristenUnie, FNP en CDA droegen het College op om de rechten van alleenstaande ouders niet af te breken en alleenstaande ouders met kinderen onder de 5 jaar een vrijstelling te blijven geven van de sollicitatieplicht.

De motie haalde geen meerderheid in de gemeenteraad.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 30 januari 2007

Verplicht werken in ruil voor je uitkering: uitbuiting!

Twee nieuwe middelen wil de gemeente Leeuwarden inzetten tegen de werkloosheid. In het plan om werklozen een verplichte training en reïntegratietraject aan te bieden ziet SP-raadslid Farshad Bashir wel perspectief. Voor het voorstel om werklozen met behoud van uitkering, maar zonder loon aan het werk te zetten heeft hij maar één woord: uitbuiting.

Bashir: “Ik wil om te beginnen benadrukken dat de SP kiest voor werk als de meest effectieve bestrijding van sociaal isolement en van armoede. Werk is daarnaast voor de meeste mensen ook een bron van welvaart.”

Echter, de SP wijst werk met behoud van een uitkering en zonder een arbeidsovereenkomst, zonder CAO en zonder secundaire arbeidsvoorwaarden af tenzij het gaat om een eenmalig vrijwillig en kort traject van maximaal 3 maanden gericht op scholing of werkervaring. De SP vindt normaal werk van groot belang, maar wel met alle bijbehorende rechten en een volwaardige beloning. “Voor werk dient minimaal het minimum loon betaald te worden,” aldus Bashir.

Het college wil werklozen dwingen om maatschappelijk nuttig werk met behoud van uitkering te doen, ook moeten werklozen werkstage van zes maanden doen met behoud van uitkering. Dit termijn kan oneindig lang verlengd worden.

De SP’er heeft hier maar een woord voor: uitbuiting! “Als we als Leeuwarder samenleving bepaald werk maatschappelijk nuttig vinden, dan moeten we daar geld voor uittrekken en moeten we werklozen voor een normaal CAO-loon aannemen.”

De SP streeft naar maximale werkgelegenheid in Leeuwarden, dit wil de SP niet bereiken door “werken met behoud van uitkering” toe te staan. De gemeente moet eerder voorzien in een goed vestigingsklimaat voor ondernemers. Bashir legt uit: “Bureaucratie dient tot een minimum te worden beperkt. Dit geldt in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf, dat we voor Leeuwarden moeten zien te winnen. Bij het aantrekken van nieuwe bedrijven naar Leeuwarden moet niet alleen worden ingezet op de dienstensector, maar ook op productiebedrijven, zodat er meer laaggeschoold werk beschikbaar komt omdat juist onder laaggeschoolden de werkloosheid groot is.”

Ook de SP begrijpt dat er een deel van de mensen die aangewezen zijn op een uitkering, om diverse redenen niet in staat is om regulier betaald werk te vinden. Deze groep moet geholpen worden aan een zinvolle dagbesteding. “Voor deze groep moeten initiatieven ontwikkeld worden die aansluiten bij de persoonlijke situatie waarbij de eigen keuze centraal moet staan, waarbij wordt gestreefd naar maximale ontplooiing en maatschappelijke participatie. Op vrijwillige basis moeten deze mensen gestimuleerd worden om vrijwilligerswerk te doen. Wat anders dus dan verplicht werken met behoud van uitkering,” aldus het SP-raadslid gisteravond in de vergadering van commissie Welzijn.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 11 januari 2007

Ad van de Kolk officieel gekozen

Statenlid Ad van de Kolk is officieel gekozen tot lijsttrekker van de SP bij de statenverkiezingen van maart volgend jaar.

Dat gebeurde op een Regioconferentie van de SP in Leeuwarden. De lijsttrekker stond ook één op de concept-kandidatenlijst. De lijst telt veel nieuwe gezichten. De meeste mensen zijn in de SP-afdelingen goed bekend, omdat ze daar actief zijn. Zo zijn een flink aantal gemeenteraadsleden verkiesbaar.

De door de Regioconferentie vastgestelde kandidatenlijst:

 1. Ad van de Kolk, Witmarsum
 2. Frans Baron, Drachten
 3. Anneke Apperloo, Leeuwarden
 4. Jacob van der Hoek, Bakkeveen
 5. Jolanda Rotert, Kollum
 6. Bert Groos, Joure
 7. Richard Klerks, Beetsterzwaag
 8. Enno Bruinsma, Bolsward
 9. Petra Kramer, Drachten
 10. Wies Franckena, Leeuwarden
 11. Bert Bisschop, Leeuwarden
 12. Durk van der Meulen, Leeuwarden
 13. Jos van der Horst, Drachten
 14. Kees Nederstigt, Twellegea
 15. Freerk Kalsbeek, Leeuwarden
 16. Harm de Vos, Dronrijp
 17. Cor Hergaarden, Hurdegaryp
 18. Astrid van der Berg, Leeuwarden
 19. Auke Veenstra, Surhuizum
 20. Irma Nooy, Lemmer
 21. Roel IJtsma, Surhuisterveen
 22. Roel Akkerman, Drachten
 23. Egbert Flik, Scharnegoutum
 24. Gaatske Wiersma-Visser, Moddergat
 25. Farshad Bashir, Leeuwarden

De SP discusseerde verder over een lijstverbinding met GroenLinks. Dat is handig voor bij de verdeling van restzetels: partijen die onderling hun lijsten verbonden hebben, maken meer kans op een restzetel.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 19 december 2006

Overname personeel van aanbieders inburgeringtrajecten mogelijk

Doordat in de Wet Inburgering ook de marktwerking opgenomen is, wordt de gemeente verplicht om inburgeringstrajecten aan te besteden. De huidige aanbieders komen hierdoor in onzekerheid. Zo heeft STINS bijvoorbeeld nu al het aantal werknemers verkleind, want als ze de aanbesteding niet winnen, dan zijn ze al vast voorbereid. Om de gevolgen voor het personeel van huidige aanbieders van inburgeringtrajecten zo klein mogelijk te houden diende de SP een motie in om het college op te dragen alles te doen om de werkgelegenheid te behouden. De motie kon rekenen op een meerderheid, alleen CDA, VVD en NLP stemden tegen.

SP-raadslid Farshad Bashir: “De personeelsleden van huidige aanbieders van inburgeringtrajecten hebben onzekerheid over hun baan, want als nieuwe organisaties de aanbesteding winnen dreigt ontslag en verlies van rechtspositie voor deze groep.” Bij de uitkomsten van de gunningen in andere gemeenten in de aanbesteding in het kader van de WMO is duidelijk geworden wat voor gevolgen aanbestedingen voor personeel kunnen hebben.

Het college is dus nu opgedragen om de negatieve gevolgen van marktwerking te minimaliseren. Er moeten sluitende afspraken gemaakt worden met de aanbieders van inburgeringtrajecten die de aanbesteding winnen over het overnemen van personeel, de geldende kaders (zoals de CAO) in acht nemend en met respect voor ieders rechtspositie.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 18 december 2006

Ad van de Kolk trekt Friese kandidatenlijst, Farshad Bashir lijstduwer

Het regio overleg van de SP in Fryslân heeft begin dit jaar een kandidatencommissie samengesteld. Deze commissie heeft vandaag 30 november 2006 een voordracht gedaan aan de regioconferentie die op 11 december zal plaatsvinden. Op de voordracht staan 26 Friese kandidaten voor de Provinciale Staten van 7 maart 2007.

De lijst is een mix van jonge en oude kandidaten, vrouwen en mannen en de kandidaten zijn geografisch verspreid over de hele provincie. Ad van de Kolk is lijsttrekker. Lijstduwer is de Leeuwarder gemeenteraadslid Farshad Bashir, hij staat op plaats 26. Bashir was bij het aantreden het jongste gemeenteraadslid van Nederland. Op plaats 25 staat Gaatske Wiersma-Visser. De bekende eigenaresse van vogelpension De Fûgelpits in Moddergat duwt de lijst samen met Bashir.

De nieuwkomers achter de zittende Statenlid Ad van de Kolk zijn in de afgelopen jaren gescout en worden binnenkort intensief opgeleid binnen de SP. Onder hen het gemeenteraadslid Frans Baron uit Drachten, geboren in 1947. Baron is getrouwd en heeft 2 zoons. Hij is werkzaam als administrateur bij een koepelorgaan in de Zorg. In de gemeenteraad houdt hij zich op dit moment als fractievoorzitter bezig met Algemene Economische en Financiële Zaken (AEFZ).

Lijsttrekker Van de Kolk: “De lijst is een mix van mensen die al ervaring hebben in parlementair en/of bestuurswerk maar ook met mensen uit het bedrijfsleven, onderwijs, de semi-publieke sector en de zorg. Bovenal zijn het echter mensen die zich betrokken voelen bij de samenleving en hard willen werken aan het opbouwen van een socialere, leefbare maatschappij. Dit gaan we doen door ons ook in de provincie Fryslân optimaal in te zetten. We zijn er klaar voor en we hebben er erg veel zin in, vooral gezien de uitslagen van de landelijke verkiezingen, dat is ook voor ons een geweldige opsteker natuurlijk.”

De conceptlijst bestaat in totaal uit 26 kandidaten met de volgende personen op de eerste tien plekken:

1. Ad van de Kolk , Witmarsum
2. Frans Baron, Drachten
3. Anneke Apperloo, Leeuwarden
4. Jacob van der Hoek, Bakkeveen
5. Jolanda Rötert, Kollum
6. Bert Groos, Joure
7. Richard Klerks, Beetsterzwaag
8. Enno Bruinsma, Bolsward
9. Petra Kramer, Drachten
10. Wies Franckena, Leeuwarden

Op vrijdag 8 december 2006 houdt de SP-afdeling Leeuwarden een Algemene Leden Vergadering (ALV) om het conceptprogramma en de lijst voor de verkiezingen van Provinciale Staten te bespreken. Verder worden de afgevaardigden voor de regioconferentie gekozen. Alle SP leden zijn hiervoor uitgenodigd.

