Kamer wil fijne weten van OV-blunders

DEN HAAG – De Tweede Kamer wil voor dinsdagmiddag cijfers zien over het aantal ‘ongelukjes’ met de OV-chipkaart in Friesland.

Een kamermeerderheid twijfelt of het handig is om juist in onze provincie de strippenkaart per 23 december af te schaffen. Fryslân krijgt op eigen verzoek toestemming om straks alleen nog met de OV-chipkaart te werken. Vlekkeloos loopt de introductie nog nergens. Reizigers vergeten bijvoorbeeld uit te checken of betalen dubbele tarieven.

PvdA en SP willen dat verkeersminister Melanie Schultz daarom eerst over de brug komt met cijfers over deze zogenoemde ‘incomplete transacties’. Ze willen cijfers zien van Friesland, Rotterdam, Amsterdam en Oost-Nederland. Verder willen kamerleden weten hoe vaak het voorkomt dat Friese reizigers dubbele opstaptarieven moeten betalen, doordat ze van vervoerder wisselen. De SP wil maandelijkse cijfers, tot twee jaar terug.

PvdA-kamerlid Jacques Monasch uit Sneek spreekt ook zijn ongerustheid uit. ,,De regionale trein (Arriva) moet de chipkaart nog introduceren. In Groningen en Drenthe is het ‘tot nader order’ uitgesteld, waardoor het reizen wordt bemoeilijkt.”

SP-kamerlid Farshad Bashir snapt niet waarom vervoerders op de eilanden wel met papieren kaartjes mogen werken en de rest van het land straks niet meer. ,,Is dit geen selectief beleid waarbij de minister wel luistert naar de uitzonderingswensen van vervoerders, maar niet naar die van een zeer groot aantal reizigers?”

Alle fracties hebben schriftelijk vragen in mogen dienen. Schultz moet die voor dinsdag 12 uur beantwoorden.
Bevallen haar replieken niet, dat volgt zo snel mogelijk een debat over de kwestie.

Bron: Leeuwarder Courant, 27 november 2010

Kamer: behoud strippenkaart

Vanwege chaotische invoering OV-chipkaart

* Gebrekkige kaart niet verplicht maken
* Twijfel door uitstel in Groningen en Drenthe
* Percentage foute ‘uitcheckers’ te hoog

DEN HAAG – Een meerderheid van de Tweede Kamer is niet gerust op het schrappen van de strippenkaart in het Friese openbaar vervoer per 23 december.

SP, VVD en GroenLinks zijn fel tegen, de PvdA twijfelt. ,,De afspraak met de minister is en was dat eerst de grote problemen zouden worden opgelost”, aldus SP’er Farshad Bashir. ,,Tot die tijd moet de reiziger niet verplicht worden deze gebrekkige kaart te gebruiken.”

De introductie van de OV-chipkaart verloopt chaotisch. Reizigers worstelen met dubbele opstaptarieven en het ontbreekt aan samenwerking tussen vervoerders. Verkeersminister Melanie Schultz wil, op verzoek van Fryslân, de strippenkaart taboe verklaren in onze provincie.

,,Nu niet”, concludeert VVD’er Charlie Aptroot, ,,pas als de OV-chip foutloos en bij alle vervoerders werkt.” PvdA’er Jacques Monasch uit Sneek was vóór, maar twijfelt nu invoering in Drenthe en Groningen wordt uitgesteld. ,,Ik wil zeker weten dat we geen dubbele opstaptarieven krijgen voor mensen die twee provincies aandoen.”

Partijgenoot Lutz Jacobi uit Wergea is tegen. ,,It is te betiid. Ik begryp wier net werom Adema dit wol. Hy wit ek dat it net wurket.” Ze vraagt zich ook af of Friesland, met relatief oude reizigers, geschikt is als pionier. ,,Ik hâld myn hert fêst foar âlde minsken.” Monasch deelt die vrees niet en wijst op de grote belangstelling voor infoavonden in Friesland.

GroenLinks-kamerlid Ineke van Gent snapt de haast niet. ,,Eurlings was zo verstandig om de strippenkaart in Oost-Nederland voorlopig te behouden, in Friesland is de situatie absoluut niet beter.” Zij begint liever ergens anders. ,,Ik wijs maar op de hoge percentages foute ‘uitcheckers’ in Friesland: bij Connexxion 3,15 procent en bij Qbuzz zelfs 4 procent. Hoger dan waar ook.”

Het CDA is voor. ,,Er zullen vast nog wel wat aanloopproblemen zijn, maar per saldo heeft Friesland het goed op orde”, aldus Sander de Rouwe uit Bolsward.

,,De verwarring in de Kamer is ontstaan doordat een proef in Oost-Nederland eerder niet toegestaanwerd. Toen is blijkbaar de verwachting gewekt dat we helemaal niets meer zouden doen, maar zo is het niet”, zo laat woordvoeder Karin van Rooijen namens de minister weten.

Bron: Leeuwarder Courant, 25 november 2010

OV-chipkaart kost Fries 2 procent meer

LEEUWARDEN – Na het verdwijnen van de strippenkaart op 23 december is de reiziger in Friesland gemiddeld 2 procent duurder uit.

Fryslân mag de strippenkaart op genoemde datum afschaffen van minister Melanie Schultz van Hagen van infrastructuur en milieu. Gisteren maakte ze haar besluit bekend.

De gemiddelde kostenstijging bedraagt 2 procent, zegt de landelijke Commissie Kist in een begeleidende brief. Die toename past binnen de onzekerheidsmarge van +3 of -3 procent die de commissie hanteert en is daarom toegestaan.

De commissie waarschuwt voor een grotere stijging. Die doet zich voor als minder mensen dan verwacht overstappen van dure dagkaartjes naar de goedkopere OV-chipkaart.

Kist en de zijnen eisen dat het provinciebestuur hier nauwlettend op toeziet. Actieve communicatie om de reiziger tot overstappen te bewegen, is nodig. Als de kostenstijging doorzet, moet de provincie bovendien compenserende maatregelen treffen.

Gedeputeerde Piet Adema steunt die lijn. Over de 2 procent stijging zegt hij: ,,Dy falt binnen de marzje fan 3 persint. En dy stiging wurdt boppedat kompensearre trochdat de tariven yn 2011 net omheech geane.”

De minister vraagt een ,,ruimhartig, klantvriendelijk en laagdrempelig coulancebeleid” voor reizigers die vergaten uit te checken. Dit is een belangrijke factor in de hoeveelheid zogeheten incomplete transacties, die tussen de 3,15 en 4 procent schommelt.

Niet uitchecken kost de reiziger €4. Maar weinig mensen vragen dat geld terug.

De strippenkaart kan weg omdat het OV-chipkaartsysteem in Friesland volgens de minister werkt en stabiel is, het verkeer naar de buurprovincies goed geregeld is en er genoeg verkoop- en oplaadpunten zijn. Friesland telt 267 kaartautomaten, waarvan 212 in de bussen, en 80 andere verkooppunten. Op alle treinstations staan automaten.

Belangrijk is verder dat de vervoerbedrijven en het reizigersplatform Rocov Fryslân de afschaffing steunen. In Oost-Nederland is dit niet geval. De provincie is blij met het positieve besluit van de minister. Adema: ,,Wy ha ús wurk kennelik goed dien.”

De SP in de Tweede Kamer verzet zich tegen afschaffing van de strippenkaart. De problemen met de OV-chipkaart zijn nog te groot, zegt kamerlid Farshad Bashir, die een debat wil.

Bron: Leeuwarder Courant, 24 november 2010

SP’er: ‘Huizinga moet privéjet zelf betalen!’

DEN HAAG – Minister Tineke Huizinga (ChristenUnie) uit Heerenveen moet de kosten van de huur van een privéjet om van Italië naar Den Haag te reizen zelf betalen.

Dat twittert het oud-Leeuwarder raadslid Farshad Bashir (SP). ,,Privéjet? Het is dus privé! Dus ook zelf betalen!”, schrijft hij.

Half augustus vloog Huizinga op kosten van haar ministerie heen en weer van haar vakantie-adres in Italië om een kabinetsvergadering in Den Haag bij te wonen.

De kosten bedroegen 11.800 euro.

Bron: Leeuwarder Courant, 25 augustus 2010

Voor Aukje de Vries (VVD) blijft het spannend

Door Rob Leemhuis

LEEUWARDEN – De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn vandaag, maar voor Aukje de Vries is de onzekerheid voorlopig nog niet voorbij. De VVD-fractievoorzitter in de Leeuwarder raad staat op de 42ste plaats voor haar partij: niet direct verkiesbaar, maar als er VVD-kamerleden doorschuiven naar het kabinet, vallen er wellicht genoeg zetels vrij.

Daarmee is ze de enige Leeuwarder die in de Tweede Kamer kan komen. Harry van der Molen (op plaats 43 voor het CDA) en Isabelle Diks (plaats 25 voor GroenLinks) maken nauwelijks kans. Vier vragen aan Aukje de Vries:

Rekent u vanavond al op een zetel?
Dan moet het wel heel gek lopen! Voor mij is het belangrijkst dat de VVD vanavond de grootste wordt en niet de PvdA. Dan kunnen we een kabinet smeden. Afhankelijk van hoeveel kamerleden er in het kabinet komen, maak ik misschien nog een kans. Maar natuurlijk maakt het wel een verschil of de VVD 30 of 35 zetels haalt.

De VVD stond veel slechter in de peilingen toen de kandidatenlijst bekend werd. Met uw 42ste plek leek u kansloos. Vorige week stond de VVD op 38 zetels en was een zetel binnen handbereik. Nu lijkt uw partij weer wat terug te zakken. Hoe voelt dat?
Je wordt soms wel wat heen en weer geslingerd, moet ik bekennen. Het is spannend. Veel mensen spreken me aan en zeggen: je komt erin, of juist niet. Ik heb mezelf altijd voor ogen gehouden dat alleen 9 juni telt. Peilingen zijn veel waard, maar vanavond weet ik meer.

De vorige Leeuwarder die in de Tweede Kamer kwam was Farshad Bashir van de SP, maar die verhuisde meteen naar Zoetermeer.
Dat doe ik in ieder geval niet. Ik houd van Friesland. Ik woon met veel plezier in Leeuwarden en met een appartement in Den Haag is dat goed te combineren. Kamerleden moeten voeding krijgen uit de regio. Dan moeten ze er ook wonen.

De afgelopen jaren zat er nooit een Fries voor de VVD in de Tweede Kamer. Naast Anne-Wil Lucas uit Bakkeveen bent u straks misschien de tweede. Wat heeft u te bieden?
De Kamer kan wel wat meer Friese nuchterheid gebruiken, vind ik. Mijn eigen partij is redelijk nuchter en zakelijk, maar je moet ook bruggen kunnen bouwen. Ik ben nu acht jaar fractievoorzitter en ik heb geleerd meerderheden te vinden en coalities te smeden. Mijn interesse ligt bij economie, sociale zaken en de arbeidsmarkt. Daar heb ik veel ervaring mee. Bovendien weet ik op hoeveel regels gemeenten soms stuiten. Er zijn allemaal landelijke regelingen die ze moeten uitvoeren, terwijl ze er soms best van afwillen. Dat is ook makkelijk voor de burgers. In de Kamer kun je daar wat aan proberen te doen.

Bron: Leeuwarder Courant, 9 juni 2010

Buitenlandse Friezen herdenken ook

Vandaag en morgen staat Nederland in het teken van de nationale dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Wat betekenen deze dagen voor Friezen met een buitenlandse achtergrond?

Door Sanne Dijkstra

Farshad Bashir, politicus
Farshad Bashir is sinds 2008 Tweede Kamerlid namens de SP. Daarvoor was hij gemeenteraadslid in Leeuwarden. Bashir komt oorspronkelijk uit Afghanistan. Hij vindt de herdenking nodig omdat we de slachtoffers moeten blijven herinneren. ,,Zeventig jaar is helemaal niet zo lang geleden. Er zijn nog heel veel mensen tussen ons die de oorlog bewust hebben meegemaakt. Het blijft altijd een onderdeel van ons leven.” Bashir herdenkt op 4 mei niet alleen de slachtoffers die gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog. ,,Ik denk ook aan de mensen die in Afghanistan nog steeds om het leven komen.” Hij ziet 5 mei als een dag om te feesten. ,,Maar het is wel belangrijk om er bij stil te staan dat we in een vrij land leven en dat we bepaalde vrijheden hebben zoals vrijheid van meningsuiting.”

Denise Rivera, zangeres Zangeres
Denise Rivera heeft een Boliviaanse moeder en een Nederlandse vader. Rivera’s vader maakte de oorlog mee en vertelde haar erover. ,,Door hem werd ik geconfronteerd met alle oorlogsverhalen. En op school las ik natuurlijk Anne Frank. Dan komt het toch wel dichtbij. Die verhalen maken het heel echt.” Rivera probeert haar kinderen te leren dat oorlog nergens toe leidt. ,,Oorlog is zinloos. Met woorden kun je veel meer bereiken.” Op 4 mei denkt ze echt aan de mensen die stierven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bevrijdingsdag vindt ze bijzonder. ,,Die dag is heel speciaal. Je moet dankbaar zijn voor wat je nu hebt. We moeten genieten van ons leven.” Bevrijdingsdag verbindt mensen, denkt Rivera. ,,Het is voor mij de dag waarop alle religies, rassen en culturen bij elkaar komen om vrede te vieren.”

Reza Ghoochannejhad, voetballer
Reza Ghoochannejhad speelt bij SC Cambuur en is van Iraanse komaf. Het belang van de dodenherdenking vindt hij vanzelfsprekend. ,,Natuurlijk sta je op 4 mei wel even stil, ter nagedachtenis aan de mensen die overleden zijn in de oorlog.” Ghoochannejhad denkt tijdens de herdenking aan de slachtoffers van alle oorlogen in de wereld. ,,Maar op deze dag vooral aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.” Op Bevrijdingsdag viert hij meestal feest. ,,Net als iedereen. Omdat je dan de bevrijding wilt vieren.” Echt een bijzondere feestdag vindt hij het niet. ,,Het is eigenlijk meer een feestdag zoals alle andere. Ik ga meestal gewoon even de stad in met vrienden, of naar een festival. Maar dit jaar moet ik het rustig aan doen in verband met de play-offs.”

Bron: Leeuwarder Courant, 4 mei 2010

Friesland straks met vijf kamerleden aan de bal?

Friesland heeft nu vier eigen kamerleden, na de verkiezingen worden het er vermoedelijk vijf. Hoe belangrijk is dat? En wat is een Fries kamerlid eigenlijk?

Door Nynke Smedeman

Oké, de wedstrijd is nog niet begonnen, maar Friesland lijkt redelijke kaarten te hebben voor de parlementsverkiezingen op 9 juni. Het mag straks vier, misschien zelfs vijf spelers opstellen. Zittende CDA’ers Joop Atsma en Sander de Rouwe en PvdA’ers Lutz Jacobi en nieuwkomer Jacques Monasch maken een goede kans op speelminuten in het Haagse. Als korpschef Magda Berndsen (D66, plek 3) in Friesland blijft wonen, zijn het er zelfs vijf.

Andere provincies komen er beduidend minder goed af. Zo blijft in Zeeland de teller steken op één kamerlid en moet Drenthe het doen met drie kandidaten. Naar inwonertal klopt de som ook aardig: Friesland heeft zo’n 650.000 inwoners en is dus goed voor zo’n vijf of zes van de 150 zetels die over alle 16,5 miljoen Nederlanders vergeven worden.

Dat de Friese kanshebbers vooral te vinden zijn in CDA- en PvdA-kringen hoeft niemand te verbazen. Niet alleen het aantal inwoners, maar ook het aantal potentiële kiezers is van belang. Beide partijen zijn van oudsher sterk geworteld in plattelandsgebieden.