Het SP verkiezingsprogramma voor 2007 – 2011 wordt op de regioconferentie van 11 december door de Friese SP-leden vastgesteld.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 30 november 2006

Oproep: stop uitzettingen

De raad van gemeente Leeuwarden heeft een motie van SP, PAL/GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, CDA en FNP aangenomen waarin de regering verzocht werd om de uitzettingen van vluchtelingen te stoppen.

Een meerderheid van de Leeuwarder gemeenteraad heeft zich al eerder uitgesproken voor een Generaal Pardon voor vluchtelingen en sinds de verkiezingen van 22 november 2006 is er een meerderheid in de nieuwe Tweede kamer voor een ander vluchtelingenbeleid. SP-raadslid Farshad Bashir: “Het is een goed democratisch gebruik om delicate kwesties in een demissionaire periode uit te stellen.”

De gemeenteraad heeft in afwachting van een nieuw kabinet met een motie het Kabinet en de Tweede Kamer opgeroepen tot opschorting van uitzettingen van vluchtelingen, die potentieel in aanmerking komen voor een Generaal Pardon regeling. Daarnaast worden de (in)formateur(s) en de onderhandelaars verzocht een Generaal Pardon-regeling mee te nemen in de komende besprekingen/onderhandelingen.

De motie kon rekenen op steun van alle fracties met uitzondering van de VVD.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 28 november 2006

Leeuwarden: nu leefgeld en begeleiding voor ex-ama’s

De gemeenteraad van Leeuwarden heeft middels een motie van SP, PAL/GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, CDA en FNP aan de regering laten weten dat stopzetting van de leefgelden aan ex-AMA’s ongewenst is vanwege het averechtse effect: ex-AMA’s zullen in de illegaliteit verdwijnen.

Gemeente Leeuwarden heeft zich meerdere keren uitgesproken tegen het op straat zetten van uitgeprocedeerde asielzoekers, dan wel AMA’s. Door het stopzetting van leefgelden is het gevaar dat uitgeprocedeerde asielzoekers, dan wel ex-AMA’s in de illegaliteit verdwijnen. SP’er Farshad Bashir: “Illegaliteit heeft ernstige gevolgen zoals prostitutie, criminaliteit en een vlucht in drank en drugs.”

Sinds 2004 verstrekt de gemeente Leeuwarden vanuit haar zorgplicht vanwege het te kort schietende rijksbeleid met eigen middelen noodhulp aan uitgeprocedeerde asielzoekers die nog procederen of bezig zijn met terugkeer naar land van herkomst.

In de motie worden ook de informateur(s) en de onderhandelaars opgeroepen deze punten mee te nemen in de komende besprekingen/onderhandelingen.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 27 november 2006

Geen ontslagen en aantasting thuiszorg in Leeuwarden

Op steeds meer plekken blijkt dat er in de thuiszorg als gevolg van aanbesteding die de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) met zich meebrengt ontslagen vallen. In de gemeente Leeuwarden zullen er echter geen ontslagen komen. Dat hebben de vertegenwoordigers van het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) vanmiddag aan de raadswerkgroep Wmo beloofd. Alle huidige aanbieders van thuiszorg, 15 aanbieders, kunnen namelijk op een contract rekenen.

SP-raadslid Farshad Bashir: “Een verstandige keuze, het zou onverstandig zijn geweest als waardevolle, kundige krachten op straat gezet worden en dat mensen met beperkingen hun vaste vertrouwde hulp verliezen.”

Uitgangspunt van de WMO in Leeuwarden is dat het huidige voorzieningenniveau gehandhaafd blijft. Tijdens de behandeling van de WMO-verordening in de gemeenteraad diende de SP hiertoe een motie in die met algemene stemmen werd aangenomen. Dit uitgangspunt wordt nu dus ook vertaald naar kwaliteitseisen.

De huidige aanbieders leveren al de beste kwaliteit. Maar in geval van Leeuwarden wordt ook een besparing van 4 á 5 ton structureel geboekt. Met de keuze van Leeuwarden worden er namelijk kosten bespaard die een wisseling van aanbieder met zich mee zal brengen.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vervangt de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) de Welzijnswet en een deel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Bron: leeuwarden.sp.nl, 1 november 2006

Bashir en Baron op kandidatenlijst Tweede Kamer

Op de conceptkandidatenlijst voor Tweede Kamerverkiezingen staan twee Friezen. Farshad Bashir uit Leeuwarden is de eerste regionale kandidaat op nummer 25. Hij is gemeenteraadslid voor de SP in Leeuwarden. De andere kandidaat is Frans Baron uit Drachten, hij is fractievoorzitter van de SP in Smallingerland en staat op nummer 27.

Omdat de SP bij de vorige verkiezingen 9 zetels haalde, mag de partij met een lijst van 30 kandidaten mee doen aan de Tweede-Kamerverkiezingen. Daarom heeft de SP voor de plaatsen 25 t/m 29 regionale kandidaten. Farshad Bashir en Frans Baron zullen in Friesland, Groningen en Drenthe verkiesbaar zijn.

Farshad Bashir is 18 jaar en was bij het aantreden het jongste gemeenteraadslid van Nederland. Momenteel studeert hij in Groningen. Sinds juli 2002 is hij lid van de SP.

Frans Baron is geboren in 1947 is getrouwd en heeft 2 zoons. Hij is werkzaam als administrateur bij een koepelorgaan in de Zorg. In de gemeenteraad houdt hij zich als fractievoorzitter bezig met Algemene Economische en Financiële Zaken (AEFZ).

Regionale kandidaten
Kieskring 1, 2, 3 (Groningen, Leeuwarden, Assen)
25. Farshad Bashir, Leeuwarden
26. Hennie Hemmes, Oude Pekela
27. Frans Baron, Drachten
28. Manja Smits, Groningen
29. Wim Moinat, Emmen

De SP kreeg bij de verkiezingen in 2003 9 zetels. Op dit moment staat de partij in de peilingen tussen de 18 (NOVA/Interview*NSS) en 21 zetels (RTL peiling).

De lijst wordt definitief vastgesteld door het congres van de SP op 7 oktober.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 5 oktober 2006

Einde aan afsluiting gas en licht

Enige tijd geleden heeft SP-raadslid Farshad Bashir vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) over het afsluiten van van gas en elektra bij mensen met een laag inkomen. De SP’er vroeg naar de mogelijkheden om deze mensen te helpen om in de eerste plaats te voorkomen dat ze afgesloten worden. Wethouder Marco Florijn heeft de SP schriftelijk laten weten dat er een intentieverklaring met de energiebedrijven in de maak is om de samenwerking en de communicatie te verbeteren inzake preventie en vroegsignalering.

De wethouder laat verder weten dat vanuit sociale zaken niet aan te geven is hoeveel mensen zijn afgesloten van gas en elektra, wel is volgens de gemeente onder andere door de GKB aangeven dat er een toename is van mensen met energieschulden en dreigende afsluitingen. Dit probleem is volgens de gemeente ook door de VFG-portefeuillehouders erkend en opgepakt.

De wethouder zal later een afschrift van de getekende intentieverklaring naar de SP-fractie sturen.

Volgens de SP is het niet alleen een aantasting van de waardigheid om thuis zonder de meest elementaire voorzieningen te zitten, de afsluitingen leiden vaak ook tot brandgevaar als mensen zelf provisorisch hun huis gaan verwarmen met kaarsen of houtkacheltjes.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 30 september 2006

SP stemt in met verordening WMO

Hoewel de SP tegen de WMO is, heeft de partij ingestemd met de Verordening maatschappelijke ondersteuning Leeuwarden. De partij heeft tijdens de behandeling in de gemeenteraad veel punten binnengehaald.

Bij de bespreking in de commissie Welzijn op 13 september uitte de SP veel kritiek op de conceptverordening. SP-raadslid Farshad Bashir: “Dit leidde tot wijzigingen in de conceptverordening waardoor nu ondubbelzinnig duidelijk wordt dat het bestaande voorzieningenniveau in Leeuwarden ondanks de WMO gehandhaafd zal blijven. In de gemeenteraad werden er daarnaast ook nog eens 2 moties en een amandement van ons aangenomen.”

Uitgangspunt van de WMO in Leeuwarden is dat het huidige voorzieningenniveau gehandhaafd blijft. SP dienden hiertoe een motie in die met algemene stemmen werd aangenomen. Als de WMO hierdoor financieel negatief uitpakt voor Leeuwarden dan zal de wethouder samen met collega wethouders van vergelijkbare gemeentes bij de minister aankloppen voor extra geld.

Verder ging een meerderheid van VVD, SP, FNP, PvdA en PAL/GroenLinks akkoord met een motie van SP waardoor de gemeenteraad het college opdraagt om de raad jaarlijks drie keer te informeren over de financiële stand van zaken.

De voltallige raad ging tenslotte op aandringen van de SP ook akkoord met nog een wijziging dat nog steeds niet doorgevoerd was in de verordening: hierdoor kunnen mensen met een beperking ook een aanvraag voor een woonvoorziening doen wanneer zij voor het eerst zelfstandig gaan wonen.

Puntsgewijs hieronder de andere aanpassingen die mede op aandringen van de SP in de verordening zijn aangebracht, naar aanleiding van de debatten in de commissie Welzijn en de gemeenteraad:

 • het compensatiebeginsel is een resultaatverplichting;
 • het begrip goedkoop adequaat is veranderd in adequaat goedkoop, om te benadrukken dat een voorziening in de eerste plaats adequaat moet zijn om beperkingen te compenseren;
 • de keuze voor de vorm waarin individuele voorzieningen worden verstrekt worden niet door B&W beperkt;
 • aantoonbare beperkingen is in de gehele verordening gewijzigd in geïndiceerde beperkingen om misverstanden over het woord aantoonbaar te voorkomen;
 • het primaat van woonvoorzieningen bij verhuizen is eruit gehaald. Mensen hoeven niet te verhuizen als er woningaanpassingen nodig zijn;
 • benadrukken van het specifieke karakter van de uitraasruimte;
 • mogelijkheden voor forfaitaire vergoeding toegevoegd om te voorkomen dat het bestaande voorzieningenniveau wordt beperkt. Dit is een voortzetting van het Wvg beleid.
 • Daarnaast zijn er diverse toezeggingen die de SP heeft gekregen: zo zullen bijvoorbeeld de conceptbeleidsregels ter kennisname aan de raad worden toegezonden voordat ze vastgesteld worden.