Een sterk regionale mix is dan belangrijk. Iedereen moet bij wijze van spreken kunnen stemmen op de buurman. Dat betekent wel dat het voor CDA’er Harry van der Molen, plek 44, lastig concurreren is met Sander de Rouwe (23) en Joop Atsma (7). Twee of drie Friezen vlak achter elkaar op de lijst, dat doe je niet. Wie weet hoe hoog De Rouwe was geëindigd als hij niet eerst Atsma voor zich moest dulden.

De PvdA komt dit keer met een sterk Randstedelijke top, pas vanaf halverwege de twintig doen regionalen mee. Een gebrek aan goede Friese kandidaten? We weten het niet. Hoe dan ook: dat de Amsterdamse Jacques Monasch wil verhuizen naar Sneek komt zijn partij vast goed uit.

De overige partijen hebben de regionale spreiding dit keer grotendeels losgelaten. Zo staat bij de ChristenUnie de eerste Fries, gedeputeerde Piet Adema, op plek 24. Noorderlingen gingen hem niet eens voor. Op de lijst van de PVV vinden we helemaal geen nog hier wonende Friezen.

Wie met een vergrootglas zoekt, vindt natuurlijk wel Fries bloed in de lagere regionen van bijna alle partijen. Deze provinciegenoten hebben een symbolische functie. Zij zijn de stemmentrekkers, bedoeld om provincies en stemmers te vriend te houden. Vaak willen deze lijstduwers niet eens de Kamer in, maar vinden ze het een eer of investeren ze in de toekomst als ze misschien wel naar Den Haag willen.

Denk in dit verband aan CDA’er Harry van der Molen uit Leeuwarden en SP’er Jos van der Horst uit Drachten (28). GroenLinksers Isabel Diks (25) en Irona Groeneveld (27) en ChristenUnie-gedeputeerde Piet Adema (24) willen de kamerbankjes niet in, maar zijn niet te beroerd hun naam uit te lenen.

Maar gelukkig kruipt er meer Fries bloed. Zo wemelt het op het Binnenhof van de buiten-Friezen, zij die in onze provincie geboren werden of er ooit een tijdje vertoefden maar inmiddels weer zijn verkast. Zo heeft de PVV Sietze Fritsma, D66 Pia Dijkstra, het CDA Eddy van Heijum en Sybrand van Haersma Buma, de PvdA Attje Kuiken en Diederik Samsom, de SP Farshad Bashir en Krista van Velzen, terwijl de VVD straks Malik Azmani, Betty de Boer en Halbe Zijlstra kan noteren als ooit-Friezen.

Dat lijkt op het eerste gezicht goed nieuws, maar is het niet per se. Deze mensen gelden namelijk niet als Fries kamerlid. Waarom niet? Simpelweg omdat de provincie er meestal niet meer aan heeft dan aan de andere 145 kamerleden die niet in Friesland wonen.

Toegegeven: wie ooit in Friesland woonde, heeft vast extra sympathie voor onze provincie. Maar in de praktijk levert dat weinig op. Speciale aandacht voor Friesland hadden bovengenoemde kamerleden niet of nauwelijks. Natuurlijk zetten ze zich bij tijd en wijle in voor Friese zaken, maar dat mag je van ieder kamerlid verwachten. Het is niet voor niets dat het provinciehuis de kieslijsten nauwlettend volgt.

Maakt het nou echt uit waar iemand woont? Een kamerlid zit voor het landsbelang, niet voor dat van Friesland, in de Kamer? Klopt, maar toch helpt het wel. De lijnen zijn korter, de taal vaak Fries. Bovendien moeten Friese kamerleden het, dat weten ze zelf als geen ander, vooral hebben van de stemmers in onze provincie.

Zij weten dat, hun partijen weten het, dus gunnen ze Friesland meer. Een pot geld voor een snelweg, een leuke proef, het wordt net allemaal wat makkelijker richting Friese grens geschoven.

Friesland doet met zijn kanshebbers keurig mee in de trend van deze verkiezingen om vooral met zittende kamerleden te komen. Atsma, De Rouwe, Jacobi, allen zitten ze al in Den Haag. Na de verkiezingen van 2006 keerden zeventig politici niet terug. Zo werd een schat aan parlementaire ervaring weggespoeld, luidde de kritiek. Daar lijkt men van geleerd te hebben. Als de partijen op 9 juni hetzelfde aantal zetels zouden halen als in 2006, zouden er ‘slechts’ 39 nieuwe kamerleden bijkomen.

Dromen kan altijd, dus heel misschien start Friesland na het fluitsignaal wel met zes kamerleden. Maar dat kan alleen als bookies ernaast zitten. Alleen dan maakt Anne-Wil Lucas uit Bakkeveen, met haar plek 29 op de VVD-lijst, een kans. Bij topsport is alles mogelijk.

Bron: Leeuwarder Courant, 24 april 2010

Drachtster SP’er wil van supermarkt naar Kamer

DEN HAAG – Fractievoorzitter Jos van der Horst van de SP in Smallingerland gaat voor zijn partij een poging doen in de Tweede Kamer te komen. De 52-jarige supermarktmanager uit Drachten staat op plek 28, wat het Haagse avontuur voorlopig behoorlijk onzeker maakt. De SP heeft nu 25 zetels en verliest in veel peilingen meer dan de helft.

Verder staan er geen Friezen op de lijst. Fractievoorzitter Ad van de Kolk van de SP in de provinciale staten solliciteerde ook, maar belandde niet op de kieslijst met 50 kandidaten.

Uit de drie noordelijke provincies staan verder alleen Hennie Hemmes (Oude Pekela, plek 29) en Jan Broekema (Assen, plek 39) op de lijst. Vreemd vindt Van der Horst dat niet. ,,Er wordt gekeken naar kwaliteit en dan kan het zo uitpakken.” Hij hoopt stiekem wel er een beetje van te profiteren. ,,Kan best zijn dat mensen zeggen: hé, er staat maar één Fries op, laat ik daar maar op stemmen.”

Van der Horst is sinds 2002 actief binnen de SP. Vanaf 2006 zit hij in de gemeenteraad van Smallingerland. Later werd hij fractievoorzitter en afdelingsvoorzitter.

De partij had de Drachtster, die in een landelijk talentenklasje opgenomen was, al langer in de smiezen. Zowel voor het opleidingstraject als de kieslijst is hij gevraagd.

,,Daar was ik blij mee. Uit idealisme heb ik vrij snel ja gezegd. En het is natuurlijk een redelijke veilige plaats.”

Mocht hij het tot kamerlid schoppen, dan wil Van der Horst eigenlijk ook raadslid in Smallingerland blijven. ,,Ik kan me niet voorstellen dat ik dat af zou zeggen en bovendien, het mag ook.”

De in Leeuwarden opgegroeide Fashid Bashir, nu ook al kamerlid, schopt het tot plek 14. Collega-kamerlid Krista van Velzen, geboren in Sint Nicolaasga, staat op eigen verzoek op plek 21. Beiden wonen zij niet meer in Friesland.

Bron: Leeuwarder Courant, 26 maart 2010

Bekende namen bovenaan SP-lijst

DEN HAAG (GPD) – De SP kiest bij de komende Tweede Kamerverkiezingen voor ervaring. Hoog op de kandidatenlijst staan louter zittende kamerleden. Zo staan achter lijsttrekker Emile Roemer buitenlandwoordvoerder Harry van Bommel op plek twee en Jan de Wit, voorzitter van de commissie die onderzoek doet naar de kredietcrisis, op plek drie. Oud-Leeuwarder Farshad Bashir staat op veertien en moet vrezen voor zijn plek. De SP zegt met de lijst te kiezen voor ‘stabiliteit in crisistijd’. Het is de eerste partij die de conceptlijst voor de verkiezingen van 9 juni bekendmaakt.

Bron: Leeuwarder Courant, 26 maart 2010

‘Nederland veroveren’

PVV-leider Geert Wilders: ,,Wij gaan Nederland veroveren. Wij worden de grootste van het land.”

Premier en CDA-leider Jan Peter Balkenende: ,,We hadden graag gezien dat het resultaat beter was geweest.”

PvdA-Tweede Kamerlid Diederik Samsom: ,,Verkiezingsdagen voelen als het oog van de orkaan. Bevreemdende rust tussen intense campagne en het pandemonium van de uitslagenavond.”

PVV-lijsttrekker Sietse Fritsma in Den Haag: ,,Wij gaan de gevestigde politiek helemaal gek maken.”

SP-kamerlid Farshad Bashir: ,,De uitslag is slecht, heel erg slecht voor de SP. Jammer. Het wordt dus keihard werken tot 9 juni.”

GroenLinks-leider Femke Halsema: ,,En ik heb me voorgenomen morgen eens een hele dag niet te praten (behalve met mijn liefsten) en ook niet te twitteren. Tot overmorgen!”

,,Die andere politieke leiders interesseren me eerlijk gezegd helemaal niets.” Wilders legt uit waarom hij niet aanschuift bij het slotdebat op tv.

Bron: Leeuwarder Courant, 4 maart 2010

SP verliest voorman

LEEUWARDEN – De kersverse fractievoorzitter van de Leeuwarder SP, Atze Boomstra, stapt per direct uit de politiek. Dit doet hij volgens de partij om ,,zeer persoonlijke redenen.”

De vroegere voorman, Bert Bisschop, neemt het fractievoorzitterschap weer over. De SP komt nog met een opvolger voor Boomstra als raadslid. De SP wordt geplaagd door vele wisselingen. Eerder vertrokken anderen, zoals Farshad Bashir naar de Tweede Kamer.

Bron: Leeuwarder Courant, 22 april 2009

Goed voorbeeld

Volgens economiestudent Farshad Bashir (21), sinds vorig jaar Tweede Kamerlid voor de SP, is het voor allochtone jongeren extra belangrijk om te gaan studeren. ,,Veel allochtonen hebben een sociaal-economische achterstand. Die kun je alleen inhalen door jezelf te ontwikkelen. Daarom is het belangrijk om je kansen te grijpen.”

De in Afghanistan geboren Bashir kwam op negenjarige leeftijd in Nederland. Hij groeide op in Friesland en was het jongste kamerlid dat ooit werd beedigd. Na twee jaar wis- en natuurkunde te hebben gestudeerd, switchte hij afgelopen zomer naar fiscale economie.

,,Mensen uit Afghanistan zijn wel trots op me, omdat ik studeer aan een universiteit. Oudere generaties Afghanen hebben het vaak niet zo ver geschopt, omdat ze eerst Nederlands moesten leren. Ze begonnen met een achterstand. De jongste generatie, waar ik toe behoor, is vaak extra door de ouders gestimuleerd om te gaan studeren. Nu zitten er relatief veel Afghanen in het hbo en op de universiteit.”

Zelf probeert Bashir zijn jongere broer, die nog op de middelbare school in Leeuwarden zit, te stimuleren. ,,Iedere keer als ik hem zie, vraag ik hoe het op school gaat en praten we over wat hij wil studeren.”

Bron: Leeuwarder Courant, 14 januari 2009

Leeuwarder Bashir jongste kamerlid

Van onze verslaggever

LEEUWARDEN – De wereld beter maken. Met dit voornemen meldde de tiener Farshad Bashir zich bij de SP. Vorig jaar werd hij raadslid in Leeuwarden, en half januari wordt hij beëdigd in de Tweede Kamer. Hij is dan net twintig jaar oud, en daarmee het jongste kamerlid in de Nederlandse geschiedenis.

De in Kabul geboren Bashir vluchtte als tienjarige met zijn ouders uit Afghanistan. Hij heeft alleen de Nederlandse nationaliteit. Net als zijn partij is hij tegenstander van de Nederlandse strijd in Uruzgan: .,,Een militaire oplossing heeft de afgelopen dertig jaar niks opgeleverd in Afghanistan.’’

Hij blijft voorlopig nog even raadslid, tot er in de lente een opvolger voor hem is gevonden. Hij houdt Leeuwarden als woonplaats. Verder zet hij zijn studie natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen voort, maar dan in deeltijd.

,,Het kamerlidmaatschap staat voor mij straks bovenaan. Dat is een heel grote verantwoordelijkheid’’, zegt Bashir. Hij stoot PvdA’er Sharon Dijksma van de troon als ‘jongste kamerlid ooit’. Zij was 23 toen ze in het parlement kwam.

De grote aantrekkingskracht van de Socialistische Partij zit hem vooral in de buitenparlementaire acties, vindt Bashir. Omdat zijn partij veel de straat opgaat en de mensen opzoekt, ontdekt zij sneller maatschappelijke ontwikkelingen dan andere partijen, meent hij.

Bron: Leeuwarder Courant, 17 december 2007

‘Leeuwarder raad goede leerschool’

Foto: Laurens Aaij (ANP)

LEEUWARDEN – Farshad Bashir, die volgende maand als jongste lid ooit van de Tweede Kamer wordt beëdigd, ziet zijn jaren in de Leeuwarder gemeenteraad voor de SP als een goede leerschool. De fractie verdubbelde zich bij de vorige verkiezingen tot vier zetels en werd hiermee even groot als de VVD en PAL/ GroenLinks. De partij kan zich qua invloed nog niet meten met die partijen. ,,Maar we worden wel steeds serieuzer genomen.’’ Een succesvol SP-voorstel om de voorzieningen voor gehandicapten op peil te houden noemt hij als voorbeeld.

Bashir maakte in maart dit jaar een pijnlijke uitglijder. Hij beschuldigde leidinggevenden van werkvoorzieningschap Caparis ervan dat ze seksuele relaties met hun personeel zouden onderhouden. Ook zouden er mensen verkracht zijn. Deze – van enkele werknemers overgenomen – beschuldigingen bleek hij niet hard te kunnen maken. Bashir betuigde spijt. ,,Ik zie het als een leerproces voor mij zelf. Dat had ik anders moeten aanpakken’’, zegt hij er nu over.

Farshad vluchtte in 1997 met zijn familie vanuit Afghanistan naar Nederland. Hij heeft op dit moment alleen de Nederlandse nationaliteit. Net als zijn partij is hij tegenstander van de Nederlandse strijd in Uruzgan: ,,Een militaire oplossing heeft de afgelopen dertig jaar nog nooit iets opgelost in Afghanistan. Het gaat altijd over de rug van de bevolking.’’

Een tijd geleden was hij op bezoek in Herat, een stad in het westen van Afghanistan. „Daar is het redelijk veilig. En toch ben ik de hele week binnen gebleven, want zo veilig is de situatie nou ook weer niet.’’ Volgens hem zet de aanwezigheid van buitenlandse militairen juist aan tot oorlog. „De taliban gebruiken juist hun aanwezigheid om het verzet te organiseren.’

Zijn politieke leven begon hij met acties. Als 14-jarige demonstreerde hij tegen ABN Amro die investeerde in een bedrijf dat clusterbommen onderhield voor de Britse luchtmacht. Hij protesteerde tegen de oorlog in Irak, tegen de oorlog in Afghanistan en tegen sloopplannen in zijn woonplaats Leeuwarden. „Ik zag dat je met die acties iets kon bereiken. Je kunt iets veranderen als je dat echt wilt.’’

Maar in Irak en Afghanistan wordt nog steeds gevochten, en ABN Amro weigerde te bezwijken voor de acties en hield vast aan zijn investeringen. Dat succes valt dan toch tegen? „Je oefent in elk geval druk uit. En met buitenparlementaire activiteiten zoals folderen in een wijk en praten met de mensen op straat, kom je te weten wat er onder de mensen leeft.’’

Bron: Leeuwarder Courant, 17 december 2007

Stille twijfels over een zware missie

Bouwen ‘onze jongens’ in Uruzgan het land met succes op, of doet de Nederlandse missie in Afghanistan er meer kwaad dan goed? Je kunt er op duizend manieren tegenaan kijken, bleek gisteravond op de Leeuwarder vliegbasis.

Door Rob Leemhuis

LEEUWARDEN – ,,Misschien moeten we wel naar Darfur toe? Er zijn plekken waar meer geweld is dan in Afghanistan.” Oud-basiscommandant Ben Ruijs kon geen beter argument verzinnen tegen de NAVO-missie in Afghanistan. Het Leeuwarder SP-raadslid Farshad Bashir vond juist dat Nederland geen eiland is. ,,We hebben behoefte aan internationale solidariteit.”

De twee speelden even advocaat van de duivel, want volgens Ruijs kan de wederopbouw van Afghanistan niet zonder militaire steun. Bashir, een Afghaan van geboorte die met zijn ouders op achtjarige leeftijd zijn land ontvluchtte, vindt juist dat de buitenlandse aanwezigheid meer geweld in de hand werkt. ,,Ook al doen we het nog zo goed. Kijk maar naar het aantal zelfmoordaanslagen. In 2004 was het er één, een jaar later waren het er vijftig, vorig jaar 250.”

Wie voor duidelijkheid kwam over de Nederlandse missie in Uruzgan, keerde gisteravond teleurgesteld van de Leeuwarder vliegbasis weer naar huis. Alleen de professionaliteit en de toewijding van de militairen stond als een paal boven water. Verder was het avondvullende marathoninterview, georganiseerd door Centrum Tûmba, een vat vol tegenstrijdige nuances, feiten en emoties.

Zo vond Sebastiaan Messerschmidt, die als diplomatiek adviseur van Defensie een half jaar in Uruzgan zat, het aanzwellende geweld van de afgelopen maanden juist te verwachten. ,,De NAVO is veel actiever in Zuid-Afghanistan. Maar die achteruitgang hoeft niet duurzaam te zijn.” Het opzetten van een werkend bestuur, de wederopbouw, veiligheid, het zijn zaken van een heel lange adem en daar is al veel succes te melden. ,,Ons past bescheidenheid en geduld.”

Daar viel weer tegenin te brengen dat het leger soms wederopbouwwerk in de weg kan zitten. Hulporganisaties worden regelmatig als verlengstuk beschouwd van de ‘vijand’. En om de voortgaande oorlog te financieren hebben zowel de Taliban als regeringsmilities de heroi¨neproductie tot een duizelingwekkend record opgestuwd. Die heroi ¨ne gaat, juist, deels naar Europa. ,,Wij sponsoren dus onze vijandn”, was de wrange conclusie van interviewer Frénk van der Linden.

Ouders van uitgezonden militairen zitten in een veel pijnlijkere tweestrijd. Ze gloeien van trots over de professionaliteit van hun kinderen, maar zien ze met lede ogen vertrekken. Sietse en Tietie Wijbenga uit Gytsjerk hadden in juli één week lang maar liefst drie zoons in Uruzgan zitten: Paul, Hessel en Jacob, van wie de laatste nu terug is. ,,Als je op de radio hoort dat er weer een militair is overleden, maakt je hart wel een roffel”, zei Titie Wijbenga.

Ondanks de zenuwen steunen ze hun zoons in alles. ,,We proberen een krachtig thuisfront te vormen.” Voor Sietse Wijbenga reden om ook door te gaan met de missie. ,,Als we weggaan, doen we veel Afghanen tekort.” Niet iedere ouder die in de zaal was, kon het met hem eens zijn. ,,De opbouw waarvoor we daar zijn, is maar een druppel op de gloeiende plaat”, vreesde een vader. Niet dat hij dat gevoel ooit met zijn zoon zou delen. ,,Hij staat er achter, hij heeft getekend en ik steun hem volledig. Maar als ouder baart het je zorgen.”

Bron: Leeuwarder Courant, 28 september 2007

Laten we De Ruyter niet verheerlijken

Evenals andere zeventiendeeeuwse zeebonken en vechtersbazen diende admiraal Michiel de Ruyter de belangen van de Nederlandse machthebbers in de koloniale strijd. Men wilde een zo groot mogelijk deel van de gebieden en grondstoffen in Amerika, Afrika en Azië veroveren. Daarom voerde De Ruyter op zee vaak oorlog met koloniale concurrenten als Engeland en Portugal. Toch is het jaar 2007 uitgeroepen tot het ‘Michiel de Ruyter herdenkingsjaar’.

FARSHAD BASHIR
SP-gemeenteraadslid in Leeuwarden

HARRY WESTERINK
medewerker van de ‘Fabel van de illegaal’

De overheid gaf de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) begin zeventiende eeuw het monopolie op alle handel met ‘de Oost‘, met Azië. Daarmee werd de VOC de eerste multinational ter wereld en brak de zogenaamde Gouden Eeuw aan. Maar de bewoners van de gekoloniseerde gebieden gingen door een hel. Ze werden uitgebuit, beroofd, tot slaaf gemaakt, verkracht en uitgemoord.

De Ruyter is nooit in Azië geweest, maar heeft wel veel vuil werk opgeknapt voor de in 1621 opgerichte West-Indische Compagnie (WIC). Die kreeg het handelsmonopolie voor alle koloniën in ‘de West’, in Noord- en Zuid-Amerika en West-Afrika. Slavenfort Elmina in het huidige Ghana vormde jarenlang een van de belangrijkste centra van de transatlantische slavenhandel van de WIC. Met zijn militaire acties tegen de Engelsen droeg De Ruyter flink bij aan de opbouw van die handel.

Over De Ruyter kwam na zijn dood in 1676 al snel een enorme mythevorming op gang. Veel generaties zijn opgevoed met een juichverhaal over De Ruyter, een verhaal dat veel zegt over het protserige en zelfgenoegzame Nederlandse zelfbeeld. Al eeuwenlang wordt er een Hollandse volksaard geconstrueerd en op hem geprojecteerd. Hij zou bescheiden zijn geweest, zuinig, plichtsgetrouw, vaderlandslievend, godsvruchtig, en verdraagzaam, zogenaamd allemaal typisch Nederlandse eigenschappen.

En nu in het herdenkingsjaar 2007 wordt De Ruyter als een rolmodel voor alle Nederlanders neergezet. De overheid en het bedrijfsleven hemelen het Nederlandse kolonialisme en kapitalisme op. Hoewel Nederland op de Nederlandse Antillen na geen koloniën meer heeft, is het dekolonisatieproces in de hoofden van veel Nederlanders nooit echt goed op gang gekomen. Na veel moeite is pas in de 21ste eeuw een nationaal monument tegen de Nederlandse slavenhandel tot stand gekomen. Dat monument is vooral te danken aan de inspanningen van Surinaamse Nederlanders.

Het kolonialisme en vooral de transatlantische slavernij liggen ten grondslag aan het huidige racisme. De kolonisator riep racistische categorieën en hiërarchieën in het leven die – hoewel ze door de tijd heen wel zijn veranderd – helaas tot op vandaag de dag hun stempel op de samenleving drukken en tweederangs Nederlanders creëren. Zo wil de overheid ‘overlastgevende’ Antillianen in Nederland deporteren naar de Antillen. Verder zijn allerlei gemeenten bezig om een ‘speciale rassendatabank’ van Antillianen aan te leggen. En de top van de Leeuwarder politie voert een hetze tegen Antillianen door te beweren dat ze crimineler zijn dan andere Nederlanders. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog wordt zo een specifieke groep Nederlanders apart gezet.

De Nederlandse samenleving die zo doordrongen was van het kolonialisme, is nooit radicaal tegen het licht gehouden en zeker veel te weinig bekritiseerd. Hoog tijd dat dit dus wel gaat gebeuren. Het beestje moet gewoon bij z’n naam worden genoemd: genocide, plunderingen, massale ontvoeringen, dwangarbeid en verkrachtingen. En laten we nu de slavernij herdenken en niet Michiel de Ruyter verheerlijken.

Bron: Leeuwarder Courant, 10 juli 2007

SP tegen doorgeven naam illegalen

LEEUWARDEN – Leeuwarden moet de namen van illegalen die buiten de pardonregeling vallen niet doorgeven aan staatssecretaris Nebahat Albayrak van justitie, vindt de SP in de stad. Veel mensen die wel op een pardon kunnen rekenen, zouden wel eens bang kunnen zijn om de gemeente te benaderen uit angst te worden uitgezet, denkt raadslid Farshad Bashir.

Bovendien vond een meerderheid in de raad vorig jaar dat illegalen in Leeuwarden altijd veilig de gemeente moeten kunnen benaderen. Dat bleek nadat een Liberiaan op het stadskantoor was opgepakt met medewerking van ambtenaren van de gemeente.

Bron: Leeuwarder Courant, 7 juli 2007

Antillianen

Te vaak gesprek over in plaats van met.

Raadslid Pastors noemde Antillianen een ziekte, kamerlid Sterk had het over terroristen, burgemeester Opstelten pleitte voor een ‘Antillianenstop’ en ex-wethouder Van den Anker vond dat Antilliaanse zwangere vrouwen verplicht een abortus moeten ondergaan. En de teamchef van de politie van Leeuwarden kan natuurlijk niet achterblijven en organiseerde daarom een miniconferentie met de titel: ‘Hoe voorkomen we de volgende schietpartij onder Antillianen?’. Het zat al in de uitnodiging van de conferentie ingebakken: ‘Antillianenproblematiek’. Iedere keer als er iets gebeurd met een paar Antilliaan staan alle Antillianen ter discussie. En dat onderzoekster Van San die vaak genoeg haar steentje bijgedragen heeft aan stigmatisering van Antillianen was uitgenodigd voor de miniconferentie van de teamchef spreekt boekdelen. Opvallend ook dat niet eens één Antilliaan is uitgenodigd als spreker, om tenminste de schijn tegen te gaan dat het uitsluitend en heel paternalistisch óver de probleemgroep gaat.

Leeuwarden. Farshad Bashir.

Bron: Leeuwarder Courant, 28 juni 2007

Van station Ljouwert via it Saailan naar de Nijsted

Door Rob Leemhuis

LEEUWARDEN – Moet een treinpassagier die Leeuwarden binnenrijdt kunnen lezen dat hij tegelijk op het station van Ljouwert aankomt? Moeten in het centrum, zoals op het Zaailand en de Nieuwestad, straten bijvoorbeeld ook als Saailân en Nijstêd worden aangegeven? Een deel van de Leeuwarder gemeenteraad lijkt er wel voor te voelen.

Niemand leek gisteren voor FNP’er Sybren Posthumus te willen onderdoen in zijn liefde voor de Friese taal. Die kwam vorig jaar met 24 voorstellen om het Fries in de provinciehoofdstad meer op de kaart te zetten. Wethouder Yvonne Bleize van cultuur stofte daarop een taalnota uit 1989 vol half vergeten voornemens af, maar de raadscommissie welzijn vond dat gisteravond te karig.

Een burger kan in Leeuwarden prima een paspoort in het Fries aanvragen, maar daar houdt de liefde voor de memmetaal zo’n beetje op. Op de gemeentelijke website is amper een Friese tekst te vinden. Wie het stadhuis binnenloopt ziet een uitnodigend ‘wolkom’ staan, maar dat was meteen het laatste woord in het Fries. Van tweetalige bewegwijzering op het stadskantoor kwam achttien jaar lang niets terecht.

Dat moet allemaal snel veranderen. Maar Posthumus, die afscheid neemt van de raad, wilde in zijn laatste commissievergadering ook steun voor drietalige scholen en meer Friese peuterspeelzalen. ,,En kin in algemiene brief oan de boargers net ek twatalich opsteld wurde?”

De PvdA wilde daarvoor niet onderdoen: doe meer aan het Fries in de zorg, vond Jannie Soepboer. SP’er Farshad Bashir pleitte voor goedkope cursussen Fries voor minima. En Aukje de Vries van de VVD zag vooral de toeristische waarde: ,,Toeristen fine it Frysk hiel nijsgjirrig, dat lûkt minsken oan.” Een schande dat de tv-reclame op Omrop Fryslân in het Nederlands is, vonden de raadsleden in koor.

Het duizelde Bleize haast van alle proefballonnetjes. Plannen zonder financiële addertjes onder het gras moeten voorrang hebben, vond ze. ,,Wy steane noch op de grûnferdjipping en komme no in ferdjipping heger. Letter kin der wol jild by.” Maar de wethouder beloofde alle ideeën op haalbaarheid en wenselijkheid te toetsen.

Bron: Leeuwarder Courant, 14 juni 2007

Feest en stof tot nadenken

Ook al is het al 62 jaar geleden dat Nederland bevrijd is, het loont nog altijd de moeite om daar uitgebreid bij stil te staan. Dat doen we graag door feest te vieren. Maar ook in het Befrijdingsfestival, zaterdag alweer voor de zestiende keer in Leeuwarden, zit volop stof tot nadenken.

We werden destijds bevrijd van de Duitse bezetters, die ons onze vrijheid en veiligheid afnamen. Dat is precies de reden waarom we hier tot in lengte van dagen stil bij mogen blijven staan. Want zulke zaken lijken misschien vanzelfsprekend, dat is lang niet altijd het geval.

In de nadrukkelijk multiculturele programmering van het Befrijdingsfestival is bijvoorbeeld de Braziliaanse band Percu’som een mooi voorbeeld van die actualiteit. Deze slagwerkgroep bestaat uit jongeren die afkomstig zijn uit de ‘favelas’, ofwel de van armoe en criminaliteit vergeven sloppenwijken van Rio de Janeiro. Ze zien in het slaan op instrumenten als surdo, snaredrum, repenique en tamborim een manier om te ontsnappen aan een naargeestig bestaan in de slagschaduw van de drugsbendes.

Optredens van Zulu 9:30, een enthousiaste smeltkroesband uit Barcelona, en Septeto Turquino, een relatief jonge groep met een eigen kijk op traditionele Cubaanse muziek, scherpen het multiculturele profiel van het Befrijdingsfestival aan. Net als Imetlâa, een groep die bestaat uit Marokkanen uit de buurt van Utrecht. Deze groep zal Walid Mimoun begeleiden, een grootheid in de Marokkaanse muziek.

Benkadi bestaat uit West-Afrikaanse immigranten te Groningen, die hun draai geven aan de muziek uit hun geboortestreek. Want de roep om integratie hoeft niet zo ver te gaan dat zulke nieuwkomers meteen maar hun culturele achtergrond prijs moeten geven, en dan hebben we het welbeschouwd ook over een vorm van vrijheid.

David Childers And The Modern Don Juans komen uit de Amerikaanse staat North Carolina en doen aan een aanstekelijke kruising tussen rock ‘n’ roll, honky tonk en blues. Verder staan er de nodige Nederlandse subtoppers. El Pino And The Volunteers is een Rotterdamse groep die een soort Americana maakt. Voorman David Pino leerde die muziek pas echt waarderen tijdens een verblijf in Canada, het land van onze bevrijders. Do-The-Undo is de nieuwe groep van Anne Soldaat, die de dominante positie van Jelle Paulusma in zijn vroegere groep Daryll-Ann niet langer accepteerde.

Opgezwolle is de traditionele ‘helikopter- act’, die over de hele dag een handvol festivals via het luchtruim zal bezoeken. Deze Zwolse rappers zijn uiteraard niet gewend om een blad voor de mond te nemen, terwijl de hippe jazzgroep New Cool Collective de vrijheid om te dansen zal afdwingen. De Friese toppers Mink en Luie Hond, ‘kleuterpopgroep’ De Gang Van Sake, folkgroep Wrâldfrysk, het Groot Kinderkoor en de jonge gitaarrockgroep NewSense Memory dragen ook het hunne bij aan de feestvreugde.