  De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vervangt de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) de Welzijnswet en een deel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 26 september 2006

  Verordening Maatschappelijke Ondersteuning flink aangepast

  Gisteravond besprak de commissie Welzijn voor het eerst de verordening Maatschappelijke Ondersteuning. Deze verordening is nodig omdat eind juni de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) definitief werd aangenomen. De WMO is een omstreden wet, die regelt dat gemeenten verantwoordelijk worden voor een groot aantal welzijnstaken. Onder druk van onder andere de SP is de verordening flink aangepast.

  Inhoudelijk had de SP de grootste problemen met het primaat van de algemene voorziening, met het invoeren van een systeem van eigen bijdragen en met de manier waarop het indiceren is geregeld.

  Het primaat van de algemene voorziening houdt in, dat als de gemeente Leeuwarden vindt dat een algemene voorziening een probleem voldoende oplost, je het met die voorziening moet doen. Je krijgt geen beschikking waarin staat waarom de gemeente dat vindt, maar je verliest wel je recht op een individuele voorziening. Een voorbeeld: een gehandicapte heeft een verlaagd aanrecht nodig om zelf te kunnen koken vanuit een rolstoel. Dat is een individuele voorziening. De gemeente zegt: uw probleem is dat u niet kunt koken, u krijgt van ons iedere dag een magnetronmaaltijd. Dat is een algemene voorziening waardoor het recht op een individuele voorziening vervalt.

  De SP wilde liever een zorgplicht opnemen in de verordening. Wanneer er een zorgplicht is, dan is deze afdwingbaar. Daarnaast wilde de SP dat het huidige systeem van wvg-voorzieningen gehandhaafd blijft waarbij er in Leeuwarden en in 5 zones buiten Leeuwarden gereisd kan worden. SP-raadslid Farshad Bashir: “Het leven houdt immers niet op in Leeuwarden.”

  Eigen bijdrage
  Via de indicatiestellingen wordt al streng gekeken of mensen wel of geen recht hebben op zorg en daarom is volgens de SP een eigen bijdrage dus overbodig. “De toegang regelen via eigen bijdragen leidt ertoe dat mensen die zorg nodig hebben om financiële redenen afzien van deze zorg. Hierbij gaat het om zowel arme mensen als rijkere mensen,” aldus Bashir. Eerdere ervaringen met de verhoging eigen bijdrage thuiszorg wezen al uit dat veel mensen hierdoor gingen afzien van noodzakelijk zorg of op andere belangrijke basisbehoeften gingen bezuinigingen. Niemand kiest ervoor om een WMO-voorziening nodig te hebben. Een systeem van eigen bijdragen is een systeem van omgekeerde solidariteit: het is een gerichte lastenverzwaring voor hen die WMO-voorzieningen nodig hebben. De SP geeft voor het betalen van de WMO de voorkeur aan gewone solidariteit: de sterkere (lees: de gezonde) neemt de lasten van de zwakkere (de zorgbehoevende).

  De SP stelde voor om geen nieuwe eigen bijdragen in te voeren. Dus voor rolstoelen en/of alle individuele voorzieningen buiten de huishoudelijke zorg, geen eigen bijdragen.

  De SP wilde niet dat er automatisch gekozen wordt voor het verhuizen als de woning niet voldoet. In de meeste gevallen is woonaanpassing voor de mensen zelf een betere oplossing omdat ze dan in hun eigen sociale omgeving kunnen blijven wonen. De financiële consequenties van verhuizen, zoals de woonlasten, moeten binnen de Wvg-draagkracht van de gehandicapte passen. Bashir: “Verhuizen mag volgens ons in ieder geval niet ten koste gaan van (mantel)zorg en de sociale omstandigheden.”

  De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om in een aantal gemeenten een proef te starten met een mediatiecommissie die bij onenigheid bemiddelt tussen burgers en gemeentebestuur. De SP pleitte voor een proef met een mediatiecommissie.

  Het is volgens de SP goed het gemeentelijke beleid periodiek te evalueren. Dus zowel het algemene beleid neergelegd in de verordening, als het uitvoeringsbeleid, dat onder de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) is neergelegd in beleidsregels. Zo kunnen we hiermee het voorzieningenniveau dat te hoog of te laag blijkt te zijn, aanpassen in de verordening of de beleids- regels.

  Het College van B&W heeft de verordening op een aantal van bovenstaande punten aangepast.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 14 september 2006

  Overgangsregeling voor activeringspremie

  De activeringspremie is niets anders dan het voorkomen dat er mensen na het aanvaarden van werk in de armoedeval belanden door het verliezen van allerlei rechten zoals kwijtscheldingen en langdurigheidstoeslagen. Meteen nadat het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders (B&W) was aangetreden is de premie afgeschaft. Het College van B&W had eerder toegezegd dat er een nieuwe activeringspremie zou komen. Woensdag heeft de wethouder van sociale zaken aan de gemeenteraad ook beloofd om te kijken of er een overgangsregeling kan komen.

  Tijdens het debat bleek dat in bijna zes maanden tijd maar drie mensen gebruik hebben gemaakt van de premie. SP-gemeenteraadslid Farshad Bashir: “De gemeente heeft immers amper voorlichting gegeven over het bestaan van de premie. Deze drie aanvragen kost de gemeente zeven duizend euro terwijl het College van B&W steeds volgehouden heeft dat de activeringspremie 3 miljoen euro per jaar kost en daarom is afgeschaft.”

  Volgens de SP is het niet terecht dat de personen die werkzaam waren onder de oude regeling nu niet kunnen blijven rekenen op wat er beloofd is. Doordat de activeringspremie onverwacht afgeschaft is komt er een breuk in het vertrouwen van de mensen in de gemeente.

  Bashir: “Als er echt een nieuwe premie had moeten komen, dan had het College van B&W eerst een nieuwe premie moeten invoeren voordat de oude afgeschaft werd.” Naast de SP vonden ook Groenlinks en PvdA dat er een overgangsregeling moet komen. Het College van B&W zal nu deze wens van de raad meenemen.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 13 september 2006

  SP loopt warm voor verkiezingscampagne

  Juli en augustus zijn normaal gesproken vakantiemaanden waarin mensen toekomen aan zaken waar de rest van het jaar geen tijd voor is, maar de SP was bezig met de voorbereidingen voor de verkiezingscampagne. Er is inmiddels een campagneteam gevormd.

  De afgelopen jaren zagen we met schaamrood op de kaken hoe de voedselbanken overal in Nederland opkomen terwijl aan de andere kant het aantal ‘top’ambtenaren en managers met megasalarissen bleef stijgen. Onze regering probeerde er – gelukkig tevergeefs – een foute Europese grondwet door te drukken. Het steunde bovendien een verkeerde oorlog in Irak die op valse gronden werd gevoerd en meer problemen heeft opgeleverd, dan opgelost. Bevolkingsgroepen in Nederland kwamen niet dichter bij elkaar, maar juist verder van elkaar af te staan door toenemende angst en wantrouwen. Het ‘wij’ en ‘zij’-denken is toegenomen. In het onderwijs en de zorg is de rol van de commercie steeds belangrijker gemaakt, ten kosten van de kwaliteit. Er werd helaas meer afgebroken, dan opgebouwd. Het vertrouwen in de politiek kwam logischerwijs op een historisch dieptepunt. De kloof tussen burgers en politiek is alleen maar groter geworden.

  In de peilingen staan we al een jaar rond de vijftien zetels en onze lijstaanvoerder scoort sinds jaar en dag erg goed als het om betrouwbaarheid gaat. Onze partij heeft de potentie om bij de verkiezingen een forse stap vooruit te maken en uit te groeien tot een politieke formatie van gewicht. Daarmee ontstaat een nieuwe situatie waarin we niet langer op voorhand voorbestemd zijn voor de oppositie, maar betrokkenheid mogen eisen bij onderhandelingen over een nieuw te vormen regering. Dat is nodig om serieus te zoeken naar mogelijkheden om in Nederland een nieuwe weg in te slaan. Kleinere inkomensverschillen, een efficiënte publieke sector en het samenleven van oude en nieuwe Nederlanders. Een iets socialer en vriendelijker Nederland waar we trots op kunnen zijn.

  Mede dankzij het activistische karakter van onze partij zijn we in staat om al vast warm te lopen voor de verkiezingscampagne. Begin juli hadden we een radio- en tv-spot en de verkiezingsaffiche NU SP. Op tal van plaatsen in Leeuwarden zullen de nieuwe affiches straks hangen, geplakt door de activisten van onze partij. Ook worden er al vast vijfduizend ledenwerffolders rondgebracht. Om een beetje warm te lopen voor straks als onze campagne echt start. Dan zullen namelijk de activisten van de SP meer dan 50.000 (!) folders rondbrengen.

  De verkiezingscampagne wordt geleid door het V(ictory)-team. Campagneleider is Erik Fassotte. Fassotte is de organisatiesecretaris van de SP-afdeling Leeuwarden. In het V-team zitten verder volkshuisvestingsspecialist Simon van der Meer, ondernemer Annette Panhuis en gemeenteraadslid Farshad Bashir.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 26 augustus 2006

  Initiatiefvoorstel Friese taal in schriftelijk verkeer

  De FNP heeft een initiatiefvoorstel ingediend over de Friese taal in schriftelijk verkeer van gemeente Leeuwarden. Hierin wordt uitgegaan van ‘tweetaligheid’. Bij tweetaligheid is steeds de keuze welke taal gebruikt wordt: Nederlands, Fries of beide. Iedereen die een brief naar de gemeente stuurt en ervoor heeft gekozen daarin de Friese taal te gebruiken, krijgt ook een schriftelijke reactie in het Fries. De SP steunt het voorstel.