Wie dat allemaal te frivool vindt, kan vanaf 13.30 uur terecht op de Wissesdwinger, waar op het scherpst van de snede gedebatteerd zal worden. Mensen als burgemeester Geert Dales, LC-redacteur Jantien de Boer, publicist Huub Mous en SP-raadslid Farshad Bashir zullen in koppels discussiëren over onderwerpen als het recht op beledigen en je beledigd voelen, het gebrek aan vrouwenemancipatie, het homohuwelijk en de invloed van de media. Omrop-coryfee Eric Ennema presenteert, EO-hunk Arie Boomsma jureert.

Het Leeuwarder Befrijdingsfestival hoort bij de landelijke ‘keten’ van grote bevrijdingsfestivals, zoals die in de twaalf provinciehoofdsteden plus Amsterdam worden afgewikkeld. Maar verderop in de provincie wordt de bevrijding ook gevierd.

Op het Laweiplein in Drachten spelen vanaf een uur ’s middags de lokale singer-songwriter Meinte U met zijn band, troubadour en Dylan-vertolker Ernst Langhout en de legendarische Armand, protestzanger en lansbreker voor het bevrijdende rokertje. Op de Markt in Dokkum beginnen de feestelijkheden al vroeg: om tien uur trapt Kim-Lian af, gevolgd door onder andere Monstertux, A.B.O.V.E. en Di-Rect. ’s Avonds is er nog een piratenfeest met onder anderen Wolter Kroes.

Jacob Jaagsma

Bron: Leeuwarder Courant, 3 mei 2007

Raad dwingt college De Bres geld te geven

LEEUWARDEN – Debatcentrum De Bres in Leeuwarden krijgt een startsubsidie van €30.000 van de gemeente. Gisteravond gaf een raadsmeerderheid het college opdracht om geld vrij te maken voor het centrum. ,,Het is vernieuwend voor Leeuwarden. De Bres stimuleert de debatcultuur van Leeuwarden en Friesland’’, aldus PvdA-er Klaas Zwart.

Het CDA, de VVD, PAL/Groen- Links en de ChristenUnie zijn het met hem eens. Al vijf maanden geleden vroeg de stichting om de subsidie, een derde van het benodigde startkapitaal. De gemeente reageerde welwillend, maar kon geen geld vinden.

Dat moet dan maar uit de algemene reserves komen, suggereerde Aukje de Vries van de VVD. Als voorwaarde voor de subsidie bedingen de partijen een aantal openbare politieke debatten in het centrum.

De NLP en de SP zijn tegen de gemeentelijke steun voor De Bres. SP-er Farshad Bashir: ,,Ons ontgaat de maatschappelijke waarde voor de doorsnee Leeuwarder. Er komt maar een kleine groep op af. Bovendien is het centrum concurrerend voor bijvoorbeeld muziekcentrum Schaaf, Romein en het stadhuis, dat voor miljoenen is verbouwd om het toegankelijk voor het publiek te maken.’’

Bron: Leeuwarder Courant, 27 maart 2007

SP: onbetaalde arbeid werklozen is uitbuiting

LEEUWARDEN – Werklozen die door de gemeente een werkstage of een ‘maatschappelijk nuttige functie’ krijgen aangeboden, moeten daarvoor worden betaald. Dit vindt de Leeuwarder SP. De gemeente Leeuwarden wil mensen die straks na een verplichte training en reïntegratietraject nog zonder baan zitten, inzetten op dergelijke posten. Zij behouden dan wel hun uitkering, maar ontvangen verder geen loon.

,,Als je vindt dat ze dan zulk nuttig werk doen, trek er dan ook geld voor uit’’, aldus SP-raadslid Farshad Bashir. ,,Uitbuiting’’, oordeelt hij. Hij sprak die woorden gisteravond in de raadscommissie welzijn, waar de nieuwe aanpak van werkloosheid werd besproken. Op hoofdlijnen lijkt een meerderheid van de gemeenteraad de collegeplannen te waarderen.

Daarin is het aanbieden van een gesubsidieerde baan met behoud van uitkering de laatste stap. B. en w. willen werkzoekenden eerst tot een cursus verplichten, waarin zij hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden leren inzien en uitbreiden. Hebben ze daarna nog geen baan, dan volgt een reïntegratietraject. Pas als er geen uitzicht op werk is, komt een onbetaalde ‘maatschappelijk nuttige functie’ in beeld.

Dat is volgens wethouder Marco Florijn niet meer dan billijk. ,,Wij spannen ons voor ze in. We begeleiden ze bij het vinden van een baan. Dan verwachten we wel dat mensen zelf ook iets bijdragen, in de vorm van inzet.’’ De gemeente probeert ook dergelijke onbetaalde functies aan te sluiten op de interesses en kwaliteiten van de werkzoekende. Zo wordt voorkomen dat die geïsoleerd raakt en ‘achter de geraniums’ verdwijnt.

Bron: Leeuwarder Courant, 11 januari 2007

Gaatske Wiersma duwt lijst SP

LEEUWARDEN – Gaatske Wiersma-Visser uit Moddergat loopt het risico dat ze in de politiek verzeild raakt. De bekende eigenaresse van vogelpension De Fûgelpits in Moddergat is lijstduwer voor de Socialistische Partij bij de provinciale verkiezingen.

Bij voldoende voorkeurstemmen komt Wiersma in de Friese staten. De SP heeft momenteel twee zetels. Het huidige statenlid Ad van de Kolk is lijsttrekker bij de verkiezingen.

Tweede staat Frans Baron, gemeenteraadslid in Drachten. Daarna volgen kandidaten die nieuw zijn in de politiek, met uitzondering van het Leeuwarder SP-raadslid Farshad Bashir. Hij staat pas op plaats 25.

Bron: Leeuwarder Courant, 1 december 2006

Friezen trekken meer stemmen

Door Marcel de Jong

DEN HAAG – Friese Tweede Kamerkandidaten hebben vorige week bij de verkiezingen opgeteld ruim één zetel behaald. Ze kregen zo’n 73.000 stemmen, ruin 20.000 meer dan in 2003, toen ze samen onder de kiesdeler bleven steken. De Heerenveense Tineke Huizinga (ChristenUnie) zag haar aanhang groeien tot 26.258 kiezers en was daarmee de populairste provinciegenoot.

Huizinga stond deze keer hoog genoeg op de lijst en had geen voorkeurstemmen nodig om in het parlement te komen. In 2002 en 2003 was dit anders en hield ze beide keren met ruim 19.000 stemmen een mannelijke partijgenoot buiten de Kamer. Zowel haar aanhang binnen de provincie als buiten Friesland nam deze keer fors toe, blijkt uit de officiële uitslag die de Kiesraad gisteren presenteerde. Ze blijft nog ver verwijderd van het Fries record van Annemarie Jorritsma (VVD) uit 2002: 144.413 stemmen.

CDA’er Rendert Algra uit Jubbega begreep vrijdag al dat zijn poging om met voorkeurstemmen zijn kamerlidmaatschap te verlengen was mislukt toen bleek dat hij in Friesland op 9025 kiezers was blijven steken. De nummer 54 op de kieslijst had 16.000 stemmen nodig. In andere delen van het land verwierf hij bijna 1500 stemmen, zodat zijn totaal boven de 10.000 uitkwam, zes keer zoveel als in 2003.

Een schrale troost voor de Jubbegaster is dat hij meer stemmen kreeg dan menig minister of staatssecretaris. Zijn winst ging maar voor een deel ten koste van partijgenoot Joop Atsma die ten opzichte van 2003 ruim 2000 Friese stemmen inleverde en de populairste Friese CDA’er blijft.

Bij de VVD boekte Tom Kuperus uit Lemmer met 6668 stemmen een behoorlijk resultaat, al brengt hem dit niet dichter bij een kamerzetel. Kuperus profiteerde vooral van zijn strategische plaats op de lijst. Als nummer 31 voerde hij de tweede kolom van de VVD aan. De geschiedenis leert dat dit altijd stemmen oplevert van kiezers die denken voor de echte lijsttrekker gekozen te hebben. Gezien de spreiding van Kuperus’ steun over het land is daar in dit geval ook sprake van.

CDA’er Roland Kortenhorst uit Joure zag zijn aanhang verder krimpen. Van 2300 in 2003 naar nu bijna 1500, het laagste van de vijf provinciegenoten die in de Kamer komen. Bij PvdA-kamerlid Jacques Tichelaar (Oranjewoud) liep zijn stemmenaantal terug maar groeide zijn Friese steun.

Bauke Vaatstra kreeg als lijstduwer van de Partij voor Nederland van Hilbrand Nawijn slechts 45 stemmen. Nawijn doet onderzoek naar de moord op Vaatstra’s dochter Marianne. Voor de Leeuwarder SP’er Farshad Bashir blijft het de komende maanden afwachten of hij in de Kamer zal belanden als zijn partij in de regering komt.

Top 10 Friese stemmentrekkers (tussen haakjes eigen provincie). De nummers 1, 2, 5, 6 en 8 komen door hun plaats op de kandidatenlijst in de Tweede Kamer:
1. Tineke Huizinga, ChristenUnie 26.258 (4525)
2. Joop Atsma, CDA 16.169 (11.468)
3. Rendert Algra, CDA 10.510 (9025)
4. Tom Kuperus, VVD 6668 (935)
5. Jacques Tichelaar, PvdA 3257 (2381)
6. Lutz Jacobi, PvdA 2882 (2168)
7. Sander de Rouwe, CDA 1607 (1355)
8. Roland Kortenhorst, CDA 1468 (566)
9. Isabelle Diks, GroenLinks 1450 (90)
10. Frans Baron, SP 642 (565)

Bron: Leeuwarder Courant, 28 november 2006

SP: Resultaat om van te dromen

LEEUWARDEN – Voorzitter Arie Visser van de Leeuwarder SP noemt de bijna 22 procent van de stemmen in de hoofdstad een uitslag waarvan hij niet had durven dromen. ,,Hartstikke goed gewoon. Het moest er een keer uit komen, als je ziet hoe hard we hebben gewerkt.”

Visser denkt dat de laagstbetaalden in grote getale van de PvdA zijn overgestoken ,,omdat ze steeds meer zijn gaan inzien dat ze bij ons beter uit zijn”. Het raadslid heeft goede hoop dat fractiegenoot Farshad Bashir voor de gemeenteraad behouden kan blijven. De jonge student van Afghaanse komaf stond 25ste op de Friese SP-lijst voor de Tweede Kamer, maar wil graag zijn studie afmaken.

Bron: Leeuwarder Courant, 23 november 2006

Kamerzetel dichterbij voor Leeuwarder SP’er

DEN HAAG – Mocht de SP volgende woensdag bij de verkiezingen daadwerkelijk de in de peilingen beloofde 26 tot 28 zetels halen, dan doemt aan de horizon een zetel op voor de achttienjarige Leeuwarder Farshad Bashir. Al zal daarvoor na woensdag eerst nog het nodige rekenwerk nodig zijn.

Het in Kabul geboren gemeenteraadslid staat weliswaar als nummer 25 op de kieslijst, die plek bezet hij in tegenstelling tot de eerste 24 landelijke kandidaten alleen in Friesland, Groningen en Drenthe. In andere delen van het land staan vijftig andere regionale gegadigden op het biljet. Voor Bashir komt een zetel in zicht als de SP meer dan 25 zetels haalt en in het Noorden minstens 180.000 stemmen krijgt, drie keer zoveel als in 2003. Die aanhang is goed voor drie zetels. Op grond van de Kieswet zal de eerste van de noordelijke zetels naar een kandidaat uit de top 10 van de SP gaan. De tweede is voor Rosita van Gijlswijk uit Groningen, nummer 19 op de lijst. Voor de derde komt Bashir eventueel in aanmerking. Maar groeit de SP veel forser in andere delen van het land, dan krijgen de regionale kandidaten uit die streken voorrang.

Bashir laat door de theoretische mogelijkheid van een eventueel kamerlidmaatschap zijn hoofd niet op hol brengen. ,,We zien het wel. Het zou mooi zijn als ik er in kom. Maar als het niet lukt, ben ik er van overtuigd dat de anderen dezelfde inzet zullen hebben. Ik ben al blij met de stijgende lijn in de peilingen.’’

Bron: Leeuwarder Courant, 16 november 2006

Fakkels en schaamte vanwege dood Maribel

Van onze verslaggever

LEEUWARDEN – Maribel Rodriguez Martinez had gisteravond onder de Leeuwarder Waag een bijzondere plaats bij de herdenking van de brand op Schiphol- Oost, een jaar geleden. De vrouw uit de Dominicaanse Republiek had een paar maanden in Leeuwarden gewerkt toen ze als illegaal werd opgepakt, in het uitzetcentrum belandde, en met tien anderen in de vlammen omkwam.

Ruim negentig mensen trotseerden de regen om de slachtoffers te herdenken. De eerste herdenking, vorig jaar, mondde nog uit in een woedend protest tegen het vreemdelingenbeleid van minister Rita Verdonk van vreemdelingenzaken. Gisteren overheerste onder het schijnsel van fakkels en het geroffel van djembés de aandacht voor de omgekomenen, en de mensen die nu in uitzetcentra zitten. ,,Vanavond staat niet de politiek centraal, maar de mensen”, aldus organisator Jan-Berend de Vries van het Vluchtelingencollectief.

Maribel, die als prostituee werkte, zat onschuldig vast toen ze omkwam, zei SP-raadslid Farshad Bashir. ,,Ze had niks gedaan. Ze was uit Parijs gekomen om de kost te verdienen.” Dat ze haar Franse verblijfsvergunning bij een controle niet bij zich had, is haar noodlottig geworden, aldus Bashir.

Voor Maribels zoontje Jerry werd een inzameling gehouden, maar eigenlijk zou de Nederlandse overheid hem moeten onderhouden, vond Bashir. Zijn moeder overleed immers onder de hoede van de staat. ,,Zolang het kabinet geen initiatief neemt, betalen wij het onderhoud wel.”

Hoewel twee ministers moesten vertrekken vanwege de Schipholbrand, zeiden veel aanwezigen zich te schamen dat minister Verdonk er nog wel zit. Want niet de brandveiligheid, maar het vreemdelingenbeleid was de hoofdoorzaak van de ramp, stelde Marjan Hoexum.

,,Het meest beangstigend vind ik dat zij niet is vertrokken, dat het parlement en het Nederlandse volk blijkbaar vinden dat het beleid in orde is. Wij zijn hier ook maar met een kleine groep.”

Bron: Leeuwarder Courant, 27 oktober 2006

Twintig Friezen prijken op stembiljet voor Kamer

LEEUWARDEN – Twintig inwoners van Friesland prijken op 22 november op het stembiljet voor de landelijke verkiezingen. Zes van hen stevenen op grond van de huidige peilingen af op een kamerzetel. Elf provinciegenoten lijken volstrekt kansloos te zijn. De kieslijsten zijn gisteren gepubliceerd door de kiesraad.

Tot de kandidaten die alleen door een wonder in Tweede Kamer kunnen komen, behoren Anne Schaaf (Dokkum) nummer 25 van de partij Fortuyn, lijstduwer Bauke Vaatstra (Zwaagwesteinde) 23ste bij de Partij voor Nederland, Jan Atze Nicolai (Leeuwarden) plaats 27 van GroenLinks, CDA’er Thea Koster (Leeuwarden, 69ste op de lijst) en PvdA’er Alice Muller (Lemmer, 74).

Nog minder kans maken gegadigden die alleen in Friesland of het Noorden op de lijst staan. De SP probeert stemmen te werven met Farshad Bashir (Leeuwarden, plaats 25) en Frans Baron (Drachten, 27), D66 met Johan Sieswerda (Bakkeveen, 27) en de Partij voor de Dieren met Annemarie van Gelder (Makkinga, 11), Menno Nicolai (Hoornsterzwaag, 12) en Bert Hollander (Oldeberkoop, 13).

Het zestal komt pas in de Kamer als partijgenoten uit dezelfde kieskring doorschuiven naar het kabinet of opstappen. Zowel bij de SP, D66 als de Partij voor de Dieren zijn er echter geen Friezen die hoger op de lijst staan en zo een plaatsje kunnen laten openvallen.

VVD’er Tom Kuperus (Lemmer, 31) en GroenLinkser Isabelle Diks (Leeuwarden/Apeldoorn, 10) moeten hopen dat hun partijen meer zetels gaan halen dan de peilingen nu aangeven. Voor CDA’er Rendert Algra (Jubbega, 54) zal het wachten zijn tot zijn club opnieuw in het kabinet belandt en fractiegenoten naar het kabinet doorschuiven.

CDA’er Joop Atsma (Surhuisterveen, 8), Roland Kortenhorst (Joure, 34) en Sander de Rouwe (Bolsward, 46), PvdA’ers Jacques Tichelaar (Oranjewoud, 13) en Lutz Jacobi (Jirnsum, 24) en de Heerenveense Tineke Huizinga (ChristenUnie, 3) lijken vrij zeker van een kamerzetel.

In 2002 waren er nog 34 Friezen verkiesbaar, in 2003 24. Het aantal partijen dat aan de verkiezingen meedoet, is op het laatst beperkt tot 24. De Financieel Gedupeerden en de Partij voor de Mens en overige aardbewoners zijn afgehaakt.

Bron: Leeuwarder Courant, 26 oktober 2006

SP wil dat ‘jacht’ op illegalen stopt

LEEUWARDEN – De fractie van de SP in de Leeuwarder gemeenteraad vindt dat de politie bij de jacht op illegalen niet aan een prestatienorm moet voldoen. Mensen met een buitenlands uiterlijk zullen vaker dan anderen om een legitimatiebewijs worden gevraagd. Dat werkt discriminatie en willekeur in de hand, vindt SP-raadslid Farshad Bashir

Landelijk moet de politie per jaar een kleine 12.000 illegalen opsporen. Bashir wil van burgemeester Geert Dales weten hoeveel de politie in Friesland er daarvan voor haar rekening neemt. Ook wil hij weten aan welke regels politiemensen moeten voldoen voordat een illegaal kan worden aangehouden.

Bron: Leeuwarder Courant, 12 oktober 2006

SP’ers Friesland kansloos op kieslijst

AMSTERDAM – De Friese SP’ers Farshad Bashir uit Leeuwarden en Frans Baron uit Drachten behouden een onverkiesbare plaats op de lijst van hun partij voor de verkiezingen van 22 november. Na vaststelling van de lijst door het congres dit weekeinde in Amsterdam zijn ze alleen verkiesbaar door SP’ers uit Friesland, Groningen en Drenthe op de plaatsen 25 en 27. De gemeenteraadsleden zullen daardoor niet in de Tweede Kamer belanden en gelden alleen als regionale stemmentrekkers.

Bron: Leeuwarder Courant, 9 oktober 2006

‘Echte conflict is tussen gelovige en ongelovige’

Achter het internationale vijanddenken tussen moslims en niet-moslims gaat de werkelijke confrontatie schuil: die van gelovigen en ongelovigen. Gelooft de filosoof Bart Brandsma.

Door Wim Schrijver

Betreurenswaardig vindt Bart Brandsma, documentairemaker en journalist, de rel die is losgebarsten om de uitspraken van paus Johannes Paulus II over de band tussen islam en geweld. ,,De paus heeft weer de controverse van moslims en niet-moslims versterkt. Maar daar gaat het wezenlijk niet om.’’


Met vlaggen en fakkels werd gisteren, op de internationale dag van de vrede, in de Leeuwarder binnenstad een vredestocht gehouden. Die eindigde bij de Waalse Kerk, waar een kaars met een fakkel werd aangestoken en de kerk binnengedragen. Het Leeuwarder raadslid Farshad Bashir (SP) zwaaide met de vredesvlag.

Brandsma sprak gisteren in Leeuwarden op de avond van de internationale dag van de vrede op uitnodiging van het Fries Vredesplatform over het thema van de Vredesweek: ‘De ander dat ben jij’. Zijn onlangs verschenen boek heet ‘De hel, dat is de ander’. ,,Als je het verschil in titels ziet, zou je denken: de organisatie moet een vergissing hebben gemaakt.’’

De titel van zijn boek, dat het verschil in denken van moslims en niet-moslims beschrijft, ontleende Brandsma aan een toneelstuk van Jean-Paul Sartre, waarin de hel wordt voorgesteld als een fraaie kamer waarin de drie aanwezigen tot ‘de blik van de ander’ zijn veroordeeld. Het drietal kiest na negeren en beleefd doen uiteindelijk voor de afzondering.

Die laatste optie is volgens Brandsma na de aanslagen van 11 september 2001 onder leiding van de Amerikaanse president George Bush direct gekozen: ,,Wie niet voor ons is, is tegen ons.’’ Brandsma: ,,Dat was een regelrechte oproep tot tweedeling.’’ Een tweedeling die neerkwam op een confrontatie van de islamitische en niet-islamitische wereld.
,,Ik ben ervan overtuigd’’, aldus Brandsma, ,,dat de werkelijk confrontatie niet plaatsvindt tussen geloven, maar tussen gelovigen en ongelovigen.’’ Tussen mensen, legde hij uit, voor wie het geloof allesbepalend is en degenen voor wie geloof een zwaktebod is. ,,Je gelooft iets als je het niet zeker weet. Voor hen zijn geloof en twijfel één.’’ Orthodoxe christenen kunnen zich volgens Brandsma bijvoorbeeld vaak beter herkennen in de moraal van moslims dan die van niet-christenen.

Illustratief voor de wereld van verschil die tussen beide groepen ligt, vond Brandsma de Deense cartoonkwestie. ,,Het ging om ongelovigen voor wie niets heilig is, voor wie vrijheid van meningsuiting het hoogste goed is, en om gelovigen die zich niet zo zeer stoorden aan de prentjes dan wel aan de houding van de ander.’’

Om werkelijk de tweedeling op te heffen moet je niet alleen jezelf, maar ook de ander kennen, gelooft Brandsma, die daarop tot de beschrijving van twee menselijke soorten kwam. Aan de ene kant is daar de ‘homo islamicus’, onder meer gekenmerkt door het plichtsdenken, het verantwoording moeten afleggen aan God. Aan de andere kant is er de ‘homo secularis’, de verlichte mens, bij wie de nadruk op rechten en geluk en ook het superioriteitsdenken opvalt.

De kloof tussen beide menselijke soorten is groot, aldus Brandsma. Zeker in een land als Nederland is het begrip voor de gevoeligheden van de gelovige verdampt. ,,Een geseculariseerd land als het onze is een grote uitzondering op het wereldtoneel. Religie speelt verder overal een enorme rol.’’

Het zou in de ogen van Brandsma goed zijn wanneer de ‘homo secularis’ inziet dat hij ook onwrikbare waarheden heeft die hem heilig zijn. Zoals mensenrechten of de gelijkwaardige positie van man en vrouw. ,,Begrijp me goed, ik vind dat wij het op deze punten het beste voor elkaar hebben en wil dat niet opgeven. Maar in andere culturen leeft ook eenzelfde vaste overtuiging.’’

Bron: Leeuwarder Courant, 22 september 2006

Rechtszaak huisbezoek verbaast wethouder

LEEUWARDEN – De Leeuwarder wethouder Marco Florijn (PvdA) verbaast zich erover dat zijn gemeente voor de rechter wordt gedaagd vanwege onaangekondigde huisbezoeken bij bijstandsgerechtigden. Een groep activisten, onder wie het SP-raadslid Farshad Bashir, vindt dat Leeuwarden en twintig andere gemeenten daarmee de privacy van bewoners schenden. ,,Maar Leeuwarden is hierin juist ontzettend zorgvuldig’’, aldus Florijn.

Volgens hem onderscheidt de handelwijze van Leeuwarden zich sterk van die in Amsterdam, waar de actievoerders hun toorn voornamelijk op hebben gericht. ,,In Amsterdam gaan ze willekeurig bij bijstandsgerechtigden op bezoek. Bij ons gebeurt dat vooral bij vastgestelde risicogroepen.’’

Daartoe moeten met name kamerbewoners en dak- en thuislozen worden gerekend. Alleen als er zware verdenkingen van bijstandfraude zijn, zet Leeuwarden de sociale recherche in. Daar komt volgens Florijn bij dat Amsterdam bij de bezoeken en huiszoekingen ,,nogal grof’’ te werk gaat. ,,Zaken als het controleren van wasgoed zijn in Leeuwarden absoluut niet aan de orde.’’

Gemeenten werken de onaangekondigde bezoeken meestal af om uit te zoeken of bijstandsgerechtigden wellicht inwonen bij een persoon met een inkomen. In Leeuwarden gebeurt dat jaarlijks zo’n driehonderd keer. Sociale rechercheurs moeten zich aan de deur altijd legitimeren en de reden van hun bezoek melden. Dan nog zijn mensen niet verplicht hen binnen te laten.

Leeuwarden stelde zijn bezoekbeleid in 2000 op, samen met Tilburg en Apeldoorn. Vanaf 2002 is daaraan niet meer gesleuteld. Het frappeert Florijn dat er nu ophef over is ontstaan. ,,Het loopt goed. We hebben er nooit eerder klachten over gehad. Ik had er liever met Bashir in de gemeenteraad over gesproken, dan dat het meteen naar de rechter gaat.’’

Bron: Leeuwarder Courant, 22 augustus 2006

‘Stop plotse thuiscontrole bij uitkering’

LEEUWARDEN – Leeuwarden en twintig andere gemeenten moeten stoppen met onaangekondigde huisbezoeken bij bijstandsgerechtigden. Dit eist SP-raadslid Farshad Bashir samen met tientallen anderen bij de rechtbank in Den Haag. Zij vinden dat de persoonlijke levenssfeer onnodig wordt aangetast door de bezoeken.

,,In Leeuwarden valt het nog mee, maar in steeds meer plaatsen belt de gemeente onaangekondigd aan bij mensen met een uitkering’’, zegt Bashir. ,,Ze voelen zich dan wel verplicht de controleurs binnen te laten, uit angst dat ze hun uitkering anders sowieso kwijtraken.’’

,,We kennen verhalen waarbij dan de tandenborstels worden geteld en het wasgoed wordt gecontroleerd.’’ De controles zijn meestal bedoeld om stiekeme samenwoners te ontmaskeren.

De SP heeft de kwestie al eens aan de orde gesteld in Leeuwarden. Volgens burgemeester en wethouders worden per jaar zo’n tweehonderd huisbezoeken afgelegd. De gemeente gaat vaak langs bij mensen vlak nadat er een gesprek met hen op het stadskantoor is gevoerd.

Huisbezoeken vinden vooral plaats bij kamerbewoners, thuislozen en andere mensen met een verhoogd risico op fraude. Huiszoekingen worden alleen gedaan door de sociale recherche.

Landelijk hebben vele getroffenen en activisten elkaar nu gevonden. Hun verzet wordt geleid door advocaat Robert Kuijper, die ook actie voert tegen huisbezoeken bij AOW’ers.

De zitting is op 15 september. De eisers baseren zich op de Nederlandse en Europese grondwet, waarin de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is vastgelegd.

Bron: Leeuwarder Courant, 21 augustus 2006

Incident in Leeuwarder stadskantoor leidt tot onderzoek

LEEUWARDEN – De commotie rondom de aanhouding van een illegale vluchteling in het Leeuwarder Stadskantoor zorgt ervoor dat de gemeente haar benadering van cliënten aan de balie van burgerzaken onder de loep neemt. Wethouder Marco Florijn kondigde woensdagavond in de raadscommissie bestuur en middelen een onderzoek aan naar de benadering in Leeuwarden en die in andere Friese gemeenten.

In april werd een 27-jarige uit Liberia afkomstige vluchteling, zonder verblijfsvergunning en tien jaar woonachtig in Leeuwarden, aangehouden in het Stadskantoor. Hij had eerder vanuit het gemeentehuis te horen gekregen dat hij daar zonder gevaar kon komen. Toen hij in april een document aanvroeg op het Stadskantoor, kon de ambtenaar in kwestie hem niet identificeren. Volgens de regels, aldus Florijn, heeft de ambtenaar een onderzoek gehouden. Raadpleging in een database van justitie leerde dat de man al jaren geleden het land had moeten verlaten. De IND voerde de verbijsterde man af. Hij zit inmiddels al twee maanden vast in Tilburg.

PAL/GroenLinks heeft de kwestie aangekaart. Gerben Hoogterp spreekt er schande van dat de man, die geen misdrijf begaan heeft, op zo’n manier is behandeld. ,,Waarom is gekozen voor een juridische kant en niet de menselijke? Het gemeentehuis hoort veilig te zijn voor iedereen.’’

SP’er Farshad Bashir had graag gezien dat de ambtenaar had geroepen dat de man niet veilig was: ,,Ren voor je leven!’’ Dat kan niet, volgens Florijn. De ambtenaren hebben zich te houden aan de wettelijke voorschriften en protocollen. ,,De baliemedewerker heeft strikt gehandeld, zonder te oordelen. De identiteit van deze persoon kon niet worden vastgesteld en daarvoor is een protocol.’’ Een subjectievere benadering kan fout uitpakken, zo waarschuwde Florijn. ,,Het zou erg en discriminerend zijn als je op basis van iemands uiterlijk zegt te vermoeden dat degene voor de balie illegaal is en dat er mogelijk een onderzoek volgt.’’

De PvdA vraagt zich af of vluchtelingen niet op een of ander wijze gewezen kan worden op de risico’s voor illegalen in het gemeentehuis. Florijn: ,,Samen met Vreemdelingentoezicht en Vluchtelingenwerk wil ik uitzoeken hoe andere gemeenten dit doen.’’ Volgens hem is het de afgelopen twee jaar twee keer eerder voorgekomen dat bezoekers van het gemeentehuis zich niet konden identificeren, waarna een onderzoek werd gestart.

Bron: Leeuwarder Courant, 14 juli 2006

Pardon

Mensen niet kapot maken.

‘Gemeente op de bres asielzoekers’. Dit bericht (LC 27 juni) maakte me bijna blij. Achter het getal 26.000 gaat heel veel verdriet, spanning, emotie en eindeloze onzekerheid schuil. Als vrijwilligster van een instantie heb ik wekelijks te maken met een van deze mensen.

Een vrouw met drie jonge kinderen, die nu zonder haar man terug moet naar haar land. Geen opleiding gehad en geen werkervaring, want werken mag hier niet. De heer Bashir zegt terecht dat we deze mensen niet onnodig kapot moeten maken. Ik zou dan ook graag zien dat er voor deze mensen een generaal pardon komt. Want hoe we het wenden of keren: als we niet in staat zijn binnen bijvoorbeeld drie jaar uitsluitsel te geven of iemand mag blijven, dan doen we met z’n allen iets flink fout.

J. Bosgra, Leeuwarden

Bron: Leeuwarder Courant, 6 juli 2006

Leeuwarden toch op de bres voor asielzoekers

LEEUWARDEN – De gemeenteraad van Leeuwarden heeft zich gisteravond, op de VVD na, uitgesproken voor een generaal pardon voor de 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers, die nog onder de oude Vreemdelingenwet vallen. Zo’n 9.000 van hen wachten nog op afhandeling van hun dossier in de hoop dat ze mogen blijven. SP’er Farshad Bashir: ,,We moeten mensen niet langer onnodig kapot maken.’’