  De SP hecht veel waarde aan de Friese taal. Het Fries is de officiële tweede taal van Nederland en dat is niet voor niets. De Friese taal is verbonden met de identiteit en cultuur van de inwoners van Friesland en dus ook Leeuwarden. De SP is van mening dat het beleid erop gericht moet zijn om deze identiteit te bewaren en te garanderen.

  SP-raadslid Farshad Bashir: “We kunnen daarom ook van harte instemmen met het initiatiefvoorstel van de FNP, om de Leeuwarders de mogelijkheid te geven om in de taal van hun keuze antwoord te krijgen op hun brieven.” In het mondeling contact tussen Leeuwarders en gemeente zal – met het aannemen van dit voorstel van FNP – niets veranderen: Fries spreken wordt aangemoedigd, het is mogelijk de gemeente in het Fries te benaderen en de medewerkers van de gemeente beheersen de taal passief.

  De SP is verder van mening dat wanneer mensen op vrijwillige basis de Friese taal willen leren, gemeente Leeuwarden daarvoor ook de voorwaarden moet creëren, zodat iedereen die het wil, Fries kan leren. “Ook mensen die weinig middelen hebben,” aldus Bashir.

  De Friese taal is een verplicht vak op de basisscholen in Leeuwarden. De SP vindt het ook belangrijk dat hiernaast ook aspecten als de Friese geschiedenis en cultuur betrokken worden.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 12 juli 2006

  Huisbezoeken wellicht in strijd met de wet

  Het digitale tijdschrift Ravage berichtte 5 en 6 juni jl. over huisbezoeken. Uit gespreksverslagen van klachten blijkt dat de cliënten van de sociale dienst vaak geen idee hebben dat ze toestemming moeten geven voor een huisbezoek! Daarnaast wordt beweerd dat een aantal van de gehanteerde methoden in strijd zijn met de wet dan wel op zeer gespannen voet daarmee staan. Aanleiding voor de SP dus om raadsvragen te stellen.

  De SP wil een uitgebreide toelichting over wat voor opsporingsmethoden in Leeuwarden gebruikt worden om fraude door uitkeringsgerechtigden op te sporen. SP-raadslid Farshad Bashir: “De SP is geen voorstander van huisbezoeken. Volgens de SP moeten we alternatieve manieren gebruiken om fraude te bestrijden.” Ook wil de SP weten of er onderscheid gemaakt wordt tussen een huisbezoek waarbij de ambtenaar zich gedraagt als een bezoeker en een huiszoeking waarbij er concrete aanwijzingen van fraude zijn. Bashir: “Dit moet dan ook aan de uitkeringsgerechtigde duidelijk gemaakt worden.”

  De SP wil weten welke bevoegdheden een ambtenaar heeft bij een huisbezoek en welke procedurele waarborgen zijn er om te voorkomen dat een ambtenaar deze bevoegdheden te buiten gaat. De beslissing om een huisbezoek te doen wordt nu vrij ‘laag’ in de organisatie genomen. Bashir: “Het is beter om de controle pas uit te voeren na overleg en toestemming van de wethouder.”

  Het is veel beter om toestemming om het huis te betreden op de stoep eerst schriftelijk vast te leggen, dus eerst uitleggen waarvoor de controle is en dat het mogelijk is het huisbezoeken en/of huiszoekingen te weigeren, en dan pas de mensen laten tekenen voor toestemming. Ook moet er volgens de SP bij huisbezoeken aan cliënten een folder gegeven waarin duidelijk staat wat de implicaties van het geconstateerde tijdens het huisbezoeken is en dat er een mogelijkheid is tot het indienen van een klacht en dat er een bezwaar gemaakt kan worden tegen de uiteindelijke beslissing van de sociale dienst.

  De SP wil dat er plannen ontwikkeld worden voor de verbetering van de positie van de meest kwetsbare groepen bijstandsgerechtigden, zoals chronisch zieken en mensen met psychische problemen, die het meest in de knel kunnen raken door de huisbezoeken.

  In Leeuwarden is ook de sociale recherche actief. Deze rechercheurs bellen aan bij de buren van de uitkeringsgerechtigden. Ze vertellen meestal dat de buren een uitkering hebben en stellen vragen over de woonsituatie en het werk van de buren. Volgens ons is het maar de vraag of dit geoorloofd is en een wettelijke grondslag heeft. De SP heeft ook opheldering hierover gevraagd. “Zonder dat de uitkeringsgerechtigden het weten wordt namelijk aan hun buren verteld dat ze een uitkering hebben.” aldus Bashir.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 3 juli 2006

  Zorgen SP over positie sociale werkvoorziening

  De SP maakt zich zorgen over de financiële positie van Caparis NV., de sociale werkvoorziening. Volgens de SP moet de gemeente Leeuwarden de bijdrage voor de komende jaren blijven beschikbaar stellen. De sociale werkvoorziening moet exclusief blijven bestaan als werkplek voor mensen met een handicap. De SP is voor dat mensen begeleid gaan werken. Maar alleen op basis van vrijwilligheid en zonder enige dwang.

  Ook maakt de SP zich enorme zorgen over de lange wachtlijsten. In de rapportage voor het eerste kwartaal wordt melding gemaakt van een wachttijd van 36 maanden. SP-raadslid Farshad Bashir: “36 maanden, dat is heel veel. Mensen met beperkingen kunnen vaak moeilijk buiten het huis komen, het werk is vaak de enige plaatst voor sociale contacten. 36 maanden thuis en amper sociale contacten, dan kun je niet maken.”

  De SP zou het jammer vinden als bijvoorbeeld Heerenveen of Smallingerland uit de Gemeenschappelijke Regeling voor sociale werkvoorziening treden. De SP is juist voorstander van om samen met alle Friese gemeenten samen te werken binnen één Gemeenschappelijke Regeling voor sociale werkvoorziening.

  Door de financiële positie van de sociale werkvoorziening acht de SP het op zijn plaats dat de beloningen van directeur en andere hooggeplaatste mensen onder de loep worden genomen.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 19 juni 2006

  Afschaffen activeringspremie onjuist

  De activeringspremie is vandaag door het college van B&W afgeschaft. De SP vindt dat de activeringspremie niet afgeschaft had moeten worden.

  Het is niet terecht dat de activeringspremie afgeschaft is. De Wet Werk en Bijstand (WWB) is vooral gericht op volledige uitstroom naar werk. De activeringspremie heeft een positieve stimulering, een beloning. Werken loont met de activeringspremie. Wie gaat werken en blijft werken, krijgt namelijk een beloning in de vorm van eenmalige premie. Op deze manier draagt de premie bij aan arbeidsinschakeling en helpt de armoedeval tegen te gaan.

  Volgens het college had de activeringspremie ‘meer een belonend karakter voor achteraf dan een stimulerend karakter vooraf’. SP raadslid Farshad Bashir: “Dat komt doordat het bestaan van de premie erg onbekend is. De gemeente heeft amper voorlichting gegeven over het bestaan van de premie. Als er meer voorlichting was gegeven, dan zou er ook ongetwijfeld een positieve prikkel uitgegaan zijn bij de activering.”

  Volgens het college ‘vindt er in een aantal gevallen een ongewenste stapeling plaats van stimulerende maatregelen zoals inkomstenvrijlating i.g.v. deeltijdarbeid en vrijlatingregeling deeltijd van de Belastingdienst’. Een telefoontje met de Belastingdienst leert dat er nooit een vrijlatingregeling deeltijd heeft bestaan! Bashir: “De zogenoemde Toetredingskorting heeft wel bestaan. Maar hierbij werd een extra heffingskorting gegeven aan personen die weer (na langdurige werkloosheid) de arbeidsmarkt betraden. Deze regeling was er echter maar kort en is al lang weer afgeschaft. Met andere woorden, dit argument van het college is onzin.”

  Vandaag is ook de premie voortzetting deeltijdarbeid afgeschaft. De hoogte van deze premie werd naar rato van het gewerkte aantal uren vastgesteld. Iemand dat bijvoorbeeld 20 uur per week werkt kon 20/36 deel van de activeringspremie aanvragen. Volgens het college ‘gaat hier niet een stimulerende werking van uit’ om door te stromen naar een voltijdbaan. De premie is juist veel lager dan wat men zou verdienen met een voltijdbaan. Bashir: “Iemand die meer wil verdienen, gaat echt wel een voltijdbaan aanvaarden. De conclusie van het college is dan ook onjuist.” De premie is voor de mensen die niet voltijd kunnen werken, zoals deels arbeidsongeschikten, een stimulering om te blijven werken. Werken moet lonen en mensen met een laag betaalde deeltijdbaan hebben vaak een inkomen onder uitkeringsniveau. “De premie is dan een stimulering om te blijven werken en helpt de armoedeval tegen te gaan,” aldus Bashir.

  De activeringspremie was een positief middel om de mensen te stimuleren om aan het werk te gaan. Maar de activeringspremie is dus de nek omgedraaid. De SP is alles behalve gelukkig met afschaffen van de activeringspremie en wil dit punt op de agenda van commissie Welzijn hebben. De SP wil de activeringspremie behouden.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 6 juni 2006

  Demonstratie Stop Afbraak Sociale Huisvesting

  Zaterdag 3 juni is door het actiecomité Stop Afbraak Sociale Huisvesting een demonstratie georganiseerd, vanaf de Dam naar het Museumplein in Amsterdam. De Landelijke demonstratie tegen het woonbeleid van minister Dekker trok vele honderden mensen. SP Leeuwarden werd vertegenwoordigd door Farshad Bashir en Simon van der Meer.

  Er waren sprekers uit diverse wijken uit Nederland, die te maken hebben met het afbraakbeleid van minister Dekker. Op het programma stonden verder optredens van: de Latijns Amerikaanse band ‘Kamay’, de jongeren Salsaband ‘Fuego’ van de Amsterdamse muziekschool en de Rapgroep ‘Rotterdamse Rappers’. Een grote internationale actiesambaband liep mee met de demonstratie.