Eerder deze maand pleitte de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ook voor een generaal pardon. Afzonderlijke gemeenten hoeven dat niet meer te doen, maar de gemeenteraad in Leeuwarden had daar gisteravond geen boodschap aan. Het duurt al te lang en de situatie voor de asielzoekers is onhoudbaar, zo was de teneur.

De VVD-fractie vindt dat de landelijke politiek zich met het asielbeleid van haar minister Rita Verdonk moet bezighouden. Volgens VVD’er Tom van Mourik zijn er net weer nieuwe afspraken gemaakt over een snellere afhandeling. De lokale VVD is tegen een generaal pardon en gelooft in een individuele behandeling en toetsing door de rechtbank.

Bron: Leeuwarder Courant, 27 juni 2006

De loden koker van Mercurius

Nu het plan Nieuw Zaailand doorgaat, verhuist allereerst de Mercuriusfontein. Dat is goed nieuws. De fontein is indertijd van zijn lommerrijk plantsoen beroofd en kreeg er een lelijk winkelcentrum voor terug. Alsof dat nog niet erg genoeg was, verwierf ze hier vervolgens haar dubieuze reputatie van hang- en dealplek voor het schuim van de stad.

De fontein kan dus alleen maar baat hebben bij een verhuizing, De gemeente heeft beslist dat ze op het plein tegenover de Beurs komt te staan. Geen slechte keus: de historische link met het beursgebouw blijft bewaard. Een tweede argument om het monumentale kunstwerk hierheen te verhuizen is dat het kale beursplein mettertijd weer een plantsoen kan worden. Op de oude plataan na is alles hier zo’n zes jaar geleden rigoureus gekapt.

De Socialistische Partij Leeuwarden is tegen de verhuizing. In de actiekrant die zij uitgaf ter gelegenheid van het Zaailand-referendum, beweert zij dat de Mercuriusfontein niet zonder ernstige schade verhuisd kan worden, omdat deze ,,een ondeelbaar geheel vormt met de forse ondergrondse betonnen waterkamers en pompruimtes’’. Technisch onderzoek zou dat hebben uitgewezen toen men in verband met de bouw van het huidige winkelcentrum de fontein ook al weg wilde hebben. Dat moet dan een ondeugdelijk onderzoek zijn geweest, want het is onzin. Toch hoorde ik gisteren het SP-raadslid Farshad Bashir de onzin herhalen voor de camera van Omrop Fryslân.

Stedenbouwkundig ambtenaar Tjeerd Brouwer legde uit dat het in feite een bouwpakket is. Je kunt het zonder pijn demonteren en weer opbouwen. Dat lijkt me logisch, want zo is de fontein ook aangelegd. Bij de onthulling op 3 oktober 1923 heeft toenmalig VVVvoorzitter Roelof Buisman gewezen op het vernuft van de ontwerper prof. Gustav A. Bredow. Buisman, als boterexporteur een bereisd man, was deze internationale kunstenaar op het spoor gekomen in Buenos Aires, waarvoor hij een soortgelijk beeld had ontworpen. Sindsdien doet het verhaal opgeld, dat het monument eerst voor de Argentijnse hoofdstad bestemd was geweest. Een onuitroeibare mythe.

Het in elkaar zetten van het in gedeelten per trein aangevoerde Mercurius-bouwpakket heeft alles met elkaar zo’n anderhalf jaar geduurd. Al die tijd hebben de Leeuwarders tegen een grote houten schutting aangekeken. De Leeuwarders eigen, was het commentaar niet van de lucht, vooral niet nadat er onderdelen van het monument boven de schutting uitstaken. ,,Soa klobberich, soa houterich, soa lompen…’’ Maar nadat de schutting was weggehaald, verstomde de kritiek.

Waar ik benieuwd naar ben is of bij de demontage de loden buis voor het licht komt, die, zoals de geruchten willen, een papier zou bevatten met de namen van alle mensen die op de een of andere manier bij de bouw van de fontein betrokken zijn geweest. In een brief in ’t Kleine Krantsje van 1 januari 1989 vroeg R.K Dijkstra uit Leeuwarden aan redacteur Fenno Schoustra of die hier meer van wist: ,,Mijn schoonvader Lambert Arentshorst, indertijd loodgieter bij de firma Wijbenga op de Put, moet daarop ook nog vermeld staan.’’

Zolang de fontein niet is gesloopt, zullen we het nooit weten, antwoordde Schoustra. In de stukken en tekeningen op het gemeentearchief was hij geen ingemetselde loden buis tegengekomen, maar dat wilde niet zeggen dat de buis niet bestaat. Vroeger gebeurde het immers wel meer dat dergelijke ‘herinneringen’ werden ingemetseld…

Op 1 maart 1989 reageerde Henk Boersma uit Goor: ,,Hetzelfde is mij in 1939 verteld door Chris Kerkhof, die als timmerman ook aan de fontein heeft gewerkt. Hij sprak over een loden koker met namen van medewerkers en enige geldstukken. Het is geen officiële gebeurtenis geweest en het is dus niet geregistreerd.’’

Pieter de Groot

Bron: Leeuwarder Courant, Harje, 8 juni 2006

Hondenbelasting mag geen melkkoe blijven

LEEUWARDEN – De Leeuwarder hondenbelasting zal in de toekomst waarschijnlijk geheel worden besteed aan dierenvoorzieningen en controle op hondenpoep. Nu gaat €140.000 van dit bedrag naar de grote pot van de gemeente. Een meerderheid in de raad vindt dit niet eerlijk, zo bleek gisteren op de politieke markt in het stadhuis.

,,De hondenbelasting mag geen melkkoe zijn’’, aldus raadslid Gerk Koopmans van de PvdA. Ook andere partijen zijn voor een geleidelijke overgang naar ‘doelbelasting’: het geld wordt straks alleen besteed aan honden. Eigenaren krijgen overigens geen lagere nota. CDA-wethouder Gerrit Krol verwacht namelijk veel extra kosten voor hondenpoepbakken en andere voorzieningen.

De politiek sprak over het onderwerp op initiatief van actiegroep De Gebeten Hond. Die wil de uitlaatstroken afschaffen, zodat voor iedere eigenaar duidelijk is dat hij de uitwerpselen moet opruimen. Verder vraagt de actiegroep om meer hondenpoepbakken en extra losloopterreinen.

Daar is de raad nog zeer voorzichtig mee, aangezien het hondenpoepprobleem in veel wijken nog zeer groot is. Gea Dames van het CDA: ,,Ik krijg nog regelmatig kinderen thuis met poep onder de schoenen. En bij het eendjes voeren zie je dat honden de eenden wegjagen.’’

Zij zegt vaak asociale reacties te krijgen van hondeneigenaren, wanneer ze op hun gedrag worden aangesproken. CDA-wethouder Gerrit Krol: ,,Kindercircus Saranti kon laatst niet optreden in het Rengerspark door de stank van hondenpoep.’’

De FNP en ChristenUnie zijn eveneens kritisch over de eigenaren. Eventuele veranderingen komen er pas nadat in november enkele wijkexperimenten zijn geevalueerd. De raad staat achter strenge controles, zoals bij de Groene Ster. Dames: ,,In New York zie je nergens meer hondenpoep, dankzij de boetes van 500 dollar.’’

Suzanne Zaal van De Gebeten Hond heeft geen moeite met hoge bekeuringen: ,,Maar er moeten ook voorzieningen komen voor de honden zelf.’’ Farshad Bashir van de SP stelde voor om honden twee keer per dag op vastgestelde tijden toe te laten tot parken.

Bron: Leeuwarder Courant, 8 juni 2006

Doe wat uw hart u ingeeft

Woensdag is de grote gehaktdag. Wordt het Nieuw Zaailandplan per referendum door de Leeuwarder bevolking door de gehaktmolen gehaald, of winnen de voorstanders? Als de voorstanders winnen, doet de opkomst er niet toe. Dan wordt het plan genaaid zoals het door de gemeenteraad geknipt is. Als de tegenstanders winnen, dan moeten er tenminste zo’n 22.000 stemmen zijn uitgebracht, anders is de uitslag ongeldig en gaat het plan ook gewoon door.

Bij de raadsverkiezingen op 7 maart hebben maar 12.000 kiezers op een van de partijen gestemd, die nu gezamenlijk front maken tegen het Nieuw Zaailandplan. Daar moeten dus nog 10.000 bij. Dat wordt een hele hijs, te meer omdat je er niet zeker van bent dat al die 12.000 tegenstemmers van maart woensdag opnieuw allemaal van de partij zullen zijn.

Mijn scepsis is deze week alleen nog maar toegenomen, nu voor- en tegenstanders elkaar met halve waarheden om de oren slaan. In haar Te Gast van dinsdag probeerde oud-PvdA-wethouder Hermien de Haan aan te tonen dat de SP het publiek misleidt. Donderdag beschuldigden de SP’ers Farshad Bashir en Ad van der Kolk De Haan van moddergooien. Wat schiet een lezer, die nog niet weet wat hij woensdag moet gaan stemmen, hiermee op?

Het spreekt vanzelf dat de SP preekt voor eigen parochie en niet gediend is van pro-Zaailandgeluiden. Hermien de Haan heeft natuurlijk niet helemaal ongelijk. Bijvoorbeeld als ze schrijft dat de gemeente al plannen voor een Nieuw Zaailand had, lang voordat er sprake was van een Bonnema- legaat. En dat het niet waar is dat alleen de Leeuwarders opdraaien voor de kosten van ,,dit veel te dure plan’’, zoals de SP beweert (voor de kostenverdeling zie de Zaailandpagina in de Sneon en Sneinbijlage).

De Haan mag dan met cijfers en feiten terecht de voorstelling van zaken die de SP geeft, weerleggen, zij stelt er slechts vooronderstellingen tegenover. Zo veronderstelt zij dat dankzij het Bonnemalegaat het Nieuw Zaailand mooier wordt dan het zonder het legaat zou zijn geworden. Maar het legaat is geen geschenk van €18 miljoen, waarmee de gemeente haar mooiste zin kan doen, het dringt de gemeente een Fries Museum op. Toen de legator nog leefde, was het Fries Museum op deze plek niet in beeld.

Voor Hermien de Haan staat het verder vast dat het nieuwe plan het plein ,,veel gezelliger’’ maakt. Ook dat is geen feit, maar een door hoop ingegeven aanname. Het plein had ook anderszins veel gezelliger kunnen zijn, gezelligheid is niet afhankelijk van een museum.

Kortom, voor een ja- of nee-stem kun je niet op feiten en cijfers afgaan, tal van subjectieve afwegingen spelen een rol. Vind je het ontwerp mooi of lelijk, vrees je met een lange pleinwand voor een smalle Ruiterskwartiersteeg of hoop je dat het Ruiterskwartier even breed wordt als de Sint Jacobsstraat? En vergeet je bij je stem voor het gemak maar even dat het Fries Museum nu in monumentale panden is gehuisvest waarvan de toekomstige bestemming nog onbekend is, of is de Turfmarkt met zijn Kanselarij en Eysingahuis je te dierbaar om deze aan het Zaailand op te offeren?

Het zijn vragen die in mijn geval de twijfel alleen maar vergroten in plaats dat ze woensdag tot het zwart-witte antwoord ja of nee leiden, om over het getob over de sub-vraag: bent u voor een korte of lange pleinwand maar te zwijgen. Ik blijf u dus een stemadvies schuldig, ga morgen nog even op het Zaailand en in De Bres kijken en doe dan wat uw hart u ingeeft. Maar ga wel stemmen.

Pieter de Groot

Bron: Leeuwarder Courant, Harje, 20 meil 2006

Modder gooien helpt Zaailanddebat niet

De argumenten van de SP tegen de plannen voor het Zaailand berusten niet op leugens, zoals oud-wethouder Hermien de Haan beweert.

FARSHAD BASHIR en AD VAN DE KOLK
SP-volksvertegenwoordigers

De argumenten van de SP om tegen Nieuw Zaailand te stemmen worden door de voorstanders en in het bijzonder de PvdA als leugens neergezet. Oud-PvdA-wethouder Hermien de Haan verwart in de LC van 16 mei de argumenten van de SP met leugens in verband met het ontbreken van valide argumenten aan haar kant.

De SP zou niet de mening van de voorstanders op haar internetpagina willen publiceren. De SP heeft haar website zelf betaald, als de voorstanders van Nieuw Zaailand iets willen schrijven, dan zijn ze vrij om een eigen website op te zetten. Om de SP van maoïsme te betichten, gaat echt te ver. Kenmerk van maoïsme is het stelselmatig ontkrachten van argumenten van de oppositie door tegenstanders af te schilderen als vijanden, manipulators en leugenaars die het volk misleiden.

Ook worden oude helden van de revolutie van de stal gehaald om hoog van de toren te blazen. Wat De Haan nu dus doet. Maakt haar dit tot een maoïst? In de door haar gevolgde optiek wel, het is echter schromelijk overdreven en nogal simpel en kortzichtig om zulke conclusies te trekken.

De voorstanders hebben kritiek op de bedragen die de SP noemt. Nieuw Zaailand kost de belastingbetaler minimaal 38,9 miljoen euro: 10,3 miljoen van het rijk, 10,5 miljoen van de provincie Fryslân en 18,1 miljoen van de gemeente Leeuwarden. Ook worden dit soort megaprojecten over het algemeen 20 procent duurder. Wat is hier de leugen van de SP?

Hoe men het ook wendt of keert, het legaat van Bonnema geeft het geheel een chantageachtig tintje. Het staat buiten kijf dat het democratische gehalte van Nieuw Zaailand door de invloed van het legaat op zijn minst ter discussie staat. Dat is geen leugen maar een mening.

De Haan beweert dat “er niet alleen maar luxe elite winkels” op het Zaailand komen. Impliciet geeft ze dus toe dat deze er wel degelijk komen. Ze geeft de SP dus gedeeltelijk gelijk. De SP liegt niet maar spreekt de waarheid. Waar is dan de demagogie?

Er is nu al veel leegstand en onverkoopbaarheid van winkelruimte in de te slopen boog van het huidige winkelcentrum Zaailand, plus nog veel andere leegstand van winkels in de binnenstad.

Dat gedwongen verhuizing van de bewoners gaat plaatsvinden is een feit. De bewoners moeten er maar genoegen mee nemen dat ze schadevergoeding krijgen, die in negen van de tien gevallen niet adequaat en zeker niet ruimhartig is. Een huis is meer dan een hoop stenen met een dak erop. Het is in veel gevallen meer dan iets wat men eventjes inruilt voor een ander huis.

Gedwongen verhuizingen zijn zeer ingrijpende gebeurtenissen in het privé-leven van mensen. Vooral als ze gedwongen worden door overheden. Het is een te rooskleurige en simpele voorstelling van zaken dat de inwoners blij zouden moeten zijn dat ze voorrang krijgen bij herhuisvesting op het Zaailand. Men moet dan nog een keer verhuizen. En dat terwijl men misschien weer net gewend is aan de nieuwe woonomgeving en daar waarschijnlijk ook in geïnvesteerd heeft.

Om evenementen en een markt op het plein te behouden is het belangrijk dat het plein niet kleiner wordt. Het Wilhelminaplein zal worden uitgebreid met de ernaast gelegen straat. Wat oppervlakte betreft wordt het plein inderdaad niet kleiner. Maar op de er nu bij aangesloten straat mogen geen marktkramen en dergelijke komen te staan, want deze moet vrij blijven voor politie- brandweer- en ambulanceverkeer. Netto wordt de ruimte op het Wilhelminaplein dus wel degelijk kleiner.

De opstelling van de voorstanders heeft een demotiverend en verwarrend effect op mensen die straks hun stem moeten uitbrengen. Laten we de discussie op basis van argumenten voeren zonder met modder te gooien.