  Het verzet tegen de afbraak bundelt en verbreedt zich. De succesvolle Landelijke Demonstratie ‘Houd de huren betaalbaar’ op 8 april 2006 op de Dam trok ook al veel mensen.

  De demonstranten laten zich geen zand in de ogen strooien door Dekker, die beweert dat het allemaal wel meevalt. De demonstranten protesteren, omdat Dekker en het kabinet wonen veel duurder wil maken. Verhuurders krijgen de volle vrijheid willekeurig de hoogte van de huren te bepalen. Forse huurverhogingen en bezuinigingen op de huurtoeslag duperen een groot deel van de bevolking. Een nieuwe Landelijke Demonstratie was nodig, omdat de woningnood en het tekort aan betaalbare woonruimte groeit door de dreigende massale sloop in 56 wijken in Nederland. De massale verkoop van goede en betaalbare woningen vergroot de leegstand door onbetaalbare koopprijzen. De woningnood neemt hierdoor nog meer toe. Door loondaling, stijgende werkloosheid en de bijna 20 miljard bezuinigingen van dit kabinet neemt de behoefte aan goede en betaalbare huurwoningen alleen maar toe.

  Door hard werken zijn de huizen gebouwd. De massale afbraak van goede en betaalbare woningen is diefstal van gemeenschappelijk woningbezit. Terwijl steeds meer bewoners de stijgende woonlasten nog maar nauwelijks kunnen opbrengen, krijgen de woningbedrijven, de projectontwikkelaars en de banken de volle vrijheid hun winsten nog verder te vergroten door hogere huren en koopprijzen.

  Betalende huurders worden als stadsnomaden van de ene naar de andere kant gedreven. Na enige jaren krijgen ze opnieuw te horen, in het belang van de ‘stedelijke vernieuwing’, dat ze moeten vertrekken. Mensen worden hierdoor hun huizen en buurten uitgejaagd.

  Wonen is een recht, stop de afbraak! Stop Dekker!

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 3 juni 2006

  SP wil inzicht in binnenmilieu schoollokalen

  Raadslid Farshad Bashir wil naar aanleiding van een uitzending van het actualiteitenprogramma TweeVandaag van burgemeester en wethouders weten hoe het gesteld is met de kwaliteit van het binnenmilieu op Leeuwarder scholen. Dagelijks zijn er gemiddeld 2.000 leraren en 20.000 leerlingen in Nederland ziek als gevolg van het slechte binnenmilieu in de klas. Dat heeft ernstige gevolgen: volgens de GGD is het zeer aannemelijk dat kinderen astma oplopen als gevolg van het slechte leefmilieu in klaslokalen.

  Maandag 15 mei zond het actualiteitenprogramma TweeVandaag een onderwerp uit over de kwaliteit van het binnenmilieu in schoollokalen. In opdracht van het ministerie van VROM onderzocht overheidsagentschap SenterNovem de kwaliteit van de lucht in klaslokalen en constateert dat bij tachtig procent van de scholen de gemiddelde CO2-waarde viermaal hoger ligt dan de minimale norm. De lucht in scholen is twee- tot driemaal zo slecht als die in kantoren of gevangenissen.

  “Ik wil van het college weten in hoeveel Leeuwarder scholen het binnenmilieu onvoldoende is. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat zaken als binnenlucht, temperatuur, verlichting en akoestiek van invloed zijn op de gezondheid van leerlingen en hun schoolprestaties. De SP vindt schone, hele en veilige scholen belangrijk”, aldus Bashir.

  Over de oplossing van het probleem zijn verschillende ideeën. SenterNovem en GGD pleiten voor betere ventilatie, ook een ruimer budget vanuit de overheid zou kunnen helpen. In 2005 is de GGD een project gestart, waarin verschillende manieren om het binnenmilieu te verbeteren worden onderzocht. Dit gebeurt in een school die zelf aangeeft problemen te hebben met de ventilatie. De verwachting is dat de ventilatie verbetert na het geven van adviezen, maar dat gedragsverandering alleen niet voldoende is. Waarschijnlijk zijn in veel gevallen andere ventilatievoorzieningen noodzakelijk.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 26 mei 2006

  Leden hebben nieuw bestuur gekozen

  Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 18 mei 2006 is er een nieuw bestuur gekozen voor de SP afdeling Leeuwarden. Aangezien er nu ook mensen vanuit het bestuur de gemeenteraad in zijn gegaan, moesten er wat posten binnen het bestuur herverdeeld worden.

  In de eerste helft van de vergadering kwamen naast de activiteiten van de nieuwe fractie, de financiën aan de orde. Uit het financiëel jaarverslag, bleek dat de afdeling financiëel gezond is. Ook werd ingegaan op activiteiten van de SP’ers buiten de gemeente Leeuwarden. In gemeente Harlingen, Dantumadeel, Dongeradeel en in het Bildt zijn SP’ers bezig om een eigen afdeling op te zetten. Zeer snel zullen Dantumadeel en Dongeradeel (de Twa Dielen) een eigen SP afdeling worden. Al anderhalf jaar hebben deze gemeenten een eigen SP-ledenwerkgroep en sinds een half jaar heeft deze ledenwerkgroep de status afdeling in oprichting.

  Met overgrote meerderheid stemde de Algemene Leden Vergadering donderdag in met de voordracht van het nieuwe bestuur. De nieuwe bestuursleden zijn geworden:

  Voorzitter:
  Arie Visser

  Organisatiesecretaris:
  Erik Fassotte

  Algemeen bestuurslden:
  Roland de Jong (penningmeester),
  Farshad Bashir
  Simon van der Meer
  Jellie de Jong
  Jacob van der Meer

  Freerk Kalsbeek en Renée Reijenga namen afscheid van het bestuur. Freerk Kalsbeek gaat zich na jarenlange inzet voor de partij volledig richten op fractiewerk. Renée Reijenga blijft actief lid.

  Wil je je ook gaan inzetten voor de afdeling? Meld je dan nu aan. Dan kunnen we samen bekijken waar je kwaliteiten liggen en hoe we die kunnen inzetten.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 19 mei 2006

  SP verspreidt 15.000 kranten tegen Nieuw Zaailand

  De SP gaat via een eigen huis-aan-huis-krant, “de krant van 24 mei”, de Leeuwarders overtuigen om op 24 mei tegen Nieuw Zaailand te stemmen. De SP is een uitgesproken tegenstander van Nieuw Zaailand en dat is duidelijk terug te lezen in de krant. De SP heeft de krant in een oplage van 15.000 exempelaren uitgegeven. In de krant komen de Leeuwarder SP-fractievoorzitter Freerk Kalsbeek en stedenbouwkundige Thom Zomerschoe aan het woord.

  Vanaf vandaag, woensdag, zullen de SP-leden volop aan de gang gaan met het verspreiden van de kranten. De leden van de SP zullen 13.000 kranten huis-aan-huis bezorgen. De andere 2.000 worden in de binnenstad van Leeuwarden uitgedeeld.

  De SP in Leeuwarden heeft de krant betaald uit eigen middelen, zoals de contributie van haar leden en de afdracht van haar volksvertegenwoordigers. SP raadsleden dragen namelijk hun raadsvergoeding af.

  De krant is uitgegeven onder redactie van Farshad Bashir, Erik Fassotte en Jellie de Jong.

  Heeft u deze krant nog niet in de brievenbus gekregen? Klik dan op de link hieronder om de hele krant online te lezen.

  Klik hier om de hele krant online te lezen (PDF document)

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 10 mei 2006

  SP lanceert website tegen Nieuw Zaailand

  Vandaag heeft de SP de website onszaailand.nl gelanceerd. Het doel van de site is om Leeuwarders te overtuigen om op 24 mei tegen de plannen voor Nieuw Zaailand te stemmen. Daarnaast wil de SP de tegenstanders bijeen brengen via een online forum op de website. De SP afdeling Leeuwarden heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om deze website tot stand te brengen.

  In deze virtuele omgeving kan de bezoeker het laatste nieuws volgen, opiniestukken lezen en zich laten informeren over de argumenten van de tegenstanders. Ook de publicaties van de SP over Nieuw Zaailand zijn onmiddellijk te raadplegen. Verder is er een Agenda opgenomen waarop binnenkort alle acties vermeld worden die gepland zijn.

  Via het Forum kunnen discussies gevoerd worden tussen de voor- en tegenstanders. Ook is er in het Forum ruimte om elkaar van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te brengen.

  Veel leuker is, dat de Leeuwarders op een apart gedeelte van de website aan heel Leeuwarden kunnen vertellen dat ze tegenstander van Nieuw Zaailand zijn en in het Forum kunnen ze vertellen waarom zij tegen de plannen zijn.

  De website staat onder redactie van Farshad Bashir, Erik Fassotte en Jellie de Jong.

  De SP voert bij het referendum over het Nieuw Zaailand campagne tegen zowel het project Nieuw Zaailand als het project Nieuw Zaailand met een korte pleinwand. De SP doet dit niet alleen, maar werkt samen met andere oppositiepartijen.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 2 mei 2006

  SP wil geen zendmast van 122 meter

  Zolang het niet vaststaat of de straling van de 122 meter hoge tv-zendmast wel of niet schadelijk is, kan de SP fractie niet instemmen met de plaatsing van de tv-mast. Voorkomen is beter dan genezen, dus het voorzorgsbeginsel willen wij in acht nemen. Daarnaast zal zodra de mast er eenmaal staat, het nagenoeg niet meer te voorkomen zijn dat er ook UMTS zenders in gehangen worden. Het college van Burgemeester en Wethouders wilde een tv-mast voor digitale tv toestaan om de concurrentie te bevorderen.

  SP-raadslid Farshad Bashir: “Op de hoorzitting over de zendmast kwam zeer duidelijk naar voren dat de voor en tegenstanders elkaar volkomen tegen spraken.” Allebei gebruikten onderzoeksresultaten. Hugo Kroeze haalde alles uit de kast om aan te tonen dat het stralingseffect van de zenders geheel te verwaarlozen is. Daar stonden de twee andere deskundigen weer tegenover. “De SP wil dat de onderzoeken beter bekeken worden en dat de onderzoeken overnieuw gedaan worden zodat achterhaald kan worden welke factoren ervoor zorgen dat de onderzoeken elkaar tegenspreken.” aldus Bashir.