Bron: Leeuwarder Courant, 18 mei 2006

Strijd om plan Nieuw Zaailand komt op gang

Het referendum over het Nieuw Zaailand begint eindelijk te leven in Leeuwarden. De tegenstanders praten hun kelen droog en delen posters uit. De voorstanders blijven nog wat op de vlakte. Zij hangen foldertjes aan fietsen of verkopen T-shirts achter de V & D.

Door Gerrie Riemersma

LEEUWARDEN – Het stapeltje met ,,nee”-posters is al flink geslonken. SP-raadslid Farshad Bashir staat achter de stand bij de Waag op de Nieuwestad. Het winkelend publiek weet hem zaterdag te vinden. Voor- en tegenstanders van het prestigieuze project beginnen discussies met hem. Bashir is duidelijk: Nieuw Zaailand moet maar niet wezen. Het project is te duur en gaat ten koste van het mooie historisch stadsgezicht.

Om negen uur uur stond hij er zaterdagmorgen. ’s Middags is hij de tel kwijt van het aantal belangstellenden dat de stand met ballonnetjes heeft bezocht. Sommigen dachten dat hij en zijn medestrijders bij de dure auto’s achter hem hoorden. Maar nee, hij staat er voor het referendum. ,,O, politiek. En dan lopen ze weg.” Bashir grijnst. Niet iedereen heeft interesse voor het referendum. Dat leeft ogenschijnlijk nog niet erg in Leeuwarden. Van strijd is er nog weinig zichtbaar in de stad. ,,Vlak voor het referendum gaat het los. Net als bij de verkiezingen”, verwacht Bashir.

Toch heeft hij het de hele dag druk. ,,Voorstanders zijn eigenlijk nog emotioneler dan de tegenstanders”, weet Bashir. Even later staat een man voor de stand. In de ene hand heeft hij een softijsje en met de andere slaat hij op de folders van de SP. ,,Hier ben ik het helemaal mee eens”, roept de man. Hij krijgt een paar aanplakbiljetten en vertrekt.

Ook Aly van der Sloot haalt haar neus op voor Nieuw Zaailand. Er moet iets met het plein gebeuren, maar het nieuwe Fries Museum vindt ze een gruwel. ,,En er is al zoveel vernield in Leeuwarden.” En de kosten? Te duur. De tegenstanders krijgen bij de stands vooral de vraag waarom ze tegen zijn. Er is ook nog veel onduidelijkheid over het plan. Aarzelend naderen Hillie en Arjen Buwal- da de stand. De avond ervoor zaten ze tijdens een verjaardagsfeestje in een felle discussie over het project. ,,Maar we kwamen er niet uit. We zitten met veel vragen. Het is nu nog te moeilijk om onze stem te bepalen”, aldus Hillie Buwalda. Maar stemmen gaan ze wel, het echtpaar komt er speciaal voor terug van de camping.

De SP, de ChristenUnie, de FNP en de NLP voeren elke zaterdag actie, bij toerbeurt, in de winkelcentra Bilgaard en Nijland en in de binnenstad. Ze zijn zichtbaar, dit in tegenstelling tot de voorstanders.

Bij de achteruitgang van de V &D laten de voorstanders in de anonieme actiegroep de ‘Zaaimannen’ zich opnieuw gelden. Zorgden ze eerst voor een nep- zwerfkei bij de Oldehove, nu verkopen ze T-shirt met een ‘Z’ voor €2,95. De verkoopster turft. Twintig heeft ze verkocht. PAL/GroenLinks-voorman Piet van der Wal sluipt langs fietsen om de foldertjes met daarin een pleidooi voor het Zaailand zonder pleinwand aan de sturen te hangen.

De strijd om het Nieuw Zaailand komt op gang.

Bron: Leeuwarder Courant, 15 meil 2006

Kritiek op krant voor Zaailand-referendum

LEEUWARDEN – Politieke tegenstanders van het Zaailand-plan vallen over het gemeentelijk referendumkrantje, dat vrijdag huis aan huis is verspreid in de gemeente Leeuwarden. Het is te subjectief en in het voordeel van de voorstanders, menen de SP en FNP. De gemeente is zich van geen kwaad bewust.

De gemeente moet neutrale informatie verschaffen en de inwoners oproepen om 24 mei naar de stembus te gaan. Dat gebeurt onder andere in het krantje. Een onafhankelijke referendumcommissie ziet gedurende de aanloop naar de volksraadpleging toe op de objectieve feitenweergave door de gemeente.

,,Dat is nu ook gebeurd’’, aldus gemeentewoordvoerder Jelmar Helmhout. ,,Voordat het krantje naar de drukker ging, heeft de commissie de inhoud bekeken. Ze vond die prima. Ze heeft er neutraliteit in gelezen.’’ De SP en de FNP zijn het daar niet mee eens. Farshad Bashir (SP) heeft het over ,,propaganda.’’ Hij en ook FNP’er Sybren Posthumus storen zich bovendien aan de ,,gemanipuleerde’’ afbeeldingen en de zes interviewtjes met Leeuwarders. Onder hen bevindt zich een tegenstander. Volgens de politici strookt dat niet met de werkelijkheid.

Helmhout benadrukt dat de gemeente door de interviewtjes bewust alle drie varianten voor het voetlicht brengt: de herinrichting met lange winkelwand en de variant zonder wand. ,,En ook de tegenstanders laten we aan het woord’’, aldus de woordvoerder. De gemeente gaat de reacties op het krantje doorspelen aan de referendumcommissie, aldus Helmhout.

De SP, FNP, NLP en ChristenUnie zijn zaterdag voor het eerst de boer op gegaan om actie te voeren. De vier oppositiepartijen hebben ook een strijdlied. Op de melodie van ,,Zeg niet nee-hehehee’’ van de Fouryo’s zingen de Martino’s ,,Stem maar nee.’’

Bron: Leeuwarder Courant, 8 mei 2006

Einde afterparty’s in stadscentrum

LEEUWARDEN – Het is gedaan met de afterparty’s in de Leeuwarder binnenstad. De raad heeft de sluitingstijden gisteravond aangepast, waardoor feesten in de vroege ochtenduren onmogelijk worden. Kroegen en disco’s moeten ’s ochtends tussen zes en acht uur dicht. Afterparty’s zouden voor overlast en geweld zorgen.

Het besluit komt te vroeg, vindt PvdA’er Sjoerd Feitsma. ,,De sfeer in de binnenstad is verbeterd sinds de proef met het cameratoezicht.’’ De proef loopt sinds vorige maand. Daarom wil ook SP nu nog geen nieuwe sluitingstijden. Farshad Bashir: ,,De resultaten van de proef moeten niet beïnvloed worden door de wijziging van de sluitingstijden.’’ De raadsmeerderheid wil echter niet wachten.

Bron: Leeuwarder Courant, 25 april 2006

Frankrijk

Bonden hebben bewezen dat actie helpt.

De Franse wet die jongeren aan de willekeur van het bedrijfsleven onderwerpt, is van tafel. Na de verwerping van de Europese Grondwet hebben de Fransen een tweede succes geboekt. De bonden hebben in tegenstelling tot het Franse parlement wel naar de mensen in het land geluisterd. Ze hebben juist de strijd georganiseerd en hebben met succes miljoenen mensen op de been gekregen en gehouden.

De Franse bonden hebben bewezen dat actievoerders in staat zijn hun rechten te verdedigen. Polderen had niet veel geholpen, dat had ongetwijfeld voor verdeeldheid tussen de demonstranten gezorgd. Nu de Franse wet naar de prullenbak verwezen is, moeten de actievoerders uit de defensieve houding stappen. Het is tijd om het recht op te eisen om op 55-jarige leeftijd met pensioen te gaan. Het geld hiervoor kan daar weggehaald worden waar de winsten de pan uitrijzen. Tegelijkertijd zal er ook minder werkloosheid zijn. De regering heeft genoeg sociale rechten afgepakt, nu is het tijd om sociale rechten op te eisen. Ook in Nederland.

Leeuwarden. Farshad Bashir.

Bron: Leeuwarder Courant, 18 april 2006

SP: kinderbeleid in Leeuwarden is slecht

Leeuwarden moet zich schamen voor zijn beleid voor kinderen, vindt de SP-fractie in de gemeenteraad. De partij wil dat burgemeester en wethouders binnen zes maanden met voorstellen komen om de kindvriendelijkheid in de gemeente te verbeteren.

Volgens een rapport van Unicef, Jantje Beton en het Verwey- Jonker Instituut van vorige maand behoort Leeuwarden tot de minst kindvriendelijke gemeentes van Nederland. SP-raadslid Farshad Bashir wil graag dat de stad wat voorstellen uit het stuk overneemt.

Bashir kwam eerder al met een voorstel om 3 procent van elke buurt voor speelruimte vrij te maken. In de gemeenteraad lijkt daar een meerderheid voor te vinden. Bashir: ,,In buurten als de Vrijheidswijk en Aldlân wordt dat lang niet gehaald.”

Daarnaast zou elke wijk een ouder-kindcentrum moeten krijgen. In zo’n centrum kunnen moeders uit een buurt elkaar ontmoeten en bijvoorbeeld cursussen volgen, terwijl er oppas voor de kinderen is.

Bron: Leeuwarder Courant, 14 april 2006

‘Gezondheidsklachten door zendmast zitten tussen de oren’

LEEUWARDEN – De gezondheidsklachten van mensen die last zeggen te hebben van zendmasten in de buurt, zitten tussen de oren. Volgens Hugo Kroeze, expert op het gebied van radiostraling bij het Universitair Medisch Centrum in Utrecht, wordt de angst voor zendmasten aangewakkerd door kwakzalvers, maar ontbreekt elk flintertje bewijs dat het schadelijk is. ,,De klachten zijn er wel, maar die mensen worden ook ziek als die antenne uit staat.”

Hij sprak gisteravond op het Leeuwarder stadhuis tijdens een hoorzitting over de komst van een 120 meter hoge zendmast voor digitale tv op industrieterrein De Hemrik. De kwestie staan maandag op de agenda van de commissie stadsontwikkeling.

,,De stralingsenergie die van de zon komt is ettelijke malen sterker dan radiogolven. Als die al schadelijk waren, zouden we niet kunnen leven”, aldus Kroeze. ,,Van een mobieltje bij je oor kunnen je hersens hooguit 0,12 graden warmer worden. Het verschil is al groter als je een hoed op zet.”

Bouwbioloog Michiel Haas dacht er anders over. Concentratieproblemen, hogere bloeddruk en kanker zouden bijvoorbeeld allemaal vaker voorkomen in de buurt van zendmasten. Net als Kroeze haalde hij een trits onderzoeken aan. ,,Er zijn wel eens meer missers geweest. Ooit dacht ook niemand dat asbest schadelijk was.” Frans van Velde uit Den Haag zei weer te kunnen slapen nu hij in een stralingsvrije kooi sliep.

Wacht daarom met plaatsen tot duidelijk is dat het geen kwaad kan, adviseerde Haas. Verschillende raadsleden, onder wie Addy Stoker van de ChristenUnie en Farshad Bashir van de SP leken het met hem eens. Piet van der Wal van PAL/GroenLinks: ,,Ik vind het verhaal van Kroeze veel geloofwaardiger. Maar je kunt er niet voor weglopen dat sommige mensen hier een fobie voor hebben.”

Bron: Leeuwarder Courant, 30 maart 2006

GEHOORD EN GEZIEN

HET KERSVERSE – en piepjonge – SP-raadslid Farshad Bashir zit er niet voor spek en bonen. Tijdens zijn eerste vergadering van de commissie welzijn kondigde hij al een motie aan over de minimum hoeveelheid speelruimte die elke wijk moet hebben. Hij kreeg meteen steun toegezegd van de fracties van FNP, PAL/GroenLinks en CDA. ,,Alle fracties zijn het met me eens!”, constateerde hij ietwat beduusd.

Bron: Leeuwarder Courant, 23 maart 2006

Jongste raadslid treedt aan

Foto: LC/Niels Westra

LEEUWARDEN – Met zijn achttien jaar is Farshad Bashir uit Leeuwarden het jongste raadslid van Nederland, dat gisteren werd beëdigd. De in Afghanistan geboren Bashir zit voor de SP in de Leeuwarder raad. In 1997 vluchtten zijn ouders naar Nederland, waar het gezin in 2002 het Nederlanderschap kregen. Farshad zit op het VWO in Sneek en wil later natuurkunde in Groningen gaan studeren. Politiek is een hobby van hem. Op de kandidatenlijst van de SP stond hij tweede. De partij won in Leeuwarden een zetel en zit nu op vier in totaal.

Bron: Leeuwarder Courant, 17 maart 2006

Ruim tweehonderd debutanten gekozen

Van onze verslaggever

LEEUWAREN – Door de flinke verschuivingen in de politieke verhoudingen maken meer dan tweehonderd kandidaten hun debuut in de Friese gemeenteraden. Het aantal kan nog oplopen naarmate de tientallen gekozen wethouders hun oude bestuursfunctie weer terug weten te krijgen.

Het meeste verse bloed komt van winnaar PvdA, die waarschijnlijk meer dan honderd nieuwe politici laat beginnen. In dertien gemeenten is meer dan de helft van de gemeenteraad nieuw.

Onder de 555 gekozen raadsleden zijn 144 vrouwen en 411 mannen. Hun gemiddelde leeftijd is respectievelijk 51 en 47 jaar. Gemeentebelangen, VVD en FNP leveren door de bank genomen oudere raadsleden af. De tien Friese SP’ers zijn het jongste smaldeel. De oudste gemeenteraad wordt die van Littenseradiel (gemiddeld 55 jaar), de jongste is de raad van Dongeradeel (gemiddeld 44 jaar).

De leeftijdsverschillen zijn enorm. Johannes de Vries (74) van Gemeentebelangen Lemsterland en Willemijn van der Werf-Snelder (67) van de ProWûn Wûnseradiel zouden best de pake en beppe kunnen zijn van Fernande Teernstra (23) van het CDA in Bolsward en de achttienjarige SP’er Farshad Bashir uit Leeuwarden.

Bron: Leeuwarder Courant, 8 maart 2006

Achttienjarige SP’er Bashir combineert raad met school

LEEUWARDEN – Toen de rest van de Leeuwarder SP-fractie gisteravond in de kroeg nog druk aan het feestvieren was, zat de achttienjarige nummer twee van de lijst, Farshad Bashir, op de fiets naar huis. Vandaag zit het debuterende raadslid namelijk gewoon weer in de schoolbanken van RSG Magister Alvinus in Sneek, waar hij dit jaar vwo-examen doet. Bashir is het jongste raadslid in Friesland.

,,School en raadswerk mogen elkaar niet bijten’’, zegt Bashir. ,,Maar gelukkig leer ik makkelijk. Met een relatief kleine inspanning kan ik ook goede cijfers halen.’’ De jonge SP’er kan dat weten, omdat hij de afgelopen drie jaar politiek al erg actief was. Zo was hij de laatste jaren veel tijd kwijt aan platform Keer het Tij. Bashir krijgt binnen de fractie de portefeuille welzijn. ,,Lekker veel bij mensen op bezoek’’, aldus de achttienjarige.

Bron: Leeuwarder Courant, 8 maart 2006

‘Afghanistan heeft onderwijzers nodig’

Al weken wordt er gediscussieerd over de missie naar de Afghaanse provincie Uruzgan. Moet Nederland wel of niet deelnemen? Politici buitelen over elkaar heen en lijken soms meer bezig met woordspelletjes dan met inhoudelijke argumenten. Maar wat vinden Afghanen in Nederland er eigenlijk van?