  De mast zou een hoogte van 122 meter moeten krijgen. De mast zal dan van ver af te zien zijn. De SP is bang dat het een beeldbepalend symbool voor Leeuwarden wordt. En met zo’n lelijke mast als beeldbepalend symbool voor Leeuwarden kan niemand vrolijk worden. Als alternatief wees de SP naar kabel-tv of de satelliet-tv.

  Het besluit over de plaatsing van de zendmast is uitgesteld, nu wordt onderzoek gedaan naar alternatieve locaties.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 25 april 2006

  Hartverwarmend demonstratie tegen huurverhoging

  Met naar schatting drieduizend demonstranten bood de Dam in Amsterdam vandaag 8 april een prettig-volle aanblik. Onder het motto ‘Houd huren betaalbaar’ protesteerden tal van maatschappelijke organisaties tegen de liberalisering die de huurders vogelvrij zal maken. Behalve huurdersorganisaties, vakbonden en studentenbonden was ook de SP sterk vertegenwoordigd. Ook SP Leeuwarden werd vertegenwoordigd, waaronder de bestuursleden, Erik Fassotte, Simon van der Meer en Farshad Bashir. Daarnaast gingen nog enkele anderen uit Leeuwarden naar de demonstratie.

  De huidige huurders van de ruim 600.000 woningen die geliberaliseerd worden, verliezen na 2009 alle wettelijke bescherming tegen extreme huurprijzen en huurverhogingen. Er zullen kortingen op de huurtoeslag volgen. Huurders moeten een steeds groter deel van het inkomen aan de huur besteden en houden te weinig over om van te leven.

  Hoewel er regen en wind voorspeld was scheen er een prettig lentezonnetje op de Dam. De mensen lieten aan de regering en meer speciaal aan minister Dekker weten tegen het vrij zweven van de huren te zijn. De weersverwachting had wat meer mogen meewerken.

  Zaterdag 3 juni staan wij er gewoon weer!

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 8 april 2006

  Elektra- en gasafsluitingen worden in kaart gebracht

  In een inventarisatie van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) onder schuldhulpverlenende instanties bleek vorige maand dat duizenden Nederlanders zonder gas en elektra leven en aantal zitten zelfs zonder stromend water. Hun inkomen is zo laag dat ze de heraansluitingskosten niet kunnen betalen. SP stelde tijdens de commissievergadering welzijn vragen hierover aan wethouder Van Mourik.

  SP-raadslid Farshad Bashir: “Mijn fractie is van mening dat leven zonder gas, elektra of water door financieële omstandigheden onmenselijk is en dat er iets hieraan gedaan moet worden. Volgens de NVVK zullen de komende tijd deze aantallen alleen maar toenemen. Mijn fractie is verbijsterd over de verwachtingen van NVVK.”

  Bashir wilde weten hoeveel mensen afgesloten zijn van gas en elektra. “Ziet u mogelijkheden, en zo ja welke, om deze mensen te helpen om in de eerste plaats te voorkomen dat ze afgesloten worden en als ze afgesloten zijn de periode van afsluiten zo kort mogelijk te houden?”, vroeg Bashir.

  Wethouder Van Mourik gaat nu de situatie in kaart brengen.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 23 maart 2006

  SP wil deelname aan college met herkenbare SP-punten

  Donderdag 16 maart is de SP-fractie beëdigd. Arie Visser, Freerk Kalsbeek, Trijntje Buma en Farshad Bashir legden de eed of de belofte af. Na de installatie werd een debat gevoerd over de verkiezingsuitslag en de collegesamenstellingen. Namens de SP voerde fractievoorzitter Freerk Kalsbeek het woord.

  Al snel werd duidelijk dat de PvdA eerst een informatieronde wil houden voordat men overgaat op de formatie. In de komende weken worden er met alle partijen gesprekken gehouden. Freerk Kalsbeek benadrukte dat de SP bereid is haar verantwoordelijkheid te nemen.

  Piet van der Wal van PAL/GroenLinks besteedde een groot deel van zijn betoog aan de SP. Samenwerking met de SP lijkte voor hem niet realistisch. Hij verweet de SP centralisme en vroeg zich af of Jan Marijnissen wel toestemming gegeven heeft voor SP-collegedeelname in Leeuwarden. SP-er Kalsbeek antwoordde hierop dat Marijnissen wel onze fractievoorzitter in de Tweede Kamer is, maar dat hij zich niet overal mee bemoeit.

  De SP kiest in Leeuwarden voor een progressieve coalitie maar niet ten koste van alles. Volgens Kalsbeek spreekt het hierbij voor zich dat de SP bij eventuele onderhandelingen, “de resultaten zal spiegelen aan haar kernvisie: de menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.” De SP zal alleen deelnemen aan een coalitie als er een collegeprogramma ligt met voldoende herkenbaarheid van SP standpunten.

  Volgens de SP zijn de verliezers en winnaars van 7 maart voor een belangrijk deel niet afgerekend op de lokale prestaties maar op landelijk beleid. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat de bijstandsuitkeringen te laag zijn. “Als Gemeente Leeuwarden moeten we dan ook bij onze fracties in de Tweede Kamer aandringen op een verhoging van het sociaal minimum.” aldus Freerk Kalsbeek. Voor Leeuwarden moet het armoede beleid “er minimaal op gericht zijn dat een voedselbank in Leeuwarden niet meer nodig is.” voegde Kalsbeek eraan toe.

  De SP heeft een duidelijk andere kijk op het oplossen van verkeersproblemen dan de voormalige coalitie. Kalsbeek: “Wij zetten meer in op transferia en op het openbaar vervoer. Hiermee ga je ook de uitstoot van fijn stof en CO2 tegen. Helaas hebben bezuinigingen van het Rijk op het openbaar vervoer een negatieve invloed op de bereikbaarheid van Leeuwarden.”

  Kalsbeek hield ook een pleidooi voor anders bouwen. “Er is niets op tegen om te bouwen voor de midden en hogere inkomens maar je moet daarbij de sociale woningbouw niet vergeten. En zeg nou zelf. De Bullepolder tegenwoordig Blitsaert genoemd, een wijk voor de rijken? Is daar behoefte aan? De laatste cijfers zeggen van niet. Waar wel behoefte aan is en komt is aanpasbaar en levensloopbestendig bouwen. Wat de SP betreft moeten we ons daar dan ook op richten.”

  Afsluitend benadrukte de SP-fractievoorzitter nogmaals dat de SP kiest voor een progressieve coalitie, “maar niet ten koste van alles.”

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 17 maart 2006

  Freerk Kalsbeek gekozen tot fractievoorzitter SP Leeuwarden

  De SP-fractie in Leeuwarden heeft Freerk Kalsbeek verkozen tot voorzitter van de nieuwe SP-fractie in de gemeenteraad. Hij was al fractievoorzitter vanaf maart 2002. Tevens was hij voor de tweede keer lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart.

  Kalsbeek is een gemotiveerde politicus die met de drie andere leden van zijn fractie in de raad pal zal staan voor de speerpunten van de SP in de afgelopen verkiezingscampagne.

  Freerk Kalsbeek zal naast fractie-voorzitterschap ook de raadscommissies Bestuur en Middelen, Welzijn en Stadsontwikkeling doen. Een raadscommissie bereidt de besluitvorming voor de raadsvergadering voor.

  In de raadscommissie Bestuur en Middelen (politiek bestuur, publieke dienstverlening, veiligheid, openbare orde en handhaving, economie en toerisme en algemene dekkingsmiddelen) zullen tevens Atze Boomstra en Bert Bisschop (reserve) plaatsnemen.

  In de raadscommissie Welzijn (onderwijs, zorg en opvang, werk en inkomen, cultuur en sport) zullen ook de raadsleden Farshad Bashir en fractie-secretaris Arie Visser plaatsnemen.

  In de raadscommissie Stadsontwikkeling (woon- en leefomgeving, ruimtelijke ordening, wonen, milieu en infrastructuur/bereikbaarheid) zal de SP ook vertegenwoordigd worden door raadslid Trijntje Buma, Simon van der Meer en fractie-assistente Astrid van der Berg.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 16 maart 2006

  Farshad Bashir jongste raadslid van Nederland

  De SP heeft de verkiezingen in Leeuwarden gewonnen, we hadden 3 zetels en nu hebben we 4 van de 37 zetels. Een van de gekozenen is de 18-jarige Farshad Bashir. Hij wordt het jongste raadslid van Nederland. Bij de gemeenteraadsverkiezingen haalde Farshad Bashir 408 voorkeurstemmen.

  Farshad (geboren op 14 januari 1988) is naast de jongste ook een van de weinige tieners die verkiesbaar was. De SP kende ook de meeste twintigers op de kandidatenlijsten.

  Farshad zal bij zijn installatie als raadslid 18 jaar, 2 maanden en 2 dagen oud zijn. Hiermee wordt hij het een na jongste raadslid ooit. Het jongste raadslid in de periode 2002-2006, en tevens het jongste raadslid ooit, is SP’er Lilian Marijnissen. Zij was bij haar installatie 18 jaar en precies 2 maanden oud.

  Farshad zit in het examenjaar van VWO. In de gemeenteraad zal zij zich vooral gaan bezighouden met zaken die betrekking hebben op jongeren, maar ook onderwijs, zorg, werk en inkomen, cultuur en sport.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 8 maart 2006

  4 zetels voor SP Leeuwarden

  De SP heeft 4 zetels veroverd bij de gemeenteraadsverkiezingen van Leeuwarden, we hadden eerst 3 (van de 37) zetels. De overwinning is niet opmerkelijk, het is het resultaat van vier jaar hard werken!

  De gekozen raadsleden worden hieronder voorgesteld.