Door Ines Jonker

Fahim Ziai, woordvoerder van de Unie van Afghaanse Verenigingen in Nederland, stelt dat de meeste Afghanen in Nederland tegen een Nederlandse missie in het zuiden van Afghanistan zijn. ,,We voelen het als onze verantwoordelijkheid om militairen en hun families te waarschuwen tegen de risico’s. De Nederlandse maatschappij kent Afghanistan niet. De politieke spelletjes die in Den Haag worden gespeeld, gaan ten koste van de militairen. Een militaire missie heeft als doel om veiligheid te bevorderen, maar Amerikanen hebben in Afghanistan enorme mensenrechtenschendingen gepleegd en veel gewone burgers gedood.’’
Ziai is bang dat het slechte imago van de Amerikanen in de regio overgaat op de Nederlanders. ,,Wij kennen de bevolking, die heel anders is dan in het Noorden. In Uruzgan wonen veel analfabeten, veel mensen hebben geen eigen mening en worden makkelijk gemanipuleerd door de Taliban. Wij zijn bang dat deze mensen de Nederlanders straks zien als verlengstuk van de Amerikanen. Als we toch gaan, moet Nederland zich sterk maken voor een goede informatievoorziening terplekke, zodat duidelijk wordt dat de Nederlandse militairen er puur voor de wederopbouw zijn.’’

Nang Arsala, voorzitter van de Algemene Coördinatieraad van Afghanen in Nederland, is wel voorstander van de missie. ,,Nederland is het vanwege zijn NAVO-lidmaatschap verplicht om mee te doen’’, zegt Nang vanuit Afghanistan, waar hij voor zijn werk is (,,het sneeuwt hier trouwens’’). ,,Bovendien zijn we het verplicht tegenover het Afghaanse volk. Afghanistan is een arm land, iedere investering is nodig. Nederlandse militairen kunnen samen met Australische en Afghaanse soldaten werken aan wederopbouw en stabiliteit in de regio.’’ Arsala erkent dat er risico’s zijn verbonden aan de missie. ,,Het zou een leugen zijn om te zeggen dat het er veilig is. Maar de gevaren worden onder meer veroorzaakt door Pakistanen die in het gebied komen. Nederlandse militairen kunnen voorkomen dat mensen uit Pakistan naar Afghanistan gaan.’’

Afghaanse tegenstanders van de missie redeneren volgens de voorzitter vooral uit eigenbelang. ,,Afghanen in Nederland die tegen zijn, zijn bang dat als de rust in het land weerkeert, ze teruggestuurd zullen worden.’’

De voorzitter heeft een duidelijke boodschap aan de Nederlandse volksvertegenwoordigers. ,,Stuur de troepen maar bereid je goed voor. Dus overleg met de NAVO, met de regeringen van Afghanistan en Pakistan en met geestelijken en stamhoofden. Bij dat laatste kan ik helpen. Ik ben hier nu twee dagen en heb al contact gehad met een paar Afghaanse ministers die bereid zijn om de Nederlanders te helpen bij dit overleg en zo de boodschap over te brengen dat Nederlandse militairen niet hetzelfde zijn als Amerikaanse.’’

Farshad Bashir, achttien jaar en kandidaat -gemeenteraadslid voor de SP in Leeuwarden, vindt dat Nederland niet moet deelnemen. ,,Sinds de Amerikanen daar bezig zijn, is er weinig verbeterd in Uruzgan. Er is alleen maar meer opstand gekomen. Ik denk niet dat er veel verandert als de Nederlanders er naartoe gaan. De Russen zijn er al geweest, en tussen 1992 en 1996 heeft het Afghaanse leger geprobeerd om orde op zaken te stellen en dat is niet gelukt. Waarom zou het de Nederlanders wel lukken?’’ Als Nederland de Afghanen echt wil helpen, moet het volgens Bashir geen militairen maar onderwijzers sturen. ,,Ze hebben daar nu te kampen met een enorme werkloosheid, dat is ook een voedingsbodem voor terrorisme. Die werkloosheid los je niet op door militairen te sturen. Er is vooral behoefte aan hoger opgeleiden zoals ingenieurs, artsen en onderwijzers; die moeten de mensen voorbereiden op de toekomst.’’

Bron: Leeuwarder Courant, 19 januari 2006

‘Geert Dales toont zelf gebrek aan beschaving’

LEEUWARDEN – Burgemeester Geert Dales’ tirade tegen de slechte manieren, kleding en mentaliteit van werkloze jongeren (LC van zaterdag) roept felle reacties op. De burgemeester kreeg op zijn eigen emailadres veel steunbetuigingen, maar bij deze krant regent het kritiek. Dales zou uit fatsoen in het openbaar respect moeten tonen voor jongeren in plaats van hen voor verliezers uit te maken, vindt Vincent Harris, kandidaat-raadslid voor de ChristenUnie in Leeuwarden.

“In een maatschappij die verscheurd wordt door culturele en religieuze tegenstellingen zitten we niet te wachten op betweterige bestuurders die randjongeren uitschelden”, vindt Harris. Door zich eerst te laten uitnodigen bij de Jongerenadviesraad en achteraf commentaar te geven op de manieren van zijn gastheren toont Dales volgens de CU-kandidaat zelf gebrek aan beschaving.

Ook SP-raadskandidaat Farshad Bashir (17) trekt van leer tegen Dales’ opvattingen. Bashir meent dat de VVD te weinig aan armoedebestrijding doet en dat Leeuwarden liever geld steekt in “prestigeprojecten” dan in een centeraal jongerencentrum.

Lezer Inge de Boer zou het verbazen dat alleen onaangepaste jongeren moeilijk een baan kunnen vinden. Zij meent dat Dales de jeugd stigmatiseert. Op de website van deze krant wordt Dales opgeroepen een openbare discussie aan te gaan met de jongeren aan wier adres de kritiek was gericht.

Bron: Leeuwarder Courant, 5 december 2005

Kalsbeek (SP) wil vier zetels

LEEUWARDEN – Freerk Kalsbeek (49) is opnieuw lijsttrekker voor de Leeuwarder Socialistische Partij (SP) bij de komende raadsverkiezingen. De volgende plaatsen op de verkiezingslijst zijn voor student Farshad Bashir, die in februari 18 wordt en hypotheekbankmedewerker Simon van der Meer (26). De SP streeft naar vier zetels, waarbij ook de 28-jarige studente Trijntje Buma in de raad zou komen.

De socialisten groeiden bij de vorige verkiezingen uit tot de grootste oppositiepartij met drie zetels. De politieke inbreng leed echter onder voortdurende wisseling. Maar liefst vijf keer stapte een van de raadsleden op. Freerk Kalsbeek deed dit vanwege ziekte, maar keerde later weer terug. Hij zit nu zeven jaar in de raad. Huidig raadslid en partijvoorzitter Arie Visser staat op plaats vijf. Fractiegenoot Atze Boomstra stopt met het raadswerk.

Bron: Leeuwarder Courant, 29 november 2005

EU

Een betere Europese Unie is nodig.

De afwijzing van de Europese grondwet is een helder signaal van de burgers dat deze ontwikkeling van de Europese Unie niet het democratische en sociale Europa is waarvoor wij ons zouden willen inzetten. De afwijzing betekent een aanwijzing voor de regeringen en parlementen dat er een ander, democratischer en socialer Europa moet komen. Ook weerspiegelt de afwijzing de economische en vooral de sociale situatie waarin wij willen leven. Nu deze Europese grondwet niet doorgaat, zullen regeringen en parlementen hun huiswerk moeten overdoen, en nu moeten ze wel rekening houden met de wensen van de Europese burgers. De kans is een stuk groter dat er een betere Europese Unie uit voortvloeit, met meer respect voor de nationale democratie en meer waardering voor bestaande democratische, sociale en culturele rechten.

Leeuwarden. Farshad Bashir.

Bron: Leeuwarder Courant, 6 juni 2005

Marktwerking zorg

Betaalbare zorg onder druk.

In een open brief aan minister Hans Hoogervorst van volksgezondheid hebben de besturen van zes ziekenhuizen, waaronder het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), gepleit voor snellere invoering van marktwerking in de zorgsector. De marktwerking heeft risico’s voor samenwerking, voor de kwaliteit van zorg, voor de solidariteit en de marktwerking zal voor onnodig stijgende kosten zorgen. Het onlangs verschenen WRR-rapport bevestigt dit ook.

De prikkels van concurrentie en winstoogmerk zetten een betaalbare en kwalitatief goede zorg voor iedereen onder druk. Om dit te voorkomen komt de minister met extra regels en extra toezicht terwijl aan de bestaande bureaucratie niets wordt gedaan. Doelmatiger, efficiënter en vooral ook kwalitatief betere zorg kan bereikt worden door publieke instellingen met elkaar te vergelijken en van elkaar te laten leren in plaats van met elkaar te laten concurreren.

De zorg moet geen verantwoording afleggen aan aandeelhouders, maar aan de samenleving. De top van de ziekenhuizen is blij met de marktwerking, want hij kan zich straks verder verrijken, maar hebben de patiënten daar iets aan?

Leeuwarden. Farshad Bashir.

Bron: Leeuwarder Courant, 9 maart 2005

Linkse en rechtse extremisten bevechten elkaar via het web

Door Arnoud Wokke

Een poster op internet die oproept tot het neerschieten van Geert Wilders. Een filmpje waarin hetzelfde kamerlid wordt bedreigd met onthoofding. Een linkse activist die door neo-nazi’s het ziekenhuis in wordt geslagen vanwege publicaties op zijn website. Het zijn maar een paar uitingen van de strijd die politieke extremisten voeren via de elektronische snelweg.

Op internet vliegen talrijke bedreigingen over en weer. Discussiëren is er niet bij, standpunten worden zelden met argumenten ondersteund. “Er is echt een internetoorlog bezig”, vindt Farshad Bashir, bestuurslid van de SP in Leeuwarden en schrijver van de weblog farshadbashir.nl. Bashir meent dat internet uitgelezen mogelijkheden biedt voor extremistische uitingen. “Via internet is het makkelijk om elkaar van alles te beschuldigen.” Toch komt het zelden tot een echte confrontatie. Veel bedreigingen moeten met een korrel zout worden genomen. “Maar er zijn ook mensen die het serieus opvatten, en dan komt het ook wel tot knokken.”

Een voorbeeld van dergelijk ‘echt’ geweld is ‘Sjoerd’, een Fries die zich socialist noemt en liever niet met zijn naam in de krant wil. Op zijn weblog, een soort elektronische dagboek, noemde hij bepaalde rechts-extremisten nazi’s. “Toen begonnen de dreigmailtjes. Ik nam ze niet serieus nam. Tot ik eens ging wandelen en het plots barstte van de kaalkoppen. Ze schreeuwden ‘vuile stalinist, nu hebben we je te pakken’ en ‘je demoniseert ons’ en sloegen op mij in.” ‘Sjoerds’ rib bleek gebroken en hij heeft een maand lang politiebewaking gehad. Inmiddels heeft hij zijn weblog gesloten.

Jaap van Donselaar, hoogleraar aan de Universiteit van Leiden, doet onderzoek naar extreem-rechts in Nederland. Ook hij concludeert in zijn laatste rapport dat internet een steeds grotere rol speelt: “Steeds vaker uiten activisten zich anoniem maar zeer radicaal op extreem-rechtse webfora.”

Extreem-rechts bedreigt niet alleen extreem-links, maar nog meer beschuldigen extreem-rechtse organisaties elkaar. Op het forum van Stormfront, een internationale extreem-rechtse organisatie, klink dreigende taal, vooral richting allochtonen. Stormfront wordt op zijn beurt weer bedreigd door Revolutionary White Hand (RWH), een illegale organisatie van neo-nazi’s. RWH noemt Stormfront ‘een poel van AIVD’ers, infiltranten, informanten, zionisten, zwervers, rancuneuze thuiswonende anonieme pubers, pro-joodse nationalisten en lasteraars’.

Justitie lijkt inmiddels een campagne te zijn begonnen tegen de woordenstrijd op het internet. Naast de arrestatie vorige week van een maker van extreem-rechtse websites, heeft het openbaar ministerie ook bij de linkse nieuwssite indymedia.nl gegevens opgevraagd van degene die de poster met doodsbedreiging van Wilders heeft geplaatst.

Bron: Leeuwarder Courant, 23 oktober 2004

Driehonderd demonstranten hekelen oorlog in Irak

LEEUWARDEN – Een kleine driehonderd tegenstanders van de oorlog tegen Irak demonstreerden gisteravond op het Waagplein in Leeuwarden. Sommige deelnemers droegen spandoeken, waarop de Amerikaanse president voor moordenaar werd uitgemaakt en – samen met de Israëlische premier Sharon – voor ,,de grootste terroristen”.

De meeste deelnemers bewaarden een somber stilzwijgen of brandden een kaarsje voor de te vrezen oorlogsslachtoffers. Tot een optocht kwam het niet, omdat de gemeente dat bij gebrek aan een vergunning had verboden. De demonstratie was op touw gezet door de SP- jongerenclub Rood, het Fries Vredesplatform en de Internationale Socialisten.

Rood-activist Farshad Bashir sprak in schrille bewoordingen over een oorlog, die voor de Verenigde Staten zou draaien om het bemachtigen van ,,kosteloze olie ter bestrijding van de economische recessie in eigen land”. ,,Bush is een schurk, die alleen dankzij een domme kieswet aan de macht heeft kunnen komen”, aldus Bashir.

De Turkse imam Mustafa Önlü waarschuwde dat de oorlog niet mag worden gezien als eentje tussen islam en christendom. ,,Daar heeft het letterlijk niets mee te maken. De godsdiensten worden over en weer misbruikt.”

Jan Bosman van het Fries Vredesplatform constateerde dat lokale interkerkelijke vredesgroepen zich her en der in Friesland bij het protest tegen de oorlog aansluiten. Dat gebeurt in weerwil van de afzijdigheid van het IKV-hoofdkantoor. Het Friese platform wil zo lang de oorlog duurt elke donderdag bij de Waag demonstreren.

Bron: Leeuwarder Courant, 21 maart 2003

Vredesoproep op eerste dag van oorlog in Irak

LEEUWARDEN – Op de eerste dag van de verwachte oorlog in Irak zal op het Leeuwarder Waagplein een vredesdemonstratie worden gehouden. ROOD, de jongerenclub van de SP neemt hiertoe het initiatief, samen met het provinciaal vredesplatform, de Internationale Socialisten en Solidair Friesland.

De demonstratie begint om acht uur ’s avonds op de eerste oorlogsdag. Begint de oorlog ’s avonds na achten, dan volgt de bijeenkomst een dag later.

,,Wij zijn tegen de militaire onderdrukking van onschuldige volkeren en kunnen nu niet stil blijven zitten”, zegt Farshad Bashir van ROOD. Eerder dit jaar kwamen al honderden mensen af op een vredsoptocht door Leeuwarden.

Bron: Leeuwarder Courant, 18 maart 2003

RuGkrakers

Na de vier voorronden van RuGkrakers, de Noord-Nederlandse Wetenschapswedstrijd voor scholieren, zijn de deelnemers bekend voor de halve finales die op diverse plaatsen in Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland plaatsvinden. De tweede Friese edities zijn op 29 oktober in het Planetarium in Franeker en bij Friesland Coberco Dairy Foods in Leeuwarden.

De volgende negen scholieren doen mee: Peter en Jasper Abswoude uit Franeker, Roy Ammerlaan uit Marssum, Farshad Bashir uit Mantgum, Anna Hoekstra uit Gytsjerk, Niels en Adriaan Jelsma uit Leeuwarden, Minke Nijdam uit Workum en Jan Sybren Zagema uit Damwoude. Edith Liemburg uit Heerenveen speelt de halve finale in Marknesse.

Bron: Leeuwarder Courant, 5 oktober 2002