  Freerk Kalsbeek (met 2.578 voorkeurstemmen gekozen)

  Freerk Kalsbeek (49 jaar) is geboren in de gemeente Skasterlan. Sinds 1997 is hij lid van de SP. De afgelopen jaren was hij binnen de SP-afdeling Leeuwarden onder anderen actief binnen het bestuur, de hulpdienst en de fractie. Vanaf 1998 is hij raadslid voor de SP in Leeuwarden. En vanaf maart 2002 is hij fractievoorzitter. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 en 2006 was hij de lijsttrekker.

  Trijntje Buma (met 761 voorkeurstemmen gekozen)

  Trijntje Buma is 28 jaar, geboren in Leeuwarden. Momenteel studeert ze Sociale-Geografie en schrijft ze haar doctoraalscriptie met als afstudeerspecialisatie Geografie van Ontwikkelingslanden. Sinds begin 2000 is ze lid van de SP en bij de vorige gemeenteraads- en Tweede Kamer-verkiezingen heeft ze ook actief mee geholpen met verkiezingsfolders verspreiden. Met de SP wil ze werken aan een rechtvaardige wereld waar mensen waardig leven mogen en waarin mens, dier en milieu centraal staan.

  Farshad Bashir (met 408 voorkeurstemmen gekozen)

  Farshad Bashir (18 jaar) woont vanaf januari 1998 in Friesland. Sinds juli 2002 is hij lid van de SP en was vanaf het begin van zijn lidmaatschap actief. Eerst een jaartje bij ROOD en daarna nog een tijdje in de werkgroep BWL. Daarnaast heeft hij ook een jaar in de Jeugdraad van Littenseradiel gezeten. Hij is op dit moment scholier.

  Arie Visser (met 98 stemmen gekozen)

  Teleurgesteld in het CDA, verraden door Wim Kok van de PvdA, ontdekte Arie Visser in 1997 de Socialistische Partij. Drie maanden later was Arie Visser de eerste voorzitter van de SP afdeling Leeuwarden. Sindsdien is hij actief, ook als raadslid. Hij zet zich in waar dat nodig is en dat doet hij voor honderd procent.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 8 maart 2006

  SP stemmers bedankt!

  De afgelopen maanden heeft de SP afdeling Leeuwarden een keiharde campagne gevoerd. Onder leiding van campagneleider Arie Visser heeft het campagneteam de SP in de stad en de dorpen van onze gemeente op de kaart gezet. We waren op straat, we voerden vele debatten, we hebben in sommige wijken huis-aan-huis aangebeld en we hebben 30.000 folders verspreid.

  De verkiezingsavond op 7 maart was spannend. Heel veel SP-ers hadden zich verzameld in Tim’s Tapperij om feest te vieren. Er viel ook feest te vieren, we hadden 3 (van de 37) zetels en nu hebben we 4 zetels. We hebben 4.576 stemmen (11,12%) gehaald en kunnen ons nu de vierde partij van Leeuwarden noemen.

  Het werk gaat nu dus beginnen. Freerk Kalsbeek, Trijntje Buma, Farshad Bashir en Arie Visser zullen ervoor zorgen dat de zaken waar de SP voor wenst op te komen op de agenda komen en blijven. Het gaat er nu om de afdeling verder te versterken met nieuwe leden en zichtbaar te blijven in de stad en al onze dorpen. Het aloude standpunt van de SP: geen fractie zonder actie -geldt ook voor de Friese hoofdstad.

  Namens de afdeling en de kersverse fractie willen we alle SP-stemmers van harte bedanken. Ook de mensen die folders rond hebben gebracht, flyers hebben uitgedeeld, het debat zijn aangegaan en al die anderen willen we bedanken. Jullie gaan veel van ons horen!

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 8 maart 2006

  Raak uw stem niet kwijt: gebruik de stemservice van de SP

  Er zijn mensen die op 7 maart a.s. niet kunnen stemmen. Omdat ze op vakantie zijn, elders verblijven, of wellicht ziek zijn. Ook zijn er mensen die problemen hebben met vervoer naar het stemlokaal. De SP organiseert voor de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart een stemservice.

  Met de stemservice is het mogelijk dat men een volmacht afgeeft. SP-leden in de buurt zorgen er dan voor dat uw stem niet verloren gaat! Zeker bij gemeenteraadsverkiezingen – met een traditioneel lage opkomst – geldt dat iedere stem telt!

  Meer weten of een afspraak maken? U kunt contact opnemen met kandidaat-raadslid Farshad Bashir. Contact opnemen kan via telefoon: 06-50487338 of via e-mail.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 15 februari 2006

  CDA ziet het licht met verkiezingen in het zicht

  De huidige armoede in het land is vooral mede mogelijk geworden door het CDA. Immers de helft van de ministers van het kabinet Balkenende II bestaat uit CDA’ers en in de Tweede Kamer is CDA de grootste partij. Maar deze partij trekt de laatste weken in Leeuwarden ten strijde met haar gebalde linkerhand om armoede te bestrijden. Volgens kandidaat-raadslid Farshad Bashir ziet CDA het licht met verkiezingen in het zicht.

  CDA Leeuwarden schopte het zelf zover door tijdens de aftrap van de CDA-verkiezingscampagne inkopen te doen en deze naar de Voedselbank in Leeuwarden te brengen. Volgens Bashir lijkt het er veel op dat in het zicht van de verkiezingen men er alles aan doet om vooral de linkerhand in de schijnwerpers te plaatsen. “De rechterhand wordt dan maar even tot na de verkiezingen onder de tafel in het donker gehouden.”

  In de Tweede Kamer heeft onze partij diverse keren gepleit om de armoede structureel aan te pakken. Zo heeft de SP gepleit om gezinnen met een laag inkomen in 2006 extra op vooruit te laten gaan. Ook heeft SP zich ingezet voor een armoedetoeslag, het verhogen van budget Bijzondere Bijstand, de herinvoering van Categoriale Bijstand, terugtaks om werk te laten lonen en een compensatie voor de stijgende energielasten. Maar steeds heeft het kabinet onze plannen verworpen.

  CDA heeft in strijd tegen armoede vooral aan symptoombestrijding gedaan Zo kreeg de voedselbank in Leeuwarden door een motie van het CDA, die ook door de SP gesteund werd, onlangs een subsidie voor drie jaar. Farshad Bashir: “Ik vind het onthutsend dat we in een rijk land als de onze voedselbanken nodig hebben om iedereen van voldoende voedsel te voorzien.”

  Farshad Bashir hoopt dat het CDA in Leeuwarden druk gaat uitoefenen op de landelijke CDA om de armoede snel en structureel aan te pakken. “Ik hoop niet dat de strijd tegen armoede tot een verkiezingsstunt blijft, ik hoop dat de Leeuwarder CDA de landelijke partij op het matje roept.”

  Dat voedselbanken nodig zijn is dieptriest, een schandvlek op onze moderne samenleving. Echter, zolang de overheid het laat afweten en ze nog niet overbodig zijn, dienen gemeenten meer financiële mogelijkheden te krijgen om de bewonderenswaardige vrijwilligers van de voedselbanken publiek te ondersteunen. Zowel financieel als logistiek. Ondertussen moeten we alles op alles zetten deze initiatieven binnen afzienbare periode volledig overbodig te maken.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 5 februari 2006

  Positieve reacties op Nieuw Zaailand krant

  De SP heeft veel positieve reacties ontvangen op de speciaal uitgegeven krant over Nieuw Zaailand. In minder dan een maand tijd zijn door de vrijwilligers van de SP al meer dan tienduizend kranten verspreid. SP-organisatiesecretaris Farshad Bashir: “De reacties op onze krant zijn heel positief. Veel Leeuwarders wijzen de plannen af en zijn daarom ook blij met onze krant.”

  Volgens Bashir is het niet zo vreemd dat er veel positieve reacties op de SP-krant zijn gekomen. “Niet alleen leeft het onderwerp heel erg, veel mensen zijn ook tegen de plannen. Zo kunnen ze niet begrijpen waarom er tientallen miljoenen euro aan belastinggeld wordt uitgetrokken voor Nieuw Zaailand terwijl er tegelijk zoveel armoede is.”

  Ook maken de mensen zich zorgen over de gevolgen van het Bonnema-legaat, mocht Nieuw Zaailand doorgaan. “Mensen zijn bang dat iedereen die straks geld achterlaat, kan eisen dat er iets in zijn/haar naam gerealiseerd moet worden.” aldus Farshad Bashir.

  De plannen voor Nieuw Zaailand berusten op aannames, zoals de te verwachten bezoekers van het museum, en niet op feiten. Het haalbaarheidsrapport liet zien dat Leeuwarden al veel te veel winkels heeft. En het inkomen van Leeuwarders en omgeving is niet hoog genoeg om te gaan shoppen in de beoogde winkels, of om vaak naar het museum te gaan.

  De SP heeft de huis-aan-huis-krant in een oplage van 15.000 uitgegeven. In de krant komen de Leeuwarder SP-fractievoorzitter Freerk Kalsbeek, de provinciale SP-fractievoorzitter Ad van de Kolk en stedenbouwkundige Thom Zomerschoe aan het woord. Verwacht wordt dat eind deze week alle kranten verspreid zijn.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 30 januari 2006

  SP verspreidt huis-aan-huis-krant over Nieuw Zaailand

  De SP gaat via een huis-aan-huis-krant de Leeuwarder bevolking informeren over de plannen voor Nieuw Zaailand. Ook is in de krant de visie van SP verwoord. In de krant komen de Leeuwarder SP-fractievoorzitter Freerk Kalsbeek, de provinciale SP-fractievoorzitter Ad van de Kolk en stedenbouwkundige Thom Zomerschoe aan het woord.

  De SP heeft de krant in een oplage van 15.000 exempelaren uitgegeven. In de krant komen een aantal belangrijke onderwerpen over Nieuw Zaailand aan de orde. Zo wordt ingegaan op het historische karakter van de binnenstad. De risico’s van het plan worden niet vergeten. Want wie garandeert ons dat de dure winkels in het Nieuwe zaailand verhuurd kunnen worden? Dat het Fries Museum op de nieuwe locatie inderdaad twee keer zoveel bezoekers trekt als nu het geval is en geen fiasco wordt? En dat de belastingen voor de bewoners van Leeuwarden en Fryslân niet omhoog gaan om de kosten van dit meer dan 100 miljoen euro kostende project te dekken? De plannen worden daarnaast in een groter perspectief gezet.

  De SP in Leeuwarden zal de komende tijd volop aan de gang met het verspreiden van de kranten. De krant is uitgegeven onder redactie van Erik Fassotte, Imco Veenstra en Farshad Bashir.

  Heeft u deze krant nog niet in de brievenbus gekregen? Klik dan op de link om de hele krant online te lezen.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 7 januari 2006

  Website SP Leeuwarden vernieuwd!

  Sinds kort is Simon van der Meer de webmaster van de website van SP Leeuwarden, hij volgt Lútsen Riedstra op. Daarnaast is het uiterlijk van onze lokale website ietwat veranderd.

  U zult de veranderingen vooral merken aan de bereikbaarheid van de links in de linker- en rechterkolom. Maar de website zal vanaf nu ook vaker ververst worden. De veranderingen zijn nodig, want de website krijgt veel bezoekers. Op dit moment hebben we meer dan honderd unieke bezoekers per dag.

  De website zal ook verder ontwikkeld worden. Er wordt gewerkt aan de mogelijkheden tot interactie, de gebruiksvriendelijkheid en de vormgeving.

  Van der Meer zal ondersteund worden door Farshad Bashir. Bashir zal vooral ervoor zorgen dat nieuwsberichten op de website geplaatst worden.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 2 januari 2006

  Campagneteam SP Leeuwarden gevormd

  In aanloop naar de verkiezingen voor de gemeenteraad is een campagneteam benoemd. Victory-team, zoals het campagneteam heet, zal de bijeenkomsten leiden, zorgen voor de vastlegging van de afspraken en de voortgang van de campagne bewaken. Samen met het bestuur draagt het V-team verantwoordelijkheid voor de hele verkiezingscampagne.

  Het campagneteam heeft als belangrijkste taak om de SP goed op de Leeuwarder kaart te zetten. Er worden diverse acties uitgedacht zodat 2006 het jaar van de SP wordt!

  Het campagneteam bestaat uit de volgende leden: Arie Visser, Trijntje Buma, Simon van der Meer, Farshad Bashir, Erik Fassotte en Imco Veenstra. De voorzitter van het campagneteam is Arie Visser.

  Voor vragen en opmerkingen aan het campagneteam kunt u contact opnemen met Arie Visser.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 2 januari 2006

  Jongeren voeren actie tegen burgemeester Dales

  Al sinds het politieke debat van de Jongeren Adviesraad (JAR) in november en het radio 1 column waarbij burgemeester Dales de jeugd minder kansen toebedicht op een baan als men er niet netjes genoeg uitziet is er een hele discussie losgebarsten. Zowel de jeugd, jongerenwerkers, politiek, werkgevers als burgemeester Dales hebben hun standpunten verwoord in de diverse media. De jongeren grepen de laatste raadsvergadering van 2005 aan om hun verhaal te halen.

  Fractie-ssistente Astrid van der Berg-Dijkstra: “Daartoe hebben ze een website opgericht; demonstreren ze buiten met die petjes op, delen de petjes uit aan raadsleden en spreken in tijdens het burgerhalfuurtje. Netjes in de kleren, keurig bespraakt doen ze hun verhaal; dat ze het niet aardig vinden dat burgemeester Dales hen beticht van slordige verschijning en gedrag en waarom dit niet op de discussieavond van JAR is geuit.”

  Burgemeester Dales haast zich te verklaren dat zijn opmerkingen niet op hen slaan maar in het algemeen over jongeren. Burgemeester Dales betuigde spijt dat hij dit onderwerp niet tijdens de discussieavond van JAR aan de orde heeft gesteld. Farshad Bashir: “Dales had deze discussie op de bijeenkomst van de Jongerenadviesraad moeten voeren, met de jeugd erbij. Het is mooi dat ook burgemeester Dales achteraf alsnog inziet dat hij met de jongeren moet praten en niet over ze.”

  Dales nodigde de jongeren uit om een debat te organiseren en is bereid om dan met hen in discussie te gaan. Vele raadsleden horen, getooid met petje het verhaal aan. Er is veel pers en de publieke tribune zit stampvol. Als het onderwerp “petjes” en alles wat daarom heen hangt afgelopen is, is veel pers weg, de meeste jongeren zijn weg en de Raad vervolgt zijn agenda…

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 20 december 2005

  Lijst voor gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld

  De leden van de Socialistische Partij afdeling Leeuwarden hebben op de ledenvergadering de lijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006.

  De gekozenen op de lijst zijn:

  1. Freerk Kalsbeek
  2. Farshad Bashir
  3. Simon van der Meer
  4. Trijntje Buma
  5. Arie Visser
  6. Bert Bisschop
  7. Thom Zomerschoe
  8. Astrid van der Berg
  9. Atze Boomstra
  10. Gré Rinzema
  11. Melle Westra
  12. Lisa Jongma
  13. Jan Paul Dekker
  14. Roland de Jong
  15. Henk de Jong
  16. Johan de Vries

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 28 november 2005

  Nieuw bestuur gekozen

  Op de Algemene Leden Vergadering van 25 november 2005 werd Arie Visser gekozen tot de voorzitter van afdeling Leeuwarden. Freerk Kalsbeek en Farshad Bashir (organisatiesecretaris) werden herkozen. Nieuwe Bestuursleden zijn Erik Fassotte, Roland de Jong, Jellie de Jong, Simon van der Meer en Renée Rijenga.

  Erwin van der Wal is jaren actief geweest voor de SP afdeling Leeuwarden. Hij was anderhalf jaar voorzitter. Hij stelde zich niet herkiesbaar tijdens de Algemene Leden Vergadering op 25 november. SP Leeuwarden bedankt hem voor zijn jarenlange inzet en enthousiasme. Ook Christine en Micha Elout, die al eerder dit jaar als bestuurslid terug traden, worden hartelijk bedankt voor hun inzet.

  Ten slotte nam ook Ida van der Wal afscheid. Zij was jaren vaste notulist en schreef verslagen van de meeste vergaderingen van de SP afdeling Leeuwarden. Ook zij wordt hartelijk bedankt.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 26 november 2005

  Referendum Europese grondwet

  Op 1 juni wordt een referendum gehouden over de Europese grondwet. De SP is een van de weinige partijen die geen trek heeft in deze grondwet. Nederland wordt een provincie van Europa, minder democratisch en de militarisering van Europa zal toenemen.

  In Leeuwarden zullen duizenden folders met ons standpunt worden verspreid. Op 9 mei werd gestart met de campagne. ‘De grondwet is een stap verder op weg naar een Europa dat niet democratisch is, dat alles wil privatiseren en dat een sterk leger wil uitrusten om overal ter wereld in te kunnen grijpen’, legt campagneleider Farshad Bashir uit. ‘Wij willen zo’n Europa niet, en dus roepen we op een duidelijk signaal voor een béter Europa af te geven door op 1 juni NEE te stemmen.’

  Veel meer over de grondwet en de campagne van de SP vind je op de landelijke SP-site.

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 1 mei 2005

  Het is voor elkaar…

  Onder deze titel gaf de FNV afgelopen week uiting aan haar tevredenheid over het bereikte sociaal akkoord tussen kabinet, vakbeweging en werkgevers. Het succes van o.a. 2 oktober heeft de partijen gedwongen om met een resultaat te komen waar de actievoerders mee verder kunnen. Op alle “pijnpunten” zoals stoppen voor je 65-ste jaar, prepensioen, WAO, WW, CAO-lonen en kinderopvang is men het eens geworden.

  Zo wordt o.a. stoppen met werken voor het 65-ste jaar weer mogelijk, komt er een ruimere fiscale ondersteuning van het prepensioen, worden ontslagvergoedingen niet gekort op de WW en zullen er soepeler keuringseisen voor nieuwe WAO-ers komen. Sociale plannen kunnen weer worden afgesloten en – voorlopig(?) – hoeven geen offers gebracht te worden in de looneisen.

  Wat gaat dat uiteindelijk opleveren? Bonden en SP zijn tevreden. Maar de acties draaien ook om iets anders: verzet tegen de prestatiemaatschappij, tegen de arrogantie, neoliberale dictaten en de voortdurende uitholling van de verzorgingsstaat. Dit kabinet is rechts – dat moeten we niet uit het oog verliezen.

  Aan het begin van de Hete Herfst stond vast dat er méér moest worden bereikt dan bij het mislukte Voorjaarsoverleg op 18 mei. Minder werd als gezichtsverlies beschouwd. Het is de vraag of de bonden op de langere termijn veel gewonnen hebben. In mei 2004 waren onderhandelingen over de voorgenomen ingrepen in de WAO en de WW onmogelijk. Het kabinet bood alleen gelegenheid om over het prepensioen te praten. Door de onderhandelingsagenda te verruimen is een akkoord bereikt. Maar blijft de collectieve gedachte in de komende jaren behouden? Net als bij het Najaarsakkoord van 2003 hebben de bonden de meest scherpe effecten van de kabinetsmaatregelen weten te verzachten. Als beloning mogen zij nu blijven deelnemen aan de centrale onderhandelingstafel. De solidariteit is behouden gebleven, stelt de FNV. Laten we erbij bedenken dat de vos wel een paar haren verliest, maar niet zijn streken: het risico op een volgend sociaal conflict met het kabinet blijft onverminderd aanwezig.

  We moeten landelijk en lokaal een dam opwerpen tegen het rechts-ideologische offensief dat gaande is. De markt regeert, binnen enige jaren ook op het gebied van de arbeidsvoorwaarden als we niet uitkijken. En de markt maakt altijd slachtoffers…

  Farshad Bashir

  Bron: leeuwarden.sp.nl, 12 november 2004